Mnozí argumentují tím, že Evropa se nachází v podobném období, jaké nastalo v průběhu úpadku Římského impéria, a proto je zranitelná, náchylná a ohrožena muslimy a jejich islamizací; podobné varování se objevují i v seriózním tisku. Ale islamizace nemůže být skutečně tou silou, která rozdupe „evropské hodnoty“. Ty hodnoty si mohou Evropané rozdupat sami, z mnoha důvodů, a jedním z nich je i ten, pokud budou vážně brát názory těch, co vyhrožují islamizací.

Je výmluvné, že většina odpůrců imigrace se nespokojí s tvrzením, nepřijímat uprchlíky je žádoucí. Obvykle zároveň říkají, vláda pevné ruky je potřebná, uzavření hranic a výstavba plotů je nutná, obnovení kontrol na hranicích a také zvýšená kontrola všeho zboží a všech lidí je žádoucí, že už vlastně nemáme jinou volbu; přistěhovalectví se vymyká kontrole, cizinci mohou roznášet nemoci, znásilňovat „evropské bílé“ ženy, berou práci, a muslimští imigranti Evropu ohrožují budoucí islamizací a postupným rozšiřováním „šaríe“ do právních systémů zemí kam imigrovali a v nichž se usadili. Z toho důvodu odpůrci imigrace, multikulturalismu, individualismu, rovných práv, svobody, tolerance a volnosti, přesvědčují veřejnost, aby souhlasila s intenzivnějším využíváním ostrých nástrojů státu, aby se zvýšila částka na zbrojení, aby se rozšířily pravomoci tajných služeb, rozvědek… aby život člověka od kolébky až do hrobu zase řídila centrální moc. Úmyslně se pěstuje mýtus, že Západní civilizace je v ohrožení, blíží se její konec, ne-li, že již její zhroucení započalo, že se nachází v podobném rozkolu jako Římské impérium od druhé poloviny 3. století o. l., přičemž se tyto argumenty ale vůbec nezakládají na pravdě a statisticky ověřených datech. Ovšemže je moje argumentace proti těmto strašákům zcela prostá: lze statisticky doložit, že běžný občan Římského impéria a průměrný občan Evropy žijí v diametrálně odlišném prostředí.  O takovém „blahobytu“ jaký (vy)užívá pracující občan EU, si mohl i leckterý římský patricij v období rozkvětu impéria nechat jenom zdát. Navíc zkáza Římského impéria měla mnoho a zcela odlišných příčin, které jsou dnes již bezpředmětné, jsou překonány, [otroctví a závislost vládnoucích vrstev na jejich práci, nárůst nepracující a stále nespokojenější parazitující skupiny ztroskotanců, ale přesto svobodných občanů impéria (kteří vyžadovali stále víc zábavy), chybná směna prostředků, neúměrně náročná údržba byrokracie, dlouhé prodlevy v informačních tocích a s tím spojené zkreslování skutečnosti, nezvladatelný nárůst korupce ve všech vrstvách římské společnosti, celé legie složené ze žoldáků, kterým sláva impéria byla zcela ukradená, zajímal je jenom žold, nulová sociální práce, rostoucí nezájem o budoucí vývoj impéria, nárůst filosofií zaměřených mimo reálný svět, atd.]; vládnoucí vrstvy nedokázali dostatečně argumentovat vůči filosofické síle novoplatonismu, pythagoreismu, stoicismu, zoroastrismu, a z těchto proudů vzešlého křesťanství a postupně ztráceli prestiž a tím schopnost vládnout. Římský racionalismus se rozplynul v helénském iracionalismu. Současná Západní civilizace pokud nespáchá dobrovolnou sebevraždu jadernými zbraněmi, nebo vládnoucí vrstvy a elity se rozhodnou odletět na nějakou hezkou exoplanetu, anebo obyvatele Evropy vyhubí zavilí mimozemšťani, pak díky svému liberálnímu přístupu k světu, k zřetelnému postoji mezi instinkty a rozumem, důsledně (až přísně) racionalistickému a vědeckému výkladu světa bez iluzí a snílkovství, ve schopnosti dělby práce a směny, má Západní civilizace mnoho vnitřních sebezáchovných mechanismů, díky jimž setrvá, aniž by ji ohrozil islám, budhismus, ale jen za podmínek, že se Evropané poučili z historie.

[Pokračování příště]

19 Komentářů

 1. Erich
  12.8.2015 – 27 Av 5775 v 15:34 — Odpovědět

  Než dojde k dynamickým reakcím, vkládám sem komentář Petra Holuba. Zamýšlí se v něm nad strukturou a určitou kvantifikací imigrantů do Evropy.

  http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/petr-holub-jak-vyresit-vzpouru-uprchliku-v-bele-pod-bezdezem–1517937

  Čili když parafrázuji českého velikána, tak z pohledu zmermomocnění se obávajícího Němce, kovaného islamoborce je to Albánec, kosovský Albánec, Albánec, kosovský Albánec, Albánec, kosovský Albánec, Albánec, kosovský Albánec akorát támhle vzadu, to je snad jediná výjjímka jde Konvička s Formánkem vedle sebe.

  0
  0
 2. robert
  12.8.2015 – 27 Av 5775 v 16:09 — Odpovědět

  Erichu, děkuji za Váš komentář. Fenomén imigrace je tak komplexní, že by zasloužil akademickou diskusi :-) a nikoli jen medializaci

  0
  0
 3. danny
  12.8.2015 – 27 Av 5775 v 18:15 — Odpovědět

  Musím sa zastat Ríma.Nebolo take jednoduché.Odporúčam prečítat ,,O velkosti Rimanov"od Montesquieu-a.Ktorý si vybral Rimanov,na ktorých demonštroval zákonony ludského vývoja,ktorí boli na to velmi súci.Bol to jediný národ,ktrorý žil nepretržite tisíc rokov v jednej štátnej organizácii,podrobenej vývoju a zmenám,ale nestácajúci svoju kontinuitu.Po dobu viac ako tisíc rokov,strávených v neustálych vojnách,pri organizácii štátu,kultov,vedení vecí verejných sa nazhromaždilo a zachovalo dostatok dokumentov,ktorými sa dalo povahu človeka(v tomto mám pocit,že ten patricij bol daleko v lepšom rozpoložení ako ,,bežný"o bčan EU) aj národa ilustrovat.A tá ilustrácia je na hony vzdialená.
  Rozpustenie rímskeho racionalizmu v gréckom iracionalizme zrejme najlepšie demonštruje Markus Aurélius.(Novostoicius je rýdzo rímskou záležitostou-Seneca,Epiktetos,M.M.).Ak niečo napomáhalo rozkladu,tak epikureizmusôä-,,Epicuri de grege porcus-prasa z Epikurovho stádočka,napísal Horatius v Listoch.
  A na vzídenie krestanstva(nechce sa mi to vypisovat z čoho to všetkého ),to je tiež docela gol.

  0
  0
  • robert
   12.8.2015 – 27 Av 5775 v 20:23 — Odpovědět

   DANNY, děkuji Vám za komentář. Těch pohledů je tolik, kolik je lidí, které zánik Říma zajímá. Montesquieu co by kritik absolutismu, přišel s myšlenkou rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní, a myslím, že by souhlasil s přijímáním imigrantů

   0
   0
   • danny
    13.8.2015 – 28 Av 5775 v 05:47 — Odpovědět

    Nielen,že by súhlasil,ale aj predvídal.Názov 8.kap. 26.knihy znie:,,Otázky podliehajúce princípom občianského práva sa nemajú riadit princípmi kanonického práva.smile

    0
    0
 4. danny
  12.8.2015 – 27 Av 5775 v 18:16 — Odpovědět

  P.S.Poprípade aj ,,Duch zákonov".

  1
  0
 5. Dominik
  13.8.2015 – 28 Av 5775 v 08:51 — Odpovědět

  Že za úpadek Římské říše mohlo rozšíření řecké iracionality, která vyvrcholila v křesťanství, je poněkud diskutabilní, vezme-li v úvahu, že východní řecká část Římské říše, neboli Východořímská či Byzantská říše, kde dominovalo řecké pravoslaví, existovala ještě 1000 let po rozpadu té Západořímské. A když nakonec zanikla, nebylo to z důvodu vnitřního rozkladu, ale kvůli útoku Osmanů. Během své existence byla nesrovnatelně vyspělejší než kterýkoli z evropských států.

  Dnes je pravoslaví spojováno zejména s Ruskem, Ukrajinou, Rumunskem, Srbskem a podobně, tedy vesměs s tou neúspěšnou a zaostalou části Evropy. Ale původně byla veškerá kultura a vzdělanost v pravoslavných rukou. Osmané způsobili zánik naši vzdělanosti, naší kultury i naší civilizace.

  2
  0
  • robert
   13.8.2015 – 28 Av 5775 v 09:19 — Odpovědět

   DOMINIK, děkuji za Váš komentář. Jedna z možností úpadku Římské říše a následně jejího rozpadu jde na vrub šíření křesťanství. Římské impérium vzniklo na jiném základu než hlásalo křesťanství. Byzantská říše, byla de facto nastupující velmocí po Imperia Romana, což dokazuje i touha jednoho z nejvýznamnějších panovníků Byzantské říše, Justiniána (527 – 565), po obnově Imperia. Souhlasím s Vaším tvrzením, že Byzantská říše byla po celou dobu raného středověku nejbohatší a kulturně i hospodářsky nejvyspělejší zemí v celé Evropě, protože dávala prostor rozvoji svobodných řemesel a vládci podporovali obchod.
   *
   Rozšíření řecké iracionality, racionalistický Řím podkopalo. Otroci, na kterých bylo Impérium závislé, získali v křesťanství mocnou psychologickou zbraň, najednou získali prostý důkaz toho, že všichni lidé jsou si rovni, že po smrti dosáhnou odměny, že zlý a krutý boháč, skončí v pekle… atd.

   0
   0
 6. danny
  13.8.2015 – 28 Av 5775 v 12:11 — Odpovědět

  Roberte,opakovaná grécka iracionalita,pre pochopenie,dal by sa spomenut aspon jeden príklad toho vývozného artiklu z grécka?

  0
  0
  • robert
   13.8.2015 – 28 Av 5775 v 12:24 — Odpovědět

   DANNY. celá řecká (helénská) kultura lpěla na iracionálnu. Uvedu příklad: helénské sochařství nebylo pouze sochařstvím, nýbrž bylo náboženstvím (iracionálnem) krásy, hygieny, čistoty a půvabu…

   0
   0
   • Dominik
    13.8.2015 – 28 Av 5775 v 14:02 — Odpovědět

    No, že v antickém Řecku existoval kult těla, zejména kult polonahého svalovce, je celkem nepopiratelné; pokud se nepletu, podobné ideály lze najít i v antickém Římě.

    Spíš je otázka, jestli tyto řecké myšlenkové proudy byly opravdu základem pro křesťanství. Pokud vím, zejména řecké křesťanství bylo k mnoha těmto prvkům naopak v opozici. V prvé řadě pravoslavná církev zakazuje uctívání soch, proto taky v pravoslavných chrámech žádné sochy nejsou. Podobně i všechny náboženské obrazy jsou podřízeny ikonografickým náboženským předpisům, díky nimž zobrazené postavy nemohou vypadat příliš realisticky ani sexuálně vyzývavě. Kult sexy svalovce vytlačili muži s plnovousy a ženy v závojích, což mnohem víc odpovídá semitské kulturní tradici než antické, stejně jako víra v exkluzivitu jediné pravé víry a antisynkretismus. Dědictví antiky přetrvalo mnohem víc v římském katolicismu než v řeckém křesťanství.

    0
    0
   • danny
    13.8.2015 – 28 Av 5775 v 15:03 — Odpovědět

    Parmenidés načal rozklad olympanov,Protagoras,stanovil mieru všetkých veci človeka.Sokrates vyriekol,že život bez skúšania nie je človeku hodný žit a atd.Nevidím tu prvok iracionality.Ale budiž,závisí na vhledu.
    A otroci plus krestanstvo-zánik ríše,keby to bol tak(z tohto uhla pohladu),tak by nemohli vzniknut ,,aktívne"krestanské ríše.A Byzanc by padla o týžden neskôr.
    A tie krásne sochy bez racionality?(proporcie?)Nuž a tak.pekný den

    0
    0
    • robert
     13.8.2015 – 28 Av 5775 v 15:33

     Nejlépe vystihuje křesťanství středověk. V onom období se ukázala jeho skutečná iracionalita a helénismus. Srovnejte si ritus pravoslaví a ritus západořímský.
     *
     A protože Řím byl zcela závislý na práci otroků, je logické, že pokud otroci v duchu nového helénského učení prchali do jeskyní a lesů, musela se i římská moc přizpůsobit, pokud si chtěla podržet autoritu
     *
     křesťanství má společné s judaismem nejen osobu spasitele židovského původu,, ale i to, že mu podléhali židovští otroci a také helénizovaní židé,

     0
     0
    • Dominik
     13.8.2015 – 28 Av 5775 v 17:02

     To, že se od sebe liší katolický ritus a pravoslavný, vím. Ale ačkoliv jsem viděl nejen liturgii byzantského pravoslaví, ale i starobylého orientálního pravoslaví, není mi jasné, co je v pravoslavné tradici více iracionálního než v katolicismu. Pravoslavné chrámy se od katolických liší tím, že oltářní prostor je oddělen ikonostasem nebo oponou, na prestole bývá sedmiramenná menora, nejsou tam sochy, jen ikony, bohoslužba není doprovázena žádným hudebním nástrojem, jen zpěvem, kněží nosí dlouhé vousy a jiné liturgické oblečení, při modlitbách se konají úklony a prostrace (podobně jako v islámu), při bohoslužbě se nesedí ale stojí, křest se neprovádí politím, ale trojitým úplným ponořením do vody, ženy mají zahalené vlasy a stojí odděleně od mužů, ženy se neúčastní svátostného života v době menstruační nebo poporodní nečistoty (zahalení žen, oddělenost od mužů a předpisy ohledně rituální nečistoty však ve středověku obvykle dodržovali i katolíci, vlastně je mnohdy dodržovali ještě před 2. vatikánským koncilem).

     Drtivá většina těchto předpisů ovšem vychází z ortodoxního judaismu, takže nechápu, proč by měly být iracionální, pokud tedy za iracionální nepovažujete judaismus.

     0
     0
    • Dominik
     13.8.2015 – 28 Av 5775 v 17:06

     Aktuální podoba modliteb v pravoslavné církvi:

     0
     0
    • Dominik
     13.8.2015 – 28 Av 5775 v 21:12

     P.S. Pokud by u někoho vzbudilo pohoršení, že se pravoslavní křesťané při modlitbě klaní k zemi, protože to považuje za něco spojeného s "islámským fanatismem", rád bych ho upozornil, že modlitby k zemi jsou naprosto běžné v celé řadě náboženství, včetně dnes na západě tak oblíbeného buddhismu:

     1
     0
 7. robert
  13.8.2015 – 28 Av 5775 v 17:27 — Odpovědět

  DOMINIK, nechci zacházet do diskusí kdo je lepší nebo ještě lepší, spíše se snažím hledat důvod iracionálního strachu z imigrantů do EU. Texty které tu s laskavým svolením redakce shekel.cz mohu zveřejňovat chci rozvířit diskusi, odkud se bere tolik iracionality v lidech, kteří by právě místo dštění zloby a nenávisti měli pomáhat svým bližním a bez rozdílu pleti a vyznání. *** Je zhola jedno, zda ten, kdo chce podat pomocnou ruku je takový nebo makový, zda věří nebo nevěří, zajímá mne ona iracionalita, odkud se bere.

  0
  0
  • Dominik
   13.8.2015 – 28 Av 5775 v 18:01 — Odpovědět

   Jenže v tomto ohledu je možné si povšimnout jedné věci. Jak jsem psal dříve, muslimští extremisté před pár měsíci podpálili koptský kostel v Německu. Kdo se nad tím zamyslí, dojde mu, že to znamená, že v Německu existuje komunita koptských (egyptských) křesťanů. To jste možná ani nevěděli! A není to jen Německo. Prakticky ve všech zemích Evropy jsou větší či menší komunity blízkovýchodních křesťanů, koptů či syrských pravoslavných. Ve Velké Británii dokonce vznikla Britská ortodoxní církev, podřízená Koptské ortodoxní církvi v Alexandrii, do které se hrne plno Britů zklamaných vývojem v anglikánské církvi.

   Většina Evropanů však o tom prakticky nic neví! Jak je to možné, že většina lidí ví o blízkovýchodních muslimech ve Francii, Británii, Švédsku či Německu, ale o blízkovýchodních křesťanských komunitách žijících tamtéž neví?

   Protože muslimové o sobě dávají hlasitě vědět svými nepokoji a násilnostmi, svojí agresivitou. Ti lidé pochází ze stejné země, jsou stejného etnika, liší se pouze svou vírou. Přesto tento jediný rozdíl způsobí, že jedni neustále vyvolávají bouře, zatímco druzí žijí v míru a pokoji, naprosto nenápadně mezi evropskou populací. Nevyplývá z toho, že některé aspekty současného islámu jsou poněkud problémové?

   0
   0
 8. robert
  14.8.2015 – 29 Av 5775 v 11:04 — Odpovědět

  DOMINIK, ano, strach může být jedním z mnoha kořenů, ale co třeba nenaplněné potřeby a z toho plynoucí frustrace? A co zdroje naladění, ten určitý moment starosti? Proč je tolik xenofobie, marginalizace právě v postkomunistických zemích?

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Izraelská hvězda You Tube. Adam Ben Ezra a jeho kontrabas v Česku

Další článek

Francie - země azylu