Znám jednoho muslima, který pracuje v obchodní branži jako referent reklamaci, technické pomoci a objednávek zboží. Denně je zavalen mnoha telefonáty , které musí vyřídit co nejdříve, aby se na řadu dostali dalši čekatelé u telefonu. Zavalen mnoha dotazy, na něž by dokázal tazatel najít odpověď i sám, zavalen úkoly, stížnostmi a dotazy, objednávkami, informacemi,zpracováním mailu v náročném  časovém horizontu, jako hasič řady telefonátů se žádostí o pomoc, neustále řídíc se příslovím: “Náš zákazník -náš pán” musí se ke všem chovat mile s patřičnou úctou, na kterou má každý zákazník právo. I kdyby šlo o nepříjemného zákazníka, který ho napadne slovní agresí. I kdyby šlo o duševně slabší zákazníky, kterým to mysli jaksi pomaleji a tím mu berou čas a kazí mu statistiku odbavených hovorů.

Denně je tak pod tlakem času a emocí, které jej nesmí vyvést z míry, vzhledem k tomu, že je muslim. Jako muslim dobře ví, že Bůh vše vidí a o všem ví, než ještě na jazyku slovo má, že zdaleka rozumí jeho myšlení  a kromě toho – andělé to vše zapisují do knihy jeho skutků. A ty se jednou položí na váhu a on uvidí jejich statistiku: „Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká, se octne v blaženém žití,mzatímco ten, jehož skutků váha bude lehká – Propast bude jeho mátí” (Súra 101,5-9).

Pomůže si vědomím, že Prorok Muhammad by na jeho místě trpělivost neztratil , jako ji neztráceli ani první muslimové, Muhammadovi současníci z Mekky, kteří na svých obchodních cestách do Sýrie nebo do Jižní Arábie přicházeli do styku s nevěřícími, u nichž se mimochodem dobře seznámili s křesťanstvím.

Nestranná laskavost při obchodováni je nádherným znakem islámu. Věříci muslimský obchodník se k zákazníkům z řad nemuslimů nesmí chovat nelaskavě. Pedagogická moudrost Boží ve výchově k nestrannosti se dotkla též samotného Proroka: „Zakabonil se(Muhammad) a odvrátil, že slepec se na něho obrátil. Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být. Však pokud o boháče jde, o něho ty se zajímáš a že neočišťuje se, nic nedbáš! O toho však, kdo spěchá k tobě pln snahy a jat z Boha obavami, o toho ty zájem nemáš! Tak ne! Vždyť toto je připomenutí a kdokoliv chce, nechť na ně si vzpomene” (Sura 80,1-12).

Tyto verše Koránu vysvětluje pan překladatel Ivan Hrbek tak, že podle tradice se dostavil k Muhammadovi chudý slepec, aby se dal poučit o nové víře; Muhammad v té chvíli hovořil s nějakými významnými Kurajšovci a slepce nepřiliš laskavě odbyl. Tyto verše pak obsahují výtku, kterou Bůh Muhammadovi uddělil za jeho postoj. Od chvíle seslání těchto veršů se stalo u proroka zvykem,že vždy když k němu slepec Abdulláh Bin Um Maktúm přišel,prorok mu řekl: „”Je vítán ten, kvůli kterému mi můj Pán výčitky vyslovil”. Pak mu prorok prostřel plášť, aby si na něj sedl.

Je nesporné, že zde máme autentický doklad Muhammadovy sebekritiky.

10 Komentářů

 1. danny
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 07:09 — Odpovědět

  Poznám jedného človeka,ktorý PRACUJE.Správa sa k zákaznikom slušne a s patričnou ,ale určite nie preto,že Musí.Tiež sa nedá vyviest pod tlakom emocií,ale určite nie zo strachu,obavy,že Hospodin ho vidí.(neriadi sa determinsticky-dáš,dostaneš).
  Trpezlivost nestráca,lebo žije Cnostne.Nepotrebuje pomoc pri elementárnom správaní.
  Záazník je Pán.(ani ho v pate nenapadne sa zamýšlat nad nejakou denomináciou.Jednoduchý zákon urobme gescheft-uzavrime obchod.)
  Nepotrebuje napomenutie,rozprestiera plášt a usádza každého.smile

  0
  0
  • Zuzana Andělová
   16.10.2016 – 14 Tishri 5777 v 15:06 — Odpovědět

   Islám má mnoho úrovní, stejně jako muslimové jsou na mnoha stupních poznání. Ti nejméně bdělí si dělají co chtějí a všelijak kroutí slova Koránu, aby si omluvili, co dělají. Ti trochu vědomější se snaží chovat správně alespoň před lidmi. Ti ještě o chloupek výš už se snaží chovat dobře i o samotě protože Bůh je vidí a bojí se pekla a usilují o ráj. Ti ještě nad nimi už si uvědomili, že o odměny a tresty tu vlastně nejde, protože chovat se ctnostně je to nejlepší co jde pro sebe i druhé dělat a vnitřně je trápí, když se nechovají dobře bez ohledu na lidi, nebo peklo a ráj. A ti nejlepší se dokázali zbavit připoutání a chovají se ctnostně a laskavě ke všem kolem sebe jak nejlépe umí protože jim to už zkrátka došlo a ti žijí ve stavu islámu – radostné oddanosti Bohu.

   0
   0
 2. Tomáš Flaška
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 07:35 — Odpovědět

  Já si myslím, že každý, kdo podniká a chce aby to někam vedlo, tak musí být k zákazníkovi slušný a vstřícný. Nevidím sebemenší souvislost s jakýmkoliv náboženstvím.

  6
  0
 3. dada
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 07:59 — Odpovědět

  "Pomůže si tím, že Prorok Muhammad by na jeho místě netrpězlivost neztratil , jako ji neztráceli ani prví moslimové" … kouzlo nechtěného :))))

  1
  0
 4. Karel79
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 08:53 — Odpovědět

  Voda teče shora dolů, protože tak chtěl Mohamed. Oheň hřeje, z blízka pálí, protože tak chtěl Mohamed. A moslim má hlavu, která může odpočívat, protože myslet nemusí – protože veškerá moudra už dávno řekl Mohamed.

  5
  0
  • Erich
   18.3.2015 – 27 Adar 5775 v 11:29 — Odpovědět

   Znám křesťany stojící na správné straně barikády, kteří přemýšlení označují přímo za vzpupnost, za vpouru proti Bohu. Volají po pokoře, ale myslí tím poslušnost jen vůči jim a jejich názorům. Tvrdí že nejsme mentálně s to, mnohé pochopit, proto nad bilickými texty nemáme uvažovat, ale máme přijmout právě jejich výklad. Neklást otázky jen kývat a tleskat

   A člověka o kterém hovoří Danny by nebrali vážně, pokud by nebyl konkrétně členem jejich denominace. Proto jsem kdysi a asi nejenom já, vymyslel termín "páchat dobro". Dobro je pro ně dobré a cenné pouze pokud je činěno ve jménu Ježíše Krista nebo-li Boha v opánkách. Nebo-li jinak : činím-li něco pozitivního právě proto že jsem uvěřil v Boha, Satana, v J.K., v armagedon v den posledního soudu spasení zatracení pak činím správně.
   Činím-li něco pozitivního pouze proto, že to tak cítím, bez víry v ono věčné zatracení či spásu, pak takovéto skutky pro ně mají pramalou váhu.

   Čili Karle79, ten způsob uvažování, který ti připadá tak směšný já znám nejenom z rodiny ale prolíná se v uvažování mnoha věřících, jen místo vzhlížení k Mohamedovi je na piedestal stavena osoba Ješui ha-Mašiach.

   Je to o esenciálním pokrytectví – zažil jsem verbální útok – brutální odsudek helénského způsobu uvažování načež ( pravda s jistým časovým odstupem ) ze stejného zdroje se mi dostal do ruky text, kritizující islám právě za jeho odklon od helénského způsobu myšlení.

   Prostě nevybereš si. Jednou jsi kretén, protože chceš o věcech přemýšlet ze všech úhlů jako staří Řekové. Muslimové jsou kreténi, protože o Koránu nepřemýšlí ze všech úhlů jako staří Řekové. No a o Bibli nesmíš pochybovat a přemýšlet, protože to zavání vzpupnou vpourou proti Bohu a navíc stejně nic nepochopíš.

   2
   1
 5. ahmed
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 09:49 — Odpovědět

  Vždyť toto je připomenutí a kdokoliv chce, na ně si vzpomene.

  1
  0
 6. Maria
  17.3.2015 – 26 Adar 5775 v 19:23 — Odpovědět

  Moc hezký napsání text, děkujeme ;)

  2
  0
 7. karel79
  19.3.2015 – 28 Adar 5775 v 23:22 — Odpovědět

  Erich nezklame. Plané filosofování do kruhu, muslimové odřezávají hlavy lidem. Ale všechno jedno. Hlavně, že se pevně drží své islámské ideologie.

  1
  2
 8. Bint Chestmeer
  17.5.2015 – 28 Iyyar 5775 v 17:21 — Odpovědět

  Nebyl by to cesky narod, aby se jim neco na pocestnem chovani nelibilo.
  Stydte se vy, co tohoto cloveka nespravedlive napadate!

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Chuck na poslední chvíli pomáhá změnit výsledky voleb

Další článek

125 let Akademie věd - pozvánka na videomapping