Příspěvky se štítky

Jan z Nepomuku

Zdroj: Dada
Náboženství

Kdo ví, jak by dopadl sv. Urban, patron vinařů, za to, že v čas vinobraní něco takového dopustil… zda by ho vláčeli bahnem, vymáchali mu kamennou hubu ve shnilých hroznech či jaké jiné milé odplaty by se mu dostalo, pokud by celoroční práce vinařů přišla vniveč.

CELÝ ČLÁNEK