Zdroj: Shekel

Jednou z vlastností, jejíž absence v naší povaze způsobuje spoustu obtíží a zbytečných problémů, je trpělivost.

Pro mne osobně je největším vzorem trpělivé bytosti Bůh. Kdyby mi dělal to, co já často dělám jemu, dávno bych s ním ztratil trpělivost.

Trpělivost je jedna ze základních vlastností mého Boha. Apoštol Petr píše ve svém druhém dopise: “Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.” (2.Petrův list 3,9)

Bůh má se mnou opravdu “svatou trpělivost”. Zvláště mí rodiče, moje manželka i mí synové by mohli vyprávět, jaký jsem. Jedno je ale zvláštní. Boží trpělivost ve mně vyvolává touhu být také trpělivý. Proto jsem rád, že se této vlastnosti mohu učit. Alespoň podle apoštola Petra: “Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 6k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, 7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.” (2.Petrův list 1,5-7)

Dovolím si položit otázku: Jak jsi na tom s trpělivostí ty?

Já sám s ní nemám problém. Tedy, pokud jsem sám, daří se mi to, co právě dělám a nikdo neotravuje. Jinak je to katastrofa. Nedávno jsem spravoval něco na našem stárnoucím autě a v jedné chvíli jsem si málem zlomil prsty na ruce, když najednou povolil šroub, který jsem nemohl odšroubovat. Jste-li na tom podobně jako já, je vám jasné, co následovalo. Pokud na tom nejste jako já, nemá cenu vysvětlovat, protože byste mne stejně nepochopili.

Jedním z problémů, v mé snaze o trpělivost, jsou lidé, kteří se mne snaží vyprovokovat. Ti, co mají radost, když mne rozčílí a mohou pak sledovat, jak se připravuji o poslední zbytky mé důstojnosti.

Někteří lidé se dokonce snaží rozčílit i samotného Boha. Prorok Izaiáš napsal: “Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha?” (Izaiáš 7,13)

Dnes je moderní mít svého “guru”, který mne trénuje v tom, co chci dosáhnout. V oblasti trpělivosti se mohu snažit tuto vlastnost získat sám, nebo si na to mohu najít osobního trenéra. Já si za svého trenéra zvolil Hospodina. Apoštol Pavel napsal: “Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, 6a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.”
(Římanům 15,4-7)

Pokud chceš získat trpělivost, potřebuješ trenéra. Já bych jím být nemohl, protože ti nemohu dát něco, co zatím sám nemám. U Boha je tomu jinak. On s touto vlastností problém nemá. Tak neváhej a požádej ho, aby ti na tvůj náhrdelník navlékl perlu TRPĚLIVOSTi.

Pokud získáme perlu trpělivosti, možná pak porozumíme mnohému z toho, co je nám zatím, když se díváme na Boha a jeho působení na naší zemi, nepochopitelnou záhadou.

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také od autora 37. díl: zde

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Palestinský stát v OSN: Izrael rozmísťuje posily v Předjordánsku

Další článek

Přizpůsobiví