Zdroj: gstatic.com

Arogantní osobní tajemník arcibiskupa pražského pan  Milan Badal tvrdě zradil svého pána. Tím nemyslím jeho post-vlčího zaměstnavatele, pana  arcibiskupa  Dominika, ačkoli tomu  mimochodem taky docela  solidně a zcela mimo protokol zavařil tím, když v Otázkách Václava pátého na  dotaz, zda se církve skutečně budou nekřesťansky soudit, (jak tiše  vyhrožují, kdykoli to vypadá, že slíbený vánoční dárek nemusejí dostat), pan Badal  před zraky agnostické části národa českého zrudl jak rak a dočista ztratil svoji bohorovnost. Inu tělíčku neporučíš, ani když sis zvolil celibát.

Koho ale tenhle tajemníček zradil daleko více, jako ho zrazuje poslední dobou – cca 200 let trvající  každý katolický funkcionář, je samotný ježíšek.  Ten galilejský tesař, který je pro většinu slušných křesťanů jejich pokorným a milujícím Pánem. Kyrie eleison.

Pan Badal totiž na plnou (nenajedenou) budu prohlásil, že není veřejnosti kromě politiků, agrární komory a všech, kdo nějakým způsobem rozhodují o majetku, na který se církev těší. To nejen namíchne, ale dost zpochybní i katolickou péči současných katolíků. (z řeckého:  καθολικός katholikos = obecný, univerzální < καθ oλου kath holú = dohromady, obecně)

Do třetice zradil zákony logiky. Protože , jak se mu tak ta poschovávaná esa sypala z natrženého pokerového rukávu, prásknul na Vatikán, že celá ta špatně pojmenovaná „restituce“ je vlastně výkupné za odluku církví od státu.

Prima. Stačí říci – výkupné, a Svaz restituentů, pochopí, že už nikdy nic neuvidí, protože tady o restituce vůbec nejde.

Prima – stačí říci – koupili jsme si takto i církve, které nemají co „dědit“, protože vznikly až po komunistické krádeži. (Přičemž horší je skutečnost, že  komunisté ukradli náš vztah k práci. Kdo by se dřel v Jáchymově anebo v ČKD státním podniku na Rusa, že? Tož radši malá domů..)

Přesto ale, i když si dáme před  oči tabulku, kolik dneska daňového poplatníka naše církve stojí a jak a kdy se to, co nyní „dukátový Dominik“ spapá těmi „restitucemi“,  nakonec vrátí, je tu ještě jeden aspekt. Veřejná kontrola. A nulová veřejná diskuse v době, kdy se to, podle pana Badala s tou „veřejností“ všechno peklo!!

Dostanou tedy černokabátníci (to co mám na mysli, pod každým kabátem najdete, takže si doplňte sami), především lesy a pole? A památky, poničené kostely, klášterní objekty atd. dál zůstanou ve stavu „prach jsi v v prach se obrátíš“, protože tyhle ruiny si nikdo z modrých šmoulů a  správně porathovaných pomerančů na podnikání nekoupí. Jen ať dostanou, ale proč nesmí občas už více než rok vědět, kteráže to budou?

Víte, ony ty řečičky o „odblokování“ majetku dědin a obcí jsou jen cukrová vata nekošérnosti. Klidně se „daly odblokovat“ formou té druhé půlky vánočního dárku Vatikánu. Tedy finanční kompenzací. Ale to bych tu jen třepal prázdnou slámu. Tohle všechno už dneska každý ví. A nic s tím nenadělá, protože garnitura dosluhujících modrásků je už dávno dávínko předem zakoupena na onom tak ušlechtile vraceném majetku. Takže zákon projde. To víte, půda je komodita bezpečná.

Co mne ale děsí, je právě ta arogance katolické církve, která, dokud se to hodí – povídá o tom, jak to všechno prdne do hospiců a školek i pro „nevěřící“ veřejnost, a pak ústy samotného tajnostníka Dominika Duky prozradí, že tou veřejností jsou zase jenom ti, kdo mohou vracet.

Ale má to snad jen jeden jediný (taky) pozitivní efekt. Ústecké varhany v chrámu Nanebevzetí ode mne nedostanou ani korunu a ode dne schválení zákona budu mít problém podporovat dokonce i ADRu. Do lesů chodit nepřestanu, ať patří císařpánovi anebo jeho adjutantovi, panu náměstkovi ježíška tady na Kulaté anebo panu Kottovi, který se o svoje hospodářství stará po lidsku. A tak se konečně to málo, co moje ruka může utrousit, dostane i na vychrtlé pséky v útulcích anebo na pár koz či pastelkovné pro súdanská černošata. Ono totiž lze zůstat člověkem i tehdy, kdy si s vámi utírají „dolní ústa“ jako s hajzlpapírem.

Přesto (anebo právě proto, aby ta člověčina zůstala naživu) je dobré se ptát. A nenechat ty věci zahnívat. Mlčení, jak známo, znamená souhlas. A to v na obou stranách zrcadla. Mlčím-li, souhlasím se „zlovolníky“. Mlčí-li oslovený, není košerný. Protože vysvětlit a zprůhlednit se dá všecko.

Ostatně, stejně to tam u turniketu na každého  všecko praskne :O))

Autor: Jaroslav Achab Haidler

15 Komentářů

 1. Miriam
  27.8.2012 – 9 Elul 5772 v 20:36 — Odpovědět

  Pane Haidler, chybí v tom jinak jako obyčejně dobře napsaném článku aspoň špětička (jako šafránu) tolerance a shovívavosti, něřku-li vlídnosti vůči jinověrcům Jsem Židovka, pokřtěná, a vyrůstala jsem v židokřestanském prostředí, které mne ovšem učilo vzájemnosti a toleranci, k vycházení si vstříc. Nikdy by nikdo z mých, ani v koncentráku zahynulých, předků a rodičů nevyslovil s takovým přezíravým despektem slova jako “náměstek ježíška” a jiné. Naopak. Strýc Schlezinger rád dal valnou část svého majetku na katolické zvony, a menora u nás svítávala vedle betlemu a chanuko-vánočních svátcích. Myslím, že se doupouštíte jakéhosi “rasismu naruby”. A vůbec je v tom plno zloby. Odpustťe.

  4
  0
 2. 27.8.2012 – 9 Elul 5772 v 20:54 — Odpovědět

  be*H
  Miriam, máte plnou pravdu. Je v tom plno zloby. Jenom – asi, jak vás ta zloba poranila – přehlédla jste, vůči komu. Neubírám lidský rozměr a určitou křehkost nikomu, ani “služebním židům” či “služebním křesťanům” – ale arci – ty služební zle nemusím… A jestli vůči takovým budeme smířliví jak ovce, brzičko vyženou to hezké na libo-věrcích kamsi do kalkulů a pragmatismu. Ono je všecko přesně jako s těmi zvony pana strýce – pohnutka čistá, žádný kalkul … Menora i betlém se do vesmíru vejdou. to že existují tři – čtyři bohové a dvě “věřejnosti” je už ovšem přes míru.

  0
  0
 3. Erich
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 09:20 — Odpovědět

  Ad 1/ Kdysi jsem jednoho věřícího člověka slyšel pronést toto ” Nenechám parazitovat nikoho na mém vztahu s Bohem.”

  Miriam, výsledek této chystané transakce, dopadne-li, bude bohužel jiný, než deklarovaný. Já i Vy s tímto přece máme již 20leté zkušenosti. Dnes a denně jste konfrontována s realitou, která je v přímém rozporu s tím, co vyšlo z úst protagonistů chystané akce.
  Z těchto lidí, kteří jsou v tomto zapojeni nic dobrého nevzešlo.

  http://www.czechfreepress.cz/podoteky/dalsi-zazrak-primase-duky-aneb-brevno-v-oku-svem-nevidi-ale-smitko-u-druheho-na-dalavu-zpozoruje.html

  A promiňte mi. Bibli neznám, tak jsem možná sáhnul úplně mimo. Ale pamatuji se, jak se v naší rodině o tomto vedly občas urputné debaty jejichž výsledkem nebylo pro církve jako takové, nic lichotivého:

  # 1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,
  # 2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“
  # 3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
  # 4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství
  # 5 a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“
  # 6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.
  # 7 Ale anděl mi řekl: „Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.
  # 8 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.
  # 9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:
  # 10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
  # 11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
  # 12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.
  # 13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.
  # 14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“
  # 15 A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
  # 16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
  # 17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.
  # 18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“

  0
  0
 4. Erich
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 09:49 — Odpovědět

  Achabe jste pro nějakou tu legrandu???

  Tak jsem si našel, že se po dvakráte lámalo, celkem 12 chlebů, jedlo 9000 chlapů, tomu kromě žen a dětí už nerozumím – že by cca min 21000 osob?? A ještě zbyl nakopírovaný materiál. Nevím, kolik lidí se dokáže nasytit z jednoho nekvašeného chleba, ale počítám, že těch 12 chlebů stačilo tak 50 lidem. Takže Tesař, zakladatel firmy, připravil pekaře o min 20950 zákazníků. K tomu úroky za 2000 let.

  Znám jednoho právníka, jmenuje se Fagan. Myslím, že po vypracování a podání žaloby by jeho jméno v očích většiny Čechů konečně získalo alespoň trochu pozitivní konotace.

  # 16Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“
  # 17Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“
  # 18On však řekl: „Přineste mi je sem!“
  # 19Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům.
  # 20I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů.
  # 21A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

  # 34Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“
  # 35I nařídil zástupu usednout na zem;
  # 36potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
  # 37I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.
  # 38Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.

  0
  0
 5. plan-9
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 10:14 — Odpovědět

  ja zde zlobu od achaba nevidim, jenom pranyruje pokrytectvi tech
  co tvrdi, ze piji a vodu, ale chteli by nafasovat vino.

  0
  0
 6. danny
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 10:58 — Odpovědět

  velmi podstatny postreh,ukradli nam vztah k praci.Jeden z prvych Prikazov.Skor sme podlahli,,Naseptavacovi,,.Ale toto je najtragickejsie.Zvysok sa da vyriesit.smile.

  0
  0
 7. danny
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 11:18 — Odpovědět

  to Erich,vzdy exiistuje skupina svetlonosov Ducha.Ked nie inak, skuste nazerat na Jezisa ako na poetu.ASTUDENE ABSTRAKCIE DOSTANU ZIVOT.nA MARGO LAMANIA CHLEBOV A NASLEDNE NASYTENIE ZASTUPOV.Slnko sa da uchopit do dlane,plytka hlbocina,sumar na streche,duha ako zmluva,srdce na dlani sa stane realitou.smile.

  0
  0
 8. danny
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 11:31 — Odpovědět

  p.s.vedeli by sta vypocitat o aky zarobok prisli Sinajske vodarne a.s. Koli Mosemu?Pri zhruba dva a pol milina odberatelov?

  0
  0
 9. Erich
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 12:13 — Odpovědět

  Danny omlouvám se všem, kterých jsem se tímto dotkl. Já si to neuvědomil, zase jsem byl moc rychlý. Ale o JK jsem se tím otřít nechtěl, jen o FIRMU která jej používá jako své logo a pokud se jedná o majetky, je tak strááášně zásadová. Přičemž skutečný význam jeho myšlenek, dle mého, spíše občas raději potlačuje.

  Danny. Já bych tuto nahoře nadhozenou argumentaci s radostí použil i v tom obráceném gardu, proti těm co znají jenom ZAPLAŤ, ZAPLAŤ, ZAPLAŤ jako jeden z nejznámějších zaznamenaných zpúsobu kopírování. Vidíte, mne ty legrácky neopouští.

  Co myslíte, kde by dnes JK a třeba i Jan.A.K. asi stáli? Brali by si nějaké servítky???

  0
  0
 10. danny
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 13:36 — Odpovědět

  Erichu to je poho.Dnes by si Jezis ani Jan zrejme ani neskrtli.smile.Lebo mnoho ich kvazi nasledovatelov,prevracacov odvekych Pravd,ani k slovu nepustili, v presvedceni o svojej jedinecnostnej naslednosti.Nemusim cernoknaznikov,mam rad hladajucich.smile.

  0
  0
 11. astorc
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 18:20 — Odpovědět

  těší mě každý kdo si dokáže ukrást kus “chleba”, je.li to jeho živobytí.
  těší mě každý kdo si obhajuje židovský původ.
  prostě sem si myslela, že se jim to nepovedlo, ale poznámka o vánocích a menoře ukazuje, že žiju ve společnosti kde se vlastně NEVÍ jak to je.
  ztráta citu, charakteru, respektu.. chuti a sluchu.
  rozpozná.li někdo z nás falešné tóny, vnímejme co nám sděluje.

  0
  0
 12. astorc
  28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 19:06 — Odpovědět

  k erichovi- servity bych sem fakt netahala..

  0
  0
 13. 28.8.2012 – 10 Elul 5772 v 19:57 — Odpovědět

  ad 03-12) přátelé, mé mlčení (ne-komenty) není z nevole, ale z radosti. Vždyť mi si tu povídáme a odpovídáme vlastně na vše podstatné (tedy ve vztahu k článku, pochopitelně). Srdečné pozdravení ..

  0
  0
 14. Erich
  30.8.2012 – 12 Elul 5772 v 17:37 — Odpovědět

  Dokázal by někdo ověřit toto tvrzení????

  “Navíc existuje zpráva arcibiskupa Berana, v níž je jasně uvedeno, že ještě před první pozemkovou reformou v roce 1919 měla církev v držení lesní půdu o rozloze 150 tisíc hektarů a zemědělskou 50 tisíc hektarů. V dnešním návrhu zákona se hovoří o navrácení 181 tisíc hektarů lesní půdy a 72 tisíc hektarů zemědělské půdy. Což je podstatně více, než měla církev před rokem 1919.”

  Je to z FreePressu

  http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/petr-havlicek-jsem-neznaboh-a-nebo-verici.html

  0
  0
 15. Erich
  30.8.2012 – 12 Elul 5772 v 17:56 — Odpovědět

  Církevní restituce nebo další destrukce suverenity státu? :::

  http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=1075

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Politický turista, sobec David Rath

Další článek

Stanley Fischer: bankéřská špička