Zdroj: jxs.cz

Neotvírali bychom toto téma, kdyby nebylo už celá tisíciletí tak aktuální. A teď nemám na mysli aktuálnost kabaly ani té  tzv. „kabaly“. Opakování Všech  pohádek či představ, že kabalisté vidí Stvořiteli až kamsi pod sukně, dokážou kromě krav-maga ovládat kdejakého Bildeberga a (pochopitelně) veškerý světový kapitál, a  pokud mají chvilku času, cestují časem na „merkavě“  do světa vizí sem a tam. To všechno jsou jen kulisy rudolfínské Prahy a snad dědictví evropského romantismu, který si do svých masopustních představ přikomponoval vedle „žida směsného“ také „žida mystického“.

Daleko aktuálnější (nejen pro dnešek) jsou samotné klíče ke kabale, které navzdory své poměrné jednoduchosti jsou (žel) už tolik tisíc let dostupné jen málokomu. A  přitom jedině  teprve ten, kdo je ovládá, může svobodně volit. Nejenom mezi tím zda „uplácat“ Golema anebo „stvořit“ dokonalou lidskost. Bez žabomyších pletich, nevražení jedné skupinky na druhou, bez amorality anebo pokrytecké pseudo-morálky. Utvářet vesmír skutečnou biblicky –  „mocí a silou“ skrze svaté Jméno, ačkoli je sám jenom křehký, možná hrbatý a se spoustou chyb.

Neexistují „pouhé“ čtyři tzv. sefirotické světy (tzv. Acilut – Berija – Jecira a Asija), které každý, kdo si se židovskou mystikou pohrává, důvěrně zná,  a těm, co se tomu prozatím vyhnuli, to v tomto sloupku vysvětlit nestihneme. Světů jsou pochopitelně myriády. To ostatně bible přiznává hned na několika místech. Například Jób konstatuje: : Zdaliž jest vůbec počet vojskům jeho? A přesto nad kým by nevzcházelo světlo jeho? A také Nehemiáš dokládá, že nejsou jen ty „čtyři světy“   – Ty jediný jsi učinil nebesa, nebesa nebes i všecko jejich vojsko, zemi i všecko v ní jest, všecko obživuješ a i vojska nebeská se před tebou sklánějí

Ony čtyři světy jsou vlastně jen obrazy. Symboly. Načerpané z tradice, která se inspiruje biblí, takže v našem případě veršem: Každého, kdo vzývá mé jméno jsem stvořil ke své slávě, zformoval ho a učinil …. (iz 43:7); Obrat  „v mém jménu“ odpovídá světu Acilut, „stvořil (bara) ke své slávě  – svět Berija, o kterém se učíme, že někde tam se nachází také Trůn slávy, „zformoval ho“ (jacar) reprezentuje svět Jecira, svět svatých Chajot, která popisuje Ezechiel, a ostatních andělů; A „které jsem učinil“ – svět Asija, tento náš svět a poznatelný vesmír.

Ovšem samotná čtyřka není tak samoúčelná.  Jednak i vznešené Jméno (JHWH)  je tvořeno čtyřmi znaky, ale především – čtyřmi „znaky“, čtyřmi  úrovněmi je tvořeno Boží jméno v člověku, ve vesmíru a ve veškerém stvoření. –  Přeložím. Božský rozměr člověčiny má čtyři úrovně.

A právě tyto čtyři „úrovně“ sobectví (podle biblické výzvy, že máme býti sobci – Miluj bližního svého jako sebe sama – lv 19:18) jsou skutečnými klíči ke kabale. Tj. k židovské mystice vyučující o cestě naplnění a přirozenosti člověka –  skutečného naplnění onoho voskového otisku Vznešeného razítka.

První: Sobecké přijímání pro sebe samotného – sledujeme ho a plně podporujeme u dítek do tří let. Dostávají všechno – od mateřského mléka a lásky, po hračky , vzdělávání, od prvních slov až po hluboký výraz rodičovského obdivu k nově vzniklému a vznikajícímu vesmíru. Přijímají a pomalu se zmocňují tohoto světa. Včetně našich stereotypů. Zvyků i zlozvyků.

Druhá: Sobecké dávání . Často praktikováno v náboženských komunitách, verbálně také všemi, kdo bojují za „čistotu víry“a projevují zdravý strach o poměry ve společnosti. Také u politiků a jejich kmotříků. Dávám (navíc z toho, co patří Trůnu), ale jen proto, abych z toho měl zisk. Praktikováno také dítky z „první úrovně“, která najednou jsou schopna říci: „Maminečko, ty jsi tak hodná …“ – ovšem s pohnutkou „Potřebuju další prachy…“

Třetí: Dávání nesobecké praktikují matky Terezy a mnozí cadikové ze Singerových i před-singerovských legend. Někde tady (samozřejmě s neodmyslitelným „spasením“, resp. neodmyslitelnou povinností nechat se spásat) končí až na výjimky veškerý křesťanský ideál. A nejen ten –  dokonce i nikdy neuskutečnitelný (ale o to vehementněji deklarovaný) ideál politicky korektní demokracie. Vůbec ho nepodceňuji, chvála Pánu, že ho tu a tam někdo skutečně praktikuje. Je to nejlepší cesta k nápravě dolního světa. Ale nedochází k naplnění smyslu stvoření. Protože i když „dáváme“ naprosto nesobecky, nedáváme ze svého. Přesně podle slova spravedlivý svůj užitek mívá, ale věz, že Bůh soudí zemi (ps 58:12) –  A nenechte se zastrašit tím „soudem“ v závěru verše. Nahraďte ho „úsudkem“ anebo „prozíravostí“. Někde tam je totiž skryta odpověď na otázku po případném „smyslu stvoření“. Takovým způsobem Vznešený usoudil, že stvoří…

Čtvrtou úrovní je cosi, co má sice naprostou logiku, ale náš intelekt to nedokáže dost dobře zpracovat. Natož pak realizovat tady ve světě Asija. Totiž sobecké přijímání – ovšem z naprosto nesobeckých pohnutek. S vědomím, že tím, že naplno přijímám,  vlastně dávám a odevzdávám svému Stvořiteli. Že mu tím, že si beru, vlastně dávám a vzdávám čest, že mu dělám radost, jako Hospodyňce, jejíž bábovku shltnou hodovníci na rautu jako první, protože je bezkonkurenčně nejlepší.

Zároveň ale také pochopení a uvědomění si že tím, že mu odevzdám svůj čas, svoje návyky (z první až třetí kategorie) a svoje sobectví, tím že dostávám dary daleko větší a chutnější než ta „bábovka“. Přijímám, protože miluji.

Miluji koho? Sebe, jako nástroj (merkavu) k tomu, aby byl „šťastný“ Ten, který podle někoho dokonce vůbec neexistuje. Tím se startuje cosi, čemu jazyk kabaly říká „cesta světla“, „Jákobův žebřík“ potažmo „kawana“. Startuje koloběh. Stejně přirozený jako koloběh vody, o kterém vůbec nepochybujeme, jenom méně hmatatelný. A to je také kabala v talmudu, kteý učí na několika místech, že sloužit Panovníkovi se dá jednak ze strachu ale také z lásky. Přičemž ta služba z lásky je jaksi hodnotnější.

Je to vlastně docela jednoduché, akorát nesmírně těžké. A proto je tu kabala. Tichý hlas ducha nad „fyzickými“ řádky beztak už navýsost produchovnělého textu tóry. Vítejte na jejím prahu.

Autor: Jaroslav Achab Haidler

31 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 15:45 — Odpovědět

  Já nežid to mám mnohem snadnější při pohledu na Bibli i na kabalu. K Bohu, do jeho blízkosti, se nikdo z lidí nedostal za své zásluhy a nebo chtěl-li k němu z vlastní vůle.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 2. 8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 16:13 — Odpovědět

  Ne všechny snadné cesty, jsou ty nejlepší, Antoníe :o)
  A dokud se nedostanete k člověku, k B*hu se nedostanete, protože “žádný k Němu nepřichází, než skrze syna člověka….” jak známo :o)))

  0
  0
 3. Antonín Blažek
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 17:29 — Odpovědět

  od2)achabisko Z odstupu a nadhledu je toho vidět a slyšet více. Člověk není rozptylován detaily . Mnozí písmáci znají cely rodokmen Ježíše Krista od Abrahama po Josefa. Z písma odvozují na zaslíbeného mesiáše. K tomuto závěru došli samotní současníci Krista s kterými hovořil.
  U Matouše 1/16 Je napsáno: Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.
  Z textu ale ve skutečnosti vyplývá – Ježíš nebyl z rodu krále David. Chápu tedy názor některých z Izraele – není to zaslíbený mesiáš, i když to zdůvodňuji jinými okolnostmi o jeho skutečném poslání na Zemi. Na druhé straně mi nesedí ani Ježíš, prezentovaný mnohými křesťany, jako jeden z Boží trojice. Nicméně spasitelem být může. Není mi nic známo o pokračování obětních rituálů a zápalných obětí v Izraeli. Nevylučuji ovšem, že jsou někde provozovány i s vyháněním, hříchy obtíženého, kozla do pouště. Co se týče kabaly tak mi tam nesedí ta možnost dostat se k Bohu jaksi oklikou. Když král Saul ztratil kontakt s Bohem nepodařilo se mu ho navázat ani přes vědmu.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 4. danny
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 17:31 — Odpovědět

  a uz sa dostavam k Dt6,1,2 a pripadedne k Pr2,5.smile.P.s.vlastna vola je prvym vykrocenim,bez isteho konca,ale preco to neskusit.

  0
  0
 5. 8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 19:03 — Odpovědět

  ad 03) Antoníne, smím položit otázku? Co míníte tou “oklikou”?
  A dvě podotázky?
  Co byste v životě (duchovním) radši? Být věrný Trůnu anebo být “spasen”?
  Co je na rituálu dobrého a co špatného?
  Děkuji

  0
  0
 6. Antonín Blažek
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 20:04 — Odpovědět

  od5) achabisko Pokud vím tak Izrael i za života Ježíš rozdělovaly různé názory na Boha. Na posmrtný život na spasení. Nevím kolik tam bylo různých směrů. Já vycházím z mého chápáni toho co je v Bibli napsáno. S Bohem nemůže žádný smrtelník hovořit tváři v tvář. Mojžíš hovořil s Bohem prostřednictvím hořícího keře. Proroci měli vidění…Kabala se mi zdá byt tou oklikou jak viděti Boha tváři v tvář bez rizika smrti.
  Být věrný Trůnů je jistě lepší(i když těžší) než býti spasen (což je snadnější) bez jakéhokoli přičinění. Bůh při putování poušti umožnil Izraeli jeho uctívání. Byly k tomu předepsány určití obřady. Izrael si mohl nebo měl možnost a čas srovnat své záležitosti s bližním a Bohem. Špatné na rituálech je ovšem to když se stanou jakousi kulisou a ztratí tím svůj původní význam.
  Izajáš 1
  12Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?
  13Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát.
  14Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet.
  15Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
  16Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 7. králík
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 20:11 — Odpovědět

  ad 2) achab – super, vlastne muzu byt rada (a jsem), ze odvracenou tvar bozi jsem za posledni cca 4 a pul mesice poznala jen v jednom cloveku (a ten to jeste k tomu dela z vlastnich pohnutek a vlastni vule, takze si ublizuje sam sobe)

  jinak peknej clanek (jen trochu chytani sveho ocasu…furt porad dokola to same, kabala neni kabela od madony), pozor na pohryzani sama sebe – tohle tuhle udelala moje zdedena kocka – rapl, kdyz nema co delat z nudy chyta vlastni ocas….tak hlavne at to neni do krve

  0
  0
 8. 8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 20:22 — Odpovědět

  Antoníne, děkuji za odpověď.

  Pro králíka: Neopakoval bych, kdyby
  a) svět neopakoval stereotypy také
  b) staré články nemizely – v tradici není hanba opakovat. Převládá pravidlo furt vejš – a to (doufám) tenhle krátký sloupek respektuje.

  0
  0
 9. králík
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 20:48 — Odpovědět

  ad 8) mno ja to beru nejak sakumprdum I s videjky, ale mas pravdu, jisty naznak nakroceni k dalsimu schodu je minimalne ze slohu videt (pro me uleva, uz mi fuckovani od 50 letyho kulovatyho dedka lezlo na nervy, mladistvi mozek je super ale, na me vazne zu viel, uz to neni ani humorny), popravde furt vejs mam pocit je spis v diskusi (me vynech, coz dobrovolne a rad udelas :) )

  0
  0
 10. králík
  8.2.2012 – 15 Shevat 5772 v 20:55 — Odpovědět

  ad antonin – neni vas pohled na kabalu ponekud Madonovsky?
  I kdyz popravde ja verim na silu ducha cloveka, takze jaka sila, takova komunikace, takova odpoved – viz. vy sami jste bozi (Bible)
  (no taky proto tu ted mame takovej cvokhaus – me se to ale libi, uz jen pro tu svobodu, tolik lidi dnes komunikuje s kdecim, ze uz by to zadnej blazinec nepobral, a ta svoboda je nadherna…trochu to I beru z pohledu toho, jak do jiste miry fungovaly blazince po urcitou dobu I u nas. pozn.: uvedeny text nevylucuje, ze kralik blazni sam :) )

  0
  0
 11. Antonín Blažek
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 09:19 — Odpovědět

  ad10)králík Vycházeje z Bible – Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Klam, budete jako Bůh nakukal Adamovi a Evě Ďábel. Obraz není totéž co zobrazený objekt. Lidé z počátku s Bohem hovořili osobně. Postupem času se tato schopnost vytratila. Je celkem pochopitelné, že se někteří snaží tuto ztracenou možnost komunikace s Bohem obnovit pomoci mystiky. Po převratě v roce 1989 k nám dorazily různé náboženské směry. Nabízely vice než do té doby povolené církve. Lidé se houfně na náboženství vrhli. I taková “neškodná” joga umožňuje duchovní zážitky. okultismus, spiritismus, vědmy… to bylo na zemi vždy. Lidé komunikovali s nadpřirozenými bytostmi od pradávna. Otázkou je kolik z nich hovořilo nebo hovoří s Bohem Izraele.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 12. králík
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 11:05 — Odpovědět

  ad 11) uf uf uf nevim, co na to napsat (rict): snad jen hodne nabozenskych kruhu tu bylo I pred prevratem, jen se moc nezviditelnovali, vcetne te mystiky a potazmo I jogy, byli tu jehovisti, budhisti, adventiste, lide, co se zajimali o Védy , uplne se predvalecneho ducha vymazat “jednomu nabozenstvi – ismu” nepovedlo
  jste bozi (v ruznych formach) neni jen u stromu poznani….. (omluva, pokud by jste chtel odkazy, neohanim se bibli jako placackou na mouchy, kvuli tomu si ji semtam neotevru, takze s odkazy nemuzu fungovat, musela bych dlouho hledat a na to jsem prirozene leniva, ostatne pro me ani Bible jen o tomhle neni)
  no a na druhou cast me napada to, co me napadlo uz vcera: co B a Vesmirna galakticka rada – jejich nazor by me zajimal :)))) ( I kdyz jsem zastance myslenky, ze v nekonecnem prostoru je jedna obydlena planeta docela nuda)
  a do tretice: pokud se snazi komunikovat s B a nehovori s B Izraele (je jen Jeden, Jedno….mozna je na skodu te Jedinecnosti pridavat rod, nevim, nekdy to tak vnimam, HaShem to lepe vystihuje nez vse ostatni, slovo B uz ma silu vest k jakesi personifikaci. Ted se mozna sama zproneveruju, protoze, co pak znamena “stvoreni k jeho podobe” ? Mozna dotaz na achaba), s kym pak hovori? (tohle je na hodne odpovedi, takze spis pro zamysleni, plus me napada “duveruj B, ale proveruj sebe sama – sve pohnutky”)

  0
  0
 13. Tunna Gomon
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 22:38 — Odpovědět

  “A to je také kabala v talmudu, kteý učí na několika místech, že sloužit Panovníkovi se dá jednak ze strachu ale také z lásky. Přičemž ta služba z lásky je jaksi hodnotnější.”

  Když nemohu mít jistotu Jeho lásky,zbývá vždycky jistota strachu z Něho? A co když nemohu míti jistotu strachu; nezbývá mi nic jiného než míti jistotu lásky? Sloužit Jemu znamená být Jím vlastněn, nebo spíše být Jemu vyvlastněn? :-)

  0
  0
 14. Antonín Blažek
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 23:01 — Odpovědět

  ad12) králík Před rokem 1989, jak já říkám za zlatých časů socialismu, Byly církve pod dokonalou kontrolou státu. Církevní tajemník schvaloval činnost. Mnozí představení církve ochotně spolupracovali s STB. Adventisté ani Svědkové Jehovovi už nebyli na indexu. Prostě pohoda. Joga byla prezentována jako tělocvik. Jen zasvěcení jako např. H. Vondráčkova a její brácha věděli, že po absolvování “cvičebního” kurzu umí i vyvolávat duchy.
  Slovo Boží je v Bibli užito mnoho kát. Jsou jím označení poslové, proroci i Mojžíš, věci hory… Neznamená to ovšem, že by byli, takto nazváni lidé nebo andělé, bohy. Jde o označení od koho přišli, komu slouží, komu patří…
  V Bibli je zmínka o jiných světech. Zemi navštěvovali cizí bytosti. Ježíš hovoří o jiných ovčincích. Odešel připravit místo…
  Ani s tou vesmírnou radou dost dobře souhlasit nelze. Bůh několikrát ukázal a to dost razantně, že se z nikým o svou slávu dělit nehodlá.
  Bůh Izraele je jeden. V naších končinách to je Hospodin, JHVH, Otec nebesky, Elohím. Pro Muslima Alláh…
  Na stvořeného člověka se lze dívat i ze dvou pohledů. Člověk zjevem, postavou Stvořitele připomíná. Bůh stvořil člověka pro své potěšení a kouká na to co mu z tohoto rebelujícího tvorečka doopravdy vyroste. Člověk je každopádně stvořen k obrazu toho, který o sobě prohlásil Jsem který jsem.
  Skončím podobně, beduín praví: “K Alláhu se pomodli ale velblouda přivaž”.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 15. králík
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 23:32 — Odpovědět

  ad 13) zacatek nehnapu – ale to je dano asi jinym prostredim
  prostredek – moje narazka byla vicemene for na to s kym kdekdo komunikuje (a mozna jo, ja teda ne, a mozna zavidim, ze si semtam nepokecam s plejadanama, ale mohla bych, staci jen chtit :) )
  ouplny konec – s tim docela souhlasim (jak rikam ja – golemek se furt pece v peci)

  0
  0
 16. 9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 23:33 — Odpovědět

  Antoníne, toto:
  “Na stvořeného člověka se lze dívat i ze dvou pohledů. Člověk zjevem, postavou Stvořitele připomíná. Bůh stvořil člověka pro své potěšení a kouká na to co mu z tohoto rebelujícího tvorečka doopravdy vyroste.”
  jen těžko najdete v bibli. Takže jste zapomněl podotknout avizo “podle mého skromného názoru”…
  Ale na tuto formulku, prosím, nezapomínejte – pomáhá k orientaci, co si píšete pro sebe, a co je argument do diskuze. Děkuji za toleranci.

  0
  0
 17. králík
  9.2.2012 – 16 Shevat 5772 v 23:34 — Odpovědět

  ale co, vic psat nebudu (chtela jsem neco k tomu indexu, ale vono to vazne nema cenu)

  0
  0
 18. králík
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 10:12 — Odpovědět

  achabe, my spolu nemluvime, ale mrkni do emailu (pravdepodobne spamu), neco jsem ti preposlala, co mi dnes prislo…muj komentar “ach ju, furt porad dokola”

  0
  0
 19. Antonín Blažek
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 12:19 — Odpovědět

  ad16)achabisko Odpovídal jsem ad12) králík a nechtěl jsem to dokládat verši s Bible. Člověk se Bohu postavou podoba. V Bibli je to mnohokrát zapsáno. Není to z mé hlavy. Dozajista se shodneme na tom, že je Bůh
  vševědoucí a všemohoucí. Musel tedy vědět co se stane když vystaví člověka pokušení. V Bibli je několikrát popsáno jak Bůh postaví člověka do určité situace a “kouká” co z toho bude. Není to z mé hlavy dá se to v Bibli najít.
  Ezechiel 1
  26A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu, a na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi , co vypadalo jako člověk.
  Ezechiel 2
  1Řekl mi: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“
  2Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit.
  3Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne.
  4I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘
  5ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.
  6Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný.
  7Promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne; jsou to vzpurníci.
  8Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám.“
  9Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 20. Antonín Blažek
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 12:33 — Odpovědět

  ad15)králík Za naších mladých led se jakás takás buzerace za chodění do náboženství nebo ministrování v kostele děla. Věřící a církve na konci socialismu již ¨nebyly pronásledovány. Napsal jsem to proto abych sebral vítr z plachet údajným polistopadovým mučedníkům pro Krista. Cibulkovy seznamy vydaly o hodnostářích církve své svědectví. Tímto nechci nikoho odsuzovat za spolupráci s STB.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 21. králík
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 13:19 — Odpovědět

  tak vim alespon o jednom pripadu z 80 let (jehovistka), ale vite co, ono je to vicemene o lidskosti (kdo chce psa bit, jakoukoliv zaminku si vzdy najde, I o tom je to co jsem dnes preposlala achabovi – pro achaba, hele zapomen na to, v poledne jsem se na to jeste podivala, asi nejak ublizenej clovek , me vicemene nastval – lidsky, ten zacatek o kabale, kazdej si z ni dela kabelku, na co se mu hodi, ale to plati I v nabozenstvi, v politice apod., I ja to delam a I ty , na to mam jednu vetu z jedne knihy, ta veta je o vlastni vire a pevnem presvedceni, kdy se neuhyba, za jakoukoliv cenu ala pravdu “mam ja”, semtam si ji pro sebe obcas zopakuji v duchu, jako pripominku, ze prava pravda je jedna, ale nikdo z nas ji celou nezna)

  0
  0
 22. králík
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 13:26 — Odpovědět

  a mozna to neni jen o lidskosti, nebo o nejake ceste k lidskosti, mozna je za vsim, neco, cemu se rika karma, zub za zub (jen jinak)…co ja vim (mozna se jen fackujeme za to, ze jsme se fackovali uz driv na jinem shakespearovskem jevisti….uf, moc filozofuju, nic to nevyresi a jen ma z toho clovek socialni depku :) )

  0
  0
 23. astorc
  10.2.2012 – 17 Shevat 5772 v 20:09 — Odpovědět

  mám otázku pro člověka který vybíral fotografii k článku, pan haidler nebo redaktor? ..na fotce jsou v medailonu tři hlavy.. a co je uprostřed?

  0
  0
 24. 13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 04:50 — Odpovědět

  ad 22) uprostřed je naivně zpracovaný ocas toho na medailonku vyobrazeného “troj-hada”. Jakoby zádíčka původní trojhlavé saně /hadice :O))
  Hezký nový týden

  0
  0
 25. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 11:41 — Odpovědět

  je to jen fotecka achaba, v noci jsem se zacetla do neceho, co mi kdysi napsal, aby mi doslo, ze neco jako spojeni krute-krehci neexistuje. Jen krute a jedovate.

  0
  0
 26. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 11:43 — Odpovědět

  a odpovednost za to, co napsal, je taky na tobe achabe

  krute Kralik!

  0
  0
 27. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 11:45 — Odpovědět

  protoze achabe ty vis , co jsi napsal a kam to povede

  0
  0
 28. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 12:05 — Odpovědět

  jeste jinak, na tomhle miste ti slibuju achabe, ze si ten email kazdy den prectu, den za dnem, dokud ze mne nevyzdime posledni kapku krehkosti, ktera dle tebe ve me stejne neni a vis co, mas pravdu

  0
  0
 29. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 12:07 — Odpovědět

  jestli je tu nejaky plzenak, daruji listek na Mundstocka, napiste treba Davidovi, ja mu ho preposlu (me by se tam jen zvedl zaludek)

  0
  0
 30. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 12:30 — Odpovědět

  a nejvetsoi paradox je, ze se tu Mundstock hraje kvuli me (jojo zivot je paradoxni)

  0
  0
 31. astorc
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 15:44 — Odpovědět

  díky achabe, vaše přání dost potřebuji.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

V Izraeli začala stávka na protest proti praktikám zaměstnavatelů

Další článek

Proti znalci na extremismus míří další námitky podjatosti