Zdroj: Archiv

Vyprávíte rádi vtipy? Mám kamarádku, která je v tom jedinečná. Začne: “Znáš ten o…?” Pak začne vyprávět a když má přijít pointa, tak ji buď splete a nebo ještě lépe zapomene. Možná si podobně připadali lidé, kteří v zástupu naslouchali Ježíši, když vyprávěl známý příběh.

Tento příběh zaznamenal ve svém evangeliu Lukáš: “Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.

U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.

I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.

A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´

Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.´

Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´

Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´

On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´

Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´” (Lukáš 16,19-31)

Umím si představit, jak si posluchači na začátku Ježíšova vyprávění v duchu říkají: “No, nejsi moc originální. Tohle mi už vyprávěl v dětství můj děda…” Už pomalu přestávají naslouchat, když v tom se to stane.

V tradičním příběhu přenášejí andělé boháče do Abrahamova lůna, zatímco chudáka čekají pekelná muka. Co také může čekat člověk, kterého už během jeho života musel Bůh trestat za jeho hříchy tím nejhorším – chudobou?

Spletl se Ježíš? Zapomněl pointu příběhu? Osobně si myslím, že ne. Udělal to schválně, protože on to vidí jinak. Nakonec, Lukáš už dříve zaznamenal podobnou Ježíšovu myšlenku: “Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.” (Lukáš 6,20)

Všímáte si, komu podle Ježíše patří vstupenka do Božího království? Podle vžité tradice to zase Ježíš postavil vzhůru nohama. Zve do svého království chudé, slepé, chromé, bezdomovce… “spodinu”, která podle tehdejších duchovních vůdců neměla v Božím království co dělat.

Popletl to Ježíš? Zapomněl pointu? Staví Boží království vzhůru nohama? Osobně se domnívám, že ne. Jen přišel, aby nám ukázal, jaký ten náš Bůh doopravdy je. U Hospodina neuspějeme s korupcí.  On nás totiž nedělí na bohaté a chudé, vzdělané a prosté nebo urozené a plebs.

Ježíš to nepopletl. Jen chtěl, abychom se vrátili k původnímu obrazu Boha, který přijímá každého člověka. Nedávno jsem slyšel, že křesťanství je tak jednoduché, až je to podezřelé. Něco na tom je. Křesťanství je tak prosté, že jeho základní myšlenku může pochopit i ten nejprostší člověk. Proto Ježíš může také prohlásit: “Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.” (Matouš 5,3) Budu rád “chudým v duchu”, ať už to znamená cokoli.

Autor: Vlastík Fürst

26 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  8.4.2012 – 16 Nisan 5772 v 16:45 — Odpovědět

  Ježíš byl popleta. Takový židovský trotl to byl. Přišel se obětovat a položil život za nevděčné hříšníky. Na své umučení si vybral pohodový židovský svátek pesach. Apoštoly celou dobu vodil za nos. Neřekl ji proč na Zemi přišel. Plně si tedy zaslouží býti opakovaně přibíjen na dřevo v průběhu každé mše. Následně být pak porcován a pojídán včetně cucání jeho krve při obdobných obřadech.
  Nebo to bylo jinak? Nejsme náhodou trotli my, kterým trotli kážou?
  Ježíš nebyl Kristus ani Biblický Mesiáš. Ježíš nám přišel, mimo jiné, říci hledejte Boží království již přítomné na zemi a pokoj svůj nám dal.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 2. Dinny
  8.4.2012 – 16 Nisan 5772 v 18:14 — Odpovědět

  Když Ježíš řekl:Já jsem ta pravda,cesta a život………………potom nic nespletl.My mnohdy pravdu studujeme a jako můj otec dokonce zapoměl i jíst a četl až do rána,svědectví a jinou literaturu.Potom potřeboval se s tím někomu svěřit,tak nám to doma nadšeně přednášel.Tomuto se říká poznání!Toto mohu nazvat krokem prvním.Druhým krokem je cesta ,ano vyjít na cestu a podle poznání činit kroky a vyzkoušet ,zda Pravda funguje.A toto mnozí už nedokáží!Přešlapují na místě,se svými starými zlozvyky nic nečiní a sedadla ve svém autě otočili na směr dozadu,aby jeli na zpětné zrcátko dopředu.Potom ani nemají šanci vstoupit do života a stěžují si,že pravda nefunguje a hovoří podívej se na toho a na ty.Takže nejspíš jsme to popletli my už v samém začátku!Protože poznat méně a uvésti v život je více než horlivě studovat nonstop až do rána a zapomět se i najíst a splnit i jiné povinnosti!Protože v životě všechno souvisí se vším,jinak by náš organismus zahynul!S pozdravem Jesus Lives! brouk Dinny

  0
  0
 3. plan-9
  8.4.2012 – 16 Nisan 5772 v 20:31 — Odpovědět

  obhajoba jezise od ateisty je mozna necekana, ale v mytu, kterym je pro
  ateisty bibli nikde jezis nikomu neublizil, kazal slusnost a humanismus.
  takze i kdyz jej povazuji jen za cloveka, beru jej za myticky slusnou osobu.

  0
  0
 4. Antonín Blažek
  8.4.2012 – 16 Nisan 5772 v 21:44 — Odpovědět

  plan-9 Ježíš zajisté žádného světského obhájce nepotřebuje.
  On to byl ale stejně vykuk, který by měl se světskými i církevními zákony problémy i teď. Kdyby ho dnešní rádoby vládci světa nezabili tak by byl minimálně zavřenéj až by byl černéj.
  Ježíš ve své době zesměšňoval vrchnost a podkopával její autoritu. Podváděl při placení daní. Křísil mrtvé. Uzdravoval nemocné. Paktoval se s opozici a vyvrheli národa. Byl to zrádce náboženské tradice. Narušoval ekonomiku. Tropil výtržnosti. Pobuřoval lid. Jistě by se dalo najít ještě něco.
  Ježíš chtěl nastartovat změnu myšlení lidu Izraele. V Izraeli jej nepochopili. A nechápou jej lidé na celém Světě do dnes. Ono je snadnější a pohodlnější věřit, že za nás, naše průšvihy vyřeší někdo jiný bez našeho přičinění.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 5. Antonín Blažek
  8.4.2012 – 16 Nisan 5772 v 23:12 — Odpovědět

  ŽIDOVSTVÍ – přednáška Mgr. Kateřiny Weberové
  http://www.youtube.com/watch?v=HPT73vuWUZQ

  0
  0
 6. Vlastík
  9.4.2012 – 17 Nisan 5772 v 06:02 — Odpovědět

  Antoníne, a co když je to naopak? Co když ho spousta lidí chápe? Znám příběhy lidí, které víra v Ježíše změnila. Jistě, je možné namítnout, že to vše je nějaká autosugesce a podobně.
  Na druhé straně znám spoustu lidí, kteří mají Ježíše plná ústa, ale v jejich životech to vůbec není poznat. Proto Ježíš kázal, že do svého království vezme ty, kteří sytili hladové, oblékali nahé…

  0
  0
 7. Antonín Blažek
  9.4.2012 – 17 Nisan 5772 v 09:16 — Odpovědět

  ad6)Vlastík Vlastíku, obecně, Ježíš nepřišel na svět aby sesadil Boha a zaujal Jeho místo.
  Učil lidi modlit se k Bohu ne aby se modlili k Ježíši jako bohu. Modlit se k Otci a žádat ve jménu Ježíše o naplnění modlitby je něco úplně jiného. Bůh říká, že lidem dá to co potřebují dříve než o to budou žádat. Bůh dá lidem to co potřebují ne to o co žádají.
  Víra Izraele, dnešních židů v jednoho Boha je neslučitelná s pohanskou vírou v mnoho bohů. Boží trojice znamená tři bohové. I tím se křesťané v dávné minulosti, možná nevědomky, vrátili k víře Egypťanů nebo Sumerů.
  Triumfální odchod Izraele z Egyptského otroctví skončil u Jeruzalémské zdi. Proč se tak stalo si musí židé odpovědět sami. Proč je místo jednoho Božího chrámu postaveno spousta baráku pro “svaté” nebo Marii si musí zdůvodnit křesťané při druhém příchodu Ježíše vracejícího se jako Mesiáš měnit tento svět.
  Lukáš 18/7Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18/8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 8. Vlasec
  9.4.2012 – 17 Nisan 5772 v 15:08 — Odpovědět

  ad1)Antonín
  Pokud Ježíš měl říct toto, pak bych pro něj neměl jediného slušného slova. Kvůli víře v něho zemřela spousta těch, co mu věřili a trpěli pro svou víru. Pokud Ježíš nebyl Boží Syn a nenesl za nás oběť, pak svedl spoustu lidí k bludu, že neobětují za své hříchy beránky nebo aspoň holoubata …
  Ježíš buďto je náš Spasitel, Mesiáš, nebo to byl hrozný podvodník, kterým bychom měli z duše opovrhovat (a litovat jeho poblouzněné následovníky). Ostatní možnosti jsou alibistické.

  0
  0
 9. Antonín Blažek
  9.4.2012 – 17 Nisan 5772 v 21:33 — Odpovědět

  ad8)Vlasec Ježíš nebyl Kristus ani Biblický Mesiáš. Ježíš nám přišel, mimo jiné, říci hledejte Boží království již přítomné na zemi a pokoj svůj nám dal.
  Kdyby nebylo Boží království na zemi z čeho by andělé vybírali?
  Mat 13/41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,
  Boží království je na Zemi od samého počátku
  Gen 1/1Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
  Boží království je jen zapotřebí hledat. Na Zemi vždy žije nebo někdo žil pro něhož Hospodin všechen lid za provinění nevyhladí.
  Luk 12/31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
  Farizeové nejspíše pro soustavné studování písma neviděli co vidět mohli nebo měli vidět.
  Luk 17/20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
  Království boží je mezi námi. Musíme ho jen hledat aby ti, co pro učení Ježíše položili život, nespatřili pustou zem při druhém Ježíšově příchodu. Ostatně na příchod Mesiáše čekají židé i křesťané.
  Luk 17/21 ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
  Ježíš nám zanechal pokoj. Zanechal jej každému kdo o něj stojí.
  Jan 14/27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
  svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 10. ivaf
  10.4.2012 – 18 Nisan 5772 v 16:07 — Odpovědět

  Možná,že Ježíš dal vyprahlým lidem Boha Jediného,nemstivého a milujícího, laskavého tatínka. Toho,kterého v přemíře různých božstvech neměli. Netušili,že takového měli Židé již staletí.

  0
  0
 11. Vlastík
  10.4.2012 – 18 Nisan 5772 v 16:46 — Odpovědět

  Pro ivaf: Díky za pěkné vyjádření.
  Apoštol Jan napsal: “Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.” (Jan 1,11-13)
  Křesťanem se člověk (podle Bible) nestává díky svému původu, ale jen svým vlastním rozhodnutím. Bůh nabízí “adopci” a já se mohu rozhodnout. Jsem rád, že znám mnoho těch, kteří tuto Boží nabídku přijali.

  0
  0
 12. ivaf
  10.4.2012 – 18 Nisan 5772 v 17:16 — Odpovědět

  já znám i takové,které rodiče nechali pokřtít, pronikali během života do praktického křesťanství a následně se vrátili k učení Ježíše-Žida,který vykládal tóru. Takže cesty se setkaly.

  0
  0
 13. Cipi
  11.4.2012 – 19 Nisan 5772 v 14:33 — Odpovědět

  Já si nemohu pomoci, ale mám pocit, že spíš Vlastík to popletl.(promiňte, to je parafráze na titulek článku).
  Zdá se mi, že pasáž z Lukáše 16. kapitoly hovoří o něčem úplně jiném. Pokud něco, hovoří v podobnství o Božím království a “tepe nešvary”- ne., jak je to koneckonců v celé pasáži Lk 14-19, respective v plus minus synoptické Matouš 18-22.
  V tomto ojedinělém podobenství- nemá synopsi! Ježíš rozhodně neglorifikuje chudobu!!!! Říká jen, že boháč se nechoval, tak jak měl. Pokud si dovolíme fantazii- a trochu zparafrázujeme- Kdyby boháč poslouchal Zákon a Proroky, Lazar by nikdy nečekal na drobty a byl by nasycen a ošetřen.A navíc, byli by OBA v lůně Abrahamově. ( mezi námi, Abraham taky nebyl žádný chudák).Lazar je v tom podobenství jen taková postava, poměrně pasivní, o jeho pohntkách se nemluví( něco jako Abel). A i když by Abrahamova odpověď mohla implicitně naznačovat, že ten trest je čistě za bohatství a odměna za chudobu, další kontext to nenaznačuje. Boháč prosí o smíření s Lazarem ( pošli ho ať omočí) a nebo pořád nic nechápe ( pořád je to ten žebrák co mi poslouží). A když konečně pochopí( je mezi vámi propast), prosí alespoň, ať varuje příbuzné. A tady je ( ano, překvapivá) pointa. V tomto kontextu nezáleží ani na bohatství ani na chudobě, ale NA POSLUŠNOSTI ZÁKONA !!! Na jeho intenci!! Boháč asi měl nádobí milchik a flajšik, co to ale bylo platné, když z něj nedal Lazarovi!
  Jenže tomu, kdo TOHLE nepochopí, tomu je prd platné, dokonce, kdyby NĚKDO vstal z mrtvých ( to je ale PŘEKVAPIVÁ pointa -pro křesťana!)
  A v závěru- přímý kontext ( pro kontrast na závěr)-Lk 16,16,17: “Zákon a Proroci až do Jana- od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něj vynucuje vstup.Spíše pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka Zákona.”
  My všichni, kteří jsme bohatí, neležíme a nečekáme na drobty ze stolu, ale chodíme do supermarketů, my, jimž psi nelížou naše rány, ale žádné rány nemáme nebo se o nás stará dobrodiní západního zdravotnictví, pro nás pro všechny je toto podobenství. Lhostejno, zda jsme židé nebo křesťané. My, kteří chceme být zbožní, nemůžeme denně překračovat bez povšimnutí naše Lazary.

  0
  0
 14. Vlastík
  11.4.2012 – 19 Nisan 5772 v 16:39 — Odpovědět

  Cipi, zkuste číst ještě jednou. Zvláště závěr. V něm totiž píšu to samé, co Vy. Bůh nás “nedělí na bohaté a chudé, vzdělané a prosté nebo urozené a plebs…” A o kousek dál: “Ježíš to nepopletl. Jen chtěl, abychom se vrátili k původnímu obrazu Boha, který přijímá každého člověka…”

  0
  0
 15. Cipi
  11.4.2012 – 19 Nisan 5772 v 19:23 — Odpovědět

  já bych nebyla takový optimista…Z tohoto textu je totiž zřejmé, že každého člověka nepřijímá ( např. nepřijímá toho boháče!:)) A ukazuje, co je pro něj programem pro život.(zákon a proroci. A pořádně.Ježíš poukazuje na to, aby naše spravedlnost byla větší než zákoníků a farizeů )
  Jo, a co je tedy ta základní myšlenka křesťansví , kterou pochopí každý( i chudý v duchu- slabo-duchý. metálně postižený?) bez ironie, ono se to v tom psaném textu těžko poznává :))

  0
  0
 16. Vlastík
  11.4.2012 – 19 Nisan 5772 v 20:10 — Odpovědět

  Asi pod pojmem “přijímá” chápeme každý něco jiného. Bůh dává každému člověku stejnou šanci. Ale k sobě domů vezme jen ty, kdo jeho nabídku přijmou.
  A máte pravdu, text není o “základní myšlence křesťanství”. O tom zase někdy příště.

  0
  0
 17. Antonín Blažek
  11.4.2012 – 19 Nisan 5772 v 21:23 — Odpovědět

  Příběh boháče a Lazara v pekle se stal jednám z pilířů křesťanské nauky.
  Novozákonní milující Bůh potřebuje někoho na koho se dá svést zlo. Tím nezbedou je Satan-Ďábel sídlící v pekle. Pro méně zlobivé je k dispozici očistec a ti hodní jdou po smrti do Ráje.
  Představy o pekle jsou u křesťanů různě hrůzné. I názor na Ježíše se s dobou malinko změnil. Původní zastánce chudých a malomyslných se změnil na milovníka majetných, strojených a moudrých lidí.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 18. Vlastík
  12.4.2012 – 20 Nisan 5772 v 05:20 — Odpovědět

  Antoníne, zajímalo by mne, čemu vlastně věříte Vy (pokud něčemu věříte).
  Ono na “peklo” věřili i židé. Ježíš ten příběh nevymyslel. Jen ho malinko upravil, aby bylo jasné, že bohatství není záruka spasení (stejně, jako nám ho nezaručí chudoba).
  A pokud byste chtěl být trochu pravdivější (stejně jako někteří další zde na Shekelu), měl byste raději psát místo “křesťanské nauky” třeba “katolické nauky”, protože očistec není všeobecně přijímán a nakonec ani peklo ne. Já sám patřím k církvi, které učení o pekle odmítá.
  V křesťanství, stejně jako v judaismu, islámu a dalších náboženstvích, jsou různé myšlenkové proudy.

  0
  0
 19. Antonín Blažek
  12.4.2012 – 20 Nisan 5772 v 07:27 — Odpovědět

  Vlastíku, neznám nevěřícího člověka. Víra není něco coby bylo dáno do vínku jenom křesťanům. Názorové proudy v židovství jsou zajisté široké. Jdou od reinkarnace až po smrt jedince bez duchovní budoucnosti. Podobně je to i v jiných náboženstvích. S tím se dá plně souhlasit.
  V příběhu boháče a Lazara nejde ani tak o posmrtný život nebo bohatství a chudobu. Je zde spíše poukazováno na chováni určitého člověka v konkretní situaci. Ježíš byl žid. Kázal židům. Dokonce si dovolil kázat Tóru i nežidům. Ježíš byl “rebel”, který navázal na učení Jana Křtitele nebo byl součásti hnutí poukazující na nešvary ve společnosti a v praktikovaném židovství.
  Mnohokráte jsem přemýšlel proč Ježíš nevzkřísil sťatého Jana. Svého kámoše Lazara vyzval aby hrob opustil po čtyřech dnech.. Jan Ježíše pokřtil. Byl to jeho blízký příbuzný.
  V Bibli najde zajisté každý, kdo chce, verše poukazující na existenci pekla. Míněno pekla s možnosti na prezentaci místa trvalého utrpení hříšníků.
  Židovství je život božího tvora bez pozemských vládců pod vedením Boha. Pokud tak židé žili, neklaněli se modlám, jiným bohům…, zažívali Boží přítomnost spojenou s požehnání.
  Křesťanství, zejména to po definitivní porážce židů v roce 135n.l., je formováno k jiným účelům. Odvádí lidi od jediného Boha.
  Lidem účelově lže. Formuje je do postavení otroka, který si od “vrchnosti” musí nechat bezmyšlenkově cokoli líbit, neb je to “vůle” Boží. Fackoyat se nechal přeci i Ježíš. Držte pusinku a krok. Odplatu najdete bezprostředně po smrti tam nahoře v Ráji nebo po vzkříšení na nové zemi.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 20. Vlastík
  12.4.2012 – 20 Nisan 5772 v 08:19 — Odpovědět

  Antoníne, to co píšete, už od Vás dávno znám. Ptal jsem se na něco jiného. Ale i tak děkuji. “Neodpověď” je také odpověď.

  0
  0
 21. Antonín Blažek
  12.4.2012 – 20 Nisan 5772 v 09:15 — Odpovědět

  Vlastíku, myslím, že jsem odpověděl zcela jasně a srozumitelně. Nekopu za žádný křesťanský nebo nekřesťanský pohled ani nauku. Dívám se jen na to co se nabaluje různými věroukami na Ježíše. Co mu kdo bere nebo naopak přidává.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 22. Vlastík
  12.4.2012 – 20 Nisan 5772 v 11:36 — Odpovědět

  Antoníne, děkuji. Myslel jsem si to, ale nechtěl jsem zůstat u domněnky.

  0
  0
 23. petr
  15.4.2012 – 23 Nisan 5772 v 15:40 — Odpovědět

  Chudí duchem jsme se stali my všichni, neboť přišla v evoluci doba, kdy bylo naše vědomí skrze smysly upoutáno pouze na “fyzicko-smyslovou” sféru a zároveň tak postupně ztratilo kontakt s tzv. nadsmyslovými – chcete-li, s duchovními sférami. Stalo se tak v zájmu umožnění vývoje svobody, jelikož takto, odtrženi od nebes, nejsme fascinováni bytostmi vyšších hierarchií. Byli-li bychom vystaveni jejich přímému vlivu, tak jak tomu bývalo v dávné minulosti, pak bychom nebyli schopni nějakou vlastní vůli vyvinout a vykonávali bychom pouze vůli bohů bez jakéhokoliv prosazení vlastní individuality. A také bez možnosti vývoje lidství, na jehož stupni se dnes prozatím jako budoucí Duchové svobody nacházíme. Leč nezoufejmež přátelé! Je v plánu (stačí si pozorně přečíst např. bibli – nejlépe Apokalypsu) umožnit člověku opětný vstup tam, odkud přišel dolů na toto hřiště (fyzickou pláň), zpět mezi bohy. Oproti dávné minulosti však bude i tam tentokrát člověk obohacen o vlastní individuum, jehož se mu náležitě dostane průchodem tvrdou pozemskou zkušeností se všemi omyly, vším utrpením, deziluzí atp., které k tomu neodlučně patří.
  Je tu však jedna zásadní podmínka: Člověk sám a svobodně musí vyvinout vůli ke vstupu do ducha. Do výzbroje k tomuto vskutku hrdinskému činu mu byly darovány tři zbraně: mysl, cit a vůle. Je jen na nás, používáme-li tuto výzbroj v intencích řádu, jenž byl do tohoto kosmu principiálně vložen jeho tvůrci – v nejvyšší instanci jeho Tvůrcem, či ji používáme neřádně v intencích našeho již individualizovaného, avšak přílišným sobectvím hypertrofovaného nízkého já, neboli ega, které je vlastně mravním protipólem pravé individuality člověka, jež se však nakonec z tohoto démonického ega vyloupne jako nádherný motýl z kukly – pochopí-li jedinec, že právě jen toto od nás je očekáváno Duchem…
  Až pak teprve budeme moci oprávněně vystoupit a přestaneme býti chudí Duchem a taky přestaneme neustále do omrzení omílat na všech stranách jméno Ježíš, Ježíš, Ježíš. Ano, on byl největší z lidí, ale toho, jemuž se pro lidi obětoval Ježíš při křtu v Jordáně, a který byl nekonečně vyšší než kdokoliv z lidí i bohů (kromě Otce) – toho pak taky poznáme z vlastní zkušenosti, to je ten jemuž Řekové dali jméno Kristus. A to je zároveň ten, jenž nám lidem jako sám princip vůbec umožnil právě svou obětí, tím, co učinil na Golgotě a po ní – kdy zůstal spojen s naší planetou a ona se stala Jeho tělem a její vody Jeho krví -,…vůbec umožnil jako bytostem zůstat na dráze, jež nám byla kdysi na počátku předurčena našimi Tvůrci. Bez jeho oběti by to již totiž nebylo možné. Tak daleko to dotáhlo lidstvo ve své zpupnosti už před dvěma tisíci lety. Je životně důležité vědět, že možnost zůstat lidmi a postupovat řádně dál v evoluci i involuci, tu od té doby sice je, ale pouze pro ty, kdo se tudy budou CHTÍT vydat. Kdo toto chtít nebude, a naopak bude chtít zůstat neřádem, nebo se jím teprve stát, tomu to bude umožněno. Jeho vývoj se pak ale bude ubírat jinudy.

  To je můj příspěvek k duchovní chudobě – aby se tu jen neplácala prázdná sláma. :o)
  (a ještě jedno tajemství: Intelekt je úžasná věc, bohužel to vypadá, že právě on nás stáhne do pekel. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, nebo třeba jen otevřít jakékoliv noviny apod…) :o)

  0
  0
 24. Antonín Blažek
  16.4.2012 – 24 Nisan 5772 v 15:10 — Odpovědět

  ad23)petr Evoluce podle Charlese Darwina? Je to jen víra sloužící k popření viry v existenci stvořitele. Našel jsem tuto definici Boha (samo sebou založenou také na víře)
  Bůh je nezapříčiněnou bytostí, která stvořila vše co vzniklo. Je nestvořeným stvořitelem vesmíru a všeho v něm.
  Cokoli Bůh stvořil bylo velmi dobré nikoli lepší nebo dokonalejší než on.
  Genesis, 1/31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.
  Vše co Bůh stvořil bylo sice velmi dobré ale horší než stvořitel. (Vesmír, Andělé, lidé…) No a s lidmi to jde navíc od Adama a Evy, šupem z kopce. Boží stvoření upadá tělesně i duchovně. S egem to nemá nic společného. Svobodnou vůli dal lidem Hospodin do vínku od samého počátku.
  Spor o existenci či neexistenci “duše” je veden také od pradávna. Pro Evoluci je dobra nauka o reinkarnaci. “Duše” se opakovaně vrací na Svět, kde se “zdokonaluje” až na “božskou” úroveň. K tomuto duchovnímu růstu nepotřebuje lidská bytost bezpodmínečně Boha ani sebeobětování Ježíše. Problém je v tom, že “duší” je v Bibli míněné celá lidská bytost.
  Genesis, 27/I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
  Kdyby lidé dbali odkazu Ježíše, kluka “Židovského i židovského”, máme tu už Ráj na zemi alespoň 2000 let i bez evoluce.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 25. petr
  17.4.2012 – 25 Nisan 5772 v 08:42 — Odpovědět

  Antoníne, podle čeho usuzujete, že tu popisuji Darwinovu evoluční teorii? :o) (podle slova “evoluce”?)
  Píšete, že ego nemá nic společného s duchovním a tělesným úpadkem lidstva… Dovedu pochopit, že Vaše ego není výrazem Vašeho těla, ale nemůže být potom tedy výrazem toho, jak se Váš duch staví vůči světu? A teď jde o to – aby věc nebyla tak jednoduchá -, může být duch nemocný? Co když Váš egoismus je pouze šatem, železnou košilí, brněním, tuhou krustou svazující Vašeho ducha (pravé Já), který úpí v nitru? Ta krusta, skrze níž Váš duch přijímá svět, nebo do něj vchází, jsou Vaše předsudky, ctižádost, ješitnost, lakomství, iluze, požitkářství, vášně, omyly, lži, strach, lenost atp., atp. Skrze tento marast duch, ač sám zdravý a neporušený, nemůže správně usuzovat o světě, o lidech, o bozích (nebo o tom, co je napsáno v bibli nebo v Bhagavadgítě apod), i když mu jeho intelekt, jehož horizont je určen právě jen pojmy, které je schopen anebo které chce nebo nechce používat pro klasifikaci skutečnosti, našeptává sebesofistikovanější moudra… – duch nemůže takto vpravdě spravedlivě soudit svět. :o) (neberte to osobně – to platí víceméně o nás všech)
  Málokdy prozatím zabliká vědomě čistý duch skrze člověka do temnoty naší doby.
  Ty neřesti, které jsem tu jmenoval Antoníne, nejsou tedy vlastnostmi ducha, ani ne těla, ale právě našich pokažených duší. Ještě staří Řekové vůbec neměli problém s existencí duše. Říkali jí Psyché. Naše psychologie by měla být naukou o duši. Mám za to, že akademická část psycholgie dodnes neuznává a nezná předmět svého zkoumání…
  Inaugurace temnoty v naší kultuře začala roku 869 v Konstantinopoli, kdy byl katolickým koncilem z nauky o trichotomii oddekretován duch a to v podstatě jen proto, že upadající vědomí člověka už ho nedokázalo pociťovat a přestávalo mu rozumět. Pak nastoupila tendence i k odstranění duše, což završili svými pochybnými doktrínami materialističtí a zejména komunismu poplatní vědci. Člověk je dnes tudíž mnohými chápán jako pouhé lepší zvíře, jehož předkem je opičák!!
  A na závěr:
  Proč myslíte Antoníne, že dnes existuje tolik zaručeně “pravdivých” výkladů bible a podobných spisů? Vždyť Pravda Boží je přece jen jedna! Jak je to tedy možné? Je to proto, že ji vykládá intelekt – jenž je sice duchovní silou, ale používaný různě pokřivenou optikou (díky krustě, o níž jsem psal výše) té které víceméně nedokonalé duše. A ještě jedno tajemství o jednom mocném a temném bohu, jemuž křesťané říkají Satan (Peršané mu říkali Ahriman): Jeden z jeho nejsilnějších útoků na lidstvo je v současnosti veden právě srze intelektuální výklady bible. Dejme si tedy duše do pořádku a hledejme s odvahou relevantní prameny pravdy. Intelekt sám o sobě je nedostačujícím nástrojem :o)
  Odkaz Ježíšův myslím, že je asi tento: Staňte se dokonalými lidmi jako já, abyste dále mohli kráčet za KRISTEM k božství! On, Kristus, je ten, kdo vám razí cestu! Já byl jen první kdo jej přijal. Následujte mně!

  A ještě k Darwinově teorii:
  Vezměme takového Euklida a jeho geometrii. Co myslíte, vymyslel si Euklides něco nového a pak to vložil do své nauky? Anebo se uschopnil vyjmout něco z duchovních principů tohoto kosmu, v jehož základech to leželo, intelektuálně zdravě to uchopit, vložit to do logických pojmů a předat lidstvu ve své nauce? Co takový Pythagoras se svou matematikou? Není to totéž? Je to vpravdě jejich dílo nebo oslavení díla božího? No a teď s tím srovnejte Darwinovo pojetí přírody – a což teprve paskvil jeho pokračovatele E. Haeckela! Srdce pláče, rozum zůstává stát :o)
  Dodnes se to učí děti ve škole!…

  0
  0
 26. Antonín Blažek
  17.4.2012 – 25 Nisan 5772 v 10:32 — Odpovědět

  ad25)petr Já celkem chápu lidi v naších krajích. Chápu i bum, který po roce 1989 nastal v zájmu o duchovno. Problém není v tom co koho přitahuje. Problém vidím v tom jak jsou lidi oslovováni pomoci “vykrádání” Bible. Boha není třeba ale Ježíš, kluk Židovský i židovský, se hodil dříve a hodí se i dnes pro manipulaci s “ovečkami”
  Většina křesťanů jsou z pohledu Bible novodobí pohané. Je to důsledek staletého formování náboženství k obrazu těch co chtěli druhé ovládat. Satan, peklo, očistec to vše se hodilo a hodí mnohdy i dnes.
  Lidé vždy řešili co bude po smrti. Bible to neřeší. Člověk umře a tím vše končí. Dále už jsou cesty podle různých nauk. Jedna je ovlivněna Řeckem. Někdo věří v reinkarnaci podle nauk egyptských. Je tu hinduismus, budhismus… Bůh Izraele pro současnou generaci zevšedněl. Lidé hledají a tak jdou za vesmírnou silou, vesmírnými lidmi, zdokonalují se prostřednictvím utajeného náboženství – jógy…
  Bůh dal člověku svobodu v rozhodování. Jak jí kdo využije je jenom na něm. Netvrdím, že ten kdo chodí každý pátek do mešity, sobotu do synagogy a neděli do kostela je lepší než ten kdo se zdokonaluje jiným způsobe. Problém je v tom, že na tomto světe evoluce podle Charlese Darwina ani žádná jiné nefunguje. Je jen cesta na zpět. Cesta k Bohu.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Vznikla „laická a demokratická“ Republika Azewedu

Další článek

Duka:Věřících úbývá kvůli generační výměně a nechuti k institucím