Zdroj: Shekel

Dnes se spolu pokusíme navléknout druhou perlu biblického náhrdelníku. Na řetízku LÁSKY se už třpytí VYTRVALOST.

Za chvíli by se vedle ní měla objevit hodnota, která chybí stále více lidem – NADĚJE. I mladí lidé mají strach se podívat do vzdálenější budoucnosti, protože mají pocit, že tento svět, a ani je, nečeká nic dobrého.

Nahlédněme spolu do první knihy Bible. Nedlouho poté, co Bůh stvořil člověka, přišel pád do hříchu a poté následovalo vyhnání z ráje. Známá historie. Ve 3.kapitole knihy Genesis můžeme číst: I řekl Hospodin Bůh hadovi: “Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.”

Ženě řekl: “Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.”

Adamovi řekl: “Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.” (Genesis 3,14-19)

Naši prarodiče opustili ráj. Brzy na to se jim narodil Kain, po něm Ábel a pak přicházeli na svět další sourozenci. Umím si představit, jak Adam s Evou sledují své potomky a uvažují, který z jejich synů stane tím zaslíbeným bojovníkem, kterému sice ďábel rozdrtí patu, ale on ho za to definitivně zničí.

Když Kain zabil Ábela, jejich naděje zeslábla. Dalším, v koho vkládali podobnou naději byl Šét. Ale ani ten se nestal zaslíbeným Mesiášem. Roky přibývají a oni sledují, jak na svět přicházejí další generace. Jenže Vysvoboditel stále nepřicházel.

Zajímavé svědectví podává novozákonní pisatel Juda: “Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu.” (Judův 1,14-15) Tohle Henochovo proroctví mohl Adam slyšet, protože zemřel zhruba 120 let po jeho narození. Z Judových slov můžeme poznat, že Bůh postupně dával lidem poznání, jak to s tím Zachráncem bude a kdy přijde.

Teď na chvíli nechejme Adama a Evu odpočinout. Rád bych vám vyprávěl příběh z nedaleké minulosti. Tátův kolega byl v mládí zvláštní výlupek. Jeho maminka dlouho nemohla mít děti. Podobně jako Anna se modlila a slíbila, že když se jí narodí syn, vychová z něho nového Samuele. Bůh ji vyslyšel a narodil se malý Petr. Jenže, všechno bylo nějak špatně. Od malička byl nezvládnutelné dítě a brzy začal odmítat jakékoliv slovo o Bohu. Krátce po dovršení plnoletosti skončil ve vězení. Maminka se za něj dále modlila. Když umírala, a její syn byl stále ve vězení, její poslední slova se týkala jeho.

Po smrti maminky se v Petrovi něco zlomilo. Po propuštění začal chodit na bohoslužby, nechal se pokřtít a začal studovat teologii. Šest let po maminčině smrti nastoupil na své první kazatelské místo…

Představuji si, jak asi bylo Adamovi a Evě, když umírali a zaslíbená porážka hada nikde. Možná prožívali stejný zápas jako Petrova umírající maminka. Oba dva tyto příběhy spojuje zdánlivě nenaplněná naděje. O to větší radost budou Adam s Evou i Petrova maminka prožívat po vzkříšení. Petrova maminka zjistí, že její syn se skutečně stal kazatelem. Adam a Eva poznají, že had už byl poražen. Najednou jim dojde, že jejich naděje nevyšla naprázdno.

Češi dnes opouštějí víru v Boha. Škoda. Právě Bůh je zárukou naší budoucnosti a znovu přináší do našeho života ztracenou naději. Krásně to vyjádřil Saul z Tarsu, apoštol Pavel: “A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.” (Římanům 5,5)

Pokud hledáme NADĚJI, měli se obrátit na Hospodina. On nám tuto perlu pomůže navléct na náš řetízek LÁSKY. Vedle VYTRVALOSTI jí to bude velice slušet, protože tyto dvě vlastnosti se navzájem doplňují.

Přeji vám, ať vás naděje nikdy neopustí. Zkuste o ní chvíli rozmlouvat s Bohem, když budete vítat sobotu. Právě tento den se může krásně rozzářit a spolu s ní i vy.

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také 2. díl: zde

1 Komentář

  1. Roman
    29.10.2011 – 1 Heshvan 5772 v 21:26 — Odpovědět

    Souhlas

    0
    0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Biafrizace Súdánské republiky?

Další článek

Schwarzenberg navštíví Palestinu a Izrael