Zdroj: Shekel

O Božích vlastnostech už toho bylo napsáno hodně. V různých diskuzích se vzpomínají hlavně ty, které se nám zdají nepochopitelné – nesmrtelnost, všemohoucnost, vševědoucnost a tak dál.

V jednom Davidově žalmu jsem našel vlastnost, která je dnes vnímána spíše jako projev slabosti než síly. Izraelský král to ale vidí jinak: “Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.” (Žalm 18,36)

Hospodin je podle Davida mírný. A právě Boží mírnost dodává králi sílu. Mírnost nevnímá jako projev slabosti, ale naopak, jako prostředek k získání síly.

V jiném žalmu se mírnost objevuje znovu. Je to píseň, která byla původně složena při příležitosti Šalamounovy svatby. Křesťané ji ale vnímají jako předobraz na svatbu Ježíše Krista s jeho církví: “Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností, se zdarem do boje důstojně vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.” (Žalm 45,4+5) Král má podle této písně bojovat za mírnost, spravedlnost a pravdu.

Král Šalamoun dává zajímavou radu: “Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům.” (Kazatel 10,4) Opět je tu mírnost ceněna vysoko. Podle krále může zabránit velkým problémům.

Mírnost je schopnost spojit zdánlivě nespojitelné, usmířit znepřátelené a přinést znovu mír mezi dvěmi nepřátelskými stranami. Někdy je k tomu potřeba moudrost, jindy je možné použít i sílu. Proto je (v žalmu) král vybízen, aby se oblékl do válečné zbroje a bojoval mimo jiné i za mírnost – mír.

Myslím, že nikoho nepřekvapí, že je tahle vlastnost zmíněna i v Novém zákoně. Apoštol Pavel radí křesťanům: “Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.” (Filipským 4,5)

A ještě jednou Pavel, který nabízí mírnost jako jeden z léků na hamižnost – nespoutanou lásku k penězům: “Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.” (1.Timoteovi 6,11)

Podle Bible je mírnost jednou ze základních vlastností našeho Boha. Hospodin se nestydí být mírným. Tak proč bychom se za to měli stydět my? Jen ten, kdo si je jistý svou silou, se nebojí ustoupit, když to pomůže nastolit mír. Apoštol Pavel nás ujišťuje: “Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?” (Římanům 8,31) Tak se nebojme a navlékněme dnes perlu mírnosti na náš náhrdelník.

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také od autora 15. díl: zde

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Fukušima je dobrý výdělečný trhák

Další článek

Smí žena v islámu odmítnout sex?