Příspěvky se štítky

Lucie Sedláčková

islam_TOP
Komentáře

Islamofobie patří mezi ta společenskovědní témata, jež si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek pozornosti a často tak dokáže vyvolávat až překvapivě silné emoce, což se zdárně projevuje nejen na internetu.

CELÝ ČLÁNEK