V sobotních Lidovkách vyšel bombastický článek s tímto nadpisem. Člověk by čekal, že se v něm o tom pánovi a důvodech jeho nenávisti k islámu něco kloudného dozví. Opak je pravdou, snad že na získávání a zpracování relevantních informací autorce Kateřině Eliášové nezbyl čas nebo energie, snad že ji takové informace prostě nebaví – a tak proti nám z tajuplné mlhy nakouslých a nedořeknutých drbů z Konvičkova osobního života (nikdo o tom incidentu pořádně nic neví, víc vám o tom neřeknu) vystupuje nejasná silueta divokého, sexem posedlého chlápka, pološíleného vědce, jehož pracoviště by se z fleku mohlo přenést ke kongeniálnímu vědátorovi na Tajemný hrad v Karpatech (ostatně studentíci pobíhající po louce by se tady k lavičce dohlížejícího pana docenta jistě vraceli s bohatými úlovky), donquijotského ochránce žen, propichujícího provizorním bodlem břicha všech, co si je troufnou ohrožovat,  jenž se teď snad z nedostatku sebereflexe, jiné kratochvíle či vinou nezvladatelných pudů celou vahou své neřízené osobnosti řítí proti nebohým vyznavačům i pouhým sympatizantům islámu, o kterém v článku vlastně ani slovo nepadne, předpokládá se patrně, že čtenář je v obraze, ví, co toto náboženství obnáší, co šílenému vědci na něm vadí, případně ho to nemusí zajímat.

Vzkaz je to tedy poměrně jasný: muž, který nenávidí islám, k tomu prostě nepotřebuje žádný důvod, on nenávidí, protože už je holt takový, nesnášenlivý, netolerantní, vyšinutý… co byste od někoho takového čekali?

Nemám pochyb, že se najde dostatečně veliký zástup, co se nad takovým článkem upřímně zaraduje a zatleská: dobře mu to nandala. Fascinaci jistých mírumilovných tolerantních kruhů Konvičkou nelze přehlédnout, jejich snahu zasáhnout a zpacifikovat ho také ne. Přiznám se, že tou fascinací jsem zase fascinovaná já. Ať počítám jak počítám, ať sleduju i ty nejkontroverznější výroky páně docenta a jeho občas vskutku neurvalé chování, pořád se mi zdá, že za někoho takového, jako je Konvička, můžeme být ještě vděční. Konvička není rasista. Konvička není tupej nácek, co se postaví do čela frustrovaného davu a potáhne dělat pogromy. A že by tu moc měl (podle agilnosti některých jeho nohsledů(-kyň), nepochybuji o tom, že by stačilo jen naznačit),  případně by nemusel zaujímat místo někomu takovému, kdo by se toho rád ujal. Jak by to mohlo dopadat, toho malou ochutnávku zakusili teď na Slovensku. Šutry létající na rodinku s děckem v kočárku. Zdá se, že chuligáni z Čech se radši táhnou za Kotlebou do Bratislavy a s Konvičkou zas až takové sympatie nemají (ostatně na stránkách IVČRN se s nimi občas nenakládá zrovna uctivě a pokud překousnou to, těžko se srovnají s Konvičkovými procikánskými sympatiemi).

A asi to není úplně náhoda, že jediné výtržnosti v souvislosti s protikvótní peticí mají u nás zatím na svědomí sympatizanti Antify a zahraniční studenti bránící islám strháváním plakátku a nechutným vyhrožováním. Je to vcelku absurdní, demonstrace i petiční aktivity IVČRN se v podstatě obešly bez jakýchkoli výtržností či dokonce násilností, kdežto obránci míru či mírumilovného náboženství se nám vrhají na petiční stánky jen proto, že si lidé dovolují u nich vyjádřit svůj názor.

Přemýšlím, jestli právě toto není Konvičkova největší vina. Na druhých nás často podvědomě vytáčí to, s čím máme sami problém, případně když na náš problém nechtě (nebo i chtě) upozorní. Obávám se, že tito agresivní mírotvorci mají problém s Konvičkou právě proto, že jim šlape na kuří oka – ne, že by byl až tak nebezpečný člověk, zaslepený diktátor, nácek, rasista nebo něco tak. On se jim vlastně ve skutečnosti hodně podobá, svým způsobem je jim blízký – je to taky idealista, taky bojovník za budoucnost, jen to všechno vidí trochu jinak. A o to je těžší i lákavější se proti němu vymezit, a proto taky neustále přitahuje pozornost, i když by se na skladě našlo jistě množství skutečně zlých a nebezpečných jedinců, kteří by byli hodni kritické pozornosti dobrých duchů mnohem víc.

Konvička je dráždí jako osoba, protože je znejisťuje v jejich počínání. Proto jsou reakce na něho tak hysterické až absurdní, proto může vzniknout článek: „Muž, který nenávidí islám“, aniž by v něm o islámu a důvodech této nenávisti padlo slovo. Konvička je tak nepříjemný, že je třeba ho smést, a k tomu se hodí vskutku všechno (zvlášť, když sám často tak hloupě přihrává munici). Než zvažovat jeho argumenty, radši z něho udělat šaška (a využít všechny okamžiky, kdy se sám jako šašek chová, internet je studnicí vděčných záznamů). Není to těžké, „Muž, který nenávidí islám“, se jistě psal skoro sám…

V čem je tedy Konvička tak nebezpečný, že se na něho musí používat až tak „pozoruhodné“ metody? Čím si vysloužil nálepku rasisty a xenofoba od lidí rádoby tolerantních, antirasisticky smýšlejících, i přes to, že neustále on (i IVČRN) deklaruje pravý opak, stále znova a znova se hlásí ke kritice samotné islámské ideologie, která má potenciál ničit životy jedinců i celých národů, a projevuje lítost nad lidmi všech ras, kteří se dostanou do jejího područí?

V neposlední řadě bude asi Konvička nepříjemným konkurentem. To, co já vidím jako velikou výhodu (totiž že udržuje jakousi úroveň protiislámských sil, odpuzuje ty nejhorší extremisty) a naopak přitahuje k „výbušné problematice“ i řadu slušných lidí, může být pro jiné nevítané zjištění: vždyť to jsou právě oni, všeobjímající (nerozlišující) mírotvorci, kdo mají nadchnout davy a zaangažovat zástupy těch slušných, proč tedy tento šašek? Těch 130 000 lidí na fb, ač nemusí o skutečné podpoře IVČRN přesně vypovídat, přece jenom něco značí. Lidi problematika islámu znepokojuje, hodlají se o ní dozvědět více a jejich zesměšňování a napadání urážkami typu xenofobové či rasisti (není neobvyklé, že se výsměch přenese rovnou na celý národ) vskutku situaci nevylepší. Obávám se, že neurvalý Konvička projevuje víc trpělivosti a prozřetelnosti, pokud jde o osvětu národa, než ti, kteří to mají jaksi v popisu práce. Že by svou energii vyplýtvali už na to, jak se musí povznášet nad rasistickým póvlem?

Sama nechápu, co je na antiislámském hnutí tak nepatřičného, že se ho tolik lidí štítí. Proč vadí antiislámské postoje a třeba nad antikomunistickými se nikdo nepozastaví (byť se týkají mnohem většího počtu našich občanů)? Komáři, nebo slimáci, jaký je v tom rozdíl?

Názorové rozpory vždycky byly a budou, různé strany se budou vždycky tesat více či méně vybíravými způsoby, pokud ovšem nezavládne totalita. Diskvalifikovat ty, co odmítají islám, je principiálně stejné, jako diskvalifikovat odmítače komunismu. Snad v životě jsem neslyšela výraz komunismofob, islamofob je převelice módní nálepka. Marx a Lenin nebo Mohamed… Proč by měl mít islám nějakou přednost jen proto, že je náboženstvím?

Kolikrát jsem slyšela „analogii“ k podobnému přístupu k Židům, představme si jak hnusně antisemitsky by znělo: Židy v ČR nechceme. Analogie na můj vkus dost hloupá. Přinejlepším by bylo adekvátní „judaismus nechceme“, židovství můžeme ovšem pojmout jak nábožensky, tak národnostně, Žid nemusí být vyznavačem žádného náboženství (ať už jakkoli nebezpečného), muslim vyznavačem je, jinak by asi těžko byl muslimem. Navíc iniciativa se nejmenuje „muslimy v ČR nechceme“, ale „islám nechceme“ a to je podstatný rozdíl. Je zcela zřetelné, že nejde o lidi, ale o ideologii tohoto náboženství a její vliv.

A ano, pokud se najdou lidi, kteří vidí nějaké náboženství – myšlenkový směr jako nebezpečné, proč by si nemohli založit takovou protestní iniciativu? Křesťané třeba brojí proti satanistům, je to jejich přesvědčení, nechť si protisatanistický kroužek klidně založí! Když se někomu nelíbí křesťanství, judaismus, případně sionismus, nechce, aby náš stát ovlivňovaly, nechť si klidně založí podobný spolek. Proč by se lidé nemohli sdružit i na základě odporu k něčemu, co považují za nebezpečné a škodlivé? Ateisté nechť si klidně založí spolek protináboženský, mají výsostné právo považovat náboženství za tmářství, proč ne? Ať argumentují, hájí si svoje práva, pokud se cítí náboženskými vyznavači ohrožení; pokud nebudou na věřící kopat jámy a řezat jim hlavy, nevidím v existenci takového spolku (sama jako křesťanka) žádný problém. Podle mě je to mnohem lepší, než aby jedna ideologie silou převládla a umlčela všechny ostatní, jen ať každý klidně vystoupí, jak se svými přednostmi a obhajobou svého učení, tak i s tím, co má proti ostatním… a je na každém, jak obstojí před kritikou veřejnosti.

Obávám se, že multikulturalisté, kterým tolik vadí IVČRN, nejsou až tak multikulturně založení, jak bychom čekali. Ostatně možná nejsou ani tak antirasisticky založení, jak bychom čekali.

Nedráždí Konvička třeba i tím, že je zahanbuje právě v tomto? Nejsou naši mírotvorci nakonec jen takoví antirasisti papíroví, vznešeně ušlechtilí, co rádi udílejí milodary a deklarují rovnost všech lidí,  ale ve skutečnosti si uchovávají blahosklonný odstup? A třeba do cikánského gheta by aspoň na pár měsíců nikdy bydlet nevlezli? Kdežto Konvička by toho zcela jistě schopnej byl, když se veřejně vyznává, jak krásně mu voní cikánský kurvy, který se vydal vočuchat tak nějak úplně obyčejně po lidsku? http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/355122/Miluju-Romky.html Jestli on jaksi na té rovině s těma lidma není, aniž by se na ni musel nějak milosrdně a ušlechtile snižovat… Vyrábět projekty, aby se přiblížil, a ono to beztak pořád nějak není ono, a je to cítit, že beztak na to ti příjemci milosrdenství pořádně neslyší, jen využijí, co se jim naskýtá… Není to nakonec nějaká taková frustrace, co dobré duchy na Konvičkovi vytáčí nejvíc? A zároveň přitahuje?

P.S. Poslechla jsem si teď Konvičkův proslov k Petičnímu výboru a zdá se, že jsme měli tak trochu podobná hnutí mysli, že si je svého (nejhrubší vášně poněkud brzdícího) postavení dobře vědomý. Což je asi dobře, nicméně si je vědomý i své omezené schopnosti toto trvale ovlivnit. Zatím se nějaké větší zasažení naší země islámem jeví jako vize hodně vzdálená (mnohými bagatelizovaná), ale jednak se situace může radikálně změnit poměrně rychle a jednak je mnohem lepší čelit problémům preventivně, než pak hasit požár (jak můžeme vidět z některých míst v Evropě, nejen pomyslný). Pak „hrubé vášně“ frustrovaného davu mohou narůst také nečekanou rychlostí.

Řekla bych, že se to dá vzít i jako hozená rukavice, aby místo hysterického překřikování z obou stran (fobové versus kolaboranti) došlo konečně k nějakému kloudnému dialogu a rozumným krokům. To říkám i při vědomí slabých stránek „muže nenávidícího islám“ a zvláště jeho někdy až odpudivě sektářsky působící letky věrných, která s železnou pravidelností nastoupí všude, kde je jeho jméno pohaněno, a většinou řádně dokončí, co mistr třeba nechtě ráčil pohnojit. Chápu i obavy z ohrožení menšin, zvláště obyčejných muslimů, které takový vyhrocený zájem o islám může vskutku hnusně zasáhnout, jako tu rodinku v Bratislavě. Nedivím se jim, že je výkřiky frustrátů děsí. Pořád si ale myslím, že mnohem lepší prevencí před něčím takovým je tento zájem nebagatelizovat, nezesměšňovat „xenofoby“, otevřít otázky kolem islámu poctivé komunikaci (nikoli pohrdavé, hysterické, urážející se). Obávám se, že obyčejné muslimy spíš ohrozí přetlakovaný papiňák, pod kterým se bagatelizováním a ignorováním problémů spojených s islámem bude jen přitápět, tak že jednou bouchne… než pár nepříjemných výtek, které si na adresu svého náboženství budou muset vyslechnout a vyřešit. A pokud jde o ty neobyčejné, kterým vlastně o nějaké soužití ani nejde… tady už je to vskutku kdo z koho, a to se příliš ustupovat nedá. Islámský stát nám předvádí, že takoví muslimové nejsou žádnou chimérou.

24 Komentářů

 1. 26.6.2015 – 9 Tammuz 5775 v 19:29 — Odpovědět

  https://www.shekel.cz/37138/venovano-s-laskou-dade

  0
  5
 2. danny
  29.6.2015 – 12 Tammuz 5775 v 08:23 — Odpovědět

  Bratislava ukázala,že Slovensko je multi-kulti non plus ultra.smile.

  0
  0
 3. Martin Konvicka
  23.7.2015 – 7 Av 5775 v 21:06 — Odpovědět

  Autorko, mít klonovací stroj, pozval bych Vás na kafe.

  22
  0
 4. Erich
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 07:31 — Odpovědět

  Martine ty žíješ? Už jsem o tobě dlouho neslyšel.

  1
  0
 5. alexandr babic
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 08:55 — Odpovědět

  furt se rozebiraji nejake uchylky, rasisticke pohnutky, sexualni deviace u "islamofobu",
  ale aby si nekdo precetl/poslechl neco od dawkinse, hitchense to se nikomu nechce.

  5
  0
  • danny
   24.7.2015 – 8 Av 5775 v 11:23 — Odpovědět

   ,,Už sam myšlienka myšlienka náboženskej tolerancie ,"dôvodí guru Harris, ,,je jednou zo základných pohnútok ženúcich nás do priepasti."Nezdá sa,že v nedostatku tolerancie sa ocitol na jednej lodi fundamentalistami?Hoc On sám by si mal byt vedomý,že neprítomnost rešpektu k odlišnosti už v novoveku viedla k najvačším ukrutnostiam.
   A čo takto obozretnejší prístup Goulda,ktorý dospel k presvedčeniu,že veda nie je povolaná rozhodnút,či Boh existuje,alebo nie.A v novej podobe oživený starodávny význam pojmov mythos a logos v tom,čo nazval NOMA(Non-Overplaining Magisteria-neprekrývajúce sa domény).Magistérium je doména v ktorej jedna forma učenia má v rukách príslušné nástroje,pomocou ktorých vedie ZMYSLUPLNY rozhovor.Náboženstvo a veda sú dve oddelené domény a žiadna by nemala precháduat na územie druhej.Majú rovnakú hodnotu a sú rovnako nevyhnutné pre CELISTVY ludský život.
   Ked sa povie A,tak treba povedat aj B.Zdrvujúcej kritike podrobil ich prácu(dawkinsa,hitchensa,,harrisa(ktorých predchodco bol d"Holbach) John F. Haught,Alister McGrath a John Cornwell.

   0
   0
 6. Černý Petr
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 10:02 — Odpovědět

  "Nedráždí Konvička třeba i tím, že je zahanbuje právě v tomto? Nejsou naši mírotvorci nakonec jen takoví antirasisti papíroví, vznešeně ušlechtilí, co rádi udílejí milodary a deklarují rovnost všech lidí, ale ve skutečnosti si uchovávají blahosklonný odstup? A třeba do cikánského gheta by aspoň na pár měsíců nikdy bydlet nevlezli? Kdežto Konvička by toho zcela jistě schopnej byl, když se veřejně vyznává, jak krásně mu voní cikánský kurvy, který se vydal vočuchat tak nějak úplně obyčejně po lidsku?"

  Jistě, takže ti lidé, kteří protestují proti ghettům jako takovým (opravdu si myslíte, že tam ti Romové žijí dobrovolně?), jsou špatní, zatímco člověk, který využívá nebílé ženy čistě ke svému potěšení a zároveň o nich vytrubuje nepodložené nesmysly (jsou v průměru hloupější, necivilizované atp.), si zaslouží respekt? A navíc se snaží o jakousi jejich záchranu (srovnejte s kolonizátory, kteří takhle málem zničili Afriku, Ameriku nebo Austrálii), která nemůže dopadnout dobře. To není žádná ušlechtilá činnost.

  0
  0
 7. Miroslav Libicher
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 10:22 — Odpovědět

  "V čem je tedy Konvička tak nebezpečný, že se na něho musí používat až tak „pozoruhodné“ metody? Čím si vysloužil nálepku rasisty a xenofoba od lidí rádoby tolerantních, antirasisticky smýšlejících, i přes to, že neustále on (i IVČRN) deklaruje pravý opak (…)"

  Bohužel pouze deklaruje, ale rozhodně se podle toho nechová, stejně tak jeho příznivci (mluvčí IVČRN například v diskuzi na Novinkách chválil nacistické vrahy).

  "Kolikrát jsem slyšela „analogii“ k podobnému přístupu k Židům, představme si jak hnusně antisemitsky by znělo: Židy v ČR nechceme. Analogie na můj vkus dost hloupá."

  Ale vůbec ne, viz https://www.shekel.cz/35932/cim-se-islamofobie-nepodoba-antisemitismu

  " Navíc iniciativa se nejmenuje „muslimy v ČR nechceme“, ale „islám nechceme“ a to je podstatný rozdíl. Je zcela zřetelné, že nejde o lidi, ale o ideologii tohoto náboženství a její vliv."

  Ano, to se projevuje třeba tak, že IVČRN momentálně odmítá přijímání muslimských uprchlíků. To je hned vidět, jak jde o ideologii a ne o lidi.

  "Nedráždí Konvička třeba i tím, že je zahanbuje právě v tomto? Nejsou naši mírotvorci nakonec jen takoví antirasisti papíroví, vznešeně ušlechtilí, co rádi udílejí milodary a deklarují rovnost všech lidí, ale ve skutečnosti si uchovávají blahosklonný odstup? A třeba do cikánského gheta by aspoň na pár měsíců nikdy bydlet nevlezli?"

  Já bydlel v jednom domě s Romy několik měsíců. A byl jsem tam prakticky jediný gádžo. Stačí vám to, nebo si taky musím ještě zaplatit romskou prostitutku, aby to bylo dokonalé?

  0
  3
 8. dada
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 13:28 — Odpovědět

  Miroslave, tak pokud vím, petice byla proti nesmyslným kvótám, případně proti neuvážené imigrační politice. Pochybnosti o současné vlně přistěhovalců nemá zdaleka jen IVČRN, a já osobně jsem přesvědčená, že pokud se toto neuhlídá a budou sem proudit davy migrantů, na jaké narazil třeba teď Zdechovský http://zdechovsky.blog.idnes.cz/c/470402/udajni-uprchlici-nebo-pouze-ekonomicti-imigranti.html, nejvíc to odnesou právě slušní muslimové, kteří u nás žijí, případně by mohli žít. Takže je sporné, kdo vlastně je "proti" těm muslimským imigrantům. Jinak důvody pro větší ochranu křesťanských a spol. uprchlíků jsou taky zřejmé, na tom nevidím nic nepochopitelného. Pokud jsou bití dokonce i v uprchlických táborech s muslimskou většinou, vyhazovaní z lodí atd. – no pak proč nevyjít vstříc právě jim.
  Jinak užívejte, čeho je Vám libo, ale pokud Konvičku označíte za nácka nebo rasistu, tak to taky doložte. Že jste bydlel s Rómy v baráku, to z vás automaticky přeborníka na boj s rasismem neudělá. Konvička u nás protiromské nálady těžko pozvedne, různí snaživci, co se je snaží pozitivně diskriminovat atd., to dokážou s přehledem. Vaše aktivity neznám, takže netuším, jestli se ozýváte jako potrefená husa.

  7
  0
 9. dada
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 13:49 — Odpovědět

  Jinak tedy, s tou "kurvou" – kdo nepochopil, neuvádím to jako vzor chování, navíc pokud vím, on se s cikánskýma holkama docela věrně i normálně kamarádí, aniž by šlo o mrzký sex :-), nechtěla jsem adorovat prostituci. Ale osočovat Konvičku z rasismu, to je fakt dost mimo, on se vskutku žádné rasy neštítí.
  Nenapadlo mě, že zrovna toto tak pohorší :-).

  4
  0
 10. Erich
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 15:01 — Odpovědět

  Mně by spíše zajímalo, jak se chová k lidem, kteří mu nejsou tak nějak po vůli.

  Dado nedávno jsem viděl nějaké díly o historii Ameriky od Olivera Stone. Hovořil tam jaderných bombách, o Trumanovi a přitom vzpoměl, že Trumanův otec měřil jen 160cm a přesto se děsně rád s každým agresivně pasoval a tuto tvrdost a útočnost požadoval i po své rodině.

  Takže tu máme jednoho otce co se celý život chová jak čivava ve výtahu, jím formovaného syna bez většího rozhledu a výsledek – je zaděláno na průser. Já si myslím, že Rusové na konfrontační přístup nebyli zvědaví zvlášť ne paranoidní Stalin.

  Co tím chci říc – co se ve světě děje je ovlivňováno i charaktery lidí, kteří jsou v centrech těch různých událostí. A výsledky Martinova veřejného snažení budou právě obrazem těch jeho různých "tiků", tak jako mohl být svět zavlečen k pokraji jaderného šílenství třeba i díky čivavýmu komplexu Trumanova otce.

  0
  0
 11. dada
  24.7.2015 – 8 Av 5775 v 16:02 — Odpovědět

  Tak to je Erichu fakt škoda, že Martin ten klonovací stroj nemá. Mohli bychom na to kafe zajít společně a vidělo by se. Rozdílných názorů by se jistě našlo.
  Na pokraj jaderného šílenství můžou svět zavléct chladnokrevní lidi bez nejmenších tiků, stačí být zainteresovaný ve zbrojním průmyslu a tak, to sám víte mnohem líp než já. Pokud můžu soudit, tento by se nějakému velkému konfliktu nejraději vyhnul. Nebo se Vám zdá, že ne?
  K těm způsobům, které silně vadily mně i Vám: já si pořád myslím, že ač je občas neurvalec (a lidi to schytávají neoprávněně), není to zase takový vůl (ostatně tu řekněme netrpělivost trochu chápu, beru v potaz neblahé zkušenosti s některými typy lidí, sama jsem byla zklamaná, jaké holky jsem se proti němu zastávala, když na takových narazí x v řadě, trochu pochopím, že x plus první automaticky řadí k nim – neomlouvám to. Ostatně i Ostřanský mě docela dost zklamal, jestli jste četl tu jeho stížnost J.X.D., že dopřává sluchu pologramotnému Lhoťanovi. Takže mi kdysi připadalo opravdu ubohé, jaké útoky sám musel snášet, ale když vidím, jak se chová on… si říkám, jestli se občas hoši nechovají adekvátněji než já, která čeká slušnost tam kde není).
  Jinak se mi zdá, že svými tiky, jak říkáte, Martin ani nijak výrazně neční. Nepřipadá mi, že by ostatní (ani tady na multikulturním Shekelu) vykazovali nějakou vyšší míru netikovosti :-). Natožpak v těch různých aktivistických fb skupinách. Jen se to u každého trochu jinak projevuje.

  0
  0
 12. 25.7.2015 – 9 Av 5775 v 21:23 — Odpovědět

  To by mě opravdu zajímalo jak Dada může vědět že se Konvička žádné rasy neštítí, každý by měl v prvé řadě mluvit za sebe!

  0
  0
 13. dada
  26.7.2015 – 10 Av 5775 v 08:38 — Odpovědět

  Přesně tak, Davide, když chceš někoho osočit, že je rasista, napřed si vzpomeň na tuto svou poučku. Ono i kdybych se spletla já a on se jen tak geniálně přetvařoval, pořád lepší, než kdybych někoho křivě nařkla. Když někoho neadekvátně hájím, sice třeba časem trpce vystřízlivím, ale aspoň mu neublížím. Ona pravda stejně dřív či později vyjde najevo, v té jistotě máme my věřící asi výhodu. A možná taky "nevýhodu": asi je zábavnější lehkovážně o někom tlachat nesmysly, když máš pocit, že za to neponeseš žádnou velkou odpovědnost.
  Mně je jedno, jestli se takto nepodloženě chová zuřivý islamobijec nebo zaslepený mírotvorný tlučhuba.

  0
  0
 14. dada
  26.7.2015 – 10 Av 5775 v 08:48 — Odpovědět

  Erichu, jak jsem se teď dívala na fb Petra Hampla, všimla jsem si zprávy o údajné saudskoarabské podpoře evropských a amerických politiků a intelektuálů v řádu desítek miliard dolarů. Pokud to není kachna, pak toto je veliký průser, a ne tady na koleně dělaná iniciativa ivčrn.
  Mimochodem, kdybyste měl čas, doporučuju:

  Petr Pelikán mluví docela bez obalu, i o našem pokrytectví, kdy IS každý odsuzuje a SA je v poho, přestože se vlastně značně podobají. (A s islámem vskutku mají co společného.)
  Tento člověk má co říct.

  2
  1
  • danny
   27.7.2015 – 11 Av 5775 v 10:32 — Odpovědět

   Dado-,,tento človek má čo pvedat."
   Dajte si to povedané do kontextu jeho slov-,,čo presahuje Naše(aj jeho) logické myslenie.."-Velká Božia existencia Začína ešte pred stvorením človeka…-ako môže božia existencia začínat?
   -alebo-,,máme sa ich bát,na druhej strane sa nemáme bát" prosto úžas-
   A je toho vela.
   A hrúza najvačšia-,,súčastnost prispôsobit tejto dobe."(dobe Proroka jeho).

   0
   0
   • dada
    27.7.2015 – 11 Av 5775 v 14:43 — Odpovědět

    Ó, Danny, aby nedošlo k omylu: já bych mu rozhodně nechtěla naslouchat jako duchovnímu rádci nebo dokonce vůdci, to ani náhodou! Jde mi o to, že on řekne o islámu na plnou hubu to, co málokdo!
    Jinak mám dojem, že sám má k mnoha věcem v islámu docela odstup, ale to raději nebudu rozebírat.
    On vlastně docela natvrdo říká, co se od islámu dá očekávat, nějak nemá potřebu ty informace přikrašlovat. To né, že by se mi líbil obsah těch informací, ale jsem ráda, že schopnej říct, jak to je, jak to ti muslimové mají položený (třeba to "nemáme se bát", to prostě reprodukuje, jak to je, podle mě i s plným vědomím, jaká je to chucpe-kokotina, to je můj odhad, samozřejmě ta sama věc je hrůza, ale je dobře, když to takhle na plno zní z huby muslima, kterej jen těžko bude hned hozenej mezi islamofoby).

    1
    0
   • dada
    27.7.2015 – 11 Av 5775 v 14:50 — Odpovědět

    Rozumíte, když on řekne: máme i nemáme se bát, a pak to takhle dovysvětlí, tak je z toho jasné, že to je: máme a máme, jen to řekne tak nějak kulantně :-)

    1
    0
   • dada
    27.7.2015 – 11 Av 5775 v 17:52 — Odpovědět

    Danny, teď jsem si to pustila kousek znova, kolem té 1 hod. 04 min., představte si, že bychom já nebo Vy řekli to samé co on, tedy že muslimové mají důvod na základě svých posvátných textů považovat se na nejlepší národ mezi všemi, a nejlepší z nich že dotáhnou k islámu ostatní v řetězech. Že je to normální součást islámu, jedna z tradic. Nebo že když IS ničí památky, jedná vlastně podle islámu, bez vnášení novostí, ne jak všichni řvou, že to nemá s islámem co společného. Kdo si toto troufne jinak tvrdit, kromě ivčrn a snad Zemana? Kdybyste řekl to samé, jste v tu ránu islamofob a já tancuju kolem modly nenávisti, netolerantní křesťanka. Takže tak. Mně je trochu líto, že ho tam nenechali víc domluvit, je cítit, že ho vnímali poněkud nepřátelsky, stejně šprajclej byl v rozhovoru s ním i Konvička. On hodně ví, má o tom pojem (ne jen romantické představy, jak asi většina těch našich slavných konvertitů-tek), docela poctivě o tom mluví. Když to porovnám třeba s propagandistickým "muslimové očima českých školáků"… tohoto podle mě má smysl poslouchat.

    0
    0
    • danny
     27.7.2015 – 11 Av 5775 v 18:38

     Snažil som sa ho pochopit.Ale stále mi to pripadá ako seppuku s prednesom haiku.
     Točí sa ako dážkovka na špajdli.(Ja aspon viem,čo neviem.Okolo 0:38.Alebo korán nie je zrozumitelný,potreba hadís,aj tie sú nejasné.Každá novota je zbloudení.Zabudol.že sú ,,posledná novota!"smile.Adam dostal Listy,David dostal žalmy.Alebo nieie je tam,je tam neznášanlivost.).
     Možnost potencionálneho zmenenia na modlu(socha,hrob).Hlavička špendlíka sa mi môže stat modlou na nemusí mat meter štyridsat,ako Prorokov hrob.
     Pamiatka odvádza pozornost!Koniec.Ich ničenie -to nie je ničenie pamiatok,to je ničenie modiel.Zobrazenie sa múže zmenit v modlu!A čo ked nie?
     Všimnite si pri gestikulácii spájanie palcov a ukazovákov do formy Citroena.smile

     0
     0
    • dada
     28.7.2015 – 12 Av 5775 v 08:59

     Danny, ale ono to možná nádech seppuku a haiku má, ale zároveň si myslím, že je to i tak trochu strategie. Že dobře ví, co a proč ve své situaci dělá, a je to řekněme z jeho strany (blbý výraz, nic lepšího mě nenapadá) konstruktivní. Prostě takový trochu zvláštní hráč. Ale nechci tady svoje dojmy pasovat na něco víc, než co jsou :-).

     0
     0
    • dada
     28.7.2015 – 12 Av 5775 v 09:02

     Jinak já se v řeči těla nevyznám – co to podle psychologů znamená (ten citroen)?

     0
     0
    • danny
     28.7.2015 – 12 Av 5775 v 12:46

     Dobrý postreh Dado.Zvolená ,,posránkovská"strategie.Nad ,,uplakaným"dietkom zjihne vačšina rodičov a odpustí.(strašne vela protimluvov-zoroastriani sú ludom Knihy,rozvedie,že proroci obdržali knihy,ale Zarathustra tam zrejme nespadá,ale povie ,že su ludom Knihy a pod).
     Hrá sa na jemnuška,ale ryha medzi očami(tzv.pečenovka hovorí o vnutornej agresii,dušu skrátka neprezlečieš.smile)
     Spájanie prstov,tam čerpám zo starších zdrojov.Keby prsty smerovali nahor a palce na oblast hara(tretia čakra,medzi spdkom hrudnej kosti a pupkom)tak čerpá energiu zhora a dodáva si ju do hara.Ked prsty k smeruju neustále k protajšku a palce do hara,tak vysile energiu do okolia a zároven vytvára ochranný dáždnik.Všimnite si v akom klude prebieha to podávanie rozporov.Dost hodne sa zameriava prštekmi na pani v prvej rade v zelenej sukni(od 1:06,zhruba a nasledovne)a ju aj ukočíruje,aj ked tam odpadáva neveriacky(tá paní).

     0
     0
 15. Erich
  26.7.2015 – 10 Av 5775 v 11:23 — Odpovědět

  Jistě, za spoustou věcí stojí lidé z SA. A k tomuto bych připoměl Bushova slova, na základě kterých je v rozvalinách Irák, částečně Afghanistán, Libye

  Všechny národy ve všech zemích musejí nyní učinit rozhodnutí: Buď jste s námi, nebo s teroristy. Od tohoto dne každá země, která bude dále poskytovat útočiště nebo podporovat terorismus bude Spojenými státy považována za nepřátelský režim.

  A teď v titulcích ta pravděpodobnější realita:

  https://www.google.cz/search?q=podpora+saudu+11+zari&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=eKW0Vb7JEMbxUOCdgNgF

  http://e-republika.cz/article3182-Ml%C4%8Deni-za-penize-Jak-saudske-ministerstvo-zahrani%C4%8Di-ovlada-arabska-masmedia

  Podívejte se na komentáře našeho tisku ke Krymu, kde bylo plácnu 10 mrtvých a jak se informuje o Jemenu kde zasahuje SA. Co dnes vyplouvá už i v mainstreamu o Ukrajině ale z těch našich NATOvských novinářů to leze jak z chlupaté deky. Já jsem prostě vůči některým tendencím které se projevují i v některých iniciativách dost odtažitý, protože oni dost věrně kopírují cíle některých mocenských center.

  2
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

VÝROČÍ: Uprchlík a vyhnanec Gustav Mahler

Další článek

Věnováno s láskou Dadě