Zdroj: zlate-mince.cz

O intervenci ČNB k oslabení koruny vůči EURu se mnoho hovoří především v souvislosti jejího načasování a ceny za ni. To nechci rozebírat.

Zajímalo mě spočítat, co to znamená pro podniky a to především pro podniky ze zpracovatelského průmyslu, který je hlavním tahounem vývozu. Jde o modelový propočet vycházející ze stavu roku 2012. Je to co by se stalo, kdyby struktura zpracovatelského průmyslu byla jako v roce 2012, ČNB by zvýšila kurz Kč/EUR o 5% a drželo tento kurz celý rok. Dále jsem předpokládal, že podniky nezvýší domácí ceny své produkce.

Nechci čtenáře zahlcovat složitostí propočtu, ale je nutno si uvědomit, že změna kurzu ovlivní část Produkce, tj. vývoz. Podniky obdrží o 5% více Kč při konstantních cenách v EUR. Na druhou stranu budou mít vyšší náklady, tj. Meziprodukci o 5% nárůst dovozů o 5%. Meziprodukce jsou nakupované materiály, polotovary, díly a služby, potřebné pro výrobu (Produkci). Rozdílem Produkce a Meziprodukce je přidaná hodnota. Z přidané hodnoty se hradí mzdy, odpisy, finanční náklady a podobně. Co zůstane, je zisk nebo ztráta.

V tabulce je modelový propočet dopadů změny kurzu na zpracovatelský průmysl a největší vývozce: výroba počítačů, výroba aut a výroba strojů.

Zdroj: Shekel.cz

 

Pokud by se vše vyváželo, byla by změna produkce rovna 5%. Této hranici se blíží výroba počítačů. Opačně pokud by se vše dováželo, byla by změna meziprodukce rovna 5%. Opět této hranici je nejblíže výroba počítačů. Znamená to, že ČR slouží především pro montáž počítačů z dovezených dílů s miniem přidané hodnoty. Z hlediska zaměstnanosti je dobře, že v ČR je montáž, ale z hlediska přínosu pro tvorbu HDP (Hrubý domácí produkt = zhruba součet přidaných hodnot) jde o méně efektivní odvětví. Výroby aut a strojů jsou pro ČR mnohem lukrativnější. Méně dováží a tvoří v poměru k produkci vyšší přidanou hodnotu.

Přínos pro zpracovatelský průmysl, nutno zdůraznit v modelovém propočtu, je 76 mld. Kč a za všechny podniky v ČR 80 mld. Kč. Je možno si představit, že celý tento přínos znamená zvýšení zisku podniků. Ovšem, jak píší media, ČNB za 3 dny na intervenci utratila 200 mld. Kč, je celoroční přinos pro podniky slabý odvar.

Autor: Natan

K TÉMATU: Tomáš Flaška Intervence ČNB za oslabení koruny – tleskat? 

 

 

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Druhá strana mince: Proč je důležité zakazovat islámské šátky

Další článek

Intervence ČNB za oslabení koruny - tleskat?