Zdroj: Shekel

Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem sedával na klíně babičky a naslouchal jejímu vyprávění. Biblické příběhy v jejím podání byly tak živé, že jsem měl občas pocit, jakoby proti mně stál Goliáš a já právě roztáčel prak, abych ho skolil jednou dobře mířenou ranou…

Byly doby, kdy se poznání získávalo nasloucháním a nebo pozorováním těch druhých. Řemeslu se člověk naučil jen tehdy, pokud dokázal dobře pozorovat a napodobovat v dílně svého mistra.

Patřím ke generaci, která byla učena, že vše podstatné najde v učebnicích a dobrých knihách. Dnes se zase ti mladí domnívají, že na vše stačí internet…

Umění naslouchat se z naší společnosti pomalu vytrácí. (Umí ho snad už jen ti, kdo vytvářejí reklamy a nebo volební programy stran…)

V knize přísloví je zvláštní rada krále Šalamouna. Chci ji nejprve tlumočit z českého překladu Průvodce životem:
“Kdo jsi moudrý, naslouchej
a rozmnož svoje znalosti,
kdo jsi rozumný,
obohať svoje schopnosti.
Seznam se s příslovími a rčením moudrých
a pochop jejich skryté tajemství.”
(Přísloví 1,5-6; PŽ)

V Českém ekumenickém překladu je stejná rada přeložena takto:
“Bude-li naslouchat moudrý,
přibude mu znalostí,
a rozumný získá schopnost
porozumět přísloví a jinotaji,
slovům mudrců i jejich hádankám.”
(Přísloví 1,5-6; ČEP)

Ve svém životě jsem potkal několik skutečně moudrých lidí. Přemýšlel jsem o tom, v čem spočívalo tajemství jejich moudrosti. Všiml jsem si, že všichni mají něco, co je spojuje:

1) Rádi naslouchají druhým

Vzpomínám na to, jak jsem jednou šel navštívit starou paní, které jsem kdysi pomáhal s nákupy i s úklidem. Anička byla jednou z těch moudrých. Chtěl jsem se s ní o něčem poradit.

Přivítala mne s úsměvem, uvařila svůj bylinkový čaj a pak pronesla: “Povídej, jak se máš.” A tak jsem jí vyprávěl, co zrovna prožívám. Když jsem mluvil o tom, co se mi podařilo, její tvář zářila, jako by to byly její úspěchy. Pak jsem se dostal k tomu, co mne trápilo a měl jsem pocit, že ji to bolí stejně, jako mne…

2) Nepovažují se za moudré

Když jsem skončil své vyprávění, Anička se na mne chvíli mlčky dívala a pak řekla: “Tak, a teď mi, Vlastíku, řekni, proč jsi vlastně přišel.” Povyprávěl jsem jí svůj problém. Vlastně byla první, kdo to ode mne slyšel, protože s rodiči jsem to ještě neměl odvahu probírat.

“Myslíš, že ti může poradit taková stará babka, jak jsem já?” To bylo vše, co mi řekla, když jsem se jí svěřil.

3. Nevnucují své rady a moudra

Pak chvíli přemýšlel a poté mi vyprávěla příběh ze svého mládí. Udělala něco, co se podobalo tomu, co jsem se právě chystal udělat já. Jenže to nedopadlo dobře a já pochopil, že svého rozhodnutí stále lituje.

Vlastně mi tehdy ani neřekla, co mi radí. Jen povyprávěla svůj příběh a pak slíbila, že se za mne bude modlit.

Díky tomu, co mi vyprávěla i díky radám mé mámy, jsem se nakonec rozhodl změnit své rozhodnutí. Dodnes toho nelituji. Vděčím za to “staré babce”, která se dokázala poučit z vlastních chyb, uměla naslouchat a nikdy se nepovažovala za někoho, jehož rady by měli všichni poslouchat.

Šalamoun říká, že moudrost je sice pro každého, ale ne každý na ni dosáhne. Základním předpokladem pro moudrost je podle něho:

 • umění si přiznat, že se mám stále co učit,
 • umění naslouchat druhým,
 • umění radit jen těm, kteří o mou radu stojí.

Pokud má Bible pravdu v tom, co v ní čteme o Šalamounovi, pak mám pro každého, kdo touží po moudrosti, dvě zprávy – jednu dobrou a jednu špatnou.

Špatná zpráva: Nikdo není tak moudrý, aby nemohl zhloupnout.
Dobrá zpráva:  Nikdo není tak hloupý, aby nemohl zmoudřet.

Na závěr ještě jedno moudro krále Šalamouna:

“Můj synu, přijmeš-li má slova
a přivlastníš-li si mé rady,
nastavíš-li své ucho,
abys naslouchal moudrosti,
a otevřeš-li své srdce rozumnosti,
budeš-li se hlásit o moudrost
a bytostně se domáhat porozumění,
budeš-li toužit po moudrosti jako po stříbře
a hledat ji jako skrytý poklad,
tehdy přijdeš k poznání Boha
a pochopíš, co je bázeň před Hospodinem.
Vždyť je to Hospodin, kdo dává moudrost,
z jeho úst přichází vědění a rozumnost.”
(Přísloví 2,1-6)

Autor: Vlastík Fürst

21 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 05:04 — Odpovědět

  Šalamoun se stal pro 12 Izraelských kmenů pohromou. “Mozek” mu spadl do kalhot. Hospodinem darovaná moudrost v prázdné hlavě žádnou díru do světa neudělá. Stejné je to s lidmi, kteří se ohánějí Biblickými verši ale Boží desatero nedodržují. Ježíš jako Bůh? Neděle jako co?
  PF 201 přejí Mayové

  0
  0
 2. danny
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 06:08 — Odpovědět

  Vlastiku,ludia ako spominana babicka,su solou zeme.
  Antinine skepsa byva ciastocne dobra.Ale.
  ,,Ked Salamun zostarol ,jeho zeny odklonili jeho srdce….,,
  R. Chija bar Aba komentoval tuto pasaz,,Pre krala Salamuna by bolo lepsie,keby bol cisticom zachodov,nez by si zasluzil aby sa takto o nom hovorilo v biblii,,.
  Ale jeho svojvola a nedostatok poslusnosti vobec neubera pravdivostnej hodnoty jeho slov.
  Otazka sabatu,samozrejme pravda,ale uz Seneca sa,,smial,, ze zidia,,prelenosia,,sedminu zivota.Krestania taktiez svojvolou a nedostatkom poslusnosti 4 prikazania si zamenili dni,ale tiez,,prelenosia,,sedminu zivota.smile.
  Je rozdiel medzi zidovskou domacnostou,kdee goj,zhasina svetlo,napriek tomu,ze by ho s domacnostou mal svatit,cize neposlusnost danemu prikazaniu a ci krestanom?smile.

  0
  0
 3. Vlastík
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 06:31 — Odpovědět

  Antoníne, na Bohu je úžasné to, že dokáže odpouštět. A někdy i ten, komu “spadne srdce do kalhot”, když si uvědomí svou chybu, může druhým pomoci najít moudrost. Moudrý není ten, kdo nikdy nic nepokazil nebo nikdy nezhřešil, ale ten, kdo si umí přiznat svou chybu a dokáže se z ní poučit.
  Jinak z toho, co tu píšete a jak se neustále navážíte do křesťanů, předpokládám, že Vy Desatero dodržujete.
  (A jen tak na okraj, patřím ke křesťanům, kteří uznávají sobotu jako biblický den odpočinku.)

  0
  0
 4. danny
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 08:03 — Odpovědět

  Mne sa ani nezda,ze by sa Antonin navazal do krestanstva,len si kladie otazky.Slova informuju,symboly zahaluju a tym padom odhaluju zakryvanim.smile.

  0
  0
 5. Cipi
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 11:12 — Odpovědět

  A co moudrost skryl před moudrými? smile…
  je to jen takové dobromyslné rýpnutí,smysl článku je jasný…

  0
  0
 6. Salman
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 12:10 — Odpovědět

  Aj ja Vám dám múdrosť el je len pre múdrych:
  Toto je fakt dobré:
  http://zpravy.idnes.cz/katolici-pili-zazracnou-vodu-z-jezise-ve-skutecnosti-tekla-ze-zachoda-1eo-/zahranicni.aspx?c=A120528_094845_zahranicni_aha

  0
  0
 7. Antonín Blažek
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 12:15 — Odpovědět

  ad3)Vlastík V sobotu pokud možno nedělám. Členem žádné církve nejsem.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 8. Antonín Blažek
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 12:43 — Odpovědět

  ad2)danny Sobota je ustanovena pro lidi aby si odpočinuli od práce, připomněli Panovníka, stvoření světa v sedmi dnech, vyjití Izraele z otroctví…
  Se Šalomounem “zaniklo” 10 kmenů Izraele. Šalomoun odvedl Izrael od Panovníka a umožnil modloslužbu. Zatěžoval lid daněmi… Co na tom, že toho hodně dobrého za svého života udělal když vše na nakonec zpackal.
  1. Královská 11
  4Když nadešel Šalomounovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida.
  5Šalomoun chodil za božstvem Sidóňanů Aštoretou a za ohyzdnou modlou Amónců Milkómem.
  6Tak se Šalomoun dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David.
  7Tehdy Šalomoun vystavěl posvátné návrší Kemóšovi, ohyzdné modle Moábců, na hoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohyzdné modle Amónovců.
  8Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům.
  9Hospodin se na Šalomouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina, Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal
  10a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. Ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal.
  11Hospodin tedy řekl Šalomounovi: „Protože to s tebou dopadlo tak, že nedodržuješ mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti přikázal, zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku.
  12Avšak za tvého života to neučiním kvůli tvému otci Davidovi. Odtrhnu je až z ruky tvého syna.
  13Celé království však přece neodtrhnu, jeden kmen dám tvému synu kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil.“
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 9. danny
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 14:09 — Odpovědět

  Antonine,presne tak.Sabat je aj vnutornom obrate,navrate k Hospodinovi.
  budem trosku aploget Salamuna.Udialo sa nieco mimoriadne,ako to,predcim varoval lud Samuel v 1Sam8,10az22?smilemozno to bol len ,,darcek,,za vymenu Krala,za krala z masa a kosti.
  a este taka,,zaujimavost,,mal tolko zien a len jedneho syna?

  0
  0
 10. danny
  30.5.2012 – 9 Sivan 5772 v 14:20 — Odpovědět

  Salmane,keby ste si polozil najprv otazku qui bono?tak by ste najprv sa pytal,preco ako Ind nebojuje proti pouzivaniu zavykalovanej,a kdeco inej vody posvatnej Gangy,ale stara sa o nejaku mizivu minoritu.smile.

  0
  0
 11. Antonín Blažek
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 05:24 — Odpovědět

  ad9)danny Šalomoun měl nejspíše mnoho dětí mezi nimiž bylo i spousta kluků ale jen jeden byl prvorozený nebo určený k převzetí trůnu krále Izraele. Nespočetné množství děti Šalomouna tím pádem rozšiřuje i počet potomků krále Davida. Ježíš nebyl z rodu Davidova. Proto mohou židé oprávněně očekávat na příchod svého Mesiáše do dnes.
  Co se týče králů, různých pozemských “vládců” tak ty by lidé neměli respektovat aby nad nimi mohl vládnout JSEM KTERÝ JSEM. Panovník neměl v úmyslu předat vládu nad svým lidem nikomu. Izrael chtěl krále. Získal krále ale po čase ztratil zaslíbenou zem.
  1.Samuel 8
  7A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 12. danny
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 07:36 — Odpovědět

  nuz neviem Antonine,ci mozme takto,,vydedukovar,,mnozstva synko krala S.Lebo synovie nespokojny by sa iste burili a bojovali o tron.vid Davida.Ale proti Salamunovi vyvstali protivnici,satani,len z,,okolia,,.Dolezitejsie je asi poukazanie na rozpor mnozstva zien a len jedneho,v Pisme spomenuteho syna.Mozno keby ich ziskal pre Hospodina,ako Rut Moabsku,mozno by bolo vsetko inak.Neviem,mozno sa len domnievat.
  p.s.mozno by nieco napovedala castica am.Rechabe am a naprotivok Jarobe am?

  0
  0
 13. dada
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 08:35 — Odpovědět

  Vlastíku, já přemýšlím nad tím třetím bodem – umění radit jen těm, kteří o mou radu stojí… Nevím, myslím si, že zvlášť když se člověk octne nějak mimo, zahledí se třeba do nějaké klamné vidiny, na rady zrovna moc zvědavý není – a přesto si myslím, že opravdový přítel by se ho měl pokusit zastavit, i když nebude přijatý zrovna s otevřenou náručí…
  To, co popisujete ze svého života, je takové váhání na rozcestí, horší, když už se někdo na špatnou cestu vydá, a co pak? Mlčet a čekat, až si sám nabije hubu a pochopí? Ono to tak třeba skončí, ale minimálně pokusit se něco mu sdělit bychom snad měli, i když to třeba schytáme…

  0
  0
 14. Vlastík
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 13:05 — Odpovědět

  Dado, určitě je vždy dobré se pokusit poradit.
  Problém je většinou v tom, že pokud začneme svou radu nutit, efekt je opačný. Já se často v takovém případě pokusím poradit a končím nabídkou, že pokud bude chtít druhá strana pomoci, jsem na to připraven.
  Často se stává, že toho druhého taháme z problémů, které by nenastaly, kdyby přijal radu, kterou jsme mu dávali. A doufáme, že příště už bude mít naše rada trochu víc živné půdy.

  0
  0
 15. woodoo
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 13:21 — Odpovědět

  Ad 14) Ano, souhlas, protože: “Beneficia non obtruduntur” :o)

  0
  0
 16. dada
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 16:44 — Odpovědět

  Vlastíku, tak to určitě souhlasím, vnucovat i sebelepší rady je kontraproduktivní. Já jsem spíš měla na mysli situaci, kdy je velice pravděpodobné, že má rada nebo pohled se nebude dotyčnému líbit – a pak to vyžaduje i kus odvahy a odhodlání sdělit něco, o co dotyčný zrovna nestojí…
  A je fakt, že k tomu člověk potřebuje hodně moudrosti, kdy ještě má cenu se o něco snažit a kdy už radši mlčet. Každopádně – vnucovat nikdy, to s Váma stoprocentně souhlasím.

  0
  0
 17. Antonín Blažek
  31.5.2012 – 10 Sivan 5772 v 20:48 — Odpovědět

  ad12)danny Například v Novém zákoně není zaznamenáno asi 18 let z života Ježíše. Někdo se domnívá, že žil se svou rodinou a pracoval jako tesař. Jiný ho vidí jako člena náboženské skupiny k níž patřil Jan Křtitel.
  Někdo je přesvědčen o Ježíšově putování po Indii kde studoval jogínské nauky…
  Ve Starém zákoně se například nepíše o všech potomcích Abrahama… Šalomoun mohl mít jen jednoho syna ale mohl mít i synů tisíce.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 18. Antonín Blažek
  1.6.2012 – 11 Sivan 5772 v 08:50 — Odpovědět

  ad13)dada Každý má dar proroctví ( není to má myšlenka), proto by měl říkat lidem do očí i věci pro ně “nepříjemné”. Například: Nepij, nekraďni, nedělej to nebo ono. Případně říci dělej to a můžeš nalézt duchovní pohodu. Rada nebo napomenutí se říci musí. Nesmí se ovšem spojovat se zastrašováním nebo vynucováním. Člověku byla dána svoboda při rozhodováni i konáni.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 19. Antonín Blažek
  1.6.2012 – 11 Sivan 5772 v 09:00 — Odpovědět

  ad12)danny Ještě mě napadlo. Šalamoun mohl mít potomka z královského rodu. Matkou mohla být Královna ze Sáby. Tato rodová linie není rovněž v Bibli blíže zmiňována. Mesiáš pocházející z Davidova pokolení může klidně přijít Etiopie nebo odněkud z Afriky.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 20. dada
  1.6.2012 – 11 Sivan 5772 v 10:04 — Odpovědět

  ad 18. Antoníne, taky to tak vidím, a zdá se mi, že to otevřené jednání (kdy jsem ochotná říct i nepříjemné věci) nám často chybí… a že je to na škodu. Nejsme nějak zvyklí přijímat a zvažovat jiné názory a pohledy, hned je bereme jako útok na svou osobu, a pak to nahrává tomu, že si každý dvakrát rozmyslí, jestli má vůbec cenu ještě něco říkat… Zdá se mi, že místo, aby vítězila láska, zavládne často spíše lhostejnost (možná tak vlastně vítězí urážející se ješitnost). Abychom se náhodou někoho nedotkli, vždyť stejně jsme všichni hříšní, nikdo není dokonalý, tak jak si můžeme troufat kritizovat, vytahovat třísku z cizího oka atd. To třeba mně na křesťanství (jak je znám) mrzí mnohem víc, než že by křesťané svou “pravdu” vnucovali necitlivě svému okolí.
  Ale je to věc osobní zkušeností, je fakt, že jsou církve, kde na utloukání radami mají přímo “specialisty” :-), takže Vlastíkův úhel pohledu dobře chápu.

  0
  0
 21. danny
  2.6.2012 – 12 Sivan 5772 v 06:26 — Odpovědět

  presne tak,AntoninePodla ich tradicie bol posledny cisar haile s.asi 225 potom menlika,syna kralovej a potazmo salamuna.a falasovia su potomkami sprievodu.ale aj mozno strateny kmen.smile.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Gauck přijel do Izraele v době výročí Eichmannovy smrti

Další článek

V izraelském parlamentu začala výstava o atentátu na Heydricha