Zdroj: Archiv

Na následujících řádcích bych rád reagoval na dnes uveřejněný článek Lukáše Lhoťana s názvem Muslimové v ČR. Tuto reakci cítím potřebu sepsat z toho důvodu, že Lukáš Lhoťan ve svém článku překrucuje historická fakta a uveřejňuje nepravdivé informace.

Autor ve článku píše o demonstraci, která se odehrála v Praze v roce 2009, tedy v době, kdy v Gaze byla v plném proudu izraelská ofenzíva. Demonstrující na zmíněné akci vyjadřovali před izraelskou ambasádou v Praze nesouhlas se zarážejícím počtem civilních obětí tohoto konfliktu. Lukáš se ve svém článku pozastavuje nad pokřikem „Chajbar Chajbar ja Jahūd, jayš Muḥammad saya’ūd“. Tvrdí, že pokřik vyjadřuje touhu vyvraždit Židy, což dokládá značně překrouceným výkladem historické bitvy u Chajbaru, ve které v roce 629 muslimská armáda v čele s prorokem Muhammadem táhla proti Židům v oáze Chajbar, nedaleko od města Medíny. Předně je třeba poznamenat, že se skutečně jednalo o bitvu, nikoliv o vyvraždění, jak píše Lukáš. Chajbarští dokonce byli oproti muslimům v početní převaze.

Lukáš ve svém článku dále píše, že muslimové „zákeřně přepadli židovské osídlení lokality Chajbar“. Skotský historik William Montgomery Watt vysvětluje jednu z příčin útoku. Chajbarská oáza byla útočištěm kmene Banu Nadir, který se spolu s Kurajšovci účastnil dobývání Medíny. Poté, co Muhammadova vojska město ubránila, příslušníci kmene Banu Nadir se stáhli do oázy Chajbar, odkud iniciovali další útoky na muslimy.

Co tedy pokřik „Chajbar Chajbar ja Jahūd, jayš Muhammad saya’ūd“ (Chajbar Chajbar ó Žide, Muhammadova armáda se vrátí) znamená v kontextu dnešní doby, v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu? Jak již bylo zmíněno, pokřik se odvolává na bitvu u Chajbaru, ve které muslimská vojska porazila nepřátelské židovské kmeny. Převedením do kontextu dnešní doby tak Palestinci mají symbolizovat ony vítězné muslimy, a izraelská armáda ony poražené židovské kmeny. Pokřik tak jednoduše vyjadřuje touhu Palestinců porazit v sérii neustále probíhajících konfliktů dosud suverénně vítězný Izrael. Nepřejí si snad v opačném gardu to samé, tedy vítězit v konfliktech, i obyvatelé Izraele? Nebo je snad podle Lukáše trestné, když si lidé připomínají vítězné bitvy svých předků?

Kde je tedy ono Lukášem proklamované volání po vyvraždění Židů? Nic takového se na demonstraci samozřejmě neodehrávalo, jde jen o další pokus Lukáše Lhoťana očernit muslimskou obec, což potvrzuje i fakt, že se nejednalo o akci Muslimské obce, jak ve svém článku Lukáš píše, ale svolavatelem akce byl Palestinský klub v České republice, o. s. Zajímavým faktem také je, že zmíněná demonstrace proti izraelské ofenzívě do pásma Gazy v roce 2009 nebyla jedinou demonstrací na toto téma, která se na území České republiky odehrála. Demonstrace za stejným účelem proběhla o pár dnů později také v Brně, a pořadatelem nebyl nikdo jiný, než sdružení Libertas Independent Agency, v jehož vedení tehdy stál právě Lukáš Lhoťan, který měl na demonstraci také proslov, ve kterém ofenzívu odsuzoval.

Inu, kdo chce psa bít..

Autor: Michal Očadlík

56 Komentářů

 1. lenka
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 14:25 — Odpovědět

  Michale, díky. Chtěla jsem kontaktovat pana Sáňku, jak to tehdá probíhalo, takže fakt díky za ušetření práce a za vyjasnění. Ten poseldní odstavec také zajímavý…

  3
  0
 2. sid
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 15:00 — Odpovědět

  Přizozeně, když v průběhu “tuniské revoluce” dav volal před synagogou v hlavním městě Tuniska totéž (zhruba ono: židé, pamatujte na Chajbar!) byla to také připomínka Cast Lead-u, který vyvolaly raketové útoky hamásníků na Erec. S cílem zabít. Skotský historik, kterého “připomíná” autor, byl spoluautorem onoho britského osidlování Palestiny, které navazovalo na pogromy v letech 1929. Ale zpět k oáze, z níž je blíže Erec, než Jemen. Muhammad, jak známo, v Jathribu uzavřel smlouvu se všemi židy, především, z kmene Kurajš. Porušil ji. Záměrně a opakovaně. Ostatní jathribsko-medinští židé se někdy kolem r. 627 obč.letopočtu museli vydat k příbuzným na cestu dlouhou 140 km, a v Chajbaru se usadit. Oáza slula polnostmi, palmovníkovými háji. Muhammad ovšem “toužil po duších” v Chajbaru, a oázu napadl a v průběhu dvou let ji destruoval. Jeden jediný žid konvertoval k islámu, ti, kteří nekonvertovali, byli podřezáni jak ovce (pokud neměli to štěstí padnout v boji) a byly jich stovky. Nevelkému počtu židů se podařilo utéci. Židovky a děti byly rozděleny mezi muslimské dobyvatele, ženy znásilňovány a pak prodány i s dětmi do otroctví. Domy a háje spáleny, prameny zasypány (pramen vody byl v dobách pohanských uctíván v Arábii jako zázrak života). (Muslim ovšem vodu nepotřebuje, svlažuje ho víra.) Podrobnosti lze dodnés nalézti ve svědectví kupců, která chrání zdi pravoslavných klášterů autonomní hory Athos v Řecku. “Cožpak víte více, než Alláh???” argumentoval vždy Muhammad židům….a Chajbar byl vzor “vyhnání a vražd”, placení džizíje a dhimmizace pro všechny režimy dob dalších. Bude-li teokraticky vedena vláda v Arábii- málokoho to zajímá. Muhammad ovšem exportoval v každém muslimovi zárodek teokracie, dělící svět na dům islámu a dům války, a považující vraždu člověka za jev normální a dokonce vítaný. Volání muslimovo je analogické tomu, kdyby nějaký neona volal v Německu Juden-Majdanek-Ja-Ja-Ja. Tam by snad šel tam, kam patří. Judaismus, pane, není ofenzivní náboženství. Na rozdíl od islámu v mnoha jeho nepřirozených verzích dnešních ulamá a hodžatollislámů.

  0
  0
 3. Lukáš Lhoťan
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:24 — Odpovědět

  Omlouvám se, ale k celkové reakci na Michaluv článek se dostanu až o víkendu a pokud bude redakce chtít zveřejni ho, ale Michal nemá pravdu v tom, že akci organizoval Klub. Protože novinářům na akci tvrdil Vladimír Sáňka, že akci organizuje Muslimská obec Praha, takže je otázka kdo byl napsán na žádosti (což mi úřady neřeknou) a kdo se k akci hlásil jako organizátor na ni samotné: http://www.novinky.cz/domaci/157890-odpurci-utoku-demonstrovali-pred-izraelskou-ambasadou-v-praze.html a stejně MF DNES. Na zbytek napíši odpověď o víkendu, přeji pěkný zbytek dne Lukáš

  0
  2
 4. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:33 — Odpovědět

  A byli v tom Chajbaru v 7. století sionisté, nebo jen obyčejní židé?
  Chajbar není v Izraeli, ale v Arábii, takže spíš diasporní židé. Tím argument s Izraelem padá.

  Jak píše Bukhari, sv. 5, kniha 64, č. 4200

  “…. prorok nechal pozabíjet jejich muže, a jejich děti a ženy odvlekl do otroctví”.

  Z toho plyne, že islámofil Očadlík lže (jako vždy).

  2
  2
 5. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:45 — Odpovědět

  Důležitý text k tomu Chajbaru je tady

  http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=3196

  Je to od Roberta Spencera, zakladatele serveru jihadwatch.org a významného znalce současného islámu. Všelijací globální očadlíci jej sice obviňují, že není odborník (=> nehrál a nehraje kuličky s prodejnými profesůrky z americké Middlea East Studies Association), ale život sám zde poskytl protidůkaz.
  Robert Spencer totiž od začátku jara předvídal výsledky “islámského jara” – vítězství islámistů ve volbách v těch zemích, šáriizaci života, zvýšený útlak jinověrců, zhoršení vztahů s Izraelem. Varuje též před genocidou egyptských koptů, neslyšen, nevnímán. Kéž by se aspoň jednou mýlil!

  1
  1
 6. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:46 — Odpovědět

  Konvička: O sionistech není ani v současném pokřiku řeč, tak je sem netahejte. Řeč je v obou případech o Židech. Tak co padá? Proč lžete?

  1
  0
 7. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:47 — Odpovědět

  Robert Spencer je antiislámský aktivista, a mnohokrát usvědčený lhář. Odkaz na něj jako důkaz čehokoliv je neskutečně směšný.

  1
  0
 8. Mirek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 16:55 — Odpovědět

  Martin Konvička: Byli to nejspíš judaizovaní Arabové, stejně jako většina dalších Židů v tehdejší Arábii. Židé náboženství, ale kulturou a jazykem Arabové.

  A zkuste prosím vždy citovat celé hadísy, sbírky nemají jednotné číslování a je to pak problém dohledávat.

  Side, plísnit islám a vyzdvihovat judaismus si vzhledem k značné míře podobnosti mezi oběma náboženstvími vyžaduje určitou dávku pokrytectví, zvláště když (anachronicky) hodnotíte činy Mohammeda, jenž byl veden samotným Bohem. Co dělaly s kananejskými národy na boží příkaz praotcové judaismu? Mojžíš, Jozue, David? U nich by se z dnešního pohledu dalo dokonce mluvit o genocidách, v nejednom případě zabíjeli ženy i děti, což Muhammad nikdy neudělal. A že zajatí civilisté upadali do otroctví? No samozřejmě, co jiného po celý středověk dělo s válečnými zajatci na celém světě? Představujete si snad, že vojevůdci ze 7. století dodržovali Ženevské konvence? Samozřejmě nemluvě o tom, že v dějinách muslimských zemí se z bývalých otroků nezřídka stávali budoucí vládci – sociální “propustnost” muslimských společností ve středověku byla značná.

  1
  0
 9. Mirek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:06 — Odpovědět

  Zajímalo by mne též, kde sid vzal informaci, že židé, kteří nekonvertovali, byli popraveni. Podle většiny pramenů, nimiž jsem měl tu čest, museli obyvatelé oázy odevzdat svůj majetek, část byla vyhnána a zbytek zůstal dále na místě pod nadvládou muslimů s tím, že jim musel odvádět speciální daň (džizju). Mohl byste, side, tedy doložit nějaké důvěryhodné (žádný Spencer) zdroje vašich tvrzení s vyvražďování a vypalování?

  0
  0
 10. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:17 — Odpovědět

  K: Já nelžu. Já jen nedbale četl text tady Michala Očadlíka. Protože dotyčného znám, předpokládal jsem, že bude demonstranty hájit poukazem na “sionisty”. Teď vidím, že sionistickou kartu nevytáhl – že jde o normální Izraelce.
  Bezva a tím “lépe”, demonstranti tedy opěvovali vyvraždění lidí, s nimiž má Česká republika přátelské styky.

  0
  0
 11. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:19 — Odpovědět

  K. – ke Spencerovi.
  Usvědčete ho z jeho “lží”. Já jen opakuji, že Přesně předpověděl výsledky “arabského jara”. Na rozdíl od všech možných globálních i domácích “expertů”. Tudíž byste jeho slova měl brát vážně – byť stojí na opačné straně.

  0
  0
 12. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:21 — Odpovědět

  Mirek:
  “Byli to nejspíš judaizovaní Arabové, stejně jako většina dalších Židů v tehdejší Arábii. Židé náboženství, ale kulturou a jazykem Arabové”

  A – byli vyvražděni. To se skvěle poslouchá, třeba až budou Alrawi s Větrovcem vyvražďovat české židy, mohou říct, “byli to judaizovaní Češi, židé náboženstvím, ale kulturou a jazykem Češi”.
  Mňam, být českýcm židem, vyloženě se z toho tetelím.

  0
  0
 13. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:24 — Odpovědět

  Konvička: Vždyť právě to, že se volalo po vyvraždění je v článku vyvráceno, člověče.

  0
  0
 14. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:28 — Odpovědět

  ad Spencer:

  w w w . islamophobiatoday.com/2011/12/15/robert-spencer-attempts-to-falsely-link-belgian-attacker-to-islam-based-solely-on-his-muslamic-sounding-name/

  0
  0
 15. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:30 — Odpovědět

  ad Spencer: Najděte si článek “Robert Spencer Attempts to Falsely Link Belgian Attacker to Islam, Based Solely on His Muslamic Sounding Name”
  Odkazy mi sem nějak nejdou postovat.

  0
  0
 16. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:34 — Odpovědět

  Mirek:

  Hledal jsem ten hádis. Mezi Spencerovým textem a mně dostupnou sbírkou na www.muslimaccess.com je nějaké nekonsistentní číslování (jsou TOTO ty Spencerovy opakovaně prokázané lži?), celé znění je tady.

  Bukhari, Book 59, Number 512:

  Narrated Anas:
  “The Prophet offered the Fajr Prayer near Khaibar when it was still dark and then said, “Allahu-Akbar! Khaibar is destroyed, for whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who have been warned.” Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet . The Prophet made her manumission as her ‘Mahr’.”

  Tedy – muži z Chajbaru byli vyvražěni, zabiti, popraveni – na tom nezáleží. Hádis ovšem pokračuje přímo onanistickou historkou o tom, jak židovka Safíja putuje od muslimáka k muslimákovi, až skončí u kápa, a jistě jsou šťastní až dodnes.

  0
  0
 17. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:36 — Odpovědět

  K.: K tomu Belgičanovi. Samozřejmě že to byl muslim. A i kdyby nebyl, když mohou média mluvit o Breivikovi jako o “křesťanovi” …

  0
  0
 18. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:38 — Odpovědět

  K tomu Belgičanovi: Takže vy té Spencerově lži ještě věříte? Nemám co dodat.

  0
  0
 19. J.Formánek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:39 — Odpovědět

  Proč tu otiskujete apologetiku fašoidního Očadlíka? Význam “Chajbar…” nelze okecat, je to horší než Sieg heil neb Heil Hitler.

  0
  0
 20. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:40 — Odpovědět

  Ano, nepřátelští bojovníci byli pobiti. Co se vám na tom nezdá? Když křižáci dobývali Jeruzalém, nepobili jen bojovníky, ale všechny. A vy přece máte křižáky jako vzor, ne?

  0
  0
 21. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:44 — Odpovědět

  K.: Tu “Spencerovu lež” dokonale dosvědčilo – mlčené médií.

  Zatímco Breivika recyklují a vyvařují už půl roku, nebo jak dlouho to je, tak po Nordínovi z Maroka (nejspíš Buddhista křísnutý kultem Wicca) se po dvou dnech mediálně slehla zem.
  Hrůznost činu přitom srovnatelná. Breivik vyrobil víc mrtvých, ale Nordin pměrově víc raněných – on kalach není tak přesný jako ostřelovací puška, a střepiny granátů též spíš poraní, než zabijí. Nordinovy oběti, na rozdíl od Breivikových, byly i malé děti.

  Jediné alternativní vysvětlení, proč tolik zájmu o Breivika a tak málo o Nordina, je, že Breivikovy oběti (synáčkové a dcery norských vrcholných socialistů) byly nějak hodnotnější, než Nordinovy oběti (úplně normální lid na vánočních trzích). Ale tohle snad nepřipustí ani média…

  0
  0
 22. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:48 — Odpovědět

  Ahá, takže to, že je ten člověk muslim si odvozujete z toho, že média o jeho případu psala podle vás málo, a média jsou přece tajná islamizační zbraň. Dokonalé, opravdu.

  0
  0
 23. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 17:51 — Odpovědět

  K.: Média nejsou žádná “zbraň”, média mají jen strach.
  Když tady tak vidím tajemného “K.”, který se zastává zastánců holokaustu, ani se těm médiím nedivím.

  0
  0
 24. sid
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 18:01 — Odpovědět

  Bohužel, pánové. Oáza Chajbar leží mezi Sinají a Katarem (pokud úsečku mezi nimi rozdělíte na třetiny, tak v první třetině) čili poblíž kupeckých cest. A kupců, zanechávajících svá písemná svědectví bylo dost. Ruská a sovětská islamistika se tomu soustavně věnovala. Stačí si projít třeba populárněvědeckou “Azija i Afrika segodňa” a podobné časopisy ve fondu knihoven a Institutu vostokověděnija Akademii Nauk RF. Nevím o tom, že by Archiv orientální nebo Nový orient publikoval něco o tomto období vývoje v Arábii. (Sám jsem se integrací an-Nadždu a al-Hidžázu po Twitchellově nálezu věnoval). Jelikož jste odborníci i na téma “Brouk Pytlík poutníkem”, netřeba vysvětlovat.

  0
  0
 25. Mirek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 19:21 — Odpovědět

  sid: Poděkoval bych vám, že jste se tady teď vykasal se svou odborností, ale spíš jsem od váš čekal nějakou jasnou reakci na mé dotazy…Nu, třeba příště.

  S popěvkem o Chajbaru se to má asi tak jako s texty “Remember Reconquista”, které se běžně objevují na “islamoskeptických” stránkách (většinou za doprovodu obrázků s nějakým “rytířem kříže”). Je to vzkaz “už jsme vám to jednou nandali, tak bacha, protože vám to nandáme zas”. Hezké to není, ale nazývat to výzvou k vyvražďování je poněkud hysterické. Hlavně že kolem toho tančí hoši ze skupiny “Islám v ČR nechceme”, ale když na vaší FB zdi jedna členka vychvalovala genocidníka Ratko Mladiče, tak jste na protest ani nepípli.

  0
  0
 26. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 19:37 — Odpovědět

  Ale Mirečků, ty jeden entento hanácké – neexhibuj.

  Slovo rekonquista má tu příponu RE-, a tomu bys mohl rozumět, když seš ten entelektuál. ZNOVUdobytí (=osvobození), kémo.
  Co bylo ZNOVUdobýváno v Chajbaru?
  Jo vlastně, “judaizovaní Arabové” tam před Kápem schovali stříbro … a Safíju.

  0
  0
 27. Flame
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 21:16 — Odpovědět

  ah, keby nám ešte tu prítomní nesmierni odborníci vysvetlili, ako mohol mať údajný “Zid” Amrani dokonale islamské meno Nurdin (Nur-al-Din) – svetlo viery – na Loonwatchi to nejako “pozabudli” vysvetliť – neviete prečo?
  to len tak na okraj, keď vy už tak všetko viete:)

  0
  0
 28. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 21:42 — Odpovědět

  Konvičkovi došly argumenty, a kde se vzal, tu se vzal, Holocaust. To mi stačí pane Konvičko, s idiotama se nehodlám bavit.

  0
  0
 29. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 21:50 — Odpovědět

  Jen bych snad ještě dodal k vašemu poslednímu příspěvku: Chajbar byl dobyt Židy v roce 567.

  0
  0
 30. Fraxinus Excelsior
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 22:11 — Odpovědět

  Vůbec zákeřná válečná akce v oáze Chajbar měla zajímavou dohru. neb jedna ze zajatkyň se proroka pokusila otrávit skrze ovci. To by skvělý a morálně ospravedlnitelný nápad. Ovšem velký prorok maso vyplivl aniž ho rozžvýkal. Jediný kdo zemřel byl jeho druh Bišr. Sám velký prorok ale tuto ženu propustil na svobodu. Je třeba přiznat, že akce v oáze Chajbar byl jenom takový čajček proti vyvraždění kmene Banů Kůrajza. V Medině nechal vykopat na tržišti příkopy aby měli kam padat hlavy. Všichni zajatci z řad mužů byli popravení. Bylo popraveno něco přes 900 mužů a k tomu jedna žena, která měla tu drzost zabít božího bojovníka ( svrhla mlýnský kámen z pevnosti a ten spadl přímo na hlavu útočníka. Dokonce i Aiša byla z vraždy této ženy zarmoucena. Dokonce si chtěl vzít jednu ze zajatkyň (otrokyň) jakousi Rajhanu. Jenže Rajhana to byla ženská jak se patří a jeho nabídku k sňatku odmítla s tím, že by raději byla do smrti jeho otrokyni. Nakonec ale i ona přestoupila po nějaké době k islámu. Ale tím, že zůstala v pozici otrokyně se nemusela zahalovat, což byla výsada určená jen pro prorokovi ženy.

  0
  0
 31. radek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 22:38 — Odpovědět

  Mirku my jsme na Ivčrn nereagovali protože Mladič není žádnej vrah!!!ale to bys o tom konflikru musel vědět něco víc než z tv nova http://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=53&lang=cs http://video.google.com/videoplay?docid=4554948078128880143

  0
  0
 32. K.
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 22:47 — Odpovědět

  Fraxinus: Ano, členové kmene Banu Kurajza byli odsouzeni za zradu při obléhání Medíny (předák kmene Ka’b ibn Asad souhlasil s připojením k Kurajšovcům), a jejich případ byl předán nezávislému arbitrovi Sa’d ibn Mu’ádhovi, s čímž předem souhlasil jak Mohamed, tak zástupci kmene Banu Kurajza, kteří s Mu’ádhem do té doby měli dobré vztahy. Mu’ádh rozhodl, že muži budou popraveni. Představení kmene Banu Kurajza se rozhodnutí podřídili.

  0
  0
 33. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 23:07 — Odpovědět

  K.:
  To mi něco připomíná. Jedna země před 70 lety si taky prodělala mezinárodní arbitráž, a byla potrestána.
  Potom jistý A.H. osvobodil tu zemi, Čechy, od “židovských plutokratů”, ale ti ty Čechy buntovali na dálku, a ono svého dobrodince zradili.
  No nebyl snad ten A.H. v právu, když v jisté vesnici, která se účastnila buntování, muže pozabíjel a ženy a děti odvlekl do otroctví?
  (všimněte: totožný příběh!)

  0
  0
 34. Mirek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 23:09 — Odpovědět

  Flame: V tom článku se netvrdí, se Amrani BYL Žid, čtěte pořádně. Je tam jen napsáno, že Amrani je příjmení typické mezi marockými Židy. Informace, že nešlo o muslima ovšem není odvozena od jeho jména (tak jako islamoskeptikové z jména odvozují, že to muslim určitě byl), pochází od jeho vlastního právníka, který o něm řekl, že “neuměl ani slovo arabsky a nebyl muslim”.

  0
  0
 35. Martin Konvička
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 23:47 — Odpovědět

  Mirek: … sorry, ale kdyby v tom nebyla ta islámská karta – ty bys věřil právníkovi? Který mluví s tiskem?
  ???
  tož entento, nebuďte takové Hanák …

  0
  0
 36. Mirek
  5.1.2012 – 10 Tevet 5772 v 23:56 — Odpovědět

  A z čeho vy vlastně usuzujete, že to muslim byl? Že pocházel z Maroka, jmenoval se Nouredine a zabil několik lidí? :)

  0
  0
 37. Karel79
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 09:27 — Odpovědět

  Myslím, že vzájemná slovní cvičení nemají velkého významu. Jisté je, že by muslimové měli být z ČR vysídleni do zaslíbené muslimské země ( třeba Súdánu), aby tak mohli pravověrně velebit pedofila. A jestli některý z jeho pokračovatelů v historii podřezával ženy, děti nebo muže – to přeci dělají muslimové dodnes !

  0
  0
 38. Erich
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 10:15 — Odpovědět

  Karle to o těch 800 umírajících na kříži, jak se museli koukat na vítězné šoustání vítěze na trůně, při podřezávání svých manželek a dětí, to jistě znáte. To víte, příklady táhnou. Takže když Arabi nechali žít ženy a děcka, navíc svého nepřítele, byl to obrovský krok k humanitě. Myšleno a napsáno bez ironie.

  Možná by jste se měl seznámit s tím jak křesťan, sionista Orde Wingate trénoval spolu s Židy výslechy domorodců. Působivé

  0
  0
 39. Erich
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 11:27 — Odpovědět

  Ještě Karle k těm prasárnám, to co se vám tolik ekluje, dělají přeci křesťané dodnes a ve velkém a ta pedofilie??? V Iránu za to alespň věší nebo kamenují a u nás?? My pedofily nevelebíme, my to jenom masově praktikujem a pod koberečky zametáme. Tak to má být. To je přeci správně křesťanské.

  katolíků 89%, protestantů 6% a takhle se to tam chová:

  http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=673560

  0
  0
 40. Abimelech
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 14:23 — Odpovědět

  Díky za tento článek.

  0
  0
 41. Martin Konvička
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 19:28 — Odpovědět

  “Takže když Arabi nechali žít ženy a děcka, navíc svého nepřítele, byl to obrovský krok k humanitě. Myšleno a napsáno bez ironie.”

  Však jo. A nechali je žít za účelem zotročení/pomuslimštění, což je humanita přímo andělská.
  Pak si tu humanitu právě zopakoval již zmíněný A.H. v diskutované vesnici. Jistě, nechal žít jen děti a ženy “schopné poněmčení”, ale vono poněmčení není jen tak, na rozdíl od pomuslimštění. Ne každý má nárok, kdežto šahaddu může odříkat každý. Pokrok holt nezastavíte. Ať žije humánní a lidský islám! …

  0
  0
 42. Martin Konvička
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 19:31 — Odpovědět

  Erichu: v Iránu se věší za pedofilii?
  Co víte o Iránu? Četl jste někdy aspoň jeden text kápa Chomejního? To nevíte, že kápo explicitně píše, že sňatek s devítiletou je islámsky OK, protože to tak dělalo i nadkápo Mohammed, takto humánní přítel (nejen) židovských žen a dětí z Chajbaru?
  Že někdo dělá něco špatnéhl, třeba ti katolíci, neznamená, že to tak mají dělat všichni. Plus, když žádný katolický ani nekatilický pedofil nepokládá svou ouchylku za zbožný ideál & vzor pro všechny časy. Na rozdíl od Mohammeda, a jeho nejvášnivějších stoupenců.

  0
  0
 43. Martin Konvička
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 19:50 — Odpovědět

  K., Mirek, Erich, Abimelech – prostě všichni místní islámofilové a sebenenávistníci …
  Ono to je nakonec jedno, zda se Mo u Chajbaru choval hovadštěji než A.H. u Lidic, nebo naopak méně hovadsky.
  Podstatné je, že 1) šlo o genocidní událost; 2) která je pro muslimstvo stále živá; a 3) něco takového v Praze, ani jinde v téhle zemi, nemá co pořvávat.
  Je to úplně stejné, jako když by holohlavci řvali “J.. raus”, nebo třeba “Lidice – Lidice”. To si dovolovat nebudou, i kdyby jim to třeba schálila Pražská židovská obec; adekvátní reakcí je střelba ostrými; a každý, kdo to “hájí”, by měl mít možnost si ten “Chajbar” vyzkoušet na vlastní kůži.

  Třeba v některých provinciích Sudánu nebo Nigérie…

  0
  0
 44. J.Formánek
  6.1.2012 – 11 Tevet 5772 v 19:59 — Odpovědět

  Ten trouba tam vidí “pokrok”. Ten byl ovšem zablokován na příští milion islámských let. To mám raději úplnou kravinu, kterou mohu revidovat letos nebo napřesrok.

  0
  0
 45. Abimelech
  7.1.2012 – 12 Tevet 5772 v 13:30 — Odpovědět

  Pane Konvičko, prosím pěkně, zdržte se nálepkování lidí, kteří vyjadřují pod článek svůj názor. Nejsem opravdu islamofil, jsem pouze rád, že na těchto stránkách vyšel pohled na celou věc i z druhé strany, ať si každý na celou věc udělá názor sám. A děkuji Shekelu, za to, že dávají prostor všem, takto má prostor k projevu celá občanská společnost.

  0
  0
 46. Erich
  7.1.2012 – 12 Tevet 5772 v 14:47 — Odpovědět

  O Iránu znám jen takové ty propagandistické informace které, jak jste pane Formánku a pane Konvičko shora nastínili, zastírají jeho fašisticko sockomouškou minulost přítomnost a budoucnost.

  Některé přímo z MAskilu – doporučuji nahlédnout

  http://www.maskil.cz/5769/3.pdf

  a další zde ( tam se musel vyřádit nějaký odborník na grafiku )

  http://conflictiran.blogspot.com/2006/04/christmas-in-iran.html

  Až se vám z té propagandy udělá nevolno, můžete se uklidnit pohledem na lepé děvy ve zbrani zde:

  http://conflictiran.blogspot.com/2006/04/military-women-world.html

  A kdo z vás pánové dává přednost konečnému řešení může se kochati zde:

  http://conflictiran.blogspot.com/2006/04/iran-iraq-war-pictures.html

  a ktomu si pustit jednu libozvučnou píseň bomb bomb Iran, v podání křesťana, republikána, kandidáta na prezidenta největší demokracie na světě Johna McCaina :

  http://cs.wikipedia.org/wiki/John_McCain

  Přeji pěkné rozjímání

  ps Pane Martine Konvičko, chcete-li být in, světový, používejte prosím výraz S.H.I.T., aby každý pochopil oč tu kráčí. Bude mi ctí, být zařazen na seznam po boku např. Woodyho Allena, Šhulamit Aloni a dalších.

  0
  0
 47. Jméno
  7.1.2012 – 12 Tevet 5772 v 20:28 — Odpovědět

  Velice zajímavá kritika od potomků národa, který ve své minulosti též nevybíravě vraždil (např. Slavníkovci) a vyplenil více křesťanských kostelů (husité), než se to kdy podaří všem muslimům na světě dohromady. O co víc přislušníci českého národa kolaborovali s okupanty, o to více potom měli potřebu se mstít na nevinných civilistech (násilný odsun Němců). To samé platí v případě pogromů ve středověku a holokaustu, česká veřejnost bez protestu přihlížela vyvražďování vlastních občanů – židů. Ale o to víc má potřebu špinit Palestince, přitom tomuto konfliktu nerozumějí a je od nich daleko.

  0
  0
 48. sid
  8.1.2012 – 13 Tevet 5772 v 16:50 — Odpovědět

  to Jméno: věcná poznámka- odsun Němců v roce 1945 naplánovala Postupimská konference. Nevím o tom, že by Češi, Poláci a židé byli účastníci. Protokoly naleznete na webu válka.cz nebo palba.cz. Doslovné.

  0
  0
 49. Martin Konvička
  9.1.2012 – 14 Tevet 5772 v 00:24 — Odpovědět

  Jméno: a ty snad nejsi potomek toho národa, tedy Čech?
  Jestliže jsi, tak v tom všem jedeš taky.

  Jenže – na světě nenajdeš národ, který by byl “svatý”. Všechno to, co jsi vytkl Čechům, by bylo lze snadno vytknout Němcům, Arabům, Židům, Hotentotům, Rusům, Francouzům, Laosanům, Konžanům …
  Jenže v málkterém z těch národů (no.. mezi některými jo, třeba Francouzi …) bys potkal tolik lidí, kteří si tak kálejí na hlavu.

  Kdo si kálí na hlavu, toho si ostatní neváží. Pamatuj.

  0
  0
 50. hej rup
  9.1.2012 – 14 Tevet 5772 v 10:50 — Odpovědět

  Clovek nemusi resit, jak to bylo v Chajbaru. Staci trocha zdraveho rozumu a je zrejme ze pan Ocadlik je demagog. Ze stylu napsani predposledniho odstavce to primo sala…

  0
  0
 51. Erich
  9.1.2012 – 14 Tevet 5772 v 10:57 — Odpovědět

  Pane Martine Konvičko. Existuje takové slůvko – sebereflexe, nebo slovní spojení přiznat své chyby.

  Kdo prochází sebereflexí, toho si ostatní neváží. Pamatuj ????
  Kdo umí přiznát své chyby, toho si ostatní neváží. Pamatuj ????

  Víte já si právě velmi vážím lidí, kteří dokáží přiznat své chyby, kterým je pravda nade vše. Nechci žít v lidské vlčí smečce

  A ještě k té rétorice. Předpokládám že budete mít v zásobě ještě toto:

  Arabi ( muslimové) rozumějí jenom síle.

  K tomuto tématu se potřeboval vyjádřit již v roce 1891 nějaký pan Ašer Ginsberg.

  “Naši bratři mají pravdu, když říkají, že Arabové si váží pouze těch, kdo dávají najevo odvahu a sílu; ale platí to jen tehdy, když cítí, že spravedlnost je na straně těch druhých. DomnívajMi se [Arabové], že se jejich protivníci chovají nespravedlivě a proti-právně, je tomu jinak; v takovém případě dokážou dlouho skrývat zlost, ale budou ji hýčkat ve svém srdci a po čase se ukáže, že umí být pomstychtiví a plni touhy po odplatě.”

  Pane Martine Konvičko. Protože jsem nechtěl rozdírati vaši jistě velmi citlivou duši, ten odstavec od Člověka Ginsberga, jsem specielně pro vás zčásti zcenzuroval.

  0
  0
 52. Martin Konvička
  9.1.2012 – 14 Tevet 5772 v 14:01 — Odpovědět

  Pane Erichu,

  Tady si někdo plete pojmy.
  Především – ti Slavníkovci, hustiti, odsunovači Němců atd., to jsem nebyl já (ani žádný jiný dnes žijící Čech) – takže slovo SEBEreflexe je nonsens.
  Když se budete nimrat ve všech možných chybách, které provedli všichni možní Vaši pomýlení předkové, přivodíte si maximálně tak chronickou depresi.

  Neříkám nepřiznávat, neříkám nereflektovat – ale uměřeně, můj drahý, uměřeně. A taky – vzájemně. Když se Jeden bude zmítat v chronických sebereflexivích depresích, zatímco Druhý bude “cítit [svou] spravedlnost”, může to skončit jen jediným koncem – tím “spravedlivým”.

  0
  0
 53. Erich
  9.1.2012 – 14 Tevet 5772 v 16:40 — Odpovědět

  Uměřeně, přiměřeně a recipročně. Hádám pane Martine Konvičko, že máte na mysli ono biblické Oko za oko, zub za zub???

  Tak to se ještě máme na co těšit.

  Apropo. Vy pane Martine Konvičko, znáte nějakého přímého svědka vraždění Židů vojáky Proroka, že muslimům vyčítáte událost starou 13 století?

  A co třeba současná zvěrstva v Bosně a na Kosovu?

  http://www.vesti-online.com/vesti/Ex-YU/174411/BiH-poslanik-sekao-glav/print

  Slyšel jste proti tomuto protestovat pana Vodru, pana Svobodu, pana Schwarzenberga?
  Já jsem ničeho hlasitého a srozumitelného nezaregistroval. Jejich podporu této “správné věci” však ano, protesty nikolivěk.

  Ještě k té uměřenosti. Chápu to tak,že Německo – z většiny snad křesťanské, má za zmar mnoha milionů duší již odpuštěno? Nebude ještě nějaká trestná výprava? Humanitární bombardování? Vedlejší škody? Asi ne.
  A nyní islámský svět, pane Martine Konvičko,si naše současné demokratizační snahy zasloužil čím??? Překvapte mne.

  0
  0
 54. Martin Konvička
  10.1.2012 – 15 Tevet 5772 v 23:41 — Odpovědět

  Erichu,
  Jak to tak čtu, tak se s Vámi nemohu hádat: naše postoje nejsou protistojné, ale zcela mimoběžné.
  Já raději naznačím – ale strašně to odbydu, je večer a mám ještě nějaké povinnosti – své postoje, a třeba se naše mimoběžky přecejen protnou.

  Očitý svědek vraždění: Neznám, ale sami muslimové se k tomu hlásí, viz síra. Pokládal bych to za doznání, byť vychloubačné. (Argument “očitého svědka” je nebezpečný, za 50 let by se mohli ptát na očitého svědka — víte).

  Vondra, Svoboda a Knížepán, právě skrze Bosnu a Kosovo, nejsou mí přátelé. Protože mlčí, i když vědí. Vybrali si strany. Jestli to stačí takhle.

  Německo se kálo a kaje. Islám se za Chajbar – a dobytí půlky tehdejšího světa, a cara Lazara, a staletí obchodu s otroky, a vyhubení střeoasijských buddhistů, a Arménii, a desítky vražd “ze cti” ročně v samotném Německu… – nekaje.
  V tom je problém.
  Až se bude kát, nebudu s ním mít problém, protože to nebude islám.

  (Jako islámoklasta holt nemohu být skromný: Chci být výčepním v Mekce, tak za 20 let)

  0
  0
 55. Martin Konvička
  10.1.2012 – 15 Tevet 5772 v 23:43 — Odpovědět

  Jo, žádné “demokratizační snahy” v “našem” – pokud myslíte současný Západ, to co z něj zbylo – podání.
  Nic takového. Revoluci zdola, přes hromadnou apostázi.
  Že to nejde? To si řekneme za cirka 20 let.

  Nashledanou, a pokud chcete dál diskutovat, zavítám občas pod nového Lhoťana.

  0
  0
 56. Flame
  23.1.2012 – 28 Tevet 5772 v 17:52 — Odpovědět

  Fajn ale stále mi nikto nevysvetlil, prečo by mal mať “teoreticky” Žid typicky moslimské meno? Keby sa volal Haroon alebo Yacoob, tak by tie pochybnosti boli oprávnené – ale takto…

  0
  0

Napsat komentář: Jméno Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Muslimové v ČR

Další článek

Židovské dušičky ?