Zdroj: Archiv

Mgr. Martin Škvára (* 27. ledna 1961) je český podnikatel a vysokoškolský pedagog. Je majitelem jazykové školy Link Language School a vedoucím Jazykového centra Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vážený pane Škváro, jste majitelem Link Language School, která se i v době finanční krize rozvíjela. Jak jste dokázal expanzi v tomto pro byznys nepříznivém období? Myslíte, že lidé kvůli lepšímu uplatnění více motivuje výuka cizích jazyků?

To je skutečně zajímavá otázka. Některé lidi zcela jistě složitá ekonomická situace nutí pracovat na svém seberozvoji. Přesto si myslím, že si důležitost vzdělávání, a to především jazykového, u nás stále mnoho lidí ještě neuvědomuje a z nejrůznějších důvodů zanedbává.

Co se týče našeho úspěchu, stojí za ním především důraz na kvalitu a v neposlední řadě vztah se zákazníkem a péče o něj. Zároveň ani v období krize nešetříme na propagaci firmy.

Investoval jste tedy i do reklamy, do jaké?

Po pravdě řečeno, učíme se. Zkoušíme nejrůznější reklamu pomocí médií i některé tradiční způsoby jako distribuci letáků, plakáty, polep autobusů. Kontaktujeme též potenciální zákazníky pomocí emailů i telefonicky a snažíme se sjednat si osobní schůzky. Dále podnikáme promo akce, jako bezplatnou výuku didaktiky cizích jazyků pro nekvalifikované učitele základních škol, prezentaci naší školy na rodičovských schůzkách atd.

A co internetový marketing? Neopomíjíte ho trochu J Všiml jsem si, že na KW (klíčové slovo) „Jazyková škola Ústí nad Labem“ není Vaše webová stránka dohádatelná do 40 výsledku (do začátku 5. strany) ani na Google.cz a ani na Seznam.cz. Všiml jsem si, že si platíte SKLIK, samozřejmě nevím kolik finančních prostředků do něj vynakládáte, ale domnívám se, že pro Vás by bylo mnohem vhodnějším řešením SEO Optimalizace?

Zde jste vyhmátl naši slabinu. Podle našich posledních zjištění nám přichází asi polovina nových klientů na podkladě osobního doporučení a čtvrtina na podkladě informací z internetu. Ostatní způsoby reklamy nám dodávají zbylou čtvrtinu. Toto je jeden z důvodů, proč v současné době zakládáme novou IT firmu. Chceme porozumět a naučit se internetový marketing a potom prodat naše know-how ostatním.

Kolik lektorů máte, využíváte jako většina malých a středních podnikatelů Švarc-systém?

V tuto chvíli pro nás pracuje něco mezi 35–40 lektory. Většina z nich vlastní živnostenský list a má kromě nás své vlastní zákazníky. Obávám se, že pokud stát nezmění svoji politiku v oblasti zaměstnanosti a plateb sociálního a zdravotního pojištění, nebude ani nadále jiný způsob spolupráce v naší branži možný.

Jste regionální podnikatel (Ústecký kraj), uvažujete o expanzi do celé ČR, např. do Prahy? V Praze, podle Vás, je přesycená nabídka nad poptávkou, nebo by se sem ještě další jazykové školy menšího rozsahu vešly?

Podívejte se, odhaduji že v Praze je okolo 70 jazykových škol a nespočet lektorů pracujících na volné noze. Všichni tito dodavatelé zápasí o 1 milion zákazníků. Tato republika má 10 milionů obyvatel. Jistěže ale v Praze mezery na jazykovém trhu jsou. Jedná se především o kvalitu a potom o některé speciální produkty, jako je například příprava učitelů. My plánujeme v nejbližší době rozšířit naši výuku na celý Ústecký kraj. Potom uvidíme.

Jaké jazyky vyučujete? A preferujete firemní byznys, nebo tolik neoblíbené, mezi velkými jazykovými školami, veřejné kurzy?

Snažíme se pokrýt celé spektrum světových jazyků. Vyučujeme němčinu, španělštinu, ruštinu, francouzštinu, češtinu pro cizince a v letošním roce nabízíme i italštinu a čínštinu. Nicméně naším hlavním jazykem stále zůstává angličtina. Snažíme se pokrýt celou potřebu trhu. Základem naší práce jsou jazykové kurzy pro veřejnost, přestože, a možná právě proto, že se jedná o produkt pro jazykovou školu nejobtížnější. Tento segment trhu je extrémně citlivý na kvalitu, je třeba zajistit plynulost výuky a v neposlední řadě jsou zde náklady spojené s provozem, pronájmy, kopírováním atd. Na druhou stranu, kde si myslíte, že se bere těch 50 % studentů přicházejících na podkladě osobního doporučení?

Základem Vaší školy je kvalita, připravujete na mezinárodní zkoušky, a v případě neúspěchu garantujete 50% vrácení ceny kurzu – to máte v Ústí tak talentované lektory, nebo máte tajemství výuky, které nesdělíte?

Princip je jednoduchý. Podmínkou navrácení školného v případě neúspěchu u testů je 80% docházka v kurzech. Samozřejmě, že máme vysokou kvalitu výuky, která vychází ze současných znalostí principů a metod učení cizích jazyků. Choďte do našich kurzů pravidelně a jazyk se naučíte.

Vaše investice nebude jenom největší jazyková škola v Ústí nad Labem, jaké máte další investiční záměry a aktiva?

Upřesním – největší veřejné jazykové kurzy v Ústí nad Labem a zřejmě nejsilnější jazyková škola v Ústeckém kraji.  Jak jsem již výše zmínil: rozšíření školy na celý Ústecký kraj a vybudování IT firmy.

Je lepší jazykový kurz one-to-one, nebo skupinový? Víte, jak velké jsou jazykové skupiny působící v Izraeli?

V oblasti výuky cizích jazyků u nás existuje mnoho pověr. Namátkově: čím dříve tím lépe a nejlépe v kočárku; jediný způsob jak se naučit jazyk je v zemi, kde se jazykem mluví; čím méně studentů ve skupině, tím lépe; nejlepším učitelem cizího jazyka je rodilý mluvčí a jedním z mýtů je i mýtus individuální výuky, která je považována za nejúčinnější. Všechna tato tvrzení mají omezenou platnost, ale podle mého názoru jsou obecně mylná. Nicméně i mě překvapil můj přítel, který hovořil v Izraeli s majitelem jazykové školy a přivezl jeho názor, že pro vysokou kvalitu výuky musí být ve skupině minimálně 20 studentů, a to nikoliv kvůli zisku. Je třeba si uvědomit, že výuka jazyka je sociální záležitost.

Navíc jestliže máte i svého vlastního učitele, dříve či později se mezi vámi rozvine osobní vztah a učitel nabere další role jako např. přítele, rádce, zpovědníka, psychologa. Je otázka, zda jsou tyto role slučitelné s výukou. Koneckonců – budete, jako učitel peskovat svého individuálního žáka, který vás platí, že nepřinesl domácí úkol? Nebo ho otravovat s gramatikou, kterou nemá rád?

Byl jste kantorem na základní, střední i vysoké škole. V jakém stavu je dnešní školství? A je možné sehnat kvalitní kantory, když platy jsou tak nízké? A myslíte si, že je školství tak špatně placené? A dochází vůbec k rozvoji profese, nebo stejní kantoři učí stále stejné věci? Spočítáte mi průměrnou hodinovou mzdu učitele, na všech stupních výuky?

Toto je otázka na celé interview. Obecně si myslím, že naše školství je v tristním stavu. Nicméně i zde existují ostrůvky pozitivní deviace a je zde patrný pomalý, navzdory politice ministerstva školství, zlepšující se trend.

Co se týče mezd, otázka není tak jednoduchá jak se prezentuje. Vezměte si plat učitele na ZŠ, který byl podle serveru ČTK v loňském roce 25 000 Kč. Při úvazku 22x 45 min. hodin týdně, 2 měsících prázdnin, týdnu jarních a týdnu vánočních prázdnin vám vyjde odučená 60minutová hodina asi 430 Kč. Jestliže tento výpočet znásobíte 160 hodinami, které pracuje běžný zaměstnanec vyjde vám měsíční mzda asi 70 000 Kč. V případě manažera který pracuje 12 hodin denně, což je běžné, Vám vyjde asi 100 000 Kč.  Při výpočtu platu učitele na střední škole, jehož práce je podle mého názoru méně náročná, Vám vyjdou čísla ještě vyšší.

Kolegové se na mne teď oboří, že učitelská práce není jen přímá výuka, ale též administrativa, dozory, příprava na hodiny, oprava prací žáků atd. Budou mít pravdu. Ale kolik učitelů se pravidelně připravuje na výuku? Jak dlouho? Je administrativa nutná? Nebylo by ekonomicky výhodnější platit na dozory méně placené asistenty než vysokoškolsky kvalifikované odborníky?

Podle mého názoru kvalitní učitel, který pracuje na svém odborném růstu a připravuje se pravidelně na hodiny je placen málo. Učitel, který tak nedělá, je těžce přeplácen. Mimochodem při své praxi středoškolského učitele jsem běžně viděl kolegy, kteří učili 10–15 let a jejich jedinou přípravou bylo, že si před hodinou vzali ze stolu učebnici a odešli do procesu.

Co se týče odborného růstu, je situace též velice neradostná. Dvacet dva let po revoluci nemáme v našem školství systém kariérního růstu učitelů. Je naprosto běžné, že učitel ukončí pedagogickou fakultu a po zbytek života po dobu 35 let učí to, co se naučil bez jakýkoliv dalších kurzů a školení. Je tohle v jiném oboru možné?

Když pravidelně zvyšujete rok od roku své zisky, do kterých instrumentů je alokujete? Investujete jenom do svého podnikání nebo i jiných aktivit, či využíváte spořící účty nebo dynamičtější zhodnocení finančních prostředků, co diamanty?

Většinu svých prostředků investuji zpět do podnikání, něco málo do nemovitostí, nějaké peníze mám na majetkovém účtu, zbytek na spořícím účtu. Nicméně nejsou to nějaké závratné částky. Poměrně dost utratím za cestování což beru jako určitý druh investice. Peníze vám vezme krize, nemovitosti mohou shořet nebo zchátrat. Zážitky vám sebere maximálně Alzheimer :-).

Myslíte si stejně jako já, že nejlepší investice v době mládí je do svého života, a v době stáří do svých dětí a vnuků? Ať už v podobě vzdělání, kurzů, či třeba cesty kolem světa a poznávání nových životních možností?

Maličko bych to poupravil. Nejlepší investice po dobu svého celého života je do sebevzdělání a seberozvoje a vzdělání a rozvoje svých dětí a vnuků.

Když hovoříme o kurzech, vím, že se vzděláváte v oblasti koučinku – ještě když jsem pracoval v bankovnictví, byl jsem školen a trénován – a byla to úžasná škola. Prodejní dovednosti, uzavírací techniky, otevřené otázky, gestikulace, soft skills (vždycky kritizovali moje měkké dovednosti) atd. Souhlasíte se mnou, že v dnešní době, v době kdy člověk kupuje pohledem, již tolik není důležité, jak máme zmapovanou technickou stránku produktu, ale jakou formou ho podáme a prodáme?

Z hlediska prodejce určitě.

Jaký vztah máte k židovství a judaismu? Považujete ho za tvůrce všech náboženství?

Mám velice pozitivní vztah k židovství. Vychází jednak z vyprávění mé matky o jejích židovských přátelích, potom ze studia židovské kultury a literatury. Rozhodně se domnívám, že židovská kultura silně ovlivnila rozvoj a náboženství celé euro-americké civilizace. Moje matka má teorii, že pradědeček z otcovy strany byl židovského původu. Na rodném listu totiž chybí otec, což údajně mohlo znamenat, že byl židovského původu. Koneckonců otec vypadá jako rabín.

Sledujete rozbroje na Blízkém Východě? Jste pro vznik Palestinského státu?

Situace na Blízkém východě mě velice zajímá a pro vznik Palestinského státu rozhodně nejsem, pokud arabský svět neuzná právo Izraele na existenci.

Myslíte, že je košer, říkat o někom či něčem, že je nekošer, a při tom sám nebýt košer?

Rozhodně nikoli.

Jaké máte největší tajemství?

To je mé tajemství. Pokud máte na mysli tajemství životního úspěchu tak je to soustavná práce na sobě a pozitivní přístup k lidem. Jestliže se k lidem dobře chováte, z 90 % vám to vrátí. A těch 10 % nestojí za to řešit. Co myslíte?

Máte ve svém srdci Boha? Jakou úlohu ve Vašem životě hraje? Nebo jste ateista? V co věříte Vy?

Jsem ateista.

Autor: David Fábry

Perex: Ladislav Faigl

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Spisovatel Ivan Klíma: vězeň, komunista, disident i metař

Další článek

Haarec: Izraelské rozvědky radí návrat k jednáním s Palestinci