Příspěvky se štítky

Fridl Dickel-Brandeisová

Zprávy

Unikátní sbírku dětských kreseb z ghetta Terezín je možno do  konce prázdnin shlédnout v obřadní síni mikulovského židovského hřbitova.

CELÝ ČLÁNEK