Příspěvky se štítky

talmudismus

archa
Náboženství

„Noční cesta“ je záhlaví  17. súry Koránu. Předpokládám, že u těch, co Korán  recitují „před svědky zjitra“ a také i „v noci z dodatečné horlivosti“,  může být poměrně oblíbená. Obsahuje totiž vedle  maličko usilovné obrany jedinečnosti Koránu a tradiční rekapitulace mýtů od Noé přes Mojžíše a Davida až po  Thamúdovce také cosi

CELÝ ČLÁNEK