Zdroj: dogsmagazin.cz

V traktátu Berachot (33a) najdeme zajímavý koán. „Kol, mi še ejn bo dea, asur le-rachem alaw“ – Nelze se slitovat nad tím, kdo nemá poznání, neboť je psáno –  Když počne zráti žeň jeho, potřína bude. Dokonce i slabší přijdouce, zapálí ji. Nebo nemá žádného rozumu. Neslituje se nad ním Učinitel jeho… (iz 27:11)

Samozřejmě každý talmudický výrok je součástí živoucího dialogu – jakoby replikou divadelní hry. Zaujatého rozhovoru k původnímu tématu.  A tuto „repliku“, zdánlivě  politicky velmi nekorektní, pronáší rav Ami, když přijde řeč na modlitbu Amida. Tedy ve chvíli, kdy už tato modlitba v jidiškajt  evidentně existuje, je vyslovována a tvoří součást liturgie. A Moudří kladou otázku, proč je do ní vložena i pečeť o Poznání (chonen ha-daat).

Ještě než ale naše sporná replika zazní, všímá si rav Josef toho nanejvýš podstatného.

„Moudrost, vhled i poznání jsou tu od toho, abychom správně pochopili svatost.“

„Ano, máš naprostou pravdu,“ jakoby dodával rav Ami, „právě proto je  chonen ha-daat tou první z pečetí modlitby Amida v jejím všednodenním provedení.“

A rabi Josef: „Souhlasím, proto ji tam tradice zavedla. A to právě proto, že ve všedních dnech hovoříme v Amida srdcem také o nejprofánnějších skutečnostech.“

„A co je zajímavé, všimli jste si, ačkoli se jedná  profánních záležitostech, je poznání stejně svaté jako samotné Jméno?“ doplní zase Ami.

Všichni zvědavě pozdvihnou obočí.  „No vycházím z verše u Samuele. Tam stojí poznání mezi oběma božími Jmény. Podívejte: Ki El deot Hawajah (Neboť El je Poznání , to je Hawajah),“ vysvětluje Ami a ukazuje ostatním patřičné místo v textu.

Po chvíli ho doplní rabi Eliezer, který jako první pochopil, kam Ami míří.  „Vlastně ano, Poznání /daat/ je nejen rovno Svatému jménu, jak říká tady Ami, ale také Chrámu a Svatyni.“ a poukazuje na jiný stejně koncipovaný verš (ex 15:27).

Všem přítomným mudrcům je už dávno jasno, že podstatné je to „podstatné“. To, co zaznělo na začátku diskuse. Že poznání je neocenitelné a svaté jedině tehdy, vede-li k hlubšímu pochopení, co je to vlastně profánní a co oddělené, svaté. A tak už se nyní jen špičkují. Co uchopit lze a co nikdy. Co lze jen tiše a s pokorou hledat a respektovat.

„Chcete tedy pánové naznačit,“ dobírá si je rav Acha z Karchinaa, „že tedy i pomsta má takový rozměr? Vždyť podobný verš, jaké jste uvedli vy dva, najdeme také v souvislosti s ní . El nekamot, Adonaj  (ps 94:1)… Tak buď couvněte, anebo to pojďme domyslet.“

„Jistěže!! Samozřejmě i pomsta má rozměr Chrámu a Božího jména,“  usmívá se Eliezer. „Krásně jsi to trefil, ostatně přesně o tom, co teď na nás zkoušíš, učí už rav Ula, když se ptá, proč je v tomto případě v dotyčném verši použit plurál? El nekamot, Adonaj . Tam je řeč přinejmenším o dvou pomstách.  Lépe řečeno nejméně dvou nekamot.  A navíc –  nekama je spíš odplata a zadostiučinění, nejen  pouhopouhá pomsta. Takže ne Bůh pomst, ale Bůh dvojího zadostiučinění. Zadostiučinění činitelům dobra, a zadostiučinění činitelům svévole. Což je naprosto biblické …“

„A proto tvrdím,“ vmísí se zase rav Ami, „a to s naprostou vážností, že ten, kdo nemá daat, nad tím se nelze slitovat.“

————    příběh  Ber 33a by pak  mohl pokračovat i v tomto duchu         ———-o

„Počkej, není to přeci jenom trošičku ostré tvrzení? To chceš jako říct, že máme být jako Sparťané? Přijde nějaké pako, tak hned šup s ním se skály? Anebo přijde někdo nepolíbený, a my, pokud ho taky nepostrčíme na útes, budeme soudit a smát se mu, že neví? Vyženeme ho? Ať neotravuje!?“

„Ale vůbec ne, chlapi! Pošetilý si samozřejmě zasluhuje maximální péči a toleranci. Stejně jako postižený tělesně. Ale do Svatyně nesmí. Ani ten, ani ten druhý. Péči a toleranci ano. Ale ne lítost. Tu falešnou lítost, jakože – nehádejte se s ním, řekněte mu, po čem touží a on dá pokoj. Bude-li tvrdit, že je královna¨ze Sáby, a že má důkazy a že je rád zveřejní…  A vy mu na to kývnete – Ano, jsi královna ze Sáby. Taková lítost je falešná lítost. Protože nad takovým, jehož veškeré důkazy, jehož veškerá moudrost a vzdělání nepomáhají rozlišit to, o čem hovoří čtvrtá pečeť Amida, pečeť chonen Daat, nad takovým se neslituje ani Panovník. Takže vlastně jen přikyvujete pošetilosti.

Stejně tak nepolíbený. Ne samotná nevědomost, ale svévole, činí z prosťáčka pošetilého. Ne nadarmo tradujeme ten příběh, že mimino před porodem zná celou tóru. A s příchodem na svět pláče mimo jiné i proto, že ji zapomnělo. Že je najednou prostinké a pošetilé? Ale  přesně proto přeci na svět přichází. Ne, aby se tóra vyučovala, ale aby byla konána. Tak dlouho, dokud nedojde k tikun ha-olamim. Nevědomý se časem může vyšvihnout až do nejvyšších pater Moudrosti (chochma), může dokonce již přímo ve své nevědomosti zasednout na nejvyšší trůn Intuitivního vhledu (bina), ale nesmí  – nikdy ani na vteřinu nesmí – svévolně se vzpírat poznávání (daat).  Té prapůvodní  od přírody  i od Panovníka vdechnuté schopnosti (a zároveň touhy) rozlišovat mezi profánním a svatým.  Mezi tím co je skutečné a co je jen hra na svatost. Svatouškovství. Výjimečnost. Zásluhy. Jedinečnost. Nadřazenost. Kol, mi še ejn bo dea – každý, v kom není daat, není postižený ani nepolíbený. Každý, v kom není daat, ji sám svévolně zapudil. A svévolník je prostě svévolník,“  končil by svůj dialog rav Ami …

 

Já vím, že pochopitelně chápete už delší čas, že přesně takhle je zapotřebí číst a rozumět foliantům talmudu. Proč jsem si tedy vybral zrovinka tuhle pasáž a ne libovolnou jinou. Třeba tu, kde se učí, že gojim jsou opice anebo že budou lidu Jisroele ledva posluhovat (jak rádi vyzobávají bez patřičného kontextu neonky a bartošové)? Tyhle bolavější pasáže by si možná podobné „ jevištní rozžití“ zasloužily více?

Jsem ale přesvědčen, že už od samotného začátku dnešního povídání víte, proč zrovna tuhle. Jsme tady totiž (podle mne konečně) na chvilku bez Michala. Politicky korektní duše by si mohla myslet, že je to trochu tvrdé. Šamajovská halacha by naopak poznamenala, že je to  jeho povinné „odpočinutí“ vně stánků mezi malomocnými až příliš krátké. Mojžíšova sestra  Mirjam musela za jediné své nepodložené tvrzení na sedm dní ze společnosti. Díky svému malomocenství. Malomocenství lašonu, jak učí tradice. Takže kdybychom panu Mám důkazy a mohu je uvést  napočítali podle pravidla – co osočení to týden – stejnou měrou, protáhl by se ten jeho „ban“ na hodně dlouho.  Vede-li poznání k tomu, abychom dokázali odlišit to podstatné od prkotin, a jestliže se nad tím, kdo se daat brání, neslituje ani Vznešený, jak učí písmo i tradice, jsou vlastně ty na pár týdnů zatržené kecy bez obsahu vlastně poctivou nabídkou k nalezení čtvrté pečeti. Paradoxně nabídkou nám všem.

p.s. Koho z nás „šekelíků“ kategorie lašonu doposud nezlákala – dovolím si ji sem linkovat.

50 Komentářů

 1. Rachamim
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 08:20 — Odpovědět

  Myslím, Achabe, že jsi to přesně vystihnul. Michal má rád hlavní a poslední slovo. Přitom si hledí toho povrchního, a podstata mu uniká. Hádal by se o slovíčko, o písmenko. O to zběsileji, oč víc mu uniká to podstatné. On je přesně ten, kdo chápe judaismus na úrovni rituálu, ale ne na úrovni etiky. Zapomíná na to nejdůležitější : že “přikázání Tóry nebyla dána lidem ze žádného jiného důvodu než proto, aby učinila člověka lepším” ( Berešit Raba 44,4 ). A činit lidi lepšími, to znamená především činit lidi lepšími vůči sobě navzájem. Snad tato izolace přispěje k tomu, aby se zamyslel nad tím, proč se s ním na různých místech republiky raději nadobro rozloučili, a proč má stále tolik problémů ve vztazích s lidmi. Na závěr jeden nekorektní citát : “Když někdo zemře, tak o tom neví, ale pro ostatní je to těžké. Totéž platí, když je někdo debil.”

  0
  0
 2. Věra Tydlitátová
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 09:12 — Odpovědět

  Vážení autoři a čtenáři Shekelu.
  Nebojte se, nebudu vás moc obtěžovat diskusními příspěvky, necítila bych se zde dobře a nechodím tam, kam nejsem zvána. Ale přiznejte si, že tenhle článek je hnus. Zavřete někomu ústa a pak ho pomlouváte? Nebylo by poctivější si přiznat, že pan Foršt má mnohdy pravdu? Nemusí se vám líbit jeho styl, ale podstatu vystihuje dobře, ano, Rachamim, judaismus opravdu NENÍ poze etika. Kdo to nechce vidět, ten se sám z judaismu vyřazuje. A pan Foršt má dost přátel, já sama pokládám za čest, že jsme přátelé, problémy s lidmi máme každý. Napište klidně, že vás se.e, ale prosím, ušetřete nás pokryteckých keců o tom, jak mu vás bojkot prospěje. Už vůbec se mi nelíbí srovnávat svévolné umlčení oponenta s Hospodinovým (sic!) trestem prorokyně Mirjam. To je tedy chucpe a hnus velebnosti.
  Klidně mě taky zabanujte, svoje jsem si napsala a stojím si za tím.

  0
  1
 3. Rachamim
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 09:40 — Odpovědět

  Milá paní, slůvko POUZE jste si domyslela.

  0
  0
 4. AnnaKarenina
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 10:30 — Odpovědět

  Souhlasím s Rachamim a nesouhlasím s paní Tydlitátovou. Hnus jsou spíš výlevy M. Foršta. Myslím ale, že dočasné zamezení přístupu k ničemu nepovede. M. Forštovi by se měl zamezit přístup trvale. Jeho projevy jsou nenávistné, jeho chování typu “mám důkazy”, které ovšem nikdy nepředložil, jeho neustálé útoky… a pod., byly důvodem k BAN už dávno. Nevěřím, že je schopen sebereflexe, tenhle člověk si bude honit p..o pořád.

  0
  0
 5. Oskie98
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 11:07 — Odpovědět

  ad 2) Paní Tydlitátová, cením si, že se svého přítele zastáváte, ale prosím, v čem má pan Foršt pravdu? V tom, že opravuje překlepy a kopíruje texty? V tom že kádruje židovství druhých? Že je schopen takové nenávisti? V jeho nesčetných pomluvách? V čem je jeho přidaná hodnota? Přečetla jste si diskusi k tomu článku (Osiris v keři)? Chápu, že si ho můžete vážit pro jeho postoje proti antisemitismu a jako pevného zastánce Izraele. Nebo pro jeho zpěv. Ale to ostatní? Vždyť podobné konce jako tady na shekelu mělo jeho účinkování už na tolika jiných místech (komunitách i skupinách, na různých fórech, na Fb), kde vyvolává zděšení. A děje se to znovu a znovu, takže na které straně asi bude chyba?

  0
  0
 6. 9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 11:09 — Odpovědět

  Jenom doplním @Oskie98 linkem, kdyby někdo pochyboval: https://www.shekel.cz/31967/osiris-v-keri

  0
  0
 7. 9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 12:17 — Odpovědět

  ad 2) Tradice hovoří o tom, v čem se paní Věra plete :)

  1
  0
 8. 9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 16:40 — Odpovědět

  Pár slov na víkend, paní Věro.
  Je vidět, že portál Shekel opravdu nenavštěvujete. Netuším ale, proč byste se tu necítila dobře. Protože jste nebyla pozvána? (Tomu nerozumím. Zváni jsou naprosto všichni.) Doufejme, že ta pozvánka nebude tím pravým důvodem. To by totiž pak chyba byla jen a jen ve Vás. A ta chyba se jmenuje (věřte mi nebo ne) ješitnost.
  Takže dejme tomu, že nebylo mnoho času.
  Pak si ale jako totální newcomer berete maličko rozměrné sousto, chcete-li soudit, zda někdo „ucpává hubu“ anebo jenom “uspává křiklavé děcko” a kdo vlastně „pomlouvá“.
  Poměrně signifikantním důkazem, že newcomer opravdu jste, anebo že naprosto nic nechápete, je vaše „holčičí“ bouchnutí kyblíčkem o písek – cituji: „Klidně mě taky zabanujte…“
  Víte Věro, tady se nebanuje jen proto, že má někdo jiný názor. Na to byste zatraceně rychle přišla, kdybyste tu chvíli pobyla. Ban dostávají jen trollové, protože zaplevelují diskuzi. A pak i lidé do jisté míry podobní Vám. Totiž takoví, co předem oznamují: „Já dialog nevedu. Já tady jen píšu, abych byl/byla vidět!“ Ve Vašem případě – cituji: „Svoje jsem si napsala..“
  Je vážně dobře, že má Michal ještě nějaké přátele. Dokonce statečné přátelé ochotné se obětovat. Ale tady není potřeba sebeobětí. Diskuse a dialog nad fakty. To by pomohlo. A skutečně všem. Proto taky ban daný jemu, je příležitostí nám všem. Přemýslet, třeba i o tom, o čem tady tak nezasvěceně píšete.V tom není nic pokryteckého.
  Šlo-li Vám o tu obětavost, prima. Uspokojila jste se. Pokud by Vám ale náhodou šlo taky o argumentaci, dovolím se zeptat
  a) jak tradice vykládá příběh s Mirjam ? (že Vás to tak nadzdvihlo)
  b) na základě čeho klasifikujete dočasné umlčení jednoho konkrétního dlouho a dost divně mluvícího debatéra za „svévolné“ ?
  Je-li to jen Váš osobní pocit, je to do jisté míry legitimní. A Vy s tím můžete leccos udělat. Tím že zmoudříte. Například o pár minut delším pobytem na portálu, kde se necítíte dobře. Je-li to chuť jednat ve prospěch nespravedlivě postiženého, šlechtí Vás to. A opět platí totéž. Zjistěte si, zda skutečně nespravedlivě postiženého.
  Příjemný víkend a odvahu k pravdě :)

  1
  0
 9. dada
  9.5.2014 – 9 Iyyar 5774 v 22:10 — Odpovědět

  Mně osobně takové posílání za dveře na hanbu připadá u dospělých lidí taky dost divné, asi bych se k němu neuchylovala, ale je fakt, že někoho mohl Foršt těmi svými věčnými neopodstatněnými výpady docela znechutit a odradit od toho, aby se do debaty zapojoval (a vskutku vůbec nejde o jeho “pravdivý pohled na židovství”). No uvidíme, jestli to byl správný krok a nějak kladně se to tu projeví. Jen mám dojem, že pokud mu v jistém ohledu nebylo dáno, ani taková pauza nic neprospěje, nevím, jestli je to v jeho případě tak úplně zlý úmysl. I když je to únavné a nepříjemné.

  Z projevu paní Tydlitátové bych usuzovala, že jí tady někdo v minulosti ublížil, když se tu cítí tak nevítaná a obouvá se nejen do autorů, ale dokonce i čtenářů Shekelu. Pokud tedy nic takového neproběhlo, tak docela žasnu.

  0
  0
 10. dada
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 08:33 — Odpovědět

  Když vidím ty palce nahoru a ještě líp dolů, tak se musím smát. To se kamarádi pan Foršta na víc nezmůžou, než na jeden osamocený ublížený výkřik do tmy a ty palce?
  Připadá mně to padlé na hlavu, když se mi nějaký názor nelíbí, napíšu proč a předložím protiargumenty. Takové palce dolů, to je jak mezi děckama na hřišti. Fort šel na hanbu a jeho kamarádi aspoň nesouhlasně pískají. Ale kloudného z nich nevypadne nic.

  1
  0
 11. astorc
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 10:35 — Odpovědět

  k poznámce č.10
  doufejme, že to tak je, že to třicet, padesát lidí ani nepřečte..
  představme si jinou situaci, ŽE SOUHLASÍ (se způsoby “argumentace”)
  to bych se ze shekelu dozvědět nechtěla

  0
  0
 12. astorc
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 10:37 — Odpovědět

  pro dada.. chceš půjčit klacík?

  0
  0
 13. ELF
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 12:00 — Odpovědět

  Věnujme se v diskusi podstatnému a tím rozhodně nejsou”výkřiky” pana Foršta. Psi štěkají, karavana jde dál.

  1
  0
 14. moslim
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 20:25 — Odpovědět

  Viem, už je po funuse,ale aké dôkazy našla polícia v tomto prípade?: https://www.shekel.cz/30732/al-dzazira-za-vysetrovanim-sefa-ceskych-muslimu-stoji-volebni-kampan
  No, že nám pán Lukáš Lhoťan niečo o tom nenapísal…

  0
  1
 15. 10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 20:31 — Odpovědět

  ad 14) Moudrost je z vidění, a některé diagnózy časem progredují…
  Loni na podzim už redakce hodně váhala, zda nadále Lukášovi poskytovat prostor právě prto, že jeho zprávy a zprávičky nabíraly rozměr “lašon ha-ra” – zlého jazyka s minimem argumentů.
  Mám ale pocit, že od té doby Lukáše již nijak neprotežujeme ani nepublikujeme :)
  Hezké dny -acb-

  1
  0
 16. moslim
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 21:39 — Odpovědět

  ad 15)“lašon ha-ra” = “ḥarām”
  Pekné dni.

  0
  0
 17. 10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 22:12 — Odpovědět

  ad 2) a také ad 14)

  Navíc (bráno optikou poloplné sklenice) je ten proklínaný “ban” vlastně fair-trade nabídka. Jak pani Tydlitátové, tak pochopitelně i Michalovi. Pokud se dopracují k víc než moralistně vztyčeným prsteníčkům a napíšou něco, co bude vyargumentováno, co nějak pomůže vysvětlit, že došlo k bezpráví, že lze zvedat horní ret nad “odjinudy” a “nenašinci”, určitě to přispěje ke společnému hledání cesty a cíle. A hluboce věřím, že David takový text otiskne. Není to tedy umlčení, ale prostor o hledání slov. Vlastních slov na základě argumentů (a pokud možno tóry, paní Věro :))))
  Pro Michala – nejlepší šance, jak nejen slibovat, ale také plnit.
  p.s. U Lukáše Lhoťana to bude ještě chvíli běh na dlouhou trať. Kéž ho *daat, tedy poznání příliš nebolí.

  0
  0
 18. 10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 22:22 — Odpovědět

  @1 až @17) Nejenom že jsem i zde ale i jinde na Forštovi nabízel, že se má možnost kdykoliv svobodně jako host zde na Shekel.cz vyjádřit, má nabídka stále platí, ale ještě bych si dovolil polemizovat nad zmíněnými palci..

  Protože, podle ohlasu z Facebooku, kam všude jsem článek nasdílel (nebyl skoro žádný), podle návštěvnosti Shekel.cz neodpovídá palcům, si dovolím tvrdit, že pan Foršt zjistil, že palce se opakovaně dají dát, když se vymaže cookies, takže je otázka zda si nelajkule on sám pro sebe :)

  0
  0
 19. dada
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 22:33 — Odpovědět

  ad 18.
  No pokud je to s těmi palci takové, tak to už je úplný blázinec :-).

  jinak ad 15. pokud jde o Lhoťana, nechápu, v čem je zrovna tato zpráva problematická, prostě informuje, jak al-džazíra propírá to, co se děje v Brně. Odkaz na ten článek tam Lukáš dodal. Kázání jsem slyšela a i mně připadalo dosti úděsné, takže tomu trestnímu oznámení se vůbec nedivím. Co tady je za zlý úmysl?

  A Lukáš byl jako odsud vyhozen?

  0
  0
 20. dada
  10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 23:03 — Odpovědět

  http://berrezouga.blog.idnes.cz/

  tady tohle by mohl být zajímavý člověk schopný komunikovat (podívat se na věc i jinýma očima), nechcete ho, Davide, zkusit oslovit jako autora?

  0
  0
 21. 10.5.2014 – 10 Iyyar 5774 v 23:06 — Odpovědět

  ad 20) Dado, odtud se skutečně nevyhazuje!! Viz 15)
  Anebo si zadejte Lukáše ve vyhledávači :)

  0
  0
 22. 11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 00:23 — Odpovědět

  @20 Dado, bohužel není tam žádný kontakt a v idnesu nejsem zaregistrovaný abych mohl diskutovat pod textem..

  0
  0
 23. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 08:29 — Odpovědět

  Achabe, někoho vyhodit není to stejné jako neposkytnout mu tady prostor?

  Myslela jsem, že jste se třeba pohádali a odešel sám.

  Znám jeho články, nepřipadalo mi, že by se tu choval nějak agresivně. Taky si myslím, že občas obhajuje nepodložené blbosti, jindy ale zase přinese zkušenosti, které ostatní těžko získají. Že jsou subjektivně zabarvené, to je asi problém většiny pisatelů tady, nejen jeho. Od toho jsou dobré ty diskuze pod články, že se o tom případně dá pokecat. Když se každý stáhne do svého doupěte, asi to k žádnému posunu nepovede.

  0
  0
 24. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 08:30 — Odpovědět

  Davide, škoda. Třeba časem někde kontakt na sebe uveřejní.

  0
  0
 25. Oskie98
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 10:13 — Odpovědět

  ad 22) Na blogu Respektu kontakt na p.H.Berrezougu je hatemb(z)seznam.cz viz: http://berrezouga.blog.respekt.ihned.cz/

  0
  0
 26. 11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 10:15 — Odpovědět

  @Oskie a @Dada, proč jste na mě tak hodný, zasloužím si to vůbec ?!

  0
  0
 27. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 10:15 — Odpovědět

  ad 14 a 19 )Dada,aby to zmienené nebolo “lašon ha-ra” v 15)- kto povie A, má povedať aj B, ako to urobili Aktualně.cz:

  4.9.2013:”Podle státního zástupce je Alrawi podezřelý ze šíření nenávisti proti skupině obyvatel.”
  //zpravy.aktualne.cz/regiony/jihomoravsky/zalobci-za-kazani-poslali-policii-na-lidra-muslimu-v-cr/r~0d65bf22152011e395fc002590604f2e/

  21.11.2013:”Podle státního zastupitelství nebyl projev předsedy Islámské nadace v Brně trestný čin.”
  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zalobci-odlozili-pripad-kazani-v-brnenske-mesite/r~db6cd192528511e38f380025900fea04/

  K súvislostiam – Google – Suche: Lukáš Lhoťan:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Lho%C5%A5an
  http://www.militarygames.cz/obrazky/airsoft25.8.5-23d1aa.jpg

  0
  0
 28. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 11:22 — Odpovědět

  moslime, ale vždyť ta Lukášova zpráva jen upozorňuje, jakým způsobem o nás informují na al-džazíře, ne? To B by tedy mělo následovat, pokud al-džazíra zveřejní další článek na dané téma… i když nevím, jestli je povinností zdejších autorů mít téma, o kterém něco napíšou, tak dokonale zmapované, nakonec diskutéři můžou připojit nejen B, ale i C, D… klidně až po Z-Ž. Já v tom článku žádný zlý úmysl neshledávám, je to prostá informace.

  1
  0
 29. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 11:32 — Odpovědět

  Pán Fořt napísal v 29)Osiris v keři: “Policie zasahuje v Islámské nadaci v Praze kvůli vydání rasistické knihy.Kriminalisté protimafiánského útvaru během pátku zasahují na několika místech v Praze kvůli vydání a distribuci knihy, která šíří rasismus a antisemitismus.” Doplňujem pána Fořta: ” Podle idnes.cz podal Lukáš Lhoťan v roce 2014 trestní oznámení kvůli knize Základy tauhídu, kterou vydala česká muslimská obec.”
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Lho%C5%A5an
  A mimochodom, ja tú knihu vlastním v nemčine,vyšla tu vo veľkom náklade – je to môj Liebling.
  Počkajme si na výsledok.Už sa teším.smile.A ako to vlastne dopadlo v prípade toho trestného oznamenia, ktoré v roku 2010 podal Lhoťan na Miloše Zemana kvôli tomu, že označil islám za náboženstvo nenávisti??

  0
  0
 30. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 11:35 — Odpovědět

  ad28)ne

  0
  0
 31. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 12:14 — Odpovědět

  Dade: Kto povie A, má povedať aj B je vlastne nemecké príslovie a je to to isté, ako: “Kto povie A, nech povie aj Z”.V 30) som uviedol Z.Želám pekný pracovný týždeň.

  0
  0
 32. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 13:12 — Odpovědět

  moslime, to, co jste uvedl, je jen jedno z mnoha písmen, která by se k tomu dala napsat, nedělejte si nárok na komplexní zhodnocení celé situace, to asi nezvládne dokonale nikdo, i vy dodáte jen určitý úhel pohledu. Objektivně (od A po Z) to zvládne snad jen ten nahoře.

  Mně to Alrawiho kázání nezávadné taky nepřipadlo (už tu o něm byla řeč, kvůli donucování dětí k modlitbám bitím), jestli dosahuje kvality trestného činu, to je druhá věc, to musí rozhodnout soud (asi ho tedy za tolik závadné neuznal), že se ovšem ten Spolek ateistů (nebo jak se přesně jmenují) ozval, to nepovažuji za nic špatného a odsouzeníhodného, právě naopak.

  0
  0
 33. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 14:59 — Odpovědět

  Ad 32) Z -“ne”v 30)- bolo o tom, že vám neverím, čo píšete – nevkladajte mi do úst nejaké nároky, ktoré si nerobím a nemám na ne ani čas. Verím číslu 15, aj tým hezkým dnům.Je po funuse, Dada.

  0
  0
 34. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 16:08 — Odpovědět

  moslime, věřte si, čemu (komu) chcete, do úst vám nic nevkládám, reaguju na to, co jste napsal. Pokud máte dojem, že jste uvedl Z, jak píšete, tedy i to nejposlednější písmeno, tak jste na omylu. To je všechno. Pokud jste tím příslovím a svým Z myslel něco jiného, než že jste doplnil informace k ucelenosti, tak to klidně rozveďte.

  Taktéž si užijte pěkný týden, funus nefunus.

  0
  0
 35. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 16:18 — Odpovědět

  ad 34)Ten dojem máte o mne vy – reagujete nesprávne.Hneváte sa len preto, že som Vám povedal nie.

  0
  0
 36. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 17:33 — Odpovědět

  moslime, přečtěte si po sobě ještě jednou tu 31.
  Pokud jste měl na mysli, že jste uvedl jen jedno z mnoha písmen (ne tedy B, ale Z, jestli se vám zrovna Z tak líbí), pak jsem vás asi špatně pochopila. Pokud jste měl ale dojem, že jste svým Z vše uvedl na pravou míru, doplnil, co chybělo, podal nějaký ucelený pohled, který to uzavírá – pak jste prostě na omylu. Jen jste doplnil jednu z mnoha informací, které by se k tomu daly dodat.

  Na tom není co ke hněvání.

  0
  0
 37. Oskie98
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 17:46 — Odpovědět

  ad 31) V češtině máme rčení “kdo řekne A, ať řekne i B”, a dále už jen “od A do Z”, a o to tu nešlo. Proto ve vašem sdělení těžko hledat smysl.

  0
  0
 38. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 19:59 — Odpovědět

  36) a 37)Nechajte už tie písmena, či slovnú hračku. V nemčine poznám ten význam: kto povie A, má to dokončiť s B, čím si dobre splnili prácu v Aktualně.cz (27. Len o to mi šlo, o nič viac. Nie o písmená. V 30 som povedal “nie” ako záver, že si to, čo si Dada mysli, ja si nemyslím – v zmysle známeho príslovia: “Nech je vaša reč áno -áno, nie – nie, čo je navyše, je zo zlého.”Nemyslite si, že si aj ja sám, ako každý, musí dávať na to pozor? Možno práve kvôli Tóre? A načo rozoberať niečo, načo už ohľadom Lhoťana odpovedal autor. Musel mať ohľadom neho, aj spolu s redakciou dôvod a ja som sa na tie dôvody tiež ďalej nepýtal. Odpoveď bola dobrá a správna, potvrdil mi to v súvislostiach webový prezerač. Ostatné si už nechám pre seba.

  0
  0
 39. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 21:09 — Odpovědět

  Nevšímol som si a netušil som pri 29), že je tu aj toto: ” Vážený pane Shanaáh, vyslovil jste se proti neopodstatněnému policejnímu zásahu do mešity, kterou jak všichni víme iniciovala paranoidní sbírka xenofobů, včele s Konvičkou, Lhoťanem a Formánkem. Kdo mi chybí v tomto pomyslném českém Čtyřlístku štěstí? Kdo je ta čtvrtá – Fifinka?”
  https://www.shekel.cz/32067/interview-s-sadim-shanaahem

  0
  0
 40. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 21:09 — Odpovědět

  No dobře, moslime, tak si to shrňme bez písmen…

  Poukázal jste na Lukášův článek o tom, co publikuje al-džazíra. Co že to tedy bylo? Že se v Česku vede rasistická kampaň s cílem zdiskreditovat muslimy před volbami… to by vskutku chtělo uvést na pravou míru, ale možná ani ne tak tady, jako v té al-džazíře. To, že někdo podá trestní oznámení na základě podezření ze spáchání trestného činu, to vskutku není “nenávistná kampaň s cílem zdiskreditovat muslimy”, ale normální občanská povinnost. Pokud bylo Sdružení ateistů přesvědčené, že toto problematické kázání skutečně může vést k vyvolávání nenávisti vůči nevěřícímu okolí muslimů, zachovalo se správným způsobem. Pokud takovéto jednání al-džazíra označuje jako protimuslimskou kampaň, bude problém asi v jejím vnímání našich demokratických postupů.

  Nevím, jestli al-džazíra informovala o dalším vývoji ohledně tohoto kázání, ani zda to případně Lukáš zaregistroval, aby to mohl k původnímu článku doplnit.

  Co se ale dozvídám (opět od Lukáše), al-džazíra informuje o dalším příkoří muslimů v naší zemi: tentokráte záměr urážet a šikanovat muslimy údajně pochází přímo ze strany naší policie a státního zastupitelství.

  http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/408087/Al-Dzazira-Ceska-policie-v-mesite-zamerne-urazela-islam.html

  Tak jsem docela zvědavá, co se z al-džazíry dozvíme příště, možná, že si tady ubohé muslimy opékáme jako špekáčky u táboráku? Těžko říct, kolik zavádějících pokračování tahle “informační kampaň” al-džazíry ještě bude mít…

  0
  0
 41. moslim
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 21:19 — Odpovědět

  ad40)V rovnakom čase 39).Berte to ako zhrnutie.A skutočne proti Vám nič nemám – ráno veľmi skoro vstávam vstávam a počas pracovného týždňa nemám čas.

  0
  0
 42. dada
  11.5.2014 – 11 Iyyar 5774 v 21:23 — Odpovědět

  Jasně, však můžem poklábosit zase někdy příště, dobrou noc :-).

  0
  0
 43. moslim
  18.5.2014 – 18 Iyyar 5774 v 15:47 — Odpovědět

  Ad 40)Dada, dobrý deň, keby som ja žil v Čechách, tak by ma miesto al -Džazíry skôr zaujímalo to, čo sa o policajnom zásabu môžem dozvedieť v Čechách : http://www.policejninoviny.cz/zaklady-tauhidu-kniha-diky-niz-se-zatykalo-pri-patecni-modlitbe.html

  Okrem informácii od polícii – viac správ, komentárov, rozborov a akcií, aj od kresťanov, nájdete tu:

  http://sharia4czechia.wordpress.com/2014/05/02/rozcestnik-policejni-zasah-25-4-2014-kniha-tauhid/

  Mňa ako muslima žijúceho v Nemecku, lož, že kniha Základy tauhidu je v Nemecku zakázana, natoľko prekvapila, že takmer neverím vlastným očiam: (viď.29 a podobne: G.Ph.Philipsa, ktorý ma údajne zakázaný vstup do Nemecka som asi “nevidel” v Frankfurte”…

  S úsmevom, prajem Vám pekný budúci týždeň.

  0
  0
 44. moslim
  18.5.2014 – 18 Iyyar 5774 v 16:02 — Odpovědět

  Dada, už len krátko – keby ste chceli vedieť, kto je to Dr.B.Phlips, celkom krátka ukážka z jeho návštevy Nemecka:
  http://http://www.youtube.com/watch?v=dax2yIsSsKA

  0
  0
 45. danny
  18.5.2014 – 18 Iyyar 5774 v 17:30 — Odpovědět

  Malá výpoved o autorovi:,,V Tore sa píše,že ktokoľvek sa podiela na umení mágie(budiž)bude naveky prebývať v ohni pekelnom(budiž)uplne odrezaný od všetkých odmien Raja.Avšak židia tito verše z Tory odtránili….str.73.
  Kresťania,,len prekrucuju”ale židia falšuju.to sa mi páči,nie sme na tom najhoršie.smile.

  0
  0
 46. dada
  19.5.2014 – 19 Iyyar 5774 v 09:34 — Odpovědět

  moslime, u nás jsem četla mnoho různých reakcí na tento zásah. Já osobně už jsem se k tomu tady někde vyjadřovala, v podstatě mi připadá poněkud pošetilé hodnotit práci policie, pokud do toho případu nevidím, pochybuju velice, že policie může vyložit všechny své karty, informuje veřejnost jen rámcově. Proto byl zásah přezkoumávaný povolanými a podle všeho kontrola neodhalila pochybení. Jestli překročila nějaká pravidla bontonu, to je druhá věc, ovšem ten cirkus kolem toho taky o něčem vypovídá. Asi nejhorší reakcí na celou kauzu, kterou jsem zaznamenala, bylo kázání Shehadeha, což mě ale po jeho předchozích projevech ani moc nepřekvapilo.

  Mně třeba přijde hodně podivné, že na modlení do mešity chodí ozbrojení muslimové (byť by ty zbraně drželi legálně). Nedovedu si představit, na co je tam potřebují. A udivuje mě, že je něco takového (jestli je) vůbec povolené. Možná, kdyby tomu tak nebylo, zase by ten zásah vypadal jinak.

  0
  0
 47. moslim
  19.5.2014 – 19 Iyyar 5774 v 21:58 — Odpovědět

  ad46) bez reakcie

  0
  0
 48. moslim
  20.5.2014 – 20 Iyyar 5774 v 23:22 — Odpovědět

  ad27) a 29)Síce ma to neprekvapuje, lebo nie je to prvý raz a ani posledný krát – ale zaujímavý príklad manipulácie s wikipédiou. Dnes je v nej podstatne zmenený text o Lukášovi Lhoťanovi – mnohé údaje, ktoré boli ešte dňa 11.5. sú vymazané. U komentárov 27 a 29 – keď si tam človek klikne na odkaz, objaví sa na Wikipedii úplne iný text – napr.chýba údaj, že Lhoťan podal v roku 2010 trestné oznámenie na Miloša Zemana za jeho označenie Islamu ako náboženstva nenávisti. Na druhej strane, pridali sa nové údaje Lhoťanových postojov proti Mohammedovi a Bilalovi Philipsovi. Odporúčam si momentálny text skopírovať a porovnať si ho o pár dni. V ten istý deň (11.5) sa akosi z Google, pred mojim zrakom, “záhadne” stratila aj séria “obrázkov” u Images for Lukáš Lhoťan, z ktorej som jednu u čísla 27 skopíroval. U Images sa práve to miesto série obrázkov, nahradilo iným “imídžom” – text z dňa 22.4.: Lukáš Lhoťan: Islam je pro naší společnost nebezpečný.

  0
  0
 49. moslim
  23.5.2014 – 23 Iyyar 5774 v 17:43 — Odpovědět

  Ako sa wikipédia stala problémom pre demokráciu: time 1:11

  Ak by link cez Shekel nefungoval, Google suche: ARD Monitor – Inside Wikipedia – Angriff der PR-Industrie (z obsahu: Eine gezielte Desinformation der Gesellschaft und letztlich nicht nur eine Gefahr für Wikipedia, sondern eine Gefahr für die demokratische Gesellschaft).

  0
  0
 50. moslim
  23.5.2014 – 23 Iyyar 5774 v 18:10 — Odpovědět

  A nemenej zaujímavé:
  http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/sendung/2014/wikipedia-pr-strategie-online-lexikon-100.html

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Interview s ŠÁDÍM SHANAÁHEM

Další článek

Interview s Danielem Mayerem