Příspěvky se štítky

Jan Keller

duka
Komentáře

Vím, že tvrzení kardinála Duky “ghetta ve Francii jsou problémem nepodařené kultury multikulturalismu” bylo kontextem promluvy poněkud zjemněno. Ale přesto nejenže nepojmenovává skutečný problém; dokonce ho zastírá a odvrací od něj pozornost.

CELÝ ČLÁNEK