Zdroj: Archiv

Některá naše česká media „překopírovala“ zprávu z Turecka o objevení Evangelia starého víc jak tisíc let, které popírá božskost Ježíše a hlásá příchod Mohameda. Zpráva proběhla i českým internetem bez nějakého hlubšího komentáře. Přitom jde o velice podstatnou věc.

Pokud by totiž byl objev pravdivý dokázal by falešnost křesťanství, kterou hlásají následovníci Mohameda (muslimové) již víc jak 1400 let. Jako takové se zveřejnění zprávy tureckými provládními, tedy islamistickými, deníky stalo senzací pro muslimy a ti si dali velmi záležet na šíření této fámy.

Ano, píši fámy, protože již zde nejde o fakta nebo opravdu, ale odměnky a konspirace. A jak je známi v domněnkách a konspiracích jsou v dnešním muslimském světě mistry. V případě nálezu údajně  tisíciletého biblického textu vlastně nikdo nezná nic než domněnky a polovány vypuštěné tureckými vládními islamisty a jejich sympatizanty.

Neexistuje žádny odborný posudek nebo nestranné zkoumání, ale turečtí představitelé a někteří muslimové mají jasno. Nález potvrzuje pravdivost islámu  falešnost křesťanství. No, a kdyby se jejich víra a tvrzení nepotvrdily? No tak se řekne, že to vše bylo uděláno na nátlak Vatikánu a sionistů, aby nebylo zpochybněno křesťanství a potvrzen islám – tak častý unik z pro islám a islamisty nepříjemných odhalení je v muslimském světě vždy konspirace a obvinění druhých …

Přesto opravdu existuje středověký text známy jako Barnabašovo evangelium, ale jde o podvrh. Podívejme se podrobněji na cely problém.

Kdo byl Barnabáš?
Svatý Barnabáš je významnou postavou první křesťanské církve. Byl aktivním misionářem mezi pohany, společně se svatým Pavlem, a zastáncem apoštolské tradice, která nenutí nežidovské konvertity ke křesťanství dodržovat židovské zvyky. Obdobně jako jiní první křes´tané byl Barnabáš umučen za hlásáni křesťanství v Sýrii.

Na rozdíl od sporného Barnabášova evangelia, které popisuje Barnabáše jako nepřítele svatého Pavla, kanonická evangelia popisují Barnabáše jako prvního zastánce svatého Pavla mezi apoštoly:
Když (Pavel) přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu (Sk 9,26-27)

Co je Barnabašovo evangelium?

Jako Barnabašovo evangelium se označuji dva spisy, oba se mezi sebou v podrobnostech dosti odlišují, byly napsány ve středověku v italštině a španělštině. Jejich původ je vysledován do 16 století.
Papež Gelasius v pátém století odsoudil čtení tzv. Barnabašova evangelia, neboť je to spisek napsaný gnostickými sektáři. Muslimové rádi tvrdí, že to je důkaz autenticity italských a španělských spisů, jenže z dostupných poznatku vyplývá, že to je omyl a gnostické Barnabášovo evangelium nemá nic společného se středověkým podvrhem.

Italský text Barnabašova evangelia byl objeven v 18 století a obsahuje jednak citace a odkazy z koránu, tak i citace známého odpůrce katolické víry Dante Alighieri (13 století). Spis se také zmiňuje o slavení jubilejního roku jednou za 100 let, což odkazuje k období do 14 století do vládnutí papeže Bonifáce VIII, neboť po jeho smrti  (1343) se začal slavit jubilejní rok každých 50 let. Odborníci analýzou textu dospěli k názoru, že autorem je buďto nějaký křesťan co konvertoval k islámu nebo španělský muslim, který byl donucen k přijetí křesťanství, ale zachoval v mysli své islámské přesvědčení.

Rozdílen teologie

Svatý Barnabáš stanoví, že obřízka není podstatou spasení a odkazuje k historickému Ježíši.

Autor Barnabašova Evangelia po vzoru židovství a islámu stanoví obřízku jako podmínkou spasení.

Autor Barnabašova evangelia tvrdí, že Ježíš nebyl mesiášem a po vzoru islámu z něj dělá pouze proroka, přitom však tvrdí, že Ježíš byl Kristus. Což ukazuje jazykovou a kontextovou neznalost počátku křesťanství, neboť Kristus je řecký výraz pro hebrejský výraz mesiáše.

Dalšími důvody proč se odborníci přiklonili k tomu, že středověké Barnabašovo evangelium je podvrh jsou:

Do 16 století není znám žádny text podobný tomuto Barnabašovu evangeliu.
Text Barnabašova evangelia neodpovídá historickému kontextu období Ježíše Krista, dokonce neobsahuje žádny odkaz k nikomu z prvních křesťanů (s výjimkou údajného autora Barnabaše).

Obdobně i muslimští autoři odkazují na Barnabašovo evangelium teprve od 16 století.

Barnabašovo evangelium obsahuje mnoho zeměpisných a historických omylů o židovské Palestině z počátku křesťanské éry.

Mezi geografické omyly Barnabašova evangelia patří:
Nazaret je v tomto textu autorem označován jako město na břehu Galilejského moře. Skutečný Nazaret však leží na kopečku.
Je popisováno, že Ježíš doplul do Jeruzaléma lodí, což je nesmysl neboť Jeruzalém leží ve vnitrozemí a ne na břehu Jezera či moře.
Město Ninive klade autor textu na břeh středozemního moře, což je nesmysl neboť toto město leželo na břehu řeky Tigris.
Autor textu tvrdí, že v Palestině bylo v době Ježíše 600 000 římských vojáku, což je nesmysl. Snad mohla mít Římská říše dohromady všude tolik vojáku, ale určitě ne jen v Palestině.

Doposud zjištěné podrobnosti o tureckém nálezu
Podle Tureckého ministerstvo kultury a turismu je nalezena kniha přibližně 1500 let stará. Což je nejspíše nesmysl vyvracený samotným textem v oné knize. Na webu http://www.faithfreedom.org je rozbor zveřejněných fotografii knihy, kde se poukazuje na překlad textu z této knihy:
„Ve jménu našeho Pána, tato kniha je napsaná rukama mnichů z kláštera v Ninive, v roku 1500 od našeho Pána.“
Mezi dalšími podivnými okolnostmi kolem nálezu je skutečnost, že kniha je napsána v moderní asyrštině, která byla standardizována teprve v roce 1840. Pokud by tedy nalezená kniha pocházela z roku 1500 měla by být psaná staroasyrštinou a ne novoasyrštinou.

Zdá se tedy, že celá kauza je opět pouze dobře propracovaná mediální kauza s prvky islámské propagandy a nemá nic společného s fakty a historii. Je smutné, že se touto pohádkou a falší tak snadno nechají přesvědčit mnozí lidé a hlavně novináři.

Autor: Lukáš Lhoťan

4 Komentářů

 1. Kalki
  12.3.2012 – 18 Adar 5772 v 19:39 — Odpovědět

  Vona celá ta slavná bible není moc od boha… spíš takovej opis tuhle egypta, tuhle z babylónu. A hlavně je to celý ujetý.

  8
  11
 2. Ing. Vlastimil Matouš
  7.11.2017 – 18 Heshvan 5778 v 10:23 — Odpovědět

  Ak však máme porovnať Bibliu s Barnabášovým evanjeliom, tak nekresťanskí vedci jednoznačne tvrdia, že Bibliu napísalo niekoľko ľudí a určite ich neviedla Božia ruka!

  5
  1
 3. Petr
  28.1.2020 – 2 Shevat 5780 v 15:36 — Odpovědět

  No všichni víme jak křesťanství cenzurovalo a lhalo, takže bych to hned nezavrhoval…

  3
  3
 4. Ivca
  4.4.2021 – 22 Nisan 5781 v 14:06 — Odpovědět

  Uvidíme až se dílo dostane do rukou vědců. Zatím jsou to pouze názory jednotlivých zastánců té či oné strany. Vatikán bude samozřejmě zpochybňovat pravost díla. Dělal to v takových případech vždycky akorát dnes už to nemá tak jednoduché.

  1
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Multikulti u nás doma aneb král bez kříže a Korán bez aut

Další článek

Purim