Příspěvky se štítky

Riccardo di Segni

rabín Riccardo Di Segni
Náboženství

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

CELÝ ČLÁNEK