Příspěvky se štítky

spolůečnost

duka
Komentáře

Vím, že tvrzení kardinála Duky “ghetta ve Francii jsou problémem nepodařené kultury multikulturalismu” bylo kontextem promluvy poněkud zjemněno. Ale přesto nejenže nepojmenovává skutečný problém; dokonce ho zastírá a odvrací od něj pozornost.

CELÝ ČLÁNEK