Zdroj: promysli.to

Z učení Nového zákona plyne, že pro spásu člověka není nutno zachovávat 613 příkazů a zákazů. Jak k tomu židovští pisatelé Nového zákona dospěli? Sám Hospodin „ukrajoval“ z množství příkazů a zákazů.
Žalm 15. vyjmenovává 11 charakterových vlastnosti těch, kdo se líbí Hospodinu;
Micheáš vyjmenoval pouze tři Hodpodinovy požadavky: zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit s Hospodinem (8,6);
Abakuk pak požaduje jménem Hospodinovým jediný požadavek: víru/věrnost (2,4);

Každý křesťan musí vycházet z Nového zákona. Desatero je část Tóry a Tóra byla určena, jak napsal rabín Pavel z Tarsu, pro zlé lidi, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, lháře atd. (I.Tim.1,18-11) Proto se křesťan neřídí Desaterem, ale přikázáním svého Mistra a Pána: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12)

Starý zákon není zrušen, ale naplněn. Pro křesťana splnil svůj hlavní v tom, že ukázal lidem Boží vůli a zároveň neschopnost člověka tuto vůli beze zbytku naplnit. Ale pro křesťana není Tóra závazná, on má Tóru Mesiášovou (I.Kor.9,21; Gal.6,2)  Máte Jaroslave naprostou pravdu. Desatero logicky neplatí. Písma Starého zákona nejsou pro křesťana závazná, ale užitečná, poučná! Jsou klenotem, studnicí moudrosti a duchovního poznání.

Vašemu přání tleskám, neboť odpovídá učení Nového zákona.

„Pojďme, prosím, vedle sebe a ne proti sobě. Protože nám beztak nic jiného nezbývá. Jelikož v onen den, až přijde mesiáš, bude to (možná) společný mesiáš, a rozhodně nás přivede k Zákonu.“ (Zach 12:1 – 13:9) … Amen. Jehi chen.

Autorka: Karla Světlá

11 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  26.4.2012 – 4 Iyyar 5772 v 18:18 — Odpovědět

  Jak říkám, moderní pohanství je to dnešní křesťanství. Rabín Pavel z Tarsu
  byl vrah. Zradil svou víru. Není divu, že měl strach z Božího desatera.
  Podle logiky dělej co chceš Ježíš ti vše odpustí i Adolf Hitler skončil v Ráji. Svatý Filip Neri řekl: “Petr zapřel Ježíše třikrát. Pavel pronásledoval křesťany až jej musel srazit z koně. Když budou spaseni oni budeme spaseni všichni”.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 2. Daniela E.
  26.4.2012 – 4 Iyyar 5772 v 18:38 — Odpovědět

  Tak podle vás byla Tóra určena pro zlé lidi, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, lháře atd. a přitom píšete, že pro vás je určena jako užitečná, poučná, klenot, studnice moudrosti a duchovního poznání….

  0
  0
 3. 26.4.2012 – 4 Iyyar 5772 v 23:12 — Odpovědět

  Má to několik nedostatků, Karlo… a zaklínání nechozením proti sobě to vyžehlit nejde. Nedostatky logické, zprvu krásné, líbivé, ale vemkoncem dost nebezpečné i pro křesťany poznavší vší lásku a svoji neschopnost splnit, co se po slušném člověku požaduje.
  a) ukrajoval-li Panovník z koláčku vermíru až k Abakukovi, je odkrojené i desatero.
  b) abych mohl splnit požadavky žalmu, měl bych asi možná plnit požadavky všechny. Obráceně – plním-li požadavky Micheáše – plním celý vesmír a plním-li požadavek Abakuka – proč tedy nejsem věrný. Ono se to tou láskou vyřešit nedá – resp. milujete-li se, Panovníka i kluka z nazaretu, přikázání Panovníkova ostříhejte :o))

  c) Především – a v tom ta odpověď není odpovědí, i když se mi to ostatní celkem líbí, pořád mi uniká, jak se dá něco naplnit tím, že se to zruší do vágní často cukro-vatové lásčičky ? Buď je to ta stejná láska k panovníkovi v nás i k Panovníkovi obecně, pak to jen láska a svatej kšeft nespasí, anebo to je nenaplnění.

  d) A to poslední mi v té “odpovědi” taky chybí – tím vlastně celá série povídání začala, tož nevím, Karlo, jestli odpovídáte jen na nějaký detail z toho všeho, anebo na celý příběh těchto otázek. K ČEMU by bylo člověku spasení? A kde se bere představa, že jinudy než po křesťansku se do “nebe” vlízt nedá? – Nu a pokud ano, což samozřejmě dá, tak ať křesťan žije, koná a tvoří, ale nechá na pokoji. Ať si klidně zaevangelizuje, ale ne výhružkami, nepravdou a zkreslováním vedoucím až k ideologii.
  To jsou ty dva neuvěřitelné ostny, které mne na křesťanské ideologii znekidňují. Ale jaro je krásné (zatím) a skutečně časem – kousek před cílem – půjdeme nohu v noze zcela společně. Zatím, také, ale s tichým obdivem a respektem jeden k druhému (možná v obou případech pošetilému klubu). Ken jehi racon.

  1
  0
 4. Antonín Blažek
  27.4.2012 – 5 Iyyar 5772 v 06:43 — Odpovědět

  Boží desatero bylo přirovnáno k zábradlí připevněnému na úzké lavičce vedoucí nad hlubokou strží. Bez táto opory na druhý břeh přejít nelze. Zákony předané Izraeli na hoře nebyly doposud nikým zrušeny. Nezrušil je ani Ježíš.
  Matouš 5:17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

  Pokud někdo ve Starém zákoně nebo Ježíš ve svých kázáních něco zdůrazňoval tak to neznamená, že šmahem vše ostatní zavrhoval nebo rušil. Dnes lidé neznají pořádně ani deset přikázáni jak by mohli znát těch zbývajících 613.
  Matouš 22
  37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
  38To je největší a první přikázání.
  39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
  40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

  Až přijde Mesiáš na Zemi tak bude určitě společný pro všechny lidi věřící v jednoho živého Boha jenž o sobě prohlásil “JSEM KTERÝ JSEM”
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 5. Cipi
  27.4.2012 – 5 Iyyar 5772 v 08:24 — Odpovědět

  Nápad:
  Skutky 15. kap, první “synoda” v Jeruzalémě- je o sporu, zda křesťané z pohanů mají dodržovat Zákon. Toto je výsledek:( hovoří apoštol JAkub).
  “19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
  20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.”
  Takže: Dá se říci, že apoštolové křesťanům z pohanů ukládají ( dobře po židovsku) žít podle Noachidských příkazů.
  Je to tak v pořádku a spor o Zákon pro pohany je jasný.
  Apoštolové mají dobře na paměti, že oddělení, smlouva Hospodina s židovským národem ( taky v tomto sporu šlo o obřízku!!) není stará, a naplněná, ale má jiný charakter.
  Mne ale vzdycky udivuje, že toto “zákonné minimum” křesťané taky ignorují ( zabijačka, prdelačka,o atributech avoda zara nemluvě), i když se apoštolové odvolávají na sv. Ducha.

  0
  0
 6. dada
  27.4.2012 – 5 Iyyar 5772 v 09:47 — Odpovědět

  Já ten Jakubův přístup na první “synodě” oceňuju, přijde mi neobyčejně vstřícný a velkorysý, dobře odhadl, že by si křesťané z pohanů na Zákoně v prvotním náraze vylámali všechny zuby, že to, co židé vstřebávali vlastně celou svou historií a co stejně nakonec v značném množství vstřebali špatně, by bylo v prvním náraze pro příchozí z pohanů úplně nestravitelné, nepochopitelné, možná až na škodu. Nicméně jen v prvním náraze. Jakub podle mě vůbec nepočítal s tím, že by se z církve mohla tak rychle vytratit složka židovská, která tvořila její základ. Počítal s tím, že se nadále budou číst Písma, nové světlo, které Ježíš přinesl, z plnění Tóry podle mého udělalo snad ještě větší radost, včetně obětování v chrámu – jakoby to, co důvěrně znali, najednou mluvilo ještě mnohem silněji a pochopitelněji – tak proč to opouštět a znevažovat? Znevažovat se může zvrácený přístup k Tóře, povrchní, mechanický, materialistický, otrocký… ale ne Tóra sama, včetně symbolického a rituálního jednání. Nikoho ani nenapadlo, že by křesťané ze židů měli přestat praktikovat svou “židovskou” víru. Naopak, předpokádalo se, že postupně nasají způsob židovského myšlení a poznání i křesťané z pohanů, o čemž podle mě jasně svědčí ta závěrečná Jakubova poznámka (Sk.15,21) – počítá se se zdravým základem, s věrnými Mojžíšovými “tlumočníky”, s nevysychajícím zdrojem poučení a s tím, že židovský základ z církve nezmizí, naopak, bude plnit svou nenahraditelnou funkci.
  Navalit na přistupující z pohanů kýbly mechanických “židovských” pravidel, to by jistě šlo a s vypětím sil by snad i zvládli všechno to uvést v praxi, k čemu by to ale vedlo? Proniknout ke smyslu, to chce čas…
  Že se to tak brzy zvrtlo, to je jiná věc. Podle mě to zdravé napětí křesťané z židů – křesťané z pohanů církvi strašně chybí.

  1
  0
 7. danny
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 06:50 — Odpovědět

  ,,milovat budes blizneho svojho ako seba sameho,,to nieje prikaz,ale konstatovanie buducnosti.automatcky mame pravdu,nie aby sme pravdu hladali.Pri stretnuti s inaksim sa mozem obohacovat,ale dodrziavat primarnu uctu k inakosti.aj po prcitani Freudovho Moseho,zostane Mose tym cim je v Tradicii.Jezis zostane Jezisom dalsiej tTradicie a nikdy nie klucinou.Budha Budhou a nie Sidhartom.Lao tse Majsrom a nie len zakladatelom ateistickej alternativy dostojneho ludskeho zivota na Zemi.stretnutia su vzacnou prilezitostou dozvediet sa nieco noveho a rozvijat svoju osobnost .Nevidiet vsetko strucne a pozerat sa na To zuzenym priezorom.ďruhych dokazeme milovat len do tej miery,ako dokazeme milovat seba.zvysok su nase prenosy.smile.

  0
  0
 8. tamara
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 08:26 — Odpovědět

  pro dannyho: ve Vaší tézi o rozvíjení osobnosti lze pokračovat i tak, že Stalin zůstane Stalinem a ne Džugašvilim, Trockij Trockim a ne Bronštejnem a Hitler Hitlerem a nikoliv Schickelgruberem či Hiedlerem. On celý ten článek paní nebo slečny Kláry vychází z citací dosti podivných z kontextu vytrhaných účelově sebraných. Objektivně je třeba si povšimnout toho, že zatímco Starý zákon je hutný a konzistentní, abych tak řekla – s jasnou a ućelenou koncepcí a je z něho cítit cosi, co lze nazvat ,,dechem dějin,,, Nový nikoliv. Navíc si Nový zákon na příliš mnoha místech protiřečí. Je to jako dát proti sobě např. druhý díl Fausta a Nezvalův Zpěv míru, případně další ideologií prodchnutá díla z období budování komunismu. Prostě schází tomu koncepce, zato je tam dosti slepého entuziasmu. Podotýkám, že se jedná o můj subjektivní přístup k těmto knihám a je zjevné, že není ve většině.

  0
  0
 9. woodoo
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 08:34 — Odpovědět

  Snad ani nejde o to jestli se jedná o subjektivní přístup, ten bude vždy, ani o to jestli je v menšině. Vycházejme z faktů. Pokud si v mnoha věcech Nz odporuje, a to je zcela prokazatelný fakt, tak něco nesedí. :-)

  0
  0
 10. sid
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 08:44 — Odpovědět

  slepý enthusiasm jest, tamaro, vlastní redakci shekelu. Jinak není pravda co psáno, že pohan nemohl mít “něco jako 613 micvot”. Křesťanství bylo ještě více ritualizované, a mohli bychom se bavit o tom, kolik regulí jest spjatých třeba s příchodem šestinedělky do kostela při křtu jejího dítěte (nesměla třeba nic zapomenout, ani na naléhavé zavolání nesměla vykouknout z kostela, oltář musela obcházet v dřevních dobách s rozžatou svící určitým směrem atd., kněz nesměl šišlat, leč by dítko…prostě třeba z dítěte křtěného udělat morenu- co se pálívá- byla věc mžiku a hlavně, na celý život exkluze, vyloučení). Mluvím o dobách dřevních, tedy před rekatolizací, která tady znamenala pád vzdělanosti. A na Judenberg se učit nikdo (cizí) nechodil…

  0
  0
 11. danny
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 11:36 — Odpovědět

  pre Tamaru,nepochopenie sa vludilo.nemiesam hrusky s jablkami.ad1,neda sa dat do paralely osobnosti,ktore som spominal s Vasimi.ad2rozvoj osobnosti spoznavanim som myslel seba a miliony ,,obycajnycc,,ludi.ad3ie porovnania by sa este dali dat do roviny keby som pouzil miesto Hitlera ciastocne zidovsky kat,Stalin pravoslavnoknazursky kat a pod.uniklo Vam,mladenecek.cize z ucty k zidovskym spoluobcanom pouzivam Hitler,s ucty k pravoslavju len a len Stalin.nehladajme nieco tam kde to nieje.smile.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Biskup Malý: „umírnění muslimové jsou dnes v menšině“

Další článek

Případný útok Izraele na Írán by prý mohly podpořit i jiné státy