Zdroj: idnes.cz

Pánbůh je láska

Dal svého syna

Pánbůh je láska

Pánbůh je láska

Dal svého syna

Za moje hříchy

Miluje mne.

Zpívali poutníci z Putzeriedu cestou na Svatou horu u Příbrami, aby jim šla cesta lépe od ruky. Samozřejmě velice dobře věděli, že pámbu není „pouze“ láska, akorát se jim to prostě nevešlo do písničky. Jejich poutní rytmus by nebezpečně kulhal. Ostatně, byli to poutníčkové z doby před dvěma sty let a tehdy ještě jaksi platilo, že je vždycky lepší potkávat sklenice poloplné sklenice než sklínky poloprázdné a tudíž vidět božíma očima nejdříve to hezčí. Ale nepřehlížet, vidět každý detail. I to, že pámbu sice zdaleka není jen láska…

Ale zazpívat si o tom – proč ne?  Je to ta jeho poloplnější tvář.

Kdo by koli ale chtěl tvrdit, že pámbu je jenom a lautr láska, je dokonce i z pohledu židovského tesaře z Galileje rouhač, kterého nutno ukamenovat anebo vydat světské moci k ukřižování, protože tak pošetilý (anebo dokonce  chas we-chalila bigotně zaslepený) lásko-láskař je vlastně popírač Sladkého požehnaného. Rouhač. Ohavnost zpuštění.

Bůh je totiž také soud. Nejen láska. Dokonce vlastnoručně tvoří zlo, protože kdyby  snad zlo tvořil někdo jiný, pak opět není boha v tomto vesmíru!! Stvořitel je jen jediný. Spasitelů může být na tucty (jak se lidstvo hořce přesvědčuje už celá tisíciletí). K tomu, že tvůrcem a původcem zla není žádný padlý andělíček, ale Sladký požehnaný, se Pán světů přiznává sám, a to u Izaiáše :  Není nikoho jiného, to Já, Hospodin  formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo (45:6-7);

Ha!! Konečně jsme  panovníka chytili na hruškách. Bible si protiřečí!! A tak ji můžeme s klidným svědomím zahodit, včetně pokynů o tom, že je dobré být člověkem a z toho, co před námi leží –  tedy mezi životem a smrtí – si vybrat duchovní smrt anebo přinejmenším život končící na břehu hrobové jámy.

Nesliboval nám snad Sladký požehnaný (anebo že by jen ta židovská kněžská oligarchie jehowitů a a elokimitů, kteří se sami rvali mezi sebou, než se dohodli, jak co nejúspěšněji zotročit zprvu vlastní lid a pak s pomocíé bilderbergů  a žido-zednářů celý náš boží svět!!), že všechno bude dobré? (A aj viděl, ejhle všechno je a bude velmi dobré… gn 1:30)?

Je tedy zlo dobré?

Musí! Jinak by nebylo stvořeno. Vyčítat Stvořiteli existenci ne-dobra je fatální nedorozumění. A neporozumění. Ostatně  v tóře vedle obou zdánlivě rozporných výroků čteme také: B*h silný, B*h pravdy, v němž není nepravosti, je spravedlivý a přímý (dt 32:4) A komentář v Sifrei k nás učí, že  Vznešený sice stvořil zlo, ale člověka ke zlu nezformoval. Člověka stvořil k tomu, aby byl milosrdný a *cadik.  Jak na to naši Moudří přišli? Docela jednoduše na základě skutečnosti, že jsme stvořeni k Jeho obrazu). Měli bychom tedy své dispozice naplnit. Být silní, být bytostmi pravdy, v nichž není nepravosti, být spravedliví a přímí….

A ani s tou svobodnou vůlí to není zas až tak kdovíjak slavné. Tu jsme  rovněž podědili po něm. Rozhodnout se svobodně, ale pokud možno z boží podstaty. Silně, pravdivě, spravedlivě … Je to vůle, nikoli pud. Proto ani láska anebo křesťanská či židovská láska nejsou pudem.  Prvotní je naplnit a rozmnožit všecky dary – tedy nejen svobodnou vůli ale i ostatní boží atributy. Kdyby byla jen samotná svobodná vůle jedinou devizou mluvící opice, proč by pak měl být dotyčný trestán za následky špatné volby?

Ostatně důvěřejme Koheletovi, který učí: Pohleď na to, co jsem objevil, že totiž Vznešený učinil člověka ryzího, ale oni pak následovali nejrůznější smyšlenky (koh 7:29). V podobném duchu učí i Tancuhma v komentáři k parašat Berešit. Člověk byl stvořen jako ryzí bytost, právě protože byl stvořen k obrazu Sladkého požehnaného, který je v tóře představen jako B*h silný, B*h pravdy, v němž není nepravosti . Stvořil ho proto, aby i člověk byl takový.

Namítneš-li, proč byl tedy vůbec stvořen také pud ke zlému, jak se o něm dočítáme v tóře, že totiž  člověk má v sobě puzení ke zlému od samého svého mládí – dosl. neboť myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho (gn 8:21), ptáš se moudře.

Pokusíš-li se ale na základě toho argumentovat: „Já nic, já muzikant, to ten pud..“, věz, že na Konci dní se dozvíš: „Ale to je tebou zanedbaný dárek, tvoje – tebou spáchané zlo. Dokud jsi byl miminko, žádné zlo jsi nepáchal, teprve jak jsi dospíval, začal jsi selhávat a hřešit!“

Existenci zla (důvod proč ho jako obrovské dobro tvoří sám Sladký panovník) a také i naši schopnost konat nejen laskavě ale rovněž i nelaskavě (rozměr a kategorie soudu) je nutno vnímat stejně jako všechny ostatní dary  – tedy jako služebnou pomůcku k tomu, aby bylo dosaženo původního záměru. Harmonie.  Dar, který je nutno umět ovládat. Jak ostatně zřetelně čteme ve zprávě o stvoření také: Nehodláš být laskavý a konat dobro? Ne-li, pak věz, že na tvém prahu leží selhání a zločin. Ale je pod tvojí mocí a ty jsi schopen nad ním panovat (gn 4:7). A jak jinými slovy opakuje král Šalomoun v PříslovíchKdo si hned od začátku služebníka rozmazluje, nakonec se stane jeho dítětem (prv 28:21). Kde rozuměj, že je řeč o našem jecer ha-ra, puzení ke zlému.  A našli bychom ještě další podobné výroky. Svět je plný horších  a mnohem trpčích skutečností, než naše puzení ke zlému. A právě v tomto duchu midraš  Tanchuma také pokračuje jemně laskavým obrazem:  bob je také hořký, a přesto ho proplachujete vodou třeba i sedmkrát po sobě, abyste ho učinili jedlým, stejně tak i horčice a kapara. Stvořil-li jsem co hořkého, snažíš se to osladit, abys to mohl použít. Stejně tak je vydán jen a jen do tvých rukou také i jecer ha-ra … (učí nás Chofec chajim)

Je to nástroj, abychom dokázali naplnit pokyn Nebes. Nejen miluj bližního svého – pokrytecky, s klubově ublemcanou cukrovou vatou lásčičky (můj bližní je papežštější než papež a stejně papežský jako já, můj bližní je halachičtější než někteří ostatní bližní, navíc je mi to nakázáno,  tak ho holt, hajzlíka, milovat musím), ale miluj ho přísně a nesmlouvavě, jako sebe sama!!!  Protože nesměřujeme ani do hniloby a tlení, ale ani do kdovíjakých luhů a hájů falešné lásky, ale ke vzkříšení a k soudu. Bůh není jen láska, ale je i soud. Proto nám nařizuje (a na modlitbách to opakujeme do neomrzení!!) ispirovat se v Abrahamovi.(Bůh Abrahamův, Jicchakův a Jaakovův …) Vím, že Abraham bude v národ veliký a silný a v něm budou požehnání všichni národové a čeledi země, přikáže svému domu po sobě, aby ostříhali cesty Panovníkovy a činili spravedlnost a soud (cedaka u-mišpat) – gn 18:9. Protože i Panovník je „cedaka u-mišpat“ (ps 89:15). Proto dobrotivě tvoří dokonce i „zlé“ – abychom mohli konat soud. Ovšem milosrdný soud.

Je tudíž otázkou, zda ten, kdo se spoléhá jen na prodávanou lásku majitelů spasení, koná sám nad sebou a nad existencí zla soud vpravdě milosrdný. Anebo, je-li lhaní si do kapsy spíš v podstatě pěkně nemilosrdné…

Autor: Jaroslav Achab Haidler

19 Komentářů

 1. danny
  21.8.2012 – 3 Elul 5772 v 13:31 — Odpovědět

  Presne tak,Jezis je i soud.Jn5,22.smile.

  0
  0
 2. 21.8.2012 – 3 Elul 5772 v 14:21 — Odpovědět

  Samo, danny – ale právě tahle pasáž chce bud teologické vysvětlení, anebo se, žel, může stát kamínkem klopýtání… tohle bez patřičné opory v tóře zní židovskému uchu, žel, jen jako reklama Head and schoulders. ERGO – poproím o vedení a dialog :o))

  0
  0
 3. danny
  21.8.2012 – 3 Elul 5772 v 15:50 — Odpovědět

  samozrejme pre Zida to je sampon.smile.Ale aj krestania by si mali vziat ponaucenie z clanku,ze nie vsetko jak ako sa zda.Aby som sa vyhol teologickym a medzinabozenskym treniciam,pozeram sa na problem ,,hlbsie,,.Pod laskou a sudom je zrejme odveky problem a to problem dobra a zla.Lebo midat harachamim a hadim sa ,,zjavil az,,v Gn6,6.Ale odpoved na unde malum,povod zla je prenase myslenie skoro neriesitelna a je,,vnutornym problemom,,kazdeho monoteistickeho nabozenstva.napr.jisurim sel ahava,,,tresty z lasky,,Gn45,5.Iz53,10.Pohlad sudu sa meni na lasku.
  A preco odveky problem?,,..a udelil Boh cloveku podobu..,,slovo vajicer je pisane s dvoma jud,narazka na dva sklony?smile.ale posunutim od,,poznania dobreho a zleho,,ku ,,pravde a lzi,,sa da lepsie pochopit ,,kategoria Sudu a Spravedlnosti.Potom nemusi byt prekvapenim,ze,,dobry osud,zivot,moze byt naruseny osudom ,zivotom,,sirsieho okolia.Bozia vola sa z
  meni na paralelu Bozi zakon.Zalm40,9.smile.

  0
  0
 4. danny
  21.8.2012 – 3 Elul 5772 v 16:01 — Odpovědět

  p.s.po zjedeni,,jablcka,, stale nevieme,co sme vlastne nemali vediet,tak pre istotu sa zo vsetkych sil snazime nevediet nic,co by stalo ze vedenie.smile.

  0
  0
 5. 21.8.2012 – 3 Elul 5772 v 21:19 — Odpovědět

  ad 03) Danny já rozumím. Ten reklamní nádech jsem zmínil vlastně hlavně kvůli diskuzi. Protože vemkoncem vzato (ryze křestanskýma očima), i ten Janův veršík konvenuje s textem článku. Vznešený uděluje opět jen sám Sobě soudní pravomoci. Protože pro ty, kdo jdou cestou Galilejského, je Galilejský b*hem. Lásky i soudu. Nepletu-li se :o))

  0
  0
 6. danny
  22.8.2012 – 4 Elul 5772 v 06:53 — Odpovědět

  prebehla diskusia noveho koordinatora pre romsku komunitu,aby Cirkev posobila na romske etnikum.Poodhalil problem,ze romovia sa spoliehaju na Krista a jeho odpustenie a apelovaval na zoznamenie aj so,,starozakonnym ,,Hospodinom trestajucim.Cize Spravodlivym.Ale to by im stacil aj onen vers Jana.pripadne R14,12,1K12az15,2K5,10.
  vieme ze nabozenstva nenajdu uplnu zhodu o zdroji Ka12,14,ale budme romantici alebo expresivne impesivne surrealisti a nech radsej one odkazy posobia na lud a plapolajuce mece cheruboc pri Edene nie su zakazom a nech su radsej majakom az tam trafime vo svojom,,polepseni,,.Miesto toho aby sme sa od znamenia odvracali.
  Budete ako bohovia,sudcovia,presne ako Boh.ex4,16,Z82,6,Jan10,34:ale zabuda sa dodat,ze k chuti posudzovat,odsudzova nam chyba patricny vhlad.smile.

  0
  0
 7. woodoo
  22.8.2012 – 4 Elul 5772 v 14:58 — Odpovědět

  Achabe, nádhera. :o) Ono, rozhodovat se mezi dobrem a dobrem se svobodnou vůlí, to ani nelze. Ale že je to někdy zapeklitá věc, býti oním pověstným mlynářem.

  0
  0
 8. Antonín Blažek
  22.8.2012 – 4 Elul 5772 v 21:08 — Odpovědět

  Achabe už se mi klíží oči ale až se prospím, tak si článek přečtu a uvidí se zda jen kliknu, že se mi libí…
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 9. Antonín Blažek
  23.8.2012 – 5 Elul 5772 v 23:55 — Odpovědět

  Tak v tom mám doufám jasno.
  Izaiáše : Není nikoho jiného, to Já, Hospodin formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo… (45:6-7);

  Kdo všechno je můj bližní? Tak k tomu se budu muset nejprve pracně dopracovat.
  Galatským 5:14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 10. danny
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 07:50 — Odpovědět

  Hovorime o laske a mozno nevieme co je to.Boh je laska,laskou udrziava svet?Ze by vzajomna pritazlivost podobneho?

  0
  0
 11. Antonín Blažek
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 12:05 — Odpovědět

  ad10)danny Ve škole jsem měl z matiky skoro vždy za jedna. Z jazyků to bylo zato o to mnohem horší ale pokud si dobře pamatuji tak dvakrát + se = -.
  Opak dobrého je zlo. Hospodin nemusel zákonitě zlo stvořit. On mohl jen definovat opak dobra.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 12. woodoo
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 12:30 — Odpovědět

  Snad takto:
  + a + = +
  + a – = – (- a + je také mínus)
  – a – = +
  A nebo také takto:
  + krát + dává +
  – krát + dává –
  – krát – dává +
  Nějak nám to navychází, klasická ukázka logického omylu v argumentaci.:O)

  0
  0
 13. Antonín Blažek
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 12:59 — Odpovědět

  ad12)woodoo takto bylo asi dva krát – = +. Už jsem ze školy delší dobu a je to jak v tom ¨vtipu.
  Partyzán vzpomíná na lité boje s Němci a říká:
  “Dostal jsem kulku mezi lopatky” Pak se na chvíli zamyslí a dodá “nebo lopatkou mez kuly”?
  Každopádně dva kladné póly se nepřitahují ale odpuzují.
  PF 2012 přejí Mayové.

  0
  0
 14. woodoo
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 13:20 — Odpovědět

  Ad 13) Anekdota dobrá. Nesmíme ale zapomínat, že se bavíme o matematické operaci. Ani s těmi póly to konec konců nebude sranda. :O)

  0
  0
 15. Antonín Blažek
  24.8.2012 – 6 Elul 5772 v 13:28 — Odpovědět

  Našel jsem jednu z definic Boha:
  “Bůh je nezapříčiněnou bytostí, která stvořila vše co vzniklo. Je nestvořeným stvořitelem Vesmíru a všeho v něm”.

  Proč vlastně Bůh stvořil člověka? Při své vševědoucnosti musel přeci dopředu vědět jaké bude mít starosti a jak to s lidmi dopadne. Nestačilo mu snad, k jeho spokojenosti, stvořené osazenstvo Nebe? Asi nestačilo. Potřeboval sobě podobného, věčně nespokojeného rebela. Andělé se mu od věčnosti neustále klaněli a provolávali slávu ale nejspíše jej to začalo nudit a tak byl stvořen první člověk a Panovník má od Adama a Evy o zábavu postaráno.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 16. danny
  25.8.2012 – 7 Elul 5772 v 16:43 — Odpovědět

  alebo vyrok Bozi preneseny ustami Posla,proroka M.,,Bol som skrytym pokladom a tuzil som byt poznany.Preto som stvoril Stvorenie,aby som bol poznany.A sufijovia pridavaju,,poznany a milovany,,.tak na okraj.bez vedlajsich vyznamov.smile.

  0
  0
 17. Vlastík
  29.8.2012 – 11 Elul 5772 v 06:59 — Odpovědět

  Achabe. Křesťané určitě nemají ve svém zpěvníku “Pánbůh”, ale “Pán Bůh”. Měl bys to vědět, protože pokud se nemýlím, tak jsi ji kdysi zpíval i Ty.

  0
  0
 18. Jiří Vojta
  30.8.2012 – 12 Elul 5772 v 21:12 — Odpovědět

  Na jedné straně desatero—kdo nehřeší nemá se čeho bát.Na druhé straně zapomenutí spisovatelé kteří psali o následcích přestupků.Barbora Denová o prokletí v kostele při svadbě,Viktor Dyk ,Franz Kafka.Nikdo nezpochybnil ani komunisté následky viny jdoucí do třetího pokolení,v lidech toto žije jenom se vše stalo dětskou vírou maximálně v modré knize mormonů -Kdo věří v Ježíše Krista může dělat co chce.Pokud Ježíš přišel zákon naplnit,nedá se tvrdit automatické spasení.Kdyby se to vzalo do detailů bylo by nebe už obsazené.144.000 polovina izraelitů s mojžíšem druhá zakladatelé jedné církve nebo sekty?Takže už by nikdo neměl žádnou šanci.Nehledě na teorii o duši jemného a hrubého zrna.Je v tom chaos alespoň něco objasňuješ.Díky Jura

  0
  0
 19. 19.9.2012 – 3 Tishri 5773 v 02:16 — Odpovědět

  ad 17) Vlastíku, omlouvám se za pozdní reakci, ale nechodí mi upozornění na toto vlákno.
  Dovolím si jen na okraj poznamenat, že tohle zpívali poutníci z Putzeriedu v jedné literární glose. Dost se podobá té, kterou jsem slýchával a zpívával, ale určitě to není ta…
  Ale je to jen na okraj, protože obsah článku jsi pochopil a reagoval na něj správně. Pojďme výš a dál … Na zpívánkách bychom se zdržovat neměli :o))

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

„Špinaví židi“, vykřikovali fanoušci při izraelské hymně

Další článek

Vodafone nakročil správným směrem