Zdroj: Archiv

Lukáš Větrovec je dnes asi jeden z nejznámějších českých muslimů. Je provozovatelem portálu E-islám.cz, spoluzakladatel Muslimské obce v Brně, člen Islámské nadace v Brně, spolupracovník Islámské nadace na Slovensku a byl činovník Svazu muslimských studentů a mládeže.

Na islám konvertoval během svých studii na střední škole a řadí se dnes k ortodoxnímu islámu s osobním vyhraněním na pojetí islámu dle bosenských a saúdskoarabských wahabitů. Od svého konvertováni a islám se stal jedním z nejbližších spolupracovníku předsedy Ústředí muslimských obcí a Islámské nadace v Brně Muneeba Hasana Alrawiho, který ho využíval k aktivním opatřením proti liberálním konvertitům k islámu.

Asi nejznačnějším počinem Větrovce je přečtení několika kázání v brněnské mešitě bez cenzurováni českého překladu, během těchto kázání vyzýval k antisemitismu, odporu proti demokracii a právům žen. Po medializováni celé kauzy se dobrovolně obětoval, aby pomohl uchránit brněnskou mešitu a Muneeba Hasana Alrawiho z odpovědnosti za tyto projevy, neboť se uvedená instituce a Alrawi snaží na české veřejnosti vystupovat liberálně a tolerantně.

Kromě občasných čtení českých překladů arabských kázání Větrovec také vyučoval v brněnské mešitě islámskou teologii a praxi. Zastupuje také českou muslimskou obec na zahraničních konferencích a účastnil se v doprovodu předsedy islámské nadace v Brně i mnoha přednášek a lekcí o islámu pro studenty českých škol. V jeho apologetice  o islámu jej podporoval i Vladimír Sáňka (Islámská nadace v Praze), který mnoho z jeho textů zveřejňoval v časopise Muslimské obce Hlas.

Větrovec po střední škole odešel studovat na univerzitu do Českých Budějovic, ale po krátké době se vrátil zpět na Masarykovu univerzitu z které byl, ale vyloučen pro nezvládnuti studia. Toto vyloučeni, ale Větrovec v muslimské komunitě interpretoval ne jako své selhání, ale mstu stoupenců židů mezi vyučujícími a Bezpečnostní informační služby.

Dnes se Větrovec pokouší pokračovat v studiu na filozofické fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, zároveň začal pracovat pro Islámskou nadaci na Slovensku. Například připravil překlad a výklad Koránu (dostává za to 8 tisíc českých korun měsíčně), internetový vzdělávací kurzy o islámu apod.

Větrovec se také skrze přátelství s Muneebem Hasanem Alrawim a návštěv rodiny Alrawiho ženy v Bosně dostal do kontaktu s předními představiteli bosenského wahabismu, kteří jej poté nekontaktovali i na islámské radikály v Rakousku (např. imám Porča) a dalších zemích.

Lukáš Větrovec byl Muneebe Hasanem Alrawim připravován jako jeho „korunní princ“ pro vedoucí pozice v Muslimské obcí a zveřejněním záznamu jeho čtení českých překladu pátečních kázání v brněnské mešitě byl zdiskreditován jeden z budoucích vůdců českého islámu, z osobní zkušenosti vím, jak Alrawi Větrovcovi opakovaně říkal, že má být diplomaticky a moudrý a neříkat český v mešitě vše co se říká v arabštině, protože neví kdo může poslouchat …

Více se o Lukáši Větrovcovi & spol. dočtete v mé knize Islám a islamismu v České republice.

Autor: Lukáš Lhoťan

79 Komentářů

 1. Michal
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 10:25 — Odpovědět

  Stalkerskej článek. Dal Větrovec povolení k uveřejnění jeho osobních údajů?

  1
  43
 2. woodoo
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 10:41 — Odpovědět

  Kde jsou ty osobní údaje? :o)

  24
  0
 3. Antonín Blažek
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 13:44 — Odpovědět

  Lukáše Větrovce jsem jednou slyšel kázat v mešitě na internetu. Stačilo mi to. Neví co na něm trápí Lukáše Lhoťana? Mevím proč mu dělá propagandu?
  PF 2012přejí Mayové

  0
  0
 4. Antonín Blažek
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 15:25 — Odpovědět

  Když už Lukáš Lhoťan chce psát o islámu tak by měl poukazovat na to co muslimové dělají jinak než je psáno v Koránu. Bylo by to pro nás co o potomcích Abraháma málo víme možná i poučné.
  PF 2012 přejí Mayové

  2
  3
 5. 21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 16:11 — Odpovědět

  Myslím, Lukáši, že jsi toho debila ještě dost šetřil. Ale díííík za článek.

  20
  0
 6. Tomáš .P
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 17:51 — Odpovědět

  Pan Větrovec je podle profilu velmi narušená a zakomplexovaná osobnost s lehkým nadechem psychopatismu vyvolanou, nejspíše hořkou zkušeností z dětství. Pravděpodobně od malička se od jeho osoby společnost distancovala což mělo za následek potřebu někam patřit a být nějaké komunitě ku prospěchu proto není divu že, se pan větrovec přidal na stranu fanatiků a bláznů kteří pohrdají a nenávidí zdejší společnost jakož-to naše zvyky tradice kulturu atp. Dalo by se říci že, šlo o gesto zlomeného a duševně nemocného jedince který se chce pouze pomstít společnosti do které se mu nepodařilo zapadnout. Proto si myslím že , jde pouze o chudáka plného komplexů který potřebuje někam patřit .

  85
  1
  • Luboš Hajduch
   15.1.2016 – 5 Shevat 5776 v 08:34 — Odpovědět

   On by měl patřit spíše někam na léčení na psychiatrii a jen už jeho výraz v jeho tváři mnohé prozrazuje a ukazuje ….. Už " narušený " vypadá od pohledu, ale co s ním bude za několik let později…. Toto jsou právě jedinci, kteří později páchají sebevražedné atentáty a jemu podobní ….. čistí a rození arabové…!!!

   14
   0
 7. woodoo
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 17:59 — Odpovědět

  Ad 6 Tomáš: Lze souhlasit. No právě, ti jsou ale nejnebezpečnější. Jaký byl Áda chodící komplex, a kam to až dotáhl. :o)

  6
  0
 8. Tomáš .P
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 18:51 — Odpovědět

  woodoo: to je pravda ale zas když si uvědomíme, že ženy v německu při pohledu na fotografii hitlera propadali skoro šílenství jako fanynky beatles tak co se týče pana větrovce myslím, že můžeme býti klidní :D

  12
  0
 9. woodoo
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 19:10 — Odpovědět

  Nenaplněné sny, pak možno dojít až k násilí. :o)

  0
  0
 10. Lukáš Lhoťan
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 21:45 — Odpovědět

  No Michale od kdy je potřeba dávat souhlas s uveřejněním pravdy?

  13
  0
 11. Antonín Blažek
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 06:30 — Odpovědět

  ad6)Tomáš .P Četl jsem, že na diskusích vystupují placení konfidenti satanova režimu (nemyslím tím mytickou bytost) Příspěvek: “Pan Větrovec je podle profilu velmi narušená…” nahrává mému podezření, že tomu asi tak doopravdy bude.
  PF 2012 přejí Mayové

  3
  2
 12. Karel79
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 07:54 — Odpovědět

  Tomáš P mi mluví z duše. Bezvadná úvaha. Postrádám názor Lenky Berrouche, zda je Větrovec dobrý nebo špatný muslim.

  1
  0
 13. Erich
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:25 — Odpovědět

  Ad 12

  Kde se v lidech bere ta nenávist, to asi nikdy nepochopím. Že by čtením nevhodné literatury??? Kájo jak to vidíš ty????

  1 „Ty, lidský synu, slyš . Vezmi si ostrý meč; použiješ ho jako holičské břitvy. Oholíš si hlavu i bradu, pak si připravíš váhu a rozvážíš to na díly.
  2 Třetinu spálíš na ohništi uprostřed města, že se dovršují dny obležení; potom vezmeš další třetinu a rozsekáš ji okolo něho mečem, a třetinu rozvěješ do větru, neboť s taseným mečem jim budu v zádech.
  3 Hrstku toho však vezmeš a zavážeš do cípu svého pláště ,
  4 ale i z toho ještě něco odebereš, hodíš do ohně a spálíš; odtud vyjde oheň na celý izraelský dům.“
  5 Toto praví Panovník Hospodin: „To je Jeruzalém. Postavil jsem jej doprostřed pronárodů a okolo něho jsou země.
  6 Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.“
  7 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež jsou okolo vás,
  8 proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme , a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů.
  9 Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového nevykonám.
  10 Otcové budou jíst uprostřed tebe syny a synové budou jíst své otce. Tak vykonám v tobě soudy a celý pozůstatek tvého lidu rozvěji do všech větrů.
  11 Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.
  12 Třetina v tobě zemře morem a zajde uprostřed tebe hladem, třetina padne okolo tebe mečem a třetinu rozvěji do všech větrů a s taseným mečem jim budu v zádech.
  13 Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já, Hospodin, jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.
  14 Obrátím tě v trosky a budeš potupou mezi pronárody, které jsou okolo tebe, před očima každého, kdo půjde kolem.
  15 Budeš pronárodům, jež jsou okolo tebe, předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním. Já, Hospodin, jsem promluvil.
  16 Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na vás hlad a zlámu vám hůl chleba.
  17 Pošlu na vás hlad a dravou zvěř, a budeš bez dětí; projde tebou mor a krev, uvedu na tebe meč. Já, Hospodin, jsem promluvil.“

  1
  0
 14. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:48 — Odpovědět

  Osobní údaje jsou např. informace o jeho studiu.

  0
  9
  • gugga
   15.1.2016 – 5 Shevat 5776 v 11:29 — Odpovědět

   No to teda neni

   2
   0
  • JanP
   21.1.2016 – 11 Shevat 5776 v 18:28 — Odpovědět

   Informace o studiu jsou naprosto veřejná věc, ke které má přístup kdokoliv využívající internet. Najít informace o studentech můžeš na stránkách každé ze škol!

   0
   0
 15. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:50 — Odpovědět

  Lukáši od té doby, co jsou součástí těch informací osobní údaje, jejich zveřejnění je spravováno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  0
  6
 16. Lukas
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 13:59 — Odpovědět

  Tvá interpretace českých zákonu je fakt vtipná, to můžeš rovnou nechat pozavírat půlku národa co odmítá mlčet o sviňárnách .-) Ale prosím pojď do právní bitvy o to, že napsat pravdu je trestné :-))) Apropo proč vlastně neodsoudit všechny kritiky islamismu nebo islámu za to, že řeknou že někdo je muslim? Nebo islamsita? To je také soukromý údaj .-)

  8
  0
 17. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 15:18 — Odpovědět

  Domnívám se, že je to jednoduché. Žádný z nás zde diskutujících, včetně autora článku, nejsme ve smyslu citovaného zákona právnickou osobou. Vše zde uvedené lze dohledat ve veřejných zdrojích. A teď již snad ad rem. :O)

  1
  0
 18. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 17:41 — Odpovědět

  Jaká má interpretace? Větrovcovy osobní údaje jsou chráněny, stejně jako osobní údaje každého jiného. Jak to, že jsi uveřejnil údaje o jeho studiu souvisí s nějakou “sviňárnou”? Jak uveřejnění osobních údajů souvisí s nějakou islamizací? To si myslíš, že můžeš porušovat platné zákony, když to omluvíš jakýmsi bojem proti islamizaci? Jak údajná islamizace souvisí s tím, že jsi uveřejnil osobní údaje o jeho studiu?

  0
  8
 19. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 17:42 — Odpovědět

  woodoo: “Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické (!!! – ed. aut.) a právnické osoby.” (101/2000 Sb., § 3, odst. 1)

  0
  2
 20. Lukas
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 17:57 — Odpovědět

  Milý Michale, tento zákon se vztahuje pouze na určité údaje a to ještě v určitých přápadech. Tedy poukázat na to, že studuje v Bratislavě neni trestné, ale asi jseš lepší právník než ten můj :-)Tedy, ale musí tě hodně srát, že pohádku o mirumilovných islamistech tak narušuje upozornění na tyhle jejich nesmysly :-)

  3
  0
 21. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 18:04 — Odpovědět

  § 4
  “Osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

  b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů”

  § 5
  (2) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.

  Najdi si novýho právníka, ty islamisto.

  1
  4
 22. Lukas
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 18:55 — Odpovědět

  Omyl Michale, právníka mám dobrého :-) Ale možná bys ty chtěl zažalovat i ostatni novináře, Takový Ráth ti určitě poskytne pomoc :-)

  5
  0
 23. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 19:12 — Odpovědět

  Tak očividně je moje právnička lepší, než tvůj právník, kamaráde =) Žalovat nikoho nebudu, nejsem ty =)

  0
  2
  • gugga
   15.1.2016 – 5 Shevat 5776 v 11:34 — Odpovědět

   Ocividne zadneho pravnika/pravnicku nemas, protoze tvuj vyklad zakona je dosti sverazny

   2
   0
 24. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 19:20 — Odpovědět

  Mimochodem tohle, pod čím diskutujeme, to není žádnej novinářskej článek, ale stalkerský slidění. Nejsi novinář, ale stalker.

  1
  3
 25. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 19:55 — Odpovědět

  Jasně § 3 odst. 4. On tyto dále nezpracovává. Jinak, opravdu dobré, k výtce, že lze tyto informace dohledat z veřejných zdrojů ani zmínka, jak signifikantní. :o)

  2
  0
 26. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:00 — Odpovědět

  Ad Michal) Nedělej ze sebe něco co opravdu nechceš. :o)

  3
  0
 27. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:16 — Odpovědět

  Kde tyto informace lze dohledat?

  0
  2
 28. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:33 — Odpovědět

  Například zde. https://docs.google.com/viewer?url=http://is.muni.cz/th/163109/ff_m/MASARYKOVA_UNIVERZIT1.pdf&pli=1

  1
  0
 29. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:50 — Odpovědět

  Nevidím tam nic o ukončení Větrovcova stuia a jeho důvodech, vy ano?

  0
  2
 30. Lukas
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:51 — Odpovědět

  Michale, Michale. Kdy pochopíš, že právničina neni o tom co si ty nebo tvuj právnik myslí, ale o tom co můj prokáže? jinak chápu, že tě sere, že ukazuji pravou tvář některých muslimů :-)

  3
  0
 31. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 20:52 — Odpovědět

  Píši například. Běžte rovnou na MUNI.

  0
  0
 32. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 21:12 — Odpovědět

  Lukáši, jak myslí, jak prokáže? Prokazování pravdy/nepravdy nemá s ochranou osobních údajů nic společného.

  0
  2
 33. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 21:12 — Odpovědět

  Na MUNI opravdu nepodávají informace o svých studentech každému, kdo se zeptá.

  0
  2
 34. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 21:26 — Odpovědět

  Otevřeným zdrojem může býti i ústní podání, viz výše citovaný § 3 odst. 4. zákona o ochraně osobních údajů “Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány”.

  2
  0
 35. woodoo
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 21:27 — Odpovědět

  Myslím, že tím je řečeno vše podstatné.

  0
  0
 36. Michal
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 21:32 — Odpovědět

  “Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování (!!! – ed. aut.), úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření(!!! – ed. aut.), zveřejňování (!!! – ed. aut.), uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.”

  Myslím, že tím je řečeno vše podstatné.

  0
  2
 37. woodoo
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 05:12 — Odpovědět

  Kde nic není ani smrt nebere. Ty budeš zřejmě velký manitů. O sancta simplicitas. :o(

  2
  0
 38. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 09:12 — Odpovědět

  To je těžko argument, že?

  0
  2
 39. Martin Konvička
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 13:43 — Odpovědět

  Michal nás baví ;)

  Větrovec už tím, že se veřejně angažuje, přestal být osobou privátní, je osobou veřejnou. Těch pár údajů, které na něj autor “zpracoval”, zvládne průměrný uživatel internetu shromáždit za 10 minut.
  Pohoršilo by Michala, kdyby někdo podobně “provalil” třeba Václava Klause? Davida Ratha? Ondřeje Slačálka?

  Proč má být chráněný zrovna Větrovec?
  Jeho nápady a vize jsou nesrovnatelně nebezpečnější, než ty Klausovy a Rathovy – ke Slačálkovi si netroufám se vyjadřovat.

  5
  0
 40. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 14:51 — Odpovědět

  Ne Lukáš Větrovec není osobou veřejnou, srovnání s Václavem Klausem je tak naprosto mimo, ukázková demagogie. To, že si informace můžeš najít na internetu nic nemění na tom, že je bez souhlasu dané osoby nelze dále zpracovávat, tedy ani šířit.
  Opět, žádný argument, jen demagogie a spousta řečí okolo.

  0
  4
 41. Martin Konvička
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:35 — Odpovědět

  A jak by sis, Očadlíku, představoval “argument”?

  Větrovec je asi tak “veřejná osoba”, jako byl Adolf Hitler roku 1922. Bylo tehdy správné zabývat se jeho osobou, nebo se mělo (jak se i stalo!) počkat, až se správně rozvine?

  Což mě přivádí k úvaze – Na jaké téma bys rád viděl “argumenty” na margo toho pošuka Větrovce? O čem vést debatu? Můžeme ji vést o jeho pohnutkách ke konverzi (proč ne), spoečenské nebezpečnosti, psychiatrické diagnóze, prevenci, zneškodnění … to jo.
  Začni tedy: Jak bys preventoval vznik dalších Větrovců, a co bys dělal s Větrovci, když už vznikli?

  3
  0
 42. Honza
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:45 — Odpovědět

  Vypadá to tak, že pan Libicher se chystá ve vzniknuvším budoucím Českém Kalifátu zaujmouti post ministra spravedlnosti, pomalu získává ostruhy.
  Hodně štěstí Míšo…

  0
  0
 43. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:48 — Odpovědět

  To je zase demagogie jako prase. Proč sem pleteš Hitlera? Copak Větrovec je politik, kandiduje za nějakou stranu? Veřejnou osobou se někdo nestane tak, že ty máš z něj nějakej pocit.

  Na co bych chtěl argument? Na citace zákona o ochraně osobních údajů, co sem výše posílal. Vyargumentuj mi to v rámci toho zákona, že zveřejňovat Větrovcovy osobní údaje je v pořádku, a nemel pořád nějakou pohádku o Hitlerovi.

  0
  0
 44. Martin Konvička
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:53 — Odpovědět

  Cokoli, co zastaví Větrovce v rozletu, je v pořádku, Očadlíku.

  2
  0
 45. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:54 — Odpovědět

  To by si pak mohl každej zveřejňovat co chce o kom chce, a zdůvodnit to tím, co když z něj vyroste novej Hitler? Tak k čemu pak ten zákon o ochraně osobních údajů máme? Proč se rovnou nevykašlat na nějakou ochranu osobnosti, a vkročit přímýma nohama do diktatury? Že tys dělal pro STB? Teda jestli to není moc osobní informace.

  0
  1
 46. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 15:55 — Odpovědět

  Ne, porušovat platné zákony ČR v pořádku rozhodně není, Konvičko.

  0
  2
  • Sítek
   14.1.2016 – 4 Shevat 5776 v 13:28 — Odpovědět

   Proč se tak tady totálně snižujete na to nejnižší dno? Denně noviny píšou o tom co kdo stuje, jeho selhání a mnohem citlivější údaje ,pokud se Vám něco nelíbí dám trestní oznámení a nekacám kolem toho jak 13 pubertacka.Nebo si zakomplexovany Větrovec a honis si nad nějakou 13??

   1
   0
 47. Lukas
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 21:39 — Odpovědět

  Michale, tebou interpretované zákony by pozavíraly všechna media :-) Běda jestli někdo cekne, že Ráth ma domy za miliony pozor soukromý údaj .-)

  3
  0
 48. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 22:26 — Odpovědět

  Lukáši, mícháš hrušky s jablkama. Jestli tam ten rozdíl nevidíš, tak asi nakonec přecejen nebudeš z nejbystřejších. Ale jinak se bavím při představě, že svoje stalkerství považuješ za investigativní novinařinu =)

  0
  2
 49. woodoo
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 23:18 — Odpovědět

  Ad Michal) Pokuste se zcela nezaujate zamyslet nad dispozici Vami uvadeneho pravniho predpisu a kauzalniho nexusu ve vyse uvedenem clanku Lukase Lhotana. :O)

  2
  0
 50. Michal
  23.5.2012 – 2 Sivan 5772 v 23:32 — Odpovědět

  Kauzální nexus mezi zíněnými informacemi ve článku a příslušným zákonem samozřejmě vidím, jinak bych to nepsal.

  0
  1
 51. Mireček
  24.5.2012 – 3 Sivan 5772 v 16:16 — Odpovědět

  Ten Lukáš Větrovec s tou džihádistickou čelenkou samovražedných atentátníkov v ruke držoaci bazuku teda pancerfaust mi pripadá terorosta ako višitý. Ja byť rabínom zamknem synagógu na 7 zámkov a dám k nej SBS ku na stráž.

  0
  0
 52. 25.5.2012 – 4 Sivan 5772 v 17:59 — Odpovědět

  A proč ten maetriál nezačíná něčím, co Lukáš podnikl dobrého? Tóra taky tak začíná. Nebo se mu nepovedlo nikdy nic jiného, než maličko namíchnout jeho “životopisce” ? Hezký víkend a důstojné svátky

  1
  3
 53. 27.5.2012 – 6 Sivan 5772 v 07:30 — Odpovědět

  Achabe, Tak asi nic dobrého Lukáš Větrovec v životě neudělal ;-)

  3
  0
 54. Elina
  27.5.2012 – 6 Sivan 5772 v 13:04 — Odpovědět

  Michal – není to náhodou Michal Očadlík? Jestli ano, pak mne už nepřekvapuje, že neodsoudil zvěrstva vyřčená v těch kázáních, ale popudil ho fakt o vyhazovu z vysoké školy. Mimochodem, na zákaz Dělnické strany stačilo daleko míň, než to, co se káže v mešitách.

  2
  0
 55. Salman
  28.5.2012 – 7 Sivan 5772 v 11:19 — Odpovědět

  Milý Lukáš Lhoťan!
  Inak viete že Aj teraz má Vatikán nejaké problémy so svojou Bankou, vraj perie špinavé peniaze a komorník pápeža ktorý chcel tento problém vyriešiť a podať príslušné dokumenty na príslušné talianske úrady bol cirkvou namiesto pochvaly perzekuovaný. naozaj nechápem takúto morálku.
  nevravím že všetcia moslimvia sú čistí ale toto čo robí Pápež už je vrchol a on mám byť pritom najsvätejší muž na Zemi ako námestník Ježiša Krista.
  http://www.sme.sk/c/6392334/vatikan-vysetruje-zadrzaneho-papezovho-komornika.html

  0
  0
 56. Salman
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 12:09 — Odpovědět

  Toto je fakt dobré:
  http://zpravy.idnes.cz/katolici-pili-zazracnou-vodu-z-jezise-ve-skutecnosti-tekla-ze-zachoda-1eo-/zahranicni.aspx?c=A120528_094845_zahranicni_aha

  0
  0
 57. George
  2.6.2012 – 12 Sivan 5772 v 18:01 — Odpovědět

  Ja znam Aliho (Lukase) z dob studii v CB (tedy osobne – na rozdil od jinych tady) a nemuzu o nem rict nic spatneho. Nektere jeho nazory mi naopak pripadaly rozumnejsi, nez nazory rekneme p. Kabrta nebo p. Hajka. Jaky je/neni muslim, to mi vubec neprislusi posuzovat nicmene nektere zdejsi komentare k jeho osobe mi prijdou opravdu ponekud prehnane. A jestli udelal v zivote i neco dobreho? Ano, udelal, alespon co ja muzu soudit. Nicmene resit to verejne mi pripada opravdu zbytecne. Muzu ale napsat alespon tolik, ze ke me i k dalsim znamym se vzdy choval slusne a urcite bych netvrdil, ze je “posuk” ci “spolecensky nebezpecny” jen kvuli tomu, ze se vydal po jine ceste, nez ja sam (nejsem ani muslim, ani krestan…).

  1
  0
 58. 3.6.2012 – 13 Sivan 5772 v 11:44 — Odpovědět

  George, vy jste asi neviděl antisemitské a antizápadní nenávist kázání Větrovce v mešitě, že? Po pravdě řečeno, je mi dost jedno, jestli je někdo muslim, žid, či křesťan, když vlastně ne tak úplně, neboť islám se projevuje jako krajně netolerantní a nesvobodný, důležité je však, že Větrovec se prohevil jako radikální muslim potvrzující výše uvedené o islámu. Fanatická víra bohužel s člověkem dělá divy. A bohužel mám dojem, že antisemitismus, antisionismus měl v sobě zakořeněn již dříve.

  2
  0
 59. Lukáš Lhoťan
  3.6.2012 – 13 Sivan 5772 v 17:02 — Odpovědět

  Je zajiamvé, že větrovec své studijni neuspěchy házi na českou společnsot a BIS, když je tak rozumný …

  2
  0
 60. Martin Konvička
  3.6.2012 – 13 Sivan 5772 v 19:02 — Odpovědět

  Člověk hned nemusí poslouchat Větrovcovo kázání o Židech – stačí celkem kterýkoli jeho veřejný projev.

  Před časem, mohlo to být tak roku 2006, jsme se s jiným budějickým kolegou stavili na Větrovcovu přednášku o islámské vědě, konané na brněnské Staré radnici. Sál nebyl příliš plný, v něm klasická sestava: 3-5 bradáčů v roli body-guardů i žalářníků, do 10 pytlenek v různé fázi pytlovací kariéry, zruba shodný počet nyvýchh protomuslimek, jakýsi penzista, jakýsi rachitický intoš. A v tom my dva, zavilí křižáci připraveni loupit a plenit ;)

  Větrovec začal – nepřednáší dobře, spíš nudně – a byl krapet nervózní, on žádný mohamedán nechce skončit nabodnut na křižáckově kopí. No a v nějaké fázi se do toho zamotal, už nevím o kterém muslimském učenci mluvil, ale citoval, že “kdo se postaví proti islámu, ztrácí nárok na ochranu, život a majetek”, a při tom se mu bojovně zachvěl hlas-
  Kolega to nevydržel, a ptal se, zda to myslí vážně, a LV, celý červený, se v tom zamotal ještě víc, a dokonce řekl slovo “Mohammed” bez následného “mír a požehnání”. Tož jsem se přihlásil já, a připomenul mu to
  A protmuslimky se zachichotaly …
  Oponu milosrdenství stáhněme nad posledním dějstvím…

  2
  0
 61. George
  4.6.2012 – 14 Sivan 5772 v 17:20 — Odpovědět

  Petre,
  ocenil bych, kdybys mi tykal.
  Dale bych ocenil, kdybys reagoval (citis-li jednou tu potrebu) na to, o cem pisu a nesnazil se odvracet pozornost jinym smerem.
  Co jsem zaznamenal, az do tveho prispevku se tu snad nikdo nenavazel do Aliho v souvislosti s antisemitismem. Ale napr. v souvislosti s tim, jak vypada (ach, jak “dospele”… jeden by si pomalu myslel, ze se prenesl v case zpet do doby, kdy jeste chodil do materske skolky) nebo s jeho fotografiemi.
  Ja osobne mam mimochodem take nekolik takovych fotografii. Na jedne z nich dokonce sedim za protiletadlovym delem. Nehlasim se vsak verejne (ani neverejne) k islamu a tudiz si troufam tvrdit, ze kdybych si je dal do profilu na nejakem diskusnim serveru, nikdo to resit nebude – natoz aby pak o me nekdo dokonce tvrdil, ze mu pripominam teroristu.

  Pokud jde o to kazani (kdyz uz jsi to k nemu jednou stocil), zareaguju zatim takto – znam z podobnych diskusi jako je tato (nejen) nemalo jedincu, kteri se o muslimech vyjadruji mnohem hur, nez se Ali vyjadruje o Zidech. To ti nevadi? Nebo ted napises, ze vadi, ale v hloubi duse s nimi presto sympatizujes?

  V nazorech na islam se neshodneme, nicmene mam dost rozumu na to, abych zrovna tady nejakou diskusi na toto tema nezacinal.

  0
  0
 62. Mireček
  8.6.2012 – 18 Sivan 5772 v 10:24 — Odpovědět

  No jo tohle je pravá tvář Lukáše Větrovce, přesne jako ten polskej džihádník teťkom organizuje džíhádisti v Česku a možná i na Slovensku
  mali by ho okamžite zatknout ma doživotí.

  http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/272873/Polska-kontrarozvedka-zatkla-muslima-za-podporu-terorismu.html

  0
  0
 63. Erich
  8.6.2012 – 18 Sivan 5772 v 12:59 — Odpovědět

  Tak tedy džihád:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku

  a džihádisté:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_pro_nov%C3%A9_americk%C3%A9_stolet%C3%AD

  A tady taková chuťovčička z dokumentu PNAC, strana 60

  Information systems will become an important focus of attack,
  particularly for U.S. enemies seeking to short-circuit sophisticated American forces.

  And advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.

  zdroj:
  http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf

  Prima Mengele se tetelí, že našel následovníky a ti volové se pod to ještě podepíšou.
  Mirečku tyhle lidi nemiluji a milovat nebudu. Připiš si mně na seznam.

  0
  0
 64. Green
  20.6.2012 – 30 Sivan 5772 v 22:51 — Odpovědět

  Ten jeho hlodavčí výraz mluví za vše. Škoda, že tu není to jeho krásné foto s bazukou.

  0
  0
 65. Kurt
  25.6.2012 – 5 Tammuz 5772 v 08:59 — Odpovědět

  Tomáš P. to vystihl.

  0
  0
 66. Cech
  27.11.2012 – 13 Kislev 5773 v 15:53 — Odpovědět

  Lukase Vetrovce bych soudil za zrazeni kultury,naroda,rasy a napomahani muslimum vymitit nasi civilizaci.Byt na me rozsudek by byl nejvyssi !

  2
  0
 67. George
  27.11.2012 – 13 Kislev 5773 v 16:57 — Odpovědět

  Cech: tak pak muzeme hovorit o skutecne velkem stesti, ze zrovna lide jako ty do toho co nemaji co mluvit.

  0
  1
 68. Jana z Arku
  8.1.2013 – 26 Tevet 5773 v 12:58 — Odpovědět

  Kdo je prosím na obrázku uprostřed, mezi Větrovcem a Alrawim?

  0
  0
 69. Josef Srb- Steiner
  19.7.2013 – 12 Av 5773 v 05:26 — Odpovědět

  Nenávidím násilí,rasismus,komunismus,fašismus, ale vím, že mezi muslimi je také rozdil.Tak jako u spousty věřících lidí v Boha Izraelského. Kterej je jedinej, protže dva bejt nemůžou. Pak to jsou satanovi lidé,kteří tvrděj,že satan je bůh.Což je úplnej úlet. Tak jako někteří muslimové tvrdí, že Ježíš je ďábel. Ti fšichni jsou blázni a jsou schopni křesťany vymazat ze světa. Jako Hitler vraždil židy,cikány,čehy poláky atd.Chtěl ovládnout celej svět. Tohle má v sobě zakomplexovanej Větrovec.

  Je to, podle mého názoru, nemocnej člověk, kterej musí bejt v duši strašně sám, přesně jak je z hora uvedeno. Až je mi ho líto, ale zlu se musí čelit. Podle mě by se měl léčit,je abnormální. Jsem křesťan a poznal jsem kdo je takovej,aby byl lidem na odiv a kdo je opravdu věřící v Pána Ježíše Krista.Nikdo nejsme dokonalej,ale máme mozek i srdce.A pokud jsme svéprávní,tak musíme vědět,co je dobré a co špatné.
  A věřte moji drazí, že se každému z nás vrátí to, co jsme vykonali.Ať už dobré, nebo zlé.
  Milovaní drazí přátelé,dovolte, abych Vás nazval Bratry a sestrami v našem Pánu Ježíši Kristu, konverzace je velmi důležitá mezi lidmi,mám samozřejmě na mysli konverzaci slušnou.Je velmi dobré, že se mezi sebou dohadujete horlivě a upřímně o tak velmi vážnou situaci.Že Vám není jedno,co se u nás dějě.A ať už jsou někteří z Vás věřící, nebo nejsou, takové pravdivé lidi má Kristus rád.Budu na Vás myslet, aby se Vám, Můj Pán a můj Bůh Pán Ježíš Kristus dal poznat.Bude-li Bůh chtít.Protože člověk si Boha nevybral,ale Bůh člověka.Prosím, odpusťte mi nějaké ty překlepy, nebo nedostatky v mém dopise Vám.Celou noc jsem nespal.Jsem hudebník a malíř a celou noc jsem pracoval.Chtěl jsem si lehnout,ale když jsem se dověděl o panu Větrovci,nedalo mi,abych si Vaše názory nepřečetl a nedodal k tomu také své. Čili děkuji za pochopení.Ale ,abych se vrátil k tématu. Toje opravdu deprimující situace.Kterou je potřeba radikálně řešit. To nemyslím, aby pan Věterovec byl vymyzán ze světa,ale takovej člověk by se měl opravdu odloučit od společnosti co nejdřív,aby už pak nebylo pozdě.Prostě bratři a sestry bojovat proti terorismu se musí.A je to povinost nás všech.
  Milovaní, dovolte,abych se s Vámi rozloučil.Bůh s Vámi a všechno zlé pryč! Bůh žehnej Vám a všem Vašim rodinkám. S pozdravem a Boží láskou Josef Srb-Steiner.P.S Mám Vás rád.

  0
  0
 70. Josef Srb- Steiner
  19.7.2013 – 12 Av 5773 v 05:43 — Odpovědět

  Napsal jsem v mém dopise několik překlepů,ale to už jsem vysvětlil proč.Opravdu jsem přetažený a nejen tuto noc nespím, ale už celý týden.Mám práce nad hlavu.Doktor mi dal radu,abych se naučil odpočívat. Tak odedneška opravdu začnu.Ještě jednou se omlouvám.Už ani nevidím.Bůh s Vámi.S pozdravem Josef Srb – Steiner.

  0
  0
 71. Honza
  25.11.2013 – 22 Kislev 5774 v 11:16 — Odpovědět

  Ty vole…… VĚTROVEC :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D TEBE HODNĚ NA ZÁKLADCE ŠIKANOVALI CO ?

  1
  0
 72. Josef Srb - Steiner
  25.11.2013 – 22 Kislev 5774 v 22:07 — Odpovědět

  Vidím, že jste nic nepochopil a mám takovej dojem, že je to pro Vás velmi těžké.Je mi Vás líto.Přesto doufám, že si Vás Pán Ježíš vyhledá a usměrní Vaše myšlení. S pozdravem Bůh Vám žehnej Josef Srb- Steiner.P.S.Také se říká podle sebe, soudím tebe.

  0
  1
 73. 2.12.2013 – 29 Kislev 5774 v 17:31 — Odpovědět

  Josefe, žadný bůh není, usmíření je čistě lidská záležitost. Přeji mnoho krásných iluzí

  1
  0
 74. Nekorektní
  14.1.2016 – 4 Shevat 5776 v 08:42 — Odpovědět

  Pokud je ta kniha na srovnatelné jazykové úrovni s tímto článkem, nebudu ji číst. A to zřejmě bude, když autor nezvládne pořádně napsat ani její název.

  0
  2

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Na egyptského prezidenta kandiduje 12 osobností

Další článek

Neobvyklé spojitosti