Zdroj: Archiv

Rabi Jicchak Seifert (narozen 29. Prosince 1974) v Brně,  vystudoval ješivu  v Izraeli a vykonává  tam zaměstnání rabína a soudce (dajana). Je také redaktorem Shekel.cz.

Dobrý den, Jicchaku, před několika měsíci jsme na sebe narazili na Facebooku; díky B-hu za tento skvělý vynález Marku Elliotu Zuckerbergovi; a Vy jste mě přidal do skupiny Mogen ovous. Nepoděkoval jsem Vám za to, proto přijměte velký díky nyní :)

Když se vysloví slovo „rabi“ mám velký respekt.  Povězte mi prosím, jaký je Váš všední pracovní den?

Můj pracovní den začíná v jedenáct třicet v noci, to vstávám,. Mám deset minut na to, abych došel na autobus,  a během půl hodiny jsem v ješivě. Připravuji si svoje přednášky a nočního času též využívám k psaní svých knih. V nejbližších dnech má jedna z nich vyjít.

Noční studium je také světem studia kabaly, kterou se též zabývám. Za ranního rozbřesku začínáme s modlitbou, při které se věnujeme nápravě světa podle seřazování Božích Jmen kombinací písmen pronikajících do vyšších světů. Na první pohled se naše modlitební kniha proplétá nepochopitelnou směsí písmen, nicméně je to pevná významová i matematická stavba, jejíž pochopení však vyžaduje dlouhé studium. Z toho co jsem naznačil je patrné, že naše modlitba trvá několik hodin a potom mám trochu času na spánek asi hodinu – někdy víc někdy míň. Mám k tomu účelu v ješivě postel, dokonce mi pořídili i polštář a deku, já bych na to neměl čas.

V devět hodin ve svém kolelu mám přednášku o Talmudu, učíme se ijun, to znamená velmi důkladně. Postupujeme pomalu řádku po řádce a k textu se neustále vracíme. Űčast na takové přednášce vyžaduje delší přípravu, ale někdy dojdeme k popolulárním výkladům –  tedy k zajímavostem, které lze při přemýšlivém poslechu pochopit. Některé z takovýchto závěrů jsem natočil česky a nahrávky jsou zveřejněné na youtube . Je zajímavé, že tyto minipřednášky jsem udělal pro posluchače z Československa, takže se jedná o živé nahrávky.

Po přednášce gemary mám krátkou přednášku  ze Šulchan aruch, tedy židovského zákoníku, pak si rychle ve stručnosti poznamenám všechny nové závěry, ke kterým je při přednášce došel, a potom honem domů. Mám ženu a pět dětí a snažím se, abychom přes nedostatek času fungovali jako normální rodina, takže se snažím brát děti co nejvíc na zajímavé výlety do přírody, vedeme dlouhé rozhovory s mojí ženou o naší svaté Tóře, někdy mě i odpoledne čeká nějaká přednáška. Přednáším většinou zákonná pravidla, soustřeďuji se na důsledné pochopení a důkladné poznání textu. Těší mě, že lidé mají můj přístup rádi a přednášky jsou populární.

Samozřejmě vedle toho přicházejí  lidé také  s nejrůznějšími dotazy, zdali mohou na pekáčí uvařit jablka s nějakou mléčnou přísadou, nebo s otázkami důvěrnými, jako jestli je žena čistá a může být se svým mužem. Ale i s obyčejnými radami kdy se oženit, jak vyřešit problém v rodině anebo v práci. No a to už je devět hodin a já jdu spát. Vidím, že jsem zapoměl napsat, kdy jím, ale na jídlo někdy zapomínám i v praxi. Někdy naopak (jelikož žena je zaměstnaná dětmi) uvařím sám  nebo objednám hotové jídlo.

Rád bych rozšířil počet studentů, ale to znamená nemalé výdaje. Přesto doufám že se mi nyní tento rok rozšíření a přesun ješivy na větší místo podaří.

Mluvíte i píšete česky, přesto hůře. Vysvětlíte mi to? Jste rodilý Čech? Rodiče jsou Češi? Nebo Váš zájem o ČR ve Vás vyvolal touhu se naučit česky?

V Československu v Brně jsem se narodil.  Brněnští židé byli sice v minulosti po dlouhou dobu vypovězeni – nesměli přímo do Brna. Například rodina prababičky pochází z obcí situovaných na hranicích královského města Brna. Babiččina rodina pochází z Třebíče. Několikrát jsem Československo navštívil a i v budoucnu bych se tam rád podíval. Co se týče jazyka – prostředí, které jsem nastínil, vedlo německého rabína Lotockého, aby o mě prohlásil, že ve všech jazycích, kterými mluvím, mám přízvuk jazyka, který neznám-  totiž tajč. Jednou mi sice jedna paní řekla, že tajč a „deutsch“ –  dus is ajnlich (je jedno a to samé), ale ono to až tak ajnlich nebude.

Nikdy jsem se například  – stejně jako můj dědeček – nenaučil říkat ř, protože to do našeho rodiného prostředí vstoupilo teprve v období první republiky a ne u všech rodiných příslušníků se uchytilo. Paní logopedka pak asi po roce mamince vzkázala, že další mé zlepšování české výslovnosti  je škoda peněz.

Další věcí  je, že kromě učení se modliteb a mišny s dědečkem – literaturou, kterou jsem v dětství četl v češtině,  byly tituly jako  Světová revoluce, Hovory, Ideály humanitní . kteréžto knihy se i v těch dobách v rodinné knihovně nacházely. Četl jsem i knihy dalších autorů, kteří s dnešní extravangardou nemají nic společného. Ono by to šlo říci i naopak. Pamatuji si, jak jsem na jednom rabínském kongresu potkal Košického rabína pána Steinera a on mi řekl že dnešní slovenčině už nerozumí. A vysvětlil mi, že dnes se na slovensku pije džus, zatímco on si pamatuje, že tam bývávala malinovka…  Když jsem poprvé po letech navštívil Brno,  zděsil jsem se šumu na ulici. Přízvuk jazyka se naprosto změnil. Již to nebyl přízvuk řeči, kterou jsem znával. Změna života, kdy se středem dění stala televizní bedna s americkými filmy dabovanými pražským přízvukem, udělala své. Jednou jsem na toto téma měl i rozhovor s brněnským rabínem Šlomem Kučerou a on mi, řekl že nemohu používat nové slovní tvary. Oponoval jsem mu, že jazyk se vyvíjí. Na to mi odpověděl, že pakliže já vyvíjím jazyk jedním směrem a šestnáct milionů lidí druhým, je to problematické.  Odvětil jsem mu,  že teprve budoucnost ukáže, kdo má pravdu. Píšu to žertem, nicméně duchovní úpadek společnosti mě znepokojuje,. Nyní se chystám s nežidovskými přáteli z Československa udělat projekt který by se pokusil situaci napravit.

Poslední dobou se příliš nevzdělávám, přesto jsem se odhodlal vzít po dlouhé době knihu po svém dědečkovi: „Rabi“ od Noaha Gordona. Byl jsem nadšený.

Neznám.

Vyprávěla o rabínovi, který měl před sebou slibnou kariéru, přesto láska která mu vešla do života, byla nežidovka, která kvůli němu konvertovala a on následně mohl vykonávat své zaměstnání na obcích „druhé a třetí“ kategorie. Kniha mě rozplakala, byl jsem fakt dojatý. Ukázala rabína z lidské stránky. Ve volném čase popíjel, hrál poker, byl špatný obchodník a neuměl ovečky motivovat, aby přispěli do obecní pokladny, atd.

Tak to Vás zklamu. Já se v rabínském prostředí pohybuji a takovéto líčení odpovídá realitě, jako kdyby malíř namaloval rabínovi ve místo kipy orlí pero.  Pravděpodobně je to dobře napsaný příběh, ale z hlediska židovství se  rabínského úřadu dotýká pouze propůjčenými pojmy – jen tím, že je tam napsáno, že dotyčný  je tam rabín.

Jaký jste Vy z lidské stránky? Co byste na sobě změnil?

Tož na tuto otázku by měli odpovídat jiní … Co bych změnil,  kdybych mohl? Vše, co bude k lepšímu! Po fyzické stránce  bych potřeboval být o dvacet let mladší a zhubnout, protože jsem poslední rok ztloustl.

Při vzniku Eretz.cz jste pro tento portál internetové a pravdivé zpravodajství z Izraele psal. Proč jste skončil? Působil tam v té době i rabi Mayer?

Důvody byly technické. Možná se tam ještě někdy vrátím, pan rabín Mayer se k nám připojil později a píše tam až dodnes.

———-oo

Pozn. editora: Snahou Shekelu bylo během rozhovoru s člověkem hluboce zakořeněným v té  víceméně „tradičnější“ části židovského myšlení otevřít čtenářům pohled na to, jak je vnímána naše „česká“ židovská realita  zvenčí. Z pohledu české izraelské ortodoxie.  A zároveň představit čtenářům Shekelu  Jicchakovo curiculum. Proto bylo rabi Seifertovi položeno otázek více. Na některé odpovědět nestihl, na jiné odpovědět odmítl. Plně jeho rozhodnutí respektujeme. Přesto si dovolujeme otisknout jednak i toto torzo rozhovoru – už proto, že jen málokdy máme možnost nahlédnout do „rabínské kuchyně všedního dne“. A jednak ale také i ty další otázky, které David Fábry Jicchakovi položil . Protože i  jejich odmítnutí anebo nezodpovězení, tento pohled také dokreslují.

Když jsme u rabi Mayera, myslíte si, že je běžné ve světě a v Izraeli, aby po převratu v dané zemi, byl vrchním rabínem někdo, kdo spolupracoval s režimem? Kdo byl v STB? Ale to není jen on, co ostatní v představenstvu Federace židovských obcí, jak o tom hovořil se mnou Tomáš Jelínek?

–          Nechtěl odpovídat

Jsou před námi volby, jste členem ŽOP? Budete volit? A pokud nikoliv, podpořil byste někoho? Nemyslíte si, že současnou garnituru, by měl vyměnit někdo jiný? Aby se neupřednostňovala korupce, před zdravým rozumem a zájmy členů!

–          Nechtěl odpovídat

Např.: Pokud láska prochází žaludkem, tak v židovství to platí dvojnásob. Když přijede politická elita z Izraele, catering zajišťuje King Solomon, když se stravují „obyčejní“ členové, mají druhořadou kvalitu potravin. Je to dle Vás spravedlivé? Mělo by to takhle fungovat?

–          Nechtěl odpovídat

Jeden příspěvek v Mogen ovous jste mi smazal. Byla to upoutávka na rozhovor s Jiřím Grygarem. Vysvětlil jste mi to, přesto jsem to nepochopil. Copak ve Vaší skupině nepanuje demokracie? A není snad svoboda slova a názorů základem demokracie?

–          Nechtěl odpovídat

A poslední otázka. S rabínem jsem se setkal pouze dvakrát, byl to vždy rabi David Peter. Vážím si ho, přesto jednu věc, kterou mi řekl, nemohu pochopit. Adam a Eva byli stvořeni před 5773 lety, nebyli to židé. Ale když židé a Židé dají tolik na svůj původ, jak je možné, že vznikli až na hoře Sinaj? Jak je možné, že když se jedná o Vyvolený národ, tak nebyli stvořeni jako Adam a Eva? Podle mě je i Hospodin Žid. Proč se pletu? Vysvětlíte mi to?

–          Nechtěl odpovídat

Děkujeme za pochopení.

Autor: David Fábry

Korekce a editor: Achabisko

27 Komentářů

 1. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 08:25 — Odpovědět

  Zajímavý vhled do úplně jiného světa. Přiznám se, že všechno si jakžtakž dokážu představit, i když to třeba moc nechápu, ale na jedno moje obrazotvornost nestačí – totiž na ty dlouhé hovory pana rabína se svou ženou nad naší svatou Tórou. Je to spíše komentovaný monolog, nebo dialog v pravém slova smyslu? Jak si rozumí pan rabín, který věnuje tolik času hlubokému studiu, se svou ženou v chápání Tóry? Radí se spolu o složitých otázkách?
  To bych někdy chtěla sledovat nepozorovaně jako malá muška, třeba místo těch ohlupujících amerických filmů s nevalným pražáckým dabingem :-).

  1
  0
 2. plan-9
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 09:15 — Odpovědět

  me prekvapilo, ze podle rozhovoru spi jen 4 hodiny denne.

  1
  0
 3. Marek Holik
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 09:51 — Odpovědět

  Vazeny pane Fabry,
  docela by me zajimalo, kde berete informace o tom, ze clenove ZOP dostavaji v restauraci “druhoradou” kvalitu potravin. Mate na mysli maso jako celek, nebo snad nejaky konkretni hechser? Znate vubec puvod kupovaneho masa pro ZOP? Nebo pisete o kvalite cerstve zeleniny a bylinek? Za celou dobu me nikdo nenutil k nakupu co nejlevnejsich surovin a jenom blbec si muze myslet ,ze to je vec, ktera kterekoliv restauraci pomuze.Mimochodem Kosher catering pro Izraelce tady nezajistuje pouze King Salomon & Dinitz, coz je dalsi nesmysl, ktery tu pisete. Za meho kratkeho pusobeni v restauraci Shalom takovych akci probehlo nekolik a uspesne.Rozdil je ten, ze to hned necpu nekam na internet. Jako vedouci restaurace zodpovidam ja za kvalitu potravin a rad pripadnym zajemcum o nich take podam informace.

  Marek Holik

  0
  0
 4. 22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 10:07 — Odpovědět

  Vážený pane Holíku,
  foto únor 2012 z ŽOP:

  https://www.shekel.cz/wp-content/uploads//2012/10/zavodka-zop1.jpg

  NO COMMENT :)

  0
  0
 5. Marek Holik
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 10:18 — Odpovědět

  Tudiz dva mesice pred mym nastupem…..

  0
  0
 6. 22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 10:19 — Odpovědět

  Pane Holíku,
  ale já netvrdím, že za to můžete, nebo snad ano?

  0
  0
 7. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 10:21 — Odpovědět

  ad2.) … a v jednom tahu dokonce jen dva a půl hodiny, jestli dobře počítám, to taky moc nechápu. Jestli celá rodina chodí spát už v 9?

  0
  0
 8. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 10:25 — Odpovědět

  ad4.) náhodou mně se ta ryba moc líbí :-)))

  0
  0
 9. mar.se
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 11:28 — Odpovědět

  ad 7) no opravdu toho moc nenaspí.. já bych to nedokázala.. asi se naučil odpočívat i chvilkama během dne, jinak by to nemohl vydržet už mnoho roků

  ad 1) řekla bych, že si úplně normálně vykládají.. jako každá jiná dvojice. Zrovna tohle si docela dobře představit umím..

  0
  0
 10. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 11:48 — Odpovědět

  ad 9) no já si zase docela dobře dovedu představit to krátké spaní, občas jsem na tom podobně, ale rozhodně ne z vlastního rozhodnutí :-), vydržet se dá ledacos, ale smysl mi tady trochu uniká…

  asi si běžnou dvojici představujeme značně rozdílně :-)

  0
  0
 11. danny
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 16:03 — Odpovědět

  ono to je jednoduchsie ako sa moze zdat.Rabi,,len,,chape,ze dobry umysel neospravedlnuje nedobre skutky a nedostatok poznania je hriechom,minutim ciela,tak je povinny hladat poucenie.smile,ale inak sanka dole.

  0
  0
 12. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 16:41 — Odpovědět

  ad12) ale jistě, danny, každý k tomu poznání docházíme po svém a někdo může být nejvýkonnější, když spí dvě hoďky denně, proti gustu žádný dišputát :-). A.V.Frič prý spával taky myslím jen tři hodiny, když cestoval za svými kaktusy, a stačilo mu to, každý jsme jinak ustrojený. Většinu lidí by nedostatek spánku utlumil, někoho třeba nabudí k mimořádné vnímavosti. Ale je fakt, že na tom jednom videu, které jsem si s panem rabínem pustila, mi přijde takový trochu vláčný, jako já, když mám spánkový deficit :-).

  0
  0
 13. dada
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 16:42 — Odpovědět

  ad 11) tam patřilo, omlouvám se :-)

  0
  0
 14. woodoo
  22.10.2012 – 6 Heshvan 5773 v 17:09 — Odpovědět

  No nevím, „estli“ von nám zde někdo v dobrém nekecá. :O)

  0
  0
 15. 23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 17:09 — Odpovědět

  Zdravím Šekel a jeho čtenáře. Měl jsem příležitost vidět originál zde publikovaného článku a odpovědi mého přítele rabi Seiferta tak, jak je napsal. Nejsem přesvědčen, že záměrné vynechávání a pozměňování původní výpovědi (nikoliv gramatická korekce) přispívají ke cti redaktora. Možná by nebylo od věci doplnit čtenářům portálu dlužené vysvětlení, pane Fábry. Co se týče komentáře “woodoo” (14): má to snad být obvinění z úmyslné lži? ??!

  0
  0
 16. 23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 17:29 — Odpovědět

  Vážený pane Vaňku,

  nevím přesně o čem mluvíte, zde je originál:

  https://www.shekel.cz/wp-content/uploads//2012/10/Interview_rabi_Jicchak.pdf

  0
  0
 17. 23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 17:34 — Odpovědět

  I mne, by pane Vaňku hodně zajímalo, kde došlo k vynechávání anebo pozměně odpovědi vašeho přítele Ivoška Seiferta. Pochopíte jistě, že tím mezi řádky nasazujete psí lavu také mně. Buďte prosím co nejvíc přesný a konkrétní. Díky -acb-

  0
  0
 18. woodoo
  23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 17:56 — Odpovědět

  Ad 15) viz 16. a 17. Z úmyslné ne, to z mého příspěvku přeci není patrné: “…v dobrém nekecá…”. :O)

  0
  0
 19. 23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 18:16 — Odpovědět

  Ok. :) Tak snad z neúmyslné?

  S rabi Seifertem jsem mnohokrát den strávil a 4 hodiny jsou silně nadsazený údaj.

  Nechci nikomu nasazovat nasazovat žádnou hlavu, ale když se do originálu podíváte, zjistíte, že například otázka o lásce, co prochází žaludkem, zodpovězena byla, etc. Jsou to detaily.

  0
  0
 20. 23.10.2012 – 7 Heshvan 5773 v 18:42 — Odpovědět

  Pane Vaňku, kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde :)

  Respektive, kromě této věty, která nebyla zkopírována neúmyslně, jsou oba dokumenty totožné, nebo snad ne?

  Kopíroval jsem 3 věci v jeden článek:
  – odpovědi
  – nezodpovězené dotazy
  – Achaba zápatí

  A srdečně se Vám omlouvám, že jsem udělal chybu, přesto mi dovolte říci, že v žádném dokumentu ani svých rozhovorech ani příspěvcích ostatních autorů nejsou upravovány zpětně texty, a že pan Jicchak odpověděl na rozjezd a ne na klíčové otázky, což mě mrzí.

  D

  0
  0
 21. Mirek
  3.11.2012 – 18 Heshvan 5773 v 18:35 — Odpovědět

  Aj to neodpovídaní jsou v podstatě odpovědi.

  teda je úplne scestné že by mal byť spasený len ten čo sa narodí ako žid.
  A čo ostatné miliardy ľudí čo nie sú židmi?
  Je to choré rovnako ako islam aj keď iba menej agresívne a kultivovanejšie.

  0
  0
 22. 3.11.2012 – 18 Heshvan 5773 v 23:47 — Odpovědět

  Ano Mirku, máte v podstatě pravdu. I neodpovídání je odpověď. Tak už to v komunikaci s nebesy (a v jidiškajt vůbec celkově) chodí. …
  Jak jste ale přišel na nesmysl, že by někdo měl být spasen pro svůj původ? Spasení přinese Vznešený v pravý čas a celému světu… O tom, zda se na budoucí éře (olam ha-ba) budeme moci podílet je jen v našich dlaních :))

  0
  0
 23. dada
  4.11.2012 – 19 Heshvan 5773 v 10:10 — Odpovědět

  ad22) s nebesy? to jako že komunikace s panem rabínem je komunikací s nebesy??
  znám i jiné důvody neodpovídání než je vznešené mlčení nebes, třeba nepohodlné či jinak nepříjemně položené otázky, nedostatek respektu k tazateli… těžko říct, jak dešifrovat zrovna tohle mlčení

  0
  0
 24. 4.11.2012 – 19 Heshvan 5773 v 12:11 — Odpovědět

  Jak dešifrovat? — A není chyba, musíme-li mlčení dešifrovat? Není lepší to vědět? Třeba bylo řečeno: Otázka ta a ta – nechci odpovídat. Ta a ta – nerozumím otázce. atp?
  Tímto směrem bychom si měli otázky klást, a případně si to všechno dovysvětlit. Tedy ti, kdo milují detaily.

  p.s. Ohledně komunikace s lidmi. Vždy by to měla být zároveň komunikace s Nebesy, protože Jeho otisk je i v lidech…

  0
  0
 25. dada
  4.11.2012 – 19 Heshvan 5773 v 12:40 — Odpovědět

  Pokud si je i pan rabín vědom, že odpovídá na otázky Nebesům, pak je vše o.k. :-)
  Nevidím chybu v tom, když se tážu, proč někdo mlčí – a tím spíš, pokud by to byla opravdu Nebesa, kdo mlčí – mlčení totiž může být i velice silným imperativem, jinak proti ztišení a naslouchání i tomu, co se nesnadno vyslovuje, samozřejmě nic nemám.

  0
  0
 26. Král David
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 16:21 — Odpovědět

  "Když se vysloví slovo „rabi“ mám velký respekt." To, že lžete už vědí snad úplně všichni, kdo turo stránku navštívili. Ale v tomto případě jste si opravdu nasral do úst, protože v novém je vidět, že respekt k rabínovi nemáte žádný.

  1
  0
 27. 14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 16:35 — Odpovědět

  Díky pane Fara ))
  https://www.shekel.cz/37318/pozor-na-rabi-jicchak-seifert

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Nová vyhláška na vydušení Němců?

Další článek

První muslim v českém parlamentu?