Zdroj: methanoia.cz

Cukrová vata vrcholícího „Měsíce  krabic“ vyvolala přímo mezi námi kolegy  a spolupracovníky otázku, jak to vlastně bylo s Mariiným a Ježíšovým početím. Slíbili jsme si, že se k tomu pokusíme vyjádřit pod vlivem optiky té cesty, která je nám každému nejbližší. (Křesťan – muslim – žid – agnostik – animista – panteista – pochybovač apod.)

Chtěl jsem být pracovitý, a pokusit se. Ale čím hlouběji se pokouším pohleděti, tím víc a zřetelněji se mi rýsuje jakýsi „třetí obraz“.

Pojďme si nejprve poskládat žetony, jimiž možná budou operovat i další spoluhráči tohoto nikdy nevyřešitelného pokru.

O Mariině panenství nepochybuje nikdo.

Pokusy dokázat „panenské početí“ (tj. otěhotnění bez porušení hymenu)  jazykem mediciny se s odřenýma ušima daří, ale má asi takovou validitu jako tvrzení, že židi se vystříhají vepřového proto, že se v poušti kazí rychleji než skopové, a že umírali na mor méně, protože si často myjí ruce.

Početí Ježíše z Ducha ovšem není „neposkvrněným početím“ jako takovým. „Neposkvrněné početí“ znamená další abnormalitu. Jakoby Vznešený odpustil výjimečnému smrtelníkovi ještě před Svým příchodem do „tělesnosti“. Maria se údajně narodila neposkvrněná „dědičným hříchem“. My všichni ano, a proto musíme být vysvobozeni, ona dostala dispenz. Ze židovského pohledu nebyla člověkem, protože byla zbavena možnosti volby mezi konáním dobra a zla, neměla šanci na tzv. puzení ke zlému (jecer ha-ra), byla tak trochu automat. Na ježíšky? Tajemství víry.

První „výstraha“, že se „o tom“ nepochybuje, se objevuje už někdy v devátém století, tedy v době závěrečné redakce Talmudu. Připomíná se kdykoli, kdy o sobě dává hlasitě slyšet inkvizice,  ale jako skutečné papežské dogma se objevuje teprve, když už  autorita papežské instituce doznala značných trhlin – tj. v roce 1854. (To už jsou i Židé venku z gheta a dávají se pokřtít, aby směli do rakouského parlamentu a do průmyslového podnikání.)

Proč si ale podvědomě každý obě početí a zejména to neposkvrněné míchá i se sexualitou, často dokonce zaměňuje a zdráhá se přijmout cosi, co se zdánlivě příčí přírodě?

Vedle početí řeší křesťanstvo další složitý pojem – spasení a potřebu spasení.

A církev vedle početí řeší už zhruba od 4. století nejen službu, charitu a vzdělávání, ale také boj o moc.

Položme si ale otázku, proč se Mariino dítě nemůže narodit „normální“ ženské a normálním způsobem? Nikdo asi nezpochybní tu čistší formu výkladu, že si prostě všichni přejeme, když už se božstvo stává tělem, aby se narodilo do „čistého“, pokud možno nejčistšího. To je stejně krásné, jako vánoční ozdoby pro čtyřleté dítě. Plné něhy a kouzla. O to cennější pak zůstává, že se „zvláštní zrozenec“ kamarádí s děvčaty, která jakoby by byla pravým opakem jeho maminky.

A hlavně, zkusme si letmo připomenout křesťanské úsilí vykládat proroka Izaiáše jako „naplnění“ proroctví o  mesiášovi v Ježíšovi. (Toto téma by si sice samo zasloužilo vlastní článek, ale ten by beztak ničemu neprospěl, protože výklad příslušných pasáží tohoto proroctví  je součástí věrouky, tedy duchovní kostrou mnoha.— Připomenu jen, že i kdyby byl tím židovským mesiášem Ježíš, nemá „mesiášsky“ splněno, a svoje poslání dokončí teprve při svém druhém příchodu, kdy se může stát, že bude zároveň i mesiášem židovským. Jenom to božství mu bude pořád překážet.)

Jednak každého, kdo uvažuje o cestě nabízené křesťanstvím, určitě lidsky osloví a legitimně dojme poukaz na verš:  Nemoci naše na sebe vzal a my domnívali se, že jest raněn a ubit od panovníka. On pak raněn jest pro přestoupení naše, pro naše nepravosti potřen .. zsinalostí jeho lékařství nám učiněno .. pokutován jest a ztrápen atd. atd. (iz 53:4-12).

Jenomže o tomto týpkovi se v křesťanském pohledu píše o pár kapitol dříve, že znamením jeho „košernosti“ bude skutečnost, že mladice (alma) počne a porodí syna, který dostane jméno Immanuel – Bůh s námi. (iz 7:14). Tóra ani tak moc nebazíruje na tom, abychom výraz „alma“ (mladice, mladá žena, panenské děvče) překládali tak, že musí počnout neposkvrněně z ducha, a sama být počata neposkvrněna „dědičným hříchem“. Ale v helénisticko-křesťanské Evropě jsme si na to už tak nějak zvykli.

Ale stále jsme se ještě mohli vejít do přirozeného rámce vesmíru. Marie mohla být neposkvrněná, být pannou a dokonce počít mesiáše. Proč to ale musí být „z Ducha“, tak, aby lůno, dům a kolebka pro „Panovníka v těle“ bylo zcela prosto čehosi, co katolická (tj. mariánské dogma podporující) rétorika nazývá pro nás – katolicky nepolíbené a nevzdělané amhorece –dost odporným obratem „osobní hřích“, pod kterým si, žel, i kdejaký křesťan představuje tělesnost? Tedy démonický sex, který kolem sebe žena – ta nádoba hříchu trousí? Nikoli, ale budoucího spasitele nemůže zplodit smrtelník.

Ale v rámci „cest pokoje“ nutno podotknout, že tak naivní není ani katolický pohled. Neposkvrněné početí přímo proti sexualitě nebrojí. Jen proti logice. „Trvale Ocharitovaná“ – tedy gratia plena – tedy milostiplná Maria je jen milostivě upravena tak, aby nenesla dědičný hřích. Dostalo se jí té milosti, že jaksi vyňata z „dědičného hříchu“ směla porodit Panovníka, a vlastně (pokud mne zrak logiky nešálí) nepotřebovala spasení.

A teprve tady, od tohoto bodu nás může začít zajímat, proč je i sex nebezpečím. Aby měla Církev moc, potřebuje naučit člověka, že chudák bezpodmínečně potřebuje cosi, čím disponuje jen ona – matička Církev. A to je spasení. Spasení potřebujeme kvůli „dědičnému hříchu“, kterého nás nic jiného nezprostí!!  Nikoli že jsme už v pra-rodičích „pojedli“ nezdravě ze stromu poznávání dobrého a zlého a tím předčasně dostali potřebu soudit. Že jsme ale nikdy – předtím ani potom – nebyly zbaveni možnosti volby a povinnosti konat.  Že se nám díky té ochutnávce stalo jak dobro dobro tak i zlo nejen přirozeností, ale zároveň s touhou soudit, jsme ztratili nadhled a soudíme nesprávně. A na základě nezdravých soudů vzbouzíme puzení ke zlému?  (to jsme skutečně podědili, ale není to hřích, ten vykonáváme teprve my sami porušováním pravidel, a následky za to si poneseme chcačky nechcačky, pokud je neodčiníme pokáním – tešuvou – nikoli přijetím spásy ve Spasiteli.)

A aby Spasitel mohl být spasitelem tak, jak o spasiteli učí starší část bible – tóra, musí být Bohem. Neboť není spasení kromě Boha, a nikdo jiný není spasitel, než-li sám Panovník. Pomazaný (mesiáš) je smrtelník z masa a kostí. A tak potřebuje i bůh přijmout maso a kosti v Mariině bříšku, a splnit tak tajemným způsobem oba úkoly v kumulované funkci. Ten pak dá pravomoci a „klíče“ církvi a ta, majíc vše potřebné, začíná mocensky „kšeftovat“ s přístupem ke klíčům.

Zlobíš? Tak tě nesezdáme, nepohřbíme, možná upálíme,  rozhodně ti nepokřtíme dítě a nedáme ti odpuštění. Potřebuješ nás kvůli své spáse (kterou ovšem podle tóry vůbec nepotřebuješ). Jo a ten nečistý sex, jak učí dokonce i tóra, ten je taky na překážku. Podívej se třeba na čarodějnice, místo aby hulily trávu tak především (krom řady dalších brikulí) „obcují“ na Petrových kamenech i jinde. Vzrušivá představa, takový jemně pikantní midraš. Cesta, pravda a život jsme my.

A protože my potřebujeme, abys potřeboval spasení, a ty ho potřebuješ kvůli jakémusi „dědičnému hříchu“, potřebujeme pochopitelně, aby se poskytovatel spasení narodil do člověčiny výjimečně. Jinak by se konstrukce maličko zřítila. Je to zapeklité, je to tajemství víry. Ale možná že se to postupně narodila mimo jiné i takto…

Pevně doufám, že je tu i čistší cesta, hlubší a prostý výklad, zákonitost, kterou nám osvětlí kolegové, a tak mi, prosím, tu kořeněnější dávku sarkasmu odpusťte. Chci respektovat tajemství čistoty, ale prosím o nějakou logiku.

Autor: Jaroslav Achab Haidler

26 Komentářů

 1. danny
  25.1.2012 – 1 Shevat 5772 v 20:13 — Odpovědět

  v Spaseni mozno netreba vidiet zlozitost.soteria je zachrana,vyslobodenie.normalny jav v zivote.Dt26,8 aj v zalmoch,Z 27,1.treba vstupit do erec a nie vysielat spehov,Jozue,Kaleb.Pri Izajasovi mne osobne viac sedi 25,6..smile.

  0
  0
 2. danny
  25.1.2012 – 1 Shevat 5772 v 20:19 — Odpovědět

  p.s.parafrazujuc Heineho,o Spasu sa netreba obavat,je to Jeho profese.smile.

  0
  0
 3. jeremias
  25.1.2012 – 1 Shevat 5772 v 20:56 — Odpovědět

  jenom pro upresneni: dedicny hrich v KKC (Katechizmus katolicke cirkve)§ 1263…

  0
  0
 4. Antonín Blažek
  25.1.2012 – 1 Shevat 5772 v 23:16 — Odpovědět

  Vzato čistě technicky, s přihlédnutím k dnešním poznatkům vědy, je oplodnění ženy bez pohlavního styku už vyřešenou i jednoduchou záležitostí. Chybou současné Bible, respektive Nového zákona je, že byl “cenzurován”. Z cirka sto dvaceti, Duchem svatým naplněných následovníků Ježíše Krista a dvanácti apoštolů, je citována jen čtveřice z pisatelů evangelií. Marie o svém neposkvrněném početí jistě věděla. Byla by nejvěrohodnějším tlumočníkem této události.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 5. 26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 00:35 — Odpovědět

  be*H Jeremiasi, lze to linknout ? Ať nemusíme googlit? Díky moc. Klidně i na fórum – http://forum.shekel.cz/

  0
  0
 6. 26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 00:37 — Odpovědět

  ad 4) Antoníne, jste si jistý, že Marie o svém neposkvrněném početí věděla? To by byl asi stejný průšvih, jako kdyby Galilejský věděl, že je bohem v těle. Necítíte v tom kromě tajemství určitou neférovost ?
  Díky za názor

  0
  0
 7. Antonín Blažek
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 07:57 — Odpovědět

  ad6)achabisko v Bibli je spousta textů popisující těžko pochopitelné událostí. Židé Ježíše jako zaslíbeného Mesiáše nepřijali. Pro Muslimy je Kristus jedním z významných proroků. Křesťané jej uznávají jako ztělesněného Boha, kterého nechali Židé zavraždit. Co se týče Marie tak se dá z dostupných informací předpokládat, že o důvodu a způsobu “oplodnění” věděla. Kristus taky věděl kdo je a proč je na Zemi. Problém ovšem nastal u jeho učedníků a dá se říci i všech posluchačů, kteří jeho poslání nepochopili nebo nepřijali.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 8. jeremias
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 08:02 — Odpovědět

  http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1263

  0
  0
 9. Antonín Blažek
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 08:42 — Odpovědět

  ad8)jeremias na světě je spousta různých církví odkazující se na Bibli. Otázkou je co jejich představitelé chápou a pokládají za hřích. Vycházím-li z Bible tak tělesná láska, sex Adama a Evy nemohl být hříchem a tedy důvodem k vyhnaní z Ráje. Ze stejného důvodu nemůže být ani samotný křest jízdenkou zaručující cestu do Ráje.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 10. danny
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 10:52 — Odpovědět

  ak som spravne post rem pochopil,tak Adam,pred pozitim ovocia bol tiez automat,nie clovek,napr.na davanie mien?nepouzival este puzeni ke zlemu.krst je symbol ako mece archanielov pri Brane mozu sluzit ako stopka alebo majak.je to na ludoch.

  0
  0
 11. eva
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 12:06 — Odpovědět

  Achabe usměj se trochu a věř na zázraky, bez toho to v náboženství nejde.

  0
  0
 12. jeremias
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 12:07 — Odpovědět

  ad9) antonin …”nemůže být ani samotný křest jízdenkou zaručující cestu do Ráje” – zcela souhlasim, nikdy jsem netvrdil opak. Jenom jsem chtel reagovat na Achabovo tvrzeni. Podle RKC je totiz prvotni hrich (a vsechny ostatni)smyt krtem.

  0
  0
 13. Antonín Blažek
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 17:37 — Odpovědět

  ad10)danny Bůh stvořil člověka (muže) jako pohlavní bytost. Když zjistil, že není dobré Adamovi býti samotnému tak mu dal Evu. Měli žít v Ráji, milovat se a naplnit potomky zemi. Prvotní hřích tedy nemohl být pohlavní styk. Adam nebyl bezduchou bytostí. Byl obrazem Božím. Co mi vrtá hlavou je otázka kdy byla stvořena Eva. Vychází mi, že musela být stvořena až za nějaké delší období po sobotním odpočinku Boha. Adam musel strávit nějaký čas pojmenováváním tvorstva. Pak přišel teprve Hospodin s Evou. Následně had přiměl Evo okusit ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého.
  Genesis 1
  27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
  28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi…
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 14. 26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 18:23 — Odpovědět

  11) pro Evu – Co když se usmívám právě tomu, že bez “zázraku” to v náboženství nejde ?

  12) pro Jeremias : Prosím, abych byl nějakým způsobem přichycen “při činu” – ergo: Kdy jsem údajně měl říci (tvrdit) cokoli o křtu, jako o Vanish čistítku na prvotní hřích? Neptám se spíš po “monopolu na spasení” a po biblicky udržitelné definici “prvotního hříchu”, potažmo souvislostech, proč se musí i Ježíšova matka narodit tohoto prvo-hříchu prosta ? Děkuji :o))

  0
  0
 15. karniist
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 19:12 — Odpovědět

  :-) přimlouvám se za více MP3 ( fakticky) zapomněla jsem, že článek čtu, měla jsem pocit, že ho poslouchám , díky

  0
  0
 16. jeremias
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 20:16 — Odpovědět

  …”Spasení potřebujeme kvůli „dědičnému hříchu“, kterého nás nic jiného nezprostí!!”…. :) nechytam nikoho pri cinu – neni pri jakem. respektuji tvuj nazor. Chtel jsem jen poukazat na uceni RKC o dedicnem hrichu. mezi radky nic neni :)

  0
  0
 17. Antonín Blažek
  26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 20:30 — Odpovědět

  Ježíšova matka Marie nebyla milosti plna. Nebyla ani prostá prvotního hříchu Adama a Evy. Ten nespočíval v tělesných hrátkách ani v samotné souloži. Adam s Evou chtěli být jako Bůh. Okusili ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Proč byl tento strom do Edenu posazen a zda by z něj někdy lidé mohli jít to je jen otázka na další spekulace.
  Lukáš 1
  28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
  30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

  0
  0
 18. 26.1.2012 – 2 Shevat 5772 v 21:07 — Odpovědět

  ad 16) Jeremiasi – a právě tu myšlenku “Spasení potřebujeme kvůli „dědičnému hříchu“, kterého nás nic jiného nezprostí!!“ považuji za pitomost do té doby, dokud mi ji někdo nevysvětlí ve srozumitelných biblických obrazech. Ani netušíte, kam se tím vlastně vydáváte. Pokud by to byla pravda, pak nebesa předpřipravila “křesťanství” o nějakých pět tisíc let dříve, než k němu došlo a jsou ke všemu ještě natolik “chucpe”, že to (rozuměj skutečnost, že nás nic jiného než spasení nespasí) židům v tóře dokonale utajila.
  Anebo říká učení RKC něco, co v tóře skutečně obsaženo je, ale nedosahuje se toho tím, ře na to má RKC patent a že by se toho dosahovalo smrtí boží.
  ===oo
  Zcela na okraj, i když “nechytáte při činu”, není vhodné používat obratu “Achabovo tvrzení”, protože by nás mělo zajímat, co tvrdí tóra, i kdyby to “achab” nakrásně tvrdil taky. (smile)

  0
  0
 19. Antonín Blažek
  27.1.2012 – 3 Shevat 5772 v 02:50 — Odpovědět

  ad18)achabisko Izrael očekával Mesiáše. Jeho příchod předpovídali proroci. Zvěstoval ho i Jan Křtitel. Ježíš byl Izraelita. Vše co kázal kázal Izraeli. Jeho následovníci byli Izraelci. Do zavraždění Krista na dřevě byly prováděny zápalné i krvavé obětní a očistné rituály. Dá se tedy odvodit, že v Toře je předpovězeno “křesťanství”. Pokud chceš odpověď os katolíka na dědičný hřích nebo neposkvrněné početí nemůžeš dostat jinou odpověď než tu, kterou dopředu znáš: “Je to v nauce církve”…” a je to napsáno tam”. “Rozhodlo o tom papež…”
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 20. 27.1.2012 – 3 Shevat 5772 v 07:50 — Odpovědět

  Pohled na pomazaného najdete na lamedwawu. S menší nadsázkou, než s jakou se tu ozývá Antonín, ale snad poměrně přehledně a důkladně.
  http://www.lamedwaw.org/zaj_mashia.html

  0
  0
 21. Antonín Blažek
  27.1.2012 – 3 Shevat 5772 v 11:09 — Odpovědět

  ad20)achabisko odkaz se mi moc líbí. Nedozvěděl jsem se tam v podstatě nic nového. v ad7 Antonín Blažek napsal) jsem vyjádřil názor jak Izrael vnímá Krista. Pokud máš nějaké odkazy na Muslimy taky bych si je rád poslechl. Vím, že je mezi Izraelci a muslimy určitá bratrská rivalita ale v které rodině nejsou nějaké ty rozepře. Křesťané pronásledovali “Židy” celá staletí. Muslimové jim naopak poskytli na svých území určitou ochranu.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 22. 27.1.2012 – 3 Shevat 5772 v 13:30 — Odpovědět

  Příjemný víkend všem, vám Antoníne také. K islámu nemám nic, co bych mohl linkovat, neb neznaje ani arabštiny, ani slušného muslima (rozumějme – důvěryhodného a k diskuzi ochotného)s výjimkou Lenky berušky,setrvávám v dvojitém bludu, že islám je navýsost eklektická cesta, navíc o 400 let pozadu za třicetiletou válkou v křesťanství. A že to, čím případně obohacuje lidské bytosti je v tóře taky, ldoví jestli neopisovali odtud, a to, co vypadá podivně, mi dosud nikdo nevysvětlil :o)) Tož jsem v tomto ohledu tabula rasa ..

  0
  0
 23. proctonejde
  29.1.2012 – 5 Shevat 5772 v 01:46 — Odpovědět

  no dobre, ale cele to vase pojeti je jen zidovsko-krestanske…. kde mate pohled z te islamske stranky? Byt na zacatku zminujete i muslimy??

  0
  0
 24. 29.1.2012 – 5 Shevat 5772 v 02:43 — Odpovědět

  ad 23) Milé “proctonejde” – omlouvám se, ale maličko nerozumím otázce. Ptáte se na to, proč nesděluji názor islámu? Na to jsem, s dovolení, odpověděl ve 22)
  A předpokládám, že jenom proto, že jsem se zmínil o cestě každého člověka, která je nám každému nejbližší. (Křesťan – muslim – žid – agnostik – animista – panteista – pochybovač apod., nemyslíte vážně, že budu mluvit z pohledu a de facto za muslimy, animisty, panteisty a další.

  Zkuste vše vnímat jako příležitost k otázkám a k dialogu o nich.
  ERGO – pohled z islámské stánky já nemám. Snad se k tomu vyjádří někdo z muslimů.
  Hezký týden

  0
  0
 25. proctonejde
  30.1.2012 – 6 Shevat 5772 v 15:31 — Odpovědět

  dizkusi jsem necetla… po precteni clanku jsem se rovnou zeptala… to ze jste de facto nastinil jen zidovsko-krestansky pohled je z clanku jasne znat… kdyz uz jste ty ostatni zminil tak aspon nejaky ten vseobecny pohled by v clanku neuskodil…. ale je to vas clanek…. a chapu, ze hledat material je narocne…. protoze i pro me jako muslima to znamena si najit cas a hledat…. problem je, ze ja nehledam u Arabu a tak by muj vyklad nebyl zcela ten ‘spravny’ :o)) I kdyz z hlediska historie a faktu jsou Turecke prameny verohodne, protoze je to posledni chalifovske centrum ,ktere bylo ukonceno Ataturkem…. vsichni ucenci a badatele islamu cerpaji totiz Uthmanova Koranu, ktery je ulozen v Topkapi Palaci spolu s mnoha jinymi islamskymi a dokonce i zidovskymi poklady…

  0
  0
 26. 30.1.2012 – 6 Shevat 5772 v 15:58 — Odpovědět

  Hezký den, paní kolegyně (proctonejde).
  Všechno je v pořádku, taky často nečtu diskuze, zejména, ty hodně “vláknité” – ne vždy jsou všechny příspěvky relevantní a to je pak na “dlouhé” čtení. A stejně jako vy občas reaguji rovnou a na podnět, s nímž mám problém.
  Sama vidíte, že jsme zase o kousek dál, a k tomu vlastně diskuze sloužit má. Pravda kvůli ní, bylo zřízeno Shekelovské “forum” http://forum.shekel.cz/ , ale fejsbuk a blogy nás maličko rozmazlily, takže diskutujeme všichni raději v prostoru pro “komentáře”.
  Nic nevyčítám, pouze konstatuji a učím se :O))
  A věřím, že se přímo tady nebo jinde dočkáme i islámského pohledu na nadhozené téma .
  Pozdravení

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Lidovky.cz: Spisovatel a diplomat Pojar zemřel, bylo mu 71 let

Další článek

DOX vystavuje obraz blízkovýchodního konfliktu