Zdroj: Shekel

Izraelští vědci prověřili novým lingvistickým počítačovým programem bibli a potvrdili, že jde o dílo mnoha lidí.

Jednomu autorovi se nedá přičíst ani starozákonních pět knih Mojžíšových (Pentateuch), ačkoli pro věřící je nezpochybnitelným a jediným autorem Bůh. Izraelci o novém algoritmu informovali na konferenci sdružení počítačové lingvistiky v oregonském Portlandu.

Jejich program spadá do oboru umělé inteligence a má široké využití od policejního pátrání přes určování pravosti literárních děl.

Moderní věda uznává, že biblický text je dílo různých autorů rozlišitelných podle jejich ideologického zaměření i jazykového stylu. Ví se, že používali různé výrazy i pro označení Boha. Část biblického textu napsali lidé spojení s jeruzalémským chrámem, zbytek osoby, které nebyly z kněžského okruhu.

Podobné rozdělení potvrdil počítačový program i v Pentateuchu a podle Mošeho Koppela z Bar Ilanovy univerzity byl schopen text rozdělit na “kněžský a nekněžský” za několik minut. “Dokázali jsme v krátkosti zrekapitulovat předchozí pracné úsilí vědců,” řekl Koppel. V některých bodech se ale počítač s “manuální” vědou rozešel, což může být pro znalce biblického textu námětem pro další bádání. Například první kapitola Genesis byla dosud přičítána autorovi z okruhu kněžích, ale počítač to vyvrací. Proroctví Izaiášovo se sice už dřív připisovalo dvěma autorům, ale podle předchozího bádání měl první z nich psát až do kapitoly 39. Program však dospěl k závěru, že styl se mění už od kapitoly 33. “Tyto rozdíly mohou mezi znalci vyvolat plodnou diskusi,” řekl k tomu Michael Segal z oddělení biblických studií Hebrejské univerzity.

Než byl algoritmus uplatněn na celý biblický text, byl prověřen snazšími úkoly. Dokázal například téměř dokonale rozlišit náhodně smíchané výňatky proroctví Ezechielova a Jeremiášova.

Program byl využit i ve zcela odlišném žánru. Donaldovi Fosterovi se díky němu například podařilo dokázat, že autorem knihy Barvy moci, která vyšla v 90. letech anonymně, je novinář Joe Klein.

Koppel se v roce 2003 podílel na výzkumu programu, který je schopen s devadesátiprocentní přesností určit pohlaví autora. V ženském textu je víc osobních zájmen jako ona nebo on, zatímco v mužském zase zájmen ukazovacích jako toto a tamto. Ženy vyprávějí spíš o lidech, muži o věcech. Program je využitelný v policejní práci, protože dokáže odhalit padělky nebo přiřadit anonymní text konkrétním lidem. Mohl by být použit i pro výzkum Shakespearova díla a odpovědět na otázky týkající se spoluautorů. Dokázal by také předem připravit úřední dokumenty a ušetřit uživatele úřednických klišé.

Na co však odpověď dát nedokázal, to je otázka božského autorství bible. Tři ze čtyř vědců zapojených do lingvistického průzkumu bible včetně Koppela jsou věřící židé. Jsou tedy vychovaní ve víře, že celý text Tóry Mojžíšovi nadiktoval Bůh. Jenomže teď se potvrdily různé jazykové styly, což se dá vysvětlit jako spoluautorství několika lidí. Autoři odborné studie se s tímto problémem vyrovnávají konstatováním, že se nezabývali tím, jak a proč tyto stylistické rozdíly vznikly. S jejich existencí se prý lze smířit. Neexistuje totiž žádný důvod, proč by Bůh nemohl text diktovat různými hlasy. “Tuto otázku nerozhodne sebevětší vědecké úsilí,” shrnul Koppel.

Jeruzalém 30. června (ČTK)

2 Komentářů

 1. Ivan Neumaier
  1.7.2011 – 29 Sivan 5771 v 08:06 — Odpovědět

  Nejsem vykladač Písma, ale mám svůj laicky názor. Nepřestavuji si, že Bůh diktoval a vyvolení lidé zapisovali vše přesně podle diktátu. Spíše vyvoleným lidem Bůh vnukl myšlenku a oni ji zapsali – dodrželi obsah, ale “převyprávěli” ho, tak jak byli zvyklí mluvit.
  Nepochybuji, že v bibli jsou Boží myšlenky, ale uvědomuji si, že ve formě podání je i část osobnosti vypravěčů.

  0
  0
 2. Jarmila
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 20:52 — Odpovědět

  Bible-nejzajímavější kniha světa.
  Čtyřicet lidí ji psalo, stovky lidí překládají, tisíce ji tisknou,
  milióny čtou…
  Prý bylo(kýmsi,kdesi)spočítáno, kolik hodin je třeba k přečtení celé bible,
  která obsahuje asi 3 mil.písmen, 31 000 veršů a 1 189 kapitol.
  K přečtení Starého zákona je prý třeba asi 38 hodin a 11 hodin pro Nový zákon. Pro celou bibli je tedy třeba celkem 49 hodin.
  Chce-li člověk číst Bibli obvyklou rychlostí hovoru, potřebuje prý k tomu
  70 hodin a 40 minut. Čte-li každý den 4 kapitoly, projde prý skutečně celou biblí za jeden rok (365 dní).

  Ale ono nejde o to bibli-ten zdroj moudrosti a inspirací k životu- “jen” číst, ale vstřebávat – a na to je celý jeden lidský život krátký.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Netanjahu kritizován již druhým bývalým ředitelem zpravodajských služeb

Další článek

Vláda blokuje novelu exekučního zákona