Zdroj: planetware.com

Letošní „zman cherutenu“ vstupuje do finále. Pokračuje sice dále až na Sinaj počítáním omeru, ale již v sobotu po astronomickém setmění, maximálně o hodinku později, aby vám váš lokální rebbe stihl zpátky prodat veškerý chamec, se zase zakousneme do chamecdig skutečností. A nepůjde jen o chleba a pivo.   Ten „dolní“ chamec – přirozená součást vesmíru – se vrátí na náš stůj i do jídleníčku, ale ten symbolický – chamec kvasu a nakvašenosti, s tím se budeme  nejspíš prát nejen do příštího roku  – kdy bychom už měli být v Jerušalajimu.  Mezitím nás čeká průchod zbývajícími zhruba dvaačtyřiceti z padesáti bran, jimiž je nutno projít, abych se očistili od nečistot Micrajimu a nelaskavého světa, a dotkli se desek s poselstvím světa  rukama duchovně pokud možno čistýma.

Ale půjde to ztuha. Zejména protože některé pověry a triky jsou snad nevyhubitelné. To lze sice zavnímat, ale neměli bychom se s nimi nikdo smiřovat.

Když  se i v 21. století mohou na beztak neuvěřitelně bizarním portálu „Parlamentní listy“ právě během první poloviny pesachového cyklu, někdy okolo křesťanských velikonoc, objevit pasáže od Jana Žáčka (na kterého hned po svátcích podám trestní oznámení), proti kterým  naše „šekelácké“ inter-konfesní třenice vypadají jako tichý a laskavý ševel retů prorokyně Anny, když umlouvala Nebesa o Šemuele…

Doufám, že pan Jenda není ani žid, ani křesťan ani muslim. Ale  i kdyby nedej Příroda byl, vyšlo by to na stejno, protože kdo může dar B*ží – totiž slova a písmena poskládat do tvaru: „Zaplatili za ukřižování, tedy za surovou vraždu Krista, našeho Pána. Popírali Jeho zmrtvýchvstání. Pomlouvali ho a haněli. Vymysleli nejhorší a nejzhoubnější teorie v historii lidstva. Stáli za vznikem marxismu, který přinášel světu nerealistické pseudovize a sny, které nikdy nemohly najít jiné naplnění, nežli to v krvi a v utrpení. Stáli za vznikem pohrobka marxismu, tedy za vznikem leninismu. Je nezbytné připomenout si v těchto dnech znovu, kdo dal zabít Ježíše Krista a kdo všechno zlo začal.“ , je  bez ohledu na odznáček tvor zlý. A hloupý. A není jediný (žel).

Jeho pamflet dokonce i Parlamentní listy po několika hodinách „provozu“ odstranily ze svého webu. Jejich zástupce šéfredaktora mi  navíc dnes mailem odpověděl: Tuto nepříjemnou záležitost jsme vyřešili výpovědí našemu externímu spolupracovníkovi, který byl zodpovědný za publikaci textů v necenzurované části našeho webu (Názory a petice). Zároveň jsme navždy “uzavřeli dveře” autorovi příspěvku s důrazným varováním, že jeho text je za hranou zákona. Záležitost jsme k dořešení předali našemu právnímu oddělení. Bohužel jsme se sami dostali do problému kvůli selhání jedince a také tomu, že poskytujeme otevřený prostor pro naše čtenáře, na čemž si zakládáme a považujeme svobodu vyjádření za důležitou..;  ale divíte se, že občas stejně „žáčkovsky“ ztratím nervy, když sleduji jinak laskavé lidi, jak líně anebo záměrně nepozorně čtou tóru?

Ono to začíná jen tím lpěním si na svém rozhodnutí, které si pleteme s vírou anebo konfesí, ale pokud nejsme upřímní sami k sobě, končívá to u pamflétu ve stylu Jana Žáčka…

Vím také, že existuje cosi jako přepjatá citlivost na všecko, co jen trochu zavání anti-judaismem. Že bývá  (tato podrážděná citlivost) občas využívána a dokonce nekošerně zneužívána k pláči účelovému – granty, tolerance, odpouštění, podpora.., Zároveň že ji zneužívat lze, protože pro tu slušnější část lidstva je každý současný žid (a ještě tak dvě generace to potrvá) cosi jako postižený na vozíku. Připadáme si v jeho přítomnosti absurdně a naprosto nevinně vinni tím, že vyrůstal, aniž by tušil, co je to „babička“ a  že mu asi občas vrtá hlavou, jak může někdo z křesťanů myslet vážně, že k  šoa došlo jen kvůli tomu, že je někde napsáno „krev jeho na nás a naše syny…“

Také žid má  stejně jako vy dvě oči, a tak nebývá (zpravidla)  k průmyslu holokaustu slepý a zvedá se mu z něj kufr taky. Nicméně, stejně jako platí pravidlo o dvou židech a třech synagogách na jediném pustém ostrově, narodila se – opět nikoli bez příčiny – i jiná anekdota: Moše chytí zlatou rybku. Chvíli na sebe koukají. Chvíli přemýšlejí .. A pak rybka otevře papulu a ptá se: „Žid?“ Moške jenom tak moudře přikývne… „Tak to si mne snad radši usmaž!“, vece ta zlatá mřenka ….“

Parlamentní listy a hlavně Jan Žáček (o ABB už mluvit nehodlám) toto rybí přání, žel, čas od času dokazují. Jestli by i oni neměli zkusit absolvovat cestu padesáti bran nečistoty… ?

Když pan Žáček sepisoval svůj bolestivý mindrák do ošklivého souvětí, pomáhali jsme s Kochavi namísto „pomlázky“ Michalovi Tůmovi s podklady pro jeho diplomku. Na políčku „tichého spánku“ pod schwarzenberským  Frauenbergem leží těch vymýšlečů nejzhoubnější teorie v historii lidstva a nositelů nerealistických pseudovizí kolem dvou stovek. Četl jsem ty jejich vize a sny, a spolu s nešťastným Žáčkem souhlasím, že je nezbytné si je připomínat i v dnešních dnech.  Jejich sny a nebezpečné vize bych totiž chtěl rozhodně realizovat a pak si ustlat v prachu vedle nich. Ať si žáčci i učitelé píšou, co chtějí …

Polež si tu přes noc, pospi tu pod jabloní Ty, ženo ctnostná (ešet chajil), ty, dobře známá v Branách lidu. Bývalas čelenkou ozdoby svého chotě a nádherou každého ducha. Za jabléčka tvá a tvé skutky pučící z výhonku upřímnosti smí se tvá duše osvobodit bez strachu těch, co sestupují  do nicoty a zapuzení. Tví potomci, výstřelkové tvoji, hořce oplakávají tě v skrytu duše A kvůli tvému odchodu bezmála ztrácejí ducha, neboť srdce, které v tebe tolik doufala, usvadla …
Nyní však již pouze odpočívej, až do okamžiku jitřního rozbřesku, kdy se postavíš ke svému údělu. Jiskra  tvého žití vyšla v čistotě k Výšinám čtvrtého dne v týdnu, dne 20. elul 5583 – kdo však vychválí veškerou její královskou nádheru? Všechnu laskavost skutků, které stihla vykonat? Ani za tažené zlato ji nevyměníš! Stříbrem její cenu nevyvážíš! Všecka vážená a v nitru vznešená jako dcery královské – tak si o tobě mezi sebou vykládali. Sama kráčelas cestou Upřímných rozdávat  milosrdenství a almužny (cedakot). Nikdy ses nezdráhala. Mluvili tak také proto, žes sama z výtěžku svých dlaní přičinlivě vedla své děti do učeben, kde se studuje ryzí obsah Nauky…

A takových tam (jenom tam pod Hlubokou)  leží okolo dvou stovek. Běda jejich snům a vizím, pane Žáčku, ať už  byl jejich život třeba maličko prozaičtější …

Autor: Jaroslav Achab Haidler

2 Komentářů

 1. danny
  13.4.2012 – 21 Nisan 5772 v 05:46 — Odpovědět

  ,,Dusa,,cloveka je cista a dokonala.Clovek,ktory kona nespravne,pod vplyvom Egypta,popiera sam seba,lebo nepozna svoju prirodzenost.Zial.

  0
  0
 2. danny
  13.4.2012 – 21 Nisan 5772 v 05:48 — Odpovědět

  p.s.Ricky a Powery.smile.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Jom ha-šoa

Další článek

Interview s Klárou Samkovou