Zdroj: promysli.to

Že Desatero pro věřící z pohanů neplatí, vyplývá z jeho obsahu. Křesťané v Egyptě nebyli, starozákonní Boží jméno JHVH nepoužívají, neboť jejich spása je pouze ve jménu Ježíš. Na jméno JHVH se přísahalo a křesťanům je přísaha zapovězena.
Náš bratr, rabín Pavel z Tarsu, má pravdu, že kdo miluje bližního, tak mu neubližuje a plní tím základní požadavek Tóry. To je hlavní smysl náboženství: milovat, neubližovat.
A aby si to někdo z vychytralosti nevykládal falešně, popsal v I.Kor.13.kapitole jak se láska v praxi pozná!

Milujícím rodičům je zbytečné nařizovat: nesmíš své dítě zabít, nesmíš ho okrádat atd. Zamilovaným nemá smysl přikazovat: myslete na sebe aspoň jeden den v týdnu! V Izraeli bylo nemluvňátko 8.den obřezáno a tím bez jeho vědomí a souhlasu začleněno do společenství Izraele. Později se dověděl, že musí milovat JHVH a plnit všechna Jeho nařízení.
Tedy nejdříve začlenění do společenství Božího Izraele a pak příkaz milovat JHVH.

V křesťanství podle Nového zákona je postup obrácený: člověk uslyšel informaci o milujícím Synu Božím, který za něj položil život a nabízí mu odpuštění hříchů a život věčný, uvěřil té zprávě, obdržel Ducha lásky, připojil se ke společenství Božího lidu a z lásky a vděčnosti dělá Bohu radost tím, že lidem neubližuje. Láska opravdu všechno řeší, ale musí vycházet z Ducha Božího, ne z lidských pocitů. City přicházejí a odcházejí, ale ta láska z Boha trvá, nekončí. Tož ještě Vám to uniká?

Ptáte se, Jaroslave, „k čemu by bylo člověku spasení.“ No přece aby mohl být tam, kde je Bůh, aby se s Bohem a Jeho lidem, s patriarchy Izraele, s proroky a apoštoly těšíl po celou věčnost. To se Vám zdá málo?

Je fakt, že se dá přijít „do nebe po křesťansku nebo po židovsku.“ Pro celý nežidovský svět platí Pán Ježíš jako jediná cesta spásy. Kdo v Něho uvěřil, stal se účastníkem Nové smlouvy. Izraelité jsou však účastníci smlouvy na Sinaji. I když odmítli Novou smlouvu v Ježíši, jsou podle apoštola Pavla stále „pro Boha milí/milovaní.“ Ostatní náboženské subjekty nejsou s Bohem spojení žádnou smlouvou, z čehož plyne, že to jsou náboženství vymyšlená člověkem. Křesťané jsou připojeni k izraelskému lidu, ke svým starším bratřím ve víře. Nemají se, podle Nového zákona, nad ně povyšovat, ale děkovat Bohu, že mají s nimi společné Písmo. Žádný opravdový Ježíšův následovník nebude Židům vyhrožovat nebo jim lhát. Že se to v minulosti dělo, a Bůh to dovolil, pak snad jen proto, aby se židovský lid v křesťanských národech „nerozpustil.“

Autorka: Karla Světlá

165 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  27.4.2012 – 5 Iyyar 5772 v 15:06 — Odpovědět

  Láska k bližnímu svému je krásná věc. Kdo je ale mým bližním?
  Když byl kamenován Štěpán byl Pavel z Tarsu účasten na jeho smrti. Byl aktivním stoupencem pronásledování židů vyznávající Janův křest. Jakub a ostatní představitele jej po obrácená museli v jeho opačných aktivitách krotit. A aby nedělal rozbroje v rané církvi poslali jej kázat k pohanům. Ježíše nikdo nepovažoval za boha. Dokonce ani křesťané v rané církvi neexistovali. Ježíš i jeho stoupenci učili a kázali podle Tóry. Dodržovali zákon a světíli sedmý den v týdnu sobotu.
  A tou obřízkou je to taky troch jinak. První byl Abrahám a pak na znamení smlouvy obřízka. Narodí se židovský kluk a toho na znamení smlouvy obřežou. Obřízkou ani výchovou se nestává kterýkoliv chlapec židem.
  Mnohý křesťan taky nejprve pokřtí malé dítě a pak jej vychovává k obrazu svému. Učí jej světit první den v týdnu – neděli. Klanět se modlám. Provozovat modloslužbu. Modlit se k mrtvým, … Udělají z božího dítka pohana a tajně doufají, že je za to Bůh, JHVH, Hospodin. Otec nebeský… ještě pochválí.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 2. Daniela E.
  28.4.2012 – 6 Iyyar 5772 v 23:02 — Odpovědět

  ..vystupujete za křesťany a píšete, že křesťan neubližuje lidem, že hlavní je pro křesťany milovat a neubližovat a máte spočítáno, kolika lidem křesťané neublížili, resp.kolika lidem křesťané za dobu své láskyplné existence na téhle planetě ublížili(i na životě)?

  0
  0
 3. tamara
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 09:19 — Odpovědět

  pro klára: jste fakt hustá, Va, še informace o dobrovolnosti křtu u křesťanů mě pobavily, Vaše formulace ,,pro celý nežidovský svět je ježíš jediná cesta spásy,, mě dostala. Buď jste neuvěřitelně hloupá nebo Vás za tuhle častušku někdo platí. Promiňte, ale Vaše originalita pojetí náboženských vyznání současných žijících sedmi miliard lidí se opravdu ,,nebes dotýká,,. Nedivím se v tomto kontextu, že se patrně větší část dne vznášíte jako holubička – z Vašich textů se stává patrným, co Vás nadnáší – víra to nebude.
  Jste nějaká zblblá islámem, ti dělí svět na ummu a lid knihy, kam patří židé a katolíci. Jděte si přečíst dějiny a přestaňte se veřejně znemožňovat.

  0
  0
 4. tamara
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 09:29 — Odpovědět

  klára: Kromě alespoň stručného přehledu světových dějin bych si Vám ještě dovolila doporučit súru krávy – zvláště 2:78.

  0
  0
 5. sid
  29.4.2012 – 7 Iyyar 5772 v 20:57 — Odpovědět

  súra (pro) krávy? Tu v mém vydání vypustili :-)) dneska je katolictví nejrychlejším způsobem, jak se napakovat. Čekaj se provize desítek miliard za to, že se flanďákům přiklepne neoprávněně 134 miliard..

  0
  0
 6. Erich
  30.4.2012 – 8 Iyyar 5772 v 07:40 — Odpovědět

  # Cožpak nevědí, že Bůh dobře zná jak to, co skrývají, tak i to, co odhalují?
  # Mezi nimi jsou lidé neučení, kteří neznají z Písma nic než „ameny“ a kteří mají jen své domněnky.
  # Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí!
  # A říkají: „Oheň se nás nedotkne, leda na dobu omezenou.“ Rci: „Uzavřeli jste snad o tom smlouvu s Bohem? Bůh nikdy nezruší smlouvu svou; anebo říkáte o Bohu něco, o čem nemáte ponětí?“
  # Ba naopak ti, kdož zlého se dopustili , a ti, kdož obklopeni jsou hříchy svými, ti stanou se ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní.

  0
  0
 7. danny
  30.4.2012 – 8 Iyyar 5772 v 10:04 — Odpovědět

  ,,Chvaleny bud Hospodin Boh nas,Krali Vesmira,ze svoju tvorbu konas tak nadherne rozmanitu.,,smile

  0
  0
 8. khopeli
  30.4.2012 – 8 Iyyar 5772 v 10:32 — Odpovědět

  http://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/historicky-objekt/chabarovice–/1679745628

  Prodej chabařovického kostela

  0
  0
 9. 1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 11:57 — Odpovědět

  Historie, souvislosti a Israel

  http://israel.cz/index.php?module=special&start=0

  Vydejte se s námi na cestu za odhalováním více i méně známých souvislostí na pozadí blízkovýchodního konfliktu: sionismus, Stát Izrael, izraelsko-arabské války, izraelsko-palestinský konflikt, palestinská teritoria, mírová jednání… Toto vše jsou témata, která se neustále vracejí s pokračujícím a narůstajícím neklidem na Blízkém východě ovlivňujícím v posledku i naše životy…

  0
  0
 10. 1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 12:32 — Odpovědět

  be*H
  Karlo, čtenáři Vám odpovídají víceméně za mne. Přesně tenhle křesťánkovský tón je neuvěřitelně nebezpečný. Pro křesťany samotné, protože je žene do nemyslícího, dost fundamentálního a hlavně ohlupovaného stáda. Oč cennější jsou postřehy takového/-vé “dada”.
  Dnes už si ani s katechismem, ani s tvrzením, že přes ježíška nejede vlak, vážně nevystačíme. Ale dost komentářů. Položím otázku.

  A k čemu tedy byl celý tzv. starý zákon? Židům a pohanům ?
  Aby v něm ti i ti našli ježíška? A když ho nenašli, pámbu se obětoval a konečně se dal poznat tím kuriozním způsobem smrti B*ha a Života vesmíru (v určité procentní částce, tedy vlastně v nesmrti)?
  To je ale dvojí smůla. Protože Vznešený už není Dokonalý, ale jen Chybující, a napravuje co pokazil (ve své nesmírné lásce) jakýmsi docela novým způsobem.
  Anebo je Nedokonalý, protože na židy sehrál pěkně vyčůranou habaďůru: “Vy, židé, prozatím nejezte zadní hovězí a Karle to už pak někdy potom v roce 3 anebo 4 před ježíškem zařídím docela jinak…” To mi připadá dost ulítlé. Ergo buď existuje více cest, anebo křes´tanství vašeho stylu znásilňuje své okolí.
  BTW – pořád jsme nám neopověděla, proč by člověk potřeboval “spasení”.
  Děkuji za případné dlaší upřesnění.
  Achabisko (smile)

  1
  0
 11. Erich
  1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 14:39 — Odpovědět

  ad 9. Jiří, mnozí se ze skutečného přátelství ke svým spoluobčanům židům a z obdivu k Izraeli touto cestou vydali. Čtou literaturu faktu, historická pojednání, preferují hlavně židovské autory, publicisty, novináře. A právě díky nim u mnohých dochází k něčemu jako probuzení ze sna. A je dobře, že je to právě díky Židům/židům a ne jim navzdory. To v sobě totiž skrývá jistou naději.

  A teď něco k odkazu:

  Joóóó tak hozená rukavička. Jíří, to musím hluboce, ale opravdu hluboce ocenit. Krásný demagogický šperk.

  http://israel.cz/index.php?module=komentardetail&id=8009&titulek=iran_hrozi_treti_svetovou_izrael_pripravuje_uder

  Pro tebe do češtiny :

  Ir: Když na nás zaútočíte, budeme se bránit a bude z toho pěkný rachot.
  Iz: Jó tak vy chcete rachot, vy nám hážete rukavičku? Tak to vám budem muset pořádně srovnat faldy.

  Jiří pochopil jsem to dobře??

  Jiří, též jsem nakoukl na mapičky a ten problémek nastal asi někde tady tím:
  http://www.theactivist.co.uk/UN%201945%20population%20split%20map.jpg

  Ne odkazem na plochu Velkého Izraele, o nemž dodnes mnozí nejenom sní.

  Achabe Vám a ostatním se moc omlouvám za svou podrážděnost. Teď jsem dočetl něco o Sabře a Šatíle, trochu více detailů, než se udává, než bylo ve Valčíku s Baširem. Tak to po svém blbě ventiluju.

  0
  0
 12. 1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 16:53 — Odpovědět

  Erichu, naprosto v pohodě. Filosemitismus, ICEJ a rovněž Ohováranie (ten filmík a témata v něm pojednávaná) jsou tady mezi námi prostě taky. A musíme to nějak schroupat. Jenom to nejsou nijak signifikantní jevy a ani jeden z nich nestojí na tóře :o))
  A rozčilování? každý kvůli něčemu. Prostě duchovní alergika. Já, když slyším šveholit o spasení, jsem tisíckrát větší čert :o))

  1
  0
 13. Erich
  1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 17:19 — Odpovědět

  Achabe, já mám pocit, že i když jste věřící, tak taky milujete logiku. A s tímhle stylem koukáním na ty různé dějiné jevy to holt budete mít pořád těžké. Připadá mi, že křesťanství na logice moc nestojí.

  A k tomu spasení – někdy víra v toto mnohým lidem pomohla v nějakých dramatických situacích přežít nebo se alespoň zachovat lidsky. Jindy se víra ve spasení stává okovy milionům – přijímají bez nějakého odporu hnusnou realitu s vidinou něčeho lepšího “až někdy pak, pak po smrti”. Stává se tak z toho prostředek na anestezii mas. Takže lék i jed.

  Ale jinak představa věčné juchty v nebesích, když by mně tam kontrolovali někteří již za života svatí, to není moc motivační.

  Copak šveholení o spáse, to je ještě dobré, ale jak se začne sprchovat duchem svatým, to je pak opravdu peklo.

  0
  0
 14. 1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 19:35 — Odpovědět

  Erichu, možná jsme právě přišli na to, proč říkal Marx “opium lidstva” Taky lék na bolest, ale svinstvo, když se z toho stane závislost.
  Karlu necháme juchtat (jak píšete – hezké slovo – cosi mezi jucháním a chrochtáním) a pokusím se nevidět, jak je pro samou lásku křesťanskou nenávistná až za hrob. Sama k sobě. Protože, jestli víra je k ničemu, a věrnost zatraceně ano, pak asi s tím b*hem nakonec nebude.
  BTW – kdyby “víra” pomáhala jen k tomu, aby se člověk tu a tam choval slušně, tu a tam mu to pomohlo přežít krušné chvilky, pak je ale zaměnitelná s vírou v mravnost, v Kantovo hvězdné nebe anebo u některých moderních uživatelů vesmíru “vírou v sebe” (rozuměj, v to lepší v nás, což je stejně jiskra b*ží). Takže v podstatě jen to, co po nás chce bible v rámci noachidských předpisů. Tedy Karlina víra je mi ničím, ale jí asi mnohým. Rozhodně však ne vším. Ale uvidíme u turniketu a za ním, protože všechno, co takovéhle Karly vykonají v souladu s biblí, je jim i celému vesmíru (naštěstí !!) započtenu k dobrémmu. A v tom je veliká naděje. Začínám chuť přejít k budhismu. Budhisté totiž mají tyhle žabo-myší třenice, čí cukrkandl je víc košer, někde hluboko pod patou své cesty. (Smile)

  0
  0
 15. Erich
  1.5.2012 – 9 Iyyar 5772 v 20:38 — Odpovědět

  Pár věcí:

  1 – Nechte Karlu Karlou, stejně píše jako chlap.
  2 – Nikdy nemůžete tušít, jak to ten druhý vlastně myslel. Jen do něj superponujete svoje myšlenky. ( mně se přihodilo, že jsem potkal kluka s kufií kolem krku, při slově Šin Bet se otřásl a já měl pocit že hnusem – to je třeba moje superpozice )
  3 – To že Vás něco někdo nějak deptá, pořád ještě neznamená, že to dotyčná osoba dělá naschvál. Děcko vám krásně vymaluje pokoj a má za to dostat nářez??
  4 – Na budhismus kašlete. Potřebujeme tady Achaby židy, Achaby muslimy Achaby křesťany a Achaby ateisty. A kdyby to čirou náhodou byli všichni přímo děcka Abráhámovic, já bych zas tak moc neprotestoval. Vlastně za katolíky a obyč. lidi bych bral Ivany Hoffmany.
  5 – Žabomyší třenice: nemít se ským hádat, debatovat, přít se, nemít radost i z nápadů a skopičin druhých?? Bavit se jenom se svým Já? Teda pokud těma třenicema nemyslíte takové debaty, jestli to andělům při forsáži netrhá brka, tak to pak jo.

  Dost srandiček a pěkný večer všem.

  0
  0
 16. Cipi
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 08:41 — Odpovědět

  Konečně to tu začíná být zábava, a lehce se rozplývá ten inkviziční duch…
  Achab jako JuBu!! hahaha
  A kdyby byl čistokrevnej budhista, eslipa by von neuměl vyvolat konflikt i tam?? ( aspoň mezi těma eurobudhistama, bojím se, že ti si s sebou nesou to naše dogmatické dědictví.
  ad Erich: haha… pokud mě za to nikdo nezabíjí, i ty debaty o forsáži můžou bejt, jako tříbení šedých mozkových buněk…

  0
  0
 17. 2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 13:12 — Odpovědět

  be*H
  Což o to, nuda tu není, škoda jen, že dokážou diskutovat jen lidi, co mají nadhled. Fundamentálové nejen že mlčí, ale ani neodpovídají na otázky. Na druhou stranu, nic se nejí horké a třeba ty sváteční dny vyprokovaly milovníky “lásky” k nějaké kratší dovolené. Počkáme. A bude dobře :o))

  0
  0
 18. danny
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 13:42 — Odpovědět

  ….skrze jeziska nejede vlak.keby sme do tajnicky namiesto greckeho,,len skrz Mna,,vlozili aramejske,,len skrz Ja Som,,?smile.

  0
  0
 19. 2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 14:06 — Odpovědět

  Danny, díky za ty, kdo to čtou ne docela správně :o))

  0
  0
 20. danny
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 14:47 — Odpovědět

  presne tak.podstatnejsi je 10.pilier viery Maimonida.smile.p.s.ku tej spase,mozno bolo myslene ako soteria,cize zachrana,vyslobodenie,ochrana.Dt26,8 alebo Z27,1.pozdraveni.

  0
  0
 21. 2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 17:16 — Odpovědět

  a) desátým pilířem, danny, myslíš desátý ze třináctí článků ?
  b) od spáse – jako záchraně celkem nikdo nepochybujeme. Jen snad že to není ta “spása”, kterou nabízí jen restituovaný ježíšek – tedy církev … Tedy onou formou – Bez Ježíše není spasení… to mi přijde ulítlé.
  Ježíše, který říká, pojďte k tátovi taky, protože Vznešený zdaleka nepatří jen židům, kteří se tváří, že si ho přivlastnili, a vy jste jen nějaký nižší poddruh, bez táty není ani záchrany, ani vysvobození, ale jí žádnou spásu nikomu nepřinesu… tak toho potom celkem beru.

  BTW – kdybych byl jen tak “zlobivej” tak a) ve východu z Micrajim žádný křestan předobraz Ježíše hledat nezkusil. (dt 26:8), a naopak o tom, že Panovník je světlo naše a spása (ps 27:1) – nepochybuje myslím nikdo. A to, že ježíš byl kousek Panovníka, to určití pouze “věří”… ergo – neměli by to vnucovat. To, myslím si, není pravý obsah evangelia… Ostatně ani vstávání z mrtvých není nic nového pod sluncem, takže docela nová otázka: Co je obsahem evangelia, a proč někteří z křesťanů při své evangelizaci neevangelizují (smile)

  0
  0
 22. danny
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 17:59 — Odpovědět

  presne tak,pilierom som myslel clanok.ja vidim v evanjeliu,,kracaj predomnou a usiluj sa o dokonalost.,,smile.svet sa da zlepsit,podielat sa na tom.nehladat ,,kralovstvo,,v iracinalnom,,ale dodrziavanim pokynov Hospodina,makame tu.mame starost o chudobnycha bezmocnych,vdovy,siroty,starcov.cize vsetko konkretne a jasne ciny.tak nejak v skratke.

  0
  0
 23. Erich
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 18:19 — Odpovědět

  ad 21/b. Achabe taháte za pojistku od granátu.

  – neb jsem ateista nevím kde, ale v N.Z. se přeci píše o ovcích ovčincích a jiných ovčincích

  Jan 10:16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

  Logicky z toho vychází blbá zpráva pro křesťany – mačkat se tam budou i s holkama v čádorech. Takže by se k sobě měli všichni začít chovat navzájem hezky už teď, protože kdoví jaký bude zasedací pořádek.

  0
  0
 24. 2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 18:43 — Odpovědět

  Za pojistky granátu tahám vždy s chutí – je tu šance, že výbuch otevře hrabdu a zdi nejrůznějších ovčinců … vlastně to dělám pro naši vzájemnou “spásu” :O))

  0
  0
 25. Cipi
  2.5.2012 – 10 Iyyar 5772 v 20:44 — Odpovědět

  ad 23: počkejte, Erichu, to si špatně vykládáte, holky v čádorech nejsou schopny uslyšet jeho hlas, ani vy, odporný ateista, ani já, hnusný odpadlík, ani achab, zakuklený terorista ( viz 24)

  0
  0
 26. danny
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 04:09 — Odpovědět

  zmysluplnejsie je nestavat hradby,nebude treba nic burat.smile.

  0
  0
 27. Cipi
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 07:44 — Odpovědět

  To máte Danny pravdu, ale arestanti se vždycky najdou ..Šak i bourání hradeb v tomto smyslu je blahoslavené- i v optice křesťanské-
  Blahoslaveni tvůrci pokoje, neboť budou nazváni Božími syny. Pověděl Nazaretský. A tu mu rozhodně nešlo o nějakou cukrkandlovou lásečku´, ve shodě s jeremiášem “říkají Pokoj, pokoj, a žádný pokoj to není”. Šlo mu patrně asi o nastolení šalom-u..

  0
  0
 28. dada
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 08:17 — Odpovědět

  Jen je mi trochu líto, že to tady Karla schytává za všechny, a nevím, jestli zrovna ona je ta pravá, která nejvíc potřebuje vyprášit kožich. Podle mě je to spíš jen řadový strávník ve velkokapacitní výkrmně. Vzpomínám si na sebe, jaké jsem byla pako hned po obrácení, dokud jsem aspoň do určité míry nevycvičila své rozlišovací schopnosti.
  Mě spíš mrzí přístup těch, kteří to jídlo připravují, jsou u zdroje, mají vhled a možnosti poopravovat názory a postoje – a raději jen opatrně mlží. A nechávají přežívat různé bizarní doktríny, místo aby je rázně smetli ze stolu. A řadoví prostí a oddaní strávníci v dobré víře a možná s těmi nejlepšími úmysly pak na jejich základě páchají škody.

  0
  0
 29. danny
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 08:21 — Odpovědět

  presne tak,r.Low pouziva pribuzne slovo slemut,uplnost,stmelenie,naplnenie a ci splnenie.moznost zamenit psychoanalyzu za psychosyntezu.smile.

  0
  0
 30. Erich
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 09:14 — Odpovědět

  ad 25. – Cipi tohle určitě neplatí v obecně rovině, ale odpadlíci mohou být právě i ti, co již něco pochopili. Nebo taky vůbec nic. Jsa lenoch od přírody, vzal jsem to zkratkou.

  S tím čádorem, já hlava dubová, jsem si pořád nemohl vzpomenout na ty naše svaté panenky – jeptišky, a jak se jmenuje to co mají na hlavinkách, že ve srovnání s nimi třeba zrovna íránské holky vypadají tak nějak jinak, to abych neurazil ty naše.

  A ještě zcenzurovaně k tomu terorizování. To se dá provádět například i tím, že lidem používajícím LEDNICI, coby schránu na boty, vysvětlíte obsah, jimi jinak tak převelice opečovávaného NÁVODU K POUŽITÍ TÉ JEJICH LEDNICE. Tohle dělá Achab docela s gustem. Tak si zákonitě koleduje za újmu na psýše potrefené skupiny.

  Ale to asi znáte, že Návody ledniček se nejlépe vysvětlují právě Návody ledniček. A tohle, teď už bez jakékoliv ironie a nadsázky skutečně funguje.

  0
  0
 31. Erich
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 09:28 — Odpovědět

  ad 28. Dado škoda, še jsem Váš příspěvek nečetl dříve, ktomuto postoji nebylo lze než souhlasně mlčet. A v duchu tleskat.

  0
  0
 32. Antonín Blažek
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 11:19 — Odpovědět

  Ježiš Kristus bol Boží syn ale prečo popierame že aj my sme Božie deti ?

  Dôvodov môže byť viacero no ja sa zamieram na ten najväčší. Myslím si že je to výhovorka. Nechceme priznať že ak sme aj my Božie deti mali by sme vedieť kráčať po vode, kŕmiť tisíce hladných rybou chlebom a Božou láskou, liečiť choroby myslou atď. Kopu fantastických vecí ktoré by nám zlepšili osobný život. Milióny ludí ktorý veria v Ježiša Krista sa mu len plazia pod nohami a prosia o veci ktoré by si mohli vytvoriť tiež.

  Niekto bude tvrdiť že Ježiš Kristus je historický podvod pre ovládnutie ludí. Ja to vidím takto : Ježiš Kristus pochopil že nežijeme v hmotnom svete že hmota je iba ilúzia nehmotného vedomia. Dnešná veda na to prišla tiež, 30 000 ludí na tejto planéte sa živí nehmotnou stravou a My sa stále staviame do pozície obete hmoty a cudzieho lokálneho vedomia.

  A prečo sa vlastne vyhovárame ? Preto že si neuvedomujeme čo naša myseľ dokáže. Stará veda nás presviedča že vedomie neexistuje a tým nič nedokáže pretože na nič nemyslí kedže vylúčila že také niečo existuje. Nová veda tvrdí že vedomie je základom hmoty a teda každá myšlienka hmotu ovplivňuje. Do akej miery ? No do takej miery do akej kontkrétna myseľ verí že je možné.

  Čítajte viac: http://dolezite.sk/Jezis_Kristus_bol_Bozi_syn_ale_preco_popierame_ze_aj_my_27.html#ixzz1tnh4h09A
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 33. Cipi
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 16:47 — Odpovědět

  Erichu, já jsem si udělala trochu legraci z fundamentalismu, jinak nic, s vámi zcela souhlas..Prostě mi přišlo sranovní, jak si doslovnej čtenář přečte achabův komentář a zcela vážně ho obviní z terorismu, což je tak zhruba stejnej přístup jako přístup některejch ke svatýmu písmu a svatý tradici a svatejm potentátům tohokterýho klubu.
  Dada- máte recht, jenže moudří tuší a studují, ptají se a nacházejí odpovědi, o nichž vědí, že jsou vždy proztímní a jsou schopni opravovat svoje názory stále a za pochodu, a nemoudrým nepomůže ” ani kdyby někdo vstal z mrtvých”.

  0
  0
 34. Cipi
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 17:01 — Odpovědět

  A navíc a to mi přijde nejvíc líto, že podobné diskuse prostě nemají smysl. Nakonec tu zůstanou jenom “normální” lidi, kteří se nebojí ptát se , protože se nebojí nečekaných odpovědí. Mě to už přestalo bavit, ( a to jsem taky myslela tím ironickým komntářem), že ti, kteří by mohli se a měli zkusit zamyslet, se pyšně stáhnou s tím, e to stejně nemá cenu a tady jsme beznadějně zabednění, neobrácení, neznovuzrození, nebo kdovíco ne-…jak píšete vy, Dado, mne taky moc mrzí, proč zkušení pastýři, teologové a jiní nedokážou normálně diskutovat a vysvětlovat. Lidu svému, i lidu, co je vně, i když se tváří jako internetoví misionáři a otevření lidé.
  Omlouvám se za zdvojení zprávy, nechci králíkovatět, ale zoufale mi blbne modem.

  0
  0
 35. tamara
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 17:15 — Odpovědět

  dada: Dovolím si oponovat – ,,paka,, po obrácení jsou historicky nebezpečná lidem v okolí – jsou totiž ve stavu připomínajícím psychózu – toto přirovnání považuji za dosti příhodné. Zemřelo kvůli nim násilnou a mnohdy velmi ošklivou smrtí spousta lidí. Tyto ,,paka,, jak Vy říkáte, na hranici polénko ochotně přiloží či kůži stáhnou, mysle si u toho zblble, jaké dobro duši druhého činí. Jsou nebezpečná, rigidní a zfanatizovaná. Nehodlám je ani omlouvat ani litovat. Nemám je ráda a nechci s nimi bydlet :-))

  0
  0
 36. tamara
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 17:34 — Odpovědět

  Podělím se s Vámi o poučnou historku. Na Papuu Novou Guineu – na pomezí Irye a Papui šli takovíto moderní křes´tanští misionáři. Nejprve tam šli s doprovodem, prosekávali se s průvodci a došli ke stromovým lidem v ságových pralesech civilizací dosud nepříliš zasažených (r. 1998 n. 99). Navázali kontakt a domluvili se, že se vrátí a hodlali je christianizovat. Návrat realizovali tak, že se tam nechali shodit i se zásobami vrtulníky. V zásobách byly i kojenecké výživy s roztomilými batolaty na obalech. Otrlí rituální kanibalové se otřásli hnusem, cože to přibyvší vlastně žerou a protože logicky nechtěli být ve společnosti takových zrůd, pomlátili je hned první noc a rituálně snědli. Konec této křesťanské výpravy mi ukázal ošklivou stránku mé povahy – měla jsem z konce misionářů a jejich blbosti, která způsobila toto kulturní nedorozumění, radost. Ještě dnes, když o tom píšu, cítím stejné duševní uspokojení. Je to ode mě jistě ošklivé, ale v podstatě mi to nevadí, protože takový konec je určitě lepší než zničení další malé originální kmenové kultury.

  0
  0
 37. Karniist
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 18:28 — Odpovědět

  Hodně slov , promiňte , se mi to pomíchalo…..S čím, kdo zachází, tím také schází( kdo živí Boha, bude spasen)…….možná je božská mana spásou ?

  0
  0
 38. Erich
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 18:38 — Odpovědět

  Ad 33. Já to pochopil.

  Cipi s fundamentalistou se nelze bavit. Je to vyzkoušené. Už jenom to že takoví lidé nevidí v ničem paralely a tak kritizují nejvice to co sami činí nebo podporují. Ale na druhou stranu dost často nesnesou zkoumání své argumentace, když studujete jejich díla a na jejich podkladě jim začnete klást zpřesňující dotazy – veselé konce to má, ale to zde většina dobře zná.

  Dada má na mysli jistě zcela konkrétní manipulátory a vy Cipi, zase někoho jako byl pro mne Jan Heller. S takovými lidmi diskutovat lze. A já věřím, že tu jsou a nebude jich málo. Mnohým loutkařům však jejich lidskost a smířlivost moc vadí.

  Ad 35. Tamaro Vy Dadě neoponujete, Vy přidáváte k její, další střípek mnohými zažité pravdy.

  Ale tu vidím důležitý aspekt. Zda-li se člověk rozhoduje právě na základě svých okamžitých znalostí a dokáže-li na základě nových informací, studia měnit tento svůj postoj, nebo zda nové nějak mu nezapadající informace vědomě potlačuje. Takže Tamaro, ano máte pravdu, ale současně bychom našli mnohé lidi, kteří se změnit dokázali. Ale určitá ostražitost je na místě. Je v tom obyčejná psychologie.

  0
  0
 39. woodoo
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 19:06 — Odpovědět

  Jestli to náhodou vše nesouvisí s tímto: “Beneficia non obtruduntur”. Známá to věc již po staletí. Ale jak výše uvedeno, někteří jsou stále nepoučitelní a někteří slepí, a mnozí toho zneužívají, pokušení je velké. A když náhodou přijdeme na to, že jsme mimoni, jak dlouho trvá než se pohneme jiným směrem? Zdá se, že zde působí gravitace, ta je přímo úměrná se čtvercem hmotnosti těles jejich vzdálenosti a rychlosti, s nadsázkou. Představa, že vím o co ve skutečnosti jde, že jsem svá rozhodnutí, své vlastní bytí založil na chimérách a teď otočka…. to chce dost odvahy. V mezinárodním měřítku by to znamenalo obrovský chaos. :-)

  0
  0
 40. Daniela E.
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 20:28 — Odpovědět

  Zajímavý “chaos” by v mezinárodním měřítku způsobilo určitě i to, kdyby se všichni lidé planety měli možnost naučit číst a psát a mohli se přidat do diskuse:) díky za všechny zajímavé a obohacující názory:-) souhlasím s vámi všemi, co se snažíte nevidět černobíle :-)

  0
  0
 41. Cipi
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 20:39 — Odpovědět

  woodoo: jo,jo
  jen tochu rýpanec z jiného směru. byla bych tošku hodnější na fundamentalisty. Ani je nelze házet do jednoho pytle. Řada z nich jsou opravdovými a poctivými nositeli Tradice. A kolikrát jsou to právě ta “paka”. Ne každý je -ista, ale uvědomuje si potřebu fundamentu, základu.
  Moje duchovní alergie směřuje k těm co nechtějí vědět a jsou zaslepeni vlastní pravdou. Ale hluboce obdivuju ty, kteří jsou zakořeněni ve své tradici a dokážou jí žít.

  0
  0
 42. tamara
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 21:01 — Odpovědět

  woodoo: Obávám se, že zde diskutovaná strana Kláry by Vám na to sdělila, že nic nevnucují, neboť přece Beneficium beneficio provocatur, takovíto lidé totiž nemají pochyby o povaze prospěchu či dobra, jehož jsou aktuálně nositeli a jehož oheň je hřeje. Stejně je zajímavé, že oheň poznání vlastně přináší světlonoš tedy Lucifer, což jako posel dne je vlastně blbost pocházející z toho, že Řekové netušili velmi dlouho že Heperos je Fosphoros (tedy Eosphoros )- dozvěděli se to od babylóňanů a Fosphorus přeložili Římani jako lucifer a bylo. Pak tam nasadil až Elias Levi obrácenou pěticípou hvězdu s kozlem a prohlásil, že ve všech kulturách byla Venuše označována pěticípou hvězdou a chytili se toho idioti. A není to pravda, často citovaná Ištar byla znázorňována( v těchto souvislostech) např. osmicípou. Dokonce to nebylo ani v ranném křes´tanství, u Jeronýma byl ještě Lucifer = jitřní hvězda = stella matunina = někde taky syn úsvitu. Pak najednou byl Lucifer Satan a podle křes´tanů jeden ze tří padlých andělů. Takže zůstává ujasnit si, kdo nám to nosí ten oheň poznání. Nevíte náhodou někdo, jak se tam ten Lucifer k Satanovi dostal a kdo ho tam vrazil? Satan je ale taky asi blbost v Jobovi je to pokušitel – nebo ne?
  P.S. Omlouvám se za větvení vlákna, ale nějak mě to odvedlo a syndrom Kláry a spol už mě přestal bavit, tedy ne že bych ho někdy považovala za pozitivně podnětný.

  ,

  0
  0
 43. tamara
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 21:04 — Odpovědět

  Hesperos

  0
  0
 44. dada
  3.5.2012 – 11 Iyyar 5772 v 22:44 — Odpovědět

  Tamaro, tak to kdybyste mě potkala před pár lety, tak byste si na mně asi taky řádně a s chutí a zadostiučiněním smlsla :-). Nevím, nepřijde mi to nijak zvlášť nepochopitelné, že se lidi nerodí dokonale moudří a ušlechtilí a že se musí učit a není s nima vždy snadná domluva.
  Cipi,zkouším se trochu dívat i na starší články a komentáře, jak moc jsou ty diskuze tady nesmyslné… mé osobní zkušenosti jsou takové, že rozdílnost názorů (i diametrální) může být přínosná a obohacující, jakkoli je samotná diskuze dramatická, divoká, emoce jsou na pochodu. Takové věci mi nevadí, naopak, často se při takových bouřlivých výměnách názorů člověk posune nejdál.
  Co mi naopak vadí, a nevím, jestli tady na to narážíte, jsou podpásovky v podobě urážek, zesměšňování a zpochybňování partnera v diskuzi, přisuzování mu nekalých motivů, neschopnost si vzájemně naslouchat a zvažovat argumenty (ne jen mlet svou), potřeba dokazovat, že já za žádnou cenu nejsem ten blbější – bez ohledu na to, jaká je pravda… Jsou situace, kdy opravdu další diskuze ztrácí smysl, no ale kde jsou aspoň dva nebo tři, kteří opravdu hledají, tak to snad pořád ještě smysl má :-).

  0
  0
 45. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 05:21 — Odpovědět

  ja som si myslel ze Aza a Asael ,Semchazaj vyzradili tajomstva nebies.

  0
  0
 46. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 05:26 — Odpovědět

  p.s.lucifer je od Ez28,12az18.satanael od Joba.

  0
  0
 47. tamara
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 06:38 — Odpovědět

  dada: nevím, co máte na mysli jako podpásovku, mě se konkrétně nelíbí aktuální stav mysli autora, který dominuje u posledních dvou Odpovědí.
  Nasloucháním se na psychiatrii akt. živím, takže jsem dost citlivá na podtóny, zde celkem jasně cítím, že místa pro diskuzi již nejsou. Konečně, nemyslíte, že by zde svá stanoviska měla obhajovat právě Klára? O čem mám diskutovat? O tom, že malá dva až půl roku stará se nechávají křtít dobrovolně a s plným vědomím přijímají ježíše? O minulosti a praktikách církve katolické? Chce-li diskutovat, musí dát konkrétní téma, ne sbírku irracionálních emočně podbarvených postojů a výkřiků. A když už je zastává, proč je sem píše – zrovna na tohle fórum, její misionářská činnost se mi taky nelíbí. Vemte si poměrně velmi vysokou úroveň článečků pana Haidlera – a dvojnásobně urputně zopakované výlevy poměrně pokleslé úrovně pisatelky – a to jak formálně tak obsahově. Fakt se mi již nechce se tomu věnovat, je to vcelku únavné.

  danny: moc děkuji, ale konkrétně mám na mysli, kdy se výraz Satan počal rovnat Luciferovi. Satan bude asi od arabů převzatý šejtán a ti tak asi převzali název pokušitele nebo ,,podrývače,, z knihy Job, což ale je na straně druhé postava poslaná nejvyšším aby pokoušela Joba, takže proč by to měl být démon nebo ďábel mi není jasné. A kdy došlo k sjednocení s Luciferem, které je z etymologie jména Lucifer v kontextu velmi pochybené, jsem nikde nenašla.

  0
  0
 48. dada
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 08:04 — Odpovědět

  Tamaro, to o těch podpásovkách vůbec nebylo mířeno na Vás, to byla má reakce na Cipinu skepsi ohledně zdejších diskuzí… Protože je čtu krátce a znám zdejší poměry málo, zaujala mě ta skepse, která svědčí o neblahých zkušenostech celkově. A jen jsem nastínila svoje osobní zkušenosti, nebyl to rozbor toho, co se děje tady.
  Že se vždycky někde objeví nějaká aktivistka typu Karly mě vůbec nepřekvapuje a některými výlevy se prostě vůbec nezalamuju. Když něco shledám jako trapné, tak do toho zbytečně nerýpu – proč by to mělo smrdět ještě víc. Odpovědět se dá rázně, fakticky a jednoduše. Karla, už podle toho, že vůbec nereaguje, už to schytala beztak dost.

  0
  0
 49. Cipi
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 08:04 — Odpovědět

  Dada: je to to pozitivnější :) Já mám ráda ( a trochu se v tom asi i vyžívám) ohnivé diskuse, argumentační přestřelky a v takové atmosféře taky občas tahám za pojistky od granátů :) Já prostě nesnáším ( viz duchovní alergie) argumety ad hominem, to v první řadě, v druhé řadě demagogii – jak píšete vy i Tamara, každá podle svého temperamentu.
  Tamara: o démonech toho moc nevím, a zaujal mne váš komentř, že Lucifer = jitřní hvězda = stella matunina = někde taky syn úsvitu. ( Hieronymos)
  Za pár století už stella matutina bylo vyloženě pozitivní a stala se z ní PAnna Maria ( v řadě hymnů)

  0
  0
 50. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 08:06 — Odpovědět

  tamarko,myslite moju mysel?smile.tie dve miesta Pisma som zacitoval,aby bolo vidiet ten rozdiel.vsetko sa taha od Hieronymusa a apokryfov.jednoducho a vystizne dany rozdiel najdete Lucfer na wikkkipedii.aj presne citovane apokryfne knihy,okrem citovaneho Ez.s pozdravom.

  0
  0
 51. karla světlá
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 09:03 — Odpovědět

  přátelé,tady nikdo neměl úmysl někoho evangelizovat. Byla to jen moje odpověď na výzvu pana J.A.Haidlera: “Zeptejte se křesťanů…” Dnes jen třetí odpověď:
  Vaši čtenáři, Jaroslave, odpovídají, zdá se, v rozčílení. Nevadí, zkusím to jinak. Křesťané a židé jsou syny Abrahama. Křesťané duchovními, židé navíc i pokrevními. Gen.15,3 učí, že „Abraham uvěřil Božímu slibu a JHVH mu to počítal za spravedlnost“ Takže existují dvě cesty ke spravedlnosti:
  -cesta důvěry v Boží slib, což je Abrahamova cesta před obřezáním!Je otcem neobřezaných;
  -cesta plnění 613 příkazů a zákazů, plynoucích z Tóry, což je cesta Izraele (v současném judaismu je údajně jen 270 micvot).

  JHVH věděl, že pohané nebudou schopni plnit micvot Tóry. Když je neplnili ani sami židé, o to méně pohané. Nesmí se zapomínat na varování Tóry: „Buď proklet, kdo nebude plnit její slova“-Deut.27,26. Podle rabína Pavla z Tarsu vzal toto prokletí na sebe Ježíš Nazaretský tím, že se sám stal zlořečeným podle Deut.21,23. Z toho plyne, že si každý může vybrat: buď se líbit Bohu plněním micvot Tóry, anebo jít cestou víry v oběť Ježíše Nazaretského a plnit přikázání jediné: milovat svého bližního, což je shrnutí všech 613 micvot v jediném.

  Ptáte se, „k čemu tedy byl celý tzv. starý zákon?“ Rabín Pavel z Tarsu Vám odpovídá:
  -z Tóry přichází poznání co je hřích, co se Bohu nelíbí;
  -Tóra byla vychovatelem, pedagogem do příchodu Mesiáše, měla lidem ukázat, že bez Mesiáše jsou ztraceni; všichni, kdo přijali Ježíše Nazaretského za svého Mesiáše, jsou osvobozeni od micvot Tóry a přešli pod jediné přikázání: „Milujte se tak, jak jsem vás miloval já.“

  JHVH n i c nepokazil. Pokazili se jen andělé a lidé. Moje křesťanství je obsaženo v Novém zákoně a to nikoho neznásilňuje. „Kdo chce jít za Mnou, pojď“, hlásal náš Pán.
  Ptáte se, „proč by člověk potřeboval spasení.“ Odpověděla jsem Vám: „Aby mohl být člověk tam, kde je Bůh, aby se s Bohem a Jeho lidem, s patriarchy Izraele, s proroky a apoštoly těšíl po celou věčnost.“ Spása znamená „záchrana.“ Spásou Božího lidu je JHVH – Žalm 68,20. Podle Izajáše 45,15 je JHVH Spasitelem Izraele. Ale JHVH není jen Spasitelem Izraele, je Spasitelem všech národů – Izajáš 49,6. A z toho se raduji i já.
  Pán Ježíš učil, že „lidé čistého srdce uzří Boha“, to je přesně to, v co doufal Job – 19,25 a co zaslíbil JHVH skrze proroka Daniele: „Vzkříšení mrtvých k životu věčnému“ – 12,2. To je podle Písem s p a s e n í.
  Jen si přeji to, co král Jóšafat z II.Par.20,20. Hodně zdaru a pokoje.
  k.s

  0
  0
 52. Cipi
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 09:51 — Odpovědět

  Myslím, že nejsme rozčilení a vcelku v klidu si tu povídáme, i na vtipy přijde řada…My( ostatní diskutující mi snad tuto paušalizaci odpustí)prostě v klidu ( sine ira et studio)předkládáme argumenty proti.
  Jen chci zmínit, že spoléhat pouze na NZ je hereze markionismu. Křesťané NZ doby neměli nic než “SZ”, . Myslíte si ( otázka je položena nikoli ironicky, ale opravdově ), že dnešní křesťané zkrátka nepotřebují micvot protože jsou vychovaní? Je jejich pokřivený obraz Ježíšovou obětí narovnán?
  A další comment.Jako příklad lásky ( v odpovědi I) používáte zamilovanost. Ta nevydrží a nevydrží pohříchu ani zamilovanost do Boha. A je také dobré se písmácky podívat do kontextu, kde Ježíš používá toto “jediné přikázání”.Znamená to, že toto přikázání ty ostatní ruší? Není spíše rastrem, přes která máme nahlížet ta ostatní?
  A hodně velká provokace –
  je Ježíš zlořečený podle vaší citace “Podle rabína Pavla z Tarsu vzal toto prokletí na sebe Ježíš Nazaretský tím, že se sám stal zlořečeným podle Deut.21,23. ”
  nebo je Mesiáš?
  nebo je Bůh?
  Není z prostého pojmosloví zřejmé, že může být buď jedno ( samo o sobě koherentní, proč ne) nebo druhé ( pak to zlořečení vylučuje)
  a rozhodně ne to třetí.

  0
  0
 53. tamara
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 10:16 — Odpovědět

  danny: to bych si nikdy nedovolila:-)) Děkuji Vám a cipi- je to zajímavé, došlo tedy asi na rožstěpení Lucifera na satana a pannu marii někdy po 4.st. n.l. To je takové hodně jungovské.

  0
  0
 54. karla světlá
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 12:01 — Odpovědět

  Jestliže ani Izraelci nebyli schopni micvot plnit, pak pohané už vůbec ne. Neříkám zamilovanost, ale láska! City přicházejí a odcházejí, ale láska t r v á. Kdo miluje, ostatní micvot nepotřebuje, láska je vrcholem a konečným smyslem náboženstvím.
  Ano, podle Gen.3,15;Izajáše 53,5;Daniela 9,26 měl Mesiáš umřít/obětovat se za izraelský lid, ke kterému byli pak připojeni také věřící z pohanů.
  Mesiáš umřel jako Bůh, jako nejvyšší autorita pro své následovníky. JHVH určil Mojžíše za Boha pro faraona-Ex.7,1, tj.byl faraonovi autoritou, mluvčím Boha živého.
  Přátelé, vyměňujme si názory slušně. Navážet se jeden do druhého není řešením a nebralo by to konce. Naubližovali jsme si navzájem už dost. Samozřejmě křesťané židům více, poněvadž byli déle u moci.

  0
  0
 55. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 12:01 — Odpovědět

  meteorologovia hlasia,ze o dva dni bude koniec sveta.ludstvo sa nahrnie do mesit,chramov,synagog.do peplnenej synagogy vojde vetchy rabin.,,Vy marnite cas modlitbami?Ste mesuge?Mame uz len 45 hodin na to,aby sme sa naucili zit po vodou.,,mudrost sa musi pretavit do cinov.smile.

  0
  0
 56. Cipi
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 12:12 — Odpovědět

  Já se přiznám. Já miluju ( aspoň doufám) ale micvot fakt potřebuju. přiznám se , že potřebuju pravidla i pro lásku lidskou, která se mění, ale je snad přítomna už léta kupř. ke mému manželovi. Řadu “příkazů” v tomto láskyplném svazku překračuju, ale řada mi prostě pomáhá. Já jsem asi hrozné hovado, ale když mě naštve, pomůže jen vědomí slibu a jednoduché příkazy – nezabiješ, nesesmilníš.

  0
  0
 57. woodoo
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 13:14 — Odpovědět

  Cipi: To se dá podepsat. Otázka: Co nás nejvíce determinuje?

  0
  0
 58. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 14:08 — Odpovědět

  Cipi vidite ako sa da pochopit,,kralovstvo,,istom smere.smile.R.Hilel napsal,,nesud cloveka podla toho,co veri,ale podla toho co kona.,,Do siahla ste Laskavosti,opak prisnej,bezcitnej Spravedlnosti.Ochota odpustat a preniest sa nad literu zakona.Ochota uznat,ze sme omylny,dopustajuci sa chyb.ale od tal po tal.smile.pre r.Lowa je dodrziavanie litery zakona cinnost materialne pozemska,laskavost ma i kozmicke rozmery,ako napodobenie laskavosti Hospodina sa stava jednym zo zakladov existencie vesmiru a tvorenia,ktore nieje mozne udrzat v chode prisnym dodrziavanim zakona.,,pokial voda laskavosti preteka a prudi na ostatnych,sama potom prispieva pritoku lasakavosti z Hospodina.clovek dostava stedrost do tej miery,v akej ju vydava.,,pre nasu dobu trosku nezvycajne,ale mne sa to paci.smile.

  0
  0
 59. danny
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 14:13 — Odpovědět

  este by sa to dalo vyjadrit lskavost,chesed,prisnost gevura a od tal po tal,stredny pilier.smile.

  0
  0
 60. dada
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 14:58 — Odpovědět

  Karlo, dobře, že reagujete.
  Problém je v tom, že když už se k Ježíši hlásíme, je třeba, abychom jeho poselství taky respektovali. On sám vyznává, že přišel Tóru naplnit, ne zrušit. A když naplnit, tak uchopit, ukázat a praktikovat v plném světle, ne ji s tím, že už její existence má snad plné zuby nebo že se snad ukázala jako nedostatečná či pro nápravu lidí neúčinná jednoduše skopnout do škarpy. A my ho máme následovat, ne se radovat z toho, že on už cosi nepříjemného, čeho jsme sami nebyli schopní, vykonal místo nás a tím pádem to naplnil a my se tomu vyhneme. To by nebylo žádné naplnění, ale totální zneuctění.
  Naštěstí křesťané Tóru respektují do značné míry právě skrze Ježíše, aniž by si to třeba uvědomovali, protože on sám byl jejím interpretem. Takže pokud jste ochotná uznat, že potřebujeme slyšet a zamýšlet se i nad tím, co Ježíš učil, kázal, jakým stylem žil – už jen tím dáváte najevo, že do života potřebujete určité zásady a pravidla Božího směrování (nejen přikázání o lásce), tedy Tóru (bez ohledu na to, kolik těch zásad v NZ napočítáte). A je trapné chvástat se tím, že pro nás už ztratily pokyny Tóry význam (případně že jsou dobré akorát tak pro židy), když se na nich nejen alespoň zprostředkovaně přiživujeme, ale když se k nim navíc i hrdě hlásil náš Mistr, na kterého se odvoláváme.

  tamaro, k Vašemu tématu – existuje knížka Satan – životopis, nevím, jestli ji znáte. Autor Henry Ansgar Kelly, pokud byste se chtěla dozvědět na toto téma něco víc. Já jsem to ještě nečetla, ale manžel jo a říkal, že jsou tam vcelku zajímavé věci.

  0
  0
 61. woodoo
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 16:26 — Odpovědět

  Ad 42 Tamara: Souhlas, pak jen krůček k účel světí prostředky.
  Ale abychom nebyli příliž příkří, hledejme determinaci jednotlivých.
  :-)

  0
  0
 62. karla světlá
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 17:44 — Odpovědět

  Některý židovský učenec napsal: “Tóra znamena miluj svého bližního”, zbytek je jen komentář.
  Augustin prý řekl: “Miluj, a dělej si co chceš.”
  Hilel: “Co nechceš, aby ti druzí dělali, nedělej to druhým.”

  Vtipálek: “Jsme tu prý proto, abychom dělali dobro druhým. Ale k čemu tu jsou ti druzí?”

  Přeji požehnaný víkend.

  0
  0
 63. tamara
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 18:42 — Odpovědět

  pro k.s.: když shrnu vše, co jste napsal (a) a v jakém pořadí, vnímám to jako demagogii vskutku hrubého zrna. Sbárku citátů si nezapomínejte doma, aby jste mohl(a) trousit kdykoliv a kdekoliv. To Vám všude zvedne žebříček oblíbenosti.
  Při Vašem založení bych uvažovala o nějaké misijní cestě, např. teď bych to viděla třeba mezi Tuaregy do Mali, tam šanci stát se křesťanským mučedníkem a dosáhnout rychle brány spasení hodnotím aktuálně jako velmi slušnou.
  Vaše manipulativní pochody se mi po zevrubné analýze nelíbí ani trochu a Vaše úmysly jsem si vyhodnotila jako značně diskutabilní.
  Takže vzhůru na cesty a nepřidávám Vám sebou citát, alébrž přísloví: Co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek.

  0
  0
 64. woodoo
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 18:51 — Odpovědět

  Ad Vtipálek: Pokusme se brát ostatní jako svébytné bytosti.
  Tímto odpovídám i na předchozí.
  :-)

  0
  0
 65. woodoo
  4.5.2012 – 12 Iyyar 5772 v 19:00 — Odpovědět

  Ad All: Možná by to chtělo více trpělivosti.

  0
  0
 66. karla světlá
  5.5.2012 – 13 Iyyar 5772 v 07:17 — Odpovědět

  tamaro,
  přečetla jste si co je demagogie? Jestli ano, pak podejte fakta, ne prázdné fráze, těším se.

  0
  0
 67. dada
  5.5.2012 – 13 Iyyar 5772 v 07:38 — Odpovědět

  Karlo, tak jak? Mám to chápat tak, že Ježíšův přístup k Tóře Vás nezajímá? (Mrkněte třeba na Mat.5,19)
  Než se podíváme na rabína Pavla z Tarsu, na kterého se odvoláváte a o jehož epištolách apoštol Petr trefně poznamenává, že některé z nich jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných písem, k svému vlastnímu zatracení, přece jen bych zůstala ještě u Ježíše.
  Těžko můžeme přehlédnout, jak moc mu záleželo na obrazu, který si o nebeském Otci v sobě lidi nosí. Z Vaší teorie dvou cest vyvstává obraz Boha značně příšerný. Ustanoví nejprve jednu cestu jen proto, aby dokázal lidem, jak po ní nejsou schopní chodit, na konci této cesty učiní zadost jakési své pofiderní “svaté spravedlnosti” tím, že nespravedlivě potrestá svého nevinného syna, jediného, který po té cestě dokázal jít, a tím se naplní zákon? Pak to není žádný spravedlivý a milosrdný Bůh, ale zrůda.
  Představte si, že byste sama měla dva syny, jednoho grázlíka a jednoho hodného. Stanovíte u Vás doma určitá pravidla k žití, a ten grázlík je bude neustále překračovat a kašlat na ně, protože je holt takové divoké povahy. Jenže vás už nebude bavit trestat pořád jen jeho, bude Vám ho líto, ale protože jste “spravedlivá” a dobře víte, že za přestupkem by měl následovat trest, rozhodnete se pro tentokrát ten svůj “spravedlivý” trest uvrhnout na toho hodného. No tak ho domlátíte a budete mít pocit, že spravedlnosti bude učiněno zadost? Zvlášť, když ten hodný nebude nijak výrazně protestovat a z lásky k Vám si to nechá líbit? Takhle si představujete to prokletí, které na sebe Ježíš vzal? A jeho spravedlivého Otce?
  No a grázlík se bude nadále vesele smát a nebude si žádných pravidel všímat, protože má přece skvělé zastání, má zastánce, který to za něj dobrovolně schytá, ne? A tak bude tu jeho službu obětního beránka nadále vděčně a s láskou využívat, a to je jako ta nová cesta? A ti, kteří jsou blbí, ať si nadále všímají nějakých pravidel a snaží se jim porozumět a respektovat, kdežto ti, co mají svého obětního beránka, jsou už za vodou?
  Co to je za hrůzu, která nám představuje Boha v takovém světle? Nemyslíte, že je načase podívat se na oběť Ježíše trochu jinýma očima?

  0
  0
 68. tamara
  5.5.2012 – 13 Iyyar 5772 v 16:25 — Odpovědět

  K.S.: za a) dovolím si pochybovat již o Vámi zvoleném jménu pro tuto diskusi, král či královna světla mě přivedl k výše zmíněným úvahám o Luciferovi, jež se mi štípnul na závěr ve dva proudy – z nichž jeden je satan a druhý panna marie. Tak kterej teď zrovna jste – ta tmavá stránka nebo ta světlá?
  za b) Vaše záliba v citátech z kontextu vytrhaných mne neohromuje – naopak, vede mě k tomu, že za c) jste ekletik a za d) manipulant
  za d) Do očí bijící manipulací je mimo jiné Vámi vyzdvižená a kritizovaná nedobrovolnost obřízky – z Vámi podaných info vyplývá, že křesťani své děti nekřtí, čekají až dorostou a teprve pak vykročí uvědoměle do lůna církve následovat ježíše a cestu spasení.
  za e) jste mi již zcela šumafuk a nadále se Vám nehodlám věnovat.

  0
  0
 69. tamara
  5.5.2012 – 13 Iyyar 5772 v 16:40 — Odpovědět

  dada: děkuji Vám za odkaz

  woodoo: zkusila jsem se zamyslet,co nás determinuje, nepotěšilo mě to, jedno z možných řešení je, že je to vlastní mozek. Pokud si mozek kohokoliv z nás nemůže něco dovolit v žádném případě, pak je to vidět svoji existenci ve správném měřítku k vesmíru. Proto nám soustavně lže o našem významu a významu věcí a dějů kolem nás. Může se to tak zúžit na evoluci a etologii, prostě otázku přežití organismů. Z toho by plunula rovněž tendence hledat ve svém bytí cosi vyššího, přičemž by bylo z výše uvedeného jasné, že nic takového v něm obsaženo není, z čehož by poté plynulo, že eticko-filosofické kodexy jsou cosi jako odpadní produkty prolhaného mozku sloužící k růstu našeho Já. Mozek lhář se nás snaží udržet na živu a aby naše ega mohla růst, žene nás k obsazování vyšších etologických nik. Z čehož nadále plyne, že nejúspěšnější historicky i geneticky budou manipulující emočně oploštělí psychopati s agresivními asociálními sklony.
  Je to ovšem jen jeden úhel pohledu, můžeme najít i optimističtější.

  0
  0
 70. Cipi
  5.5.2012 – 13 Iyyar 5772 v 21:11 — Odpovědět

  Danny: tak jest a aji vše komentáře jsou laskavé a moudré. Někdy mám pocit, ale, řečeno slovy toho, jehož jméno se tu stále přetřásá: Neházejte perly sviním.
  Karla: Víte, Karlo, jsem moc ráda, že jste se sem ještě vydala a koneckonců jste přinesla už těmi články kůži na trh. Jenže: Křesťanská teologie je poměrně složitá, ale takto předložená zní doopravdy dosti demagogicky a uším vycvičeným na logiku ( a je dost jedno jestli tu Aristotelskou( moderně vědeckou) nebo tu Tora-ickou( talmudskou ) to zní trochu přitaženě. Zkuste si posím uspořádat argumenty,např. ježíš je bohem protože je pro věřícího autoritou stejně jak pro faaona Mojžíš- po pánajána, to je čisté modlářství, takhle by to neodkývali ani apoštolé.( a doufám, že ani křesťanští teologové. Zkuste se zamyslet opravdu a nepředpojatě , snad s biblí v ruce nad otázkou , jak NZ ( a nejspíše zejm. Pavlovy epištoly) řeší to, že- Ježíš je zároveň Mesiáš a zároveň prokletá oběť za naše hříchy. Jeho Božství je pozdější konstrukt a nemá biblickou evidenci, krom Tmášova emotivního výkřiku ” můj pán a můj bůh”

  0
  0
 71. woodoo
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 00:51 — Odpovědět

  Odpověď lze nalézt z roku 325, kdy Constantinus I. svolal 1. nicejský koncil do města Nikaia.
  I když císař zřejmě koncilu sám nepředsedal, z titulu jeho majestátu mu nic nebránilo v ustanovení koncilního pořádku, ergo sám jej vlastně ovládal.
  Zde se mimo jiné řešila i otázka pojetí a vyjádření vztahu mezi osobami v Trojici, od tud umělý konstrukt.

  0
  0
 72. danny
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 05:53 — Odpovědět

  k mozgu.do sveta uviedol,,zaujimavy,,problem Putman.,,predstavte si,ze by sa nejaky clovek podrobil operacii akehosi zlomyselneho vedca.Mozog tohoto cloveka by sa oddelil a umiestnil by sa do nadrze zo zivinamy.Nervove zakoncenia by sa napojili na suprpocitac,ktory by vytvaral iluziu,ze vsetko je uplne normalne.Zdalo by sa mu vidi ludi,premety,oblohu atd.,ale v skutocnosti by vsetko,co sa preziva,bolo len vysledkom elektronickych impulzov putujucich z pocitaca k nervovym zakonceniam.,,Dobra kava na rozmysel.vznikol nam Marix a prupovidka ktoru povedal moskovsky rabin trockemu,,Trocki robia revolucie a Bronstejni za nu platia.,,kedy hovori clovek a kedy ,,mozog v nadrzi,,?euskepticizmus ako vysity.smile

  0
  0
 73. tamara
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 05:59 — Odpovědět

  asi proto bývá u některých národů sídlem myšlení srdce:-))

  0
  0
 74. karla světlá
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 07:27 — Odpovědět

  Přátelé, není snad Talmud jedna velká diskuse? Někteří ve svatém nadšení „překrucovali Písma“, jiní potírali výroky druhých atd. Tedy:
  Dáda: Mrkněte třeba na Mat.5,19); a grázlík se bude nadále vesele smát a nebude si žádných pravidel všímat, protože má přece skvělé zastání, má zastánce, který to za něj dobrovolně schytá, ne?
  Kdyby Ježíš Nazaretský prohlásil, že Tóra se ruší, pak by ti, kdo ji přestupovali, zajásali: ne my, Tóra byla špatná a musela se zrušit. Ježíš naplnil všechna proroctví Tóry, její zaslíbení i hlavní její smysl. Některá nařízení nahradil svým nařízením. Postavil svou autoritu nad Tóru:
  Tóra: “Nebudeš přísahat křivě!“ (Lev.19,12)
  Ježíš: „Já vám pravím, abyste nepřísahali vůbec.“ (Mat.5,33
  Tóra: „…oko za oko…“ (Lev.24,20)
  Ježíš: „Já vám pravím…kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.“ (Mat.5,39)

  Co se týká toho „grázlíka“: „Kdybychom svévolně hřešili…, nemůžeme počítat s (Ježíšovou) obětí za hřích.“ (Žid.10,26) To je snad jasná výstraha všem vychytralým, kteří by se chtěli vesele smát.

  Tamara: Do očí bijící manipulací je mimo jiné Vámi vyzdvižená a kritizovaná nedobrovolnost obřízky – z Vámi podaných info vyplývá, že křesťani své děti nekřtí, čekají až dorostou…
  Tamaro, můj příspěvek nebyl kritikou obřízky, co Bůh činí dobře činí, ale pokusem o vysvětlení rozdílu smlouvy ze Sinaje a smlouvy Ježíšovy. Že církve nerespektují slova Pána církve a křtí malé děti, to je jejich vina.
  Cipi napsala: ježíš je bohem protože je pro věřícího autoritou stejně jak pro faaona Mojžíš- po pánajána, to je čisté modlářství, takhle by to neodkývali ani apoštolé.
  JHVH ustanovil na čas Mojžíše za Boha nejen pro faraona, ale i pro Arona – (Ex.4,15) Nebyli nakonec nazváni bohy všichni Izraelité? (Žalm 82,6)
  Modlářstvím je vzdávání božské pocty někomu, kdo Bohem není. Ježíše Nazaretského uznává za Boha/Syna Božího celý Nový zákon. Kdo z křesťanů Ježíšovo božství popírá, ten není křesťan.
  Nový zákon učí, že židé jsou stále Bohem Otcem milováni, přestože neuznali Ježíše za Mesiáše. Pro ně platí dál smlouva ze Sinaje. A dál se snaží plnit micvot Tóry, kterou jim JHVH dal jako dědictví/odkaz – (Deut.33,4. To je v pořádku. Ale křesťané jsou od micvot Tóry osvobozeni. Pro ně je tou poslední autoritou jejich Pán:
  „Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.“ (Jan 13,13)
  Přátelé, přejte pohanům, že jim nebeský Otec cestu k Němu usnadnil. My, křesťané z pohanů, zase přejeme vám radost z Tóry při plnění micvot, vědomí si faktu, že je to cesta těžší.

  0
  0
 75. danny
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 08:57 — Odpovědět

  ,,…i zobral vedec srdce cloveka a ponoril a napojil….,,smile.niekedy sa hovori o prepolovani a ci premene svetiel,cize myslime srcom a milujeme rozumom.a nakoniec je to vzdy o Jednom.smile.kto sme?kde sme?kam smerujeme?co dlzime Stvoritelovi?ako mozeme hocjaku drobnost zlepsit?nerozhoduje sa na Nebesiach.

  0
  0
 76. dada
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 09:11 — Odpovědět

  Takže Karlo: když Ježíš naplnil, znamená to pro nás, že i my máme Tóru plnit, nebo na ni kašlat?
  Myslíte, že Ježíš postavil svou autoritu nad Boží vůli? Myslím, že modlitba v Getsemane na to odpovídá zcela jasně. Pokud v Tóře hledáme Boží vůli, pak Ježíš nad ni svou autoritu nikdy nepostavil. Pokud ale ztácíme pohled na smysl jednotlivých pokynů a stáváme se otroky jednotlivých přikázání, případně přemýšlíme, jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá (tedy si ta přikázání chceme tak trochu ochočit) – tedy když Tóře jaksi sloužíme, ale ne tak Bohu, pak je klidně namístě říct i tak provokativní větu, jako to udělal Ježíš, že syn člověka je pánem nad sobotou. Vždyť proč Bůh lidem všechna ta nařízení svěřoval, snad proto, aby jim otročili? Naopak, aby pochopili, jak velkou službu a dobro jim můžou v životě nabídnout. Nesouhlasím s Vámi, že Ježíš nařízení Tóry nerespektoval. Odvážil se je ale vidět jako Boží syn, svobodný člověk, ne otrok systému. Nepodcenil ani jedno z nich, to dává jasně najevo. A podle mého k tomu stejnému vyzývá i nás.
  Uvádíte dva příklady, které jsou jakoby v protikladu s nařízením Tóry. Jsem přesvědčená, že v žádném protikladu nejsou. Ježíš vyzývá, abychom nepřísahali, kdežto v Tóře jsme vyzýváni, abychom plnili Pánu své přísahy. Z Ježíšova pokynu přece neplyne, že nemáme plnit přísahy! Ale naopak, abychom se do přísah nevrhali bezhlavě, důkladně zvažovali, co vypouštíme z huby, kriticky zhodnotili vlastní síly… a pak sebekriticky dospějeme k závěru, že naše velikášská slova a odhodlání nejsou namístě a že možná bude stačit, když zůstaneme při zemi a budeme se držet prosté upřímnosti ve vztahu k Bohu (i k lidem), jak říká Ježíš, buď vaše řeč ano ano, ne ne.
  Stejně tak s nastavením druhé tváře. Bylo snad smyslem nařízení o spravedlivé náhradě, tedy oko za oko, to, aby lidi začali prahnout po pomstě, po spravedlivém zadostiučinění? Právě naopak, nařízení směřovalo k tomu, aby společnost dokázala pohlížet na své členy (bez ohledu na jejich mocenské postavení) s velkým respektem, vážila si každého z nich, tedy je to nařízení směřující k dobrým vztahům, chcete-li k lásce. Pokud Ježíš reaguje na zvrhávání se tohoto nařízení, není to nic proti němu, naopak. Pokud se někomu stalo nástrojem k pronásledování a vydírání bližního, k jeho ponižování – pak Ježíš svým dodatkem vše uvádí na pravou míru: Nejde tu o nějakou rovnici dal nedal, která musí být za každou cenu vyrovnána. Jde o vztahy mezi vámi, a to je to první, na co máte při naplňování tohoto přikázání vždy myslet.
  Takže se znovu ptám: když Tóra tolik zajímala Ježíše, když jejímu pochopení věnoval sám tolik energie, neznamená to snad, že stejný respekt jí máme věnovat i my?
  Jak vůbec může onen grázlík “svévolně nehřešit”, když se o daná pravidla ani nezajímá, považuje je za přežitá a nedůležitá pro svůj život? Neprotiřečíte si trochu?

  0
  0
 77. Cipi
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 09:18 — Odpovědět

  Karlo, ale to jsem psala již v diskusi po “jedničku” . Skutky 15. Apoštolové křesťanům z pohanů jasně předložili, tak jak to chápe také celý židovský svět, že ne-židé jsou před Bohem povinni tzv. přikázáními Noemovi , tzn tím, čím požehnal Bůh Noemovi po potopě. Ve skutcích je to hezky shrnuto.( a také v předchozí diskusi) .
  Nicméně. Zrovna Kázání na hoře není nijak “autoritativní” není to změna Zákona, je to intence Zákona. Podobným způsobem argumentují také jiní učenci v Talmudu.PS vám se zdá, že podle kázání na hoře je ta Ježíšova cesta snazší než ta “plničská”? Bylo vám řečeno “nezabiješ” ( no , to se vcelku splnit dá) ale já vám říkám: Již kdo se hněvá na svého bratra… ( ruku na srdce, to už je neplnitelné !!) Ježíšovi nejde o nesplnielné a věřím, že mu nejde ani o to, aby ukázal nesplnitelnost zákona, prostě chce ukázat, že to není “einfach” plnit.. ale pozor! není v této tendenci mezi židovskými učenci osamocen. Mnoho z nich zaznívá v talmudských rozpravách a mnoho z nich k podobné cestě vyzývá i později.
  A byla bych opatnější v tom, co je to “překrucování”. Jednak se obávám, že jste žádnou talmudskou ozpravu nečetla celou ( doporučuji od Petra Slámy ( takto učitel na ETF a zbožný křes´tan) knihu Tanu rabanan, kde jsou některé pěkně přeloženy do češtiny. Také doporučuji některého z církevních otců ( v češtině výborné překlady od lenky Karfíkové, nepř. Richard od sv. Viktora nebo něco z Augustina- to je taky úplně jiné vnímání biblického textu. I ti, co stojí v základech křesťanství ( apoštoly počínaje) zacházejí s textem bible přinejmenším kreativně.
  Znou vyzývám ke studiu ( a pokud chcete argumentovat, vždy prosím poctivě odazem na bibli, v kontextu, nebo na toho kterého dogmatického theologa)

  0
  0
 78. tamara
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 11:09 — Odpovědět

  My oslovení přátele, který byl použit přispěvatelem v úvodu reakce č. 74, používáme u nás doma pro ty, co známe. Všichno lidé rozhodně nejsou mí přátelé, zvláště pak ne ti, co evangelizují pod smyšleným jménem nesmysly. Obtěžují někoho snad podobným způsobem kemetisti s horem (a mohli by, mají stejnou historku, zduchovnělá podstata osirida oplodnila isis a narodil se hor – brána hvězd) Uplálili někdy někoho kemetisti? Neupálili. Mají snad inkvizici? Nemají. Naproti tomu tito nešťastní křesťanští pohrobci považující se za ,,nositelé světla,, pokračovatelé podivné komunity složené z asociálů, otroků a propuštěnců, nesvobodných lidí neschopných si ani tu svobodu vydobýt(takový římský lumpenproletariát), kteří se zmohli pouze na simplexní nesouvislý protiřečící si pseudofilosofický koncept spočívající v dosti bizarním zvyku uctívání ukřižované mrtvoly, scházení se po sklepech, kreslení či ,,sprejování ,, symbolů ryb na tmavá místa (aby je u toho nikdo nechytl) a kteří tak finálně dospěli k nedůslednému vykradení mithraismu a judaismu z nedostatku vlastní invence, naopak obtěžují obracením a upalovali a mučili kvůli tomu lidi a dělali by to znovu, kdyby mohli. O inkvizici nemluvě. Jejich papežové nazývající se drze náměstkové nejvyššího na zemi byli z 90% příšerná zkažená pakáž. (Už jen přisvojení si takovéhoto titulu si samo říká v jakémkoliv náboženském systému o řádnej výprask a likvidaci – rouhačství první kategorie. Jinak mohu jen ještě dodat, že vždycky, když někdo vyleze z hnoje a získá moc, tak je to katastrofa. Quod errat demonstrandum.

  0
  0
 79. tamara
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 11:22 — Odpovědět

  Chci něco zásadnějšího dodat – když mi někdo vrazí nůž do zad, tak pokud to přežiju a znovu se k němu obrátím v důvěře či nepozornosti zády, tak jsem hlupák já. Nevím, proč bych měla takovýmhle kecům – v tomto případě produkovaných diskutabilní osobou říkající si K.S.- věřit, přihlédnu-li k historickým okolnostem a dějinnému vývoji. Jsou to pro mě akorát vši v kožichu.

  0
  0
 80. karla světlá
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 11:28 — Odpovědět

  dáda: „Nesouhlasím s Vámi, že Ježíš nařízení Tóry nerespektoval. Jak vůbec může onen grázlík „svévolně nehřešit“, když se o daná pravidla ani nezajímá, považuje je za přežitá a nedůležitá pro svůj život? Neprotiřečíte si trochu?”

  dádo, můžete nesouhlasit jen s tím, co bylo napsáno. V mém příspěvku není napsáno, že Ježíš nařízení Tóry nerespektoval, ale že postavil svou autoritu nad Tóru.
  „Slyšeli jste…, ale já vám pravím…“. Nemůže platit obojí. Buď platí staré, nebo nové. Rozumím, že „Oko za oko“ bylo Boží milosrdenství, aby někdo kvůli oku nevyhladil celou rodinu. Ale pro křesťany opravdu platí to Ježíšovo, to nové. Proto opakuje apoštol Jakub: „Především nepřísahejte….“ (Jak.5.12)
  Možná se budete divit, ale pro křesťany neplatí ani „Milovati budeš bližního j a k o sebe.“ Proč? Protože v tom „starém“ byl měřítkem lásky člověk, tj. jestliže byl někdo na sebe přísný, tvrdý, mohl být přísný a tvrdý i na bližního. V novém je mírou lásky láska Ježíšova: „N o v é přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali j a k o JÁ jsem miloval vás.“ (Jan 13,34.

  Že si protiřečím? Vždyť píšu stále to stejné. Křesťané jsou osvobozeni od micvot Tóry, poněvadž jsou pod Tórou Mesiášovou: „Mou Tórou je Kristus“, napsal rabín Pavel. (I.Kor.9,21) A navíc dodal: „“Kdo miluje, naplnil Tóru.“ (Řím.13,8)

  cipi: „…to chápe také celý židovský svět, že ne-židé jsou před Bohem povinni tzv. přikázáními Noemovi.“ „A byla bych opatnější v tom, co je to „překrucování“.“
  Tak jsme si porozuměli nakonec s „celým židovským světem.“ Chvála Bohu. A s tím překrucováním? Sám rabín Löw obviňuje „z násilného překrucování prostého významu textu.“ (Maharal, Ner micva, O svátku chanuka, slovník pojmů, heslo „pilpul“)

  0
  0
 81. dada
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 13:41 — Odpovědět

  Karlo: Tak ještě jednou, abychom si správně rozuměli. Je Tóra ve své podstatě Boží směrování pro člověka, nebo soubor vyhlášek, se kterým se má zacházet jak s kladivem na čarodejnice? Pokud to první, Ježíš se nikdy nad její autoritu nepostavil. Pokud druhé, pak si troufl do způsobů jejího užívání ve své době řádně zavrtat a osoboval si k tomu oprávněnou autoritu. Nebo snad chcete říct, že smyslem Tóry od samého začátku nebylo naše žití v souladu s Hospodinem? Pokud ano, proč by něco takového měl Ježíš rušit? Myslíte, že dnes je pro nás přikázání o náhradě škody zbytečné? Že nemá smysl trestat zloděje? Na tom nic nemění to, že máme být i při takovém vykonávání trestů milosrdní a nenechat se strhnout zlobou a pomstychtivostí, svaťouškovskou pokryteckou pseudospravedlností atd., zkrátka tím, před čím Ježíš varoval a co k již řečenému takto dodával, aby to uvedl do pravé perspektivy. To není žádné rušení, překračování či stavění se nad autoritu Tóry samé coby Božího směrování pro člověka, naopak, upřesnění, podtržení jejího významu.
  K přikázání “miluj bližního jako sebe”: chcete snad říct, že Ježíš nebyl člověk? Tím, že směřuje naši pozornost na způsob, jakým lásku k bližnímu praktikuje on, nic neruší, pouze dává názorný příklad, jak taková láska v praxi vypadá.
  Jak můžou být křesťané osvobození od micvot Tóry, když sám Ježíš byl jejím ztělesněním, když právě on ji nasál a praktikoval celou svou bytostí a zprostředkovával nám ji jak nejlépe uměl a jak mu bylo od Boha dáno? V tom necítíte žádný protimluv?
  Pokud je mou Tórou Kristus, pak to ale nesmí být žádný pseudokristus, kterému je Tóra ukradená a který snad o ni zavadí jen s nostalgickou vzpomínkou.

  0
  0
 82. Cipi
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 19:10 — Odpovědět

  Slyšeli jste…, ale já vám pravím…“. Nemůže platit obojí. Buď platí staré, nebo nové.
  Milá K.S., nevím, zkuste ještě jednou. To není NIC nového. To není autoritativní změna, to je jen hledání něčeho, co je v základu takového přikázání ( pěkně to píše dada). Myslíte si, že ( použiju své oblíbené a zde již citované z kázání na hoře ) už NEPLATí nezabiješ, když nyní platí Kdo se hněvá na svého bratra!! Naprosto ne! Platí obojí, to první jaksi samosebou, to je psáno v Tóře, a to by si Ježíš nedovolil, jak věřím.
  Dada: Já bych si ale opravdu myslela, že křesťané z pohanů jsou právě tím noachidským ustanovením zbaveni povinnosti Zákona, minule jste to přejně komentovala. Ale mslím,že když člověk žije s Evangeliem, najednou se mu ta tóra začíná otevírat a člověk zatouží po Tóře. Nikoli jako po svazujícím zákoníku, ale jako po něčem do čeho život před Boží tváří přirozeně ústí.
  Mám pocit, že hledání hranic zákona, které tak nenáviděl Ježíš ( cedíte komára a spolknete velblouda) a kliček obezliček je úplně stejné, jako když dnešní křesťan hlásá – jen láska, Ježíš naplnil zrušil, já už nemusím. Myslím, že dnes by Ježíše první zastřelili křesťané. Bojím se, že dnes by provokoval úplně naopak, cca jako Achab

  0
  0
 83. Cipi
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 19:12 — Odpovědět

  omluva- první věta je citát z komentáře K.S

  0
  0
 84. karla světlá
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 19:56 — Odpovědět

  Poněvadž všechno už bylo řečeno a točíme se stále dokola, můžeme téma ukončit. Mám pro změnu otázku já: Věříte, že se ještě může naplnit proroctví Micheáše 5,2?

  0
  0
 85. dada
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 21:17 — Odpovědět

  Cipi, já s Váma naprosto souhlasím. Nevím ani, jestli máte zkušenost, kolik sviňáren se za tu “jen lásku” v křesťanských církvích schovává, jak moc chybí cvičení v soudnosti a osobní odpovědnosti. Pokud ne, buďte ráda.
  Nevím, jestli by museli Ježíše střílet, podle mě by ho mnohde hlavně ani nepoznali, nevpustili mezi sebe. A že by si Ježíš rozuměl s Achabem, to je dost dobře možné :-).
  S těmi micvot máte pravdu, pohané mají jinou historii a myslím, že společenství Hospodinových vyznavačů můžou obohatit zase jiným způsobem, už jen tím, že jim přikázání nejsou samozřejmá a mají přirozenou tendenci pátrat po jejich smyslu. Na tom smyslu bychom se nakonec shodnout měli, způsob vnějších zvyklostí a praktikování je až druhotný. Šlo mi o to nezavírat oči před tím, co je zjevné: Ježíš sám byl žid, Tórou žil a vyzval nás ke svému následování. Jak se s ní popasujeme my, kolik v ní vyčteme jakých pokynů, jak je pochopíme a jak se nám podaří je naplňovat v životě – to už je jiná věc. Ale ignorovat tuto výzvu je, tuším, hodně nebezpečné.

  0
  0
 86. Antonín Blažek
  6.5.2012 – 14 Iyyar 5772 v 21:41 — Odpovědět

  Ještě jednou jsem si přečetl celý článek. Konečně jsem pochopil co nám chtěla Karla Světlá sdělit. JEŽÍŠ “Kristus” je takový židovský DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 87. danny
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 06:09 — Odpovědět

  Mahler vypovedal,,v biblii je 98 percent pravd o zivote u Svejka 100 percent.,,smile.

  0
  0
 88. karla světlá
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 06:18 — Odpovědět

  Je to smutné. “Ke klacku sahá ten, komu chybí myšlenky”, napsal Marx. Místo faktů rouhání? To je nedůstojné shekelu.

  0
  0
 89. tamara
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 06:43 — Odpovědět

  Ty častušky K.S. mi připomněli Krylovo Vrah o morálce káže.. To je dobrý, permanentní rouhači obvińují ostatní z rouhání. Připomíná mi taky argumentačně Kalouska a Čunka. Není to navíc člen strany lidové?

  0
  0
 90. woodoo
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 07:27 — Odpovědět

  Ano, ano. Kdož máš oči, dívej se, kdož máš uši, slyš. Jak již výše zmíněno, ani perly sviním nezabraly, ani úvaha o determinaci, jak smutné. To jen někteří se opravdu poctivě zamyslí, a díky za to. No co už. Zdá se, že k výplachu došlo, a to zcela nenávratně. V posledku je do toho hodit vidle nutno, neb již není pro KS další debaty nad věcnými argumenty zapotřebí, které zde byly vyloženy. A je to, chtělo by se říci. :-)

  0
  0
 91. karla světlá
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 11:05 — Odpovědět

  No, rouhání pana Blažka je evidentní. Mohla byste mi, paní Tamaro, napsat jediné mé rouhání?

  0
  0
 92. Cipi
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 11:31 — Odpovědět

  Ad 85: mám, a velmi velmi zblízka. Již nikdy více. ale asi si mne najdou. nebo jim naběhnu, jak se znám.
  Ad 88: Nezlobte se Karlo, ale v rozhovoru jde kromě hotových myšlenek také o naslouchání. Řada z nás se snažila nepředpojatě položit námitky. Zdá se, že jste si je ani nepřečetla.A myšlenek, dobrých a nezávislých tady padlo dost a dost. Tentýž Marx řekl také ,že náboženství je opium lidstva. Pokud je podáváno jako opium,pak už , jak říká woodoo, se nedá už nic dělat. ( Nebo to řekl Groucho Marx?)

  0
  0
 93. Antonín Blažek
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 15:48 — Odpovědět

  ad91)karla světlá V Egyptě skutečně nebyli křesťané. Nebyli tam ani židé. Jedno z jmen pro Boha JHVH je tuším zmiňován až po vyjití z otroctví: Ex 3/14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
  Byla by to skutečně švejkovina kdyby Ježíš tvrdil, že stačí ke spasení jen láska a neplatí to co Hospodin v Tóře nařídil a předal prostřednictvím Mojžíše Izraeli. A to i v tom případě, že je v postavě dobrého vojáka Švejka mnohdy víc rozumu než v mnohé pomazané hlavě, Parlamentu či vládě.
  No a samotní křesťané v době Ježíše z Nazaretu taky neexistovali. Ti se tuším objevili nějaké tři století po jeho smrti. I když ani ti se snad křesťany také nenazývali.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 94. tamara
  7.5.2012 – 15 Iyyar 5772 v 17:54 — Odpovědět

  antonín blažek: je to sice nepodstatné, ale nemáte úplně pravdu. Je nutno v rámci objektivity podotknout, že v roce 177 vydal filosof Celsus (řecko římský původ) dialog Pravdivé slovo, ve kterém vyvrací křesťanské mýty jeho doby. Dílo se dochovalo z větší části jen díky tomu, že Origenes napsal Contra Celsum, kde cituje jeho celé pasáže, které se potom snaží vyvracet. Toto dílo, stejně jako patnáct knih proti křesťanům od Porfyria ze 3 století bylo spáleno křesťany na hranici v 5. století spolu s dalšími. Zatím bez autorů, ti už naštestí pro ně nežili.
  Celsus vyčítá již tehdy křesťanům, že vytvořili tolik rozporných podání o Ježíšovi a tak často měnili text evangelií, až se v tom sami ztratili. Tak například jeho matku měl upozornit arch. Gabriel, že porodí božího syna, ale zapomněli odjinud vyrazit text, že matka a rodina ho pokládali za magora. Dále uvádí, že jeho matka byla vesnická žena ne úplně nejlepší pověsti, kterou manžel (tesař) vyhnal z domu, když zjistil, že mu nasadila parohy s vojákem římské armády jménem Panther, který byl původem Řek. Když syn vyrostl, šel do Egypta na zkušenou a naučil se tam jako spousta jiných čarovat – od kněží. Po návratu do galiley si tím vydělával na živobytí, šlo mu to tak, že propadnul megalománii a začal se prohlašovat za božího syna. Tyto pověsti kolovaly po Římě a tehdejší lidé jim věřili. Brali je vážně lidé jako Lukiános, marcus Aurelius a jiní, Celsus byl seriózní autor.
  ještě poznamenávám, že historka o jeho smrti je pochybená už proto, že tři události by jistě nezůstaly nezpozorovány např. Pliniem starším, Plutarchem, Juvenalisem a dalšími. Především zatmění slunce si v okolí, kde fungovalo plno astronomů a astrologů nikdo nevšiml, roztrhnutí chrámové opony je pitomost – to si vymyslel někdo, kdo o ni jakživ pohledem nezavadil a vstávání mrtvých z hrobů (opraavdu nestandartní záležitost) by jistě zaznamenali i židovští historikové (nejen oni, samozřejmě). Justus z Tiberiady – jak víme od konstantinopolského patriarchy z 9. století, se nezmínil a Josef Flavius také nic. Stejně tak filón Alexandrijský. Zdravím Maye.

  0
  0
 95. karla světlá
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 08:10 — Odpovědět

  Lásce asi rozumí jen ten, kdo miluje. Milujícím Boha je láska “rozlitá do srdcí”, jak psal rabín Pavel z Tarsu. Židé, kteří uvěřili, že Ježíš z Nazaretu je Mesiáš, byli nazváni “křesťany” v Antiochii (zřejmě v té Pisidské v Malé Asii)snad několik měsíců po Vzkříšení.
  Pan Blažek si plete první křesťany/kristovce s pozdější státní institucí Církve.
  Je mi líto, že se stále bráníte uznat, že nad lásku už nic není, poněvadž Láska je Bůh.
  “Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska” -I.Jan 4,8; A všem spekulantům, kteří by toho chtěli zneužívat, autor vzkazuje: “Nemilujte slovem, ale opravdovým činem!” – I.Jan 3,18. No řekněte, nezní to ausgerechnet židovsky? Není to snad v souladu s Tórou?

  0
  0
 96. dada
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 09:00 — Odpovědět

  Karlo, to, co tady předvádíte, má být jako projevem Vaší lásky k diskutujícím? Trochu se vzpamatujte.
  Chudáka Antonína Blažka tady osočíte z rouhačství jenom proto, že to Vaše prapodivné pojetí Ježíše mu připomíná Švejka, což z jeho strany považuju za ještě velice laskavé a humorně pojaté přirovnání – já bych pro rozbor toho Vašeho obrazu volila mnohem ostřejší slova.
  Diskutujete jak splašená koza, které se drolí půda pod nohama – jak máte zareagovat na nějaký konkrétní argument, místo abyste se zastavila a zamyslela, odskáčete hned jinam – takže vlastně vůbec na konkrétní myšlenky nereagujete, jen tu jaksi zběsile skáčete z místa na místo, když se máte na to místo pořádně podívat, už jste zase radši honem pryč… Taková diskuze opravdu nemá žádný smysl. Mně je to jedno, ať se za jménem K.S. skrývá třeba rohatý čert, ale musí to mít hlavu a patu, musíme vzájemně reagovat na svoje myšlenky, ne jen tak zběsile střílet od boku cosi, co má dotvrzovat naše teorie.
  Nevím, možná jste jinak hodná paní, máte třeba dar pomáhat potřebným, navštěvovat nemocné a opuštěné… ale to, co předvádíte tady, je opravdu pro ostudu. Jediné, co Vás omlouvá, je, že to učení nepovstalo z Vaší hlavy, že jste jen řádně proočkovaný a zpracovaný pěšák, to je zřejmé. A jak jsem říkala na začátku, vyprášit kožich (a věřte, byl by to projev té největší lásky) by potřeboval hlavně někdo jiný.
  Když už sama diskutovat neumíte, zkuste si přizvat na pomoc někoho Vám blízkého, kdo k tomu je aspoň trochu obdarovaný. Jistě máte ve své církvi k tomu povolané lidi, třeba nám tady tu Vaši teorii řádně osvětlí.

  0
  0
 97. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 09:21 — Odpovědět

  ad94) karla světlá Zamilovanost nebo láska vydrží lidem tak půl roku. Pavla vyhnali židovští stoupenci Ježíše z Jeruzaléma k pohanům. Jana vyhnali ze sboru v Korintu. Ježíš z Nazaretu nebyl pomazaný – řecky Kristus. Nebyl ani bohem jak z něj chtěl později udělat Jan. Učení o božství Ježíše se hodilo později kdy se utvořila skupina lidí opustivší učení žida Ježíše. Potřebovali nahradit pozemského boha – císaře. Ježíš neřekl modlete se ke mě. Neřekl žádejte mě jako Hospodina.
  Jan 15:16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
  Co si, po uchvácení světské moci, představovali představitelé utvořená církeve pod pojmem láska? Staleté pronásledování židů a jinověrců spojené s jejich mučením a vražděním. Vyvraždění milionů indiánu v Americe, černochů v Africe…. To vše bylo možné jen proto, že bibli nesměl nikdo vlastnit. Kdo ji vlastnil nebo přeložil byl církevními pohunky zavražděn. Jen proto aby nemohli lidé poznat jak bludné a zvrácené učení je kázáno v kostelích. Učení, které odporuje tomu co kázal a učil sám Ježíš.
  Ježíš byl pokřtěn Janem byl stoupencem křtu. Nikdy o sobě neřekl, že je Mesiáš. Ježíše nikdo nepomazal. Ježíš Boha nesesadil ani nenahradil.
  Milovat bližního svého znamenalo milovat Izraelita Izraelitu. Ježíš přišel kázat Izraeli ne přišel kázat pohanům. Židé žijící dlouhá léta v porobě byli rozhádáni, zkorumpováni možná i proto dopustil Hospodin aby byl druhý chrám Římany zbořen. Dnešní křesťané vesele pokračují ve vraždění jinověrců. Kde je ta jejich hlásaná láska.
  Sírachovec 11/15 Moudrost, rozvaha a znalost Zákona pocházejí od Hospodina, láska a cesty dobrých skutků jsou od něho.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 98. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 09:40 — Odpovědět

  ad94)tamara Děkují za upřesnění a posazení zmínky o křesťanech na časovou osu. Jisté je, že v době života Ježíše a po jeho smrti žádní křesťané Jeruzalémě neexistovali. Židé řecky nemluvili, Ježíše z Nazaretu za pomazaného Mesiáše taky nepovažovali. Byl pro ně tesařem a synem Josefa a Marie. Je pravděpodobné, že se stoupenci Ježíše, z niž mnozí pochybovali o jeho z mrtvých vstaní, chtěli mezi pohany nějak odlišit o vyznavačů jiných náboženství nebo byli pohany jako křtěnci případně kristovci zváni.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 99. Cipi
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 10:00 — Odpovědět

  Karla: Již Aristoteles věděl, že ne vždy je obrácení subjektů totéž. ( Pokud platí volavka je pták, neplatí vždy, že pták je volavka.) Prosím, NENÍ TOTÉŽ Bůh je láska a Láska je Bůh!!! Bůh rozhodně je ( mimo jiné láska, ale taky pravda, spravedlnost, a soud, atd atd, kolik je jen jmen božích.
  Pokud tvrdíte, že láska je bůh, máte ze svého pohledu pravdu, ale pak uctíváte jiného boha než toho biblického ( a opravdu tomu tak z vaší diskuse vyplývá). Vaším bohem je opravdu láska. Není to nic nelidského, je to dokonce dobově signifikantní, ale pozor na Bibli.
  tohle píšu ne kvůli diskusi, ale kvůli vám.
  Tamara: jen malé upřesnění útočné pamflety jsou obvykle zkreslené, ať hájí kteroukoli ze stran, byť tu naši oblíbenou. Římský voják Panthera je totiž asi opravdu zkreslení toho, co hlásali řeckymluvící křesťané o Ježíšově původu z panny ( pathenos) . Toto dogma nehájím, jen bych upozonila, že pomluvy kvetou vždy podobným mechanismem a v každé době
  Mayové: řada židů Ježíšovy doby a také jiných národů římské říše skutečně mluvili řecky, takovou lidovou formou, podobnou naší euroenglish , zvanou koiné dialektos. ( V tomto jazyku je taky napsaný clý NZ). A židé tenkrát stejně jako dnes obvykle byli schopni hovořit více jazyky.

  0
  0
 100. Cipi
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 10:02 — Odpovědět

  Oprava panna =parthenos

  0
  0
 101. Advocatus diaboli
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 10:35 — Odpovědět

  Dada: Víte, můj názor na tuto věc je ta, že křesťanská theologie je poměrně komplikovaná věc. Naprostá většina křesťanů a to žel i ( nebo zejména) theologů , je povážlivě nevzdělaná, a vlastně je to ani nezajímá. Proto je ta žitá forma křesťanství tak myšlenkově vyprázdněná, a chytá se každé módy , jako je psychologie, antropologie, religionistika, obecná religiozita ( zase pohříchu nikoli ve svých odborných formách , ale spíše v těch zpopularizovaných a opět pokleslých formách).
  Jakous takous koherenci si udržuje katolicismus, jehož přirozenou misijní strategií je in-kulturace( přesně to, proti čemuž bojovali bibličtí proroci, už i proto že je lákavá a velmi úspěšná). Nasává do sebe řadu pohanských jevů, které tady na těchto stránkách rozkrývá ex-katolík Antonín B. Svět je to nádherný, pestrý a lákavý a dobře se v něm žije, ale marná sláva, je už zcela oddělen od svého židovského kořene a živí se už staletí z jiných zdrojů.
  Křesťanská teologie( a to i ta protestantská) je tak podivnou směsicí tradic, dojmů, zbytků a cárů starých koherentních teorií. Jako příklad uveďme podivuhodnost Trojice, kterou přejali i takoví ultaprotestatnté jako jsou Adventisté,baptisté, a letniční. Proč, čert ví. Asi jim všem vyhovuje božství JK, poněvadž nepředmětný B ůh je nepohodlný a nějak se špatně uctívá. JK si můžete představit, zamilovat se do něj, je krásný, věčně mladý ( nevěřte nikomu, komu je přes třicet) , laskavý, přítel celníků a nevěstek, a mučedník. Zvláště pro ženy ideální objekt. ( Navíc neženatý, tedy patřící všem). Tím nechci ježíše snižovat!! Jen ten obraz, který po něm zbyl napříč křesťanskými denominacemi. A to je konec všech slavných a jemných subsistencí, esencí a existencí středověkých disputací. Božství ježíše krista je zřetelný výsledek řeckého myšlení, které určitě bylo obohacené keltským větrem trojin. Ovšem Ježíš jako bůh- jako Apollón naší doby – s tím by hluboce nesouhlasiili ani diví dávní obhájci Trojice .Je Bohem proto, že ačkoli JE a nepřestává být ve své pozemské existenci pravým člověkem ( jako takový je neuctívatelný), po svém vzkříšení “sedí na pravici Boha Otce všemohoucího a přijde soudit živé i mrtvé” a jako takový, je jednorozený Syn Boží. Má jeho podstatu ( jedné podstaty s Otcem) a zhruba, tak jako váš otec i vy jste lidé, tak je On, svojí podstatou božský. Proto je taky jeho počínatelem Bůh ( narozen z panny), tak jak to robil Zeus blahé paměti. Normální člověk zrozený z muže a ženy by mohl být Bohem adoptován ( křesťanský směr adopcianismus), to ale nestačilo. Proto ta panna a to zázračné početí. A proto katolická dogmatika přidává ještě neposkvrněné početí už i Panny Marie( i její rodiče už to neudělali normálně) .
  je to krásná a koherentní zcela nežidovská koncepce. Na Mesiáše, jak jej očekával a v Ježíši rozpoznal “rabín z Tarsu” takové nároky rozhodně nejsou kladeny. ( onen omílaný text z Izajáše- hle panna počne a porodí syna- je v původním textu prosté “a dívka počne a porodí syna”

  0
  0
 102. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 11:20 — Odpovědět

  ad99)Cipi Nepochybuji, že v Izraelité v době římské okupace Jeruzaléma znali spoustu jazyků. NZ ale byl snad sepsán nějakých sedmdesát let po smrti Ježíše. Další spisy ještě později. Nepsali je apoštolové. Původní zmínky rané církve o Ježíši se do NZ nedostaly. O skutečném působení Ježíše z Nazaretu se toho dochovalo skutečně velice málo. Zůstaly jen upravené mýty a pověry. To později nahrávalo těm co tvrdili, že Ježíš ve skutečnosti vůbec nežil. Nebo nebyl ukřižován. Případně byl vyučen jogíny a svou smrt na “dřevě” jen předstíral. Pak odešel spět do Indie nebo západní Evropy.
  Je jisté, že Římané ani Izraelité neměli zájem na zachováni jakkoliv písemné zmínce o působení kazatele z Nazaretu. Pro historiky nebyl Ježíš asi taky nijak zajímavý aby se o jeho působení Judei zmiňovali. Považovali jej i za Jana Křtitele.
  Marek 6/14 Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly.“
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 103. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 11:46 — Odpovědět

  Antonín Blažek: nezlobte se, že zase šťourám. Píšete, že Židé řecky nemluvili – to tak úplně není, např. v té době se mluvilo právě v Galileji běžně arameejsky a řecky tedy něčím jako řeckým nářečím resp. koiné, což byla v té době běžná řeč mnohojazyčných národů, které dobyl Alexandr makedonský a které pod správou Řecka helenizovaly. Např. v té době Židé v diaspoře (bylo jich mnohme víc než Palestinců) mluvili převážně řecky a mnohdy byli odkázánijen na Septuagintu, alexandrijský překlad tóry do řečtiny. V samotném Jeruzalémě v té době převládala aramejština. Do Říma se od začátku císařství hrnuli levné pracovní síly – ,,ekonomičtí emigranti,, a otroci z Východu. Jejich jazykem byla řečtina, dokonce si nějaký římský literát,nemůžu si teď vzpomenout kdo, v 1 st. n.l. stěžuje, že ve městě se nedá vydržet pro samou řečtinu. Dá se říct, že to v 1 a 2. st. byl v Římě jazyk spodních vrstev, propuštěnců a otroků. Proto je také logické, že ty příběhy o ,,svém – proletářském ,, novém božstvu si psali, ti co psát uměli, v různých variantách řecky, taky jsou tak napsany evangelia. Myslím, že jsem někde četla, že je zřejmě Pavlův list Židům vyjímka, protože byl asi orig. aramejsky, z výše uvedeného se mi to zdá taky docela logický.
  Zdravím Maye

  0
  0
 104. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 11:55 — Odpovědět

  Cipi: dík za ,,pannu,, – beru v úvahu, ale že by si vzdělaný římský literát pletl parthenos a panther, připomínalo by to hru na tichou poštu :-)) Ovšem pak by byla možná i varianta, která neudělá z panny panthera, ale z panthera pannu, zvláště, když si to mezi sebou vypráví potichu po sklepech řeckým nářečím lidé nejrůznějších národností a není to rodný jazyk ani jednoho z nich.

  0
  0
 105. danny
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 15:37 — Odpovědět

  ked tak dobre pozname Jezisa,skuste mi pomoct dostat sa skrz Lukasa16.1-9.smile.akosi sa tam potacam.

  0
  0
 106. karla světlá
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 15:39 — Odpovědět

  A.Blažek: Dnešní křesťané vesele pokračují ve vraždění jinověrců.
  Takové nesmysly máte rádi? To lechtá vaše ouška? Proč ho nikdo neopravil? Styďte se, tamaro, cipi, dado!
  Jan 4,25-26: „Až přijde Mesiáš, oznámí nám všechno“, říká Samařská žena, „To jsem JÁ, ten, který s tebou mluví.“ Ježíš této ženě potvrdil svůj mesiášský titul.
  Mé články byly pouze o jediném, o tom, jak to definoval rabín Abraham Jošua Heschel: „Když zraňuji svého bližního, zraňuji Boha.“ Proto je láska naplněním požadavků Tóry.

  0
  0
 107. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 20:05 — Odpovědět

  Vytáhnout z toho všeho jen První list korintským a tvrdit na takovémto základu, že Nejvyšší = láska je vzhledem k textu dost problematická záležitost i v katolické a pravoslavné církvi. Novodobá celkem extravagantní letnická hnutí v podstatě považují Starý zákon za zbytečnost byvše podobného sociálního složení jako ti nešťastníci s rybama v 1 a 2,století 1. století.
  Pro advocatus diaboli: kde jste vzal ten popis mladého krásného Ježíše?
  Celsus (dědic helénské kultury, kde se předpokládá krása ducha spojená a krásou těla)píše o tom jak byl ošklivý, že byste si od něho kus chleba nevzal a tím zpochybňuje možnost duchovní velikosti. Dle mu zprostředkovaného popisu byl Ježíš malé postavy a tvář měl tak nepodařenou, že budila u lidí odpor. A v tom ho překvapivě podporuje naprosto nezávisle v úplně jiné debatě církevní spisovatel Tertulianus, který žil rovněž v druhé polovině 2. století, který ovšem argumentuje, že kdyby byl Ježíš krásný, tak by tak nedopadl, protože by ho nejspíš neukřižovali, z čehož dovodil, že takovouto příšernou podobu na sebe vzal dobrovolně, aby mohl být již zjevem předmětem pohrdání- to
  vše dle úradku stvořitele a jeho vlastního a tudíž správně. A církevní historik Eusebios popsal jak apoštol Juda v rozhovoru s králem Abgarem popisuje Ježíše jako člověka malé postavy, škaredého, s výrazem dosti simplexního ubožáka. Sice za to plachtil do apokryfů, podobně ho ovšem popisuje křesťanská autorita jako svatý Augustin.
  Nechci rýpat (vlastně chci), ale na tom turinském plátnu, co se vynořilo po roce 1200 to nebude on. Symetrický obličej přes 180 cm vysokého chlapa, hmm….

  0
  0
 108. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 20:33 — Odpovědět

  Vzhledem k tomu, že jsem si teď všimla, že se mě ve svém příspěvku č. 106 K.S. dovolává což mi přijde v kontextu celku opravdu hodně podivné až prakticky neuvěřitelné – nezbývá mi než konstatovat spolu s klasikem The rest is silence.

  0
  0
 109. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 20:36 — Odpovědět

  ad103) tamara Židé, na rozdíl od jiných národů, si na své vyjímečnosti zakládali od nepaměti. Na tradici lpí dodnes. K tomu patří i řeč. Svatá písma nečetli v řečtině. Apoštolové se dokonce divili, že jejich kázání rozumí i cizozemci.
  Stoupenci Janova křtu a posléze vyznavači Ježíše byli židé. Prvotní církev byla v Jeruzalémě. Jejím “papežem” byl Jakub. Apoštolové vycházeli Ježíše kázat židům do okolí. Vybírali almužnu na chudé židy žijící v Jeruzalémě. Nevidím důvod proč by měli hovořit a psát židům řecky. Kázali z Tóry. Odkazovali na Tóru… Ježíš byl žid, Ježíš nebyl Řek, Říman ani křesťan.
  Celkem by mě zajímalo kdy byla Tóra do řeckého nebo latinského jazyka přeložena. Pak bychom mohli hledat i rok kdy byl napsán NZ řecky nebo latinsky. Mém takový dojem, že to bylo nejdříve 70 let po smrti Ježíš.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 110. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 20:52 — Odpovědět

  ad106) karla světlá Humanitární bombardování Jugoslávie. Afghánistán, Irák, Libye, Afrika, Latinská Amerika, Pákistán… tam všude vraždili nebo vraždí milující křesťané lidi jiného vyznání. A co lidi v naší zemi, které křesťané připravíli o majetek a pak je “zavraždí” na ulicích měst České republiky?
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 111. Antonín Blažek
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 21:17 — Odpovědět

  ad105) danny Ježíš byl žid. Znal dokonale Tóru. Ježíš kázal v podobenstvích. Bez poznáni SZ není možné porozumět NZ. Hospodin má rád i podvodníky. Starý zákon je plný příběhů podobných Lukaš16.1-9. JSEM KTERÝ JSEM má rad lidi, kteří se s nepřízni “osudu” dovedou poprat.
  1. Sam 2/25 Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím?“ Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 112. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 21:20 — Odpovědět

  Antonín Blažek: Prvními křesťany jsem mínila evidentně v té době nepopulární část římského obyvatelstva – (odvolávám se na Tacita – Anály – Nero), ne pár ,,pokřesťanštěných,, Židů v Jeruzalémě – těch asi moc nebylo, pochybuju. Nero je měl nastrčit a stíhat jako viníky, protože byli v obecné nenávisti. Nero zapálil Řím v roce 64 n.l., někdy tehdy nebo krátce potom asi mělo vzniknout Lukášovo evangelium – tedy údajně. Doba vzniku dalších mi není přesněji známá. Ale asi snad taky tak nějak – nějak se mi mate, že nejmladší je Janovo.
  P.S. 70 let po smrti někoho, o kom nevíme, jestli opravdu žil a pokud ano, tak jak to celé bylo, není moc přesná datace :-))

  0
  0
 113. tamara
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 21:29 — Odpovědět

  A. Blažek:septuaginta byla překládána tak asi druhé třetí století př.n.l., dali ji původně přeložit ptolemaiovci, aby ji měli v alexandrijské knihovně, z ní většinou asi taky ti tehdejší křesťané citovali v těch dobách Starý zákon.

  0
  0
 114. dada
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 22:35 — Odpovědět

  ad 101 – Milý advocate diaboli, zdá se mi, že Vaše hodnocení je dost výstižné. Líbí se mi Váš postřeh, že nepředmětný Bůh je nepohodlný a nějak špatně se uctívá…
  Uvažovala jsem nad tím, zda je vůbec někdy takové zpředmětňování a chytání neviditelných věcí do viditelného světa omluvitelné. Vždycky je to na hraně a velice snadno se to může zvrhnout. Na druhou stranu se mi zdá, že někdy sám Hospodin nastrčí nějaké takové hmotné znamení, protože vychází jaksi vstříc naší omezené schopnosti Mu věřit, spoléhat právě na to, co vůbec nevidíme, zkrátka že se bez takových znamení neobejdeme. Dospěla jsem k názoru, že dočasné zhmotnění není na škodu, ale nesmí se u něho zůstat. Může nás nahodit, oslovit, nasměrovat – ale v žádném případě nesmí zůstat u toho, abychom se ho zůstali držet jako pijavice, případně jím šermovali proti lidem i nebi.
  Pomohl mi k takovému pochopení příklad Mojžíše a měděného hada. V situaci, kdy všude kolem lezou jedovaté potvory a člověk je k smrti vyděšený, s obrovským vděkem přijme cosi zjevného, zachraňujícího, co Mojžíš vykonal na Hospodinův pokyn a co spolehlivě funguje. Znamená to snad, že samotný had ty lidi zachránil, nebo snad Mojžíšova poslušnost? Může to tak vypadat a v jistém smyslu se to dá i říct, ale běda, jak nedospějeme aspoň s odstupem k poznání, že skutečným zachráncem byl sám Bůh a všechno to nastrojil od samého začátku a s plnou autoritou sám, včetně té záchrany. Tedy jediné správné vyústění je zvednout hlavu vzhůru, ještě nad toho hada, který je třeba vysoko, který má jakousi nadpřirozenou moc, ale pořád je to jen socha. A pro příště čekat v krizi na Hospodina, který možná všechno nastrojí zase úplně jinak a záchrana bude vypadat taky úplně jinak, ale jisté je, že záchrany je nejen schopný, ale že nás má se vším všudy (včetně našich selhání) ve své ruce. A největší průšvih je vzít toho hada jako zázračný prostředek proti každému ohrožení a jak jen se něco podobného objeví, hned ho zas zapíchnout do země a dychtivě na něj hledět a čekat na záchranu.
  A tak nějak to vnímám i s Ježíšem.
  Myslím, že mu Hospodin opravdu svěřil mimořádnou moc, že se dovedl přiblížit lidem v potížích a opravdu je zvednout ze samého dna. Ale ne proto, aby pak na něm do konce života viseli a používali ho jako modlu. A vnímám to tak, že skrze něho opravdu můžou být lidé velice silně zasaženi i dnes (jsem toho konec konců příkladem), že to je skutečně zvláštní moc, kterou mu Hospodin k oslovení lidstva dal, zvláštní podobně jako u toho hada, ale zároveň je tu obrovské nebezpečí, že se uvízne jen u toho modlářství – máme svého Ježíše, tak kdo nám co může, ten nás přece zachrání od všeho. Tak nějak jak to popisujete, z dobré nebeské rodinky, dobrosrdečný mučedník, ideální objekt uctívání zvláště pro ženštiny :-).

  0
  0
 115. dada
  8.5.2012 – 16 Iyyar 5772 v 22:48 — Odpovědět

  ad 106 K.S.
  Co už se k tomuto dá říct? Snad jen, když už máme ten máj: mrtvého psa štěkot…

  0
  0
 116. Antonín Blažek
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 05:05 — Odpovědět

  ad106)karla světlá Když citovat verš tak potom celý.
  Jan 4,25-26:
  25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
  26Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“
  Pokud Ježíš připustil, Jan 4/26, že je pomazaný Mesiáš tak vědomě uvedl Samařskkou ženu v omyl neb podle tradice pomazaný olejem na hlavě nebyl.
  Pokud Jan nebo někdo jiný připsal do textu Jan 4/25, “zvaný Kristus”, tak byl podvodník a sledoval s klamáním lidí své cíle. Protože vždy a za všech okolností platí: “Půl pravdy je celá lež”. Tímto způsobem jsou cíleně klamání lidé ve všech jejich konáních. Věrouku nevyjímaje.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 117. danny
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 06:05 — Odpovědět

  Kedy bol pomazany Kyros?Iz45,1.smile.

  0
  0
 118. Cipi
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 07:57 — Odpovědět

  104:Tamara: Tichá pošta- výztižné. Ale přesto je možné, že k dějepiscům, kteří to přejímali, to mohlo přes různé nevzdělance dojít jako panther..( roztomile zpracováno v Životě Briana) Ale je to možné i obráceně , pochopitelně. Maličký příklad: je to podobné s dříve poměrně populárním výrazem : “Mě to netankuje.” Slyšela jsem to s touto výslovností i z úst velmi vzdělaných. Přitom původ je jednoduchý- Mě to netanguje- z pův. latinského “tango, tangere”- týkat se dotýkat se. Tzn prostě – mě se to netýká.
  PS: Chápu to jako akademickou diskusi. Musím říci, že je mi jedno, kdo byl Ježíšův otec… Stejně na území protektorátu Palestina platilo římské právo, které praví, že otec je vždy nejistý….A po matce byl žid, tím zase vyhovíme právu židovskému.
  110: Dada: Doufám, že máte společenství, ve kterém můžete sdílet takovou víru a takové názory. Moc bych si přála, abyste nebyla osamoceným hlasem volajícím na poušti.

  0
  0
 119. Cipi
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 07:57 — Odpovědět

  zase oprava: výstižné ( samozřejmě haha)

  0
  0
 120. Cipi
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 08:13 — Odpovědět

  Pro dannyho:Lukáš 16. Víte, svého času jsem si na to vytvořila výkladový rámec podle médií. Tohle podobenství o defraudantovi mi připomnělo velmi moderní způsob, který se dnes často děje. Zadlužíte nějaký podnik, a pak se najde někdo, kdo ty vaše dluhy odkoupí a vymáhá si je sám na druhých dlužnících, eventuálně a pak je podnik jeho..
  Tak si to nějak představuju. Ti dlužníci dlužili jeho pánovi, on od nich ty dluhy odkoupil, a protože ho evidentně mezitím tak trochu okrádal, tak mu to jednak splatil( možná) a jednak ho zbavil věřitelů.
  Jestli vás to doopravdy zajímá, doporučila bych zkontaktovat prof. J.S .Trojana, který je (emeritem?) na ETF UK, a ačkoli je věkem stár, je duchem i tělem mlád a navíc je inženýrem ekonomie( krom toho že je profesorem teologie) a má geniální neotřelé výkladové nápady. Je velmi komunikativní, určitě vás neodmítne.

  0
  0
 121. danny
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 10:21 — Odpovědět

  pro Cipi.dikes.ono je to zaujimave ako eticko-moralny problem.,,nezabijes!a Judit,zidovka,ide so zamerom zabit Holoferna?
  pro antonina,nikto tam nemusel klamat,ked sa zamyslime nad Lukasom 4,17-21.

  0
  0
 122. tamara
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 11:45 — Odpovědět

  cipi: chápu to stejně
  antonín blažek: myslím, že je třeba vidět celou tu historickou epochu jako celek, pak je to jasnější, Jeruzalém a Židé v tom dále velkou úlohu nehráli – vlastně byli nejprve využiti jen jako kulisy celé epizody – ¨prostě posloužili jako odrazový můstek pro medializaci. Jeruzalém byl v té době v historickém kontexu Přední Asie v zásadě málo zajímavé město, když obavatelé zlobili, tak s nimi zacvičili silnější a to byl vždycky někdo. Podstatné bylo, že se s příběhem (je jedno jestli vymyšleným nebo jen značně upraveným – faktografický dokument to není, že:))) ztotožnil ¨.,, městský proletariát v Římě a městech na pobřeží Středozemního moře.

  0
  0
 123. Antonín Blažek
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 11:47 — Odpovědět

  ad113) tamara Dík za informaci.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 124. Antonín Blažek
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 12:05 — Odpovědět

  ad117)danny Kde je psáno, že Kyros pomazaný nebyl? Hospodin si někoho vyvolil. Dalšího pak pověřil aby vyvolenému, podle tradice, pomazal olejem hlavu. Pomazáni bylo asi jen symbolickým aktem vizuálně deklarující vůli Hospodina.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 125. Antonín Blažek
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 12:40 — Odpovědět

  ad121) danny Luk 4,17-21 a související verše v Izajáši hovoří o povznesení Izraele. Ježíš se očekávaným Mesiášem pro židy nestal. V jeho osobě se jejich představy o Mesiáši nenaplnily.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 126. danny
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 13:47 — Odpovědět

  Antonine,ja som to v danom versi nenasiel,nepochopil,ze bol fyzicky pomazany.aj u Lu,navazne na Iz61,1 tiez ta ,,klasika,,chyba”.Ale hovorime o Jezisovi pre svet,mimo jidiskajt.smile.preto si myslim,ze to nemusime brat ako klamstvo.Jn4,25-26.pozdravenie.

  0
  0
 127. Antonín Blažek
  9.5.2012 – 17 Iyyar 5772 v 15:13 — Odpovědět

  ad125)danny V bibli není vše zapsáno krok za krokem, den po dni. Přesto hledám to co tam zapsáno není. Když tam zaznamenáno něco není, neznamená to ovšem, že se událost nemusela stát. Nezapsaný příběh nesmí být ale argumentem pro to, že se tak stalo neb se tak ve většině případu dělo. Ježíš o sobě nikdy neřekl, že je pomazaný Mesiáš. Nechal židům volnou představivost o svém povolání. Až když jej Petr začal přemlouvat nebo zrazovat od jeho skutečného poslání tak nazval Pera Satanem. Mat16/23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
  Lidé kteří hledají cestu k Bohu a jako průvodce na této cestě si zvolí Ježíše z Nazaretu, by neměli Hospodina urážet přisuzování božství jeho snu. Ježíš si svůj úkol splnil a nepotřebuje žádné dodatečné tituly ani svatořečení.
  PF 2012 přejí Mayové
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 128. Cipi
  11.5.2012 – 19 Iyyar 5772 v 12:02 — Odpovědět

  ad 121: “Z hlediska vyššího principu mravního násilí na tyranu není zločinem” :o))))

  0
  0
 129. karla světlá
  17.5.2012 – 25 Iyyar 5772 v 07:10 — Odpovědět

  Kdo zná Bibli, ten ví, že pomazání olejem symbolizovalo pomazání Ruachem hakodeš. A Tímto Duchem, jak čteme v N.z.byl Ježíš pomazaný na 100%.

  0
  0
 130. Antonín Blažek
  17.5.2012 – 25 Iyyar 5772 v 09:26 — Odpovědět

  ad129)karla I kdyby byl Ježíš pomazán na hlavě olejem podle židovské tradice nic to nemění na faktu nenaplnění proroctví o Mesiáši v působením Ježíše na zemi. Stačí si sundat klapky z očí a kouknout se kolem sebe. Žijeme v pohodové mesiášké době? Je tu přítomen nějaký Mesiáš?
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 131. 17.5.2012 – 25 Iyyar 5772 v 11:08 — Odpovědět

  Karlo, takový kviz — a je-li ruach hakodeš třetí osobou, to byla druhá osoba pomazána kaší z té třetí osoby, anebo vzala třetí osoba skutečný olej pomazání, přesně podle starozákonního předpisu vyrobený, a pomazala druhou osobu? Pak by ale samotný olej nemohl symbolizovat ruach hakodeš, kdyby sám ruach hakodeš pomazával něčím jiným než sebou samým … ERGO – co to máte za bibli ?

  0
  0
 132. Advocatus diaboli
  17.5.2012 – 25 Iyyar 5772 v 13:31 — Odpovědět

  A jsme zase tam, kde nechceme být( říkávala moje skvělá přísná učitelka matematiky) .
  Jsme zase u Trojice.
  Ano, není to z bible. Ale takhle primitivně pitomé to není. Ježíš jako člověk byl plně člověk. V tu chvíli není Všemohoucím Bohem Otcem. Ten má schopnost kenoze ( pokud vím, tento pojem má něco společného s cimcum) jde o jakousi schopnost stažení se z prostoru. Jinak by Ježíšova oběť byla zbytečná a nemožná. Bůh Otec nemůže umřít. To by na ty tři dny přestal existovat svět, a to nepřestal. Dokoce ani Plinius si nevšiml popisovaného zatmění. A v análech se nezjistilo, že by velekněz honem látal oponu, a to by se v židovském národě asi nějak v tradici objevilo.
  V této perspektivě ale je třeba ukázat, že ten fešnej chytrej chlapík je ještě něco víc. ” Je to můj milovaný syn,kterého jsem vyvolil.” Narodil se z panny, aby se zdůraznilo, že má s Bohem společného více než jen speciální vyvolení. Řečeno primitivně, ani se Svatým Duchem nebyl Ježíš jako člověk jedna ruka a zcela podléhal zákonům pozemskosti. ( Dokonce si svého speciálního postavení nebyl nijak zvlášť vědom- to všechno kvůli tomu, aby byl doopravdy člověkem, a mohl to napravit za jiného podobného – tzn Adama)
  Až nyní, když sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, je s ním stejné podstaty ( viz výše) ale nikoli jeden a tentýž. Dá se říci, že modlit se “Ježíši”je přísně neortodoxní, kdyžtak Kriste, nebo Pane( Alespoň Ježíši Kriste, nebo Pane ježíši) .
  A jak již bylo řečeno výše, Ježíš jako Apollón, protže se tak snadno uctívá, to je zcela proti trojičnímu učení!
  Jsem si plně vědom, že je to učení ne- biblické a jako takové s celou biblí a to i s novým zákonem nekompatibilní ( nebo jen velmi násilně kompatibilní) Ale není tak primitivní ani hloupé jak se může z moderní interpretace zdát. Já ho nehájím, jen chci ukázat na jeho vnitřní koherenci.

  0
  0
 133. 17.5.2012 – 25 Iyyar 5772 v 13:49 — Odpovědět

  Advocate, ani já to nebiblické učení ani nehájím ani nenapadám, (vždyť na tom písku stojí domečky celé řady duší).. Jenom se paní s Křížkem u potoka ptám, jak to vnímá ona s tím ruach ha-kodeš. Což je ovšem detail, na který neodpovídáte ani Vy.. (prozatím) – tedy pokud Váš příspěvek chtěl reflektovat i tu nešťastnou 131 :o))

  0
  0
 134. Advocatus diaboli
  18.5.2012 – 26 Iyyar 5772 v 08:02 — Odpovědět

  Myslím že KS naráží na tuto pasáž z MAtoušova evangelia.

  MAtouš 3: , 3Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. 14Ale on mu bránil a říkal: “Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?” 15Ježíš mu odpověděl: “Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá.” Tu mu již Jan nebránil. 16Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17A z nebe promluvil hlas: “Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.”
  Tzn nešlo o symbol, šlo o přímé ” pomazání” , čili- symbol tu není symbol a není zda ani kněz, a nastává po Janově křtu . Myšleno tak, že panovník nebo Pomazaný může být buď fyzicky pomazaný předpisovým olejem ( coby symbolem sv. Ducha) a nebo je na něj “vylit” tento duch “fyzicky”. ( Někde výše zmiňuje Danny Kýra, který je též naýván v Izajáši pomazaným, ač lze dost těžko předpokládat, že jej některý z izraelských kněží či proroků fyzicky pomazal. )
  A zase nebuďme morbidní a připusťme možnost toho, že způsob, jakým funguje transcendentní Bůh v tomto imanentním světě může být bez potíží nazván sv. Duch. ( A může být “vylit” , pomazán a podobně, nikoli celý, nebo jeho část, ale ve smyslu metaforickém, výše řečeném.

  0
  0
 135. karla světlá
  18.5.2012 – 26 Iyyar 5772 v 08:07 — Odpovědět

  Jaroslave, já nehájím církevní nauky, ale učení Nového zákona. A tam žádnou trojiční nauku nenacházím. Pán Ježíš byl Božím Duchem zmocněn, naplněn, v míře vrchovaté. Pojem Duch svatý nebo Ruach hakodeš jsou jen zástupné termíny pro Boha.
  Čteme-li v Bibli, že něco řekl JHVH, je to totéž, jako bychom četli, že to řekl Ruach hakodeš.

  0
  0
 136. 19.5.2012 – 27 Iyyar 5772 v 21:29 — Odpovědět

  Pokorně přiznávám pro 134 a 135, že s duchem /ruach ha-kodeš problém nemám, jenom se nikde neumím dočíst, že by byl třetí b*ží “osobou”, a stejně tak v Novém zákoně nikde.

  0
  0
 137. danny
  20.5.2012 – 28 Iyyar 5772 v 05:52 — Odpovědět

  Duch svaty je zjavovany ako osoba s ,,osobnou individualitou”az v dopisoch.Napr 2K3,17.asi tak.

  0
  0
 138. karla světlá
  20.5.2012 – 28 Iyyar 5772 v 07:02 — Odpovědět

  Duch svatý je v Novém i ve Starém zákoně stejný, vždyť obě části Bible psali Židé a ti své “práci” rozuměli. Někdy je tímto termínem označeno Boží zmocnění či působení, často však je tímto termínem míněn sám Bůh. Horší to už bylo s křesťany z pohanů. Ti to začali prznit a vnášet do svých nauk pohanské myšlení.
  Např.Iz.6,8-10= “Hlas JHVH…”, a rabín Pavel z Tarsu to opsal slovy: “Duch svatý řekl…”. Z toho plyne, že JHVH, Ruach hakodeš a Duch svatý: jde stále o jednu a tutéž bytost, o Boha Izraele.

  0
  0
 139. 20.5.2012 – 28 Iyyar 5772 v 10:27 — Odpovědět

  ad 137 + 138) tak v tom se začínáme shodovat. Teď ještě přijít na to, proč by Vznešený obětoval sám sebe, jaksi generálně (generálním Jom Kippurim – navíc dopředu míněným), a proč by se do vesmíru nevešel i muslim, žid a panteista a budeme všichni v klidu a u pokoji :o)))

  0
  0
 140. danny
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 05:40 — Odpovědět

  a tento problem vyriesil Kazatel v 9.kapitole,,kracaj,papkaj svoj chlieb s radostou a popijaj svoje vino s dobrou myslou..” akusok dalej,,uzivaj si zivota so zenou,ktoru si si zamiloval…”.smile

  0
  0
 141. karla světlá
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 11:33 — Odpovědět

  To najdete Jaroslave u proroka Daniele, 7.kapitola: Někdo jako Syn člověka přichází před Starého dnů a přijímá věčné království. Ten Syn je ukřižovaný a vzkříšený Ježíš Nazaretský. Starý dnů jeho Otec, o kterém je psáno, že dal Pánu Ježíši veškerou moc na zemi i na nebi.

  Ježíš je JHVH, Syn člověka z Daniel 7. To On je stvořitelem člověka. Proto vzal za pád člověka odpovědnost a byl za nás ukřižovaný. On je prostředníkem mezi Bohem Otcem a lidmi. O Otci platí, že “Boha nikdo nikdy neviděl”, ale Mojžíš a starší Boha Izraele viděli, jak čteme v Tóře. Otec je prvotní zdroj božství a Pán Ježíš je prostředník mezi Otcem a lidmi, je JHVH před inkarnací. To je v kostce učení Nevého zákona.

  0
  0
 142. 21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 12:31 — Odpovědět

  Karlo, to znám i z adventního prostředí. Nicméně pořád je to jen syn člověka, stejně tak jako vy. Ergo v proroctvích včetně Izaiáše se mluví o člověku, a nikoli o tom, že by Vznešený obětoval sám sebe sebe sobě za účelem, o kterém je řeč. Možná některý ze synů, který naplnil a respektoval požadavky toho tzv. starého zákona… ostatně dada to v mnoha příspěvcích na různých vláknech naznačuje také.
  A tak stále nelze souhlasit s tím, že pro celý tzv. nežidovský svět je křestanský Ježíš jedinou cestou. Určitě jen jednou z mnoha a to ještě na základě jakésí “víry” namísto empirie o které píše danny ve 140. Nemysíte?
  Bylo by tudíž lépe napsat: “Věřím, že …” – já bych se sice mohl ptát na základě čeho jste k takovému “věření” přikročil/ -a a odpověď i samotnou volbu pochopitelně nutno respektovat, ale víc s tím asi neuděláme a půjdeme pouště svůj chléb po vodě …

  Maličko neobratné je také vaše vysvětlení (v kostce) že by Vznešený přebíral odpovědnost za “pád” člověka a nechal se za to “ukřižovat”. Kam by se najednou poděl jeho rozměr Dokonalosti, kdyby dělal chyby? Anebo “láska” převážila na “soudem”? A závěrečné biblické “Volte život” znamená “volte Ježíše”? Pro někoho asi ano, ale generálně určitě ne…
  To je v kostce učení tzv. starého (stále platného) Zákona..

  0
  0
 143. Advocatus diaboli
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 12:41 — Odpovědět

  KS: 138: Nepochybně máte pravdu, že křesťané z pohanů zprznili zvěst Nového zákona, ale z pozice křesťanské teologie se jedná o univerzalitu křesťanské zvěsti.
  Ale !! Křesťanská teologie všech státem registrovaných křesťanských církví v České republice pokládá toto “zprznění” za oficiální věrouku. Kupříkadu Svědkové jehovovi nejsou považováni za křesťany (dokonce ani ne za křesťanskou sektu) jednoduše proto, že nevěří v božství Ježíše Krista.
  Křesťanská teologie je založena na jiných myšlenkových základech ( a to nikoli horších, prostě jiných) , než z kterých vyrůstá.
  Dal bych si proto pozor, kolik z toho, v co věříte, jste schopna v zápalu diskuse odhodit, a zda věříte tak, jak v posledních komentářích píšete, zda se ještě můžete pokládat za křesťana.
  Achab ad 136: Zase bych nebyl tak vulgární( myslím teď myšlenkově). V debatě o Jobovi) jste se zastával symbolického myšlení. Právě tak je myšlená celá trojiční nauka. Jedná se o symboly ( symbolon- řecky vyznání), které mají z pohledu křesťanských teologů vystihnout jakousi podstatnou ( míněno z podstaty) příbuznost mezi Duchem sv. a Bohem Otcem. Aby nedošlo pohanským uším mýlky,že je Duch něco míň, nebo něco z podstaty jiného než Bůh ( jiný- zadní bůh).Vyznání víry praví, že je Duch sv . z Otce i Syna vychází. NA tomhletom se sekli pravoslavní a pravili, že není možné, aby Duch sv. vycházel i ze Syna. Došlo tak kolem roku 1000 k velkému schizmatu na východní a západní cítkev. Dnes to vypadá jako prkotina, ale vašim uším, vycvičeným na talmudické jemnosti to tak určitě nepřijde. A také je z toho vidět a z argumentace, která tomu předcházela, jak jemná debata to je. A znovu opakuji- je to z jiných luhů a hájů než Tóra, ale nemyslím, že tak zcela neopodstatněná.( byť třeba zbytečná. zvulgarizovaná úplně pitomá) Protože marná sláva, my jsme pohané, vyučení spíše v řeckém myšlení a možná je to pro jako takové pochopitelnější si tudyma sahat do neproniknutelných sfér božské velebnosti
  ad 139 : a tady o tom právě hovoří ten komentář 132.Ježíš není svalnatý Apollón nebo Zeus proměnivší se pro své soukromé potřeby v labuť či zlatý déšť ( byť pro ušlechtilejší cíle).dále viz 132( jako nástřel)

  0
  0
 144. 21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 13:26 — Odpovědět

  Advocate, ťafku (ad 136) pokorně beru, ale položím dotaz – nemáš pocit že takto vulgárně to prezentuje například Harla, nikoli až tak docela já ?

  0
  0
 145. Advocatus diaboli
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 14:02 — Odpovědět

  Ano, mám, ale zase se mi zdá, že s tebou má cenu diskutovat.
  A mne prostě štve, když se křesťanství buď zjednodušuje,a vulgarizuje, ano, a pak je zřejmé, že je snadné protiargumentovat vulgarizovanými argumenty. a taky mne mrzí, že komentáře vyvážené a moudré jsou jednoduše heterodoxní.

  0
  0
 146. danny
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 14:22 — Odpovědět

  a to este nerisime,ci Jezis bol s rovnakej substancie ako Boh,ale Bohu sa nerovnal a ci Jezis bol nielen z rovnakej substancie ako Boh,ale sa aj Bohu rovnal.takze svet musel vejrat na spor o,,skorobozstvo,, a ci,,uplnebozstvo.smile.krasna polemika,len skodaze bola trpko zaplatena krvou.p.s.spor arianistov a atanasaiostov.

  0
  0
 147. danny
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 15:10 — Odpovědět

  Advocate,krestanstvo samo o sebe sa neda vulgarizovat.Vulgarizuju sa nasledky.Krasny priklad,,dedicny hriech”.Augustin,,Koli padu bol clovek vyhnany z Raja(suhlas),ale,tym zaplietli aj svoje potomstvo(logicky by sa dalo suhlasit),ktore vo svojej vlastnej osobe svojim hriechom (hriech sa zjavuje az pri kainovi)rovnako skazili v samom koreni,cize ho taktiez doviedli do trestu smrti a zatratenia.Teraz mali byt dedicnym hriechom zatazene vsetky deti,ktore od neho a jeho zeny,ktora ho zviedla ku hriechu(az u kaina)a ktora spolu s nim prepadla zatrateniu,obdrzali zivot s telesnou ziadostivostou”.,,otec”dedicneho hriechu exegezou(kazdy si pravdivost alebo nepravdivost danej exegeze moze vybrat) versa Rimanom 5,12,vybral predstavu prenosu dedicneho hriechu do,,telesnej ziadostivosti”,cize aktu spojenia muza a zeny.na jednej strane hriech,na druhej micva.a nebudte heteroodoxom.smile.
  Pritom v 5,12 sa nepise ako sa hriech!prenasa na jeho potomkov.Nepise sa ani,ze v Adamovi boli pritomne vsetky dusicky a podielali sa na jeho hriechu(skor padu)a preto dedia jeho vinu.Pavol nikde nehovori,ze hriech bol zapocitany aj im.Skor by sa dalo povedat,ze dedime naklonnost ku zlu.To by sa dalo aj stotoznit s zidovskym ponimanim.(jecer ha ra,nepliest s ejn ha ra,smile.).pozdravenie.P.s.citace Augustina s Enchiridie.

  0
  0
 148. dada
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 17:29 — Odpovědět

  Dnešní teologové se s tou odrodilostí křesťanství od svých kořenů moc nemažou – a já se odmítám mazat s tím, jestli se podle nějakých církevních potentátů smím nazývat křesťankou nebo ne. Nevím, proč bych si kvůli většinovému značně pochybnému názoru měla nechat ukrást svou křesťanskou identitu.
  Zjistila jsem, že teologové moc dobře vědí, že ten Ježíš, který je předkládaný lidem k věření, se poněkud liší od toho skutečného, který kdysi chodil po této zemi. Zavedli pro svoje potřeby dokonce termín “historický Ježíš” (tedy ten skutečný člověk), zkoumají ho se zájmem, ale podle nich není pro naši víru zdaleka tak důležitý, jako ten “Ježíš víry”. Já bych ještě doplnila dalšího Ježíše, toho podle evangelií, protože ten má k tomu Ježíši víry taky pěkně daleko, a máme další svatou trojici na světě.

  0
  0
 149. Advocatus diaboli
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 19:41 — Odpovědět

  148 dada: A v kterého z těch Ježíšů věříte vy? Který z nich tvoří vaši křesťanskou ( kristovskou) identitu?

  0
  0
 150. dada
  21.5.2012 – 29 Iyyar 5772 v 20:17 — Odpovědět

  :-)…já bych se neopovažovala vytvářet koncept dvou Ježíšů, když zjistím, že jsem se poněkud sekla v poznání toho skutečného :-). Takže bych řekla, že je namístě spíše přehodnocovat, kde jsem mimo, než vytvořit hypotetického dalšího Ježíše, který bude odpovídat potřebám mé víry.
  Takže advocate, pro mě je taková otázka poněkud irelevantní… ten třetí do řady byla z mé strany cynická ironie. Do jaké míry poznávám toho skutečného, Bůh suď. Aspoň o to stojím, když už nic jiného.

  0
  0
 151. danny
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 08:03 — Odpovědět

  Jezis bol len jeden.Zmarilo sa velke mnozstvo casu a dovtipu,intelektu,citu na stvorenie roznosti okolo jeho postavy.Nepomohlo,napriek je tu stale.smile.Prosty a jednochy.A tam je jeho krasa.,,..Svetlom tvojho tela je oko.Ak je oko ciste,aj cele tvoje telo je ciste.Ak je tvoje oko,,nespravne”,i tvoje telo je v tme”.Luky11,34.Cize clovek sa ,,hriesnikom”stava,ked sa dopusta hriechu.A prestava nim byt,ked hriech odcini.Je ,,odsudzovany za konkretny hrich.(J.K.jezis kristus.J.K.Jom Kippur.smile.)

  0
  0
 152. Advocatus diaboli
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 08:33 — Odpovědět

  To je právě to, co jsem chtěl svými komentáři ukázat. Že v poznávání Nepředmětnosti – transcendentní skutečnosti nám nezbývá než si vytvářet symboly- Symbola podle našeho způsobu.
  A také mi jde o to, že tradice nebo Tradice (pro ty z římských či židovských mezi námi) je mohutný proud upřímného, poctivého a inteligentního uvažování o Bohu, který pramení v různých místech, tu pod Sionem, tu v Ithace, tu v teutonských posvátných hájích.
  čímž ani v nejmenším nechi říci, že některé z těch cest jsou kratší, některé delší a některé slepé, některé v Bibli zakázané, a přesto používané..
  A že kvůli tomu občas teče krev, danny? Inu, protože je to pro nás důležité. A protože se toho často chytnou kariérističtí Ádové, dráthové a podobní A taky davy nemyslících vyznavačů. Viz výše někteří Nemodlenci..

  0
  0
 153. Advocatus diaboli
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 08:36 — Odpovědět

  Protože se mi do toho připletla jiná myšlenka , opravuji chybu:
  ChCI tím samozřejmě říci, že některé z těch cest jsou kratší, jiné delší, další slepé a některé zakázané a přesto používané.
  Ale po myšlenkových cestách se opravdu nevyplatí používat zkratky. To až celou cestu opravdu dobře známe a můžeme si je dovolit.

  0
  0
 154. dada
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:24 — Odpovědět

  Inu, když ta tradice upřímné, poctivé a inteligentní uvažování o Bohu přímo programově neubíjí, tak jistě stojí za to prošlapat si poctivě jí objevené cestičky… jenže – co když pak na nich člověk narazí na značné nesrovnalosti s tím, co by podle mapy čekal, a co je ještě horší, na silně nebezpečná místa, kterých si nikdo nevšímá a před kterými nikdo nevaruje, spíše naopak. Zkratky se nevyplatí, jít po široké cestě přímo do propasti už teprve ne…

  0
  0
 155. Advocatus diaboli
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:43 — Odpovědět

  Ad 147: danny , do otázky dědičného hříchu se mi nechtělo pouštět, protože to je problém bezmála tak složitý jako substanciální božství. smile
  Ale: Zase je to trošičku složitější. Dědičný hřích v převládajících dogmatech není touha po muži, ženě. Trošičku tento výklad – a to nikoli dogma- pozor! převážilo v katolickém středověku. Myšlenka dědičného hřích opravdu vychází z výroku apoštola pavla: “Skrze jednoho člověka vstoupil na svět hřích a skrze hřích smrt.” Zase jde o jakousi spekulaci, ale myslím že nikoli nebiblický výklad. Zprávu o Adamovi tak klidně můžeme chápat ( ó, nemusíme, ale uvědomme si, že se tímto odmítnutím pohybujeme v dobovém paradigmatu, který nás zase jinak omezuje). V tomto dogmatu jde poněkud zjednoušeně o o to, že že člověk, tak jak e všichni známe, nemůže nehřešit( prostá empirie)
  A chce zároveň říci
  1. že za to nemůže Bůh ( ani satan či jiná duchovní mocnost) ale můžeme si za to vdycky sami.
  2. A ne vždy osobně. Řadu nepěkných věcí opakujeme po rodičích, a nemůžeme jinak.Nebo je děláme vlivem prostředí, zážitků, genetiky.
  3. A že nemáme vždycky možnost každý hřích napravit a být”na čistém”. Například ty sexuální. na nich je to tak dobře vidět.Z ženy už zpět pannu neuděláme. smile( nebo etické..občas se to kompenzovat dá, občas ne.A všichni taknějak cítíme omluva či finanční kompenzace.
  A propos: Můj názor je , že na přemýšlení o Bohu není nikdy škoda času ani důvtipu, ani těch slepých uliček.

  0
  0
 156. Advocatus diaboli
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 09:58 — Odpovědět

  154: dada: S Bohem je to vždycky nebezpečné. Až na smrt nebezpečné. Vzpomeńme si na spoutání Izáka, na Jákoba u JAboku,na to,když Bůh povolal Mojžíše, tak ho klidně na cestě do Egypta málem zabil, a kdyby nezasáhla Cipora, asi by ho zabil nejspš doopravdy, na cynický komentář v knihách královských ..a dělal, co je zlé v Hospodinových očích, a konečně na to jak s klidem Angličana koukal na to, jak Ježíš volá Bože můj, proč jsi mne opustil…( a na řadu vlastních zkušeností).Tohle není pro zbabělce.
  Ale právě na těchto cestách se riskovat musí.

  0
  0
 157. dada
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 11:02 — Odpovědět

  156. …no právě, pro takového Partnera to chce celého člověka, ne tupou, o své lidství okleštěnou ovci s klapkami své tradice na očích… Občas to chce odvahu jít právě po nevyšlapaných cestičkách.

  0
  0
 158. danny
  22.5.2012 – 1 Sivan 5772 v 15:56 — Odpovědět

  Vstupy Zla do nasich sverov mozme popisovat rozne.Ci uz dedicstvom,priamim stretom s nim.Podstatnejsie je co s nim.Ale je to protivnik mazany.Pychu si prevratime v sebavedomie,lakotu v ekonomiku,miesto zmyselnosti prirodzeny instinkt,miesto nestriedmosti mame zvysovanie zivotnej urovne,miesto zavisti boj o socialnu spravedlnost,hnev vymenime za Spravodlive rozhorcenie nad celym svetom,lenivost nahradime stoickym,pripadne filozofickym kludom.Radu,,nepeknych”veci opakujeme po rodicoch,vplyvy vychovy,ale to neznamena,ze mozem zabit v pokoji rodica,lebo ked som bol mmaly kupili mi modry dres namiesto zeleneho a ja som sa hanbil.smile.Teoreticky existuje moznost sa ,,vzdialit hriechu”,Jezis radi budte ako deti,r.Low poukazuje na cnost nevinnosti,nie vo vyzname uz za nieco spachane,ale uz na samotnu ,,neznalost,innocentiu”zla.Navrat k obnoveniu ,,povodneho”vztahu s Bohom,v ktorom nie sme schopni dopustat sa zla.Podstatou hriesnosti je zle,nespravne konanie voci ostatnym
  ludom.??hriesnik,svojvolnik,preco bijes svojho brata”2M2,13.
  Advocate,ja dufam,ze vsetky hriechy sa daju odcinit.Abstraktnu hriesnost zamenime za konkretny hriech a mozme ho riesit.Hovori sa ciselna hodnota slova satan je 364 a r.Slomo ben Jicchak poukazal,ze slnecny rok ma 365 dni.Ak je tomu tak,existuje jeden den,ked mu neni dana ziadna moc a to je den Zmierenia.Koli odpusteniu hriechov nemoze satan ani raz byt v ulohe zalobcu.Nemame byt ako Boh,nesnazit sa mysliet ako Boh(coz s radostou robime),ale skor sa pokusit konat ako On,a to na zaklade jeho pokynov.Jeho zakazy nam prispievaju konat v sulade s ,,Vesmirom”,prikazy nam kultivuju dusu,zarucuju ,,eticke”chovanie,spravanie.A preco Jeho prikazania?Lebo ani najvacsi intelekt nam nezaruci pokj a ci mier(salom).Lebo k spravodlivosti potrebujeme davku laskavosti,zhovievavosti.

  0
  0
 159. woodoo
  25.5.2012 – 4 Sivan 5772 v 15:44 — Odpovědět

  Ad rem) V mnohém se zde postuluje.
  Tak si říkám, jestli by nebylo od věci, dívat se osobním pohledem.
  JHVH ponejvíce promlouval osobně skrze zde hojně citované. V tom já osobně vidím to celé sdělení.
  No jo, ale to potom zcela zhusta nepotřebuji žádné instituce, a je jedno které.
  Institucí v tomto smyslu může býti i jedna jediná osoba.
  Resumé: Sladký požehnaný, Achab promine, líbí se mi to pojmenování, přeci stojí o vše co jeho jest.
  Jinak by to nedělal. :O)

  0
  0
 160. 25.5.2012 – 4 Sivan 5772 v 18:06 — Odpovědět

  Za sebe naprosto souhlasím, že Panovník stojí i o Karolíny Světlé. To jsem nikdy nezpochybňoval. Domnívám se ale, že Sladký požehnaný stojí i o otázky. Už od chvíle, kdy sám klade tu první a nejdůležitější: Kde jsi Adame? — A navzdory Své zálibě v dialozích, má rád určitou věcnou správnost. Zejména v iblické argumentaci. A teprve tady se rodí rozdíly. Nejen vizí, ale zejména ne-argumentů :o))
  Hezké svátky

  0
  0
 161. dada
  26.5.2012 – 5 Sivan 5772 v 09:48 — Odpovědět

  Já bych řekla – kolik věřících, tolik různých pojetí Boha, nenajdou se snad dva lidi, kteří by měli úplně stejné vnímání… a o to vůbec nejde, abychom se zařadili do správné škatule, že by to snad mělo být životně důležité (protože tamta škatule skončí v pekle).
  Vidím to velice jednoduše – jen Bůh sám ví, jak konkrétně nás oslovuje, jak my na Něho reagujeme, jen on má objektivní informace, aby mohl soudit – a nikomu jinému to jednoduše nepřináleží. Máme být soudní v tom, jakou cestou se vydáváme, ne posuzovat, kdo kde skončí. A to je veliký rozdíl.
  Přes to obrovské množství různých představ je ale jasné, že realita je jediná, že Bůh zůstává sám sebou bez ohledu na to, co si o něm myslíme (jak píše pěkně achab). A na nás je, abychom se k ní (k Němu) přibližovali. A tady je prostor k užitečné diskuzi. Každý poctivý hledač musí být rád, když mu někdo naskytne jiný úhel pohledu, který by ho třeba nikdy nenapadl. Nikdy není pozdě poopravit své názory, naopak, když člověk tuší, že něco jaksi nehraje, uleví se mu, když získá nový vhled, a nijak ho to nesníží. Nevím, proč je tak malá vůle diskutovat nad tím nejdůležitějším, proč se tak lidi třepou každý na tu svou víru, jako by byla svatokrádež už jen popřemýšlet o víře druhého člověka.
  Je dobré mít prostor diskutovat, je dobré mít blízké lidi, s kterými jdeme po stejné cestě, jsme podobně naladění – ale stejně před Bohem stojíme každý sám za sebe, nedovedu si představit, že se jednou u toho turniketu budeme dovolávat svých ideových vůdců, tam bychom asi s takovou argumentací neuspěli :-).

  0
  0
 162. woodoo
  29.5.2012 – 8 Sivan 5772 v 11:25 — Odpovědět

  Ad 160) Ano, souhlasím s otázkami i s věcnou správností. Pokud někdo postuluje, když se to hodí (viz vztah osob v Trojici), pak nastává ten pravý chaos. Protože pak je zapotřebí nějak jinak, mimo věcnou správnost, svá tvrzení zpětně dokazovat. Mířím tím především na dogmata a na kulatý čtverec, Contradictio in adiecto. :o)

  0
  0
 163. dada
  4.6.2012 – 14 Sivan 5772 v 09:34 — Odpovědět

  Objevila jsem vynikající článek od Pinchase Lapida na stránkách Společnosti židů a křesťanů:
  http://krestane-zide.info/uploads/pdf/Revue_SKZ_61.pdf
  – jeho pokračování je v dalších číslech, článek je označený jako Kázání na hoře, je to nějaký ještě samizdatový překlad.

  0
  0
 164. karla světlá
  14.6.2012 – 24 Sivan 5772 v 15:33 — Odpovědět

  Pane Jaroslave, opožděná odpověď na Vaši větu: “Ergo v proroctvích včetně Izaiáše se mluví o člověku, a nikoli o tom, že by Vznešený obětoval sám sebe…”
  Nechce se mi věřit, že byste neznal proroctví Zachariáše, tedy 12,10:
  “Ale na dům Davidův…vyleji ducha milosti…Budou vzhlížet ke mně, kterého p r o b o d l i.”
  Máte 2 možnosti. Buď je to zkomolený překlad, nebo důkaz, že probodený Ježíš Nazaretský a Adonaj (JHVH) je jeden a tentýž.
  Kromě toho jste mi dosud neodpověděl, zda se může vyplnit Micheáš 5,2, nebo se to už stalo? Díky.

  0
  0
 165. 14.6.2012 – 24 Sivan 5772 v 17:24 — Odpovědět

  Vážená Karlo, to je důkaz, jak rádi nacházíme v málo čteném starším dopise to, co bychom rádi našli. Rozhodně to však není důkaz toho, že by
  a) Ježíš měl už splněno,
  b) byl b*hem (přinejmenším tedy pro židy, kteří b*ha v těle neznají, nechtějí a nepotřebují, protože smíření se nedosahuje krví a smrtí b*žstva).

  A když se nyní v klidu podíváme na Zacharjahu – a je moc dobře, že čtete i malé proroky, tak zjistíme, že celá kapitola a vlastně celé proroctví hovoří o “Onom dni” – Který to je, to jistě víme oba kluby stejně.
  Navíc hned po probodeném je ještě zmínka o Megidu – tedy o Armagedonu. Dvojnásobné tedy potvrzení toho, že jde o okamžik, až přijde mesiáš (v křestanském případě podruhé).
  Bude-li dům Davidův v onen Poslední den nakonec kvíleti nad Nazaretským, bych si vlastně přál – protože pak by se obě církevní sestřičky konečně políbily. A nejen to – především v ten den bude Vznešený chrániti obyvatelů Jerušalajmu, aby pěkně potrestal svévolné, a zároveň pronárodové, kteří se rozhodnou vzpouzet Vznešenému, to krapet odskáčou a pominou. Ne snad pekelným plamenem, ale třeba konverzí na pravou cestu – k Panovníkovi.

  BTW – hebrejské “dakar” je skutečně “provrtat, propíchnout, prorazit” a obě tradice – naše i Vaše původní se shodují v tom, že jde o probodení mesiáše naší vinou a našimi nedostatky. A zde je další chybička – podle Zachariáše ve Vašem výkladu je Nazaretský vlastně chudák a bude znovu v těle (nikoli ve svém oslaveném těle) trpět, takže věru nic moc záviděníhodného. PRo něj. A jakoby to první umytí krví nestačilo ???
  A hlavně nepříliš uvěřitelné a se spoustou otazníků okolo parusie a s dirkami v logice.
  Jestli jsme ho “bodli” a “bodáme” svými nedostatky a on za to umřel, aby prolil smírčí krev, pak jde o bodnutí – probodení symbolické a bodají do něj i ti, co do něj neudělali díru kopím. Tedy toto “bodnutí” může ale rozhodně nemusí dokazovat, že jde ausgerechnet o učitele z Galileje.
  Pokud je Vaše snaha dokázat, že do nikoho jiného nikdo nikdy při ukřižování díru neudělal,(což ale nepředpokládám), pak ale ho uvidí jenom ti, co do něj bodli fyzicky – a my zase utřeme.
  Pokud je to probodení tak napůl – obrazné (naše hříchy bodají b*ha, a Galilejský je pro vás b*hem) pak se sice obě školy shodují, ale dohodnou definitivně až při Druhém příchodu. A do té doby jsou validní obě cesty, za předpokladu že dokážeme žít v pokoře a dodržovat přinejmenším noachidské předpisy
  http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=67

  ERGO – abych to uzavřel, o člověku nikoli o b*hočlověku mluví, domnívám se, i Zachariáš. Ale je to krásné proroctví a pojdme se mu společně věnovat.
  Hezké dny -acb-

  0
  1

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Případný útok Izraele na Írán by prý mohly podpořit i jiné státy

Další článek

Vedení Izraele se prý ve věci Íránu řídí „mesiášskými pocity“