Až by se mi chtělo křičet: Strach z cizinců obchází Českou republiku. Proto narůstá množství textů, které se zabývají obavami z imigrantů, převážně muslimů a s tím spojené tzv. islamizace? Anebo je všechno jinak? Problém s muslimy, s běženci, s imigranty a vůbec s islámem nespočívá v tom, proč jsou muslimové sami o sobě nebezpečím pro Evropu – což jistě dle mého názoru vrozeně nejsou o nic více než kterékoli jiné náboženství – ale přemýšlím o tom, jaké okolnosti umožňují za posledních zhruba patnáct let postupný růst, a nakonec i vítězství určitého souboru myšlenek, názorů a postojů, které nyní ovládly české sociální sítě, blogy, internetové portály a nakonec i tisk (ale i média na východ od Česka).

Pouhá nenávist ke všemu muslimskému a islámskému, namísto ke konkrétním myšlenkám, které zapříčiňují, že mnozí jedinci mají z muslimů nepřiměřené obavy, je nesmírně nebezpečná, protože ve strašení tak zvanou islamizací si naneštěstí zaslepeně libují akademicky vzdělaní lidé, kteří chápou důsledky svého jednání a dopady svých textů a článků. Vždyť i nejvíc ableistický, marginalizující, opresivní, xenofobní a nejvíce možný antihumánní systém  – nacismus – nevznikl náhle, ale zvolna vrůstal do německého živlu, vyrostl z myšlenkových proudů osmnáctého a devatenáctého století, proto není radno podceňovat, pokud se tématu „obavy z islamizace Evropy a imigrace do Evropy“ chopí akademicky vzdělaní jedinci a následně se „vědecky podložených důkazů“ zmocní další Führer, nebo dokonce Führerů, jež ale nemusejí vzejít ze současného Německa.

Tvrzení, že muslimové jsou zvláštní zlo a je jim výlučně vlastní krutost, nelítostnost a snaha rozdrtit Evropu, potažmo zničit celou Západní civilizaci, jsou nebezpečná především proto, že takový postoj není ničím jiným než jistou formou vyhýbavosti, způsobenou neochotou rozeznat tendence, které onen strach z muslimů přivodily. Autoři, kteří „zviřují strach“ z muslimů, ti především Evropu zesměšňují a snižují skutečnou hodnotu všeho, čeho pracující během uplynulých let v Evropě dosáhli. Nechci zde zacházet do podrobností, ale Evropa je osídlena poučenými a přemýšlivými lidmi, kteří pochopili […výhodnost jistých vyvinutých způsobů jednání, institucí a forem lidské interakce…][1], a proto texty, které vyhrožují islamizací, že muslimové zničí Evropu a uprchlíci zapříčiní její rozpad, jsou jako plivnutí do tváře pracujících lidí, co učinili Evropu takovou, jakou ji známe dnes.

Zabývat se obecným výkladem událostí, proč jsou muslimové v nenávisti, proč je najednou všude tolik obav z islamizace, není mým záměrem, chci se zaměřit na konkrétní fenomén, a to takový, proč se poslední dobou objevuje tolik blogů, článků, glos, komentářů a textů, jež nás varují před zlými, surovými a nenávistnými muslimy.

Abych se pokusil odpovědět, musím si vzít na pomoc argumentaci sociologů.

V 50. letech vznikla soustava poznatků, mezi vědci známá jako teorie sociální směny, kterou rozvinul G. C. Homans, jenž vzájemné působení v komunikaci pojímal jako […směnný vztah a vztah akce-reakce…][2], tuto myšlenku dále rozvíjel E. Goffman, jenž z jednání mezi lidmi vycházel z […analogie mezi společností a divadlem…][3]. Podle Homanse právě chování druhých podněcuje chování ega. Když je chování ega trestáno, ego od takového chování ustupuje, ale je-li chování ega druhými chváleno, ego takové chování rozněcuje, proto Homans poukazuje na to, že […četnost reakcí druhého a jejich hodnota, ovlivňují snahu ega své chování opakovat…][4]. V konotacích teorie sociální směny je možné snad porozumět i tomu, proč vzrůstá četnost textů, jež se věnují obavám z muslimů, protože jsou odměňovány vysokou čteností, tím více, čím větší měrou obavy z tzv. islamizace posilují. Ale tím jsem nastínil pouhou část problému.

[Pokračování]

[1] Hayek, 1995:131 (HAYEK, Friedrich August von. Osudná domýšlivost: omyly socialismu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 200 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-05-2)

[2] Jandourek, 2007:256

[3] tamtéž

[4] tamtéž

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Vypálení domu v palestinské osadě

Další článek

Bude nemožné je integrovat!