Příspěvky se štítky

Jacob Hochstetler

Hochstetler
KomentářeNáboženství

Rodina, o které vypráví tento příběh, patřila k církevnímu společenství, kterému se říká amishové. Amishové jsou skupina křesťanů spojených s mennonity, jejichž věřící berou opravdu vážně Ježíšova přikázání, včetně toho: „Milujte své nepřátele, dobrořečte těm, kdo vám zlořečí, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo

CELÝ ČLÁNEK