Zdroj: skutecnosti.cz

Dobrý den,představte si, že uzavřete se stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou řekněme 400 000 Kč. Při uzavření smlouvy spořitelně jako poplatek odevzdáte 1% z cílové částky, tedy 4 000 Kč. Běžná praxe. A spořitelna vám smlouvu o dva měsíce později vypoví s tím, že na to má právo, ale těch 4000 Kč si nechá.

Absurdní?

Tak přesně totéž mi provedla Wuestenrot, akorát se jednalo o jiný časový úsek a jinou sumu.

Poté co mně a celé mé rodině vypověděli smlouvy o stavebním spoření jsem jim poslal následující dopis:

Dobrý den,

dostal jsem, a se mnou celá rodina (4 smlouvy o stavebním spoření), výpovědi smluv o stavebním spoření. Zdaleka jsme ještě nedosáhli cílové částky. Při uzavírání smluv jste si vzali poplatek 1% z cílové částky. Když nám teď smlouvy rušíte, předpokládám, že vrátíte i to 1% z rozdílu mezi v současné době naspořenými prostředky a smluvně uzavřenou cílovou částkou. Např. u mé smlouvy 24059314 je cílová částka 360 000,- Kč, k 31.12.2013 bylo naspořeno 269 727,- Kč. Něco tam ještě přibylo, ale řekněme že k okamžiku výpovědi smlouvy je tam 275 000,- Kč. Měl bych tedy od vás dostat zpět 850,- Kč jako vratku poplatku.

Vyjádřete se k tomu prosím.

Jistě si sami domyslíte, že mi spořitelna slušnou formou řekla, že nic vracet nebude, že mám smůlu.

Obrátil jsem se na dohled ČNB, kde jsem jim celou situaci popsal. Jejich reakce:

 Praze dne 11. června 2014
                                                                                  Vyřizuje: JUDr. Vlastimil Večerník
                                                                                  Sp.:  2014 / 425 / 170
                                                                                  Č.j.:  2014 / 004440 / CNB / 170
Mailová adresa: tflaska@seznam.cz
Vážený pane Flaško,
Česká národní banka (dále jen „ČNB“), Samostatný odbor ochrany spotřebitele, obdržela Vaše podání ve věci výpovědi smlouvy o stavebním spoření č. 24059314 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena s Wüstenrot – stavební spořitelnou a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 (dále jen „Spořitelna“). Předmětem Vašeho podání je též vrácení části poplatku za uzavření smlouvy, protože cílové částky na Smlouvě dosud nebylo dosaženo. Dále z Vašeho podání vyplývá, že obdobně se vztahuje i na další tři smlouvy, které mají uzavřeny členové Vaší rodiny.
S využitím všech informací, které Vám byly sděleny e-mailem ze dne 26. 5. 2014 č.j. 2014/2465/170, a navazujíc na ně Vám ČNB opakuje, že jen ve světle dříve uvedených předpisů byl Váš přípis posouzen, s tím, že ČNB není oprávněna zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi subjekty finančního trhu a jejich klienty a rozhodovat spory mezi nimi; k tomu je oprávněn pouze soud. Dohled, který ČNB vykonává, jí dává oprávnění k dohledu nad povinnostmi dohlížených subjektů, pokud jsou jim povinnosti stanoveny normou veřejného práva. ČNB tedy nemůže rozhodnout o platnosti či neplatnosti výpovědi Vaší smlouvy o stavebním spoření ze strany Spořitelny, neboť to je věcí soukromoprávní.
Smlouva č. 24059314 z 22. 10. 2003 i její dodatek z 15. 11. 2010, jímž byla navýšena cílová částka, patří do skupiny smluv, jimž Spořitelna vypověděla smlouvy a odůvodnila svůj postup příslušným ustanovením obchodních podmínek. K Vašemu požadavku na vrácení „nespotřebované části“ poplatku za uzavření smlouvy, resp. za zvýšení cílové částky lze uvést, že i tento je věcí soukromoprávní a orgánem, který je oprávněn po posouzení všech podkladů vydat rozhodnutí zavazující obě strany případného sporu, je pouze soud. Lze dodat, že Vaše smlouva, protože u ní nedošlo k navýšení cílové částky v období mezi 1. 1. a 8. 2. 2013, nepatří mezi smlouvy, u nichž Spořitelna svým obchodním rozhodnutím, tedy nikoli z důvodu její právní povinnosti, „nespotřebovanou“ část poplatku svým klientům vrací.
ČNB nicméně využila předmět Vašeho podání ve své dohledové činnosti. V této souvislosti je však povinna Vám sdělit, že co do obsahu působení dohledového orgánu vůči dohlíženým subjektům je vázána zákonnou povinností mlčenlivosti, případně též ochranou osobních údajů třetích osob a tedy není oprávněna o něm cokoli bližšího sdělovat.
Vážený pane Flaško, ČNB děkuje za Vaše podání, které považuje za prospěšné pro svoji dohledovou činnost a spolu s tím Vám sděluje, že je považuje za vyřízené.
S pozdravem
JUDr. Helena Kolmanová
ředitelka
Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Česká národní banka

V této fázi by mi tak zbývalo se tedy obrátit již jedině na soud. To vzhledem ke sporné sumě nepřichází v úvahu. Kvůli necelému 1000 Kč se soudit nebudu. Ale v případě naší rodiny je to 4 x totéž, ale to by znamenalo 4 soudní spory. A dle mě si jsou toho banky moc dobře vědomy a proto takto postupují.

Autor: Tomáš Flaška

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Veřejná přednáška Orientálního ústavu AV ČR z cyklu „Orient zblízka“,

Další článek

70 let od smrti Nepřítele Říše