Před několika dny se hrudě řady Čechů vzepjaly vlasteneckou pýchou. Česká televize totiž přinesla zprávu, která náš národ utvrdila v přesvědčení, že svými charakteristikami a především problémy opravdu patří do Západní Evropy (kam se velmi rád sám zařazuje, ač s tím někteří zástupci jejích nezpochybňovaných členů občas nesouhlasí): Dvě muslimské studentky střední zdravotnické školy v Praze totiž ukončily studium poté, co ředitelka demonstrativně zabodla prst do školního řádu, podle něhož nesmí studenti ve škole nosit pokrývky hlavy, a zároveň vrhla vyčítavý pohled na jejich šátky – tradiční symboly ženské počestnosti, jejichž nošení je mnoha muslimy považováno za povinné naplňování Božích příkazů.

Jelikož kolem společensky akceptovatelných a neakceptovatelných způsobů muslimského zahalování se v posledních letech vedly líté diskuze v mnoha západoevropských státech, řadu českých občanů zachvátil náhlý pocit světovosti, jenž je nahnal do nekonečných internetových diskuzí, z nichž nezřídka praskaly klávesnice i nervy. Pojďme se nyní kritickým okem podívat na nejčastější argumenty zpruzených stoupenců přísně bezšátkového vzdělávání a zkusme jim trochu oponovat. Jelikož počítáme s inteligentními a kultivovanými čtenáři, nezahrnuli jsme do výčtu argumenty postavené na logickém klamu kluzkého svahu („dneska šátky, zítra bomby a pozítří už nám budou muslimské hordy kamenovat ženy, znásilňovat dcery a rozhánět dobytek!“), různých konspiračních teoriích a jiných více než chatrných základech.

1.) „Naše školství by mělo zůstat přísně sekulárním a ideově neutrálním. Náboženství je soukromá záležitost a ve veřejném prostoru – natož na půdě školy – nemají jeho viditelné projevy co dělat.“

Sekularismus v původním smyslu znamená oddělení státních (popř. obecně světských) a náboženských institucí a principů, nikoli vytlačení náboženství a jeho symbolů z veřejného prostoru (což je přístup, který stále prosazuje Francie a některé státy, které se jí inspirovaly – například Turecko). Indická republika je nepochybně sekulárním státem, a přitom je její veřejný prostor náboženskou symbolikou a projevy náboženské praxe doslova zavalený. Kořeny sekularismu v USA také nevyrostly z nějaké ochoty občanů se své religiozity dobrovolně vzdát nebo ji vtěsnat výhradně do soukromého života. Naopak je živila touha po tom, aby každý jedinec mohl v maximální možné míře žít podle vlastního (nejen náboženského) přesvědčení, jenž by nepodléhalo žádným státním regulacím. Americký přístup je na rozdíl od toho francouzského nejen podstatně liberálnější, ale také realističtější, proto bychom si měli brát za vzor právě jej.

Proč by měl člověk svou víru, která často významným způsobem spoluutváří jeho individuální identitu, skrývat? Málokdo z nás si myslí, že by studenti neměli veřejně projevovat například své politické sympatie nebo příslušnost k nějaké specifické subkultuře (ke skautům, k metalistům atp.). A snad vůbec nikdo si nemyslí, že svět by se stal lepším místem k životu, kdyby si každý ze strachu, aby náhodou někoho na veřejnosti neobtěžoval svými soukromými postoji, musel oblékat nějakou ‚Ideově neutrální uniformu‘. Proč bychom se tedy měli právě k náboženství stavět exceptionalisticky?

2.) „Kdyby slušné křesťanské děvče z Prahy chtělo studovat v Saúdské Arábii, taky by přece nemohlo přijít na hodinu v minisukni. Měla by tu fungovat reciprocita. Nadto se každý přeci musí přizpůsobit společnosti, v níž žije, jejím kulturním tradicím a zvyklostem.“

Tento argument se v patřičných variacích objevuje v reakcích na řadu dalších problémů (např. v otázce výstavby mešit v Evropě) a pro řadu lidí je nepochybně velmi sugestivní. Přesto je velice naivní a pomýlený hned na několika úrovních, včetně té úplně nejzákladnější. Pojďme si to rozvést:

V diskuzích o míře svobody v naší vlastní společnosti je zcela irelevantní, do jaké míry jsou svobodné společnosti jiné. Mluvíme-li o přípustnosti muslimského šátku v České republice, je absolutně nepodstatné, jak přísná pravidla oblékání platí v Saúdské Arábii nebo v Íránu (často jsou záměrně vybírány výjimečně represivní země, ve velké části z cca 50 muslimských zemí by západní oblečení ve školách prošlo). To přece nejsou země, kterým bychom se chtěli podobat.

Lidé často vytváří umělé dualismy, v rámci nichž jsou všichni muslimové světa řazeni do jedné společné kategorie (zcela bez ohledu na jakékoli další – etnické kulturní či sociální – vymezení), která je dávána do opozice k „nám“, bílým Evropanům a Američanům obývajícím vyspělé demokratické země. Někteří pak intuitivně cítí jakýsi pocit nespravedlnosti – ‚copak je to fér, když Česká republika nabízí Íráncovi svobody, jaké Čech v Íránu mít nemůže?‘ Je ovšem naprosto absurdní myslet si, že ve chvíli, kdy liberálnější země přizpůsobí svá pravidla té restriktivnější, dojde k jakémusi vyrovnání sil, či dokonce k odplatě ve stylu „to máš za to“. Pokud by Česká republika zakázala nošení šátků a / či výstavbu mešit, íránskému ani saúdskému režimu to nijak neublíží; velkou ránu utrpí především svoboda v ČR, která by se takovým krokem přiblížila zemím, jež dosud oprávněně kritizuje.

A těžko by nás třeba napadlo zakazovat všem buddhistům soukromé podnikání do doby, kdy Kambodža zavede svobodný trh – přesto jde o zcela analogickou situaci.

Dodejme též, že liberální společnost by měla vynucovat pouze přizpůsobení se zákonům – míra přizpůsobení se tradicím už je osobní záležitostí každého člověka. Nebo máme nutit Vietnamce, aby s námi slavili Vánoce a místo Bún bò Nam Bộ ve svých restauracích raději nabízeli knedlo-zelo-vepřo?

A poslední věc: Je jistě hezké, že tolik Čechů / Češek se prý naprosto samozřejmě v muslimské zemi zahaluje. Řada z nich by si však měla přiznat, že to primárně nedělají ani tak z respektu k něčí kultuře a z touhy se integrovat, ale spíše ze snahy nebudit nežádoucí pozornost (s níž ostatně musí počítat i zahalená muslimka v Česku). Lidem je také obvykle daleko příjemnější se vzhledem ke svým zvyklostem trochu více zahalit, než se trochu více odhalit. V Íránu se běžná Češka jistě bude přizpůsobovat oděvním zvyklostem poněkud ochotněji, než v některých částech Afriky, kde by jí v integračních snahách nepomohlo zahalení hlavy, ale odhalení celé horní půlky těla.

3.)“Šátek je symbolem islamismu / útlaku žen / moru a cholery /ďábla.“

I tento nesmírně absurdní (pseudo)argument má své variace – době švýcarského minaretového referenda jsme se například mohli setkávat s tvrzením, že minarety symbolizují islámskou nadřazenost a rozpínavost, takže jejich zakázáním při současném ponechání práva stavět mešity vlastně muslimům předáváme jinotajný vzkaz a vymezujeme jim hranice. Je přitom nesmyslné něco zakazovat jen proto, že tomu sami (!) svévolně přisoudíme nějakou symbolickou hodnotu.  Copak se tak rádi nevysmíváme zprávám o pomatených muslimských klericích, kteří hledají symboly dekadence, imperialismu či sionismu v džínách, hudebních klipech, Mickey Mouseovi, nebo na etiketě Coca-Coly?

4.)“Pravidla jsou pravidla, a jsou-li jednou daná, musí platit pro všechny. Jak by k tomu přišli studenti, kdyby si jejich spolužačky klidně mohly sedět v šátku, zatímco oni by si svou oblíbenou kšiltovku / čepici / kapuci /přilbu nasadit nemohli?“

Zde je nejdůležitější výtkou skutečnost, že Listina základních lidských práv a svobod zaručuje ochranu náboženského vyznání a praxe v případech, kdy jejím výkonem nedochází k závažnému společenskému ohrožení. A toto právo nikomu žádným školním řádem upřít nelze.

Při uplatňování různých řádů a stanov je také nanejvýš rozumné ohlížet se víc na jejich smysl, než se pokoušet pedantsky vymáhat jejich doslovné znění (které může být kvůli nedokonalým formulacím či různé opomenutím klidně i pěkně nelogické). Pokud by se ředitelka školy tohoto principu držela a zároveň měla obavu o rovné postavení všech žáků, mohla přeci nošení muslimských šátků povolit každému…

Autor: Miroslav Libicher

116 Komentářů

 1. Lukas Musil
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 12:16 — Odpovědět

  1)Nejsme si jist, ze USA s bakovkami na nich je napis “verime v boha” je ukazka sekularniho statu.

  2) ke 4. bodu, pani reditelka pokud by chtela zajistit rovnopravnost vsem studentum, by musela povolit noseni prakticky libovolne pokryvky hlavy (coz bych akceptoval) ne jen noseni muslimskych satku. Prestanme delat z nabozenstvi neco extra, je to vpodstate konicek jako kazdy jiny. Vyjimky v zakonech/narizeni z nabozenskych duvodu by byt nemeli! Viz treba foto na dokladech, at povoli vsem lidem mit cokoliv nahlave(bez vrhani stinu na oblicej) a nebudu mit se satkem nejake muslimky nejmenis problem.

  3
  0
 2. Marcela
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 12:37 — Odpovědět

  Já si myslím, že nešlo jen o šátek, ale spíš o to, že studentky odmítaly praxi a tělocvik a také dotýkat se pacientů (mužů). Jak by potom mohly vykonávat práci zdravotní sestry?

  3
  1
 3. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 12:53 — Odpovědět

  Lukáš Musil: Jak píšu – sekularismus není vymazání náboženství z veřejného prostoru, ale jeho oddělení od správy státu. V tomto ohledu USA nepochybně sekulární jsou.

  Pokud by do školy chodil student / studentka, který podstupuje chemoterapii a má zakrytou hlavu, taky by bylo nutné, aby si pokrývku buď sundával, nebo aby bylo povoleno nošení jakýchkoli pokrývek všem? Zde navíc narážíme na místní pojetí etikety, které v tomto rovné není a zatímco ženám ponechání pokrývky hlavy v místnosti povoluje, mužům ho zapovídá.

  Marcela: Vycházím z dostupných zpráv a zejména z diskuzí, které následně porbíhaly po internetu. V nich se řešily samotné šátky. Že dívky měly problémy s praxi a tělocvikem, je pouze tvrzení (možná dokonce spekulace) ředitelky a samy aktérky jej popřely, nejde s tím tedy zacházet jako s faktem. A že se odmítaly dotýkat pacientů, to čtu poprvé. Na to máte nějaký zdroj, nebo jste si to vymyslela sama?

  1
  1
 4. Jan
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 13:00 — Odpovědět

  Vyjádřil jsem paní ředitelce podporu která byla kladně přijata, jsem rád že si ČR nenchá srát na hlavu jako západní země. Islám je agresivní netolerantní fašisticko-nábnoženská skupina a jako taková tady nemá co dělat.

  3
  0
 5. 11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 13:16 — Odpovědět

  Podle mě je tu zásadní jen jedna jediná věc – má nebo nemá škola právo nastavit a důsledně vyžadovat pravidla oblékání?

  Používání LZPS a ObčZ. je podle mě v tomto případě účelové. Dokážu si představit jinou muslimku v burce, která odmítne i tělocvik, protože je vyžadován cvičební úbor. Nebo jí bude umožněno cvičit v prostěradle, aby se někdo náhodou nedotkl jejího náboženského cítění? A proč vlastně školám do takových vnitřních směrnic kecat?

  Zase bych to s tou náboženskou diktaturou tolerance nepřeháněl, přátelé. Celé náboženství je mi ukradené a uražené city dvou muslimek také, ale spíš se bojím důsledků. A případní uctívači Priapa na škole, kam bude chodit má dcera, jsou to nejmenší, co mě trápí.

  2
  0
 6. Lukáš M.
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 13:21 — Odpovědět

  Ono je vůbec na multikulti oikofobech zábavné to, že když se Čech vydá někam do zahraničí a nepřizpůsobuje se tamním zvykům, tak jej intelektuálové vydávají za burana, který není schopný si nastudovat něco o tamnější kultuře a pak se chovat/oblékat v rámci norem.

  Pro změnu, když někdo přijede do ČR a Čech na něj má nějaké své nároky, tak je rozvněž buran a xenofob, který nerespektuje odlišnou kulturu a utiskuje na svém uzemí menšiny.

  3
  0
 7. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 13:33 — Odpovědět

  “Dokážu si představit jinou muslimku v burce, která odmítne i tělocvik, protože je vyžadován cvičební úbor. Nebo jí bude umožněno cvičit v prostěradle, aby se někdo náhodou nedotkl jejího náboženského cítění? A proč vlastně školám do takových vnitřních směrnic kecat?”

  Muslimku, která by si trvala na burce (oděv, který nosí pouze Paštúni v Afghánistánu a Pákistánu), těžko v Česku najdete. Ale kdyby se náhodou našla, vždy se může obléct tak, aby se příliš neodhalila a zároveň byla schopna cvičit. Striktně předepsané cvičební úbory už se na českých školách dávno nenosí ;) Do vnitřních směrnic škol není proč kecat, ale zároveň tyto směrnice musí být v souladu se zákony, které jim jsou nadřazené.

  “Ono je vůbec na multikulti oikofobech zábavné to, že když se Čech vydá někam do zahraničí a nepřizpůsobuje se tamním zvykům, tak jej intelektuálové vydávají za burana, který není schopný si nastudovat něco o tamnější kultuře a pak se chovat/oblékat v rámci norem.”

  A proč reagujete na jakési fiktivní oikofoby a nikoli na text? :) Tam se nic o buranech neschopných nastudovat si nějakou kulturu nic nepsalo ;) A o utiskování menšin také ne.

  0
  2
 8. 11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 13:40 — Odpovědět

  Aha, rozumím. Takže cílem je vyjít za všech okolností vstříc.
  Mimochodem, na tělocvik se sice striktně nepřikazují cvičební úbory, ale i tam oblékání má svá pravidla. Třeba že žák musí odložit všechny řetízky, které jsou pro takovou činnost nebezpečné. Tedy i řetízek s křížkem. Anebo šátky, protože v takovém šátku se může zmíněná při výmiku i uškrtit. ;-)

  3
  0
 9. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 14:24 — Odpovědět

  Cílem není vyjít vstříc za každou cenu, ale ani za každou cenu bazírovat na literalistickém dodržování směrnic. Cílem je se rozumně domluvit :)

  Obavy, že se dívka v šátku uškrtí při výmyku jde zažehnat například nahrazením šátku za nějaký druh kukly / čepice.

  0
  3
 10. 11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 14:42 — Odpovědět

  Jenže to všechno za předpokladu, že přiznáme náboženství vyšší prioritu, než pravidlům. A ta pravidla mají už dnes výjimku například ze zdravotních důvodů. Další bude kvůli náboženství a pak kvůli osobnímu přesvědčení a nakonec můžeme pravidla zrušit úplně?

  Navíc ignorujete další případné konflikty. Například žena v burce, která odporuje zákonu o identifikaci osob. Nebo pohoršení muslimové, kterým vadí spolužačky v minisukních a s výstřihy. Anebo jiní pohoršení muslimové, kterým bude vadit nabídka vepřového masa ve zdejší jídelně. Anebo pohoršení muslimové, kterým bude vadit školní výstava uměleckých děl, protože jsou mezi nimi odhalené ženy.
  http://islamversuseurope.blogspot.cz/2013/11/berlin-artist-not-allowed-to-show-nude.html

  Těch úzkých hrdel je až moc, abychom je mohli ignorovat a shodit ze stolu bohorovným blábolem o kukle místo šátku. Stále tu jde o střed dvou odlišných kultur a třecích ploch tu bude tím více, čím více muslimů tu bude žít.

  Je to o vzájemné toleranci a pokud bych já byl ředitelem té školy, tak ať si promězamě šátek nechají. Ale já nejsem ředitelem školy a osobně si myslím, že ani vy ani já nejsme ti povolaní, kdo by škole mohl cokoliv nařizovat. Je to v jejich kompetenci a tam by to také mělo zůstat.

  4
  0
 11. 11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 14:43 — Odpovědět

  Mimochodem, křížku jste se úspěšně vyhnul. Předpokládám, že i ten se dá při tělocviku nějak elegantně nahradit. Třeba tím, že si ho ten žák nechá vytetovat na tělo.

  2
  0
 12. Elina
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 15:11 — Odpovědět

  Jene (4), i když mám pravdu, a právě tehdy, když mám pravdu, lze diskutovat bez vulgarismů, jinak s Vámi souhlasím. I já zcela podporuji paní ředitelku. Když mi šéf řekne – v mé firmě, v mém podniku nebudeš nosit džíny, ale tmavomodrý kostým se sukní pod kolena, pak mám dvě možnosti: buď chci v zaměstnání zůstat, a pak prohlásím “rozkaz” a víc nediskutuji, protože ve firmě je pánem šéf, ne já. Anebo, z nějakého důvodu trvám na džínách a kostým je pro mne bezpředmětný, pak mi nezbude, než odejít někam, kde ty džíny mohu nosit. A tady jde o mnohem víc než jen o šátek nebo o ty džíny. Jestli právníci a aktivisté donutí paní ředitelku ustoupit, dají nám jasný signál, že ve svém podniku, svých školách a firmách nejsme páni my, ale každý, kdo dodržování našich zákonů a předpisů považuje za diskriminaci. A to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Přeji hezký den všem diskutujícím.

  5
  0
 13. Egoismus 2000
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 15:27 — Odpovědět

  Dobrý článek. Češi – palec dolu!

  0
  1
 14. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:26 — Odpovědět

  Na rozdíl o šátku v islámu, není nošení křížku na krku považováno za povinné ani doporučené. Navíc není křížek nijak spojen s cudností a osobním komfortem. Pro některé muslimky může být veřejné sejmutí šátku podobně zostuzující, jako by zřejmě bylo pro vás veřejné svléknutí trenek. Ale chápu, že někdo může klidně argumentovat, že zrovna on křížek jako povinný vnímá a nedokáže si představit, že by cvičil bez něj.

  0
  2
 15. Paschkönig
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:28 — Odpovědět

  Nechutný,zavádějící a klasický rétoristický blábol.
  Prý:
  …v diskuzích o míře svobody v naší vlastní společnosti je zcela irelevantní, do jaké míry jsou svobodné společnosti jiné. Mluvíme-li o přípustnosti muslimského šátku v České republice, je absolutně nepodstatné, jak přísná pravidla oblékání platí v Saúdské Arábii nebo v Íránu (často jsou záměrně vybírány výjimečně represivní země, ve velké části z cca 50 muslimských zemí by západní oblečení ve školách prošlo). To přece nejsou země, kterým bychom se chtěli podobat…
  Takže, -My se tady máme/musíme někomu něčemu podobat? Ne,mistře rétoriky a relativizování, jsme zde svobodný (zatím) stát,ale to neznamená,že muslimové tu budou kopat do otevřených dveří a zkoušet (provokovat) kolik si toho mohou dovolit. Jistě,že mě nemusí zajímat,že v Saúdské Arábii nosí to a to,jsou tam doma (v rodišti/semeništi) oné metastázy,rozuměj islámu,ale zrovna tak mě nezajímá,že dvě muslimky tu chtějí zavádět saúdské” móresy. Zlehčování typu,že Saúdská arábie je jen taková jedna země trošku přísnější z ostatních xx muslimských zemích není vůbec na místě,a těžko to tu někoho uchlácholí. Stejně tak mě neuspí otřepané,že ve Francouzistánu je asi jen 2000 bubáků.
  Jestli se jim nelíbí,že tu nemohou nosit pytle,tak každou chvíli odlétá letadlo směr jihovýchod. Jestli se rétorikovi M.L. nelíbí reakce českých “šovinistů,xenofóbů” a jak nás to vůbec tituluje,může nasednout do letadla k nim.
  M.L. ve svém relativizování a žonglování se slovy nechápe co vlastně znamená ona vzájemná tolerance a respekt.M.L. vyžaduje respekt a toleranci jen po druhé (tedy naší) straně, ani zbla o tom,že by se mohamedáni mohli přizpůsobit zdejším poměrům. Dnes jsou to dva pytle,zítra budou kopat dále do jiných dveří a budou požadovat jiné věci.
  Panu” M.L. možná imponuje návštěva která k němu přihrne kdovíodkud a začne mu přeskládávat doma nábytek a vyžaduje po svém hostiteli podřízení se hostům.
  Děkuji,já o tohle nestojím. Tak jako před 30ti léty nebyla metastáza v záp.evropě tak strašná a nikdo se jí nebál,nevaroval před ní,tak to dopadne i u nás,jestli se podřídíme požadavkům hostů”,nebo kolaborantů kteří se snaží umetat cestu těm kteří se zde nekontrolovatelně valí.
  Přitom je vše tak prosté,být (oboustranně!!) tolerantní. A pokud někomu nevyhovují poměry v zemi kde by mohl eventuelně narazit,tak si prostě vyberu jinou zemi…

  4
  0
 16. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:29 — Odpovědět

  “Když mi šéf řekne – v mé firmě, v mém podniku nebudeš nosit džíny, ale tmavomodrý kostým se sukní pod kolena, pak mám dvě možnosti: buď chci v zaměstnání zůstat, a pak prohlásím “rozkaz” a víc nediskutuji, protože ve firmě je pánem šéf, ne já. Anebo, z nějakého důvodu trvám na džínách a kostým je pro mne bezpředmětný, pak mi nezbude, než odejít někam, kde ty džíny mohu nosit.”

  Ano, však ty dívky se podle vašich rad řídily a jednoduše ze školy odešly. Takže není ani potřeba řešit rozdíly mezi soukromým zaměstnavatelem a státem provozovanou školou.

  0
  2
 17. Honza Werner
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:30 — Odpovědět

  USA jsou sekulární stát? To jako vážně? Vedle islámských zemí jsou to právě USA, kde ateisté a agnostici zažívají vůbec největší útlak na světě. Spojovat USA se sekularismem je naprostou manifestací neznalosti čehokoliv o ateismu v USA

  2
  0
 18. Paschkönig
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:41 — Odpovědět

  mě to neříkejte o tom šéfovi… Spíš jestli by jste to řekl těm dvěma!
  A jestli ze školy odešly?, nejde náhodou o to,aby to nezkoušely vedle??
  Je zvláštní”,že vlastně vůbec nechápete o co jde.

  3
  0
 19. 11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:41 — Odpovědět

  “Ano, však ty dívky se podle vašich rad řídily a jednoduše ze školy odešly.”

  A tak je to v pořádku. Teď jen nechápu, co řešíte.

  3
  0
 20. woodoo
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 16:47 — Odpovědět

  Ad 16) Je to třeba řešit. Pokud vím, ze strany “jejich” právních zástupců hrozí žaloba. Pozdravení. “O)

  1
  0
 21. Paschkönig
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 17:10 — Odpovědět

  Lokutus: co řešíme(?)… Napsal jsem snad já ten článek který je Libicherovou obhajobou těch dvou a nošením těch jejich hábitů vůbec? Byla otázka času,kdy muslimové i v Čechách zatlačí na pilu, a začnou se tu domáhat svých “svatosvatých práv”. A jestli chtěli rozvířit vody,tak prosím, a se vším všudy,a aby se z Čech nestal druhý británo-francouzistán musí se těm jejich požadavkům rázně čelit. Je jedno,jestli burku,šátek či co chtějí “jen” dvě muslimky. Nic veselého nás nečeká, už s ohledem na fakt,že spousta kolaborantů,advokátů se dá na jejich stranu.
  Je tristní,že po 40ti letech komančírování” (jsme se komunistických manýrů pořádně nezbavili) a už se tu objevuje druhá hrozba. A znovu opakuji!! je úplně jedno,že jich” je tu jen pár, zatím,. To co je napěchováno za našimi hranicemi brzy praskne a začne prosakovat se všemi důsledky sem k nám. Je smutné že p.Libicher a jemu podobní svazáci,kteří nemají ani ánunk o době před rokem 89.,tu vesele koketují s islámem. Už se těším” na relativizující odpověď od p.Libichera který mě bude chtít utřít” tím,že 80tá léta už nebyla to co 50tá, ano nebyla, ale kopanec od estébáka chutná stejně,ač je rok 52, nebo 82…

  2
  0
 22. J.Formánek
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 17:34 — Odpovědět

  V případě kemalismu v Turecku nikdo z těchto lidskoprávních a islamofilních…. poloprofesionálních ……………. svazáků nikdy nad šátky nekvílel.

  Jedná se tedy o případ rasismu vůči Čechům, neb když tu někdo požaduje totéž co kemalisti, tak je primitiv a skoro zločinec.

  A to jsme národ ateistů, takže ten kontrast k Turecku je ještě ostřejší.

  Na kemalisty by si al-Libi nikdy netrouf, považoval by to za “kulturní specifikum” a jiné bláboly, na českou ředitelku zdrávky si troufne a bude ji z dalším davem zelenorudých intošů vláčet médii.

  Navrhuji kurzy ateismu pro muslimy jako vstupenku do ČR.

  1
  0
 23. Arkin
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 17:56 — Odpovědět

  Tak především, ten šátek není žádným synonymem svobody, nýbrž pouze výrazem méněcennosti ženy v určitých kulturách a pro mě je to v podstatě totéž, jako by žena byla mužem vedena na vodítku s ostnatým obojkem na krku, popř. do školy byla vpuštěna s obojkem, do kterého může muž na dálku pouštět elektrický výboj. Jakékoliv projevy NESVOBODY omlouvané jakousi islámskou kulturou je třeba potírat.

  2
  0
 24. J.Formánek
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 18:35 — Odpovědět

  Tak ta nesvoboda ženy zjevně určitý typ muže rajcuje, bohužel to balí také do svých mužských šátků…verbálních………..a nehodí to do článku. Škoda. Nikdo by se na autora nezlobil, kdyby své choutky analyzoval

  a necpal se s tím zbytečně a škůdcovsky do diskuzí jakoby “o kulturách, politice, náboženství”.

  1
  0
 25. Martin Konvička
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 18:37 — Odpovědět

  K celé aféře stačí napsat tolik, že umírnění muslimové hidžáb NENOSÍ – takže ti, kdo ho nosí, splňují definici radikálů, tj. potenciálních terroristů, a nejenže nepatří na zdravotní školu, ale patří normálně do vězení.

  4
  0
 26. Martin Konvička
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 18:38 — Odpovědět

  Umírněné muslimky, samozřejmě.

  2
  0
 27. J.Formánek
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 18:47 — Odpovědět

  Mě fascinuje ta obsese cucat si argumenty z prstu, když by bylo možné zjistit k jaké radikální sektě islámu se hlásí, s kým se stýkají, kdo je sem poslal a kdo je tu hlídá.

  Tihle moderní autoři vůbec nevyrazí do terénu, detaily je nezajímají. Moralizují s tím, že rýt do domácích je vcholný projev etiky. Je to úplná nuda.

  Třeba si ty 2 muslimky po večerech sjíždějí videa s řezáním hlav kafírů a skypují do Sýrie svým džihádujícím sourozencům, kteří tam rabováním financují jejich pobyt u nás.

  0
  0
 28. Aleš Jirout
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 18:58 — Odpovědět

  Islám je netolerantní ideologie založená na nenávisti, rasismu a jejím cílem je podmanit si svět. Horší jak virus HIV. Této ideologii podléhají duševně nevyrovnaní lidé, ale často i duševně vyrovnaní jsou v této ideologii zotročeni systémově.
  Pouze hlupáci a omezení lidé, nebo úplní idioti toto nejsou schopni pochopit. Paní ředitelka udělal velmi dobře a fandím ji. Ustupovat islámu nelze. Stejně nelze ustupovat omezencům, vlastně zrádcům národa, kteří islám obhajují a v rámci “lidských práv”, těch práv, která si překroutili k obrazu svému nám všem tento deviantní výklad nutí. Český národ je národem tolerance. Ale ne k islamofašismu. Ten tolerovat nebudeme. Stačí se podívat na stránky na facebooku – Shariah 4 Czech. Netřeba komentovat cíle islámského fašismu.

  2
  0
 29. Anton Špelec blbůstřelec
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:03 — Odpovědět

  Hosté se musejí chovat na návštěvě dle zvyku hostitele. Pokud si návštěva vynucuje něco jiného a obtěžuje či napadá domácího…je jednoznačně jasné, co bude následovat. Bez ohledu na bláboly z EU, multikulti vzrušeně hýkajících individuí a jiných zrůdností. Máme svoji kulturu, svoje zvyky, svůj životní styl. Pokud se jim to nelíbí a nechtějí se, jako přivandrovalí hosté, přizpůsobit, tak ať táhnou odkud přišli. Nikdo je sem nezval, nenutil je sem jít a pro naši republiku nejsou žádným přínosem. Máme zde, naštěstí, spoustu vlastenců, kteří vědí, co dělat…až to bude potřeba 8-)

  1
  0
 30. Pepca
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:08 — Odpovědět

  Reditelka skoly udelala spravnou vec. Jak vubec muze muslimka studovat zdravotni skolu v evrope a pritom se nedotykat nevericich lidi???
  To byla pouze provokace nic vic. Islam je podobna ideologie fasismu jen to nedava tak moc na jevo. Zil jsem 4 roky v Londyne a verte ze opravdu nechci to co se deje tam.
  Nemam problem v tom aby v teto zemi zil kdo chce ale nejdriv bude dodrzovat nase zakony a zvyklosti a az PO TE se muze venovat tomu v co veri. Jen tak pro zajimavost kolik je zemi islamskych zemi kde jsou muslimove ztastny??? Nebude jich mnoho zda li vubec nejaka…Islam neprinasi nasi kulture vubec nic nez zlo a destrukci, chova se podobne jako virus…..

  1
  0
 31. Evil
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:14 — Odpovědět

  mě ve škole chtěli urvat pentagram z krku.. když zjistili, že nejsem žádnej magor (jenom trochu), nechali mě být.. ale tohle je přeci jenom něco jinýho.. já nejsem vyznavačka žádnýho náboženství.. stále v tom tápám.. ale tohle.. no.. nebudu se vyjadřovat víc.. jenom souhlasím s tím, aby si tuhle mumifikaci zaživa nechali u sebe doma a netahali to k nám.. jsme svobodná země a tohle ať si praktikujou u sebe..

  1
  0
 32. Izak
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:17 — Odpovědět

  V CR neni zadna svoboda vyznani, ustava je jasne omezena zakonem o cirkvich, coz je jen dobre a ten jasne smeruje nabozenske projevy do chramu a dba na jejich neskodnost a nenasilnost.

  Proto napr. v UK muslimove muzou vyhrozovat nevericim zavrazdenim a bere se to jako uplatnovani Koranu, Hadisu a Sharie, ale v CR je tohle trestenym cinem, nebot zakon o cirkvich jasne takoveto projevy zakazuje, msi se ridit platnou legislativou.

  Coz mimochodem zde mame i nejake normy, za jejich vazne poruseni muze byt i tresni sankce, treba hygienicke normy, ktere jsou napr. pro zdravotnictvi velmi prisne a musi je dodrzovat i radove sestry, proto fasuji nemocnicni schvalene hygienicke uniformy.
  jeste jsem nevidel radovou sestru, ktera by proti tomu protestovala a to i presto, ze jejich radovy sat je jiny a ma jinou barvu, chapou, ze je to nutnost a ze jejich poslani neni dodrzovani pitomych pravidel oblekani, ale pomoc nemohoucim lidem, pro ktere se obetuji.

  Tyhle 2 nany nejsou tohoto poslani hodny, natoz aby zaslouzily uctu, prisly sem delat apriori bordel, nebot jejich vzdor prichazi prave v dobe, kdy muslimove ohlasili bojkot ceskych zakonu a otukavaji si, kam az je stat pusti, kdyz je posle tam kam patri, tak je to prestane bavit a potahnou dal.
  Ruzni vlastizradci jsou vec jina, to je mor kazde spolecnosti, zrada zevnitr se vzdy krute trestala, nebot vzdy mela fatalni nasledky na spolecnost.

  2
  0
 33. Eliška
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:23 — Odpovědět

  Jsme Česká republika, kde se tolerují různá náboženství. Už jsme ze sebe nechali dělat šašky až dost, islamizace Evropy je na dosah, každý inteligentní člověk ví, co je islám zač, jak se ten, kdo ho uctívá chová k tomu, kdo ho neuctívá apod. Lidé z jejich země nejsou dobří poukaz. na to, co dělají se zvířaty, chování k ženám, uctívání pouze synů atd… Když se dámám nelíbilo respektovat naše zákony a školní řád, proč se sem vůbec cpaly? Mají být rády, že je sem vůbec jejich mužíčci pustili, protože u nich studovat nemůžou! Každý má jiné zvyky a cizinec má v cizí zemi respektovat zvyky dané země. Nikdo je sem nevolal ani je tady velké procento obyvatel nechce. A jestli si český národ tohle nechá líbit, tak se za nás budu hodně stydět. TAKOVEJ národ aby nám tady diktoval! Fuj velebnosti!!!!

  1
  0
 34. Noname
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:24 — Odpovědět

  Pokud nejsou schopni akceptovat české zvyky tak jsem patrně jezdit vůbec neměli. Nikdo jim nebrání vrátit se tak odkud přišli a s šátkem se třeba chodit potápět!!! V zemi kde žili se jim asi nelíbilo a odešli. Když s ejim nelíbí zde můžou udělat totéž!!! Naše musíme dodržovat my i oni!

  Pokud vím židé do škol také nenosí jarmulky, naopak kdo jde na prohlídku do synagogy tak jsi jí vzít má!!! Jednoduché jako facka! Nevidím důvod proč by pro mohamedány měli platit jiná pravidla!

  Pokud by sem přišel amazonský domorodec který v souladu se svým náboženstvím chodí nahý nebo v bederní roušce tak do školy ani vpuštěn nebude protože to není v souladu s naší kulturou a zvyky a mohl by spoustu lidí pohoršovat dokonce by mohl být zatčen za odhalování na veřejnosti. Mě i spoustu dalších lidí zahalené muslimky znervozňují a pohoršují, nic takového na ulice Čech nepatří a proto myslím, že ředitelka jednala zcela oprávněně a v zájmu zachování úrovně školy.

  3
  0
 35. Looker
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:38 — Odpovědět

  trosku extrem….kdyby jim vira prikazovala jezdit vlevo, sly by proti proudu i v tomhle?????

  3
  0
 36. Paschkönig
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:44 — Odpovědět

  Vy si mladíku ve svých větách protiřečíte- …a snad vůbec nikdo si nemyslí, že svět by se stal lepším místem k životu, kdyby si každý ze strachu, aby náhodou někoho na veřejnosti neobtěžoval svými soukromými postoji, musel oblékat nějakou ‚Ideově neutrální uniformu‘… no vidíte,a vy svými obhajobami islámu napomáháte prosazovat vámi zmiňované neutrální uniformy,tedy ty uniformy kterých se domáhají vyznavači kultu mohameda.
  Neboli snad nebude lepší když v jedné zemi budou nosit to a v jiné ono,než na celém světě uniformovaně pytle a dlouhé hábity pro chlapy?
  Zajímalo by mě, jestli by jste se vehementně oháněl Listinou základních lidských práv a svobod i v Jemenu apod… když se vás tak hrozně dotklo,že školní řád je u nás nadřazen šariátským manýrům.
  Řeknu vám,pokud bych byl při vědomí,nenechal bych se ošetřovat někým,kdo má na sobě pytel, a pokud by snad mi měla podávat lék nějaká sestřička v burce,no to opravdu ne. S pozdravem raději zpruzený a opruzený stoupenec přísně bezšátkového vzdělávání,než ošetřený” nějakou fátimah.

  3
  0
 37. frantisek kotyz
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:47 — Odpovědět

  Vazeny pane autore, jste zradce tohoto naroda. Je mi lito nasich deti, pokud budou rozhodnuti, na kterych bude zaviset budoucnost tohoto naroda, cinit lide s retorikou a argumentacni vybavou podobnou te vasi. Fuj a hanba.Frantisek Kotyz

  1
  0
 38. Erich
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 19:47 — Odpovědět

  Ad 28. Aleši je toto váš FCB profil?

  https://www.facebook.com/ales.jirout

  Jestli ano, tak by jste měl věnovat více pozornosti Martinovu komentáři viz.24 o těch potencionálních teroristkách.

  0
  0
 39. Jindřich Figura
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 20:02 — Odpovědět

  Nic nového pod sluncem. Přečtěte si knihu od Wratislava z Mitrovic o putování do Istambulu kde si musel vytrpět hodně zlého do “mírumilovných” muslimů (cca 1595). I mezi turky byly dobří lidé, pokud nebraly vážně ideologii. Nejvíce se mi líbily narážky na “renegáty” zrádce co konvertovaly a dělaly nejhorší věci lidem své krve. Bohužel lidé jsou hloupý a dobré skutky vedou do pekel (vis zuřivé ochránce lidských práv). Já to pořád vidím dobře, historie dává dobrý příklad. Vždy se na poslední chvíli objeví nějaký ten Sobieski, Karel Martel, Chuan de Austria, který nás a naše děti zachrání. Ale bez našeho přičinění se to nestane. Řáděním levičáků roste napětí, jako reakce přijde nový Hitler nebo Stalin. To myslím, že nikdo nechce.
  Je mi holek islámských líto, ale musí si uvědomit, že musí jít tam, kde je přijmou tak jak chtějí.

  1
  0
 40. Grogy
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 20:04 — Odpovědět

  Autor stejně jako jemu mnozí podobní by měli být buď okamžitě deportováni do nějaké silně muslimské země, nebo rovnou postaveni ke zdi za vlastizradu. Podobné rádoby chytré filosoficko rétorické paskvily jsou největším nebezpečím dnešní společnosti, protože to není o psaní pravdy, ale o účelovém relativizování a pozměňování faktů, které nakonec povede k tomu, co se děje ve zbytku západní evropy.

  A jednen podstatný fakt pro autora, který o islámu ví zřejmě jenom to, co mu nakukali jemu podobní pravdoláskaři. Nikde v koránu není pasáž, která by ženám nařizovala se zahalovat, takže s tím laskavě přestaňte uboze operovat, protože to si vymysleli jenom slaboští muslimové, aby svoje ženy měli více na vodítku.

  1
  0
 41. Petr Výška
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 20:20 — Odpovědět

  No jasně dovolit nosit muslimské šátky každému kdo projeví zájem u tuhle obohacující kulturu, to je nápad, a co takhle už rovnou dovolit každému kdo projeví zájem o tuto obohacující kulturu i další jí vlastní vychytávky? Třeba dovolit každému ať si zabije svého bezvěrce, homosexuála, znásilněnou, odpadlíka od islámu aj., když už nás ta exotická kultura má obohatit, tak se vší parádou, no ne? :D Nejlepší je když trouba píše moudra…, že pane Miroslave Libichere?

  1
  0
 42. Ondraex
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 20:31 — Odpovědět

  To snad není pravda, tolik blbostí na v jedno “článků” už jste si to patentoval? :D Píše “výkonem nedochází k závažnému společenskému ohrožení:”Listina základních lidských práv a svobod zaručuje ochranu náboženského vyznání a praxe v případech, kdy jejím výkonem nedochází k závažnému společenskému ohrožení.” Jestli máte pocit, že kvůli islamu nedochází k závažnému společenskému ohrožení, tak si o tom promluvte se svým lékařem, udělá vám nějaká testy a pak si odpočinete… ;)

  1
  0
 43. ice
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 21:11 — Odpovědět

  Větší slátaninu jsem nečetl :D
  Když nějaká organizace předepisuje oděv máte dvě možnosti, buď se přizpůsobit a když s tím máte problém můžete dělat cokoli jiného.
  armáda, policie, církev, zdravotnictví, pohostinství …
  Náboženství s tím nemá co dělat … když se jim to nelíbí, mohou holky klidně třeba zametat ulice (obávám se že by se musely smířit s reflexní vestou), případně se odstěhovat někam, kde jsou jiné právní normy

  1
  0
 44. Kamil Pikal
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 21:36 — Odpovědět

  Tak mě napadlo, kde přesně se ty studentky odmítaly dotýkat pacientů, když současně odmítaly chodit na praxi?

  1
  0
 45. petr
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 21:42 — Odpovědět

  Docela idiotský článek plný lží a hlouposti. Např. Turecko zavádí oddělené koleje a směřuje k islámskému státu atd.

  Autorovi doporučuji přesídlení na Francouzské předměstí, kde jej (a jeho anus) jako nemuslima jisttě čeká multikulturní ráj.

  1
  0
 46. Martin Konvička
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 21:48 — Odpovědět

  Kamil Pikal:

  Nechaj toho farizejství, hošane, a raději sledujou vox poupuli, vzácně hřímající i na tomto, většinou spíše esoterickém, webu.

  A počítaj: 1+1 = 2, xindl + zrádce = ???

  1
  0
 47. Egoismus 2000
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:06 — Odpovědět

  Tahle diskuze je vážně postavená na hlavu. Velká část Evropy boha úplně zavrhla a teď se lidé diví, že ostatní spoluobčané s pevnou filosofií dosahují zdánlivých výsledků. Člověk, který má pevně stanovený cíl a jasně vytyčenou cestu, dosáhne vždy lepších výsledků..
  Otázkou zůstává jestli spirála nenávisti, zdánlivý kruh ve kterém se Evropa a Česká republika točí, směřuje do prohnilích výkalů, tak jako v minulosti nebo nahoru do nebe..?
  Migrace.. lidé migrují, tak jako zvířata!
  Měli jsme tu už jednu dominantní náboženskou sektu a jak se jí tu dařilo, tak čemu se divíte, Evropa má kořeny v náboženství, dneska tomu nebude jinak. Islám tu prostě bude růst! A Islám bude také stagnovat.
  Více mužů a žen, jež se procházejí s bohem.. to je dobrá vize.
  Stejně nechápu proč tu (obecně, né pouze tento článek) všichni řeší pouze to špatný na vrub Islámu. Příjde mi, že se dívám na zprávy na ČT24. 80% negativismu a zla, pomluv a hovadin, 10% sport a 5% positivní zprávy. Nesledujete ty zprávy moc často? :-)
  Pojďme společně klady a zápory.. ne? Co je lepší v Islámu než v naší sekulární společnosti?
  Ne? Jsme v Čechách.. jak bychom mohli být positivní, že?
  Já to beru positivně host do domu, pán do domu. Radši si pozvu učence než horníka. Burany taky nemám rád, jsem civilizovaný..

  1
  2
 48. Egoismus 2000
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:11 — Odpovědět

  Šátek pokrývka hlavy, milovanou ženu posilní,
  šátek hebký čtverec, hlupák svobodu znásilní,

  Evropa se posunula úctyhodným krokem vpřed,
  v nových střevících z lidské kůže, na noze vřed,

  měsíčku na oblohu posviť mi, promiň ale úplněk nebude,
  hlupáka tvou láskou najdem, pryč odporný přelude,

  a tak nosím šátek dál, v létě v zimě, jak bůh si přeje,
  Eva však stále dál, jablko podává mi a její ruka hnije..

  0
  2
 49. Michal
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:12 — Odpovědět

  Dobrý den,

  dovolím si vám oponovat s tím, že nemáte pravdu ve vašem tvrzení cituji: “4.)“Pravidla jsou pravidla, a jsou-li jednou daná, musí platit pro všechny. Jak by k tomu přišli studenti, kdyby si jejich spolužačky klidně mohly sedět v šátku, zatímco oni by si svou oblíbenou kšiltovku / čepici / kapuci /přilbu nasadit nemohli?“

  Zde je nejdůležitější výtkou skutečnost, že Listina základních lidských práv a svobod zaručuje ochranu náboženského vyznání a praxe v případech, kdy jejím výkonem nedochází k závažnému společenskému ohrožení. A toto právo nikomu žádným školním řádem upřít nelze.”

  Zde je citace ze LZPS: “Článek 16
  (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
  (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
  (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
  (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.” [http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html]

  Povšimněte si odstavce (1) a (4)Každý má právo svobodně projevovat své náboženství atd… to je pravda, ALE odstavec (4) jasně říká: “Výkon těchto práv MŮŽE BÝT OMEZEN ZÁKONEM, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.” No a tím zákonem, který to naprosto s souladu se zněním zmiňovaného odstavce (4) (listiny základní práv a svobod) omezuje je školský zákon (561/2004 Sb.), který říká v § 30: “(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje
  a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
  b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
  c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí”

  Takže zde je nejdůležitější výtkou skutečnost, že vaše nejdůležitější výtka se nezakládá na skutečnosti, vycházející z posouzení a rozboru právních dokumentů, ale pouze vašeho, řekněme laického, osobního a povrchního pohledu na věc… ale to se na blogu snese, ovšem k seriózní diskuzi je to málo. Nepředpokládám, že byste uznal vaši chybu, takže si ji ani nemusí snažit obhajovat.

  Nechť vás provází moudrost a v moudrosti dojdete pokoje, s pozdravem M. Vávra

  1
  1
 50. Danny
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:15 — Odpovědět

  Libichere,

  pro příště se vyhněte přetěžování vašeho intelektu, zjevně není na tak vysokou zátěž stavěn.
  Především, pokud ty dvě děvenky chtěly studovat za naše peníze obor, který stejně tak dobře mohly studovat doma… – eh mohly? Ony opravdu musely jet přes půl světa, aby se mohly stát zdr. sestrou? Chápu to tak, že ony požadovaly laskavost, tedy, vystudovat zdy? Nevím, jak vy, Libichere, pokud mi někdo prokáže laskavost a já se rozhodnu ji čerpat, pak taky držím hubu a krok, tedy, přizpůsobím se tomu, kdo mi tu laskavost prokazuje.

  1
  0
 51. Jana
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:20 — Odpovědět

  Když si už musí skrývat vlasy pod šátkem, tak proč se neostříhají dohola. A je to, žádnýho chlapa nebudou lákat?

  1
  0
 52. Jana
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:22 — Odpovědět

  Kromě toho už v muslimském Turecku taťka ATATÜRK zakázal nošení šátků u žen ve státních službách a ve školách…

  1
  0
 53. Michal
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:24 — Odpovědět

  Jano, aktualizujte si informace, v Turecku už to zase povolili…

  0
  1
 54. Black
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:31 — Odpovědět

  Vážený autore, netvrdím, že jste se nepřipravil, ale i já jsem četl, že odmítaly tělocvik a dotýkat se mužů. A pokud je pro vás seznam.cz špatný informační kanál, může být, sám nevím odkud berou materiály. Ale jsou společenská pravidla a nemůžou platit jen pro někoho. Pokuď sem přijde přistěhovalec, očekávám, že se přizpůsobí on nám a ne, že si budeme naše tradice prizpůsobovat jeho vyznání, aby tu byl spokojený. Multikulturismus mi nevadí, ale vždy se mají přistěhovalci prizpůsobit tradicím té danné země.

  1
  0
 55. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 22:54 — Odpovědět

  “Chápu to tak, že ony požadovaly laskavost, tedy, vystudovat zdy? Nevím, jak vy, Libichere, pokud mi někdo prokáže laskavost a já se rozhodnu ji čerpat, pak taky držím hubu a krok, tedy, přizpůsobím se tomu, kdo mi tu laskavost prokazuje.”

  Ne, nepožadovaly žádnou laskavost. Normálně nastoupily na školu, kde musely projít přijímacím řízením jako každý jiný, plnit si školní povinnosti atd.

  Ale je příznačné, že mnoho diskutérů se snaží ty holky vmanipulovat do nějakého podřízeného vztahu (“měly by nám být vděčné”, “prokazujeme jim laskavost”, “jsou hosty v našem domě” atd.) ;)

  0
  2
 56. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:00 — Odpovědět

  “Povšimněte si odstavce (1) a (4)Každý má právo svobodně projevovat své náboženství atd… to je pravda, ALE odstavec (4) jasně říká: “Výkon těchto práv MŮŽE BÝT OMEZEN ZÁKONEM, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.””

  Zdůraznil jste, že výkon práv může být omezen, ale zapomněl jste zdůraznit, že pouze v případech, je-li takové opatření NEZBYTNÉ k ochraně veřejné bezpečnosti a práv druhých. Můžete mi říct, jakým způsobem narušují šátky veřejnou bezpečnost a pořádek, zdraví, mravnost či práva a svobody druhých?

  1
  2
 57. Paschkönig
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:03 — Odpovědět

  Libicher, Můžete mi říct, jakým způsobem narušují šortky,vedení se za ruce s dívkou,minisukně veřejnou bezpečnost a pořádek, zdraví, mravnost či práva a svobody druhých???!

  2
  0
 58. Karel Martel
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:50 — Odpovědět

  Ale je příznačné, že mnoho diskutérů se snaží ty holky vmanipulovat do nějakého podřízeného vztahu (“měly by nám být vděčné”, “prokazujeme jim laskavost”, “jsou hosty v našem domě” atd.) ;)

  Samozřejmě že by nám měli být vděčné.Jsou to bud azylanti nebo jejich děti.
  Já vím že to u nás není nic moc. Ale to že si někdo vubec podá žádost o azyl znamená že tam odkud pochází je to ještě horší. A jelikož jsme se mi občané CR ve své nezměrné moudrosti a velkorysosti rozhodli žádosti vyhovět, zasloužíme si když už ne vděk tak alespon dodržování našich pravidel.

  A jinak neserte nás. Provokujete kokotinama aniž byste si uvědomovali že jediný možný dusledek bude všeobecný zákaz šátku. A navíc ještě budete brzo čelit žalobě u Ustavniho soudu. A ten zakáže zrovna celej korán. A jenom kvuli tomu že nejste schopni vyjádřit špetku respektu hostitelské kultuře mi budeme zase ti nejhorší xenofobové.

  1
  0
 59. Miroslav Libicher
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:51 — Odpovědět

  Nenarušují. Já jsem někde tvrdil opak?

  0
  2
 60. jan
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:55 — Odpovědět

  nikaj nic toto nema v cechach co delat

  1
  0
 61. Danny
  11.11.2013 – 8 Kislev 5774 v 23:55 — Odpovědět

  Libichere, sice asi po vás chci něco nemožného, ale opakuji dotaz a očekávám odpověď – CO bránilo těm děvám vystudovat obor v jejich rodné zemi? Co strašného se muselo stát, že nemohly onen obor vystudovat v jejich, tradičně tolerantním, sexuálně ani nábožensky nediskriminujícím prostředí?
  A, Libichere, jak bude Pakistan a Afghanistan kompenzovat (zmařené) náklady na studium těch dvou děv? Doufám, že dochází vašemu brilantnímu mozku skutečnost, že studium cizinců není taková sranda…

  1
  0
 62. Martin Konvička
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 00:26 — Odpovědět

  No tak povídejte, Egoismus (47), sdělte nám CO je v tom islámu lepší.

  Já vám zatím sdělím něco o vás:

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/356563/Islamsky-verbovaci-balicek-II-Nabidka-pro-muze.html

  1
  0
 63. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 00:29 — Odpovědět

  jste opravdu rétorik “par Ransdorf”, každou odpověď na otázku stočíte jinam. Nedělejte,že jste nerozuměl,takže óns mór tájm: jakým způsobem narušují šortky,vedení se za ruce s dívkou,minisukně,atd. veřejnou bezpečnost a pořádek, zdraví, mravnost či práva a svobody druhých? (myslím tím pokud takhle půjdu po Rijádu)

  1
  0
 64. Miroslav Libicher
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 00:55 — Odpovědět

  Paschkönig: Já chápu, kam ti míříte – evidentně k tomu, co jsem popsal v druhém bodu článku :)O Rijádu se tu nebavíme a dění tam je pro ČR zcela irelevantní. Nebo vy chcete, aby to u nás fungovalo podobně jako tam?

  0
  2
 65. Martin Konvička
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 00:57 — Odpovědět

  Reciprocita, Libi. Nauč se to slovo aspoň vyslovit, když už nevíš, co to je.

  1
  0
 66. Miroslav Libicher
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 01:00 — Odpovědět

  Četl jste ten článek? Tam se vyjadřuji k tomu, jak je takové pojetí “reciprocity” absurdní.

  0
  1
 67. Jan Bažant
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 01:01 — Odpovědět

  Pro Miroslav Libicher: Pokud kritizujete konkrétní školní řád, bylo by dobré si jej přečíst:
  http://www.szs-ruska.cz/files/skolni-rad-2013.docx

  “Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost:…

  3. řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy;
  …”

  Argumentovat chemoterapií či jinou nemocí vyžadující zakrytí hlavy je v tomto konkrétním případě zcela mimo.

  Se závěrem “Do vnitřních směrnic škol není proč kecat, ale zároveň tyto směrnice musí být v souladu se zákony, které jim jsou nadřazené.” souhlasím. Sám jsem v diskuzích psal “Buď ten školní řád není v souladu se zákonem a je nutné jej změnit, nebo je v souladu a pak se holt musí člověk požadující toto vzdělání na této škole přizpůsobit.”

  2
  0
 68. Michal
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 01:06 — Odpovědět

  to máte pravdu , že jsem to nezdůraznil, nepřišlo mi to totiž jako zásadní. Jako zásadní a to co jsem vám rozporoval mi přišlo vaše tvrzení (nezakládající se na pravdě), že: “A toto právo nikomu žádným školním řádem upřít nelze.” A to je lež jako věž, dokázaná citací platného znění LZPS. Ne, že NELZE, ale LZE (je možno) školním řádem, potažmo zákonem o školství upřít (omezit) výkon práva svobodně projevovat své náboženství. Ale abych byl k vám fér, je pravda, že jsem to mohl zdůraznit za jakých podmínek, je možno takto omezit jednu za základních lidských svobod (projev víry). A to jste mi v podstatě nahrál na smeč, za ciž vám děkuji :) Protože jak jste se mohl dočíst jednou z těch podmínek: “je-li takové opatření NEZBYTNÉ k ochraně PRÁV A SVOBOD DRUHÝCH” tak a Všeobecná deklarace lidských práv – zjednodušené znění všech článků, bodě 30 říká:

  “Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo komukoli jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.”

  A jedním z těch uvedených práv a svobod je bod 7) kde se říká: “Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.” [http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-deklarace-lidskych-prav]

  Čili abych vám shrnul, budu se snažit být přímočarý:

  Povolením muslimských šátků (o kterých je tady řeč), byste byl v rozporu s bodem 7)tím, že byste rozlišoval mezi náboženskými pokrývkami hlavy (muslimský šátek) – povoleno , nenáboženskými (např. kšiltovka) – nepovoleno. Tím byste se ocitl v rozporu s bodem 30) , čím se naplní podmínka z článku 16 odstavce (4) LZPS, “je-li takové opatření NEZBYTNÉ k ochraně PRÁV A SVOBOD DRUHÝCH” Protože bod 30) je právem a svobodou druhých, na základě kterého je možné v souladu s platným zněním Listiny základní práv a svobod OMEZIT VÝKON PRÁVA (svobodně projevovat své náboženství nebo víru) ZÁKONEM ( v tomto případě školským zákonem).

  Už tomu trochu rozumíte? M.

  1
  0
 69. Tarok
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 01:07 — Odpovědět

  No tak ono to je jasné, a milionkrat opakovane.
  Nelibi se jim naše pravidla, at tahnou jinam.
  Ano, uznavame svobodu, at si kazdy nosi a dela co chce, v ramci nejakych hranic. Ale nemuzeme prece uznavat svobodu nekomu kdo ji z podstaty sveho presvedceni a nabozenství neuznava a nebude uznavat… takove lidi my tady prece nechceme a nepotrebujeme (nebo ano?).
  To je uplně přesně jako kdyby jste si pod sebou podrezali větev. Nebo jeste stručněji: když víte o někom že je zlodej a do vaseho obchodu zase prisel krast tak mu jiste nepujdete otevrit dvere a otevrit regaly, leda ze by jste byl debil. Když vite že se vám dítě počurává temer nonstop, tak ktery dobrodruh ho bude dávat na bilou kozenou sedacku a jeste bez pliny? Proste jsou veci ktere se logicky neslucuji. Kdyz si tady prijde budhismus, nebo nejaka mantra tantra, co se nesnazi nikomu nic prikazovat, narizovat a rikat co ostatni muzou nebo ne, tak at si tady jsou. Ale muslimove a islam, to neni ten pripad. Oni v momente když jich bude dostatek, tak se zacnou snazit tady vsechno komandovat a rikat co se podle toho jejich alaha muze a co ne. Ted jsou dve, ale co az jich bude 100? 1000?
  Nerikam ze islam je z podstaty nejaky spatny nebo dobry, popravde nevim, ale co vim je ze i kdyby dobry byl, tak minimalne je v poslednich dekadach hodne zneužívany jedinci, kteří si nevazi ani zivota ani svobody. (A že je jich zrejme hodne) Kolik jich je vlastne tech normalnich? Chceme riskovat ze se v budoucnu nase svoboda zmeni v nesvobodu? Chceme riskovat ze by se tady, tak jako i jinde, mohlo objevit par takovych radikalneji smyslejich jedincu kterí neznaji slovo svoboda? To bychom asi nemeli. Pohádka o jezinkách je celkem na místě. 2 prsticky strcime a hned zase pujdeme… Ve finale bychom tu taky mohli mit peklo a chaos. A to my prece Nechceme!
  Dalsi problem je v tom ze oni jsou proste ze zemí kde nabozenství ma vetsi vliv nez statni moc, a pak prijdou do zemi kde vladne stat. No ale oni si proste porad mysli ze to asi funguje tak i tady a bez skrupuli si zacnou vyskakovat ve jmenu nabozenstvi ze oni chcou – oni musi – jinak to nejde.. špatně!! At si uvedomi kde jsou a bud sundaji satky nebo at jdou o dum dal! Pointa na závěr. Do svobodné země nepouštět nikoho kdo neuznává svobodu. A ujasanit si že tady proste rozhoduje stat, ne nabozenstvi.

  1
  0
 70. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 01:44 — Odpovědět

  mankote,no co my se tu ještě nedozvíme, tak dění tam,je pro ČR zcela irelevantní. A jaké dění máte na mysli?? Nu řekněte,tam v Saúdii se děje něco špatného? ale sakra Libicher,takhle se nechat chytit.Kdyby vás tak slyšeli vaši souvěrci,co by si o vás pomysleli,že kritizujete Saúdskou Arábii a její přec báječné poměry?…
  A ještě máte drzost vtipkovat,jestli bych si přál aby to u nás fungovalo jako u nich. Jste žonglér se slovy,to se musí nechat.
  Právě proto se musí udělat vše pro to,aby to zde nebylo jako v Rijádu,Paříži,Malmö atd. Takže nulová tolerance burkám, i ten nejposlednější školní řád, musí být nadřazen nějakým šariím… Opět vám připomínám,že musí panovat oboustranná tolerance,respekt,reciprocita. Mě je v podstatě srdečně jedno co se děje tam u vás v těch muslimstánech na středním východě,kamenujte se,noste si co chcete,stavte mešity do nebe,klidně ať přikážou každému cizímu kdo tam přijede striktně co smí nesmí, ale stejně to vyžadovat i po nich. Není to žádné vámi podsouvané- to máte za to. Já si dobře přečetl ten váš druhý prohnaný bod. Ale znovu po xté připomínám to o tom vzájemném respektu o kterém vy tak rád žvaníte a chcete jej jen po druhých,chápete už konečně? A nebo jinak,vám tedy připadá normální,že tam se musí dodržovat vaše normy,ale zde se domácí vesele podřídí vašim manýrům? A nepleťte do toho budhisty,vietnamce s nimi není problém.
  Minule mě v jedné tv reportáži velmi pobavil jeden generální ředitýlek nějaké strojírenské firmy která měla zakázku tam v Saudistánu”, řekl doslova,dá se tu žít,ale musíte se přizpůsobit. Ještě,že to slovo máme,taky by se mohlo skloňovat jako přihrbit,ohnout hřbet,že? Skoro by se mohlo říct,za Hitlera i za komoušů se dalo žít,chtělo se to jen přizpůsobit. Chápu,že vám jako apologetovi islámu absolutně nedocvaklo,že tou zdánlivě pitomou burkou,šátkem, nejde o nic jiného než o precedens. Je to zároveň i provokace,kolik si toho budou smět dovolit příště,jak moc si budou moci kopnout do otevřených dveřích, to není o dvou pitomých burkách,to je o tom,že ulice (pokud se něco nestane) budou vypadat jako ty v západní evropě. Proč sem emigrují?Proč sem přicházejí,proč vy kolaboranté,nenávidějící vše evropské potažmo české je sem zvete a děláte jim advokáty? Proč neodtáhnete tam k sobě do bohatého luxusního muslimstánu/saudistánu. V každých jiných debatách píšou vám podobní,jak to u vás přenádherně funguje,jak jste bohatí,vzdělaní,kulturní, jak nás převyšujete a jak námi pohrdáte. Nu což, tak se sem propánakrále necpěte,zůstaňte doma. My opravdu nestojíme o to abychom chodil kolem mešit,pořvávajících ímámů,šaria zón,. Já mám právo vás odmítnout i s celým vaším náboženstvím “míru”. Necítím však k vám kvůli tomu ani špetku nenávisti (tak jako vy),jste prostě jiní,zůstaňte tam kde jste,a když už se musíme potkat,tak se vzájemně respektujme. Tedy aby nedocházelo k případům,jako např. na japonském letišti,kde rozzuřený vzteklý muslim šílel,když měla jeho manželka se podrobit běžné kontrole. Nebo v Sydney,kde jiný vyznavač mohameda málem vzteky rozbořil zápaďácko-imperialistický McDonald (kde pracoval a kde se ho někdo dotázal na slaninu. Ať tedy stafraporte nemluvíme pořád jen o tom Rijádu.Kapišto??

  2
  0
 71. J.Formánek
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 03:04 — Odpovědět

  Rijád není irelevantní, o tom vypovídají natažené bílé ručky pohotových intošů snících o bakšiši na svou činnost.

  1
  0
 72. Karel79
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 08:42 — Odpovědět

  Pan Libicher v sobě snoubí hloupost Lenky Berrouche a perfidnost Bronislava Ostřanského. Ačkoli je si nepochybně vědom, že problém postupné invaze agresivní ideologie zvané islám,se děje tzv. salámovou taktikou dílčích kroků, píše, jakoby to nevěděl. A tak jako snaživý apologet islámu píše svoje bludy. Je mi z něj špatně.

  2
  0
 73. Eliška
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 10:58 — Odpovědět

  Prostě islám a jeho zvyky nemají v ČR co dělat, stejně jako lidi z arabských zemí. A když už tady chtějí být, tak jen na návštěvu, žádný povolený pobyty, bydlení tady atd. Kecaj nám tady do všeho a my na svým území se máme podřizovat jim?! Ať si jsou tam kde si ty svoje blbosti zavedli, ne v naší civilizovaný zemi. V jednom kuse se my budeme bát takovýho břečťanu ne?!! My jsme tady doma, oni by se nám taky nepodřídili sakra!!!!

  1
  0
 74. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 12:52 — Odpovědět

  http://wertyzreport.com/2013/11/12/saudska-arabie-vyhostuje-4-miliony-migrantu/
  No tohle, tak copak nám to ta néjbohatší,néjluxusnější,néjlepší Saúdská Arábie vyvádí? Vyhostit milióny emigrantů, safrmente a to ze Saudistánu a spol.nás mravokárně poučovali někteří potrefení,jak jsme mj.nehumánně vyhnali sudetské němce. Takhle zamotat hlavu sluníčkářům,velení EU v Bruselu. Jakpak se k tomu postaví? Budou se mlátit Barrosové,Ashtonové,Kocábové v Bruselu?, přivazovat řetězy,mlátit se s policajty,hladovkářit na protest proti takovému rozhodnutí? A v Británistánu projeví znepokojení které přeroste v ostrý nesouhlas, v Německu pozvednou obočí, OSN výhružně dodá,že jde o nešťastný krok. Ve Francouzistánu od nesouhlasu přejdou k ostrému odmítnutí Saúdského kroku bla bla bla. No a ve finále přejdou ke geniálně spásonosné myšlence, těch 4 mega pěkně rozprostřeme ve střední Evropě, tedy rozuměj Barrosové, van Rompuyouvé,Kocábové si je nenastěhují k sobě dodom,ani je nebudou mít v sousedství, ti zůstanou mimo dosah obohacení. Hezky je nakvartýrují mezi ostatní. Tak co p.Libicher,už máte připraven uklizen byt pro jemenskou rodinu? Njn, to není jen žvanit v kavárně o mezikulturnosti,vstřícnosti,pochopení,kázání o soužití, to chce činy,být příkladem…-)

  1
  0
 75. Erich
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 13:24 — Odpovědět

  Ad 74. Víte, kdysi pan Bush vyrobil tezi, že kdo byť jen nepřímo podporuje či jen spolupracuje s někým podporujícím terorismus, zasluhuje zacházení jak ti teroristé sami. A právě USA drží na SA ochranou ruku. Já jsem již celkem alergický na to, když někdo takový kreténismus z jedné strany hýčká podporuje aby mne tím kreténismem dále strašil a vydíral. Takže zmiňovat SA je vlastně jen připomínání infantility našeho nového bratra a omezenosti všech alpinistů. A ani omylem nepředpokládám, že zrovna M.Libicher by se v této naší nové ikoně vzhlížel a určitě ne v jejich retardovaných chráněncích. Na to je moc inteligentní.

  No a pokud již zmiňujete wertyzre, tak bych doporučoval vybírat to co se nás přímo dotýká:

  http://wertyzreport.com/2013/11/12/max-keiser-obchodni-dohoda-usa-eu-dela-genocidu-legitimnim-obchodnim-modelem/

  1
  1
 76. 12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 13:28 — Odpovědět

  Muslimky mají v pase fotku bez šátku. Viděl jsem na vlastní oči, jak si muslimky při pasové kontrole na okamžik odkládali nakáb, aby mohly být zkontrolovány.

  1
  0
 77. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 13:39 — Odpovědět

  Tady nejsme v USA, tady jsme v Česku, a vaše alergie jsou mi lhostejné. Máte doma nachystaný byt místo plácání na internetu,aby jste mohl přijmout muslimské uprchlíky”? Ti nebudou zvědaví na vaše alergie,pro ně je alfa omega jak se tu co nejvíce roztahovat. Mimochodem oni to mají vůbec zajímavé…,dostat se za každou cestu do Evropy (přes všechny ty Lampedůsy) a pak v Evropě snít o cestě do Mekky…
  USA neřešte. U Vídně před mnoha léty zainteresovaní taky neřešili USA…

  2
  0
 78. gagga
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 14:47 — Odpovědět

  Muslimky? Ale kdeže. Ty dvě dospělé ženy totiž pocházely ze zemí, ve kterých jim jejich verze islámu říká, že muslimka nesmí studovat… a taky jim říká, že pokud se odhalí, přijde za to trest. Takže ony byly hlavně v dost schizofrenní situaci – na jedné straně chtěly údajně studovat, na druhé už je nikdo netrestal za odhalování, ale naopak za zahalování. Těžko říct, co tedy vlastně chtěly. Jistě že to je prezentace toho, jak byly v domovských zemích nesvobodné – kdyby byly svobodné, nikam přece utíkat nemusejí a studují si u nich. A to se to hraje na “muslimskou hrdost” tisíce kilometrů od domova, kde by na ně letěly šutry. Každopádně nijak nepomůžeme “zlepšení postavení muslimských žen ve společnosti” kdesi v Afghánistánu tím, že u nás něco povolíme nebo tu vytáhneme transparenty a budeme skákat po hlavě. Ono na to totiž ten Afghánistán nějak kašle, místo aby se chytnul za nos a řekl si, že asi dělá něco špatně. :D Tím, že se tu povolí mešity apod. ten islám včetně radikálního může pouze získat, bez ohledu na to, jak se sám kde chová ke svým ženám, homosexuálům, nevěřícím atd. Ta iniciativa týkající se konkrétního státu a problému v něm musí přece vycházet zevnitř toho státu samotného, v tomto případě od žen. Chtějí tamní ženy studovat? A myslíte, že by je muži postříleli, kdyby jich tisíce naráz přišly na univerzitu? U nás ty ženské tahle práva taky neměly zadarmo, včetně pravidel etikety. Mimochodem, není potěšující, že je autor článku nezná, pokud jde třeba o babičkovské šátky u nás. Pouze venkovní součást oděvu, uvnitř budov smeká i ta babka. Naopak má-li žena klobouk, který je součástí účesu či jeho rozměry např. neznemožňují výhled ostatním návštěvníkům společenské události, smí si jej v místnosti ponechat na hlavě. Nošení řádového oděvu pak má svá pravidla, do kterých jim nikdo nekecá. Ty dvě dámy ovšem nebyly řádové sestry, ale pouhé věřící. Navíc u nás patří řádovým sestrám určitý typ společenské úcty, smím-li to přirovnat, tak k tomu, jako by ty muslimky řekly v autobuse “pusťte nás sednout, my jsme věřící!”.
  Jinak to braní si do úst lidí nemocných rakovinou, kteří nosí šátky, je od kohokoli opravdu hnus. Ono je to totiž přesně opačný případ, protože ti lidé se zakrývají hlavně kvůli těm pohledům, co na ně společnost vrhá. Takže brát si je do pusy v této souvislosti, když se jinak na ně x let kašle, je dost pokrytecké.

  2
  0
 79. Helichová
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 14:54 — Odpovědět

  Vážený pane Libichere,nebo jak se jmenujete.
  Žasnu a žasnu.Jako holka jsem se dostala s rodiči do Iráku,kde otec přednášel na vysoké škole.Nikdy na ten rok nezapomenu,protože jsem tam zažila vojenský převrat.O krutostech a násilí tady psát nebudu.Muslimové jsou krutí,zlí,nepřizpůsobiví lidé,vnucující každému svojí víru.Jejich tolerance k jiným vírám je naprosto nulová,za celá staletí se nepoučili a ani nechtějí pochopit jiné.Mám kamarádku již 35 let vdanou v Indonezii.Bylo tam kdysi nádherně až do chvíle,kdy si nechali proniknout islám až moc do škol atd.Kamarádky děti chodili normálně oblečené a do smíšených škol.To je ale hudba minulosti.Momentálně když jsem tam byla,jsou ta malá děvčata zabalená jako mumie,bída všude,špína a o tom,že veškeré odpadky plavou v moři se nemá cenu zmiňovat.Oni si tím hlavu nelámou,doplave to přeci k těm bílým a ti si s tím poradí!!Další kamarádka je v Německu,zaměstnaná na sociálním úřadě.Přála bych vám slyšet,jaké mají s muslimy problémy,jak jich mají plné zuby a opravdu se jich začínají bát!Ono je moc hezké odvolávat se na lidská práva,ale chci vás upozornit,že na ta lidská práva máme nárok i my!!!Nesmíme se nechat zotročit jako Němci a pod.Dokud naše děti nebudou chodit normálně oblečené do jejich škol a nikdo je nebude ponižovat tak oni tady budou chodit oblečeni jak to vyžaduje náš školní řád!!Pokud přijdu do cizí země a chci v ní zůstat,musím se chovat jako její občan.Pokud jsem muslim a chci jím být,tak jdu žít tam,kde je muslimská země.Ponechme si svojí národní hrdost i když už jí moc nezbývá!!!Zamyslete se nad tím,jak to dopadá všude,kde muslimům byla dána ta lidská práva!!!Jinak po pročtení všech příspěvků,musím konstatovat,že 90% z nich je trefná!!

  2
  0
 80. Erich
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 16:21 — Odpovědět

  Ad 77. Z USA jsou často ti co podpírají tu ruku se sirkou a já se nemám zajímat?

  Víte moc se tu apeluje na inteligenci ale funguje to asi takto – asi jen islamofobové mají to svaté právo a povinnost použít cokoliv odkudkoliv a z kdykoliv proti objektům svých alergií, jinofobům toto právo odpírají s poukazem na to, že jsme prý v Česku.

  A jen poznámčičku k tomu běžnému odbavování na letišti, co myslíte kolik lidí to ví?

  http://www.project-syndicate.org/commentary/the-fear-profiteers/czech

  0
  1
 81. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 16:51 — Odpovědět

  79. Pojedu do nějakého tatarstánu,abych tam neurážel místní nemám problém se zašátkovat,zapytlovat atd. (ač si o tom v hloubi duše můžu myslet cokoliv). Pojede sem někdo z tatarstánu a domáhá se burek a kdoví čeho. Tak kdo tu má nějaké alergofóbie?! Muslim NENÍ SCHOPNÝ PŘIJMOUT BYŤ NA OKAMŽIK TO,ŽE BY SE PODŘÍDIL JINÝM POMĚRŮM. Muslim není schopen pochopit význam slova tolerance,respekt, ten to má nastavené jen a jen jednostranně. Muslim nemá ani špetku empatie.Proto jsou ve světě tyhle problémy. Sebemenší kritiku bere jako útok proti islámu,a zlostí by prasknul,(ale to není nějaká výtka,oni jsou prostě jiní,já to chápu a respektuju). Co nerespektuju je,že zavádí své móresy (byť by se alespoń zeptali) jestli to místním nebude vadit.
  Mimochodem,slyšel jste,že by se např.z Bahrajnu ozývali nějací jedinci kteří chtějí nemuslimské zóny,že by po místní policii pořvávali Go to hell tak jak to dělají vaši souvěrci Londýnstánu?

  3
  0
 82. Erich
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 18:03 — Odpovědět

  Bahrain, Bahrain? Hádám že tam asi šéfují kamarádi kamarádů našich kamarádů že:

  http://www.jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/22141-bahrajn-vstup-zakazan

  Mí souvěrci??? Ach ano. Když chcete někoho zašlápnout, nejprve ho musíte označit za švába. Ti se přeci zašlapávají a cyklonují. Metastáza se vyřezává, kolaboranti věší, Grogy ve 40 deportuje a staví ke zdi, Martin má z holek v šátku fóbii.

  Empatie co je to za slovíčko? Ví třebas takový Ameriičan, co je empatie, když pro nálety používá eufemismus kinetický útok??

  http://www.lidovky.cz/kineticke-utoky-americane-nevylucuji-vojensky-zasah-v-syrii-ptj-/zpravy-svet.aspx?c=A130719_164724_ln_zahranici_mtr

  A těmi nálety chtěl Američan Saudulláhům a kebulajdě asi předvyčistit polygonek,že? Jasně nás se to netýká, jsme přeci v Česku. Jen by naši někteří nesměli lézt tomuhle peacemakerovi někam.

  1
  1
 83. Paschkönig
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 19:20 — Odpovědět

  82. člověče povolte ty opratě, nebuďte tak amerikofóbní, nebo vás ještě někdo bude podezírat z pokrytectví.Pokud se někdo lehce otře o muslimy,jste první kdo kvičí,že nejsou přec všichni stejní.
  Co máte proti slovu souvěrci? je to běžně užívaný výraz,a vůbec, přestaňte to lakovat do hněda a mluvit o nějakém zašlapávání. Jestli se tu něco zašlapává,tak je to zbytek demokracie, a podílí se na tom kvazikombinace multikulturalistů,salónních marxistů v Evropě, která dává přistěhovalcům (mám na mysli vyznavače náboženství “míru”)naprosté volné pole působnosti. Špinavé čachry Sí Áj Éj se Saudy jsou na jinou debatu. Střet muslimů s ostatním světem není o 11.září, islám lomcuje dveřmi Evropy pořádných set let… Vynechte laskavě ten pejorativní nádech ve slově kolaborant, klidně můžete napsat spolupracovník… Přirovnání islámu k metastáze sedí (bohužel)a sedí též jeho srovnání coby ideologie frapantně podobné nacismu či komunizmu.

  3
  0
 84. plan9
  12.11.2013 – 9 Kislev 5774 v 22:33 — Odpovědět

  dejme tomu, ze se na zemi usadi mimozemstani, kteri maji ve zvyku provadet normalne na verejnosti fretne chrochtobuznovskou kopulaci pri ktere se vylucuji zapachajici hleny z jejich telesnych dutin kapajici na cesty a chodniky nasich mest a vesnic. co s tim? lidi na to nejsou zvykli, mimozemstani to tak na svoji planete delaji uplne bezne. kde je mira tolerance a hranic?!?!

  dejme tomu, ze chce mimozemstan chodit na zdravotku. no telocvik budou bojkotovat, prece naco telocvik obcas staci kopulace na protazeni svalu :-)

  mimozemstan dostuduje, bude asistovat na operacnim sale s lidmi a dalsi mimozemstanem a najednou zacnou kopulovat na operacnim sale, je to problem, nebo pacienta stabilizujem a pockame na konec kopulace, treba jsou mimozemske hleny dokonce lecive pro pacienta :-)

  sam se priznam, ze nevim co s tim.
  asi bych byl jednoznacne proti, kdyby me chtel mimozemstan na ulici taky premlouvat ke kopulaci, nebo by zakazoval telocvik mi, ale ze si oni kopuluji na verejnosti by me mozna ani nevzrusovalo.

  1
  0
 85. Erich
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 09:30 — Odpovědět

  Ad 83 Tak tedy Američan s negativními konotacemi vyvozujícími pocit že úplně každý, to jaksi ne? Ale u muslima ano? Tak jsou tedy stejní nebo ne a kdo smí být stejný a kdo ani náhodou?

  Ano kvičím, jako wilde sau, že militantní islamisty netřeba šanovat, ale normálním lidem – mnohdy jejich obětem, třeba ukázat vlídnou tvář.

  A co třebas toto – mám kámoše, machry co rozšťourají kdejaké mraveniště, kdejaký úl. A protože jsem byl již mnohokrát pobodán a pokousán, vymýšlím sofistikované nákladné metody jak tomu obtěžujícímu hmyzu v tomto nadále zabránit, nejlépe zbavit se ho celkově. A zakládám různá hnutí “mravence v ČR neci” “protivčelí obranou ligu” “antiúl Hradec Králové” co je kůůůl a napadám včelaře protože nedkážu pochopit, jak mohou jít do včel bez kukly, rukavic. A ostaním cpu ty kukly, rukavice, kynetické prostředky proti úlům, deratizační prostředky, zakládám sanační hnutí, chci gazovat.

  Ale já osobně půjdu hledat nějakou dlažební kostku, tak akorát do ruky.

  0
  1
 86. Erich
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 10:17 — Odpovědět

  Ad 84. plan9 – tohle není ta správná paralela protože pro ta děvčata je tlak na to, být bez šátku, stejně frustrující jako nucení ke striptýzu před celou třídou. Řekněte mi, která kultura na Zemi ostrakizuje cizince kvůli jejich neochotě k odhalování se?

  Mám sem prsknout odkaz na to co vše se děje v našich třídách co se stává “běžným”? Ne špatně se mi z některých věcí nedělá, jen to nepovažuji za normální. Ale hlavně chtít po mne někdo, abych tímto způsobem věřejně stvrdil příslušnost ke kolektivu, smečce považoval bych to za útok na mou osobní integritu s příslušnou reakcí – ty laťky máme nastaveny různě.

  Plan9 viz.80 můj odkaz na Naomi Wolf – tohle chceme? To nám přijde normální? Z jedné strany masáž co všechno bylo za komančů eklhaft – udávání fízlování a realita? Ze strachu před buchtama v šátku si necháme lézt do kalhot.

  1
  1
 87. KS
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 12:26 — Odpovědět

  78: Mýlíte se, Somálky by studovat mohly. Kdyby to bylo možné technicky. Ve všech třech částech Somálska je do škol všeho druhu zapsána ani ne polovina dětí, protože rodiče se bojí o jejich bezpečnost. Ze stejného důvodu zmizely během občanské války ženské učitelky (školy bývají přepadány, žáci i učitelé zabíjeni nebo bráni do zajetí jako dětští vojáci a služebné). O něco málo lepší je situace koranických škol, které nemají stabilní budovy a nejsou tak snadno předmětěm přepadení. Ty vyučují kromě náboženství také písmo, somáštinu, aritmetiku apod. Přesto se i do těchto škol většina dětí nikdy nedostane. Dalším problémem je to, že pro somálské kočovníky je škola nedostupná i geograficky. Do školy se nikdy nedostane 47% somálských dívek a 29% somálských chlapců. Přibližně 65% dospělých Somálek a 50% dospělých Somálců do školy vůbec nechodilo – do žádného typu školy. Není ale pravda, že by v tom lidem – i ženám – bránilo “místní pojetí islámu”. Problémy leží někde úplně jinde.

  1
  0
 88. plan9
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 13:00 — Odpovědět

  citace: “….protože pro ta děvčata je tlak na to, být bez šátku, stejně frustrující jako nucení ke striptýzu před celou třídou.”

  ja se priznavam k tomu, ze nevim co s tim.
  kdyz by mela na hlave jen satek, ale co kdyz bude cela zahalena s latkovou mrizkou prez oci, to pak mam za divny pocit, ze nekominukuju s clovekem.

  1
  0
 89. J.Formánek
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 14:43 — Odpovědět

  Striptýzem přeci svá studia na Ruské začala. Třeba maj jejic spolužačky i fotky z mobilu z toho jejich stripýzového období a dají to na net. To pak ta al-Libiho BublinaGate

  utrpí nenávratné škody a islám s Libíkem budou v ČR navždy zesměšněni 1:1.

  1
  0
 90. Bronislav Ostřanský
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 17:45 — Odpovědět

  Zdravím autora a chválím článek.

  0
  2
 91. Erich
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 19:12 — Odpovědět

  Ad 88 Jasně a souhlas, to je již přespříliš. Ale myslím si, že to nebyl tento případ.

  A jen poznámka na okraj – ředitelka se zbavila té nejůčinnější zbraně v boji proti náboženskému fundamentalizmu – umožnit vzdělání ženě – lékařce.

  Já bych raději, aby se na nás v zahraničí nevzpomínalo jako na ty co životy berou, ale na ty, co životy chrání.

  1
  1
 92. Paschkönig
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 20:35 — Odpovědět

  …v boji proti náboženskému fundamentalizmu – umožnit vzdělání ženě – lékařce…
  Začínám mít pocit,že Erich je fundamentalistický šprýmař. Odejít z Afghánistánu od Tálibů (studentů”)))) před jejich fundamentalismem,neboť tam mají muži na starost korán,opium,kamenování,sekání,trtkání oveček, (pozor!nic proti tomu,je to u nich doma) a školám se tam nějak “nedaří”… Nu a milé dívčiny odtamtud odejdou,aby si stejné zvyky pěstovaly i zde,a se stejnou sveřepostí (fundamentem))) se jich i domáhaly. Tak nevím,něco je tu špatně. Ačkoliv jsou známy případy kdy lidé mučení,trýznění komunisty, se komunizmu nezřekly a dál té obludnosti věřili.
  K poslednímu žvastu (91.) -…aby se na nás v zahraničí nevzpomínalo jako na ty co životy berou, ale na ty, co životy chrání… -To opium bude dobrej matroš…

  1
  0
 93. Erich
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 21:07 — Odpovědět

  Ad 92. To trtkání oveček, to mne zajímá. Info o tomto čerpáte z nějaké publikace, lékařské studie, dokumentu či z přebohaté filmové nabídky našich sexshopů?

  Předpokládáte, že lidé raději vzpomínájí těch, co jim vystříleli půlku rodiny než na ty co jim pomohli zachránit ženu, odrodit dítě?

  Pak se ale nedivte, že se budete už jen divit.

  0
  1
 94. Paschkönig
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 21:25 — Odpovědět

  vy jste (podobně jako M.L.) jako Mir.Ransdorf, ten také utíká od tématu,kličkuje a neodpovídá k věci.
  Umíte číst?psal,jsem, (ŽE MI JEJICH ZVYKY NEVADÍ !) samozřejmě pokud jich užívají u sebe doma. Na stránkách,věnovaných islámu se dá asi podobných videí najít dost. Já to jen zmínil! Pro mě za mě,jiný kraj jiný mrav.
  Ale zpátky k podstatné věci.
  Znovu se vás tedy zeptám, před čím,nebo před kým ty dvě dívky utíkaly? (když si stejné móresy chtějí uchovat i v hostitelské zemi???!
  Před čím/před kým odchází davy vyznavačů mohameda, když odchází masově do zemí o kterých sami mluví jako o zemích bezvěrců,lumpů,imperialistů,kolonistů bla bla bla proč nezůstávají v zemích kde mají kolem sebe své tradiční (dejme tomu) hodnoty?

  1
  0
 95. KS
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 22:22 — Odpovědět

  Před čím se utíká ze Somálska, jsem myslím popsala výše. K vašemu podivení, že lidé hledající lepší životní či finanční podmínky nebývají ochotni měnit např. oděvní a náboženské zvyklosti – možná vám k pochopení pomůže příklad tisíců Filipínců a Filipínek, snažících se dostat do Emirátů, Dubaje nebo Bahrajnu nebo alespoň Libanonu – v hostitelských zemích ale samozřejmě také hromadně nekonvertují k islámu a Filipíny navěky věkův nezavrhnou.Stejně tak emigranti z Evropy v 19. a na začátku 20. století do východní Afriky houfně neodhazovali oblečení, byť tehdejší evropská, zejména dámská, móda nebyla pro změnu podnebí zrovna ideální a změna oblékacích “móresů” by z praktického hlediska byla jedině ku prospěchu.

  0
  0
 96. Erich
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 22:32 — Odpovědět

  Ad 94. Takže znovu, má rád tlumené barvy. Trika nenosím, nedej bože něco červeného, to by mi asi praskla žilka. Nutit mi někdo tuto kombinaci, se zlou by se potázal. Takže – chápu šátky.

  A kupodivu, ať jsem byl, kde jsem byl pořád ty tlumené barvy, rozjásaná logoidní trika jen v koši. Pro někoho jak se zdá úchylka, pro mne jen jediná logická volba. Takže – chápu šátky

  Žena v šátku a navíc doktorka, to je pro fanatika tedy nejen talibanského oxymoron, popírající vše jeho snažení. Proto jsou starosti o móresech liché.

  Tak třeba ta Afghánka mohla utíkat před něčím takovýmto:

  Já bych tedy pelášil, až bych si nožky ubrousil.

  Máte rád country?

  http://www.liveleak.com/view?i=c15_1333825385

  0
  1
 97. Paschkönig
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 22:45 — Odpovědět

  KS, jsem to ale tentonc, já málem zapoměl,že v Somálsku kvete islám-)
  Ale vážně, to je jak u debilů. Filipínci převrací Saúdii naruby, zavádí tam Filipinazone”?
  A to už opět odbíháme od toho hlavního,za chvíli tu začnete zase dřistat husákovské-vy bijete černochy, inkvizici, a prckání ministrantů kněžími.
  Já jsem tu před tím stokrát psal,že vše je o vzájemné toleranci a respektu,(chápu,že vy jako muslimové,nebo jednou nohou muslimové máte potíž to pochopit), tedy ještě jednou: O VZÁJEMNÉ TOLERANCI,POCHOPENÍ,RESPEKTU. Já lidsky chápu,že zvyky evropanů nebudou lahodit jinému,proto se budu snažit neprovokovat,ať už oblečením,či něčím jiným. Recipročně k tomu očekávám to samé od druhých,je to tak moc chtít vzájemně se respektovat? Ale abych vám nijak přespříliš nekřivdil,zatím nejhorší věci vymýšlí parta” totálních šílenců z Bruselu, zákazy vánoc,křížků-křížů a desítky dalších případů,odkazů jsou spousty, v tom jsou eurohujeři,sluníčkáři,kolaboranti (pardon spolupracovníci) papežštější než papež, a ve svém úsilí předvádí maximální obludnost.
  (ehm tak šup šup s tím,že v Rijádu mají taky stromeček))))))

  1
  0
 98. aloisie štorc
  13.11.2013 – 10 Kislev 5774 v 23:11 — Odpovědět

  ..když si tak letmo pročítám komentáře, napadá mě, jak by bylo pěkné
  kdyby se paní ředitelka, v Čechách, směla věnovat jen a pouze řízení školy, organizaci a vyučujícím a žákům, bez toho aby prosazovala nějaké
  ideové směry, jakékoli..

  0
  0
 99. KS
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 08:02 — Odpovědět

  Paschkonig: pořád si nerozumíme. Nejde o to “kdo bije čenochy”, ale o to, že lidé ze svých zemí odcházejí většinou kvůli ekonomice nebo bezpečnosti. Pokud by muslimové houfně prchali před islámem, asi by byli mezi žadateli o azyl i Kuvajťané nebo Bahrajnci, jejichž země k “rozvolněným” zrovna nepatří… no, proč nejsou? Je potom přímo hloupé podivovat se nad tím, že se nějaká žena po příchodu do jiné, nahatější kultury, nechce svléknout (Evropanky se taky nesvlékají) – asi stejně, jako byste se divil, že emigranti do USA nepřestali mluvit česky a jíst česká jídla “když před tím přece utekli” (protože před čím by jinak utíkali).
  Filipínci v KSA samozřejmě nic nezavádějí, na to jsou jejich podmínky tam přespříliš otřesné (a to už jsem několikrát obsáhle zmiňovala jinde) – někdo Vašeho argumentačního zrna by ovšem asi poznamenal, že tak hrozné to tam asi mít nebudou, když se tam pořád cpou. Nicméně mimo KSA mají i ve státech Perského zálivu zahraniční pracovníci vlastní kostely (nejnovější tuším v Kataru http://www.panoramio.com/photo/17791280). U nás v Česku se výstavbě mešit říká islamizace, takže předpokládám, že i Katar je nyní plíživě christianizován :-) .
  Mimochodem, “zákaz vánočních stromečků v Bruselu” neexistuje. Vánoční stromečky v Bruselu nikdy zakázány nebyly. Radnice se vloni rozhodla k malým stromečkům a Betému, které byly na tomtéž náměstí umístěny stále(!), v rámci výstavy světla přidat velký strom poněkud kubističtější a světelný místo přírodního. Můžete si počkat, jak to bude letos.

  0
  0
 100. dada
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 10:10 — Odpovědět

  Erichu, nemůžu si pomoct, ale hned při prvním sledování té reportáže na mě ty holky působily jako navedené…
  Chápu Vaši potřebu zastávat se žen, je mi to i sympatické, mnohem víc, než nějaký hon na ošátkovanou nešťastnici z jihu Čech. Ale tohle je trochu jiný případ, aspoň to tak na mě působí.
  Tentokrát se bojím, že to vidíte příliš naivně, že si nedovedete představit, co se v takové skromně a pokorně vypadající ošátkované hlavince může skrývat. Teď jsem vedla diskuzi s jednou takovou na fb, a velice byste se divil, kolik zloby a nenávisti a odhodlání bojovat proti “nám” v ní bylo. Jak se vyjadřovala na adresu Židů, to radši ani nechtějte slyšet.
  Tady ty holky nevypadají, že jejich nejbytostnější touhou je vrátit se domů a pomáhat “svým” jako zdravotní sestry, a tím snad i poukázat na západ v lepším světle. Obávám se, že jejich hlavní poslání je trochu jiné.

  0
  0
 101. Paschkönig
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 11:02 — Odpovědět

  O jakém svlékání to tady pořád žvaníte??!
  Tak před čím tedy utíkají,před islámem,nebo jsou to ekonomické uprchlice,mějte v tom jasno.
  O tom,že jsou podmínky filipínců (a asi nejen jich) otřesné o tom mě vy nemusíte poučovat! V každé diskuzi se vy a vám podobní apologeti snaží stírat druhé tím,jak je to v bohatých musl.státech extra super specijál,jak úžasně dokonalé je islámské finančnictví,jak islámská spol.je dokonalá a lepší než ta ostatní, jak nedávno v jedné šílené debatě muslim Samer Sehadehah v Praze mluvil o tom,že islám má jedno z nejlepších na světě systém starání se o ty druhé v nouzi bla bla, a najednou filipínští otroci, statisíce emigrantů…
  O tom,že v Británistánii mají místo vánočních pohlednic pohlednice se zimnímí,sezónními” pozdravy, o tom,že v alpách odstranili kříž na jedné hoře aby to neuráželo muslimy, o tom,že byl tak nějak zameten svátek sv.Mikuláše,martina atd atd. také jistě nevíte (respektive nechcete vědět) odkazů jsou mraky http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/sankt-martin-und-die-frage-politischer-korrektheit-aid-1.3793438
  Tak přestańte někoho sekýrovat o “nějakém argumentačním zrnu”
  Vy tu islám chcete, já ne. Mám právo ho odmítnout.
  Abychom tuhle debatu ukončili, měli by imigranti dostávat jednoduché tři otázky (a dávám je i vám,odpovězte jedním slovem,bez kličkování,relativizování)
  1.myslíte si,že islám je náboženství které je nadřazené všem ostatním?
  2.myslíte, že kritika,odmítnutí islámu,odstoupení od něho je trestné?
  3.myslíte, že šaria je nadřízená právnímu systému?

  1
  0
 102. Erich
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 16:19 — Odpovědět

  Ad 100. Dado, to devče na FCB, to byla Češka? Já znám ten fanatismus, sice z té druhé strany, ale setkal jsem se s tím, třeba jsem sám takový. Takže pro mne je takovéto uvažování “jakoby normální” vím že fanatismus je asi neléčitelný, prostě je to v nás to jak vnímáme a vyhodnocujeme, věřící lidé budou k tomuto asi více citlivější.

  Jenže tady se fanatismus jako obecný problém neřeší, řeší se podle mého urputně jenom jedna strana problému – dost často také fanaticky.

  Podívejte proč tady v těch debatách nikdo, kdo tak vehementně brojí proti islámu nekritizuje přejímání cizorodých prvků z anglosaského světa? Proč si třeba Paschkönig neveme na paškál Cocacolizované Vánoce? Valentýna? Helloweena? Všechna ta happynózní přání? Ale má starost o Brita a mně Američana vyčítá?

  Na čem jim tak záleží? Co vlastně chtějí bránit když tihle lidé ani nekritizují naši chcípající ekonomiku?

  A podívejte jak si stavíme ohebná pravidla – Paschkönig zmiňuje kopání do vězňů jako nechutný projev totality. Dobrá můžu ho brát vážně. Ale proč se pak diví, že organizace které lijí vězňům na šikmé desce s hlavou v nějnižším bodě vodu do úst a do nosu, organizace které používají při výsleších lámání dlouhých kostí pod dohledem doktora, že toto vše považuji za projevy totalitní? Jednomu se bráníme, ale to druhé mnohdy s otevřenou náručí vítáme

  Ne já se nechci znovu přimykat.

  http://www.ulozto.cz/browse?q=Pro%C4%8D+pot%C5%99ebujeme+demokracii+-+Taxi+na+temnou+stranu+-+dokument+%C4%8CT2+o+Guant%C3%A1namu.mp4&related=1

  0
  1
 103. danny
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 16:49 — Odpovědět

  Na reflexu,p.Drahny pozera do ,,zakulisia”.

  1
  0
 104. Paschkönig
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 16:56 — Odpovědět

  Omlouvám se,že jsem dopředu nenapsal více, samozřejmě,že odmítám exkrementy,jako jsou kokakolizované vánoce,americké exkrementy v tv.atd.,ale tohle vše můžu,nekoupit a vypnout. Já samozřejmě souhlasím s Erich v určitých bodech,že dnešní svět spěje díky určitým kruhům bankovní lóže” ve spolupráci s těmi nejšpinavějšími praktikami tajných služeb,kombinované s “velkým bratrem” ke kolosálnímu průseru.Naprosto odmítám vojenské operace v Afghánistánu. Vše tohle stojí nesmírné ztráty na lidských životech a astronomické sumy peněz,které by se daly účelně využít jinde. Mě se pranic nelíbí to co předvádí pološílení eurohujeři v Bruselstánu. Tyhle zrůdy předčili RVHP na celé čáře.Tak ať mi Erich nepodsouvá tyhle věci.
  Ale zpět k tématu, problém emigrace se dá řešit razítkem… Žádný štráchy. Debata zde se vedla o šátky, naaranžované bublině,aby si sluníčkáři mohli kopat. Zkouší organizovaně s muslimy,kam až můžou zajít,co všechno si můžou dovolit.
  Zde je řeč o islámu,o agresivním,netolerantním,násilném náboženstvím,které přišlo na svět se svými praktikami dávno před tím než svět začali organizovat ty největší zrůdy z bankovních lóží a s pomocí bezskrupulózních všehoschopných lidí” okolo tajných služeb. Ale tohle budu hodnotit opatrně,navíc odmítám všelijaké konspir.teory.
  Znovu připomínám ty tři otázky (ano/ne)

  1
  0
 105. Paschkönig
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 22:03 — Odpovědět

  Světe zboř se, no škandál. Představte si Erichu,KS,Mirku co se nestalo, v muslimské zemi v Norsku si dovolila nějaká bílá nezahalená (nesprávně věřící)coura která co čert nechtěl dělala moderátorku nosit křížek. No nevládkám,sluníčkářům se musely orosit zátylky nad tou hanebností…
  http://www.nrk.no/video/tv_innslag_om_bruken_av_kors_for_nyhestoppleser/2D22056B1F6CB3CC/emne/siv%20kristin%20s%C3%A6llmann/
  http://www.pi-news.net/2013/11/oslo-kreuzverbot-fur-nachrichtensprecherin/
  Kolik muselo být uražených lidí,sepište petice,burcujte,je tu křížekgate.
  Nezapomeňte na sanitku!! Pobodaný Jandera, seriál se sice celkově opravdu nepovedl,a je to slátanina, ale ten díl kde si dovolil Renč nesluníčkově ukázat na móresy našich mírumilovně-tolerantních vyznavačů náboženství míru a lásky… Tak šup šup,máte tu Janderagate.
  Mějte se tu hezky sluníčkově, na dotazy neodpovídáte,. Tak lahve na bar…
  A jeden odkaz na dobrou noc, je taky multikulturně osvěžující
  http://www.ijreview.com/2013/11/94347-game-indication-future-america-may-want-start-packing-bags/

  1
  0
 106. Erich
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 22:36 — Odpovědět

  Ad 104. Tak to jsme v jakémsi částečném průniku pohledů na stávající problémy.

  Ovšem ty dotazy musíte směřovat na Karimu, Lenku, Muslima či dotyčná děvčata.

  Nebojte, já obdobně trápím své okolí. Když se mi zdá, že se někdo snaží moc tlačit na pilu, jen kladu dotazy v rámci probíraného tématu či připomínám sice známé, leč zamlčované. A cynicky,tedy v rámci lítého boje s politickou korektností, nahlas a barvitě popisuji dopady zakomponovaných mechanismů.

  To funguje znamenitě. Tedy na fanatika ne – tam to končívá vulgarizmy, ataky na inteligenci a taky řevem. A takhle tady žijem.

  0
  1
 107. dada
  14.11.2013 – 11 Kislev 5774 v 23:44 — Odpovědět

  http://www.szs-ruska.cz/aktuality2

  Erichu, tady jen ještě pro dokreslení situace…

  Jinak já se ještě snažím rozlišovat mezi fanatikem a zuřivcem… bohužel, jsou fanatikové, kteří umí udržet dekórum, a naopak, zuřivci, kteří vzkypí velice snadno, napáchají tak značné škody, odradí hromadu lidí (třeba těmi výpady a vulgarismy), ale v jádru nejsou špatní, jsou schopní sebereflexe, jde jim o dobrou věc a tak. Prostě není to jednoznačné, možná ti orukavičkovaní fanatici, takoví ti ušlechtilí, jsou ještě mnohem horší, hůře odhalitelní, takoví bystří a vychytralí hadi…

  A nejhorší, když se obojí spojí.

  U islámu mám ten nedobrý dojem, že se tam fanatismus jaksi uhnízdil a spokojeně existuje uvnitř tohoto náboženství, moc muslimů se neobtěžuje proti němu nějak vystupovat, dráždit ho, je mocný, umí se mstít… proto je velice těžké bojovat izolovaně jen s islámským fanatismem. Nikdo ho pořádně neoznačí, nedefinuje, nevaruje před konkrétními lidmi, kteří ho vyznávají, nepacifikuje je… K tomu taková mlžící setkání jako Společný hlas… Pokud se sám islám neumí proti fanatismu vyhranit, pokud s ním staletí koexistuje, žádná velká snaha po nějakém osvícenějším přístupu (o Mutazilitech jsme se přece bavili, jak neslavně dopadli), jak to máme udělat my? Jak léčit pacienta, který se nechce uzdravit?

  0
  0
 108. Dana
  15.11.2013 – 12 Kislev 5774 v 20:03 — Odpovědět

  http://www.szs-ruska.cz/aktuality2
  Studentky nebyly vyloučeny, odešly samy. Celé to vyznívá jako záměrná provokace z jejich strany.

  2
  0
 109. astorc
  15.11.2013 – 12 Kislev 5774 v 21:55 — Odpovědět

  myslím, že ti kteří se vyjadřují ke studiu muslimských dívek
  na zdravotní škole by nezvládli ani první měsíce docházky,
  služba nemocným lidem není obchodní akademie s nalakovanými nehtíky,
  tady vidím spíše důvody ukončení studia…

  1
  0
 110. Miroslav Libicher
  16.11.2013 – 13 Kislev 5774 v 02:16 — Odpovědět

  Bronislav Ostřanský: Byť tuším, že od této chvíle je můj status arcinepřítele islamoklastů stvrzen, tak zcela neironicky děkuji :)

  0
  2
 111. astorc
  16.11.2013 – 13 Kislev 5774 v 13:55 — Odpovědět

  zdravotní sestra (bratr),(řádová sestra), nepotřebuje hodiny tělocviku,
  základním předpokladem pro péči o nemocného je respekt k člověku,(úcta)
  až technickými odbornostmi získává zdravotniký odznak, titul.
  (to nic neříká o postojích řádových sester například k neprovdaným rodičkám a podobně)
  zdravotník by měl mít možnost vystudovat pokud respektuje nadřízené.

  2
  0
 112. Martin Konvička
  18.11.2013 – 15 Kislev 5774 v 14:56 — Odpovědět

  Libi

  brouk Pytlík nemůže být “arcinepřítel” – brouk Pytlík je prostě brouk Pytlík.

  1
  0
 113. dada
  19.11.2013 – 16 Kislev 5774 v 18:50 — Odpovědět

  ad 102.
  Erichu, jak jste se ptal, jestli ta muslimka je Češka, nevím, píše slovensky, asi odtud pochází, její praděda, který zažil Hitlera a tvrdil, že Hitler sice naházel Židy do kabele, ale nezavřel ji a to byla chyba, předpokládám byl asi Slovák, ale kde teď žije ona, opravdu nevím. Jestli si chcete udělat obrázek a máte trpělivost se tím probírat, tady to je:

  https://www.facebook.com/#!/sara1974sara/posts/671929139497949?comment_id=7132360&offset=0&total_comments=215&notif_t=share_reply

  0
  0
 114. dada
  21.11.2013 – 18 Kislev 5774 v 12:25 — Odpovědět

  Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká solidní opravdu promultikulturně založená organizace (nebo aspoň jednotlivci), kteří jednoduše podchycují opravdu agresivní nesnášenlivé rysy jednotlivých kultur (náboženství) a nějakým způsobem se snaží zasahovat proti nim (nebo minimálně před nimi varovat). Zatím vidím jen bandu kvákalů, kteří mají mizivé rozlišovací schopnosti a věnují se spíš hájení svých pofiderních vzdušných zámků, než že by je zajímaly skutečné osudy lidí.

  1
  0
 115. astorc
  25.11.2013 – 22 Kislev 5774 v 21:01 — Odpovědět

  tedy ještě jednou, zdravotník by měl mít možnost vystudovat pokud plně respektuje své nadřízené
  je pro mne těžko představitelné, že sestřička neposlechne pokynu lékaře židovského vyznání nebo vrchní sestru s křížkem na hrudi
  tedy uposlechne nebo neuposlechne jinověrce?

  2
  0
 116. honza
  9.12.2013 – 6 Tevet 5774 v 10:11 — Odpovědět

  ty dve divenky pry byly upozornene, ze satek na hlave ve skole mit nemuzou a obe s tim souhlasily. Na praxi pry satky nenosily a to jim taky nevadilo. Po kratkem case vsak prisly se satky na hlavach do skoly a najednou, jakoby o zadnem zakazu nevedely. Podle me slo o pouhou provokaci ci test co vsechno si nechame libit a zaroven protlacit vic prav pro islamidla do CR. Kolik zen v CR nosi satky z nabozenskych duvodu? Autor clanku bude s nejvetsi milovnik islamu. At se tedy sebere a tahne si obdivovat islam do jeho prirozeneho prostredi. Ja ac neverici, se budu modlit, aby mu tam nekdo neurizl kebuli.

  2
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Úspěch je nutno potrestat

Další článek

Někde ty prachy musí být