Milý Jakube,

Vracím se k psaní pro Vás, Jakube. Upřímně doufám, že jste se dotazoval vážně a nereaguji zbytečně. Poněvadž já přistupuji k odpovědím pro Vás velice seriózně.

„V jakém rozsahu se praktikují barbarské zvyky jako je (A) ženská obřízka, (B) nucené sňatky či (C) nucené zahalování?“

Jakube, všechny tyto barbarské zvyky, jak je označujete, především nemají s islámem pranic společného. Jistě se mnou mnozí nebudou souhlasit, ale nemají. Je to jenom shoda náhod.

(A)

Obřízka je starověká tradice. Hádám, že první obřízky se začaly provádět ještě v dobách, kdy jsme my v Evropě nepěstovali ani obilí. Je to staroegyptská tradice. Dnes ji praktikují etnika, bez ohledu na náboženství, která jsou pokračovateli starých Egypťanů, nebo byla jejich potomky dlouhodobě ovlivňována.  Tím chci říct, že kromě některých muslimských populací ji praktikují také populace křesťanské a animistické. Jestli se dosud praktikuje i u např. egyptských a etiopských Židů netuším, ale myslím, že statistiky byste si v případě zájmu už sám dohledal. Obřízka se neprovádí na základě zákona, žádný zákon v žádném státě ji nenařizuje. Naopak vím, že vlády se snaží šířit osvětu, aby k obřízkám docházelo co nejméně. Tak jako u nás běží v televizi reklama na pivo, tak jsem viděla i reklamu proti obřízce,  na ulicích vidíte tematické billboardy a osvětové spoty se vysílají v rádíich. Bohužel v populaci nevzdělané, hlavně v rurálních oblastech o tom rozhoduje babička, nebo nějaká starší sestra rodičů.

Podle dostupných informací žije na světě 130 miliónů žen s obřízkou, z toho podle statisktik 27  miliónů v Egyptě, 24 miliónů v Etiopiii a 20 miliónů v Nigérii.  Praktikuje se víceméně pouze v závislosti na etnické (národní) příslušnosti – ne podle příslušnosti k nějakému náboženství  (všude na světě jsou všechny státy multietnické, kromě Evropy, dalo by se říct). V Nigérii ženskou obřízku provádějí častěji křesťané než muslimové.. Nejsevernější oblastí, kde se tradice obřízky vyskytuje, je severoirácký Kurdistán, nejjižněji se provádí v snad dokonce v Zambii. Vysoké procento obřezaných dívek a žen je např v Sierra Leona nebo v Libérii, ale u syrských, libanonských nebo palestinských Arabů (mluvím o Arabech ne muslimech) se například nepraktikuje vůbec, u Berberů také ne. Samozřejme je na světě obřezano více muslimských dívek než nemuslimek, ale je to proto, že tato etnika, dnes praktikující islám, začala obřízku provádět dávno před jeho příchodem.

Jistě znám množství obřezaných žen, ale nikdy se žádné cizí ženy nebo děvčete neptám, jestli je obřezaná. Mohu to jenom předpokládat, podle vzdělání rodičů a babičky, podle původu. Stejně, jako se na to neptám mužů, a Vy sám také jistě ne.

Při této příležitosti mne napadá, zamyslel jste se někdy nad tím, ktrerá z tradic etnik a národů evropského kontinentu je nejstrarší? Která z evropskych tradic má své kořeny hluboko v historii tohoto kontinentu tak, jak je to v případě obřízky?

V České republice je ženská obřízka zakázána, a pokud Vám jde o boj s obřízkou, je teda asi logické, že budeme poskytovat dívkám pocházejícím ze zemí obřízkou více ohrožené azyl v zemi, kde tyto dívky jsou více chráněné. Opačný přístup by značil, že Vám je ženská obřízka lhostejná, jenom jde o to, aby se nestalo, že bude provedena v Česku.

239739_vignette_carte-gmf

(B)

Tradice nucených sňatkům či spíše domluvených sňatků je  více rozšířená než ženská obřízka. Opět o tom nerozhoduje zákon, ale hlavně maminky, babičky nebo tety, někdy otcové nebo dokonce starší bratři. Nemohu psát o celém světě, píšu o tom, s čím mám zkušenosti já. Domluvené sňatky jsou opravdu velice časté. Praktikují se v rámci širších rodin, výraz bratranec a sestřenice neodpovídá významu našemu, znamená vzdálenějšího příbuzného. Je také  časté, že své potomky navzájem zaslíbí dobří přátelé.  Většinou s tím dotyční souhlasí, i přesto, že „chodí“ s někým jiným (někdy i s vícero “jiných” najednou, lidé jsou hold lidé). A pokud nesouhlasí, ano, také se stává, že je sňatek vynucený. Často se to děje v případech, že je dívce, respektive ženě daleko pres třicet let. V mnoha státech totiž není o svatebním dni povinná přítomnost dotyčného, stačí zástupce. To jste jistě nevěděl. Také mně se stalo, že mne kamarád pozval na svadbu, že se žení, a vůbec tam nebyl. Byla tam jenom nevěsta. Holt jiný kraj, jiný mrav. Není to pravidlem, někdy se to stává, pokud to zákon umožňuje. U nás to zákon nedovoluje. Také se obvykle předpokládá, že se dívka vdá, pokud otěhotní, ale jsou i dívky, které si nechtějí vzít muže, se kterým otěhotněly. Moje švagrová si rozmyslela sňatek dokonce ve svatební den. Již těhotná. Ostuda to asi byla, zlí jazykové se najdou všude a hlavně těch hostů co tam bylo zbytečně! Švagrová pořád žije, samozřejmě a jako jiné i ona se po čase vdala za někoho jiného. Svobodných žen (u nás se jim říkavalo a snad ještě říká „stará panna“) je pravdu málo, dokonce je i velmi malé procento těch, které ovdověly a už se víc neprovdaly. Vdovy se také vdávají podobným způsobem. V některých oblastech je s vdovou povinný oženit se  bratr zemřelého. Povinnost živit ženu a její děti totiž přechází na mužské příbuzné v pokrevné linii zemřelého.

Tradice sňatků, ať je jakákoliv, opět jako u předchozího tématu, souvisí s pohledem ženy na sebe sama, na svou mož nou samostatnost, schopnost uživit sebe i své děti. Souvisí s tím, jaké existenční vyhlídky má tato dívka podle svých rodičů, prarodičů. Velkou míru hraje okolí. Tzv: „aby nebyla ostuda“.  Znám negramotné divky, které svedou říct ne, ale i dvacetilété vysokoškoláčky, které řeknou ano a provdají se za nějakého bratrance. Znám i Evropanky, vysokoškolsky vzdělané ženy, které jsou schopné kvůli „ostudě“ z rozvodu setrvávat s násilným manželem. Proti tomu ale není jiné cesty než výchova žen. Možná, že by nebylo od věci, posunout legální hranici věku pro sňatek alespoň na 21 let i přesto, že pár by měl potomky dříve. Osmnáct let je málo.

Dalším problémem jsou brzké sňatky. Dívky se totiž často vdávají mladší. Nemluvím o extrémech indoevropanů v Pakistánu nebo Indii, ani o některých romských etnikách v Evropě, mluvím o děvčatech, které se vdávají v šesnácti, sedmnácti letech, protože to je také obvyklá doba, kdy začínají sexuálně žít, a tradičně je vůči ženě finančně povinný její „muž“.  Bohužel, když se tak mladé děvče vdá – často jenom proto, aby se předešlo neočekávaným těhotenstvím – otěhotní určitě. Spousta děvčat končí jako velice mladé matky. Často bez vzdělání, závislé finančně, a co shledávám ještě horší, závislé mentálně.

Nezapomínejme, že podobné „sňatkové“ tradice jsou takto praktikovány ve státech, kde sociální systémy buď zcela absentují, nebo jsou  natolik nedostatečné, že na něj nedosáhnou všechny vrstvy obyvatel. Nicméně se systémem nebo bez, ve všech částech světa, jde primárně o úsilí zaopatřit ženu a její děti. Prosím, neodsuzujme a neposuzujme negativně lidi, kteří toto prožívají a takto žijí, a nediskvalifikujme je: je to tím, že jinou možnost nemají ani s jinou nepočítají. To, že v jejich výběru chybí jiná možnost, neznamená, že chybí respekt, slušnost, pokora a láska.

Jakube, zapomněl jste zmínit polygamii, ale mé názory na ní jindy, bylo by to dnes opravdu dlouhé psaní.

(C)

Nucené zahalování. Myslíte burku? Existuje totiž množství způsobů jak „zakrýt tělesné ozdoby“.  Množství způsobů, množství variant. Přikládám obrázek a tabulku rozšíření některých typů ve vzbranych zemích.

Burka je odev kompletně zahalující celou postavu ženy, včetně tváře a také rukou pokud vím. (Na ruce se u nás zapomíná, nikomu rukavice nevadí, ale ortodoxní muslimky nosí i rukavice a fundamentální režimy rukavice vyžadují také). Burka je oděv, který byl a je nařízený na územích ovládaných tálibánem. Délka ke kotníkům. Všichni ho známe z obrázků.

Sitan je oděv podobný burce, je ale dvoudílný, pokrývka tváře je zvlášť, je to černý závoj a je z lehkého materálu. Rukavice jsou povinnou součástí. Délka ke kotníkům.

Niqáb je oděv kdy oči nejsou schované, zahalené. Nemusí být nutně v černé barvě, jak si to u nás často myslíme. Jsou i zdobené, bohatě vyšívané. Rukavice jsou povinnou součástí. Délka ke kotníkům.

Tyto tři způspoby zahalování (francouzsky „voile intégrale“) jsou z hlediska zvýšení bezpečnosti zakázány v nekterých zemích jako Francie, Belgie, pak je zakazuje řada státu s výraznou muslimskou většinou jako Čad, Kamerun, předpokládám Angola, připravuje se Guinea. Abych se vyjádřila přesne: ve Francii nesmíte mít na veřejném prostranství zahalený obličej, je jedno jestli jste muslim nebo ne.  A spadá pod to i zahalování tváře různé samozvané „domobrany“, anarchistů a jiních, u motorkářů je povolená jenom určité typy helem. Pokuta za zakrytí obklyčeje je pro všechny stejná, ať jste kdo chcete.

Jilbab (Džilbab) je odev, obvykle dvoudílný, nezahalující tvář. Rukavice jsou součástí. Často není černý, spíš bývá, co jsem videla, šedý. Délka ke kotníkům. Podobný oděv nosí jeptišky.

Čádor je tradiční oděv Iránek, není povinný, ani v Iránu, ale nosí ho i některé ženy v jiných zemích Blízkého východu. Obličej není zahalený, rukavice nejsou součástí. Délka ke kotníkům.

Hidžáb je nejrozšířenejsím typem, zvlášť v arabských a evropských zemích, zahalené jsou vlasy, uši a krk. Rukavice nejsou součástí. Součástí jsou i zakryté nohy, není však nutné, aby to byla dlouhá sukně, nicméně pozadí by v kalhotech být vidět nemělo.

Shaylah je podobná hidžábu, je ale navolno, a je to vlastně, jak napovída název, šála, volně přehozená přes vlasy ženy. Rukavice a kalhoty jako výše.

A pak ještě další možnost. NIC. Také způsob.

Jiné neznám.

V tabulce najdete nějakou statistiku z jistých zemí. Můžete si být ale jistý, že celkově polovina muslimek svobodných i vdaných nenosí nic. Na rozdíl od mnoha jiných mne žádně zahalování nikoho nevadí ani neirituje. A nevidím důvod proč by mělo. Podobně jako mne neirituje nezahalování. A i kdyby Vám tisíc lidí řeklo tisíc krát, stejně neuvěříte, že se lidé, ženy, zahalují dobrovolně. Prakticky to mohou přikazovat nebo zakazovat jenom státní zákony. A ty jsou jasné. Jinak s oblečením a jeho dobrovolností vrámci příbuzenstva, je to úplňe stejné jako ve všech jiných rodinách. Také pošlu rázně svojí adolescetní neteř se převléknout, pokud si chce po ulici vykračovat jako Nicky Minaj (a věřte, že chce).

U.-Mich.-4-C-Pew-Research1

Neni to proto, že je muslim, je to proto, že je to má neteř, mám ji ráda a chci pro ní to nejlepší.

Zas příště Jakube

Martina

15 Komentářů

 1. danny
  19.9.2015 – 6 Tishri 5776 v 09:41 — Odpovědět

  Chytrý načúva zmyslu,hlupák počúva len šum.K Filostartovým slovám:,,Bohovia vnímajú budúcnost,obyčajní ludia prítomnost,ale múdri to,čo sa skoro stane"napísal básnik Konstantinos Kavafis tieto verše:
  ,,..skryté tony
  blížiacich sa udalostí sa k nim nesú,
  vkrádajú sa do ich myšlienok
  a oni pokorne načúvajú,zatial ludia v uliciach
  počujú len ticho."
  článok navodzuje(totálnou demagogiou) toto ticho.
  Europa(naštastie) od čias Davida Humea študuje koncept epifenomalizmu,čiže ILUZIU príčin a následku.článok je jej plný,len škoda toho ticha nevideného.
  R.I.P.

  3
  3
 2. Dominik
  19.9.2015 – 6 Tishri 5776 v 19:16 — Odpovědět

  1) Co se týče ženské obřízky, nemáte pravdu, že ji uznávají všechny náboženské skupiny pocházející z egyptského etnika. Koptská ortodoxní církev Egypta praktikování ženské obřízky přísně zakazuje, a intenzivně se ji snaží vymýtit mezi tou částí koptů žijících v oblastech Egypta dominovaných muslimy, kteří ji pod vlivem okolních muslimů praktikují. Viz:

  https://copticliterature.wordpress.com/2014/02/21/the-position-of-the-coptic-church-on-female-genital-mutilation-fgm/

  2) Dále nemáte pravdu, že islámu je ženská obřízka úplně stejně cizí jako křesťanství. Protože zatímco v křesťanství skutečně nejsou opravdu žádné texty podporující nebo povolující ženskou obřízku, v islámské Sunně opodstatnění pro obřízku je, přímo od Mohammeda. Ženská obřízka sice není nařízena jako povinná, ale je považovaná za chvályhodnou. Jediné, čím Mohammed ženskou obřízku zmírnil, je to, že řek, žel se nemá odřezat úplně všechno, jak stojí v jeho výroku:

  "Nezajděte při odřezávání do extrému; je to tak lepší pro ženu a oblíbenější u manžela." (Převyprávěl Abu Dawood)

  Část muslimů tuto tradici následuje, dokonce ji považují za ze zdravotního hlediska žádoucí viz:

  http://islamqa.info/en/45528

  Můžete mít pravdu, že velká část muslimů praktikující ženskou obřízku ji praktikovala už předtím nezávisle na islámu. Nicméně islám obsahuje podporu pro pokračování v praktikování této nepovinné, nicméně chvályhodné činnosti, zatímco v křesťanství žádné opodstatnění není, takže křesťané , jež ji praktikují, tak činí v rozporu s křesťanstvím.

  4
  1
  • Tomáš Flaška
   20.9.2015 – 7 Tishri 5776 v 09:18 — Odpovědět

   A všichni, kdo obřízku praktikují, tak činí v rozporu s lidstvím.

   3
   0
  • Erich
   20.9.2015 – 7 Tishri 5776 v 12:27 — Odpovědět

   Z těch uváděných doporučení necítím podporu, ale snahu o alespoň nějaké zmírnění. Asi tak, jako když se zde v Evropě mnohé pohanské zvyky přetransformovali v křesťanské. U křesťanů a židů pocházejících z těchto oblastí se dá říci že v případě ženské obřízky dodnes "neznají Boha".

   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110570413000258

   0
   0
   • Dominik
    20.9.2015 – 7 Tishri 5776 v 16:11 — Odpovědět

    Souhlasím, že ženská obřízka mezi židy, křesťany a muslimy pronikla jako tradice z okolí. Problém je v tom, že Mohammed jakožto nejvyšší autorita islámu tuto tradici akceptoval, proto muslimové mají na rozdíl od židů a křesťanů teologickou oporu pro pokračování v této praxi. Mohammed si vybudoval mezi svými následovníky absolutní autoritu, takovou, že mu tolerovali i porušování tradičních morálních pravidel, jako jeho sňatek se ženou svého adoptivního syna. Kdyby chtěl, měl dost autority na zákaz ženské obřízky.

    0
    0
  • 22.9.2015 – 9 Tishri 5776 v 23:23 — Odpovědět

   Dobry vecer, dekuji za zastaveni a komentare.

   Ano, Islam opravdu mluvi a upravuje obrizku, sice pokud vim v Koranu se o ni nemluvi vubec, obsahuji to tzv. vyroky Mohamedovi. Bible pokud vim o ni nemluvi vubec, jenom koptska cirkev, jak jste zminil, proti ni vystupuje. Ale situaci neznam a pochybji, ze by zadna koptska krestanka obrezana nebyla. Nezapominejme, ze velka vetsina tech lidi je negramotna a casto zije ve stejnem prostredi a jedinym "vudcem" je slovo mistniho duchovniho. Mojim zamerem nebylo popisovat teorii islamu a teorii krestanstvi, nejsem ani isllamolog, ani antropolog, ani nikdo kdo tyto jevy zkouma, pan Janda (je jasne kdo je pan J) se ptal na nazor muslimu a ja jsem teda odpovidala na zaklade toho co PRAKTICKY ZNAM ze zivota a s cim jsem se potkala a opravdu jsem se snazila byt nestranna a nic nezamlcet. Pravdou je, bohuzel, ze ji tito lide praktikuji a je jedno jestli v souladu nebo v rozporu s necim, a praktikuji ji proto, ze je to tradice stara. Ze se tento jev rozsiril jako vliv kultury staroegyptske, o tom neni pochyb (uz i to ze ji koptska cirkev zakazuje je znak toho, ze mezi lidem existovala drive, jinak by se zakazem nikdo neobtezoval) Pravda znam jednu koptskou krestanku, ale jenom jednu a nikdy jsme se o tom nebavily, ale zeptam se ji). Krestane kteri ji praktikuji, nejsou ale kopti, ale katilici, evangelici a nevim co jeste, a ti byli krestanizovani vlivem kolonizace afriky evropskymi misionari. Proste lide ji praktikuji nebo ne bez ohledu na to, jestli jsou krestane nebo jsou muslimove. navic,i presto jak jste zminil, ze o tom vyroky Mohamedovi mluvi, spousta muslimu obrizku neprovadi. Ona se opravdu vaze na etnikum ne na nabozenstvi.

   0
   1
  • 22.9.2015 – 9 Tishri 5776 v 23:32 — Odpovědět

   ad pan Flaska:

   Vite ceho se obavam a co si myslim? Ze zrovna VY, pokud by jste vyrostl nekde na sahelske vesnici, by jste si myslel, ze je to spravne a Vase dcery by urcite nemeli ani ten klitoris. Vedomosti ruzne, ale mentalita zustane stejna. Je strasne chytre byt "lidsky" kdyz Vasi matku nikdo neobrezal a Vy si tady vezmete knizku do ruky a budete lidem, mezi kterymi jste nikdy nezil kazat na dalku moudra o lidskosti. a hlavne z pohodli sveho kresla nad nimi zvedat svuj cituneschopny nos. Snad butete s takovou vervou bojovat i proti nesvarum Evropy.
   Coz neznamena, ze ji schvaluji ja.

   0
   1
   • Tomáš Flaška
    23.9.2015 – 10 Tishri 5776 v 05:11 — Odpovědět

    To jsem opravdu napsal něco špatného, když jsem poznamenal že obřízku považuji za nelidskou? že to povede až k tomu, že mě budete diagnostikovat, to mě docela překvapuje. Víte, ono je snazší někoho dehonestovat, než použít argumenty. Vy jste v jednom článku napsala o muslimech, že neexistují nějaké statistiky o jejich názorech a smýšlení. Já vám ty statistiky do diskuse dodal. Můj příspěvek jste ale pak už nechala bez komentáře. Přesně v duchu vaší dnešní poznámky.

    https://www.shekel.cz/37947/odpovedi-na-otazky-jakuba-j-i

    0
    0
    • danny
     23.9.2015 – 10 Tishri 5776 v 06:52

     Komunista a socialista,ked mu naplujete do ksichtu,tak povie,že prší.Vyznávač islámu sa zahalí pred argumentami a faktami do hávu ,,mystického"ticha.
     Zo zmrzlinárovými a záhradnickými detmi(Bosniak a bulharský Turek)sme neraz pustili kvapku krvi,kým sme si ochcali ploty a stali kamoši.(Nože som mal vždy väčšie krajšie.smile).

     0
     0
 3. danny
  20.9.2015 – 7 Tishri 5776 v 15:25 — Odpovědět

  Erichu,zmiernenie?Treba čítat nuansy prejemné.??ktorá s tradícii etník a národov europskeho kontinentu je najstaršia?Ktorá europska tradícia má hlboko korene v historii tohoto kontinentu tak,ako to je v prípade obriezky?"
  Ano,Egyptania povedali Solonovi:,,Vy Gréci ste ešte ako malé deti."Ale vieme aj čo značí Micrajjím.Aj ked sme mladší,nemusíme byt blbší,ale aj slušnejší.
  Dalej totálne banalizovanie zla,a to vyvinovaním islámu(V Nigérii ju praktikujú viac krestania,ako islám).
  Vysvetlené Dominikom.A presne,,neznají Boha".
  Argument,,predpokladám podla vzdelania rodičov,babičiek.."no Goringa(nielen)mali prepusti.Mal IQ 142(ak si dobre pamätám, z Norimberského procesu).smile
  A tak.

  0
  0
 4. achab
  17.10.2015 – 4 Heshvan 5776 v 15:45 — Odpovědět

  Uniká mi duchovní smysl ženské obřízky. Šiduch (domluvené sňatky) se praktikoval donedávna všude – (viz Prodaná nevěsta),ale dalo se mu uniknout(viz Hana karadžičová). A zahalování? – V čem je jiné, než šábesdekl? Problém bych spatřoval jen a jen v tom, kdyby mi to někdo chtěl nutit. To už je za hranou. A jedině tímto směrem bych se islámu ptal na islám :) Ozdob si svoji cestu jakkoli, pokud to skutečně nepřekračuje limity dané tušením lidskosti (oběti dětí, týrání zvířat, postmoderní liberalita, pragmatismus), ale je to tvoje cesta. A já mám plné právo jít tou svou. Ty nejsi jejím soudcem. Tak se nechme jít. Soudit se bude až u turniketu…. Kdo si ale bere jakoukoli Knihu, aby s ní tloukl po hlavě druhé (namísto sebe), hřeší, velmi hřeší a je nebezpečný.

  0
  0
  • Dominik
   17.10.2015 – 4 Heshvan 5776 v 20:58 — Odpovědět

   Domnívám se, že islám se ani nesnaží nalézt pro ženskou obřízku duchovní význam. Přečtete-li si totiž pozorně islámské texty (Sunnu, v Koránu se o tom nemluví vůbec), zjistíte, že islám nenabízí duchovní význam ani pro mužskou obřízku. Islám mužskou obřízku zdůvodňuje pouze přirozeností muže a jeho rituální čistotou.

   Judaistické pojetí obřízky jakožto specifického znamení Smlouvy s Bohem, nebo její mystické zdůvodnění jako klíč ke spojení s nejvyššími Sefirot, v islámu prostě zcela chybí.

   0
   0
 5. 17.10.2015 – 4 Heshvan 5776 v 21:11 — Odpovědět

  Tak to je supr, Dominiku. Tím se může ukidnit i náš Objímač stromů. Je-li obřízka pro islám jen dirkou pro náušnice, pak rozhodně tuto kosmetickou úpravu nebude nikomu nutit. :)

  0
  0
  • Dominik
   17.10.2015 – 4 Heshvan 5776 v 22:01 — Odpovědět

   To bohužel nemusí býti nutně pravda. Islám v této věci nevnímá přímý duchovní význam, ale pořád tu vidí hygienické a mravnostní odůvodnění (ženská obřízka= snížení nezvladatelného chtíče). A nebo prostě ten důvod, že to Mohamed řekl- někteří muslimové nepotřebují žádné další zdůvodnění.

   0
   0
 6. 18.10.2015 – 5 Heshvan 5776 v 12:45 — Odpovědět

  Ti synové člověka, kteří "nepotřebují" žádné další zdůvodnění, jsou ovšem nemocní ideologií a tudíž ostatním synům člověka maličko nepotřební. Každý b*h, který chce "jenom" poslušnost není B*hem. Protože se "chová" jako zamindrákovaný bůžek. Kam se poděla jeho Absoluce? Jen lidé jsou dualitní, bohové nikoli :)

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Já už si myslel, že ve Sněmovně sedí samej vůl, a vono ne!

Další článek

Vražda "bez zločinného úmyslu"