12. září v 13:00

Václavské náměstí 

Přijďte vyjádřit odpor k rasismu, xenofobii a náboženské nesnášenlivosti v ČR.

Československo bylo zakládajícím členem OSN a spolutvůrce Mezinárodní deklarace lidských práv. V ní se například dočteme:

Článek 2
Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Článek 14
Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.

Článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Trváme na těchto pricipech a zásadně protestujeme proti tomu, aby 70 let od skončení 2. světové války byla omezována práva určité skupině osob (uprchlíkům, muslimům či komukoliv jinému).

AKCE JE ŘÁDNĚ NAHLÁŠENA.

12. září se mají, kromě naší, konat v Praze další dvě akce zaměřené proti uprchlíkům a Islámu. Zároveň zde má být “megakoncert” Daniela Landy. První demonstrace nese název “Za naši kulturu a bezpečnou zem” a svolává ji na Václavské náměstí Lucie Hašková. Tato akce přitom na rozdíl od naší není nahlášena magistrátu. Druhou svolává Jiří Sláma a nese název “Bikers against Islam”. Tato akce je nahlášena, ale špatně, tzn. do jiných ulic než je uvedeno v facebook události. Každopádně jak již z názvu plyne, je zaměřena proti určité víře a skupině oslov islámské víry – tudíž se pokusíme o rozpuštění akce, protože její účel se neslučuje s ústavou a zákony ČR. Pokud se tak nestane, vydáme se průvodem na Hradčanské náměstí, kde má akce Bikers against Islam končit.

14 Komentářů

 1. Lubomír Čáslava
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 08:19 — Odpovědět

  Tak si říkám proč se zrovna židé tak "sluníčkovsky" angažují při přijímání uprchlíků. Dosud se štěkalo na Izrael ve vztahu k přístupu k Palestinským (většinou) muslimům. Evropa nebyla Izraelskému vidění příliš nakloněna. Pokud se zejména muslimští imigranti dostanou do bezprostřední blízkosti Evropanů, budou se možná dívat na muslimy podobně jako Izraelci, že ? Přehodnotí své postoje v kauze Izrael vs Palestina Je to ten důvod ? No, možná židům v Evropě nedochází jedna drobnost. Nežijí v Izraeli ale právě v té Evropě a získá-li Evropa bezprostřední zkušenost s islamistickým radikalismem, Evropští židé budou ti první, kdo bude mít tu čest. Shalom .. Allah Akbar

  7
  1
 2. Nasrat
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 09:31 — Odpovědět

  Nasrat Vám sluničkáři, neomarxisté a zkurvení havloidní pomatenci! Klidně to berte jak vyhrůžku, ale každý takový jako Vy zaslouží přes tlamu! Pokud tady chcete tu pakáž, tak Vám NIC nebrání jet do zemí ovládané IS a podobně. Ale to ne co, na to nemáte odvahu, co Vy zbabělci! Jste stejni jako ti zbabělí sráči z IS!!! A nám chcete něco kázat?! NIKDYY opakuju NIKDY tohle tady nedovolíme co budu živ! Smradi! Aby se tady opakovala Itálie, France, Anglie kde se už zavádí do jejich právního systému Šaríja?! NIKDY. Budu Vás bít hlava nehlava a ty uprchlické svině taky pokud mě donutí jen sebemíň se bát o svou rodinu a život!!

  14
  1
 3. Michal
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 09:56 — Odpovědět

  mám jen pár poznámek:

  článek 2 platí v západních zemích, to znamená že stavění mešit v naší zemi je OK. Ale stavění kostelů v Sýrii, Saudské Arábii, Yemenu je taky OK? Odpovím si sám – není. Islám je náboženství? Odpovím si sám – není, je to životní ideologie a té se článek 2 asi netýká… (a lynčujte mě :) ). Všem vřele doporučuji si přečíst korán abyste zjistili, že Korán je návod na život. Každý správný muslim by měl následovat vzor Muhammada (velmi ctnostný člověk – až za hranice nechutnosti).

  článek 14 ano, má právo na azyl dle podmínek v první bezpečné zemi. Ahááááá, tak proto chtějí všichni do Německa a do Anglie. U nás, v Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Recku, Turecku, Egyptě, Alžíru a dalších zemích okolo asi ještě není dostatečně bezpečno…, nebo mají malé sociální dávky?

  článek 18 – moje svoboda končí tam kde začíná svoboda jiných. To znamená že demokracie a celé západní (a panem Kohoutem tak nenáviděné) křesťanské smýšlení je tím pádem a přístupem předurčeno k záhubě – stačí čirá statistika porodnosti národů. Ale nám je to předci jedno – to my tu už nebudeme. Jen naše děti, tak tenhle multikulturní projekt přehodíme na ně (ač se ukázal už v několika zemích jako nefunkční a velmi rychle od něj začínají ustupovat a prosazovat své národní zájmy).

  Za mě říkám, že mi nevadí vietnamci, cikáni, ukrajinci, rusové, američani, mexikánci a další národy kteří smýšlí podobně jako my – jsou to holt křesťáné.

  Jestli ale chceme přijat všechny uprchlíky, tak je budeme muset (a nezáleží na rase, vyznání, barvě pleti) kádrovat. Ano kádrovat – toto slovo zaznělo v pořadu Michaly Jílkové jakožto velmi zásadní vyjádření jednoho mladého hocha který zásadně z jakéhosi důvodu nechtěl kádrovat. Kádrovat = prověřovat, zjišťovat skutečnosti.

  Ano. Přijměte uprchlíky, vyžírky, mladé a velmi perspektivní afričany inženýry, odborníky. Pokud se tomu tak stane a půjde to od deseti k pěti, tak přestanu mít důvod platit v této zemi daně a raději je půjdu platit jinam s celou svou rodinou :)

  Děkuji za pochopení.

  13
  0
  • Erich
   3.8.2015 – 18 Av 5775 v 10:37 — Odpovědět

   Mám prostinkou otázku – jak mám rozumět tomu, že islám není náboženstvím právě proto že muslimové jím prostě jenom žijí? To dovozuji z té poznámky, že jej mají za "životní ideologi".

   Pokud bych tento konstrukt měl uvést do běžného života, tvrdil bych Vám Michale, že křesťan je jenom ten kdo svou víru v jediného Boha a z ní vyplývající požadavky na chování nepromítá do svého občanského života, totiž že ji nikterak neprožívá totiž že ji nemá za svoji "životní ideologii"

   Řekně te mi, co by jste si o mne v té chvíli pomyslel?

   1
   7
   • Michal
    5.8.2015 – 20 Av 5775 v 23:21 — Odpovědět

    Dobrý den Erichu.

    Abych pravdu řekl, asi jsem úplně nepochopil Váš post a už vůbec ne ty obrázky z Ukrajiny a Mexika.

    Co se týká možné odpovědi, napsal bych: z mého pohledu je urážka tvrdit, že my a národy uznávající Korán jako bibli máme a uznáváme jediného boha. Rozdíl mezi biblí a Koránem je natolik markantní, že to prostě není možné a spíše je to záměrem, aby se mohli ti, co žijí Koránem, Hadísy a Sůrami odvolávat na jednoho boha ve chvíli kdy se jim to zrovna hodí… Pro příklad – džihád je ve své krajnosti vlastně konaný rukou aláha a sami konatelé nejsou ve svém nitru vinni za své činy. Ale vlastně bůh je jenom jeden a toho uznáváme všichni – a to nás spojuje. To je prostě nechutný nepoměr mezi Biblí a Koránem.

    Všichni kdo uznávají Korán, jsou pod dohledem aláha a jsou v permanentním strachu po celý život… Nesmějí alkohol, kouřit, masturbovat, koukat po jiných ženách atd. Myslím, že jejich pohled na realitu je značně pokroucený a natolik jiný (i vůči ženám), že je s naší kulturou značně nekompatibilní a pokud se někdo nebude mermomocí chtít přizpůsobit, tak nemá moc předpoklady tady déle přebývat. Jen v odloučených koumunitách a to je ta nejhorší varianta. Víte, z celého srdce si přeji, aby lidé kteří utíkají před válkou, se dostali někam, kde budou chtít zůstat a kde se jim bude líbit. Ale to s sebou nese i další závazky a nezbytnosti, jako je jazyk, kultura. Ti, kdo toto přímou budou určitě vítáni.

    Já předci nemohu přijít do muslimské země, a chovat se tam jako bych byl v čechách.

    Myslím, že křesťanská kultura, která je stavěna na základech křesťanství, dokáže tolerovat mezi sebou ateisty, židy, budhisty, gaye a lesby (i když tam je trošku averze u některých lidí), postižené a další menšiny. Nikdo nás nenutí učit se články z bible. Je to věc osobní volby.

    Omlouvám se, že jsem skákal od tématu k tématu. Vzhledem k tomu, že je to pro mne téma dosti emotivní, tak někdy neumím udržet myšlenkové pochody a musím se vypsat tak, jak to přijde.

    1
    0
   • Michal
    5.8.2015 – 20 Av 5775 v 23:26 — Odpovědět

    Ještě k té Vaší otázce – co bych si o Vás pomyslel?

    Vzhledem k tomu, že jsem Vaši otázce dosti neporozuměl, tak mohu konstatovat jen osobní pohled a ten je milý a příjemný. Nevidím urážky a násilné výkřiky. Jen příjemný psaný projev, čehož si vážím a za co Vám děkuji. To se dnes v diskuzích moc nevidí.

    0
    0
   • Michal
    6.8.2015 – 21 Av 5775 v 01:53 — Odpovědět

    Ještě se budu snažit vyjádřit k víře v boha…
    Obávám se, že to co jste napsal ohledně životní ideologie – a to porovnání křesťanského a muslimského žití a bytí, vlastně nejde srovnat. životní ideologii si může každý zvolit dle libosti ať už věří v boha, aláha, hurvínka, nebo Járu Cimrmana. V důsledku jsem v tomto ohledu všichni stejní a máme právo volby. Ale právo volby není tak jednoduché, pokud jste se již narodil v muslimské (ortodoxně Korán používající) zemi nebo její části – prostě jste automaticky muslim a aláh má pro vás životní plány a úkoly – jak pro může, tak ženy. Ve škole vám budou vtloukat, že černý pes je ďábel, žid je nepřítel aláha, co je haram a co není, že je žena podřízena muži, blablabla… A pokud v tomto vyrůstáte od malička, tak prostě vaše životní ideologie bude překroucená a hodnoty (i ty lidské) budou s prominutím v háji (alespoň v našem pojetí). Neříkám, že lidské hodnoty jsou v pořádku i v našem západním žití – určitě nejsou. Musíme rozhodně zapracovat i sami na sobě a nějakým způsobem se navrátit ke kořenům. Jde to těžko, ale jde to. V době mobilních telefonu s přetrhaných sociálních kontaktů díky tzv. sociálním sítím se cítím i já trochu mimo realitu – a to nejsem nijak starý, spíše naopak.

    1
    0
    • Erich
     6.8.2015 – 21 Av 5775 v 10:07

     Jen krátce a v bodech

     – Michale vytváříte si homogenní náhled na věci které jsou mnohem složitější a barvitější
     – Mé obrázky z Mexika a Ukrajiny jsou reakcí na Vaše prohlášení, jak jsou Vám Mexičané a Ukrajinci mentálně blízcí – což je význam spojení "podobně smýšlející".
     – Chcete muslimy vyjmout z ochraných křídel deklarace na ochranu lidských práv, pomocí určité logické konstrukce, která má dokazovat, že islám není náboženstvím. A to v podstatě tvrzením, že tu svou víru moc prožívají.
     – Obtext tvrdíte, že věří v jiného Boha
     – Neberete vážne desatero.
     – Nejenom v muslimských zemích se nemůžete chovat jako v Čechách.
     – Vůbec netušíte, jaká je atmosféra v některých křesťanských rodinách.
     – Vůbec netušíte co se komu kde vtlouká do hlavy a jaký to má dopad na životy mnohých.

     Víte Michale ten problém je ( to si myslím asi jenom já ) někde jinde. To co tu kritizujete jako zaslepenost, bigotnost zpátečnictví, machismus, nátlak na děti, snaha o podřízenost manželky, kontrola nad sexem ve svém blízkém někdy i dalekém okolí, tak to je sice oprávněné. Jenže já jsem s tím vším setkal v určité podobě právě u lidí, kteří proti islámu dlouhodobě vystupují. Mnohdy se teď takto založení lidé stávají našimy lidry v boji proti islamismu.

     A jen na okraj, víte že právě Martin Konvička, se kterým si již léta tykám, se právě stran intelektuálů, tedy i lidí s titulem, vyjadřoval velice ba co dím přímo převelice expesívně?

     0
     0
  • Erich
   4.8.2015 – 19 Av 5775 v 08:18 — Odpovědět

   Pár obrázků ze zmiňované Ukrajiny :

   https://www.google.cz/search?q=ukraina+massacre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIrenS0vCOxwIVQTYUCh27lQ-H&biw=1133&bih=513

   Pár obrázků ze zmiňovaného Mexika :

   https://www.google.cz/search?q=mexiko+massacre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIjvuN8vCOxwIVRY5yCh2W7ADy&biw=1133&bih=513

   0
   0
 4. Erich
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 10:11 — Odpovědět

  Kolega Nasratý Nasrat se nám představil. Jeho C.V. Je půvabně působivé plně pregnantních podnětů. Jen si nedovedu vybavit, kde jsme se to potkali. Podle verbálního projevu bych ho šanoval na diplomovaného džihádistu a já jsem pořád jen mezi mírně pokročilými.

  Nasrate podívej, ale pokud sis zvolil takovouto formu komunikace, ( ale jinak působivé antré – tleskám ti ) pak se proboha nikdy ale opravdu nikdy nezmiňuj o žádné rodině, protože to automaticky evokuje domněnku, že jsi dospělý. A mít před očima dospělou osoby v komparaci s tím tvým projevem zase celkem přirozeně vyvolává různé představy, ba co dím, hlavně spoustu dotazů stran psychologie. Ber to jako takové milé přátelské přivítání od jednoho árijce z kotlinky.

  0
  3
 5. Michal
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 10:13 — Odpovědět

  Akce zmíněná v posledním odstavci je popsána níže – váš popis a vaše domněnky jsou prachsprostá vymyšlená lež.

  Společné uctění všech obětí islámu + pozvánka na after párty

  Než začnete cokoliv komentovat, přečtěte si prosím popis akce.

  Touto akcí chceme predevším uctít památku všech obětí islámu! Pojmeme to hlavně jako pietní moto akci.

  Také chceme vyjádřit nesouhlas s ustupováním muslimským požadavkům na úkor těch, kteří se ve své rodné zemi cítí diskriminováni.

  Nechceme dopadnout jako Švedsko, které se s politikou "kdo přijde, toho bereme a na nic se ho neptáme“, stalo světovou metropolí pouličních znásilnění, pálení aut a drancování městských čtvrtí.
  Proto také během akce budeme podepisovat petici, kterou následně odevzdáme příslušným úřadům.

  Po příjezdu a zahájení akce vystoupí s krátkým proslovem doc. Martin Konvička, poté uctíme oběti islámu minutou ticha, kterou zakončíme ohřatím a rozburácením našich strojů před samotnou spanilkou.
  Trasa už je známa, ale zatím si ji s dovolením necháme pro sebe.

  Nakonec zapálíme na počest obětí svíčky a odebereme se na after párty, kde nás čeká možnost besedování o islámu, skvělé občerstvení a poté 4 – 5 koncertů a další zábavný program.

  Necinkali jsme klíči, abychom se zbavili jedné ideologie a za pár let si do země vpustili ideologii další! Islám v ČR nechceme a my sem tuto zločineckou ideologii nepustíme!

  Zároveň chceme upozornit, že se důrazně distancujeme od jakékoliv formy extremismu. Jakékoliv rasistické projevy nebudou tolerovány!!!

  Doufáme, že tu jsme všichni slušní motorkáři ;-)

  8
  0
 6. Elina
  3.8.2015 – 18 Av 5775 v 12:56 — Odpovědět

  Díky za skvělý tip… kam se nepřiplést ani omylem jako náhodné křoví! Mimochodem, pokud chcete opravdu vyjádřit protest proti náboženské nesnášenlivosti, neměli byste začít především u protestů proti islámu? Neznám druhou knihu, v níž by bylo tolik zavilé nenávisti vůči jinověrcům, než je korán.

  7
  0
 7. Pavel
  5.8.2015 – 20 Av 5775 v 10:56 — Odpovědět

  Tak zaprvé,pokud se nepodrobí našim podminkám a zvykům a budou tady dělat bordel,tak se na ně nic nevztahuje.Ukažte nám kde máte ty děti ženy a starce? Všude jen mladý chlapi,který sou připravený k utokum,tak se kurva už vspamatujte.Starejte se o tyto příživníky a ne o slušné lidi,kteří si své obavy a zlost vylévají jen na facebooku a jim podobným stránkám.

  2
  0
 8. Petr
  4.9.2015 – 20 Elul 5775 v 11:21 — Odpovědět

  …toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru,…Trváme na těchto pricipech a zásadně protestujeme proti tomu, aby 70 let od skončení 2. světové války byla omezována práva určité skupině osob (uprchlíkům, muslimům či komukoliv jinému).
  A ODKDY MŮŽE MUSLIM ZMĚNIT SVOU VÍRU???? TO SE DLE JEJICH VÍRY TRESTÁ SMRTÍ!!!
  A KDE JSOU MOJE PRÁVA?!

  3
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Technopárty v Červeném Újezdě

Další článek

POZOR: Zúčastníte-li se GAY PRIDE PARADE...