Zdroj: Shekel

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

začátkem září Orientální ústav AV ČR zahajuje nový cyklus veřejných přednášek „Orient zblízka“. Akce proběhnou v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 2/1420). Bližší informace + program naleznete v přiložené pozvánce. V této souvislosti velmi uvítám Vaši pomoc při propagaci akce, přeposlání případným dalším zájemcům, studentům, novinářům atd. – za jakoukoliv reklamu Vám budu velmi vděčný. Cyklus „Orient zblízka“ by rád navázal na nejlepší tradice české orientalistiky. Jeho prostřednictvím se zájemci budou moci seznámit s vybranými tématy, jimž se věnují či věnovali pracovníci ústavu, jakož i oblastmi, na něž se zaměřují kolegové ze spřízněných pracovišť.

S díky a pozdravem

Bronislav Ostřanský

Orientální ústav AV

Pozvánka ve formátu PDF

72 Komentářů

 1. Arnošt Kudrna
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 12:29 — Odpovědět

  A bude tam ten orient natolik zblízka, že budete hovořit i o vraždách ze cti, neplnohodnosti ženy, o příkladných činech proroka včetně pedofílie, vraždění, o zcela odlišném pojetí společnosti v islámu a nebo to bude zase jen propagace něčeho, co si spíš žádá kritiku a to ještě za naše peníze??

  0
  0
 2. Bronislav Ostřanský
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 13:31 — Odpovědět

  Vážený pane Kudrno, o obsahu přednáškového cyklu se dozvíte v přiloženém programu. Pokud mne paměť neklame, nefigirují tam Vámi zmiňované položky, nýbrž se tam uvádí jeden z žánrů středověkého súfijského písemnictví, dalitská literatura, islámská architektura v Německu a středověký cestovatel do Číny.

  0
  0
 3. Honza
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 13:44 — Odpovědět

  Takže, pane Ostřanský, to budou vlastně témata velice marginální, až bezvýznamná s ohledem na skutečnosti dneška, se kterými jsme konfrontováni…
  Vlastně témata vhodná k nátěru islámu dorůžova, což je Vaše oblíbená činnost ke které jste sám přiznal v HN loni v únoru…
  Hlavně si tedy nezapomeňte plechovku s barvou a štětku, dvě nejdůležitější pomůcky současného vědce přes islám…

  0
  0
 4. Bronislav Ostřanský
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 14:11 — Odpovědět

  Děkuji, Honzo, že jste mi vysvětlil, jaká témata jsou marginální. Nějak v tom stále nemám jasno… Jinak, na příští rok se chystají též okruhy, které se dokolečka řeší na různých internetových islamofobních fórech, k problematice “žena v islámu” se dostane mj. islámský feminismus (doporučuji!). No a nebudou chybět ani přednášky věnované aktuálnímu dění. Takže sledujte web OÚ AV: www.orient.cas.cz

  0
  0
 5. Erich
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 14:41 — Odpovědět

  Ad 1. Pokud jsem byl nucen ze svých daní platit bratření pana Nečase s paní Nagyovou v prostorách úřadu vlády ČR, pak mi nějaká ta má kačka na aktivity Orientálního ústavu AV ČR žádné vrásky nedělá.

  A teď faktická poznámka – chtěl jsem vědět, z čeho ty komentáře, tak vyhraněné vůči islámu čerpají, jak přesné jsou jejich zdroje.

  Takže citace z čéské wiki:

  Nejstaršími dochovanými životopisy jsou Život Božího apoštola od Ibn Isháqa (z roku 768), editovaná Ibn Hišamem (833) a Mohamedův životopis od al-Waqidiho z roku 822. Ibn Isháq sepsal své dílo přibližně 120 až 130 let po Mohamedově smrti.

  Poslední typ zdroje, sbírky hadís, nejsou, stejně jako korán, životopisem samy o sobě. Jsou to příběhy o slovech a činech Mohameda a jeho společníků.

  Někteří skeptičtí badatelé (Goldhizer, Schacht, Wansbrough, Cook, Crone, Rippin, Berg a další) mají silné pochybnosti o pravdivosti těchto zdrojů, speciálních sbírek hadís. Jejich argumentem je, že v době, kdy byly ústní tradice sebrány, byly muslimské komunity roztříštěny na rivalské sekty a myšlenkové školy. Každá ze sekt a škol měla své vlastní, často protikladné, tradice toho, co Mohamed a jeho společníci vykonali a řekli. Počet tradic narůstal a muslimští učenci vyvinuli značné úsilí o očištění od příběhů, které považovali za podvržené. Tradicionalisté spoléhají na úspěch jejich snažení, skeptici soudí, že tato otázka musí být znovu otevřena použitím moderních metod.

  Muslimští a stejně tak i nemuslimští badatelé souhlasí, že ve sbírkách hadís je mnoho neautentických tradic zaměřených na Mohamedův život. (Ovšem většina těchto tradic je muslimskými klerikálními autoritami považována „slabá“, pouze pár sbírek hadís je bráno jako věrohodné – „sahih“.)

  Koránští muslimové považují všechny sbírky hadís za nevěrohodné.

  Čili dle mého je dost odvážné, odsuzovat skupinu věřících právě na základě existence komentářů různých komentářů ke komentářům.

  0
  0
 6. Erich
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 15:20 — Odpovědět

  Ad 4. Břetislave, kdysi mne v nějakém dokumentu zaujal příběh zatoulané Ajši a hlavně to, co po té následovalo ze strany Mohameda. V tu chvíli jsem si totiž začal uvědomovat, že něco je v tom našem mainstreamovém informování i chápání špatně.

  Takže pro pány nahoře, kteří stejně nic nepochopí, takto je v Koránu ošetřeno záletnictví Ajši:

  # Toto je súra, kterou jsme seslali a učinili závaznou; a seslali jsme v ní znamení jasná – snad se vzpamatujete.

  # Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Boha a v den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.

  # A cizoložník se smí oženit jedině s cizoložnicí nebo modloslužebnicí a cizoložnice se smí vdát jedině za cizoložníka nebo modloslužebníka – a takové sňatky jsou věřícím zakázány.

  # Ty, kdo vrhají podezření na počestné ženy a pak nepřivedou čtyři svědky, zbičujte osmdesáti ranami a nepřijímejte od nich již nikdy žádné svědectví, neboť to jsou hanebníci

  # kromě těch, kdož se potom budou kát a napraví se. Bůh věru je odpouštějící, slitovný.

  # U těch, kdož vrhají podezření na manželky své a nemají proti nim svědky kromě sebe samých, nechť svědectví každého z nich sestává ze čtyřnásobného svědectví při Bohu, že vskutku jsou pravdomluvní,

  # a pátým svědectvím dosvědčí, že svolávají na sebe prokletí Boží, ukáže-li se, že jsou lháři.

  # A bude odvrácen od ženy trest, jestliže ona čtyřikrát při Bohu dosvědčí, že žalobce patří vskutku mezi lháře,

  # a pátým svědectvím dosvědčí, že svolává na sebe hněv Boží, ukáže-li se, že žalobce mluvil pravdu.

  # A kdyby nebylo dobrodiní Božího vůči vám a milosrdenství Jeho a toho, že Bůh je blahovolný vůči kajícníkům a moudrý . . .

  Pánové to mohou porovnat s Leviticus 20/10 a kolem

  0
  0
 7. J.Formánek
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 15:37 — Odpovědět

  Hmm, podle bláznivého Ericha je islám asi trestem za Leviticus. Zatímco je korán závazný pro každého muslima, na Leviticus nám Erich asi moc propagátorů nenajde…………..zvlášť v ateistickém ČR, kde většina lidí ani Bibli. natož Leviticus nikdy nečetla, natož aby uvažovala o jeho aplikaci a implementaci.

  Jen tak pro legraci tu má mít Erich prostor a vyjmenovat propagátory metody “Leviticus” v současné Evropě, prosím:………………………………………………………..

  0
  0
 8. KS
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 17:50 — Odpovědět

  No prave, pane Formanku – je-li Koran tak do puntiku dodrzovany vsemi muslimy, jak to, ze vubec muze dochazet k nejakym vrazdam ze cti? Viz vyse uvedene verse.

  0
  0
 9. Erich
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 18:05 — Odpovědět

  Ad 7. Ne trest Jaroslave, já bych jej považoval za takovou novelizaci SZ, mnohé zmírňující.

  Zaráží mne drobný, leč podstatný detail. Ty tvdíš, že mnozí z těch, co tak horlivě kritizují islám, neudělají ani tak samozřejmou věc – tedy že si alespoň neprolistují to, co jejich prarodiče možná rodiče provázelo po celý život – Bibli?

  To je jako polemizovat o sousedovic traktoru, žít pod knutou sousedovic traktoru, válčit proti sousedovic traktoru a přitom nevědět, že to co má děda na zahradě ve stodole je taky traktor, jenomže modrý. Promiň Jaroslave tuto moji již těžce senilní vložku do jinak velice hluboké intelektuální debaty.

  Ale že všichni muslimové samosebou budou aplikovat to a ono a to jak jinak než úplně ale úplně doslova, protože to mají v Koránu černé na bílém, o tom z vaší strany není nejmenších pochyb viď. Na dotaz, proč by se tak měli všichni chovat máš univerzální zaklínadlo ze slovníčku uspavače hadů – no protože Korán.

  Jaroslave ty vážně považuješ Kotlinku za středobod vesmíru, nebo alespoň toho našeho MUPA, když tvdíš, že nikoho Bible nezajímá? Že nikdo nic biblického nechce aplikovat? Pokud vím tak lídři boje proti islámu, tedy ti co i za nás furtum pořád a všude krvácejí, nejsou nějací tací hejdum-pejdum bémiš orthodox atheist. Ti dobře vědí, co je to Armagedon. Že bez pořádného Armagedonu pro ně nebude kvalitní spásy. A taky pro to pořád někde něco dělají. Těch bych se bál především. Nenosí turbany, ni dlouhý vous, mají líčka hladká, mnozí očka modrá, úsměv běloskvoucí. Nebojíš se, že začnou spěchat? Nebo jsi na toto nikde nenarazil?

  0
  0
 10. J.Formánek
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 18:33 — Odpovědět

  Já chtěl ty jména, tohle je totální slabota.

  Jinak ti, kdo jaksi nechtějí aplikovat hrubá slova koránu, ani nedutaj, neb ví, že se argumentačně nemají, o co opřít.

  Podstatně vzdělanější a argumentačně silnější Němci po r. 1933 taktéž nedutali, takže víme, při té tklivé lásce k historickým paralelám, kam toto vede velmi přesně. A to nebyl AH ani prorok Kosmoboha, celé Placky země, pouze vůdce. A stačilo to zacpat pusy milionům.

  Jinak pochvala za mistrný kousek úhybného manévru.

  0
  0
 11. Erich
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 19:15 — Odpovědět

  Ad 10 Adpovím ti, navazujíc tak na Karimu za

  a/ zcela demagogicky – Ta jména znáš ty Jaroslave, protože skutečný muslim kvůli nevěře nevraždí – což z těch veršů jasně vyplívá, ne?

  b/ opět demagogicky použiji citaci asi 12 let starého textu:

  Co nám na CNN neřekli je, že Paštúni neuznávají islámské právo šaría. Že sice přijali Islám, ale drží se svého vlastního kodexu, který nazývají Paštunvali či v jiném přepisu Puchtunvali. Tento kodex je vždy nad Koránem a příkazy v něm obsaženými. Co tento kodex přináší? V podstatě starozákonní pravidla v jejich nejtvrdší formě. Bez rabínského hilelského zjemnění. Oko za oko, zub za zub, za smilstvo smrt. Šaría je pro Paštúny příliš jemná. Podle Paštunvali k ukamenování smilníků či hříšníků stačí pouhé podezření, a není potřeba faktů. Tato tvrdost ve vyžadování litery zákona je podle orální tradice způsobena tím, že B-h Paštúny již jednou těžce potrestal za odklon od jeho zákonů. V orální historii Paštúnů je též zachována historie dobytí jejich původní domoviny a vypovězení do ciziny.

  0
  0
 12. Honza
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 19:19 — Odpovědět

  Je tu s Vámi legrace. Formánek se ptá na Leviticus a Erich ho rovnou umlátí celou Biblí a ještě ho hodlá doraziti traktorem…

  0
  0
 13. Erich
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 19:37 — Odpovědět

  Ad 12. Jene, já Vám udělám radost, mám zde textík, snad není moc dlouhý.

  http://www.blisty.cz/art/61093.html

  Zkuste se pročíst až k posledním pěti odstavcům a tam zpozorněte. Tam je o těch traktorech.

  0
  0
 14. J.Formánek
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 22:08 — Odpovědět

  KSadoMaso je úplný islámský analfabet, zná to z rychlíku Praha-Ostrava. Vražda ze cti je naprosto zavádějící pojem, muslimidlo prostě nechce a nemůže být dajút-em, nepřijít do ráje jen kvůli ženskému vybavení domácnosti. Prostě ten neposlušný nábytek rozštípe a pořídí si nový.

  Je to směšné, jak se tu oba zavrtáváte do svých kultur, místo abyste se trochu přiučili z té cizí.

  Multikultura je evidentně “respektování neznámého”, pendent ke “strachu z neznámého”.

  0
  0
 15. J.Formánek
  23.8.2013 – 17 Elul 5773 v 22:22 — Odpovědět

  Ještě nám tu Erich na chvíli zastaví ty své fabulační výrony a např. nám věcně zjistí, kolik mají ti “koránští muslimové” po světě mešit, může je klidně lokalizovat a i pojmenovat.

  0
  0
 16. KS
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 05:02 — Odpovědět

  Pane Formánku, ocenila bych, kdybyste se držel základních pravidel slušné diskuse (jsem holt “sociální rasista” a se sirotky, které v dětství nikdo nenaučil základům slušné mezilidské interakce, se nebavím – pokud máte zájem o komunikaci se mnou, budete to muset respektovat).

  Zpět k věci: zdejší debatě by prospělo, kdybyste svůj názor argumentačně podpořil citací islámského zdroje (patřičného verše z Koránu nebo alespoň hadísu – i když, jak víme, hadísy váhu Koránu nemají), o který se opírají vraždy ze cti. Jinak si musíme myslet, že vaříte z vody…

  0
  0
 17. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 09:09 — Odpovědět

  “Slušná diskuze” se tu přeci nikdy nekonala, odpůrci islámské totality jsou tu kriminalizováni a příznivci glorifikováni či omlouváni. Kvůli islámu už umírají lidé plošně ve všech světadílech: tam kde neběsní džihád, mají nicméně náhražku rodinných vražd z donucení, za podpory imámu a širokého muslimského okolí/rodinného klanu:

  Google/knihovna gramotný člověk si místo dětinského ptaní samostatně vyhledá zásadní pojem dajút, který jsem uvedl a sám se dovzdělá a sám to rozvede.

  Příklad: Prorok, , povedal o tejto vlastnosti svojho Spoločníka toto: “Čudujete sa Sa‘dovej žiarlivosti? Pri Alahovi, som žiarlivejší než on a Alah je žiarlivejší než ja…”

  Samozrejme niet nič dobrého v niekom, kto nemá žiadnu ochrannú žiarlivosť, pretože takýto muž smeruje do Pekla a odďaľuje sa od Raja. Tak isto spôsobuje, že jeho česť môže ktokoľvek napadnúť. Toto je Dayyooth, ktorý necíti žiarlivosť, keď je jeho česť porušená a kto prehliada necudnosť a nemorálne správanie jeho rodiny, hoci vie, že to nemá robiť. Takýmto konaním sa vystavuje zneucteniu a pokoreniu.

  Arabi a zvlášť moslimovia si svoju česť stále vysoko ctia. Rešpektujú človeka, ktorý bráni svoju česť a ženských členov rodiny, aj keby to znamenalo, že obetuje svoj život a bohatstvo. Chránia si svoju česť za cenu akéhokoľvek bohatstva, pretože niet ceny v majetku, keď sa stratila česť. Okrem toho, pokiaľ na to muž nedbá, nebude mať ceny na tomto aj Onom svete a bude vzdialený od Alaha Všemohúceho.

  Prorok povedal: “Alah Všemohúci nezhliadne na tri osoby v Deň Vzkriesenia: osoba, ktorá si nectí svojich rodičov; mužatka a Dajút.” [Sahih]

  Táto nevyliečiteľná choroba nezasiahne každého, len toho, kto nemá vyvinutý zmysel pre česť a žiarlivosť a jeho viera je slabá. Nestará sa, že ne-Mahram muži navštevujú ženy z jeho rodiny, miešajú sa s nimi, alebo sa ony objavujú pred nimi nezahalené.

  V skutočnosti by bola taká osoba úplne šokovaná, keď vidí, ako takí “muži” kupujú pre svoje ženy také šaty, ktoré odhaľujú viac, než zahaľujú, alebo šaty, ktoré sú priehľadné a odhaľujú pôvaby tela. Sú šťastní, keď sa ľudia pozerajú na ‘Awrah (nahotu) ich žien, alebo žien, za ktoré pred Alahom zodpovedajú. Vystatujú sa ich oslobodením od slušnosti a cnosti a správajú sa nemorálne a neslušne. Takýto muž je mŕtvola, predstierajúca, že je živý človek.

  Al-Ghazaali povedal, “Ak niekomu chýba pravý mužný zápal, pravdepodobne nebude reagovať v prípade žiadneho útoku na jemu zverené ženy či manželku. Bude pokorne znášať pokorenia od zlých ľudí a bude mať nízku sebaúctu. Toto môže spôsobiť, že takýto človek nemusí mať žiadne pocity ochrannej žiarlivosti voči osobám ženského rodu svojej rodiny. V takom prípade jeho potomok môže byť dôsledkom cudzoložstva. Preto je povedané: “Keď už vymrie ochranná žiarlivosť v mužoch nejakého národa, cnosť jeho žien sa oslabí.”

  Ath-Thahabi povedal, “Muž, ktorý si uvedomuje nemorálnosť vo svojej manželke a ignoruje ju, či už preto, že ju miluje, alebo preto, že jej dlží peniaze a nie je schopný dlh vrátiť, alebo jej dlží veľké veno, alebo má od nej malé deti, potom niet v ňom ničoho dobrého, lebo mu chýba žiarlivosť. Muž, ktorý má tento prístup je Dajút.”

  0
  0
 18. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 09:16 — Odpovědět

  Takže záhada “vražd ze cti” je dávno vyřešena. V rámci velmi neslušné diskuze nám bylo zásadně lživě vnucováno, že se jedná o “předislámský kmenový zvyk”.

  Což je za hranicí absurdity, když si představíme (už zcela bez googlu či knihovny), že ta předislámská kultura obnášela všudemožně tak měkké a nekmenové pro-lidské kultury jako je např. buddhismus, křesťanství, zoroastriánství či hinduismus.

  0
  0
 19. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 09:37 — Odpovědět

  A protože údaje od odpůrců totality nejsou brány v potaz, dáme sem zdroj čistě islámský, velebný a vražedný (gynekocidní):

  http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=160786

  0
  0
 20. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 09:43 — Odpovědět

  Pro línější vypíchnu výsadní roli dayúta krátkým citátem:

  The Prophet, sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ), said: “Allaah The Almighty will not look at three persons on the Day of Resurrection: a person who is undutiful to his parents; a masculine woman; and the Dayyooth.” [Saheeh]

  0
  0
 21. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 09:48 — Odpovědět

  Ad 14. Jaroslave, také se přimlouvám, zkus prosím svá tvrzení podpořit vždy odkazy na příslušné verše, ať tu nehrajeme demagogický ping pong.

  Ad 15. Jaký má počet mešit koránských muslimu vliv na EXISTENCI takto uvažujících lidí? Přeci DŮLEŽITÉ na té informaci je to, že mezi věřícími PROSTĚ JSOU NÁZOROVÉ ROZDÍLY.

  0
  0
 22. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 10:26 — Odpovědět

  Ad 20

  Deuteronomium 22:
  18 Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je,
  19 ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa,
  20 a řeknou starším jeho města: „Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan.“
  21 A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

  0
  0
 23. KS
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 10:43 — Odpovědět

  Jaroslave, prosim o ten vers nebo hadis, ktery nabada k rodinnemu zabijeni zen. To je vse, nic vic a nic min.

  0
  0
 24. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 10:50 — Odpovědět

  Ad 19. Jaroslave, ten blb se v případě trestu smrti za cizoložství vdané ženy neodvolává na žádné verše, jaksi vyvolává dojem že to z výše uvedených ( i mnou nahoře )automaticky vyplývá! No a tady má nastat to, co popisuje výše Jan. Vzít Korán ve festovní kožené vazbě, milému mysliteli ony inkriminované verše nechat desetkrát recitovat a poté usilovně tak 15 minutek vtloukat do hlavy, aby si je zapamatoval.

  Ony inkriminované verše přeci nevznikly kvůli svobodné Ajše, že? To by musela zahýbat někdy v 5, což jaksi nepředpokládám. A ty jistě také ne. Takže onen muslim v tom bude mít zmatek tvrdíc, že platí pouze pro svobodné.

  0
  0
 25. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 11:52 — Odpovědět

  Ad 18 Ty předislámské zvyky byly různé, že:

  Některé svatyně a idoly byly pohyblivé, jiné stálé. Symboly svých kmenových božstev, především posvátné kameny, si kočovníci nosili při migraci s sebou. Pevná božiště bývala obklopená posvátným okrskem a jejich součástí býval obvykle strom, pramen či kámen, někdy hrubě opracovaný.[60] Božstva se zde uctívala modlitbami, zpěvem, rituálním obíháním, házením kamenů, zavěšováním votivních darů na kameny či stromy, zvířecími oběťmi a výjimečně, zřejmě především v dřívějších dobách, i oběťmi lidskými apod.[61] Lidské oběti přijímala zejména bohyně al-‘Uzzá. Jakákoli krvavá oběť probíhala tak, že se krev lila na kameny či stély. Posvátných staveb se zachovalo jen málo (jednou z těch dochovaných je Ka‘ba, ovšem její dnešní úprava pochází z pozdější doby).

  http://www.david-zbiral.cz/Predislam.htm

  0
  0
 26. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 12:34 — Odpovědět

  K věci, děti. Zase kličkujete jak zajíci a uvolňujete islámskému násilí veškerý prostor. Shledávám vás oba plně spoluvinnými a spoluzodpovědnými.

  Ten hadíth anglicky vám totiž v jednom balíčku dává dohromady i tu “neposlušnou” děvu/manželku i doho dajúta-vraha před tváří alláhovou. Ale vy budete zatloukat do posledního dechu.

  U Sadio jde samozřejmě o vědomou a vychytralou kolaboraci a požívání výhod na úkor obětí islámu – muslimů i nemuslimů. Řečeno slušně (milovníci zla musí jinak strašně kňourat)

  0
  0
 27. KS
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 16:00 — Odpovědět

  Prave, Formanku, k veci. Kde tedy presne je, ptam se potreti a srozumitelne, ten hadis nebo jeste lepe koransky vers pravici neco ve smyslu “zabijejte sve pribuzne pri podezreni z nemravnosti”?

  0
  0
 28. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 16:10 — Odpovědět

  Ad 17/26 Áha, tak to jo. Jen mne tak napadá, že se nám ten praktický islámek trochu rozchází s Koránem.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81i%C5%A1a

  Skandál s náhrdelníkem:

  Tato PROROKOVA ŽENA !!!! proslula skandálem, který způsobila na výpravě proti kmeni Banú al-Mustalik. Při návratu ztratila náhrdelník, a když výprava zastavila k odpočinku, vydala se ho sama hledat. Protože nikdo netušil, že není ve svých zakrytých velbloudích nosítkách, vyrazila karavana na další cestu bez ní. Na její nepřítomnost se přišlo teprve v Medíně. Áiša se vrátila až s opozdilým členem výpravy. To vyvolalo mnoho pomluv, takže prorok na ně musel reagovat jedním ze svých zjevení. Stanovil nejen podmínky za nichž může být muslimská žena obviněna z cizoložství, ale i tresty pro ty kdo takové obvinění nebudou moci doložit alespoň čtyřmi svědky (Korán, súra 24, verš 4 a následující).

  Jaroslave, snad se na mne Karima ani Lenka nebudou zlobit, pro mne je to příběh chlapa zamilovaného do mladé holky. Do děvčete, které ho klidně mohlo i podvádět. Zamilovaného tak, že to přešel a aby ji ochránil před krajovou kratochvílí – kamenitbou, dostal “zjevení” veršů viz 6.

  Byl do dar života a udělal to pro svou ženu – a naivní hlupák to nebyl.

  Esmeralda si může psát co chce, islámští klerikové také – ty jejich vývody v tomto ohledu jdou totiž proti logice příčin a následků.

  0
  0
 29. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 16:16 — Odpovědět

  No a co kdybychom nahlédli do předislámské historie Jemenu?

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_d%C4%9Bjiny_Jemenu

  0
  0
 30. Erich
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 16:57 — Odpovědět

  A ještě k té 18. Tvdíš že vraždy ze cti nějsou předislámské a že: “Což je za hranicí absurdity, když si představíme (už zcela bez googlu či knihovny), že ta předislámská kultura obnášela všudemožně tak měkké a nekmenové pro-lidské kultury jako je např. buddhismus, křesťanství, zoroastriánství či hinduismus.”

  Představovat si můžeme dost věcí, jenže zvyk js zvyk. Některé jsou celkem zvláštní a to i u těch měkkých pro-lidských ne-muslimů:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%AD_%28ob%C5%99ad%29

  http://www.celysvet.cz/n1300-upalena-ve-jmenu-cti.php

  No a když už tak hezky hovoříš o tem budhismusu, tak tohle se ti zaručeně bude líbit, to je přímo self-pyro-humánní:

  První a nejstarší způsob je způsob obětnického činu (karmamárga). Je založen na zápalných obětech, kdy člověk obětuje velkou část svého majetku (někdy i děti), aby měl zaručen věčný pobyt v nebi.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3k%C5%A1a

  0
  0
 31. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 17:57 — Odpovědět

  Zajíci kličkující, právě proto jsem neuváděl pro dobu “předislámskou” Arabský poloostrov, abych zdůraznil absurditu obětí islámu v kulturách mnohem vyšších a lidštějších, nelidové, pohlcených méněcenným, zlým a fašoidním islámem.

  Nijak vás nerozhodí “zvyk”. který pokrývá NELOGICKY území tak historicky, etnicky a jazykově odlišná.

  A právě proto se křečovitě držíte, Erichu, Zbirala s Uzzat a podobnými nesmysly, též by šlo blazeovaně obžalovat Platóna s Aristotelem z lidských obětí, neb ty lidské oběti byli kdesi v nejstarším Řecku rovněž. Nádherné odvádění na principu tu quoque, z kterého Erich propadl už víc než 20x.

  Dajúta umí i Konvička a uvádí ho v nejnovějším článku http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=357906&bk=64022

  SMRT DÍVKY ČI ŽENY je myslitelná v současnosti v rámci “VRAŽDY Z ISLÁMU” v libovolné zemi světa s plnou podporou imámů. Klíčové slovo máme, klíčové zatracení muslima méněcennou ženou máme. Klíčovou obavu z pekla máme, potřebujeme pouze, aby o tom zdegenerovaný polodementní a zbabělý Evropan začal bez obalu mluvit, nejlépe s kreditem v oboru a vazbou na média. Ale takoví jsou už dnes úspěšně zasvěceni do plné bezkonkurenční předposranosti a zištnosti. Ví, že těch kostlivců ve skříni islámu jsou kvanta a že toto je jen jeden z nich, takže to vlastně nemá cenu rozebírat.

  Je to pořád stejný motiv a motivace. DÍVKY A ŽENY MOHOU UMÍRAT DÁL: doporučení evropského zbabělce.

  0
  0
 32. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 18:03 — Odpovědět

  30.

  Erichu, ty malý podvodníku, islám proklíná “vše předislámské”, najednou by měl z tohoto kadlubu obdržet nějakou obhajobu?

  Co je to za absurditu? Vše islámské je posvěceno mohamedem a chalífy
  . Tečka. Máme to pojištěno nově i salafisty.

  0
  0
 33. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 18:54 — Odpovědět

  28.

  Velebný naivo. Korán se bežně rozchází i s koránem. Mohamed s mohamedem. Řeší se to absurditou abrogace, naskh.

  Proto mají na kritiku mohameda/islámu trest smrti, aby se to zbytečně nepletlo pod nohy..

  Jinak Ajšu by šlo i okecávat, kdyby, KDYBY si nebohý paprorok nahlas nevysnil před smrtí další 5letou nevěstu, které se nedožil. Sám výslovně mele cosi, “jestli budu žít déle, pořídím si holčičku (její jméno jsem zapomněl, za domácí úkol to můžeš dohledat).

  0
  0
 34. J.Formánek
  24.8.2013 – 18 Elul 5773 v 23:43 — Odpovědět

  Proč žije snobsky přejmenovaná “Karima Sadio” v ČR? Proto:

  https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563401_564564510271520_959318949_n.jpg

  Jako protagonistka islámu v ČR by tuto ásanu čili sed ženský i islámský měla zvládnout nezávisle na českém úzu, ne? Někdo s tím přeci musí začít.

  0
  0
 35. KS
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 06:20 — Odpovědět

  Pane Formánku, než budeme probírat moje jména a prostocviky, možná byste tu přece jen mohl předložit ten citát z Koránu nebo hadísu, vybízející k zabíjení žen podezřelých z nemravného chování.
  Ptám se už počtvrté, leč pořád čekám marně, pořád uhýbáte…

  0
  0
 36. KS
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 06:32 — Odpovědět

  “Zvyk, který pokrývá území historicky a eticky odlišná” – ehm, opravdu? Vy víte něco o vraždách ze cti v nejlidnatější muslimské zemi – Indonésii, v muslimských částech Číny, v muslimské (nearabské) Africe?

  A naopak, bylo by se možno ptát, proč vraždy ze cti pokrývají i území odlišná níbožensky – třeba taková Brazílie byla ještě před nějakými dvaceti lety jednou ze zemí s nejvyšším výskytem těchto zločinů na světě (a pachatelé byli soudy osvobozováni).

  0
  0
 37. J.Formánek
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 10:24 — Odpovědět

  Proto naléhám na změnu termínu na VRAŽDY Z ISLÁMU. Ideálem každého propagandisty je zmotat všechno dohromady a tak zamést stopy.

  Islám je kolektivistický, z mnou uvedených citátů jasně vyplývá, že neposlušnost rodičům a kompromitace svěřenou osobou má za následek ztrátu jediného validního cíle islámu – pobytu v sex and chlast ráji. Straší se navíc peklem, jestli to nevíte.

  Při takové závoslosti a provázanosti, vlastně spoluvině, je jedinou očistou a řešením EXEKUCE.

  V sousedním Německu a Rakousku tomu muslimové perfektně rozumí a soudní přelíčení s VRAHY Z ISLÁMU jsou tam banální událostí. Bohužel nikdy nezavřou iniciátory, ale vždy nějakého pěšáka z rodiny.

  Je na vás zjistit víc, neb se můžete svých muslimských kolegů tamtéž zeptat. tedy pod podmínkou, že nebudete mít v plánu srdnatě zatloukat a mlžit jako dosud.

  Je to od vás hanebnost, že do toho dávno nejdete. ONI TY HOLKY A ŽENY brutálně vraždí a stejný terén je na totéž už připraven i na území ČR. Máme o tom spoustu info. První stadium jsou totiž vždy výhružky a časem i ty vraždy.

  Osobně si myslím, že tváře apologetů a apologetek islámu jsou dávno od krve lidí popravených takto islámem. On i ten odsouzený a zavřený brutální vrah spadá do té kategorie islámské poslušnosti rodičů. Vybírá se co nejmladší syn. Je to promakané.

  Takže do práce, pí Sadio, al lavoro. Nebo ať vám ta krev

  0
  0
 38. J.Formánek
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 10:30 — Odpovědět

  na obličeji pěkně sluší.

  Máme tu totiž dosud ideální podmínky k řešení problému, islámu je to zatím poměrně málo.

  0
  0
 39. J.Formánek
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 10:42 — Odpovědět

  (Vidím tu jasně problém salónní muslimky, ta si totiž nepřipouští connecting the dots a nápodobu tisíce hadíthů via imám (ten už radí ústně, že? beze stop)

  Příkaz nápodoby máme v islámu univerzální. Takže každý blbý hadíth je určen k nápodobě befelem. No ale vy zásadně nestudujete, nestydíte se pak logicky vykládat, že uhýbám.)

  V tom je konverze na islám taky atraktivní, zatímco na titul PhD musíme dřít a nechat výsledek prověřit, s titulem “muslimka” se můžete vytahovat okamžitě a v podstatě zadara sklízet publicitu, je to takový levný, že?)

  0
  0
 40. Erich
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 14:16 — Odpovědět

  Ad 38 A Jaroslave, jak je chce řešit – konkrétně?

  0
  0
 41. KS
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 15:25 — Odpovědět

  Pane Formanku, mohu tomu tedy rozumet tak, ze o zadnem versi v Koranu, nebo o hadisu, ktery by nabadal k zabijeni zen podezrelych z nemravnosti, nevite?

  Jeste mi chybi vase vysvetleni absence vrazd ze cti v Indonesii, mezi Ujgury, v Bosne, v muslimske subsaharske Africe…?

  0
  0
 42. Vrah Smrt
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 17:38 — Odpovědět

  ad 30 – nadčlověk Erich
  Dokladovat něco o buddhismu odkazem na hinduismus to je opravdu vrchol muslimské argumentace.
  Kolikrát musíte udeřit lebkou o zem abyste tak zblbli?

  A k pozadavku nadčloveka KS: Mám rodinu ve Švédsku a tam jsou islámské vraždy ze cti zcela běžné.

  Jo a když jste tak mírumilovní a láskyplní a stále se odvolávající na svobodu vyznání. Proč chcete islamizovat celý svět?
  Islám je vojenská fašistická doktrína nemající s náboženstvím nic společného.
  Proč muslimové zaútočili v Bódhgaji a dali bomby do buddhistických klášterů? Proč muslimové zničili buddhistické sochy v Afghanistánu? Proč vypalují kostely v Egyptě a ničí památky starší než křesťanství?
  JSTE ZRÁDCI SVOBODY A HUMANISMU A MÁTE NA RUKOU KREV.

  0
  0
 43. J.Formánek
  25.8.2013 – 19 Elul 5773 v 19:49 — Odpovědět

  Výše je máte, nebýt dajútem je jasný imperativ, poprava jasné řešení. Nehrajte si tu na Červenou Karkulku, která se bude donekonečna ptát, aby si nedala odpověď.

  Ta vaše konvertitsko-arabistická propaganda je naprosto průhledná: Předstírá se, že se to semele jaksi samo, aby se nemusel pranýřovat komplet islám (zdánlivě neřešitelná situace).

  Je s podivem, že už i v Egyptě, Turecku, Íránu, Tunisku toho mají plné zuby,

  jen naše evropské trubky ověšené tituly, NGO aktivitami či publikační činností jako vánoční stromečky to nadále obhajují či koukaj jinam.

  Nejenom, že jste zbyteční, tlačíte před sebou svou nedovzdělanost, lenost, přizpůsobivost, zbabělost a kariérismus.

  Ani nedokážete pro potřeby policie a soudců napsat, že v tomto vražedném systému mladý vrah hraje 2.-3. housle a že je třeba jít po celé struktuře tohoto zločinu……………….

  a že to potažmo znamená, že muslimka v Evropě nemůže žít plnohodnotný svobodný život. Od ní se odvíjí další totalitní projekty, neb to necháváme hnít a bobtnat.

  0
  0
 44. Erich
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 08:41 — Odpovědět

  Tak dobrá – abychom se tu více neztrapňovali jak ta Esmeralda Zlopočasná, tvrdíc že to, co bylo napsáno kvůli Ajše, vdané Ajše, záletnické vdané Ajše přeci platí jenom a jenom a jenom pro svobodné.

  Budu citovat:
  Jako vražda ze cti se označuje záměrné usmrcení člena sociální skupiny (například rodiny nebo kmene), který svým jednáním poškodil podle názoru ostatních čest této skupiny. V dnešní době je vražda ze cti nejčastěji praktikována lidmi vyznávající islám ačkoliv šaría tento pojem nezná vražda je v islámu zakázaná. Na Západě jsou v současnosti případy vražd ze cti hlášeny především z USA, z Velké Británie a rovněž z Německa s početnou kurdskou menšinou, pocházející hlavně z Turecka.

  Západní právo se na tento akt dívá jako na každou jinou vraždu, i se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Podle islámského práva šaría je vražda ze cti také neodůvodnitelnou vraždou. V některých kulturách se jedná o místní zvyky (Albánie, Turecko) praktikovanými bez ohledu na názor islámského, nebo světského trestního práva.

  Kromě vraždy, tedy usmrcení (domněle) provinilého, se praktikují i jiné způsoby trestu, například oslepení či jiné zmrzačení.

  Podobným typem vraždy je krevní msta, při níž příbuzní poškozeného pociťují čestný závazek odplatit újmu, která byla na jejich rodině či klanu spáchána jeho nečlenem. Krevní msta se ještě v 19. století běžně vyskytovala v Itálii jako takzvaná vendeta a byla spojena s vlivem klanů a klanovým společenským zřízením. V Itálii se tento způsob msty vykonával dlouho a dokonce se z části přenesl italskými přistěhovalci do USA kde se projevoval v prvé polovině 20. století.

  0
  0
 45. Erich
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 09:09 — Odpovědět

  A na dotaz SmrtiSmrťoucí, proč mají lidé nutkání ničit památky jiných kultur, které přežily tísíce let odpovídám – nevím, ale většinou to jsou primitivové říznutí náboženškým fanatismem.

  Podle posmrtně publikovaného rozhovoru v deníku Haaretz generál Uzi Narkis ohlásil, že 7. června 1967, několik hodin poté, co východní Jeruzalém padl do Izraelských rukou, mu rabín Šlomo Goren řekl: „Nyní nastal ten pravý čas dát do Omarovy mešity 100 kilogramů výbušniny, my sami se jí tak můžeme jednou provždy zbavit.“ Jeho žádost byla zamítnuta. Podle Gorenova pobočníka Menachema Ha-Kohena nenavrhl vyhodit mešitu do vzduchu, ale jenom uvedl, že „jestli během válečného tažení padne bomba na mešitu, mohlo by její zmizení být pro dobrou věc.“

  Později tentýž rok k vojenskému meetingu dodal: „Jistě jsme ji měli bývali vyhodit do vzduchu. Je tragédií pro další generace, že jsme to neudělali […] Já sám bych tam šel a smetl ji ze země, aby tam nezůstala jediná stopa po tom, že Omarova mešita kdy vůbec existovala.“ Šlomo Goren také vstoupil do Dómu v talitu s Tórou a šofarem a byl hlavním představitelem ortodoxních rabínů, kteří podporovali Židy v návštěvě Chrámové hory a utvrzení izraelské nadvlády nad místem.

  0
  0
 46. Erich
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 09:31 — Odpovědět

  Ad 42. Ke zvídavým dotazům SmrtiSmrťoucí stran zničení budhistických památek v Afghanistánu je dobré alespoň něco si přečíst:

  Byly vytvořeny v 6. století a stály až do roku 2001, kdy byly zničeny radikální islámsko-politickou skupinou Tálibán, ačkoliv se proti tomu postavilo i množství islámských států.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhov%C3%A9_z_Bamj%C3%A1nu

  Podporován Pákistánem vybudoval Tálibán nábožensko-politickou sílu a v roce 1996 převzal moc v zemi. Tálibán byl schopen ovládat 90 % země, nekontroloval jen území Severní aliance na severovýchodě. Tálibán se snažil o přísnou interpretaci islámského práva šarí’a. Aliance Pákistánu s Tálibánem poskytovala útočiště islámským teroristům.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n#Historie_do_roku_1978

  Tálibán (paštunsky a persky: طالبان; „studenti“) je radikální nábožensko-politická skupina, která reálně vládla na většině území Afghánistánu v letech 1996-2001, byť diplomatického uznání se jí dostalo pouze od tří zemí: Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Pákistánu. Ideově byla založena na kombinaci radikálního islámu a paštunského nacionalismu.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lib%C3%A1n

  A světe div se, SmrtiSmrťoucí Vy nakonec můžete též, naše milované Spojené státy, garant to svobody a demokracie, spolu se Saudskou Arábií Pakistánem a SAE tvořil osu boje proti terorismu. A já od té doby spím klidně.

  0
  0
 47. KS
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 09:38 — Odpovědět

  Pane Formánku, je mi líto, ale vaše úvaha že “nebýt dajjútem je imperativ a poprava jasné řešení” NENÍ citátem z Koránu nebo hadísu, doporučujícím zabíjení žen podezřelých z nemravného chování.

  Takový svatý text buď existuje, nebo ne. Existuje? Pokud ano, prosím, ocitujte ho zde. Pokud ne, nemůžeme mluvit o
  NÁBOŽENSKÉM imperativu vraždy ze cti. (Společenský imperativ, to je věc jiná – mimochodem, v Brazílii, na Korzice ani v Itálii původně vraždy ze cti nepraktikovali muslimové, ale autochtonní – v případě Brazílie tedy ne tak zcela :-) – obyvatelstvo.)

  Nějak nechápu, proč mi na otázku, zda – když tvrdíte, že se vraždy ze cti objevují v jazykově a kulturně velmi odlišných prostředích a pojítkem je pouze islám – víte něco o těchto jevech v muslimské Indonésii, muslimské části Číny, Bosně nebo musimské subsaharské Africe – odpovídáte, že se tyto vraždy vyskytují ve Švédsku. Páchají je snad švédští konvertité? Nebo Indonésané či Ujgurové usazení ve Švédsku? Jinak mi vaše odpověď nedává smysl. (A pořád jsem nedostala odpověď na tu výše položenou, hlavní otázku: jak časté jsou vraždy ze cti v nejlidnatější muslimské zemi světa? A v Bosně? V subsaharské Africe? V Číně mezi muslimskými obyvateli /ne imigranty z Pákistánu/?)

  0
  0
 48. KS
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 09:41 — Odpovědět

  Poslední odstvec první odpovědi patřil přezdívce Smrt – pan Formánek vlastně radši neodpověděl vůbec…

  0
  0
 49. Erich
  26.8.2013 – 20 Elul 5773 v 09:50 — Odpovědět

  Jen mi pořád není jasné, proč o Láďu neprojevili naši bratři ve zbrani trochu urputnější zájem?????? Když vlastěn on měl být tím hybatelem

  Tálibán nabídl vydání bin Ládina do Pákistánu, kde by byl souzen podle islámského práva šaríja. Není jasné, zda ho chtěl nebo mohl Taliban vydat.[12][13

  Britský deník The Independent přinesl zprávu z 15. října 2001, že Tálibán týden po začátku invaze nabídl vydat bin Ládina Američanům, ale tento návrh byl osobně G. W. Bushem odmítnut.[16]

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Trval%C3%A1_svoboda

  0
  0
 50. moslim
  8.9.2013 – 4 Tishri 5774 v 11:12 — Odpovědět

  To hodnocení , komu se to líbí a komu ne, třeba brát s rezervou a s úsměvem. Jistý administrátor jiného portálu (též židovského) upozornil čtenáře na to, při anketě často hodně hlasů přichází z té samé adresy. Štýl psáni též mluví o původu autora – to se neskryje – a vlastně když někdo podvádi u číslech, proč by taky jménem neudělal ze sebe radu? Víte, proč Peter Lipa je v reklamě nejlepší slovenský džezový zpívak? Protože je len jeden – alespoň nevím o tom, že by džezových zpívaků bylo na Slovensku víc (patrně asi proto si zazpíval duet s Karlem – ne s Bohem ale s Černochem…)

  0
  0
 51. Martin Konvička
  13.9.2013 – 9 Tishri 5774 v 13:56 — Odpovědět

  Mrzí mě, že to mám do Prahy tak nepohodlně daleko, jinak bych se jistě přišel podívat, ono je vždy dobré vidět naživo udavače.

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/359676/Orientalista-a-koprolal.html

  0
  0
 52. moslim
  14.9.2013 – 10 Tishri 5774 v 12:31 — Odpovědět

  Važeny pane Doc. Konvičko, je známo, že během bolševické totality bylo učitelem a kulturním pracovníkům zakázáno veřejné vyznávání křesťanské víry, a že z toho důvodu byly dosazování pracovníci StB (nejednou také z řad učitelů), kteří chodili do kostelů špehovat, kteří učitelé tam chodí a následně je udávat. Váš komentář(31)k Interwiu s učitelkou Ivou Špírkovou, poukazuje na tytéž bolševické metody: „Lidiček Iva by měl v prvém kroku dostat jasný signál, od svého šéfa + obce + společnosti, že její hidžáb + islám v pořádku nejsou.(…) Druhý krok by mělo být si s ní promluvit, vysvětlit jí to, najít jí lepší kamarády a lepší náplň, než islám.(…) Pokud by se nepodařil krok 2, ale podařil krok 1, dostala by se do pozice náckyně, skrývající portrét fírera pod kobercem. Nyní má ten portét vyvěšený na čestném místě”.
  Moje matka, která byla kulturní pracovnicí, musela svou víru také zatajovat, mě dala tajně pokřtít. Avšak jednoho dne – nějaký ten čas před sametovou revoluci, vrhla legitimaci před bolševiky na stůl, s jednoduchým komentářem: “Vystupuji!” A ono je to zajimavé, jak se po sametové revoluci změnil obraz „tŕídního“nepřítele. Dnes to již nejsou američané – ale jsou to Arabové…

  0
  0
 53. Erich
  14.9.2013 – 10 Tishri 5774 v 16:18 — Odpovědět

  Ad 52. Muslime, Martin ze všeho nejvíce, vlastně až po muslimech, nenávidí intelektuály – intoše. Předpokládám tedy, že jsa Vámi poctivě titulován, trpí tím vlastně jako zvíře.

  Jen se divím, že se Martin diví, když někomu po jeho komunikaci ve veřejném prostoru rupne nerv – zde pro doplnění článku onen Martinem zmiňovaný screen:

  “Samozřejmě, že normální rozuzlení starostí s islámofily by bylo je normálně vyštípat z veřejného prostoru, nebo svěřit do péče specialisty, nebo postřílet.
  Jenže to první by byla islámofilie, to druhé – politizace psychiatrie, a to třetí se nesmí.”

  http://www.facebook.com/martin.konvicka.18/posts/243898535731665

  0
  0
 54. Martin Konvička
  14.9.2013 – 10 Tishri 5774 v 16:38 — Odpovědět

  Ale jděte, Erichu.

  Nemůžu “nenávidět intelektuály”, jsa sám jedním z nich, a troufám si tvrdit, že jedním z těch inteligentnějších.

  Co nenávidím:
  (Pseudo)intelektuály bez intelektu, bojovníky bez odvahy, mudrlanty bez informací, redaktory bez vzdělání, chlapy bez koulí.

  Těm říkám, “intoši”.

  0
  0
 55. Martin Konvička
  14.9.2013 – 10 Tishri 5774 v 16:44 — Odpovědět

  Jinak s tím “normálním řešením” … ono je to jednoduché, Erichu.

  Pokládám islámofilní “intoše”, samozřejmě včetně místního redaktůrka Fábryho (o tobě vlastně nevím … jsi tak bezobsažně rozbředlý, že jsem vzdal snahu tě rozklíčovat, putyky mého mládí byly podobných kecálistů plné, většinou tam sedí pořád a fňukaj, jak je na ně život zlej) za rovné pomahačům nacistů někdy ze 30. let.

  Jestli jsi Žid, mohl bys tomu rozumět – víš koho myslím, ty ne-nacisty, často dokonce ne-Němce, kteří šířili letáky “nenakupuj u Žida”. No a logicky – takoví ochotníci byli HORŠÍ, než kovaní nacisté, protože ty nacisty k tomu ponoukal osobní prospěch, nebo stranická disciplína, prostě tyhle věci. Co k tomu ponoukalo ty ochotníky, Bůh suď.

  A nezačínej zase s tím, že muslima nejde s náckem srovnávat … v mnoha ohledech nejde, ale zrovna ve vztahu k Židům jde.

  Přeji příjemný večer s ostřanským, on je machr na islámskou apokalyptiku, zeptej se ho, co se v den toho jejich soudu má stát se zbylými Židy.
  In-džój.

  0
  0
 56. erich
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 08:24 — Odpovědět

  Ad 55. Vidíš Martine, jsa tvým dobrým žákem nerozlišuji – to je přeci sprosté slovo, pak ale intoš jako intoš – to že jsou nějací “pseudo” tu přeci nikdá nepadalo. Tribuna a turbína to je stejná pakáž, jěště bych se zbyečně zdržoval – to je ta tvá meducínka a takhle chutná.

  Co s Židy? Proč na toto ptát se muslimů? Máš pocit, že Armagedon málo v rodinách se probírá? Že přese všechno objímání a všechno to Izrael forever, jen Žid co Mesiáše přijal či jen ten, komu dozerování jest koníčkem, pro mnohé právě jen pro toto cenu má?

  Proč ptát se muslimů co s Židy, stačí mi záchvaty mnohých K.Goldmannem působené.

  0
  0
 57. erich
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 08:32 — Odpovědět

  Ta apokalyptika tě souží, ty jsi s tím Martine asi nevyrůstal že? To by jsi totiž musel tušit, že co v srdci to v knize:

  http://blisty.cz/art/34209.html

  Bitva u Armagedonu se odehrává u Jeruzaléma a Židé, kteří zůstali, tvoří jednu z nejdůležitějších skupin v armádě Bojovníků utrpení (všichni ti Židé se samozřejmě obrátili na víru v Ježíše). Může se zdát překvapivé, že Židé dostali tak důležitou úlohu v románech, které napsali dva američtí křesťanští fundamentalisté – ti totiž Židy obecně nemají moc v lásce. V podstatě však Židé v příběhu hrají tak důležitou roli proto, že existence státu Israel je základem teologie, která prostupuje celou sérii i myšlení mnoha amerických fundamentalistických křesťanů. Základem této teologie je víra v předtisíciletí dispenzacismu, což bylo jako interpretace biblické apokalypsy formulováno v 19. století anglickým vikářem Johnem Nelsonem Darbym. Podle Darbyho, podle něhož vznikne „na konci času” stát Izrael, na který bude zas a znovu útočeno. Pokaždé ale zasáhne Bůh a Izrael zachrání. Mezinárodní konfederace, vedená Antikristem (v románech je to OSN a EU) nakonec Izrael zničí a povraždí skoro všechny Židy v bitvě u Armagedonu. Potom se na zem vrátí Kristus, aby porazil Antikrista. Jelikož několik z Darbyových předpovědí bylo založeno na pravdě (např. vznik státu Izraele), přesvědčil mnoho fundamentalistů, že také jeho verze konce času je pravdivá, a dnes jsou mnozí z nich posedlí Izraelem – návrat Krista je podle nich závislý na tom, že existuje svatá země, která musí vydržet drtivý útok. Není proto divu, že fundamentalisté podporují izraelskou obranu, ale silně odmítají jakýkoliv mírový plán. (Pravě proto řekl televizní kazatel Pat Robertson v televizi, že „mrtvice, kterou utrpěl Ariel Šaron, je boží trest za to, že Šaron nařídil odchod izraelských osadníků z pásma Gazy”, BL, 6.1.2006).

  Vůbec to však neznamená, že tito fundamentalisté najednou mají Židy rádi: na konci doby trýzně jsou všichni židé buď zabiti, anebo se obrátí na víru v Ježíše. „Že něco takového může bez skandálu napsat důležitý republikánský aparátník,”píše Goldbergová, „na jedné straně ukazuje, že křesťanská paranoia v Americe je tak obecná, že si toho už nikdo nevšímá – mimo kosmopolitní města –, a na druhé straně, že nikdo, kdo o knihách píše (tj. ti, kteří bydlí v kosmopolitních městech) tyhle romány nečte.” (V tom má Goldbergová jistě pravdu. Poprvé jsem se o těchto románech dozvěděl právě z jejího článku v roce 2003, a v té době již vyšlo osm dílů).

  0
  0
 58. moslim
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 09:01 — Odpovědět

  Ad.54.Pane intelektuále – jeden z těch nejinteligentnějších, já intelektuály nazývám ty, kteří (z)pozorují své hříchy – i tu nenávist. Je to, jako když chovatel opic (opičář) provede více dobra, jako docent na univerzitě.To se jednou zeptali Muhammada, která slabost člověka přivede do Ohně pekelného, a tehdy odpověděl: „Slabost pro jazyk a pro genitálie“.

  0
  0
 59. danny
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 12:05 — Odpovědět

  Moslime3,83,,povedz…”Hospodim ma slabost pre jazyk?,,plodte sa mnozte sa..”slabost pro genitalie?smile.

  0
  0
 60. erich
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 13:05 — Odpovědět

  Ako to bolo úplne na začiatku?
  Eva: – Miluješ ma?
  Adam: – A mám na výber?

  0
  0
 61. danny
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 14:03 — Odpovědět

  hovori sa,ze mal.,,demonku Lilit s Izajasa.smile.

  0
  0
 62. moslim
  15.9.2013 – 11 Tishri 5774 v 18:19 — Odpovědět

  Ad.59 V tom hádithe jde o slabost pro pomluvy a o slabost pro kurvy.

  0
  0
 63. danny
  16.9.2013 – 12 Tishri 5774 v 06:17 — Odpovědět

  a co potom s kurvami kurevskymi?(milenka len so mnou,kurva-so vsetkymi,aj so mnou,kurva kurevska-so vsetkymi.len so mnou nie).Jednoduchsie sa mi zda,nebyt kurevnikov,nebudu oni,ak su,tak samozrejme vyhynu.smile.

  0
  0
 64. Martin Konvička
  16.9.2013 – 12 Tishri 5774 v 14:11 — Odpovědět

  Tak jo, hoši … užívejte si svých paranoií, a svých snů o kamarádčoftu s islámkem. Když tak dobře znáte ty zatrolené křesťany, kterých se bojíte, zkuste taky nový zákon, příběh Pilátovy manuální hygieny.

  Já si ty ruce umyl dávno.

  0
  0
 65. danny
  16.9.2013 – 12 Tishri 5774 v 15:51 — Odpovědět

  Takze Martine mozno sa da pomoct zbaveniu ,,bludov”svojej mysle.Konanie podla niekoho(Pilat).No a podla koho som konal?
  Pilat,etymologicky od Pileatus,bol prepustencom,alebo pochadzal s prepustencov(v danej dobe znamenalo vela).Pileus sa nazyval klobuk prepustenych otrokov.Ked sa prejedol aj svojim chlebodarcom,tak v 36.roku bol odvolany do Rima,za Tiberiaa.Dosiel az po smrti,za Caligulu.Ten ho obratom poslal do vyhnanstva,do Galie,kde zavrsil,,karieru”samovrazdov.(dufam,ze nasledovanie,,bludu”ta nezavedie az sem.smile).Za Judeu zrejme vdacil manzelke Claudii Procule,zrejme s ,,vladneho”rodu.Mal zrejme pocuvat jej sen.smile.
  K otazke umytia ruk.Voda len zvlhcila jeho ruky,nepostacila na to aby umyla.Krv tam zostala dodnes.Podla deja NZ,ho mal moc zachranit(napomoct mohol sen manzelky),ale jeho vykrucacky,keby ho uzanl za vinneho,,,nic”by sa nedialo.(bavime sa o cisto,,ludskej linii”).Ale ten tvoj,nasledovaniahodny charakter,vie,ze na nom niet viny.,,Sudca”,ktory da zabit,podla svojich slov Spravodliveho,aby si nahodou neuskodil,nestratil mozno urad(napriek tomu sa to vsetko stalo,aj babyloncania stavali vezu aby zostali spolu a boli rozpraseni),tak neviem,neviem ci je vhodnym na nasledovanie,ak sa ovsem netocim v podobnych bludoch.(a ci paranoiach).smile a pozdrav.

  0
  0
 66. dada
  16.9.2013 – 12 Tishri 5774 v 22:42 — Odpovědět

  Doporučuju přečíst si knížku Davida Flussera: Ježíš, nebo aspoň jednu kapitolku, o původním významu zvolání: “Ecce homo”. Pak asi každého přejde chuť brát si příklad zrovna z Piláta. Podle všeho se jednalo o vyloženě odporného sadistického chlapa, zbabělého karieristického patolízala, a ukřižování Ježíše včetně všech těch ceremonií kolem bylo odporné drastické divadlo, parodie na korunovaci, výsměch všem Židům, ponížení nejhnusnějšího ražení… Takže to, co Pilát předvedl, může být vzorem k následování jen pro totální hovado… ale jasně, není to všeobecně známé, chce to trochu si to prostudovat a víc o evangeliích přemýšlet.
  Jinak, Erichu, já už jsem to tu myslím zmiňovala, apokalyptická literatura se musí umět vykládat, ne každý na to má, a pak vznikají různé fantazmagorie, asi jako ta knížka, kterou uvádíte. Mně se líbí – a doporučuju – výklad Zjevení Janova od Jiřího Mrázka, ten mi přijde jako solidní průvodce k takovým úvahám. Takže ať se klidně v rodinách zabývají Armagedonem, když k tomu mají kvalitní podklady a nepropadají různým bludným teoriím.
  Předpokládám, že ta knížka u nás ani přeložená nebyla – což považuju za docela dobré znamení pro naši křesťanskou scénu. Abych řekla pravdu, setkala jsem se s různými apokalyptickými vizemi, křesťané se skutečně na konec světa často třesou a různě si ho představují, ale nikdy jsem nepostřehla, že by to v nich vyvolávalo nějaké bojové nálady a chystali se na tu armagedonskou bitvu jaksi sami – přece jen ty Ježíšovy výzvy k nenásilí mají obrovskou váhu, takže z mých zkušeností mají křesťané problém spíše s tím, že nejsou schopní užít “hrubou sílu” i tam, kde by měli, k prosté obraně, zastání se ukřivděného, a nechávají se zneužívat různými vychcanci, kteří to velice dobře vycítí. V Americe to je ale možná jinak, to neumím posoudit.
  Takže i ve sboru, kde jsem kdysi chodila, kamarádka na “proroctví” jedné sestry šila plátěné pytlíčky na mouku pro čas konce, protože ty víc vydrží než normální papírové (mě už to minulo, přišla jsem moc pozdě, teď se tomu akorát společně řehtáme), taky se tam neustále mluvilo o vytržení, jak je to blízko, ale to je asi tak všechno, každej se měl soustředit sám na sebe, aby byl dobře připravenej a nezůstal jaksi na ocet, až si Pán přijde vyzvednout ty své věrné…
  A pokud jde o tu křesťanskou lásku k Židům a Izraeli… Nevím, myslím, že u nás je to opravdu zase trochu jiné než v té Americe, z části jsou to přirozené pochopitelné sympatie, u určité části křesťanstva to přechází v jakýsi podivný podle mě až modlářsky úchylný nekritický obdiv, samotné je mně to protivné, chápu, že vám to musí být proti srsti, ale nemám pocit, že by to zatím mohlo nějak výrazně ovlivnit bezpečnostní situaci u nás nebo tak. Beru to na úrovni toho šití pytlíčků, poněkud praštěné, ale vcelku neškodné, když to někoho baví…

  0
  0
 67. moslim
  16.9.2013 – 12 Tishri 5774 v 23:57 — Odpovědět

  Ad. Dany, v prvom rade by mali vyhynúť pasáci, slušne povedané: „manažéri“. Ale späť k téme, s ktorou si začal: nepožaloval sa so slabosťou jazyka tiež Mojžiš ? Samozrejme, šlo o inú slabosť jazyka, ako v spomenutom hádithe, nabadajúcom k vhodnému, dobrému správaniu. Veď prečo mu dal Hospodin na pomoc Árona? Aj Muhammad dostal pre svoj analfabetizmus pomoc. Na úplnom začiatku ju ale nepotreboval, totiž ľudia, ktorým posolstvo hlásal, sa učili Korán uchom(pamäťou). Nevedli čítať a ani písať ,boli analfabetmi rovnako, ako Muhammad. Pritom k nemu nepridali a neubrali ani slovo – vedecky podložené . Aj dnes ti napr.v nejakej obci v Maroku, prostý muslim zarecituje Korán od A do Z a keď to porovnáš, zistiš, že sa nepomýlil ani v jednom slove – ani jedno slovo nepridal a ani jedno slovo neubral. Také testy už pri svojej vedeckej činnosti vykonali orientalisti – a boli to ateisti alebo aspoň nemuslimovia, ktorí chceli dokázať, že nie je možné, aby sa ústnou tradíciou nezmenil text Koránu, pred jeho spísaním. Takýto orientalisti prišli s mnohými navzajúc sa odporujúcimi hypotézami ohľadom pôvodu Koránu, ale doteraz neskúmali Korán metódou analýzy Božieho slova a nepostavili si otázku : Nie je Korán naozaj Božím slovom a nekázal Muhammad slovo živého Boha, ako Mojžiš kázal Božie slovo svojmu ľudu?:…„- v tom čase ja som stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám zvestoval slovo Hospodinovo(Dt.5,5),“ -ty nám povieš všetko, čo ti povie Hospodin, my to budeme počúvať a plniť!“(Dt.5,27)

  Ako súvisí s mníšským životom tento fragment: „Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo“?

  Korán 57:27: „Poté dali jsme následovati ve šlépějích jich prorokům svým: a dali jsme tak následovati Ježíši, synu Mariinu; a dali jsme mu Evangelium a vložili jsme v srdce těch, kdož následovali ho, laskavost a slitovnost: mnišství pak začali jako novotu oni sami. Předepsali jsme jim jedině snahu po zalíbení božím, však oni nezachovali se tu, jak správně měli zachovati se: těm, kdož uvěřili z nich, dali jsme odměnu jejich, však mnozí z nich pohoršení páchali.“

  0
  0
 68. danny
  17.9.2013 – 13 Tishri 5774 v 07:07 — Odpovědět

  Poydraveni Moslime,dovolim si nesuhlasit,pasaci pasu len to,co maju,a pasu pre niekoho.
  K otayke reci u Mojzisa treba citat podrobne a s dosledkami.Najprv hovori Mojzis,,kto som ja?..”Gn3,11-14.Nic o muzovi Slov.Az nasledne4,10,,ja nie som muzom slov”preco neprosil o napravu,ak mal vadu?a atd.dotiahol to az na,,Noze posli niekoho ineho”4,13.Vzsledok?trba sa zamysliet preco nevoviedol lud do Zaslubenej krajiny?K otazke,,mamtrovania”koranu.to nieje nic mimoriadne,za urcitych casov to bolo bezne vo vsetkych nabozenstvach.Ale treba aj rozmzslat nad vyznamom,nielen memorovat.ato je rozdiel podtatny.Presne ako citujes,,..my budeme pocuvat a PLNIT”.
  K otazke s mnisskym zivotom,mozno ide len o,,predlzenie”nazirskeho slubu.Ci je to spravne,neviem posudit,ale aj Jezis spomina,ze nikto uz z lona matky nieje schopny prilnut k zene.Nieco na tom bude.Asi tak.
  Dado Flusser je dobry,napisal aj Esejske dobrodruzstvo a bratranek Vilem napsal Pribeh diabla.pozdraveni.

  0
  0
 69. dada
  17.9.2013 – 13 Tishri 5774 v 09:41 — Odpovědět

  Díky, Danny, Esejské dobrodružství znám, ale Příběh ďábla ne, po tom se budu muset poohlédnout! Taky zdravím :-)

  0
  0
 70. moslim
  17.9.2013 – 13 Tishri 5774 v 22:45 — Odpovědět

  Ad.68:Danny, viem, my muslimovia sme hlúpi a nič nechápeme. Veď aj tá zelená faba islámu sedi pre papagájov, ktorí len opakujú, ale nemyslia. Korán 2,13″Cožpak máme věřit tak, jako tito hlupáci?”

  PS:Príbeh diabla v mojej interpretácii: Satan je s nami všetkými 24 hodín denne. Už či úspešne, alebo neúspešne. Pri veku 60 rokov ho zamestnávame 518 400 hodín.

  0
  0
 71. danny
  18.9.2013 – 14 Tishri 5774 v 06:53 — Odpovědět

  Pro KristaPana,moslime o hluposti nieje ani slovicko.Okrem tvojho citatu.šašO na kralovskom dvore bol jediny hlupak medzi normalnymi,alebo jediny nornalny medzi hlupakmi?toť uhol pohladu.smile
  Ked je s nami 24 hodin, kedy sa prechadza s Hospodinom?(u Joba)smile.
  To je na dlhsie.Nic nieje take ako sa ZDA.smile.Prorok kaze citat vsetky Pisma.

  0
  0
 72. danny
  19.9.2013 – 15 Tishri 5774 v 15:43 — Odpovědět

  Mimo misu,ale ked spominane Flusserovcov,tak z pribehu.Diabol pouziva sedem hriechov,aby ziskaval duse.Trosku neutralnejsie a ,,modernejsie”ponimanie.
  Miesto pychy mozno hovorit o sebavedomi.
  Miesto lakomstva,ekonomia.
  Miesto zmyselnosti,instinkt(alebo radost zo zivota).
  miesto nestriedmosti,zvysovanie zivotnej urovne.
  Miesto zavisti,boj o socialnu spravedlnost a politicku slobodu.
  Miesto hnevu,rozhorcenie nad svetom a medzami ludskej vole.
  Miesto lenivosti,filozoficky pokoj.Toto su novodobe metody diabla.
  A pociatok kruhu vznika u najstarsieho,zo zmyselnosti vznika sam o sebe hnev nad nemoznostou neustale zit,pozivat v libide.Nestriedmmost sa stava premierou radosti.Zavist je suzenie nad stratenou radostou.Lakomstvo je pokus akumulovat radost a vyhnut sa tak zavisti.Pycha je uvedomovanie svojho,,Ja”,ktore vychutnava radost zo zivota.a konecne lenivost je zrieknutie sa radosti zo zivota,lebo hrozny su prilis kysle.A tym sa uzaviera kruh,ktory diabol obtaca okolo ludi,a ti mu prepadaju.citovane.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Není půjčka jako půjčka

Další článek

Dnešek a zítřek v historii: Hebronský masakr