Zdroj: Shekel

Jsem sympatizant Izraele, třebaže nesouhlasím se vším, co dělá. Prostě mě trápí ta otřesná celosvětová kampaň proti Židům a jejich neustále ohroženému státu. Zároveň ale nejsem na straně těch, co tady pořád bojují proti islámu a hází všechny muslimy do jednoho pytle. Proto bych chtěl říci:

Opravdu mě iritují generalizující soudy o islámu jako o nebezpečné víře. Tam, kde islám vyznávají kulturní a mírumilovní lidé, tam s ním nejsou žádné potíže. Problém není v islámu, ale ve fanatismu nekulturních a zaostalých lidí. Křesťanství v osmém a devátém století v podání germánských kmenů, mimo jiné Franků, bylo otřesně militantní. Jeho představitelé včetně Karla Velikého páchali strašné zločiny ve jménu Krista. Hlavně proti Sasům. Jednalo se zjevně o genocidu. A v té samé době přitom kvetla překrásná a velkolepá křesťanská kultura v irských klášterech. Asi od 9. do 12. století byla islámská kultura zejména na španělském území tou nejvzdělanější a nejchytřejší kulturou na světě. Díky ní máme třeba algebru. Oni nám předali z Orientu naše dnešní číslovky. A od nich jsme si museli v 15. a v 16. století přeložit zpátky většinu řecké literatury. Protože křesťanští fanatici ji z velké části v raném středověku zlikvidovali. Aristotela známe skoro celého jen díky islámským učencům.

Problém není v konkrétní náboženské víře. Víra může být v životě člověka velmi pozitivní věcí. Jen ovšem tehdy, když je otevřená a tolerantní. Pak přináší velké věci. Ale může být i zdůvodněním nenávisti a zločinů. Problémem, který sužuje lidstvo je fanatismus a zabedněnost. Nikoli islám, nikoli křesťanství a nikoli judaismus. Dokonce i ateismus, který ve 20. století přinesl nejvíce krutosti, mnohem více než všechna náboženství dohromady, může být neškodný, když je postavený na toleranci a velkorysosti. A to je hlavní úkol člověka všude na světě. V tomto smyslu věřím na univerzální hodnoty.

Autor: Pavel Šafr

Zdroj: Facebook

10 Komentářů

 1. plan9
  18.8.2014 – 22 Av 5774 v 17:33 — Odpovědět

  citace:
  Dokonce i ateismus, který ve 20. století přinesl nejvíce krutosti, mnohem více než všechna náboženství dohromady, může být neškodný, když je postavený na toleranci a velkorysosti. A to je hlavní úkol člověka všude na světě. V tomto smyslu věřím na univerzální hodnoty.

  prosim o doplneni univerzalnich hodnot? co treba kdyz islamsky klerik pronesl, ze pokud se lidska prava prici koranu, zakonu saria atd. tak jsou lidska prava chybna.

  i jako levicak a radikalni ateista tak podporuji izrael, protoze tam aspon nejak funguje demokracie, svoboda slova, lze tam zit sekularne.

  0
  0
 2. Erich
  19.8.2014 – 23 Av 5774 v 11:08 — Odpovědět

  Vidíte, já znám pár lidí, pro které neexistuje nic než Bible. Jakékoliv uvažování mimo její rámec berou pomalu jako vzpouru, podrývání autority, posedlost. A pokud poukážete v určitém kontextu na naše občas zrovna ne moc férové chování, které je zdůvodňováno tisíce let starými texty, dozvíte se něco o zas…ém humanismu.

  Otázkou zůstává, jaký vliv mají takto uvažující lidé.

  0
  0
 3. Dominik Stodůlka
  19.8.2014 – 23 Av 5774 v 21:13 — Odpovědět

  Co se týče toho, jak byla odlišná násilná kultura Germánů od krásné klášterní kultury irských Keltů, je vhodné zmínit, že Germáni a irští Keltové byli stoupenci odlišných větví křesťanství. Ačkoliv to ne každý ví, irští Keltové následovali východní (pravoslavnou neboli orthodoxní) křesťansku tradici, což způsobovalo odlišnou kulturu i spirituální tradici oproti “papežským křesťanům”, i sepětí s kláštery, které je pro Pravoslaví typické. Pravoslavná Církev dodnes považuje zánik irské duchovní tradice a její nahrazení římským katolicismem za jednu z největších ztrát, dodnes si připomínáme tuto zaniklou formu Pravoslaví.

  A co se týče toho, že islámská kultura nám v 15. a 16. století umožnila přístup k moha spisům, to je jistě pravda. Bylo to mimo jiné díky tomu, že roku 1453 osmanští muslimové dobyli vysoce vyspělou pravoslavnou Byzantskou říši, znesvětili Chrám, vydrancovali Konstantinopol a dostali se k mnoha knihám a spisům, které jim umožnily rozkvět.

  0
  0
 4. woodoo
  19.8.2014 – 23 Av 5774 v 21:22 — Odpovědět

  Ad 3) Dominik Stodůlka: To lze podepsat. Co neukradli, neměli. “O)

  0
  0
 5. danny
  20.8.2014 – 24 Av 5774 v 07:16 — Odpovědět

  že írsky Kelt nasledoval pravoslavie sa javí dost retrospektívne skreslené.Rozkvet monasticizmu može mat uplne iné zaklady.Irska duša mi napovedala(smile),že ide skor o prispenie írskej povahy,ktorá ma sklon k askéze a silné a prítažlivé osobnosti slavnych zakladatelov kláštorov.Od sv.Finniana a jeho dvanástich žiakov s Clonardu.(Rím ustanovil biskupa už r.431).
  Protirečenie sa objavuje aj v tom,že Kelti(irskí)zohrali vyznam pri obrode vzdelanosti v Europe,za vlády Karla Velkého.
  Tiež sa objavuje trošku,,zvačšenie”významu dobitia Konstantinopolu.Už od roku(okolo)začal rozvoj systému ,,devširme”.Odvod krestanskych chlapcov do vojska i administratívy(nevydarenec Skanderbeg,smile).Hodža Efendi napsal:,,Najsalávnejši…po jednaní so svojími došiel k záveru,že do služieb by sa mali vyberat deti neveriacich.Islámske náboženstvo sa može nielen zušlachtit….zakrátko sa prostredníctvom islámu preslávili tisíce neveriacich.”
  A za sedem tyždnov obliehania sa 29.mája podarilo ,,Janičiarom (yeni ceri)mesto ovládnut.

  0
  0
 6. Dominik Stodůlka
  20.8.2014 – 24 Av 5774 v 11:23 — Odpovědět

  ad 6) Je docela možné, že Keltové měli k asketickému způsobu života poměrně blízko sami od sebe, nicméně stejně tak je známo, že byli silně inspirováni egyptskými pouštními mnichy při Alexandrijském patriarchátu (tzv. Otcové pouště), rovněž jejich kláštery odpovídaly egyptským nebo syrským pouštním monastýrům (http://www.getsemany.cz/node/1690). Rovněž jejich způsob výpočtu Paschy a další liturgické prvky (např. že duchovní musí mít během bohoslužby na oděvu střapce, jak vyžaduje Mojžíšův zákon (viz omophorion, pravoslavný kněžský šál zakončený střapci: https://groups.yahoo.com/neo/groups/CeltList/conversations/topics/68175) odpovídaly víceméně východní (pravoslavné) tradici.

  Samozřejmě, irští Keltové se nemohli hlásit přímo k Pravoslavné Církvi, protože Církev byla až do poloviny 11. století formálně jednotná, nicméně už pár set let před definitivním rozkolem lze jasně vidět odlišnost obou větví křesťanství, můžeme tedy mluvit o proto-pravoslavné Církvi a proto-katolické. A keltské křesťanství odpovídalo svou tradicí Pravoslaví, proto se studenti pravoslavné teologie dodnes učí o keltském křesťanství (viz http://www.htf.cuni.cz/HTF-87.html v dolní části stránky). Koneckonců, klášterní tradice existuje v Pravoslaví dodnes, mniši z významných starobylých klášterů mají často větší autoritu než-li patriarcha (např. Svatohorské kláštery na hoře Athos, nebo Valaamský klášter v Karélii.), podobně také pravoslavní duchovní dodnes nosí na liturgických oděvech střapce, jako to dělali i Keltové.

  0
  0
 7. danny
  20.8.2014 – 24 Av 5774 v 15:01 — Odpovědět

  Ono tam treba asi pristupovat slovíčkom viac-memej.Lebo staré irske kláštory sa podobali skor mníšskym osadam v udolí Nílu alebo ostrova Lérins.Aj slovo monasterium prevzaté do írštiny ako muintir,značilo spoločenstvo,nie budovy kláštorné.Na podporu argumentu o význame povahy može naznačit,že v Irsku nezomrel mučedníckou smrtou žiadny vierozvest.Iri mali zelene mučedníctvo(postenie a tvrdá práca).
  Roziel torzure.Sv.Jan,Rím sv.Petra,a na východe sv.Pavla.Potvrdenie východného vplyvu sa nenchádza ani u Bedu Venerabila.(hlavnom prameni odlišností Irov).
  Výpočet Paschy bol v rozdielnosti solárneho a lunárneho kalendára.Nikajský koncil prijal(325)výpočet Alexandrijcov.Ale až tabulky Viktora s Akvitánie(457)A Dionýsia Exigua(525)priviedli Rím k alexandrijskému cyklu.A Iri medzitým prijali starší rímsky cyklus.(Romana supputatio vetus).
  ,,Mniší maju dodnes vačšiu autoritu ako patriarcha”u Irov bola tendencia volit opata,ktorý mal príbuzenský vztah k zakladatelom kláštora.Alebo podradenost biskupa opatovi?
  Columbanus:,,Medzi nami,Irmi,nasledovníkmi sv,Pavla a Petra,ktorí žijeme na samom kraji sveta,sa nikdy nevyskytol jediný heretik albo schizmatik.”(další malý rozdiel).
  Ale koniec koncov monasticizmus prešiel k nám cez pušte Orientu.(od džinistov a buddhistov?smile)

  0
  0
 8. Dominik Stodůlka
  20.8.2014 – 24 Av 5774 v 20:38 — Odpovědět

  ad 7) ,,Mniší maju dodnes vačšiu autoritu ako patriarcha”

  Mniši nejsou rozhodně oficiálně nadřazeni patriarchovi. Nicméně kvůli jejich zbožnému životu a sebeobětování si jich mnozí pravoslavní věřící váží více než-li některých vysokých hierarchů. V minulosti také párkrát došlo k tomu, že někteří vysocí hierarchové opustili tradiční víru, a byli to právě mniši, kteří se postavili na obranu našich tradic a čistoty víry, což jim také přidává na prestiži. Kromě toho, některé kláštery také mají výjimečnou důležitost díky tomu, že uchovávají důležité relikvie. (Např. klášter na Sinaji uchovává keř, ve kterém se Hospodin zjevil Mojžíšovi.) Proto to, jakou má konkrétní patriarcha autoritu, je do určité míry také dáno tím, jestli má podporu významných klášterů.

  Co se týče irského křesťanství, skutečně je pravda, že zde jsou určité odlišnosti od ostatního Pravoslaví. Nicméně je nepochybné, že irská tradice byla bližší pravoslavné praxi než katolicismu. Navíc Pravoslavná Církev není tak striktně uniformní, v rámci Pravoslaví dodnes existují jisté menší rozdíly mezi jednotlivými tradicemi (např. mezi řeckou a slovanskou), my v tom nevidíme takový problém.

  A co se týče toho, že mnišská tradice přišla z buddhismu, nevím, proč by musela být buddhistického původu. Podklady pro opuštění světa a oddání se askezi a modlitbě najdeme přímo v Novém Zákoně: Jan Křtitel strávil značný čas asketickým životem v poušti, podobně prošel pouštními zkouškami také Ježíš. Monasticismus tedy může být novozákonního původu. Kromě toho, jistou formu monasticismu praktikovali i někteří esejští Židé. Askeze a odloučení se od světa tedy rozhodně nebylo doménou pouze buddhistů.

  0
  0
 9. danny
  21.8.2014 – 25 Av 5774 v 07:50 — Odpovědět

  Iri nasledovali orho-tradíciu aj v symbole kruhu spájajuceho ramená kríža?smile.Pravdepodobnejšia je tá blízkost.
  Ale zaujímal ma povod.U Irov som narazil na spojitost s Taranisom.U ortho ma zaujala postava zo zadnej strany a symbol po pravej i lavej strane.A vpredu rozdelenie na štyri časti?(sviatky?)dík.

  0
  0
 10. Dominik Stodůlka
  21.8.2014 – 25 Av 5774 v 19:33 — Odpovědět

  ad 9) Nejspíše narážíte na to, že kříž obklopený kruhem byl v keltském předkřesťanském období pohanským symbolem. To je sice pravda, to ovšem neznamená, že jde výhradně o pohanský symbol.

  V egyptském křesťanském prostředí byl kříž s rameny spojenými kruhem také běžný, používá se dodnes také mnohdy v Řecké pravoslavné církvi (http://framework.latimes.com/2011/01/07/the-week-in-pictures-19/#/0), najdete ho méně často i ve slovanských pravoslavných církvích (http://www.shutterstock.com/cs/pic-95672476/stock-photo-orthodox-christian-cross-on-against-the-sky.html?src=zp5XK3PrkJHwSGjhjRwjSw-1-34; http://www.amazon.com/Orthodox-Baptismal-Authentic-Reproduction-Museum/dp/B00GS609VA). Kříž obklopený kruhem je v pravoslavné tradici symbolem Ježíše Krista, proto ho najdete také na každé pravoslavné ikoně za Ježíšovou hlavou.

  Co se týče toho, že jste viděl irský kříž s pohanským motivem, skutečně takové existují. Stejně tak ovšem existuje mnoho keltských křížů, které pohanské motivy nemají. Neznamená to, že by všichni Keltové byli skrytí pohané. Někteří z nich však možná ano.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Manipulativní zpravodajství České televize o konfliktu v Izraeli

Další článek

Aktuálně! Irácký premiér ohlásil rezignaci