Příspěvky se štítky

Muhammad Youssefa Abdulazeez

Muhammad Youssefa Abdulazeez
Komentáře

Muhammad Youssefa Abdulazeez byl spořádaný muslim. Vyznával svou víru, nebyly s ním žádné problémy. Byl jedním z těch miliard hodných muslimů, kteří vůbec netouží po násilí. Prostě vyznávají jenom to své náboženství, jsou mírumilovní a s fanatickými islámskými teroristy nemají nic společného – to se dovídáme dnes a denně. Žil si poklidný život,

CELÝ ČLÁNEK