Zdroj: kosmas.cz

Šária – úvod do islámského práva je zásadním textem jenž doposud nebyl v česko-jazyčném prostředí k dispozici. Autor knihy, právník soukromě se věnující problematice islámského práva, se vědecky věnuje problému islámu a pro něj možná bohužel jeho kniha dokazuje nekompatibilitu islámského práva a islámské společnosti s evropskou kulturou.

Autorem knihy je místopředseda Výboru pro domácí násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Jan Potměšil a jeho kniha vyšla v nakladatelství Grada. Pro člověka toužícího po senzacích není kniha příliš vhodná, protože se snaží opravdu vědecky popsat základy a myšlenkové okruhy islámského práva a islámu samotného. Ale právě v tomto směru logicky myslícím lidem, kteří přemýšlejí o možnostech soužití evropské společnosti s praktikujícími muslimy, může tato kniha pomoci pochopit nejen problematiku islámského práva, ale i to proč je soužití s muslimy snažícími se žít dle návodu koránu a Mohameda prakticky nemožné.

Autor sice zmiňuje, že dochází mezi muslimy k sporadickým pokusům o reformu islámu a islámského práva směrem k úrovni vyspělé civilizace 21. století, ale jak sám autor přiznává je to jen pokus menšiny a naráží na množství překážek hlavně ze strany samotných základů islámu, který jakýkoliv pokus o reformu a změnu islámu a jeho práva považuje za zradu islámu.

„Předně je islámské právo (alespoň teoreticky) zásadně neměnné a nezměnitelné“, charakterizuje autor zásadní dogma islámu (str. 17). Dále je dobře charakterizováno myšlení islámu, kdy autor upozorňuje na dogma, že dle islámu „společnost se sama musí přizpůsobit právu, spíš než aby vytvářela své vlastní zákony jakožto odpověď na stále se měnící problémy běžného života“ (str. 18). Autor také nezastírá totalitní podobu islámského práva, které „usiluje o regulaci veškerého lidského chování“ (str. 19).

Autor také popisuje proč dochází mezi praktikujícími muslimy k vytváření paralelní společnosti s vlastním systémem soudů a výborů veřejného blaha, které nejen aplikují ty části islámského práva jenž jsou v rozporu s právem evropským, ale vytvářejí i kolektivní fobii z veřejných projevů pohrdání islámem a jeho zákony. V konečné podobě to vidíme v některých muslimských čtvrtích ve francii, Itálii, Německu i Velké Británii, kde již neplatí místní sekulární zákony, ale je vynucováno islámské právo. Autor na to upozorňuje slovy, že „muslimové usilují o to, aby islámské právo upravovalo vztahy mezi všemi kdo se hlásí k islámu, bez ohledu na to, na území kterého státu žijí (str. 22).

Pro čtenáře může být také zajímavé popsání základu islámského státního systému, který byl ustanoven Mohamedem a jeho druhy jako systém vycházející z barbarského systému arabských kočovníků, kteří měli svůj život založený na nájezdech a zotročováni obyvatelů oáz. Islámský stát byl v tomto směru založen na systému, kdy byli muslimové odměňováni dle toho jak moc přispěli k agresi islámského státu vůči jiným zemím a tato dobytá území se stala majetkem islámského státu a obyvatelé těchto zemí byli zatíženi speciální daní „za ochranu“. Něco podobného jako když mafie a další zločinci vybírají od podnikatelů „výpalné“. Z takto získaných daní a pronájmu dobytého území byla rozdělována odměna zasloužilým muslimům (str. 38). Částečně se tímto systémem islámského státu a jeho ideologie expanze ustanovené Mohamedem dá vysvětlit i probouzející se agresivita u těch muslimů, kteří se z nepraktikujících stávají praktikujícími a snaží se žít dle zásad koránu a Mohameda.

V popisu systému islámského práva autor správně upozorňuje na skutečnosti, že islámské právo se snaží totalitně ovládat jednotlivce tím, že nařizuje společnosti trestat jednotlivce za zjištěné přestupky proti příkazům Alláha a Mohameda. Nejde zde pouze o trestání islámskou společností neschválených sňatků, sexuálních vztahů, včetně homosexuality a dalších orientací, pití alkoholu, odpadnutí od islámu apod. Ale i trestání všeho co by zástupci Mohameda a Alláha na zemi, tj. islámští vůdcové a právníci, uznali za narušující zákony Alláha a jeho proroka Mohameda.

Tyto tresty jsou od fyzického trestání formou bití, amputací rukou, nohou apod. až po trest smrti za věci, které evropská společnost považuje za osobní soukromé věci jednotlivce. V tomto směru autor i upozorňuje na absenci sekularismu v islámu a pevnému spojení vlády nad společností s duchovním systémem. Tím se narušuje i vize občanské společnosti jež se dnes prosazuje v Evropě, nebo´t v islámské společnosti vláda a moc nad společností náleží pouze věrným následovníkům Alláha a Mohameda a demokracie je tedy jako systém nepřijatelná jako konečný cíl, ale uznávána jako způsob jak odstranit vládu neislámskou.

Závěrem bych tedy doporučil každému politikovi, novináři a zájemci si knihu Jana Potměšila přečíst velmi podrobně a i několikrát, aby se přesvědčili, že rizika soužití s muslimskou komunitou jsou větší než přínos a hlavně pokud chceme zachovat demokratickou společnost, tak si musíme uvědomit, že problémy musíme řešit dříve než se dostanou do neřešitelného stavu jako například v Anglii, neboť na rozdíl od totalitních zemí v demokracii neplatí heslo „zmizí člověk zmizí problém“. Jenže když slyším některé naše levicové i pravicové politiky a novináře říkající, že islám není problém a měli bychom se jím jako problémem zabývat, až bude muslimů v České republice opravdu hodně, pak si říkám a jak to potom chtějí řešit? Genocidou? Náboženskou čistkou, nebo rezignací a kolaborací s narůstajícím vlivem islámu jako Evropská unie nebo vláda Anglie?

Autor: Lukáš Lhoťan

Kniha zde.

53 Komentářů

 1. Bronislav Ostřanský
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 16:27 — Odpovědět

  Zdravím, pane Lhoťane, a v jedné věci Vám musím dát za pravdu: Kniha pana Potměšila si skutečně zaslouží doporučení, poněvadž jde o kvalitní a kompetentní úvod do dané problematiky. Ale jinak opravdu nechápu, proč jste svůj příspěvek nazval recenzí. Autor Vámi “recenzovaného” díla totiž vůbec neřeší, zda je islám problém, ani rizika soužití s muslimskou komunitou atd., jak píšete. Pokud jsem to náhodou přehlédl, opravte mě (kde přesně se to rozebírá, prosím paginaci). Pokud jste si chtěl vybrat odrazový můstek k úvahám na téma nebezpečnost islámu (to Vám pochopitelně nevytýkám, překvapilo by mě, kdyby tomu tak nebylo :-)), tak tomu prosím neříkejte recenze.

  0
  0
 2. Lukáš Lhoťan
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 19:27 — Odpovědět

  Recenze je i řečeni toho co se Vám a Honzovi nemusí líbit, ale bohužel je to tak. Jeho kniha sice místy srší optimismem v soužiti s praktikujicimi muslimy, ale pak na mnohých místech dokazuje, že by to znamenalo konec sekularismu, demokracie a Evropy jak ji známe po dobu několika tisicíletí. Možná by jste si měl uvědomit, že islám neni křesťanství a jeho tolerance je vlastně jen odstupňovaná diskriminace dle kasty ke které naležíte :-) Vy jako orientalista co je bráni a propaguje za naše daně jste těsně před kastou muslimů a my jako kritici jsme těsně vedle kasty atheistů, tedy těch co si nezaslouži v jejich režimu mít právo na život.

  0
  0
 3. Jaroslav Formánek
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 19:32 — Odpovědět

  No on to neřeší vůbec nikdo. Jeden by skoro řekl, že z tohoto tématu mají papíroví experti velký strach.

  Pak je ovšem záhadou, proč si kecperti od začátku nevybrali jiný předmět studia, když trpí zjevně nedostatkem občanské statečnosti.

  Vezměte si tedy všichni příklad z pana Lhoťana a začněte plodit. Čím víc lidí bude věcně kritizovat islám, tím menší nebezpečí hrozí, že tu jednou bude žít někdo jako Salman Rushdi či Udo Ulfkotte apod.

  Jste přímo součástí té hry na zbabělost a statečnost a je na vás velmi dobře vidět.

  0
  0
 4. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 19:35 — Odpovědět

  Lukáši,

  Podle mě jsi to psal ve spěchu, a tak tam máš chybu: Ostřanský jako orientalista není těsně “před” kastou muslimů, ale těsně POD kastou muslimů… a i tohle je sporné, protože pokud islám zná (byl mu “ukázán”), a přesto nekonvertoval, může na něj být pohlíženo jako na zatvrzelce. Pak by ovšem byl s námi Arcikafíry na jedné lodi.

  No a jako osobní doušku bych dodal, že v kastě Arcikafíru je ostřanský znám coby udavač, a tudíž ho do té lodi přinejmenším já nechci – pokud se nenapraví – takže žádná loď: Širé moře s medůzai a žraloky.

  http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/7828-praskac-a-orientalista-ostransky-udal-protiislamskeho-aktivistu-konvicku.aspx

  0
  0
 5. Erich
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 20:24 — Odpovědět

  Ad 4. Ahojda Martine. Teď jsem si všiml, jak se zde

  https://www.shekel.cz/25058/prvni-muslim-v-ceskem-parlamentu

  v 35.bodě svěřuješ, že jsi v P R Z N I Č O V Ě létech. To přístě raději již neuváděj, někdo by toho mohl i zneužít. To víš, každý nemá zas tak vytříbený smysl pro nadsázku a humor.

  Chci ti poděkovat za ten tvůj dnešní link, udělal jsem si na některé věci opět o něco konkrétnější názor. Kouzlo nechtěného nastalo cca tak do 5 minut. Lepšíš se.

  0
  0
 6. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 20:45 — Odpovědět

  Erich – počkej, co blbneš, myslíš, že by mi nějaký ORIENTALISTA nabídl šestiletou dceru, když tedy dorůstám do věku prorockého?

  Nemyslím, že by to hrozilo … Jednak naši Orientalisti své případné dcery dávo vyhradili pro TAMTY, aby si ještě kousek té uprděné katedrové pohody dopřáli, a druhák – jedním z projevů středního věku je, alespoň u mě, ztráta zájmu o všechno pod (cca) 25, a naopak rozevírání nůžek směrem nahoru. O to zajímavější by mohl být ten mohammed, který to měl naopak, ale zajímavé to není, všichni jsme holt individuality.
  A za třetí, nemluvil jsem o sobě, ale o Jaroslavovi F.

  0
  0
 7. Erich
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 20:50 — Odpovědět

  Ad 4. Viz. ten tvůj link. Otázečka se mi vkrádá. Martine my jsme Íčkovo kameraden???

  0
  0
 8. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:03 — Odpovědět

  Íčko = I. Langer?
  Kameraden stěží, naposled jsme se potkali tak v letech 93-4…
  Ledaže bys “Kamaraden” myslel jako to myslíval ÁHáčko, když potkával “staré spolubojovníky” v té mnichovské putyce. Potom ano, dělali jsme spolu kdysi státní převrat, ještě jako mladincí kluci.

  0
  0
 9. Erich
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:08 — Odpovědět

  Ad 6. Aha, jak vidíš tak taky nedávám pozor, tak se ti Martine, tímto veřejně omlouvám. Mě to hned netrklo, neb mi přišlo vícekráte, že Jaroslava tak nějak přetrumfováváš a já si myslel, že ta akčnost je daná věkem. Ale s tím Íčkem jme tedy kameraden nebo nikolivěk????

  0
  0
 10. Erich
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:14 — Odpovědět

  Z Olmiku??? Z university Palackého??? Ještě mi není jasné, zda-li se sám pokládáš za levicově či pravicově smýšlejícího? To jen pro upřesnění určitých tezí. Chtěl bych pro lidi z Feldy udělat takový průzkumek. A promiň.

  0
  0
 11. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:23 — Odpovědět

  Erich – Ano, z UPOL.
  Já se samozřejmě pokládal za “pravicově smýšlejícího”, ale jak člověk stárne, tak v těchle věcech je mi nejblíž asi Petr Hampl, který sám sebe pokládá za “populistu”, a nestydí se za to.

  0
  0
 12. Lenka Martínková
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:30 — Odpovědět

  Na té zveřejněné diskuzi není tak ani podstatný Ivan Langer, jako skutečnost, že fakultní právničce řekl, že se bude mírnit ve výrazivu. Což nedodržel a tudíž je to falešný člověk. Druhá věc je, že na vulgaritě přidali nohsledi – dostali to nakázáno pod trestem vyloučení jako např. Ondřej Špitálský, který toho měl dost a stal se nepohodlným.

  0
  0
 13. Lenka Martínková
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:41 — Odpovědět

  Pane Ostřanský, když vás zde vidím v diskuzi, ráda bych vám vyjádřila podporu a zároveň vás ujistila, že váš krok byl správný, přestože pan docent Konvička vás zde stále prezentuje jako práskače. Myslím si, že ale oba víme, jak to je a to je podstatné. Smutné je, že chování pana docenta se od té doby ještě více zhoršilo a je opravdu alarmující.

  0
  0
 14. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:41 — Odpovědět

  Erich:

  Když jsme u těch odkazů + politických postojů, mě to pravo-levo stejně připadá šíleně špatně, ani ne tak kvůli tomu, že by zmizel hlavní bod sporu, zda více či méně státu, ale protože to nespostihuje celou šíři reality, která je vícevrstevná, a naopak stanovuje pravidla koalování, jež patří kamsi do 18. století.

  Moc, ale fakt moc, se mi líbá tento prosťoučký model. Jsem hippie posuntý šedinami k Tea-Partismu; manželka je survivalistka; takže oba míříme do golfového klubu ;)

  http://pjmedia.com/zombie/2010/10/11/the-electric-tea-party-acid-test/

  0
  0
 15. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:44 — Odpovědět

  Martínková – takto falešná trollice, která neváhá falšovat fb-screenshoty, aby z antiislámistů udělala skutečná hovada, krade identitní avatary atd., a tudíž má jen jedno právo, a to mlčet – tedy Martínková si nezaslouží repliku, ale tentokrát dělám výjimku

  Houbelec “pod trestem vyloučení” – pod trestem smrti, napíchnutí na kůl a rituálního snězení ostatků. To bys mohla vědět, ve svém věku.

  0
  0
 16. Lenka Martínková
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:54 — Odpovědět

  Martin Konvička: jak bych mohla falšovat nějaké screenshoty. Jsem jen hloupoučká puberťačka, sotva zapnu pc a pak už umim sputit jen FB a tam jsou na mě lidé jako zlí, nevím proč, je mi smutno z těch ošklivostí, které na FB vidím :-((

  0
  0
 17. Antonín Blažek
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:57 — Odpovědět

  Lukáš Lhoťan je takový pilný, čestný, český “Don Chichot” bojující s “větrnými mlýny” islámu.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 18. Lenka Martínáková
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:59 — Odpovědět

  Jo a omlouvám se všem, ale dneska nemám svůj den. Mám ženské dny. A pane Ostřanský nebojte se, všechno jednou skončí.

  0
  0
 19. Lenka Martínková
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:59 — Odpovědět

  Já se vám snažila pomoc, abyste byl hodný k lidem, ale vy jste pořád zlý. Já nevím, proč to děláte, proč od sebe odstrkujete lidi, kteří vám chtějí pomoc. Asi jste se v minulosti hodně společensky spálil, ale proto nemusíte hrát toho hrubiána. Všechno bude v pořádku, ale musíte lidem zase věřit, víte?

  0
  0
 20. Tvé černé svědomí
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 21:59 — Odpovědět

  17: Zatímco ty mu okopáváš kotník, a ještě si u toho připadáš dobře.
  Přepni si na porno.

  0
  0
 21. Michal
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 22:08 — Odpovědět

  “Recenze je i řečeni toho co se Vám a Honzovi nemusí líbit, ale bohužel je to tak.”
  Lukáši, očividně jsi špatně pochopil výtku pana Ostřanského. Co se komu líbí a nelíbí je zde irelevantní, faktem je, že recenze má být o knize, jejím obsahu a závěrech, ke kterým autor v knize dochází. Pokud připojíš své vlastní závěry, které podle tebe z textu vyplývají, ale autor sám k nim v knize nedochází, pak se nejedná o recenzi.

  0
  0
 22. Lukáš Lhoťan
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 22:31 — Odpovědět

  Omyl Michale, dílo Honzy Potměšila je dobré v tom, že vlastně k ničemu nedochází jen dává informace a závěr nechává na lidech …

  0
  0
 23. Michal
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 22:57 — Odpovědět

  A v čem konkrétně je z mé strany o omyl?

  0
  0
 24. Martin Konvička
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 23:07 — Odpovědět

  Tohle šíří po sociálních sítích student islámu na Óbrmaddrase AlAzhar, českýu konvertita JAN “HAMZA” VELIČKA

  “Ačkoliv islám obsahuje některé shodné prvky s demokracií (svobodu názoru, právo na sebevyjádření, systém volby) NEMŮŽE šaría měnit svá vlastní ustanovení tam, kde jsou jasně dána Koránem, sunnou, nebo shodou všech učenců na konkrétní věc. Pravda a správnost zákona netkví ve skutečnosti, kolik lidí pro něj hlasuje, ale nakolik je v souladu s prameny islámského práva. Např. muslimové si nikdy nebudou moci odhlasovat změnu v šaría, že manželství může být i mezi někým jiným, než je svépravný muž a svéprávná žena.”

  Všimněte si – různí ostřanští, a jiná mlhotvorná chamraď, si mohou do zblbnutí relativizovat a lakovat na růžovo, ale čeští islámisté to vidí jednoznačně, a kupodivu se v tom shodují se svými odpůrci.

  0
  0
 25. S.B.
  28.10.2012 – 12 Heshvan 5773 v 23:40 — Odpovědět

  Martinkova: prekrocila jsi snad vsechny myslitelne meze rozumne diskuze. Dokud se Martinovi a nam neomluvis, i ja jsem s tebou skoncil.

  0
  0
 26. Jaroslav Formánek
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 00:29 — Odpovědět

  Jinými slovy “ty starý historky už nikdo nepřepíše”, takže šaría bude všude na beton od Indonézie po Maroko.

  0
  0
 27. Antonín Blažek
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 00:51 — Odpovědět

  Váženi ta naše “demo-demokracie” v náboženství nemůže existovat. Jen si představte že by si například židé odhlasovali změnu Tóry. Povýšili by Ježíše na Boha nebo panenku Marii na Královnu nebes? Bylo by to normální?
  Tož neutočte na muslimy proto, že dodržují Bohem stanovené pořizováni se ženě muži nebo jiné Hospodinem dané pokyny.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 28. Martin Konvička
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 01:01 — Odpovědět

  AB: At si dodržují co chtějí, ale dobrovolně, a s možností odchodu. Což jim právě islám-turbo neumožňuje. A tak neútočíme na muslimy, ale na celý islám, muslimové jsou v tom ve velké většině nevinně, a jestli je v tom někdo vinně, tak ne-islámští lakovači a relativizátoři, jako hento Ostřanský.

  0
  0
 29. Lukáš Lhoťan
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 08:37 — Odpovědět

  Vtipné co? Muslimové jako JAN „HAMZA“ VELIČKA jsou upřímnější než orientalisté placení z naších daní :-) To co říka Velička říká i Sáňka, Alrawi, Větrovec a další, jenže oni ještě dodávají, že teď o tom mluvit na veřejnosti v ČR neni dobrý nápad, protože by se Češi mohli probudit. Neberte to osobně pane Ostřanský, ale slovy Lenina oni potřebuji užitečné idioty, které slovy Gotwalda pak oběší na jejich provaze.

  0
  0
 30. 29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 08:56 — Odpovědět

  Lukáši, skoro si říkám, žes četl jinou knihu než já napsal. Tolik pokus o vtip. Co už mi vtipné nepřipadá, že knihu používáš v podstatě jen jako podvozek pro své katastrofické závěry, kdy z kontextu vytrháváš některé věty a posouváš jejich význam, nebo dokonce hrubě překrucuješ. Kontext či jiná sdělení, která se ti nehodí, naopak ignoruješ. To už jsi si mohl vybrat jakoukoliv jinou publikaci a předpojatě ji použít jako důkaz toho, že s muslimy (u tebe totéž co islamisti) zkrátka nelze žít (a co dál, ptám se?).
  To není recenze, to je aktivistická agitka, kde nemluvíš ani tak o knize, ale o tom, co si ty myslíš a co ty chceš vidět. K tomu ale knihu (pojednávající o historickém právu, které nikdy v plné šíři neplatilo ani nyní neplatí) nepotřebuješ – stačilo napsat totéž, ovšem bez jakýchkoliv odkazů, bylo by to poctivější.
  Má-li být dle čtenářů kniha objektivní deskripcí určitého jevu, mohu být rád. Nerad bych ale, aby se stala “odpichem” pro omletá islamofobní klišé, černo-bílé xenofobní vidění “těch jiných” a očerňování “pohanů”, k čemuž ji zneužíváš.
  Tvé závěry jsou asi stejně tak validní, jako na základě knížky, jejímž tématem je halacha, mluvit o totalitě židovského práva, jeho primitivních pasteveckých kořenech a neslučitelnosti judaismu s demokracií. Zkus popřemýšlet, proč je to blbost.

  0
  0
 31. Erich
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 09:06 — Odpovědět

  Ad 26. Martine, Jaroslave, Lukáši doufám, že jste natolik vzdělaní a inteligencí oplývající, že briskně pochopíte, očem že jsou následující verše.

  A specielně pro tebe křesťane Lukáši – toto jsou základy tvé víry, toho, čemu ty věříš:

  Deuteronomium 13

  7 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,

  8 některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,

  9 nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.

  10 Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu.

  11 Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

  12 Celý Izrael ať o tom uslyší a ať se bojí. Nikdy ať se mezi vámi nestane něco tak zlého.

  13 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil,

  14 že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali,

  15 budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala,

  16 úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.

  17 Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno.

  18 Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům,

  19 když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.

  0
  0
 32. Lenka Martínková
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 11:06 — Odpovědět

  Kdo je S.B.?

  0
  0
 33. Lukáš Lhoťan
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 11:28 — Odpovědět

  Pane Ostřanský, nemohu se dohledat mailu z kterého by jste mi odpověděl, tak to píši zde. byl by jste ochoten jit do veřejné debaty v Ostravě na téma možnosti soužití s islámem a jestli je islamizace hrozba? Nebo podobné téma? Cestovné a pod. by vám proplatila jedna organizace co podporuje dialog lidí z různých táboru …

  0
  0
 34. Ladislav Beneš
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 13:31 — Odpovědět

  po mém šestiletém studiu islámu na islámské univerzitě -včetně předmětů obsahujících šariu jakožto část islámského práva- můžu dodat jen jedno… když se píší články, tak by se nemělo hulit…
  Knihu jsem nečetl, ale soudě podle úryvků p. Lhoťana bude nepochybně na stejné odborné objektivitě jako knihy p. Mendela …סלה

  0
  0
 35. Lukáš Lhoťan
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 15:19 — Odpovědět

  Doporučuji tedy každému, aby si tu knihu přečetl sám a pozná kdo má pravdu. Jinak Honzo ber to s humorem :-) Ono, ale fakt když jsme tu knihu doetl říkal jsem si, jak je možné, že tam vlastně opravdu zmińuješ jasné věci dokazujici nekompaktibilitu islámu dle praktikujicich muslimů s Evropou :-)))

  0
  0
 36. plan-9
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 19:41 — Odpovědět

  chtel bych videt svet, ekonomii, nabozenstvi za 100, 500, 1000 let.
  mozna, ze i muslimove budou mit sveho vlastniho nietzscheho apod.

  0
  0
 37. Antonín Blažek
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 20:53 — Odpovědět

  Řekl bych, že neexistující problém s muslimy chce někdo využít k zastrašení populace a k následnému vybudování nějaké pidi strany zabývající se něčím čemu většina populace nevěnuje ani tu nejmenší pozornost. Byly tu strany Zelených, Věci veřejných, TOPáci, ODA…
  Zblbli lidi a nic nezměnili. Šlo jim v podstatě jen o koryta a prachy.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 38. Erich
  29.10.2012 – 13 Heshvan 5773 v 22:50 — Odpovědět

  Ad 36. Plan-9 Myslím, že oni ani nikoho takového na svoji obhajobu nepotřebují, vždyť jejich, tudíž i náši vlastní minulost pořádně neznáme. Spíše by mne zajímalo, jak bude po 800 letech nazíráno na A.Nobela ve srovnání s významem třebas Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síny pro celý tehdejší svět:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Avicenna

  Dílo bylo vrcholem lékařského vědění 10. století a stalo se vedle spisů Galénových nejdůležitějším lékařským pramenem středověku. Kniha sloužila jako základní učebnice muslimských a křesťanských žáků lékařství. Prakticky do roku 1800 se o Kánon, který jen v rozmezí 15.-17. století byl vytištěn šestatřicetkrát, opírala výuka medicíny na všech evropských univerzitách. Jen málokdo dnes asi tuší, že Avicenna předpokládal existenci neviditelných tvorů, kteří mohou způsobovat nákazu šířenou vzduchem či vodou, a z toho důvodu doporučoval ke konzumaci pouze vodu převařenou. Přesto je nutno kriticky přiznat, že ne vždy byl tento nestor arabské medicíny jednoznačným nositelem pokroku.

  0
  0
 39. Martin Konvička
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 11:26 — Odpovědět

  U Sářiny sukně, Erichu …

  Avicenna byl jeden … ne, jistě takových bylo víc… Ale podstatné je, že to byl schopný lékař, který byl náhodou muslim.

  Stejně tak Ti vyjmenuju schopné myslitele, kteří náhodou byli komunisty (a je jich hódně – za těch 70 let v Rusku či 40 let v Česku se život nezastavil, i zde žili schopní lékaři, chemici, matematici, inženýři, a klidně mohli být členy komunistických stran), nebo dokonce nacisty (například, ale nebude jediný, Heisenberg).
  Co to přesně říká o komunismu či nacismus?
  Podle mě jen tolik, že ty režimy – a dokonce programově! – neměly v principu nic proti rozvoji vědění, byť preferovaly vědění praktické, a byť podporovaly či tolerovaly jen vědění, které se jim nestavělo na odpor.
  No a s tím Avicennou to bude podobné.

  0
  0
 40. Martin Konvička
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 12:01 — Odpovědět

  Erich

  Poslyš, ty přece nejsi blbej, tak proč tady operuješ Deuteronomiem, když je řeč o islámu… Ono to je tak.

  Ten “deutreonomiový” judaismus byl samozřejmě úplně stejně šovinistické vyznání (vy smyslu ingroup x outgroup) sekta, jako islám, Mansonova rodina, Óm šinkrijó, a další bohulibé spolky.

  Jenže to, co mohlo fungovat jako super návod k dobytí úzkého kosku země v někdy předbabylonské době, prostě nefunguje jako univerzální návod k dobytí ničeho jiného nikdy jindy, a to prostě proto, že to je matrilinární. A jak známo, samice rodu Homo sapiens vyrobí za život jen takový počet nových věřících, jaký jí dovolí omezený reprodukční čas + relativně dlouhá gestace a laktace. Maximálně tak 15, když zatne zuby, spíše však mnohem méně … realisticky přesně tolik, aby to stačilo na reprodukci dané populace.

  Na tom, přesněji na kombinaci pyšného exkluzivismu se svazující matrilinearitou, judaistický “expanzionismus”, můžeme-li takto o něm mluvit, dojel už někdy v 1. tisíciletí. V době univerzalistických říší neměl šanci, překážel, proto všechna ta babylónská zajetí a bourání chrámů. Všichni ti Jeremiášové, je jen pláč nad tím, proč to nefunguje.

  Hlavní inovací islámu je právě patrinearita, plus vymakaná teorie a praxe konverzí (okamžité výhody, současně hlídání konvertitů, obratná práce s otroky a jejich propouštěním za šahaddu … vše už v hádisech, tj. od samého počátku), plus demografické vychytávky typu mnohoženství + časných sňatků. To vše zajistí islámu, everything else being equal, geometrický růst, oproti maximálně aritmetickému růstu kompetujících populací.

  Ve výsledku to je safra rozdíl. Judaisté zůstanou exkluzivním klubem, někomu milým, někoho iritujícím, ale bez šance na dosažení “nezvládnutelné” převahy (z pohledu jejich odpůrců). Křesťané, kteří přecejen pochopili myšlenku universalismu, na tom budou demograficky lépe, ale bez polygamie, zotročení žen, s relativně obtížnou cestou ke křestu, atd., budou rovněž hrát 2. housle, myšleno za islámem.

  Takže z pohledu mě, řekněme “pohana”, je úplně jedno, jaká pravidla si pro sebe vymysleli exkluzivističtí judaisté, či kýčovitě universalističtí křesťani. Není mi jedno, jaká pravidla si vymysleli alláhovci, protože ta jejich pravidla fakticky ohrožují mě samotného … Takže citování Deuteronomia je irelevantní.

  0
  0
 41. Erich
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 13:50 — Odpovědět

  Ad 40. Takže bych tvé úvahy Martine shrnul asi takto. My židé, křesťané, muslimové a levičáci jsme v podstatě tak trochu jedna pakáž, ve skutečnosti jde jen o to, že my ateisté se teď momentálně cítíme býti ohroženi komunisty a islámem. A někteří z nás, právě ti prozíravější jedinci se cítí ohroženi hlavně dělohami muslimek. Hmmm. Dobro došli!

  0
  0
 42. Martin Konvička
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 15:49 — Odpovědět

  Erichu, a není to tak snad?

  “Dělohy muslimek” celkem spolehlivě vytlačily kosovské křesťany, libanonské sekularisty, malijské muslimy-lite, zcela nově syrské křesťany, taknějak dlouhodobě egyptské kopty … to je jen pár příkladů, kterých jsou plné noviny taknějak v těchto dnech.

  To je docela slušný výčet regulérních skoroholkaustů, a to jsem nezabrousil do východní Asie, na Irian-Džáju či do různých zapadlých koutů Sahelu, ani jsem nezmínil ty holokausty už dávno dokonané, třeba případ nektoriánských křesťanů či středoasijského Buddhismu.

  Nelíbí se ti ten “biologizující”, přesněji tedy demograifcký, pohled?

  Mně se také nelíbí, ale právě proto o něm musíme mluvit. Protože pokud se něco nestane, je matematický přesný, s nevyhnutelnými důsledky v jeho osudovosti … pokud se NĚCO nestane. A teď se můžeme přít, co by bylo to nejvhodnější “něco”. Nebo můžeme strkat hlavu do písku, případně u toho planě žvatlat, a myslet si, jak jsme chytří.

  Jenže demografii žvaněním neochčiješ. Imámové to vědí, tak proč ze sebe dělat debily a tvářit se, že my to nevíme?

  0
  0
 43. Martin Konvička
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 15:52 — Odpovědět

  A nakonec, Erichu, proč “ateisté”?

  Uvědom si, že momentálně v západní Evropě dostávají nejvíc do tlamy Židé (jsou holt dobře poznat, v těch jarmulkách), v Maghrebu a Levantě pak křesťané (a NIKDo se jich nezastane, ani ten Izrael ne). Na ateisty dojde časem, s mlácením křesťanů se počítá jen v případě, že odmítnou být předpisově tiší a pokorní.

  0
  0
 44. Jaroslav Formánek
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 18:03 — Odpovědět

  Erich

  Alí Sína byl Peršan podobně jako al-Birúní a další. Je to jiná liga než arabové, takžese to má probírat zásadně zvlášť, ač mají plus minus arabizovaná jména.

  Navíc nebyl v 10. století islám tak perfektně zkonsolidovaný jako ve století 15. či 21. Tam byly ještě možné doslova “úlety ducha”. Plus dožívali často většinové hodnoty (početně ne však politicky superiorních, ač odporných z definice, …. kafírů.)

  0
  0
 45. Jaroslav Formánek
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 18:08 — Odpovědět

  S tím Deuteroplutoniem 13

  je to fakt opakovaný chucpe. Přeci to mají řešit židé, má tu vystartovat achabisko apod.

  Přednést tu starožitnost nám 3 je něco jako chucpe zkouška, kdy slabší jedinec má dostat spektakulární záchvat antisemitismu řádově na úrovni škytavky.

  Těch intelektuálních bombardérů operujících stejným stylem je spousta. Včera mě tím bombardoval jakýsi Američan Cord z Prahy. Mám uznat korán, neb prý určitě uznávám něco podobného z Bible/Tóry.

  0
  0
 46. Erich
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 19:22 — Odpovědět

  Ad 45. Podívej Jaroslave, Achab nepotřebuje řešit nás 4 poblouzněné kusy. Jen jsem ti tím chtěl nastínit, jako již tolikrát, že bráno tvým způsobem nazírání, v ničem za těmi jež nemiluješ, nezaostáváme.

  Přemýšlel jsem se o mnou výše pastnutývh verších z Deut.13 a přišel jsem, na pro mne ateistu, zcela logické, jednoduché vysvětlení, vlastně jistou obhajobu tam psaného. A to jen prostou změnou úhlu pohledu.

  Ale tímhle bych vám vy kluci z rezistence snad mohl udělat radost:

  http://geimint.blogspot.cz/2009/02/saudi-arabias-ballistic-missile-force.html

  česky zde:

  http://lvisingr.czweb.org/stazeni/atm/saudske_rakety.rtf

  Pak ale nechápu, proč už se dávno nebombilo???? Proč toho nejsou plná média. Že by opět názorná ukázka našeho pokrytectví???? Jaroslave, proč nikdy nekritizuješ a nehovoříš o takovýchto informacích???? Pak bych i rád souhlasil.

  0
  0
 47. Jaroslav Formánek
  30.10.2012 – 14 Heshvan 5773 v 22:25 — Odpovědět

  Oh yes. I po průpravě v ateismu má Erich nutkání prorocky poučovat, které to pokrytectví má zrovna přednost. Třeba jsem to probíral někde jinde s někým jiným, ne? Nemusím snad “mannu svých slov” prezentovat všude a každému “dle jeho potřeb”. Já tam vidím nějaký matrix s anděly, charitou a pocity viny štědře sdílených. Má to daleko k té podstatně jednodušší “zpětné vazbě”.

  Taky je literárně moc zajímavé to náhle družné “4 poblouznělé kusy”. Taky matrix?

  0
  0
 48. 31.10.2012 – 15 Heshvan 5773 v 10:57 — Odpovědět

  @Erichu

  Těším se až na Shekelu bude (již brzy) LIKE a DISLIKE u jednotlivých komentů, Vy těch pozitivních hodnocení ode mne byste měl již celou řadu.

  Díky, že jste s námi :)

  0
  0
 49. Erich
  31.10.2012 – 15 Heshvan 5773 v 11:08 — Odpovědět

  Ad 47. Jaroslave upřímně, raketové vojsko SA s doletem 4000 km nikde nikdo z islamofobů neřeší, zato Irán, kterému to padá po letech vývoje stále někde po 1500-1700 km všichni.
  Takže upřímně pochybuji, že by jsi o tomto jen tušil, ale přít se nemohu.

  Ad 47 Jaroslave „řešit nás 4 poblouznělé kusy“ přeci znamená ve zkratce že Achab zcela jistě nepotřebuje ztrácet čas reagováním na 1 divného člověka a 3mi co mají recht, nebo na 1 co má recht a 3mi divnými, nebo 1 co má recht a 3mi co mají recht nebo 1 divným a 3mi divnými lidmi.

  “Manuu svých slov” Tak to se mi ale převelice líbí. Je to mnohem hezčejší než “odpírati mi perel poznání”.

  0
  0
 50. Martin Konvička
  31.10.2012 – 15 Heshvan 5773 v 13:03 — Odpovědět

  Erich – ty rakety.

  Ne, já o tom nevěděl, byť jsem o tom, že emír Obama vyzbrojuje Saudy, věděl. Není divu – zaplatili mu školu, musí se revanšovat. Je to průser. I ten Irán ovšem. Vidím to tak, že zatímco šía se, jako ostatně už 1300 let, hádají se sunni, kdo má lepšího išláma, tak “západ” si do toho pro bradatce světodějného zápasu promítá své zcela mimozní představy o pokračování “velké hry” mezi Rusy a Anglosasy… jako by neměl jiné starosti.

  Iránské výkřiky o zničení Izraele mohou být jen propaganda v téhle sunni – šía hře. Dělání ramen, určené spíše zahraničním sunnitům, a taky trochu vlastní populaci, než komukoli jinému. Ale kdo ví: Oni mají v palicích alláha, to je pak může napadnout cokoli. No a sunnitské ne-výkřiky bych interpretoval tak, že šejchové ten Izrael potřebují. Dokud ho mají, mají příjemného zloducha za humny, na kterého lze svést domácí problémy. Ale opět, i oni mají v palicích alláha, takže nasazovat na ně naše západní psychologizování nemusí fungovat.

  0
  0
 51. Danni
  31.10.2012 – 15 Heshvan 5773 v 14:56 — Odpovědět

  Jediné, co se dá vytknout textu Lukáše Lhoťana je to, že nesplňuje útvar recenze, ale je spíše referátem na vybrané téma, kdy z celkové studie o sharii vybral ty části, které se vztahují ke vztahu sharie potažmo islámu k nemuslimům,nemuslimské legislativě a státu. Úplně stejně by šly ze stejné knihy udělat referáty na téma sharia a manželství, sharia a trestní právo, sharia a osobní hygiena. Z naprosto pochopitelných a platných důvodů je téma Lukášem Lhoťanem zvolené o několik řádů důležitější pro svůj praktický dopad i pro lidi, co se o islám nezajímají. Tj. není to věc pouze muslimů nebo bádání pro bádání nebo anekdota.

  Všechny body v “recenzi” vypsané jsou v knize opravdu uvedené a platné. Všechny výpady proti Lhoťanovi jsou osobně a citově zabarvené a bez argumentů a když budu citovat Karla Goldmanna, mletí sraček.

  Dotaz na závěr: Jan Potměšil i Bronislav Ostřanský se v diskusi ohrazují, že v knize ani jinde žádný závěr o slučitelnosti islámu a demokracie nedělají. Pokud využiji možnost se jich zde osobně a přímo zeptat, kdyby (nejen na základě oné knihy) nějaký závěr na téma Lukášem Lhoťanem nastolené dělali, byl by totožný s Lukášovým velice dobře vyargumentovaným, nebo jiný a proč? Děkuji za odpovědi oběma.

  0
  0
 52. Jaroslav Formánek
  1.11.2012 – 16 Heshvan 5773 v 11:16 — Odpovědět

  Přesně Danni. Minimálně 1O OOO OOO občanů ČR zajímá aplikovaný islám neboli šaría v ČR.

  Může se přeci kdykoliv promítnout do jejich života.

  0
  0
 53. Mirek
  1.11.2012 – 16 Heshvan 5773 v 20:03 — Odpovědět

  Dôležitý odkaz k téme:
  http://spravy.pravda.sk/v-srbsku-zadrzali-muza-za-fotky-palenia-koranu-na-facebooku-p4u-/sk_svet.asp?c=A121101_171805_sk_svet_p70

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Bezpečnost Evropy leží v bezpečnosti Izraele

Další článek

Pravičáky věšet, levičáky dráždit