Zdroj: cilka.cz

Pokud se hlouběji zabýváte kategorií šmirat ha-lašon, tedy „ostrahy jazyka“, kterou, když povolíme anebo ji zanedbáme, pácháme přestupky více než smrtelné, zejména však přestupky vraždící, rouhačské a smilné, nemohli jste nenarazit na pokyn 141. žalmu.Polož stráž k ústům mým, ostříhej branku mých rtů …“

Prvoplánově je tento požadavek jasný. Slušnej člověk, by měl nejen sebe ale i Hospodářem svěřené nářadí opečovávat natolik, aby se nezaneřádilo.

Kategorie *šmirat jde dokonce tak daleko, že nevidí příliš ráda,  ani když se panu Sedláčkovi (to je ten, co si šel pro vyznamenání ve fleesu) začne s neodolatelným smyslem pro nadsázku a zároveň i smyslem pro škodolibé glosování nedobra říkat zničehonic pan „Tepláček“. Tóře ale rozumíme. Chrání nás před pochybením hanlivě komentovat výtvory Panovníka. Tedy i jeho stvoření. U těch nižších to děláme, kreativně  – kopytník, sleziník, jaterník, lelek, pásovec, ježura. Stvoření dostane jméno a zároveň si ho označujeme podle vlastnosti. To nebolí. Zatímco  „tlustoprd“, „opice“, „chromajzl“ „slepýš“ anebo „pihoun“ mohou toho, kdo „popisu“ odpovídá, zabolet. A my bychom měli zkoušet vesmír spíš harmonizovat, ne zraňovat.

Bigotnímu by se skoro jakoby zazdálo, že by křesťan anebo žid měli mluvit jakýmsi svatouškovským ptydepem, horším než je polticky-korektní čeština naší současné slaměné demokracie.  Ale to je omyl. Mluvit bez *taamim (bez koření,bez příchuti)? Něco takového přece tóra po synech člověka vůbec nevyžaduje. Důkaz? Židovská anekdota! Ne snad, že by byla plná hrubostí anebo dokonce  koprolálií, ale rozhodně respektuje „kořeníčko“ a smysl pro nadsázku (taamim).

A jak je vesmír ten složitý ekologický, ekonomický i morální koktejl, na který nelze bigotně uplatnit jen jeden koán z bohatého pletiva biblického poselství, je tu případného svatouškovského pa-jazyka také velice přísná kategorie o napomínání. (Její pravidla –  nejprve mezi čtyřma očima, pak před svědky, pak veřejně – a když to nepomůže, tak veřejně poukázat i za senu posměchu – nebudu opakovat. Vy je znáte.)

A tím se najednou dostáváme i k pochopení toho, co po nás žádá *šmirat.. aniž by život a jazyk ztratily chuť.  Dílo Sladkého požehnaného prostě hanobit nelze, a přesto není zakázáno dát tepláčkovi jeho přezdívku. Protože tím se neposmíváme jemu (stvoření), ale jeho selhání. Jeho svobodně zvolenému a vykonanému činu!!!

Kabala, která nečaruje ani nevyrábí Golemy, jenom se poctivě ptá po smyslu stvoření a taky utváření a kreativity,  jde ještě dále.  Mapuje tzv. „cestu blesku“, tedy onen proces od myšlenky ke slovu (logos). Vždyť i model chrámu anebo štrůdlu se nejprve narodí v palici, srdce ho pak nezřídka okoření pohnutkou, a teprve potom někde za vrátky retů zazní to konkrétní slovo: chrám, voda, štrúdl.  I s patřičnou příchutí. Příchutí nápadu, žízně anebo volání během požáru, anebo jen příchutí volby, co na sváteční stůl tento šábes.

Odtud je už jen kousek k nástroji a k modlitbě. Modlitba není jen velebení a modlikání (prosíkání o pomoc nám či ostatním), z pohledu tradice je to taky tvorba. I předkládáním správných slov během modlitby přece formátujeme vesmír. Napomáháme štrúdlům, vodě i chrámu.

Netvrdím, že v nouzi nelze vykopat základy i lopatkou od hnoje anebo upéct štrúdl na plechu plném slepičinců. Ale to jen v nouzi nejvyšší, zatímco původní pohnutka  by měla být a určitěbyla maličko jiná. Takových případů, co dělat v nouzi anebo ve spěchu,když okolnosti tlačí (šaa ha-dochak), je halacha naditá tak tučně jako poctivé zabíjačkové jelito. Vždy ale říká, vyřiď si to s Nebesy, nehřeš na okolnosti a konej tak, jako bys měl možnost konat richtig.

Nejrůznější čumílky a zesměšňovače jidiškajt jistě zaujmou detailně přesné předpisy co dělat, když zahájíme modlení a ucítíme lejno. Zda čtyři lokte popojít anebo se nemodlit? A co když už je suché (a tedy nepáchnoucí)? Rozumný ale hned pochopí, že tady přeci nejde o centimetry, ale o pohnutku.

Ergo, nejde o to, jak a čím si nástroj zašpiníme, ale proč k tomu došlo. Je to úplně stejné jako s těmi opicemi a tlustoprdy.  Kolikrát jsem o Františce řekl, že je to malá milá opice, a určitě to nebolelo ani Nebesa ani ji. Stejně tak, říct někomu, kdo jen žere a válí se, že „není tak tlustej“, je větší selhání, než pojmenování pravdy. Jinými slovy pohnutka. Vždycky jen pohnutka!!

 

Okorali jsme. To bez debat. Naše slovníky jsou neukázněné. To ale není omluva, spíš znamení doby a určitý projev strachu. Strachu být křehký, být zranitelný, být člověk. Mluvíme „drsňácky“, protože jsme zapomněli, jak obrovskou tvořitelskou moc má slovo. Mluvíme „drsňácky“, protože máme strach být křehcí. A možná i strach z toho, že křehcí jsme.  Možná i jako protest proti dvojitému jazyku našich rodičů, s jednou pravdou na doma a druhou do školy.

Jakou ale pohnutku anebo jakou míru křehkosti si chtějí vybudovat ti, co řeší, zda se může či nemůže vyslovit ostřejší slovo v oficiálním papalášském projevu. Jakou pohnutku a míru křehkosti, ba dokonce i vkusu a nezbytné soudnosti mají ti, kdo namísto hledání pravdy a soudu, hledají statistické počty výskytu vulgarit za  brankami rtů různých dalších papalášů?  Řešíme nejrůznější důvody a para-důvody, proč z úst  šmíráka z Vysočiny zazněl kanál. Bylo to záměrné? Důsledek demence anebo alkoholu? Zášť a mstivost?  A nemá na to právo, jako každej jinej chlap v hospodě? Tak nebuďme pokrytci,takhle se prostě mluví?

Halacha, kabala i musar hovoří jasně.  Ptej se a posuzuje také prizmatem pohnutky!! Bez jejího poznání (a pokud možno zdokladovaného poznání) nikoho ani nesuď ani neomilostňuj.

Ono se totiž občas nějaké to hovno na košili skutečně přilepí. Někdy se někdo skutečně chová jako tlustoprd anebo kokot. Pak je nutno to také vyslovit… Na slovu samotném nezáleží, pokud se narodilo čisté.  Naopak bylo-li oplzlé, mstivé a nechutné už u svého zrodu, pak i „kočička, bobřík anebo pusinka“ – slůvka naprosto nezávadná, budou oplzlá svou pohnutkou a  tvrdým *lašonem.  A naopak tvrzení „ten oplzlý stařec mluvil jak nejhorší šmírák“ – čistou pravdou.

Autor: Jaroslav Achab Haidler

117 Komentářů

 1. Dominik Stodůlka
  7.11.2014 – 14 Heshvan 5775 v 00:14 — Odpovědět

  Ve všech žalmech se dají najít velmi zajímavé a fascinující myšlenky, a taky mohou pomoci na některé věci vrhnout úplně jiné světlo.

  Kdybychom např. vzali pouze samotný Nový Zákon, apoštol Pavel se v něm na vícero místech vyjadřuje ve smyslu, že Zákon byl přibit na kříž, dodržování většiny starozákonních zvyklostí už není třeba apod. Pak by ovšem mohla vyvstat otázka, proč konkrétně pravoslavní dodržují mnohé starozákonní tradice, když už vlastně nemusí?

  Ale pak si přečtete žalm č. 19, kde se píše: “Zákon B-ží je dokonalý a duši občerstvuje, svědectví B-ží je pravé a moudrost i prostému dává. Příkazy B-ží jsou přímé a potěšující srdce. Přikázání B-ží jsou ryzí a dávají světlo očím.”

  Z toho je zjevné, že bychom neměli přikázání chápat negativně, neboť plnění přikázání je naopak potěšující. A tudíž je dobrý důvod je plnit, dokonce i kdyby to už nebylo potřeba. Plnění “vnějškových přikázání” je negativní pouze v případě, že vytlačí vnitřní duchovní růst (když rutinně vykonávané fyzické obřady vymažou duchovní aspekt).

  0
  0
 2. 7.11.2014 – 14 Heshvan 5775 v 03:51 — Odpovědět

  bs*d

  Což se ovšem děje napříč všemi kluby :) Psali jsme tu o tom často :) Hezký šábes, Dominiku :)

  0
  0
 3. danny
  7.11.2014 – 14 Heshvan 5775 v 06:55 — Odpovědět

  Skôr si ,,myslím”,že pohnutku predbieha Z 18,21:,,…odplatil sa mi podla čistoty mojích ručičiek”.(dokonaného ,,diela”).
  pri prebohatom ovládaní spomínaných,,nepekných”slov sa človek mnohokrát cíti v poznaní pocitov sadistu,odmietaného prosby masochistu o týranie.smile

  0
  0
 4. Dominik Stodůlka
  15.11.2014 – 22 Heshvan 5775 v 02:07 — Odpovědět

  ad Achab Haidler) Aj, všiml jsem si, že jsem Vám ani nepoděkoval za přání. Šabat Šalom.

  Jinak máte pravdu, že problémy jsou u všech “klubů”. I v pravoslaví je tento problém. Rozdíl oproti jiným křesťanským církvím je v tom, že ačkoliv mnozí pravoslavní neplní řádně všechna micvot, přesto uznávají existenci těchto přikázání (akorát je prostě neplní). Jenže nepravoslavní křesťané je nejen neplní, ale vůbec neuznávají jejich existenci (odmítají ústní tradici). Je to jako v judaismu u karaitů, kteří nejenže neplní všechna micvot, nýbrž zcela odmítají existenci “ústní Tóry”.

  Z pohledu pravoslaví to však není takový problém, protože podle nás pro spásu není nutné být pravoslavným, stačí být spravedlivý z národů. Tento názor je také důvodem pro absenci misie u pravoslavných; obracet ostatní na pravoslaví prostě není nutné. Ve skutečnosti, mnozí pravoslavní jsou téměř antimisijní, tudíž konverze k pravoslaví je opravdu náročná na čas i na nervy.

  Je to z toho důvodu, že konvertita je vlastně vystaven riziku. Jakmile jednou konvertuje, už nemůže jít cestou spravedlivých z národů, ale musí navěky plnit všechna pravoslavná micvot (jeho cesta ke spáse se vlastně ztíží). A pokud mu umožníme konverzi, vlastně za něj i neseme zodpovědnost (doslova “Umožníš-li jinověrci konverzi, poneseš vinu za každý jeho prohřešek proti Zákonu.”). Je důležité neumožnit konverzi člověku, který není způsobilý (“Nepoložíš slepému do cesty překážku.”) Proto konverze k pravoslaví může trvat celé roky, a někdo jí nedokončí nikdy.

  Navíc mnoho konvertitů irituje, že se během konverze musí zavázat k plnění všech micvot, ačkoliv mnoho rodilých pravoslavných je neplní. Na to je stará dobrá odpověď: “Když se narodí dítě australským rodičům, je Australan bez ohledu na to, jestli umí anglicky či dodržuje místní zákony. Když však cizinec chce získat australské občanství, musí prokázat znalosti a zavázat se dodržovat všechny zákony země.”

  Skvěle to vysvětluje článek Umožnit či neumožnit konverzi:
  http://www.orthodoxchristian.info/pages/convert.html

  Ale pak je tu to, co mi způsobuje velkou bolest. Pokud konvertita dokáže projít onou útrpnou a zdlouhavou cestou konverze, stává se plnohodnotným pravoslavným, a mělo by tak s ním být zacházeno, nikdy by mu nemělo připomínáno, že je konvertita. Bohužel, v praxi to tak často není. Mnoho rodilých pravoslavných má vždycky tendenci dávat konvertitům najevo, že “nejsou pravoslavné krve”. Já takové chování ke konvertitům odmítám, avšak někteří “čistokrevní” nejsou schopni překonat “mentalitu vyvoleného lidu”.

  0
  0
 5. moslim
  15.11.2014 – 22 Heshvan 5775 v 21:31 — Odpovědět

  Dominikovi Stodůlkovi: napísal ste zaujímavé a užitočné informácie, iba pre porovnanie v odlíšnosti: Korán 53:36-44:„Či nebylo mu sděleno, co obsahují svitky Mojžíše a Abrahama, jenž byl věrný? Že totiž žádná duše obtížená břímě jiné duše neponese, že člověku se jen toho, oč usiloval, dostane, že výsledek jeho úsilí bude viděn a potom plnou odměnou bude odměněn, že u Pána tvého je konečný cíl jen, že On rozesmává i rozplakává, že On smrt i život dává. ”

  0
  0
 6. Dominik Stodůlka
  16.11.2014 – 23 Heshvan 5775 v 16:36 — Odpovědět

  ad moslim) Ano, na první pohled to vypadá jako vyložený rozpor, ale při bližším prozkoumání problematiky zjistíte, že tento rozdíl je způsoben odlišným sebepochopením u islámu a pravoslaví. Zde je třeba si uvědomit, že pravoslavní chápou sami sebe jinak než muslimové i jiní křesťané. Zkusím to vysvětlit.

  Všimněte si, že otázka nesení odpovědnosti za jiného člověka se v pravoslaví týká pouze konvertitů, nikoliv rodilých pravoslavných- tedy těch, kteří jsou pravoslavnými dědičně. Příslušnost k pravoslavnému lidu se dědí z rodičů na děti; dítě pravoslavných rodičů je od narození pravoslavné, už jako nemluvně je pokřtěno a je mu uděleno pravoslavné jméno, pak je uvedeno do chrámu atd. Pravoslaví je tedy podobně jako judaismus vlastně dědičné náboženství. (I u katolíků je to podobně, u protestantů většinou ne.) Dítě pravoslavných rodičů se nerozhoduje, jestli bude či nebude pravoslavné, ono prostě JE pravoslavné, ať chce nebo ne.

  Problém nesení odpovědnosti se týká výhradně konvertitů k pravoslaví. A to je způsobeno právě tím rozdílem mezi pravoslavím a islámem; islám považuje sám sebe za náboženství určené všem, lidem všech národů.

  Jenže pravoslaví se chápe jako náboženství určené primárně lidu Izraele. („Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ (Matouš 15:24) Ježíš však nakonec kananejské ženě pomohl, ale jen proto, že naléhala. Ježíšovo poselství je tedy určeno Izraelitům, ale je možné přijmout i lidi z jiných národů, pokud velmi naléhají.

  A pak je tu ten slavný Pavlův výrok: “Mezi Židem a Řekem tedy už není rozdílu; všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.” (Římanům 10:12). Mnoho zejména protestantů to interpretuje tak, že Izrael už není vyvoleným lidem, ale Izraelité a lidé z národů jsou na tom teď stejně.

  Jenže POZOR: “…VŠICHNI MAJÍ TÉHOŽ PÁNA…” Je zjevné, že rozdílu není POUZE mezi Izraelity a lidmi z národů, kteří mají téhož Pána, tedy těmi, kteří prošli konverzí. Nikde se neříká, že by nebyl rozdíl mezi Izraelity a lidmi z národů, kteří konverzí neprošli. Teprve projdou-li lidé z národů konverzí, smažou se rozdíly; tj. lidé z národů jsou na tom pak stejně jako Izraelité.

  Takže pravoslavný postoj k Ježíšovu poselství a konverzi:

  1) Ježíšovo poselství je určeno Izraelitům.
  2) Lidé z národů mohou být přijati, pokud naléhají- viz kananejská žena, či starozákonní kniha Rút.
  3) Ačkoliv lidem z národů není pravoslaví primárně určeno, pokud už jednou konvertují, musí být považováni za rovné Izraelitům.

  Jak vidíte, pravoslaví není vůbec primárně určeno lidem z národů. Umožnit jinověrci konverzi vlastně znamená zavázat Mojžíšovým a Ježíšovým zákonem někoho, kdo jím být zavázán nemusí. Proto musíme být zvláště obezřetní, zda konkrétnímu proselytovi umožnit či neumožnit konverzi.

  Zatímco bez konverze by mu ke spáse stačilo být spravedlivým z národů (ideálně v duchu Noemovy smlouvy), po konverzi musí dodržovat všechna pravoslavná přikázání. Umožněním konverze tedy vlastně změníme jeho podmínky spásy, vložíme na něj jho, které není schopen nést každý. Kdyby konvertita po konverzi zjistil, že toto jho není schopen nést, a odpadl by od víry, bylo to pro něj mnohem horší, než kdyby nikdy nekonvertoval; protože konverze je nezrušitelná.

  Když tedy přijmeme konvertitu, zavážeme naším jhem někoho, kdo by jej nést nemusel, změníme jeho podmínky spásy. A za tento čin musíme nést odpovědnost před B-hem. Proto proces konverze v pravoslaví trvá tak dlouho a je tak obtížný. A někteří pravoslavní duchovní z něj přímo pociťují hrůzu, hrůzu z toho, jaké může mít následky, kdybychom naším jhem zavázali člověka, který jej nebude schopen nést.

  Na druhou stranu, nemůžeme konverzi odmítnout těm, kteří jsou jho připraveni přijmout; protože i když naše cesta je těžší než cesta spravedlivých z národů, umožní nám dosáhnout dokonalejšího přilnutí k B-hu, a získáme větší odměnu: I spravedliví z národů budou žít v různých částech světa, který přijde (B-žího království). Ale jen ti, kdo přijali celé jho B-žích přikázání, budou žít přímo v obnoveném Novém Jeruzalémě, u znovuobnoveného Chrámu.

  Islám se považuje za náboženství určené všem, ale pravoslaví a judaismus nikoliv. To je zdrojem rozdílů v přístupu ke konvertitům. (Pokud se nemýlím, přístup judaismu je vlastně dost podobný jako přístup tradičních pravoslavných. Pan Haidler mne případně může opravit.)

  0
  0
 7. moslim
  16.11.2014 – 23 Heshvan 5775 v 17:57 — Odpovědět

  ad Dominik Stodůlka)Zodpovednosť iba za svoj život je nielen v isláme ale aj v judaizme ( v Tóre ). Mnohé veci z pravoslávia sú pre mňa nové, mnohé sa mi páčia. Aj ten pocit zodpovednosti za nového člena – keby tomu tak nebolo, vlastne by mi mohlo byť jedno, či nový konvertita k islámu nevletí niekam medzi pomýlených fanatikov – ale na veci, že nenesiem za neho zodpovednosť to nič nezmení.Takže takrečeno, z mojej strany – kompromis. Ďalej, ako židia, tek aj moslimovia odmietajú teóriu zástupnej Ježišovej obete za všetkých ľudí. Ak bol poslaný iba k strateným ovciam domu izraelského, prečo by sa mal potom dobrovoľne obetovať za všetkých ľudí? Napokon Pavlovu teóriu tejto nutnosti popiera rovnako Biblia :Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu“(Ž32:5) On však bol milosrdný, vinu odpúšťal a nevyhubil; mnohokrát odvrátil svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. Pamätal, že sú telo, dych, ktorý odchádza a nevracia sa (Ž78:38-39) Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.(Mich.7:18) Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať(Iz.43.25) Keď sa dom Júdov dopočuje o všetkom nešťastí, ktoré mu zamýšľam spôsobiť, azda sa každý navráti zo svojej zlej cesty a ja im odpustím ich viny a hriechy.(Jer.36:3) Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa.(Iz.55:7) Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.(Prísl.16:6) ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.(2Kron.7:14) Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! (Ez.18:21-30)Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť.(Prísl.21:3) Lebo lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.(Ozeáš6:6) S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.(Micheáš6:6-8) Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť,učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.(Iz.1:1-18) – a mnoho, mnoho ďalších miest…

  0
  0
 8. Dominik Stodůlka
  16.11.2014 – 23 Heshvan 5775 v 20:41 — Odpovědět

  ad moslim) Možná jsem se vyjádřil nepřesně. Spíše než o nesení odpovědnosti za život někoho jiného jde o nesení zodpovědnosti za rozhodnutí, zda je daný jedinec způsobilý či nezpůsobilý přijmout jho našeho Zákona. Pokud umožníme konverzi evidentně nezpůsobilému jedinci, neseme vinu za toto pochybení. Pokud jsme v rámci procesu konverze nepochybili, tj. důkladně jsme proselytu vzdělávali ve věcech víry, a zkoumali jsme upřímnost jeho odhodlání, a vše se zdálo být v pořádku, avšak po konverzi proselyta přesto odpadne, není to naše vina. Nicméně pravoslavní mají občas tendenci přijímat zodpovědnost i za věci, za které nemohou; je to taková naše deformace.

  Co se týče “teorie zástupné oběti”, nemusíte mne přesvědčovat o její nesprávnosti. Pravoslavní v zástupnou oběť (tedy že B-h potrestal Ježíše místo nás; obrátil svůj hněv na něj místo na nás apod.) totiž nevěří, stejně jako nevěříme např. v dědičný hřích.

  Pravoslavná církev říká:
  “Téma utišení B-žího hněvu nebylo součástí teologie izraelského obětního systému. Bezpochyby jde o princip naprosto cizí izraelskému pochopení krvavé oběti. V Tóře nenajdeme nic o tom, že by se B-ží hněv proti lidstvu utišoval zástupnou krvavou obětí. V Tóře se nic nepíše o tom, že by býci, ovce nebo kozy obětované v rámci obětního systému byly “trestány” za naše hříchy.”

  (http://preachersinstitute.com/2012/12/21/gods-wrath-was-not-part-of-the-theology-of-israels-sacrificial-system/)

  Celý koncept, že by Ježíš musel zemřít proto, aby Boží hněv namířený proti lidstvu utišil na sobě, je poněkud postavený na hlavu. Znamenalo by to jednak, že B-h vlastně není vůbec schopen odpouštět, navíc v principu “vina vinných se smaže zničením nevinného” není mnoho logiky.

  Ježíš nepřišel proto, aby byl zástupnou obětí pro B-ha, ale aby ustanovil novou kněžskou posloupnost, která na rozdíl od kohenského kněžství bude moci fungovat i po zničení Chrámu, aby nás posvětil a dal nám dar Ducha Svatého.

  0
  0
 9. moslim
  16.11.2014 – 23 Heshvan 5775 v 22:52 — Odpovědět

  Dominikovi Stodůlkovi)Už viackrát ste ma presvedčil, že spomedzi kresťanov pravoslávni sú najbližšie pristupní dialógu s ostatnými monoteistickými náboženstvami. Aj tým Vašim spomenutým prístupom, že pravoslávna cirkev nie je “misionárskou” cirkvou – a v tomto ste s judaizmom a s islamom tiež zajedno ( blud, že český moslimovia sa usilujú o nových moslimov ponechám bokom ).
  Píšete: “jde o nesení zodpovědnosti za rozhodnutí”. Mne pri konverzii nikto nepomáhal – vlastne prvého moslima som osobne spoznal až po nejakom čase po konverzii, ktorá trvala dosť dlho.Tu je ten rozdiel, že moslimom sa človek stáva automaticky slobodnym vierovyznaním.Tým ale nechcem podceňovať v právoslaví to, čo ste napísal : “jde o nesení zodpovědnosti za rozhodnutí”. Takéto nesenie zodpovednosti obsahuje mnoho pokory pred B-hom.To za prvé, a za druhé – páči sa mi otvorenosť voči novému členovi, pretože iste ho nebudete uspokojovať minimálnymi požiadavkami, ako to robia katolícky kňazi ( z prednášky nemenovaného biskupa:”Kto sa zúčastní svätej omši v nedeľu, splnil si svoju povinnosť modlitby a nemusí sa už do najbližšej nedele modliť).PS:Prečo vlastne dávate “-” miesto “o” ?

  0
  0
 10. Dominik Stodůlka
  17.11.2014 – 24 Heshvan 5775 v 00:48 — Odpovědět

  ad moslim)

  a) Co se týče toho, proč ve slově B-h vynechávám O, jde vlastně o zejména židovský zvyk. Židé mají tak hlubokou úctu před B-hem, že považují za nevhodné jej jmenovat přímo. Proto nikdy nevyslovují Jeho jméno, a všeobecně raději používají různá opisná označení, jako Adonaj, HaŠem a podobně. A ve slově B-h vynechávají O.

  V pravoslaví to není až tak přísné jako v judaismu, ale i zde se často raději používá opisné označení; ve slovanském prostředí zejména Hospodin (dříve běžně používali i katolíci, dnes spíše zřídka). Zde na židovských stránkách se prostě přizpůsobuji židovským zvyklostem.

  b) “pravoslávna cirkev nie je “misionárskou” cirkvou – a v tomto ste s judaizmom a s islamom tiež zajedno”

  Musím říci, že to je pro mne poněkud překvapující. Myslel jsem, že islám je poměrně misijní náboženství. Vlastně jsem si myslel, že je dokonce velmi misijní. Jste opravdu součástí sunnitského islámu? Nepatříte náhodou třeba k drúzům? :-)

  0
  0
 11. danny
  17.11.2014 – 24 Heshvan 5775 v 17:56 — Odpovědět

  Dominiku,pravoslávie vymazalo verš z Listu Koloským 1,20?(prípadne celý hymnus 1,15-20).
  a k,,vine vinných zmazaná krvou nevinných”zaujímavost v 2 S 21,1-14.(za previnenie Saula,vydal David dvoch synov a zvyšok vnukov na uzmierenie.

  0
  0
 12. Dominik Stodůlka
  17.11.2014 – 24 Heshvan 5775 v 20:49 — Odpovědět

  ad danny)
  Je rozdíl mezi tím, když nějaký verš vymažu, a mezi tím, když nějaký verš pouze interpretuji zcela odlišným způsobem.

  Židé přece také mají Knihy Samuelovy, přesto odmítají princip zástupné oběti; protože to prostě interpretují jinak.

  0
  0
 13. moslim
  17.11.2014 – 24 Heshvan 5775 v 21:27 — Odpovědět

  Dominikovi Stodůlkovi10a)Aha, už rozumiem, ide o notáciu, ktorej cieľom je , aby Božie meno JHWH nebolo použité v takej forme, v ktorej by mohlo byť poškvrnené ,zdeformované,zničené. Preto podobne v nemčine: G”tt, G-tt, G!tt, G+tt, v angličtine G-d, vo francuzštine D.ieu, D-ieu, D’ieu, D.eu,v holandštine G’d, G-d, v španielčine D’s, D-ios, v portugalštine D-us , v ruštine Б-г atď.Samozrejme v slovenčine by to potom malo byť B-h a v poľštine B-g.(K 10b neskôr a ešte dnes)

  0
  0
 14. moslim
  17.11.2014 – 24 Heshvan 5775 v 23:26 — Odpovědět

  Ad.10b) Pán Dominik, prepáčte , ale musel som sa nad tou otázkou, či nepatrím k druzům zasmiať. Odkiaľ ste na také niečo prišli? Nemysleli ste tým dervišov (sufitických mystikov)? Avšak tí tiež patria k sunnitom. A teraz vážne. Je možné, že tentokrát som sa ja nie celkom primerane vyjadril, pretože som viac myslel na metódy, ktoré sú aj judaizmu cudzie. Neviem o tom, že by rabíni zadarmo na uliciach rozdávali tóru, dobrovoľne si zorganizovali talmud-políciu alebo žeby na námestiach kázali na pódiach. Toto všetko sa deje v Nemecku a robia to iba salafisti/wahabisti, ktorých sami sunniti považujú za sunitskú sektu – dôkaz o tom som dal v jednom linku facebooku sunnitskej iniciatívy Gibt den Wahabiten keine Chance, v ktorom bol jasne zdokumentovaný Pierre Vogel, ako buchal päsťou o stôl kričiac: „Die Menschen mussen das kapieren!“ –a hneď za tým bolo od iniciatívy varovanie s touto vetou: „Islam nie je misionárstvo na spôsob svedkov Jehovových alebo kresťanov.“Pokiaľ ste si to pozrel, hneď alebo onedlho za tým bolo tiež varovanie pred islamským štátom. To varovanie iniciatívy má aj ďalšie vážnejšie dôvody.Tu to máte v nemčine: „Wahabisti nepovažujú sunnitov (sufistov)a šítov (alavitov) za moslimov, preto vydávajú súdne rozhodnutie zabíjať mužov a znásilňovať ich ženy.(08.01.2013)“
  https://www.facebook.com/wahhabismus/posts/547731868571160
  a v angličtine:
  http://www.youtube.com/watch?v=2VNT2av5Kd4
  Ešte pre zaujímavosť: sufistický mystik Ibn-Arabi považoval všetky náboženstvá za rovnocenné. O terajšej najmladšej nositeľke Nobelovej cene Malále Júsafzajovej je známe, že sníva o harmónii medzi všetkými náboženstvami. To možno vnímať aj v jej prejavoch, v ktorých predniesla, že nechce s extrémistami bojovať a ani sa im pomstiť: “Není to nenávist. Kdybych já měla zbraň a oni stáli přede mnou, já bych nestřílela. Naučila jsem se filozofii míru – od Mohammeda, Buddhy a Ježíše, od Nelsona Mandely a Gándhího”.(Pán Dominik, chcel by som, aby toto bol môj posledný komentár s tématikou islámu.Ak by ste mal záujem sa ma ešte na niečo opýtať, tak mi napíšte na súkromný @ , ktorý Vám môže dať David).

  0
  0
 15. danny
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 06:40 — Odpovědět

  Moslime,priatelu v šahade,presne ide o interpretaciu.Vymazat znači aj možnost ,,vymazat”jeden vyznam a vnimat iný.smile
  K otazke interpretacie odmietania niečoho u Samuela, odmietanie nemusí nastat,stačí prečítat ,,príbeh”do konca,ked nastupuje do,,deja”Rispa,velmô statočná to žena(trošku analogie s Antigonou Polykleitom,snád).Ked zabojuje o riadny pohreb,ruší prekliatie,,až za hrob” a,,…a potom prijal Boh prosby na zemi.”(v 14).

  0
  0
 16. Dominik Stodůlka
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 10:13 — Odpovědět

  ad danny) Pozor, já netvrdím, že bychom měli interpretovat texty jen jedním způsobem, a ostatní možné interpretace ignorovat. Naopak, je vhodné hledat co nejvíce možných interpretací. Pokud je však celé naše zjevení pravdivé, musí zároveň platit, že nemohou existovat dvě tvrzení, která jsou navzájem v neslučitelném rozporu.

  A logicky to chodí tak, že pravdivost či nepravdivost novějšího zjevení hodnotíme na základě zjevení staršího. To v praxi znamená, že pokud je Nový Zákon pravdivý, nesmí obsahovat nic, co je v rozporu s Tanachem.

  A z Tanachu vyplývá, že princip, kdy člověk od sebe B-ží hněv nikdy, za žádných okolností, nemůže odvrátit jinak, než zástupnou krvavou obětí (tzn. B-h NIKDY neodpouští bez prolití krve), prostě není pravdivý.

  Takže platí:
  1) Měl bych uvažovat o různých možných interpretacích novozákonních textů.
  2) Pokud však dojdu k interpretaci, která je v rozporu s Tanachem, musel jsem interpretovat špatně, protože novější zjevení nemůže odporovat staršímu. Musím to interpretovat jinak.
  3) Pokud bych (čistě teoreticky) našel místo, které ať interpretuji jakkoliv, vždycky je v rozporu s Tanachem, znamená to, že je Nový Zákon mylný.
  4) Byl-li by Nový Zákon mylný, je třeba jej odmítnout, a buďto přijmout noachidství, nebo konvertovat k judaismu.
  5) Skončil bych jako žid, protože cesta noachidství by pro mne byla příliš snadná (nejsem zvyklý, aby se toho po mně chtělo tak málo).

  Nějaké další dotazy?

  0
  0
 17. danny
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 11:48 — Odpovědět

  ad 15)sorry za oslovenie,išlo o Dominika.smile
  Pristupim k navrhovanej interpretácii a poprosím(pre rozšírenie vhladu)o Vašu interpretáciu 20 v. Listu Kolosanom a Jana 1,29.
  Podla debát so židmi je platnost od bodu3.až k bodu5.smile.Môžeme si nahovárat čo chceme.(a interpretovat ako len chceme).
  K bodu 5.Tá snadnost je neuplná interpretácia.Napr.4.,,zákon”Noe,krádež(gezel).Gn 6,13:,,rozhodol som sa skoncovat zo všetkýn tvorstvom,pretože zem je plná zlodejiny.(ich násilia).Práve krádeže su príčinou rozhodnutia?Lebo ak predpokladáme,že krádež je jadrom každého hriechu,tak prídeme na to,že človek na,,tomto”svete má dané určité množstvo času a schopností.Su mu,,dané”,aby si našiel vztah k Bohu a duchovne pridal k svetu,to,čo môže pridat len on.každý okamžik jeho života je podla toho posudzovaný ahodnotený.Ked človek svoj dar premárni-čiže využíva svoje schopnosti k tomu aby sa od Boha vzdialil a svoj svet duchovne,,znečistil”tak to je vo svojej podstate krádež.Kradne čas a schopnosti,ktoré dostal,aby pracoval pre večnost.
  No a ked sedmičku rozmeníme na drobné,tak 613 je ešte malý počet.smile

  0
  0
 18. Dominik Stodůlka
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 14:14 — Odpovědět

  ad danny)

  Koloským 1;20:
  “…a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.”

  Jan 1:29)
  “Hle Beránek B-ží, který snímá hříchy světa.”

  To, že je Ježíš označován výhradně jako beránek, má svůj význam. Všimněte si, že v izraelitském obětním systému se neobětovaly jenom pouze ovce, ale také třeba býčci a kozy. Ale Ježíš není nikdy označován jako “býček”, vždy jako beránek. Proč?

  Protože Ježíšova smrt vůbec neodkazuje k izraelitskému obětnímu systému. Odkazuje k události při zajetí Izraelitů v Egyptě, kdy B-h nařídí Izraelitům, aby snědli beránka a jeho krví pomazali veřeje. Díky beránkově masu (tělu) a krvi se stanou imunními vůči Smrti, která prochází Egyptem, aby zahubila prvorozené.

  Stejně tak, když křesťané konzumují tělo a krev Ježíše, stávají se imunními vůči Smrti, vůči věčné smrti. Ježíš nezemřel proto, aby byl obětí B-hu, ale aby nám dal podíl na těle a krvi, které nás posvětí.

  Ježíšova smrt nemá charakter zástupné oběti pro B-ha. Kdyby ano, Ježíš by měl zemřít v době Jom Kipuru, což je doba určená k předkládání obětí. Ježíšova smrt je ale spojena s Pesachem, protože neodkazuje na obětního beránka, ale na egyptského beránka.

  B-h nechce lidské oběti. Pohanští bohové chtějí lidské oběti. Ježíšova smrt má svůj význam v B-žím plánu, ale tímto významem není přijetí B-žího hněvu a trestu určeného lidem na sebe, ale posvěcení lidstva.

  0
  0
 19. Dominik Stodůlka
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 15:16 — Odpovědět

  DODATEK
  ad noachidství) Ano, co se týče morálních povinností noachida, skutečně je lze rozpitvat a ve výsledku se mohou týkat každého aspektu života. Já jsem ovšem měl na mysli spíše povinnosti ceremoniálního typu; pravoslavní jsou zvyklí dodržovat mnohé judaistické tradice a obřady; rituální očišťování, stravovací předpisy, Menora, věčná světla, žehnání, modlitby, svátky, způsob odívání, kulturní zvyklosti atd. Žádný pravoslavný by se nespokojil s noachidskou cestou.

  ad “Podla debát so židmi je platnost od bodu3.až k bodu5.smile.Môžeme si nahovárat čo chceme.(a interpretovat ako len chceme)”)

  Cílem člověka by ovšem nemělo být za každou cenu prosadit si svou. Cílem by mělo být poznání pravdy, ať je jakákoliv, i kdyby toto poznání ukázalo, že já se mýlím.

  K čemu je stát si za “svou pravdou”, když moje “pravda” není pravdivá? Někoho by třeba mohla naštvat, když mu někdo ukazuje, že se plete. Já bych byl ovšem naopak rád, kdyby mi třeba židé dokázali, že se pletu- pokud se pletu. Protože mým cílen není za každou cenu prosadit si svou, ale poznat pravdu.

  0
  0
 20. danny
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 15:32 — Odpovědět

  Chudobní mohli obetovat holubka a či hrdličku a ešte chudobnejší aj muku.
  P.S.Velmi zaujímavá,,obet”podávania a či mávania z Lv 7.11-34.Prečo mávanie?Dostávame sa do rytmu Božieho,,dychu?”

  0
  0
 21. danny
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 15:49 — Odpovědět

  ku 19)ceremonialitu mám rád.ale množstvá prosopon na ludských tvárach ma odrádza.(návšteva-katolík zazerá na ikony,luterán sa usmieva na sochu Nepomuckého,spoločne odpadávaju nad vystaveným Koránom a Záhradami Spravodlivých.(pre istotu,smile).Budhu pohladia a wu-wei si nevšímaju.smile

  0
  0
 22. danny
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 15:58 — Odpovědět

  P.S.Dominiku,v knižnici mám krásne ikony namalované na objekte v tvare vajíčka,vlekost pštrosieho,užasne vyzdobené,prečo ten tvar?Neviete náhodou?Symmbol života?

  0
  0
 23. Dominik Stodůlka
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 22:47 — Odpovědět

  ad 21) Není ceremonie jako ceremonie. Je rozdíl mezi ceremoniemi, které si někdo vymyslí, a mezi obřady, které jsou založeny na B-žích přikázáních.

  Plnění přikázání a obřadů b-žského původu je zásadní pro duchovní růst, přiblížení se k B-hu a pro přinesení harmonie celému světu. Plnění přikázání založených na Mojžíšově poselství má navíc obzvláštní hodnotu pro pravoslavné židovského původu (kterých není zas tak málo), protože je to spojuje s jejich kořeny.

  0
  0
 24. moslim
  18.11.2014 – 25 Heshvan 5775 v 23:08 — Odpovědět

  Dominikovi ad 16.): “Nemohou existovat dvě tvrzení, která jsou navzájem v neslučitelném rozporu”. Presne!Je to večné pravidlo, že B-h nemôže byť autorom 2 protirečivých výrokov. Ako porovnávate tieto 2 verše: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ (Matouš 15:24)a “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky …”(Matouš 28:19)?

  Druhé pravidlo: B-h svoje zjavenie neprestajne pripomína, lebo jeho milosrdenstvo je večné (Žalm 136, podobne ten krátky zoznam u č.7). Preto ak je niečo v Biblii iba jeden x ( a sa to nachádza iba v jednej knihe Biblie a v iných nie ) – tak…?

  0
  0
 25. danny
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 10:54 — Odpovědět

  Ex 34,7:,,..nič nenecháva bez trestu a viny otcov trestá na detoch a vnukoch až do tretieho a štvrtého pokolenia.”
  Dt 24,16:,,Otcovia nebudu vydaní na smrt za synov,ani synovia za otcov.Každý bude vydaný na smrt pre svoj vlastný zločin”.

  0
  0
 26. danny
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 11:14 — Odpovědět

  alebo sa al-LáH PREJAVUJE V KAžDEJ SITUáCII A každej skunenosti,,iným spôsobom?Q 55,29).

  0
  0
 27. Dominik Stodůlka
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 12:05 — Odpovědět

  ad moslim)

  Výrok “Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ řekl Ježíš kananejské ženě, jakožto jedné z národů. Tím dal najevo, že jeho poselství má charakter víry určené Izraelitům. Ta se však nenechala odmítnout, a když prokázala opravdovost své víry, Ježíš ji přijal.

  Tímto kananejská žena, jakožto zástupkyně lidí z národů, prokázala Ježíšovi a B-hu, že mezi lidmi jiných národů jsou takoví, kteří jsou způsobilí připojit se k lidu izraelitské Smlouvy. To ovšem neznamená, že by k přijetí Smlouvy byli způsobilí všichni lidé z národů, nicméně někteří ano.

  Ježíš tedy říká: “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…”

  Kananejská žena, podobně jako Rút ve Starém zákoně, tedy prokázala, že mezi národy jsou jedinci způsobilí přijmout Smlouvu. A ty způsobilé jedince, kteří jsou mezi národy, je třeba rozpoznat, a umožnit jim připojit se k lidu Smlouvy. Nikde se ovšem nepředpokládá, že by všichni lidé národů byli způsobilí přijmout celou Smlouvu.

  Naopak se předpokládá, že lidu Ježíšovy Smlouvy bude relativně malé množství (Matouš 5:13-16):

  “Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.”

  Evidentně se nepředpokládá, že by se ze všech národů stali křesťané. Křesťané mají být “solí světa” (malou špetkou ze všeho lidstva), a máme být světlem před ostatními lidmi, aby se inspirovali našimi dobrými skutky a poznali pravého B-ha, a vzdali mu slávu.

  Jenom opravdu způsobilí lidé z národů se mají plně připojit k naší Smlouvě a stát se křesťany, ostatní mají být pouze přivedeni k poznání jednoho B-ha a ke konání dobrých skutků (židovsky řečeno, mají být v podstatě přivedeni k plnění Noemovy Smlouvy).

  Jenže se to poněkud zvrtlo, a zejména západní část církve začala nekriticky přijímat konvertity, aniž by je řádně vzdělávala ve víře a zkoumala jejich způsobilost. Později dokonce začalo násilné obracení na víru těch, kteří o to vůbec nestáli. Tím na západě prudce vzrůstal počet křesťanů, kteří víře ovšem absolutně nerozuměli, zůstalo jim pohanské uvažování, což vedlo ke všem těm věroučným nesmyslům a vymizení původního izraelitsko-semitského charakteru západní církve.

  0
  0
 28. danny
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 15:13 — Odpovědět

  zaujímava paralele ku narastaniu počtu krestanov,ktorí nerozumeli ku slovám:,,A Pán denne pridával k ich spoločenstvu tých,ktorých Povolával k Spáse.”Sk 2,41,47.(paradigma?).
  Nie su vieroučné nezmyselnosti všetko,ked chceme pomocou troch rodov,tromi časovými stupnami,aktívom a pasívom logomorfne niečo zachytávat a vydávat to za vierouku?smiele

  0
  0
 29. Dominik Stodůlka
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 22:38 — Odpovědět

  ad 28) Melete páté přes deváté. V úseku Sk 2:41-47 se přece mluví k Izraelitům, tedy těm, kterým je poselství primárně určeno:

  “Muži izraelští, slyšte tato slova…” (Sk: 2:22)

  S přijímáním Izraelitů nebyl problém, protože jim ta zpráva byla určena, navíc nehrozilo, že by kvůli nedostatečnému vzdělávání během konverze vnesli do víry pohanské prvky, protože nebyli pohané. Pohanů a konvertitů z jiných národů se tato pasáž vůbec netýká.

  0
  0
 30. dada
  19.11.2014 – 26 Heshvan 5775 v 23:28 — Odpovědět

  ad 24.
  moslime, a co se vám na tom zdá neslučitelné, vždyť si ty verše vůbec neodporují…

  Ježíš byl poslaný ke svému lidu, však mu taky sloužil, to ještě neznamená, že stejné poslání měli mít i všichni jeho učedníci… Proč by měli mít všichni lidé na světě stejné poslání od Boha, jak jste na to přišel?

  0
  0
 31. igor
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 01:09 — Odpovědět

  Dade: Zdravím.Kde píšem o tom, že by měli mít všichni lidé na světě stejné poslání od Boha? O nezlučiteľnosti v ďalšiom čísle.

  0
  0
 32. igor
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 01:46 — Odpovědět

  Dominikovi a Dade ad.27 a ad.30 ) Výrok: “Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ a výrok: Ježíš tedy říká: “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…”…ďalej Dominikov výklad.

  Pán Dominik, to je Vaša teória. Teória ešte nie je dôkaz. Proti každej teórii stojí, alebo proti každej teórii možno postaviť inú teóriu, napr.:
  Mnoho zdrojů uvádí, že Pavel a další trpěli pocitem marnosti ze židovského zamítnutí Ježíšova poselství, a tak se raději obrátili k pohanům, bez ohledu na Ježíšovo přikázání, aby se nekázalo nikomu jinému než Židům. (Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: “Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lid izraelského”/ Mt.10,5-6).

  Dostali se do jižní Evropy, kde vládl polyteismus a modlářství. Postupně se poselství Ježíšovo začalo přizpůsobovat místním tradicím a zvykům Římanů a Řeků tehdejší doby(„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.“/1.Kor.9,19-23).

  Tudíž Pavel prokazatelně posunul hlavní objekt uctívání pryč od Boha tím, že prohlásil, že Ježíš je prostředníkem mezi lidmi a Bohem k dosažení jejich spásy.(„ Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne./ Gal.2,20).

  Odsunul tak do pozadí veškeré Boží učení Jeho proroků, dokonce i zásady samotného monoteismu, až nakonec Bůh v křesťanství musel potřebovat Ježíše jako svého kněžského pomocníka. Pavel také připustil, že zmrtvýchvstání Ježíše bylo jeho vlastním evangeliem(„Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium”/2.Tim.2,8)
  PS:.Pavol uviedol, že zmŕtvychvstanie Ježiša bolo jeho vlastným dielom, čiže jeho vlastným evanjeliom,pre ktoré robil všetko: “Všecko to dělám pro evangelium/1Kor.9,23). Preto niektorí kresťanskí učenci už pripúšťajú, že pôvodné kresťanstvo prinesené Ježišom (judeo-kresťanstvo) bolo pozmenené na kresťanstvo Pavla.

  0
  0
 33. danny
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 06:30 — Odpovědět

  Dominiku,ja pletiem a vám unika význam slova,,Pridával.(Hospodin)”.

  0
  0
 34. danny
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 06:32 — Odpovědět

  analogia,,vyvádzal”(z Egypta.Ja.(On)je vyvádzajuci,pridávajuci).smile

  0
  0
 35. danny
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 08:29 — Odpovědět

  Igor,tuto teoriu,, márnosti” nepodporuje Sk 10kap.(Kornélius a Petrove videnie,Joppe.Predpokladám že sa jedná o Palestínu.)

  0
  0
 36. dada
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 09:37 — Odpovědět

  Igore, ale pořád mi ty pokyny nepřipadají jako neslučitelné, proč?

  V jisté fázi učedníci konali určitou službu, v době, kdy ještě nebyli pořádně vyučení, kdy byli na cestě, dalo by se říct, že spíš participovali na Ježíšově poslání (ten taky musel jejich selhání vzápětí “žehlit”, spíše se učili službě v “jeho jménu”), a pak nastal čas, kdy byli vysláni do světa, už stáli na vlastních nohách, navíc jich bylo dost, mohli se podělit… co vám na těch pokynech připadá tak neslučitelné? Pořád tu byli učedníci, kteří sloužili především svému lidu (a nijak zhrzení nebyli), a pak takoví, jako ten Pavel, kteří šli mezi pohany…
  Hlásáním Krista Pavel těžko posouval předmět uctívání, to je nesmysl. Že viděl v jeho životě shrnutí všeho – obětí (které normálně fungovaly, a taky je přece Pán Bůh nepotřeboval), pravého kněžství, že v Ježíši viděl Mesiáše – to přece neznamená, že jím chtěl vytlačit samotného Boha, právě naopak, chtěl skrze něho Boha lidem přiblížit. To, co se stalo v následujících staletích, už neměl Pavel šanci příliš ovlivnit, já si myslím, že pokud žili apoštolé, dařilo se jim učení chránit docela dobře, k propadu došlo až se změnou poměrů.

  0
  0
 37. Dominik Stodůlka
  20.11.2014 – 27 Heshvan 5775 v 22:20 — Odpovědět

  ad moslim) Já souhlasím, že zbrklé konverze pohanů na křesťanství bez dostatečného vzdělávání a posouzení způsobilosti měly nežádoucí následky, jako třeba přetrvávání pohanských tradic, pověr a myšlení apod.

  Na druhou stranu, Váš názor, že Ježíšovo poselství nemělo být zpřístupněno vůbec žádným pohanům, ani těm způsobilým a upřímným, je poměrně nepravděpodobný. Vždyť dokonce i judaismus umožňoval a stále umožňuje konverzi upřímným a způsobilým lidem z národů, i když to není snadný proces.

  Co se týče apoštola Pavla, pravdou je, že některé jeho výroky jsou poněkud obtížně pochopitelné, zejména pro pravoslavné křesťany. Největší kontroverze působily ty, kde se zdálo, že se staví proti “judaizování”.

  Víte, v pravoslaví je velké množství tradic a zvyklostí, které by někdo mohl označit za “judaizování”. Proto pro mne byly některé Pavlovy výroky také naprosto nepochopitelné.

  Dá se říct, že v pravoslaví panoval přesně opačný problém než u západních křesťanů. Na západě se točil problém ohledně Jakubovy epištoly, kdy se protestanté snažili dokázat, že stačí pouhá víra, a nejsou potřeba vůbec žádné skutky; a plnění starozákonních přikázání už vůbec ne. Kvůli tomu chtěl Luther Jakuba nejraději odstranit.

  Pravoslavní měli naopak tendenci zachovávat mnohé starozákonní a židovské zvyky; u některých pravoslavných je to výraznější než u jiných. Například část pravoslavných dodnes, týká se to zejména etiopské a eritrejské pravoslavné církve, dodržuje většinu židovských stravovacích předpisů: zákaz konzumace krve, vepřů, králíků, koňů, velbloudů, mořských plodů, hlodavců, dravých ptáků; navíc přísně dodržují Šabat (svatost Soboty) atd. atd. Někteří jiní velmi ultra-tradiční pravoslavní mají zase podobně jako židé několik oddělených sad nádobí apod. O jiných podobných prvcích jsem už mluvil dříve. Tudíž pravoslavní zase měli problém s Pavlovými “protizákonicky znějícími” texty.

  Samozřejmě, rozdíl mezi námi a protestanty byl v tom, že kdyby se protestanté rozhodli “skoncovat s Jakubem”, museli by odstranit pouze Jakubovu epištolu. Kdybychom se my rozhodli “skoncovat s Pavlem”, museli bychom zlikvidovat pořádný kus Nového Zákona.

  Jde ale o to, že člověk nemůže jednat zbrkle a bez rozmyslu. Nelze také vytrhávat jednotlivé pasáže a číst je mimo kontext celku. Nový Zákon vždycky neříká to, co vypadá, že říká. Je nutné ho číst v kontextu celku a správně ho interpretovat. A k tomu je nutné znát ústní tradici církve.

  0
  0
 38. igor
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 00:24 — Odpovědět

  Dade: “Hlásáním Krista Pavel těžko posouval předmět uctívání, to je nesmysl.” Napíšte mi jeden verš, v ktorom Ježiš vyzýva k tomu, aby sa človek k Nemu modlil. Ježiš hlásal Evanjelium o Božom kráľovstve a že človek do Neho môže vstúpiť zachovávánim Božích prikázaní a almužnou. Pavol prišiel so svojím evanjeliom o Kristovi, v ktorom spásu postavil na závislosti na viere, že Ježiš sa obetoval za každého človeka, pričom to podkladal sfalšovanými tvrdeniami. Napr.” Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. (Sk.10,43). KDE je to u prorokov? Podobne pán Stodůlka u č.8 popiera Pavlovu teóriu zástupnej obete a dedičného hriechu(použil k tomu knihu Genezis).atď,atď.

  Predmet uctievania znamená modlitbu. Ježiš učil modlitbe iba k Bohu. Pavol a Pavlovi učeníci (pôvodne židovská sekta)tento predmet uctievania posunuli tým, že pripojili k modlitbe Krista.A práve o nich mohol Ježiš v proroctve hovoriť: ” Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!(Mt.23,15).

  0
  0
 39. igor
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 00:59 — Odpovědět

  Dominikovi: Ježišovo posolstvo bolo Pavlom a jeho učeníkmi sprístupnené inak, ako ho hlásal Ježiš.(č.38)Boli tiež zrušené niektoré veci, ktoré Ježiš dodržiaval (napr.zákaz jedenia bravčového mäsa)alebo znížena dôležitosť vecí, ktorým Ježiš prikladal mimoriadny význam (konanie dobrých skutkov). Napokon, myslím, som s Vami a Dadou nehovoril o možnej konverzii pohanov, teda niektorích jednotlivcov, ale o misií k pohanom, ktorá sa končí syntézou. A k tej skutočne došlo.

  0
  0
 40. danny
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 06:28 — Odpovědět

  sorry moslime,napriek oslovenia dady,skusim naznačit jeden verš,kde J.C.,,vyzýva”aby sa modlilo k Nemu.
  ,,urobím všetko,o čo budete prosit v mojom mene.”J14,13
  ,,…aby vám dal otec všetko o čo budete prosit v mojom mene.”J 15,16
  S Pavlom bývaju ,,problém”,ale trba sa vrátiti do doby,pochopit(doba dnostikov,Simona maga,Apollonya z Tyany,vyjadrovanie dane tomu)a uvidí sa iný Pavol.smile.Aj Jakub je snád,,najtažšia”epištola.

  0
  0
 41. Dominik Stodůlka
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 12:41 — Odpovědět

  ad moslim) “pôvodné kresťanstvo prinesené Ježišom (judeo-kresťanstvo) bolo pozmenené na kresťanstvo Pavla”

  “Ježišovo posolstvo bolo Pavlom a jeho učeníkmi sprístupnené inak, ako ho hlásal Ježiš”

  Na rozdíl od muslimů, pravoslavní křesťané se za normálních okolností pochopitelně nedomnívají, že by naše víra byla změněná, ovlivněná pohanstvím apod. Pouze možno připustit, že někteří jedinci ji mylně vykládají a interpretují.

  Respektive, pokud někteří pravoslavní dojdou k názoru, že je naše víra mylná, nacházejí se evidentně v poslední etapě svého pravoslavného života, těsně před odpadnutím od křesťanství. Není totiž možné nadále žít s klidným vědomím ve víře, o níž jsem vnitřně přesvědčen, že je výrazně pomýlená.

  Musím Vás ovšem zklamat. Většina pravoslavných, která ztratí víru v křesťanství, se neobrátí k islámu, ale k judaismu. Nebudu to rozpitvávat, abych nezraňoval Vaše city. Faktem prostě je, že pro většinu pravoslavných je snazší vzdát se Ježíše, než přijmout Mohameda.

  0
  0
 42. dada
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 13:59 — Odpovědět

  Igore, jen pro přesnost: můžete mi uvést verše, kde Pavel vyzývá, abychom se modlili k Ježíši místo k Bohu?
  Já si takové místo nějak nevybavuju, tak ať vím, na co přesně mám reagovat.

  Jinak podle mě je velký rozdíl mezi tím, jestli bereme Krista jako jedinečného garanta kvality, pokud se odvoláváme na jeho jméno, autoritu, kterou vnímáme jako Bohem svěřenou, a tím, že bychom jakože měli skrze něho vystrnadit Boha z jeho svrchovaného postavení. Pokud chápeme Kristovu poddanost Bohu, pak toto nehrozí. Já osobně jsem přesvědčená, že i Jakub a Pavel jsou v souladu, a spíše váznou naše interpretační schopnosti, než samotné základy učení, které spoluformovaly takto rozdílné osobnosti.

  0
  0
 43. igor
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 21:41 — Odpovědět

  Dominikovi, : Ja som sa nevzdal Ježiša, ale Pavla. Máte o mne veľmi nízku mienku. Dade:napr.”Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno na nebi a na zemi a v podsvetí”. Dannymu: rozpor – Ježiš inde :”Sám od seba nemôžem nič činiť” .
  Nebudem mať už čas na komentáre.Čas je krátky.Neurazte sa. Z mojej strany je to viac ako tolerancia – záväzná povinnosť rešpektovať slobodnú vôľu iných k ich rozhodnutiam .

  0
  0
 44. Dominik Stodůlka
  21.11.2014 – 28 Heshvan 5775 v 23:18 — Odpovědět

  ad moslim) Pane Igore, Vy jste mne pochopil úplně špatně. Já jsem přece nenaznačoval, že jste se Vy vzdal Ježíše. Já vím, že muslimové Ježíše uznávají, svým specifickým způsobem.

  Já neobviňoval Vás ani jiné muslimy, že by se zřekli Ježíše. Já mluvil o tom, že Ježíše se obvykle vzdají ti pravoslavní, kteří ztratí důvěru v Nový Zákon.

  Víte, pravoslavní křesťané u Ježíše předpokládají, že je židovský Mesiáš. Ten, který by měl učinit všechny ty velké věci, které předpovídá Starý Zákon.

  Ale jak by mohl být Mesiášem, pokud jeho poselství bylo téměř okamžitě zničeno, protože vybral zcela neschopné učedníky? Pokud jeho úkolem bylo pouze napravit nešvary v tehdejším judaismu, ale výsledkem jeho působení vzniklo náboženství mnohem mylnější i než ta nejscestnější forma židovství? Vždyť by to znamenalo, že všechno, o co se Ježíš pokusil, skončilo katastrofou. Jak by mohl pak mohl být B-hem vyvoleným Mesiášem?

  Takhle to vidíme my, nebo alespoň já. Pokud je Nový Zákon opravdu plný nesmyslů, pak nevěřím, že je Ježíš židovský Mesiáš. Já to vidím tak, že pokud by se mýlilo pravoslaví, pak je pravdivý judaismus.

  Prosím, nemyslete si, že mám o Vás nízké mínění. Nemluvil jsem o Vás, když jsem mluvil o vzdávání se Ježíše. A každopádně jsem nechtěl vyvolat dojem pohrdání.

  Já jsem četl Vaše reakce, díval jsem se na Vaše videa o islámu, snažil jsem se být nezaujatý, protože působíte jako milý a úctyhodný člověk. Ale i přesto, pokud má islám pravdu, jak věříte, já to nejsem schopen rozpoznat. Opravdu nedokážu dojít k poznání, že islám je pravdivý. Je mi to líto.

  Přeji Vám jen to nejlepší

  0
  0
 45. igor
  22.11.2014 – 29 Heshvan 5775 v 00:27 — Odpovědět

  Ad Dominik: aj v Koráne Božie slovo označuje Ježiša ako Mesiáša, ktorý ešte raz príde.Takže nevidím problém.Ale to by som musel začať s novou témou. Vaše komentáre o pravoslávi si aj naďalej veľmi rad prečítam bez toho, aby som Vám do nich zasahoval,ale o islame som už spomenul, že nechcem o ňom písať, resp.viesť dialóg.Nie som misionár.Čas, ktorý tu ako hostia na zemi máme, je ozaj rýchly a krátky. Aj ja Vám prajem v tom rýchlom a krátkom čase všetko dobré.

  0
  0
 46. dada
  22.11.2014 – 29 Heshvan 5775 v 10:51 — Odpovědět

  Igore, ale zrovna z tohoto verše nic takového nevyplývá…
  To je podle mě jen verš, který potvrzuje Ježíšovu mesiášskou autoritu, autoritu krále, který je obdarován Boží mocí, a tak před ním neobstojí nikdo (i když se to tak zatím nemusí zdát). Nepokoří si ho žádný jiný uchvatitel moci, žádný ambiciózní panovník, naopak, před ním se jednou bude muset sklonit každé koleno. To přece není nic o nějakém modlářském uctívání.
  Vždyť už v tom předchozím verši se jasně říká, kdo že ho takto uschopnil a potvrdil:… proto ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je pán. (Filipským 2. 9-11)
  To všechno se děje ke slávě Boha, protože způsob Kristova panování je jednoduše Boží, jeho přístup k lidem, způsob, jakým se ujímá své autority – to je prostě ztělesnění toho Božího pohledu. Uznáním tohoto se přece zdaleka nemusíte dopouštět nějakého modlářského přístupu (i když i ten je samozřejmě při špatném pochopení možný, ale za to už nemůže autor).
  Navíc zaručeně znáte i 1.Korintským 15.: …tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž panovat, “dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy”, jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť “pod jeho nohy podřídil všecko”. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou Toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu tedy bude všecko poddáno, pak i sám Syn se poddá Tomu, který mu všecko poddal, aby byl Bůh všecko ve všem. (24-28)

  Taková slova nedávají k modlářskému přístupu k Ježíši žádný základ.

  0
  0
 47. danny
  23.11.2014 – 1 Kislev 5775 v 18:53 — Odpovědět

  škoda moslime,že u Jána si sa pribrzdil u verša 5,19,,..NEMôžE robit nič sám od seba..”,lebo pokračuje aj 21-23.smile.
  To máš ako pri lajlat al-kadar.Bola to noc Moci Božej alebo platí Uvod:,,Posolstvá boli zosielané ako vnuknutia,podla toho ako rástla ich potreba pri Rôzných príležitostiach…”
  Máš pravdu:,,Den je krátky,práce mnoho,robotníci su pomalí a mzda je hojná a Hospodár nalieha.(idem sa odovzdat vôle Božej násilím ako Mojžíš a Ježíš ako ti je písané od Mohameda.(v Uvode).smile a pozdrav.

  0
  0
 48. danny
  25.11.2014 – 3 Kislev 5775 v 14:10 — Odpovědět

  Igor,k(43),ked ,,vidíš”rozpor,tak Mohamed ti to dovysvetluje Q2,106:,,..(o verši)prinesieme iný,lepší,alebo podobný.Vari nevieš,že Boh je všetkých vecí mocen?”

  0
  0
 49. igor
  28.11.2014 – 6 Kislev 5775 v 18:39 — Odpovědět

  ad.47+48)Zamieňať pravidlá alebo organizáciu náboženskej obce s B-žími vlastnosťami – to môže ozaj iba danny. Aj keď nesúhlasím s komentárom dady (všetci B-ží poslovia a proroci sú si rovní a Ježiš je jeden z nich, neruší ich a ani ich neprevyšuje a rovnako neruší a neprevyšuje zákon – to všetko prevrátil až Pavol a jeho učeníci) , predsa jej text má hlavu a pätu a predstavuje slušnú a úprimnú snahu o dialóg, zatiaľ čo o tebe platí len znovu to, čo Ti už napísal Dominik Stodůlka: „Melete páté přes deváté”.

  Poznámka:Myslel som na Jan 5,30:“ Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.”-Aj tu sa Ježiš predstavuje ako B-ží posol, hľadajúci vôľu toho, ktorý ho poslal. Tak ako všetci poslovia od Adama,to isté môžu povedať aj oni, napr. Mojžiš: “Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal “. A takisto rovnaké zázraky ako Ježiš konali s dovolením B-žím aj iní B-ží poslovia starého zákona, vrátane kriesenia mŕtvych a zázračného rozmnoženia chlebov. Tí všetci mohli byť preto b-hmi?

  Tebou uvedený Ján 5,21: “Lebo jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje”- je v rozpore s Marekom 6,5: “A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých.”Chceš po tomto tvrdiť, že Nový Zákon je bez chýb? Takychto podobných chýb, protirečení sú stovky, napísali sa o tom objemné knihy aj židovských teológov. Problémom ostane ale vždy to, že kresťania zažmuria oči a si doslovný verš vysvetlia ako prenesený a prenesený text si vysvetlia ako doslovný, vytrhnutý verš vyložia v kontexte a kontextu prispôsobia verš, ktorý je z iného kontextu a najčastejšie, medzi 2 verše vsunú to, čo tam nie je a niektori, baviac sa na svojej “dôvtipnosti” dopíšu ešte: smile. Preto už dávno pokladám takéto diskusie za zbytočné, povedal by som : “bumerangové”, čiže o ničom.

  0
  0
 50. igor
  28.11.2014 – 6 Kislev 5775 v 19:00 — Odpovědět

  Dade: iba krátka reakcia. Všimol som si viac raz Vaš obdiv ku Pavlovi a nechcem sa Vašich citov dotknúť, ale chcem iba poznamenať, že kvôli odklonu od pôvodného Ježišovho učenia bol Pavol pokárhaný Jakubom, Ježišovým mladším bratom a predstaviteľom cirkvi v Jeruzaleme. Jakub videl v Pavlovi odpadlíka a nečistého človeka, preto mu prikázal, aby sa v súlade so zákonom očistil: “Potom řekli Pavlovi: “Pohleď, bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, a všichni jsou nadšenými zastánci Zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dovědí, žes přišel. Udělej tedy, co ti radíme: Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy, obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva.” Nato Pavel vzal ty muže s sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skončí očistné dny a za každého z nich bude přinesena oběť.(Sk. 21,19-26).
  Podľa tohoto fragmentu je jasné, že Pavel sa neposlušnosťou odklonil od pôvodnej kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme. Dal sa očistiť a napriek tomu kázal to, kvôli čomu musel vykonať očistné dni…

  0
  0
 51. Dominik Stodůlka
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 00:29 — Odpovědět

  Jednu věc je třeba přiznat. Důležitým úkolem náboženství je přinést morální poselství, avšak nejdůležitějším úkolem je přinést zprávu o pravém B-hu.

  A judaismus a islám mají společné to, že jejich hlavní poselství, poselství o pravém B-hu, je jasné a snadno srozumitelné; B-h je prostě jeden, a nic víc. Existují mnohé otázky, které vyžadují hluboké zamyšlení, avšak otázka B-ží podstaty je jednoznačně snadno pochopitelná.

  V křesťanství je to vlastně naopak. Otázka B-ží podstaty je jednou z nejobtížněji pochopitelných složek víry. Navíc přidání Filioque u západních křesťanů, které z Ježíše učinilo druhý božský zdroj, způsobilo ještě větší zmatek.

  Křesťanská zvěst na první pohled opravdu působí poněkud jako postavená na hlavu; vše potřebuje hlubší studium. Proto mi přijde nesmyslné kritizovat židy za to, že křesťanství nepřijali. Kdo ví, jestli bych ho přijal já, kdybych se narodil jako žid.

  Stejně tak mi přijde od křesťanů pokrytecké kritizovat židy za způsobení smrti Ježíše. Je třeba si uvědomit, že z pohledů židů to byl prostě heretik. Sami křesťané zlikvidovali celou řadu lidí, které považovali za heretiky. A co kdyby také došlo k omylu?

  Katolíci nechali např. upálit Jana Husa. A teď si představte, že by Jan Hus poté vstal z mrtvých a řekl, že byl pravým B-žím prorokem. Tento zázrak by způsobil, že by se z většiny lidí stali husité, a z katolíků by byla rázem menšina, pronásledovaná za zabití proroka.

  Jak málo by mohlo stačit k tomu, aby nás potkal stejný osud jako židy. Kdyby si to všichni křesťané uvědomili, nemohli by židům nic vyčítat. Jenže většina křesťanů to, co kritizuje u ostatních, nevidí sami u sebe. Nejsou schopni takové empatie, prostě si jenom melou svoje a přitom si stojí na vedení.

  0
  0
 52. dada
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 09:54 — Odpovědět

  Igore, já mám k Pavlovi respekt, nedá se říct, že zrovna on by mi byl nejbližší. Pokud bych měla vypíchnout člověka, ke kterému bych měla opravdu přirozené sympatie, pak je to spíš Barnabáš, to byl člověk, jakých je v církvi třeba a jací jsou dosti vzácní.

  Nesouhlasím s vámi, že by Jakub Pavla napomínal jako odpadlíka, naopak, všechny tehdejší autority Pavlovu službu přijaly, i když třeba o obřízku pohanů se vedl tuhý spor. To, že vykonal Pavel tradiční židovský obřad, zdaleka nic nevypovídá o jeho odpadlictví – to je jako byste tvrdil, že když přistupujeme k památce poslední večeře, máme potřebu připomínat si Kristovu oběť a vztahovat ji na sebe, je to proto, že jsme odpadlíci. Opak je pravdou. Očistný obřad je vyznáním připravených, ne nějakou očistnou procedurou odpadlíků. Pavel se jen hrdě přihlásil k tradici otců, kterou nikdy nezavrhl, ač si to tak mnozí vykládali.

  Ale vrátím se k Barnabášovi. To byl člověk, který uměl vidět do hloubky, dokázal odhadnout, o co jde, postavit se klidně proti všem, dokonce i proti Pavlovi, když bylo třeba. Pavel byl tvrdá palice, mnoho souvěrců (a je pochopitelné, že především židovského původu) s ním mělo problém, nepochopilo jeho myšlenkové konstrukce, vnímalo je (asi podobně jako vy) jako hereze, však i Petr píše, že jeho dopisy jsou těžko srozumitelné…

  Barnabáš se za Pavla postavil v době, kdy měl strašnou pověst bijce Ježíšových následovníků. Pavlova služba byla od samého počátku dost zvláštní, už jen jeho obrácení… jeho zkušenost byla přece jen odlišná od zkušenosti těch, co chodili s Ježíšem, přesto se ale jejich služba doplňovala, nešla proti sobě – a pro obě strany nebylo úplně snadné se pochopit, to je zjevné. Spor o obřízku a spor o Jana Marka podle mě jasně dokládají, že apoštolové měli co dělat, aby dokázali překročit svá lidská omezení, byli tak trochu zajatci svých vizí a měli – podobně jako my dnes – problém podívat se na věc jinýma očima, pochopit toho druhého. Ale podařilo se, a Barnabáš byl podle mého názoru tím nepostradatelným elementem, který dovedl tvrdým palicím vzdorovat i je přivést k sobě. Takže i když třeba on není zdaleka tak známý jako Pavel, já jeho místo vidím neméně důležité a kdybych měla vybrat nějakého novozákonního sympaťáka (pokud tedy budu tak pošetilá a budu takto citově hodnotit), pak to bude spíš Barnabáš.

  0
  0
 53. josh
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 11:23 — Odpovědět

  ad taamim – koreni :)

  …co je trochu ale smutne je, ze aj ked to odbornici nespochybnuju v praxi psychologickej a psychiatrickej je to castokrat uplne ignorovane a tym ze sa neskuma prvok pohnutky lekar nelieci ale poskodzuje…

  priklad… vybuchol ste slovne ergo choval ste sa zretelne neprimerane, vase spravanie bolo neprimerane a neospravedlnitelne je potrebna hospitalizacia, alebo sa pojdete ospravedlnit, ci musite sa napravit…za kazdu cenu

  princip je ze vasne, ci uz sa jedna pozitivne vasne alebo negativne vasne/hnev, zlost… atd/ maju neutralnu mravnu hodnotu nie su dobre ani zle..rozhoduje pohnutka a ona ma svoj dovod k comu smeruje svoje ratio nejaky ciel pravda, nemusi sa zhodovat s mravnou hodnotou skutku …pozor na to

  vo svojej psychoanalyze to ma za pravdu a predpoklada aj C.G. Jung, u Freuda som sa touto teoriou nestretol este, ale je viac nez zrejme z jeho spisov, ze s tymto principom pracuje, predpoklada ho a zakomponovava do svojich diel…

  kto ste zbehli, ak ma pamat neklame aj platon to riesi filozofickou cestou…

  moderna spolocnost od toho ustupuje /vzdy bud uhladeny a tvar sa slusne a milo – imperativ moderneho kapitalizmu :D / a aj preto sa v nej kumuluje viac lzi a nenavisti a este viac sa presadzuje chamtivost a nenazranost plodiace hlupost na ukor pokoja, zmierania a nefalsovanej lasky plodjacej uvedomelost a mudrost…

  aj jezis to hovori preco posudzujete iba negativnu vasen ako kriterium mravnosti…ved to ide do “duchovnej stoky” von…ale to skumajte co je tam v tom srdci ako achab pise “cesta blesku” od myslienky ku slovu…toto skumajte…lebo toto poskvrnuje alebo posvacuje…a tam aj ked sa tvarite milo a uhladene…ale…pohla vas chamtivost na stolicke pschiatra za prachmi, pohol vas strach co povedia druhi ak sa zastanem pravdy…pohla vas lenivost riesit veci dalej …pohla vas nuda…a ine veci…a vy ste stale akoze kludni…zlyhali ste :) vtedy ste vybuchli a ste schizofrenicia zreli na hospitalizaciu…amen :) vdaka jezis za slovo

  0
  0
 54. josh
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 13:33 — Odpovědět

  este inac povedane ak nejaky odbornik duse psycholog, knaz psychiater prehlasi:
  oh, mam ta, chytil som ta, povedal si vulgarne slovo, vybuchol si …a preto si blazon…, a pritom neskuma a ani neobjavi pravu pohnutku a pravdu o nej, robi blazna z jezisa aj z freuda a junga a dalsich osvietenych ludi:) a to je uz na povazenie, kto je vlastne blazon :-)

  0
  0
 55. josh
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 13:59 — Odpovědět

  na a do tretice vsetko najlepsie – jezis sam pouziva vulgarizmy ako ty blazon a vy blazni, iditi…priamo v diskusii :-) vyrazom v gretine móra – blazon, blaznivy, debil :)
  a teraz cersnicka na ceresnicke k pohnutke …jezis sam totiz tomu kto by tento vyraz v diskusii pouzil hrozi trestom sudu alebo kto pouzije podobny vyraz…hrozi mu “peklo” :) teda mora, raka…slovne urazky, invektivy

  haaa…a sam potvrdzuje teda ze bud to je on uplny blazon lebo sam pouziva invektivy ktore prisne zakazuje…alebo maju a smu sa pouzivat ak je spravna pohnutka spravne korenie taamim…

  pekne a pokojne dni, pokial mozno bez prilisneho a nadmerneho prezivania neg. vasni…ale ked uz tak s mierou a na mieste…pokoj a dobro

  0
  0
 56. igor
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 17:13 — Odpovědět

  ad.Josh 55)”Blázon si v srdci hovorí, B-ha niet.”, píše sa a modlí sa v žalmoch. V tomto kontexte by som nazeral na to, prečo Ježiš použil vo svojej reči (kázni)slovo blázon a iné. Pokiaľ v inej reči varuje pred používaním slova “hlupák”,tak je to opäť v kontexte toho, o čom vtedy kázal, totiž o láske k blížnym – a to aj v kontexte lásky k osobným nepriateľom, ktorí nás udrú,okradnú, do niečoho nútia, na čo nemajú právo.

  Ježiš však nikdy nekázal o láske k “neviere”, ignorovaniu Tóry a odmietaniu viery. Tam je to slovo blázon na mieste. Podobnými výrokmi sa to hemži aj u iných prorokov – ale vždy iba v súvislosti s nedodržiavaním B-ho zákona a nikdy nie z osobných dôvodov. A to je dôležitý rozdiel: “Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.”(Mt.5,11-12)

  0
  0
 57. josh
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 18:48 — Odpovědět

  :-) jezis pouzil svoje “móroi farisaioi” ako “idioti farizeji” ako invektivu a tvrdy urazajuci vyraz so spravnou pohnutkou na spravnom mieste a teda aj prejavil skutocnu nefalsovanu lasku… cisto doslovne je to urazka…

  ak by v tomto pripade nastavil quasi druhe lice bol by pokrytec a strachopud /nebojte sa maloverni/ ktory sa nevie zastat prava utlacaneho a o tuto lasku ide…
  k tym, ktorych sa nikto nezastane a tvari sa pritom ten dotycny milo..je herec pokrytec…tam si ta situacia ziada a zasluzi opacne herectvo podfarbene dramatickou invektivou …

  takze suhlasim s vami ano lasku aj k bliznemu to ano…ale bez pokrytectva a herectva nefalsovanu…a tu sa neda obcas vyhnut invektivam a zosmiesnovaniu…”bohuzial” aj jan krstitel tvrdo priam “drzo” kritizoval heroda, za jeho chlipnost a nenazranost v sexe a nemal snad lasku k bliznemu???
  /povedat vysokopostavenemu kralovi otvorene o jeho chybach, sukromnych…to si co dovolil takto urazat na verejnosti krala, povedal by niekto dnes, ale ale…/

  mal povedat ooo herodesko moj milacik udri mna aj svojho blizneho po tvari, ja ti pusinku posielam, len ma nezabij, kludne spi so zenou svojho blizneho…pan boh ti odpustil pri krste hriechy, pri mojom krste v jordane si bol spaseny ..ano ??? je ti pokrytecka laska a nie laska k bliznemu

  jezis nehlasal pokrivenu lasku o cudnom nastaveni druhej tvare a cudnom odpustani bez pochopenia hebrejskeho myslenia…:) jezis bol normalny zdravy chlap..aj milujuci a sucitny aj tvrdy a prisny :)

  “pan igor – laska sa nikdy na nic nehraje…nikdy a za ziadnych okolnosti…
  ale clovek ktory miluje sa v laske hraje na poli negativnych aj pozitivnych emocii a vasni” /pekny vyrok…asi si ho zapisem :)”/

  pozor na pokrytecku tzv. milu lasku za kazdu cenu

  0
  0
 58. igor
  29.11.2014 – 7 Kislev 5775 v 22:41 — Odpovědět

  Joshovi: zrejme ste nepochopil, že v tých situáciach Ježiš a Jan Krstiteľ nehovorili za seba. Brať si z toho príklad, že môžeme robiť tak aj my je pýcha a nemá to nič do činenia so “zdravým normálnym chlapom.” Naopak, takéto emócie v osobných záležitosťiach ( = ide len o moje “JA” ) sú ustrnutím na nízkom stupni vývoja.Viď:Ž.120,3-5:”Čože ti dať alebo čo ešte priložiť, ty jazyk podvodný? Ostré šípy bojovníka a rozpálené uhlíky z borievčia. Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu a bývam v stánkoch kedarských.” -“Ostré šípy bojovníka”, teda istá smrť, “rozpálené uhlíky z borievčia”, teda veľmi silný, trvalý oheń.” A preto, ako to v úvode pán Haidler píše: “Pokud se hlouběji zabýváte kategorií šmirat ha-lašon, tedy „ostrahy jazyka“, kterou, když povolíme anebo ji zanedbáme, pácháme přestupky více než smrtelné”…

  0
  0
 59. danny
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 07:08 — Odpovědět

  Igore,ty sradista jeden.Ked sranda,tak posrandujeme.
  Ked prekročíme Jordán,morálna filozofia následne mení význam.Dve a dve su štyri.Len nastáva problém,ked vo svete tienov a pokryvených zrkadiel,niekedy vynasobíme to,čo môže vypadat ako dve,faktorom,ktorý može byt ,ale nemusí byt dve,môže byt výsledok štyri,ale s najvačšiou pravdepodobnostou tak nebude.
  Napr.(zo základov gr.-rim. filozofie)-,,nevstupuj dvakrát do tej istej rieky”niet problému,tvoja prekrývajuca reakcia?Niečo o mletí.(klasický príklad chybného záveru podla seba sameho na druhých.)
  Na jednoduchu otázku,aby si mne, neznalému,objasnil nejasnost onej ,,Noci moci”,ktorá mne ubohemu symbolizuje uplné zoslanie Koránu do prorokovho srdca(ako Desatoro,,znesené naraz)v protiklade k ROKOM,počas ktorych mu bola poodhalovana.Nič viac,nič menej.(na lajlat al-mirádž,sa už radšej ani nespytujem,uspkojím sa so svámím Vivékanandou, a radšej nepublikujem.smile).
  Ked sa prozumie jednoduchému mentálnemu,,cvičeniu”-on vie,že neviem,že on o tom vie,tak sa dá pochopit aj tvoja reakcia na nie spletenie,ale objavenie náboženskej obce a Božích vlastností.Fakt neviem ako si k tomu prišiel.(
  K otázke J,Mk,Lk,Mt ja nehladám,,chyby”,ale pochopenie,dovysvetlenie.A to je medzi nami rozdiel.smile
  preto sa ti môžu zdat diskusie bumerangové.Len nemlč a neprechádzaj do invektív(smile),lebo :Korán ustami Ježiša oznamuje radostnu zvest o poslovi,ktorý príde po mne a jeho meno Ahmad bude,”(vyznávajuci ,ktorým Boh vymaže bezverectvo.Mám sa obávat?smile.Lebo ked si si ho vybral….)

  0
  0
 60. igor
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 13:39 — Odpovědět

  ad.59)Nielen Korán ustami Ježiša oznamuje radostnu zvest o poslovi,ktorý príde po ňom, ale ústami Ježiša to oznamuje aj najstaršie Evanjelium podľa Barnabáša: …Aber nach mir wird der Glanz aller Propheten kommen und Licht werfen auf die Dunkelheit all dessen, was die Propheten gesagt haben, weil er der Gesandte Gottes ist.”(Barnabaš: 17).To je jeden citát, ďalej napr.39,42,43,44,72,82,96,97,124,137,163,220.
  PS.:Už som raz napísal, že nie som misionár a že o islame nechcem písať komentáre – dodávam, že na tomto obľubenom židovskom portáli. Prosim to rešpektovať. Tento citát z Barnabáša je výnimkou a nebudem robiť ďalšie. Existuje dosť moslimských (aj zahraničných)portálov, kam sa môžeš so svojimi otázkami obrátiť, pokiaľ máš úprimný záujem. Možno by ti pomohli aj islamofilovia – niektori píšu aj tu. Pokiaľ by si sa len nemusel cítiť ako jedna z miliardy much, ktoré sadajú na hnoj(citujem tvoj príklad).

  0
  0
 61. igor
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 15:04 — Odpovědět

  Dade ad52.): no pokiaľ ide o Barnabáša – bol za apoštola povolaný “historickým” Ježišom, a nie tak, ako to o sebe tvrdil Pavol.Píšem to ohľadne jeho sympatickosti, ale aj tých sporov, ktoré mal s Pavlom.

  Evanjelium podľa Barnabáša preukazuje úžasnú jednoduchosť, ktorá je v úplnom kontraste ku spisom Pavlovym, pričom tá zložitosť bude aj v tom, že nie všetky spisy, ktoré sa pripisujú Pavlovi pochádzajú skutočne od Pavla – hlavne List židom prezrádza až 2 rukopisy, ktoré nie sú Pavlove. A keďže Listy Pavlove sú teda dielom viacerých autorov usilujúcich sa v podstate o novú teologickú koncepciu, niet sa prečo diviť, že sa do tých listov dostali protirečenia a s protirečeniami aj chyby , čo je však úplne normálne, pretože sú dielom niekoľkých “Pavlov”, ktorí tvorili “redakciu”. Preto aj Vás môže niečo oslovať u Pavla viac, alebo menej. V podstate ale nejde o to, čo nás oslovuje, ale o koncept, s ktorým ku čítaniu pristupujeme. Môj názor, dada. Inač dobre sa mi to po Vás číta (môžem si z toho niečo pre seba vziať).

  Ja mám koncept (vieru) podľa Evanjelia podľa Barnabáša: “B-h nemá začiatok a nebude mať ani koniec, ale všetkému dal začiatok a všetkému dá koniec.Nemá ani otca, ani matku, nemá ani synov ani súrodencov, ani príbuzných.A pretože B-h nemá telo, preto neje, nespí, nezomrie, nechodí, nepohybuje sa, ale naveky zostáva bez ľudskej podoby.”a pokiaľ ide o Ježiša, u Barnabáša je to podobne ako v inom evanjeliu pri podmienke vstupu do Božieho kráľovstva: “Iba B-h je dobrý”: “…pretože som hlina a prach, som sluha Tvojich sluhov a nikdy som si nedôveroval byť Tvojím dobrým sluhom(Barnabáš,212)

  0
  0
 62. Dominik Stodůlka
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 15:32 — Odpovědět

  ad igor) “najstaršie Evanjelium podľa Barnabáša”

  Tvrzení, že tento spis je nejstarším evangeliem, je poněkud pochybné. Celá řada odborníků je naopak přesvědčena, že jde o podvrh z doby velmi pozdní. Vlastně existují názory, že Barnabášovo evangelium vytvořili někteří z muslimů, aby uměle potvrdili pravdivost islámu.

  Psalo se o tom i tady na Shekelu:

  https://www.shekel.cz/18632/jak-to-vlastne-je-s-tureckym-evangeliem-zpochybnujicim-krestanstvi
  .

  0
  0
 63. igor
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 20:38 — Odpovědět

  ad Dominik Stodůlka 63.)Dôkazy? Stopy? Tie by bolo treba hľadať vo Vatikáne: “Am Anfang des 20.Jahrhunderts wurde das Evangelium von Barnabas, einem der zwölf Apostel von Jesus entdeckt. Es zeigte sich, dass seit 383 n.Chr.ein Exemplar davon in der Bibliothek des Papstes auf einer Liste verbotener Bücher stand und ein Exemplar davon in die offentliche Bibliothek in Wien gebracht wurde und es sich dort bis in unsere heutige Tage befindet. Im Jahre 1907 veröffentlichte die Universität Oxford eine von einem Übersetzer namens Raj gefertige englische Übersetzung dieses Evangeliums. Diese verschwand aber nach kurzer Zeit vom Markt. Es sind nur zwei Exemplare von dieser englischen Übersetzung erhalten geblieben: Eine ist in der Bibliothek des Britischen Museums in London und die andere in der Bibliothek des amerikanischen Kongresses in Washington. Aus diesem Exemplar fertigten zuerst Dr.Kalil Saada im Jahre 1908 und später Ahmad Tahir im Jahre 1980 die arabische Übersetzung des Barnabas-Evangeliums an.Všimnite si, že prvý arabský preklad Evanjelia, ktoré bolo v pápežskej knižnici na zozname zakázaných kníh od r.383 n.l. bol vyhotovený až r.1908 a ubehlo ďalších 72 rokov od vyhotovenia ďalšieho arabského prekladu. Naša viera nie je závisla na tomto Evanjeliu. Ďalej tiež, Barnabašovo evanjelium nie je jediným, ktoré popiera Ježišovu smrť na kríži. Informáciu o tom, že Barnabášové evanjelium je najstaršie som získal práve z vedecko-historického dokumentu o nepokryfnych evanjeliach,nezávisleho od akejkoľvek cirkvi (aj moslimskej spoločnosti)- preto som to napísal tak, ako som to napísal.Ak máte čas – na čo ja nemám – skúste si to preveriť zahraničnými linkami.

  Lukáš Lhoťan sa stal známy svojim zlým jazykom (všimnite si len názvy jeho článkov) a tak sa aj skončila publikácia jeho článkov na tomto portáli, čo mi svojho času napísal pán Haidler takto: “Moudrost je z vidění, a některé diagnózy časem progredují…Loni na podzim už redakce hodně váhala, zda nadále Lukášovi poskytovat prostor právě prto, že jeho zprávy a zprávičky nabíraly rozměr “lašon ha-ra” – zlého jazyka s minimem argumentů.Mám ale pocit, že od té doby Lukáše již nijak neprotežujeme ani nepublikujeme :) (Z komentára za článkom Zatržene kecy)

  Ešte k Vašmu č. 51- páči sa mi. Neviem, či poznáte aj istú teóriu o Origenesovi. Učili sme sa to v rámci patristiky. Origenes vo svojom diele spomenul aj hypotézy, ktoré sám vierou nevyznával, iba ich akoby zdokumentoval.To sa mu stalo vlastne akoby “osudnym” pre exkomunikáciu.To je tiež nejaké to svedectvo, ako sa brzdilo poznanie a to iba preto, že sa to niekomu nepáčilo. Neviem, ako je to v RKC dnes, ale v čase, keď som sa to učil, bola veľká snaha o jeho rehabilitáciu s názorom, že mal byť tiež zaradený medzi tzv.cirkevných otcov.Preto som spomenul tu patristiku.

  0
  0
 64. danny
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 20:58 — Odpovědět

  Igore,mušky som uviedol ako príklad chybného záveru z kvantity na kvalitu(hnoj je velmi chutný,miliardy much sa predsa nemôžu mýlit) a ty si to svojvôlne zhypostazuješ.ale budiš.
  O Barnym si to zrejme získal zo zdroja,ktorý zakupila turecká vláda,vraj od pašerákov,v roku 2000.Ide na koži písane,to najstaršie evanjelium hovoriace o nesmrti Ježiša a predpovede Jeho o príchode proroka Mohameda.(vedecko-historicke zdroje.Užas.Sám velký Turek povedal,asi na podklade podobných zdrojov,že minarety boli v Amerike pred Kolumbom.)

  0
  0
 65. Dominik Stodůlka
  30.11.2014 – 8 Kislev 5775 v 21:53 — Odpovědět

  ad igor)

  “Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo.” (Korán, Súra 4,157)

  Tento výrok Koránu ve mně ve skutečnosti vždy vyvolával největší otázku týkající se islámu. Podle islámu byl Ježíš vzat Alláhem na nebesa, ale Alláh vytvořil iluzi, která způsobila, že židé i křesťané uvěřili, že byl ukřižován.

  Jenže, pokud by byl islám pravdivý, pak proč to tedy Alláh udělal? Proč Alláh vytvořil iluzi, která způsobila, že židé i křesťané uvěřili, že byl Ježíš ukřižován?

  Všechny křesťanské teorie týkající se zástupné oběti, sejmutí hříchů světa apod. vznikly na základě různých interpretací významu Ježíšovy smrti na kříži. Kdybychom věděli, že Ježíš nebyl ukřižován, tyto mylné teorie by nikdy nemohly vzniknout. Proč nás Alláh nechal uvěřit, že byl ukřižován?

  A proč Alláh nechal uvěřit židy, že byl Ježíš ukřižován? Židé v Ježíše neuvěřili, stal se pro ně prostě heretikem, který zahynul na kříži. Kdyby viděli, že jej Alláh vzal na nebesa, poznali by, že je pravý mesiáš, a přijali by ho.

  Proč nás Alláh nechal uvěřit, že byl Ježíš ukřižován? Kdyby nám umožnil vidět pravdu, židé by jej přijali a křesťané by se nedopustili svých omylů. Všichni by poznali pravdu, nebýt této Alláhovy iluze.

  Má na to islám nějakou odpověď?

  0
  0
 66. igor
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 00:18 — Odpovědět

  Dominikovi Stodůlkovi:Pán Stodůlka, prosím, aby ste Vaše otázky položili na adresu fatwabanky: http://sunna.cz/
  Sme tu na obľúbenom židovskom portáli. Tento portál síce prináša aj články a informácie od kresťanských a moslimských autorov, ale – aspoń podľa môjho názoru – treba pamätať na to, že je to stále židovský portál. Keby ste sa pozrel na históriu tohto portálu, všimli by ste si, že iní moslimskí autori(autorky)tu z debát o isláme odišli. Prosím Vás, aby ste sa preto neurazili.Pokiaľ máte úprimný záujem, budete sa informovať inde.
  PS: Dannyho komentáre ani nečítam – stačila mi prvá veta.

  0
  0
 67. Dominik Stodůlka
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 01:28 — Odpovědět

  ad igor) Souhlasím. Já bych také nezačal jen tak z ničeho nic psát na židovské stránky články o křesťanství. To byla až reakce na některé články pana Haidlera, ve kterých si “rýpnul” do problematiky křesťanství, což tak nějak vyžadovalo protireakci.

  Pochopitelně však neprovádím misii. To bych se snažil judaismus zpochybnit, kritizovat jeho případné omyly apod. Já se naopak zaměřuji na společné a podobné prvky, nikoliv na kritiku a vyvracení.

  Myslím však, že jsem asi tak trochu na špatném místě. Zde jsou evidentně zejména židé liberálnějšího rázu, kdežto my jsme kulturně blízcí spíše ortodoxním (někteří pravoslavní možná i ultraortodoxním). Jinými slovy, žijeme tak trošku v odlišných světech. (Na druhou stranu, existují i pravoslavní křesťané, kteří jsou více liberální až sekulární, avšak není to zrovna můj případ.)

  0
  0
 68. danny
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 06:24 — Odpovědět

  Moja prvá veta a Igorova posledná veta.smile,.Ozaj môžeme používat slová ,ktoré sa náma páčia na veci,ktoré sa ná, nepáčia?
  Netreba íst na sunna stránky,stačí si všimnut odskopčenost doketizmu.
  Dominik sa pýta:,,Prečo by to robil?prečo vytaáral iluziu?”
  žid by sa opýtal(možno):,,prečo by posielal svojho syna?Načo?”smile

  0
  0
 69. danny
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 07:21 — Odpovědět

  P.S.igore,pisat sa dá hoci čo,ale dušu neprezlečeš.smile

  0
  0
 70. danny
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 07:55 — Odpovědět

  u Barnyho,neviem,či nie je podstatnejšie si všímat ho ako syna paraklesis-syna utechy,ukludnenia a či potešenia.Ako naživo PRAKTIKUJE paraklesis v Sk11,23-24.Naživo.Prosto a jednoducho.O tomto to je.

  0
  0
 71. Erich
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 13:47 — Odpovědět

  Igore, Dominiku já jsem přesvědčen, že ty vaše výměny názorů právě zde na Shekelu nejsou ani trochu zbytečné.

  A Igore, když už je na sunna.cz zmiňován právě Boston, měl bych tu jistou zajímavost:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_E._Fuller

  Na lidi mající něco společného s Rand institutem, s USAid bych byl opatrný.

  0
  0
 72. Dominik Stodůlka
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 20:51 — Odpovědět

  ad igor) Upřímně řečeno, pane Igore, teď moc nevím, co si mám myslet. Fatwy portálu Sunna ukazují islám téměř přesně v té podobě, jak jsem si ho představoval před kontaktem s Vámi. Nemá to mnoho společného s Vaším “mystickým islámem”.

  Víte, že tam dotazy zodpovídá absolvent saudsko-arabské islámské univerzity v Medíně? Já jen, že jste mi svého času říkal, že Saudská Arábie byla centrem wahábbismu, a obecně velmi radikálních forem islámu.

  0
  0
 73. igor
  1.12.2014 – 9 Kislev 5775 v 23:24 — Odpovědět

  Erichovi ad.71): typ sunna.cz , ktorý som dal Dominikovi sa týkal len konkrétnej otázky, pretože viem, že šejch Šehadeh má na tu otázku odpoveď.Keby sa ma Dominik opýtal na niečo ohľadom sufizmu alebo tarík ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Tar%C3%ADka ), tak by som pánovi Dominikovi zaručene nedal typ na šejcha Šehadeha, teda sunnu.cz. Ďakujem za upozornenie.

  0
  0
 74. igor
  2.12.2014 – 10 Kislev 5775 v 00:44 — Odpovědět

  Dominikovi ad.72)Pán Dominik, čiastočne som Vám už odpovedal už u predchadzajúceho čísla adresovanom Erichovi.Dovolím si tvrdiť, že na 90% viem, ako by Vám na konkrétny dotaz šejch Šehadeh odpovedal.V tomto prípade by som mal jeho odpoveď za objektivnú.
  Ale ďalej: áno, viem,kde študoval, ako a čo učí – veď som bol jeho (aj keď len diaľkovým) študentom.Preto ma tiež veľmi teší, že ste správne posudil na sunne.cz niektoré veľmi radikálne formy, ktoré mimochodom nájdete aj na sharia4.cz.com
  Napr.:“ Co se týče Pyramid, tak ty byly přítomny už za prvních muslimů ale nebyly uctívány vedle Alláha a také, aby byly zničeny, bylo potřeba vynaložit mnoha úsilí a to v té době nebylo v jejich silách, na rozdíl od soch Buddhy v Afghánistánu, které byly zničeny teprve nedávno. V dobách prvních muslimů bylo obtížné je zničit ale dnes již muslimové výrazně posílili a je v jejich možnostech a silách tyto polyteistické sochy zničit, jak učinil Prorok(ať mu Bůh žehná a dá mír) se sochami, které byly v Mekce, Taífu, Nachle atd.A Alláh ví nejlépe. ” http://sharia4czechia.com/2014/06/23/prikaz-znicit-modly/
  PS:Tiež si s Erichom myslím, že Vaša výmena názorov so mnou nebola pre mňa zbytočná.Ani táto.ďakujem.

  0
  0
 75. dada
  2.12.2014 – 10 Kislev 5775 v 17:51 — Odpovědět

  Igore, pokud jde o Barnabáše – já jsem to jeho údajné evangelium nečetla, vycházím jen ze Skutků, kde je zjevné, že s Pavlem neměl “teologické” spory, naopak, byl patrně jeden z prvních, který jeho obrácení potvrdil za hodnověrné, v době, kdy se na něho ostatní dívali s nedůvěrou, možná dokonce s odporem (poté, co od něho zkusili).
  Je zjevné, že sloužili ve shodě, v situacích, kdy jim šlo o krk, stáli při sobě – pokud by Barnabáš Pavla považoval za heretika, nedává to žádný smysl, proč by se podílel na takové službě a nasazoval krk pro šíření “nesmyslů”?

  Spor nastal až o Jana Marka, a spor to byl tvrdý, když nic před tím je nedokázalo rozdělit, až tady toto…
  já si osobně myslím, že odchod Jana Marka souvisel s epizodou těsně předcházející, kdy Pavel “oslepil” Elymase. Myslím si, že Jan Marek toto nevydýchal, neodešel tedy z nějaké lehkovážnosti, že by byl nezodpovědný, ale přesahovalo to v dané situaci jeho pohled víry, považoval něco takového za nepřijatelné (učedníci, kteří chodili s Ježíšem, byli držení zkrátka, aby si nevylívali zlost “sesíláním ohně z nebe”, byli formovaní tak nějak postupně, laskavě, nenastal tam tak prudký zlom, jako u Pavla, tohle patrně nešlo J.M. dohromady).

  Pro Pavla ovšem tahle epizoda neznamenala žádné odsuzování, sesílání Božího soudu na Elymase, ale jsem přesvědčená, že to považoval za součást evangelizačního působení – vždyť on sám poznal Ježíše podobným způsobem, jeho fanatická zaslepenost, se kterou se oddával honu na křesťany, byla ochromena skutečnou slepotou, díky slepotě prozřel…

  Barnabáš chápal obojí, neopustil Pavla jako Jan Marek, protože dobře věděl, že i milosrdný Bůh může uhodit docela tvrdě (Ananiáš a Zafira padli tuzí k zemi, aniž na ně museli apoštolové cokoli svolávat, jednoduše kvůli svému lhaní a zlehčení Boha). Ale zároveň měl pochopení pro rozpaky Jana Marka, který se raději stáhl zpět k ostatním autoritám a patrně si i chtěl v samotném centru udělat jasno.

  A pak dochází k tomu tuhému sporu, Jan Marek je pro Pavla zrádce evangelia (vždyť to bylo tak jasné, tak podobné jeho zkušenosti), pro Barnabáše mladý bratr ve víře, která snad vykázala nějakou slabost nebo nezralost, ale má zdravý základ a je třeba jí dát prostor vyrůst. A velice se mi líbí právě ten postoj Barnabáše, který ač dobře ví, že Pavel měl “pravdu” (bylo to skutečně Boží působení, které ho vedlo k zásahu proti kouzelníkovi), se odhodlaně postaví na stranu toho, který se spletl, snad selhal, ale rozhodně není hoden zavržení (tady teprve Pavel sklouzává k tomu ohni z nebe).

  Takže já se kloním k tomu, co píše Danny, Barnabáš byl člověk útěchy, to je to podstatné, měl široké srdce, dovedl dát šanci, a to je někdy mnohem víc, než utlouct druhého pravdou, i když ji opravdu máme… Barnabáš myslel dál, hlouběji, to málokdo umí. Pavla zarazil oprávněně, v době, kdy už byl gigant a bylo to na pováženou. Zastal se ho, když ještě nebyl nic, postavil se proti němu, když jeho hvězda prudce stoupala…
  nakonec někde v jednom ze svých pozdějších listů jmenuje Pavel Jana Marka jako svého věrného spolupracovníka, takže je úplně jasné, že Barnabášův zásah a nekompromisní postoj přinesl své dobré ovoce, že byl úplně na místě.

  0
  0
 76. igor
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 00:07 — Odpovědět

  Dade:ad.75)Práve že tie teologické spory Barnabáš s Pavlom v Skutkoch mal: “O tobě se doslechli, že prý učíš všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků.(Sk.21,21). Evanjelium podľa Barnabáša je takisto svedectvom týchto sporov – ako si inač vysvetliť to, že toto Evanjelium podľa Barnabáša začína varovaním pred Pavlom v podobnom zmysle, ako je to v Sk.21,21: “Učí všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků”.Barnabáš je tam ďalej viac konkrétny – napr.povolenie jesť bravčové mäso, ktoré je zakázané B-ŽÍM ZÁKONOM.
  K ďalším veciam – ja čítam Nový Zákon, respektívne vyučujúce listy Pavlovej redakcie ako nedôveryhodné k nazývaniu sa Božím slovom, mimo iného nielen pre nedôveryhodnú redakciu, nedôveryhodný teologicky výklad Starého Zákona, ale aj pre nedôveryhodné mystické fenomény (podobné javy sa objavili aj medzi sufistickymi sektami, ktoré zašli “priďaleko”, dnes ich máme aj v Kresťanskom spoločenstve na Slovensku, etc…) .
  Inač dada píšete veľa – myslim viac predmetov, ktoré síce navzájom aj súvisia – ale keby som to mal všetko rozobrať, tak by mi to zabralo čas. V krátkom čase sa k tomu a zase k inému nedokážem vyjadriť .Tým nechcem povedať to, že mám niečo proti tomu (predsa beriete si k tomu čas a to je znak záujmu) – iba že menej by bolo niekedy viac.

  0
  0
 77. danny
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 07:54 — Odpovědět

  Naštastie Božie Slovo povedalo(v Smerovníku života):,,Všetko,čo sa pohybuje a má v sebe život,vám bude služit za potravu…”Gn9,3.Po potope sa to rozšírilo.
  A tu sa dá pochopit,že Sk21,21 išlo skôr o ,,zabezpečenie,konvertitom z ,,pohanstva”,slobody vo veci dodržiavania nariadení(micwot)judaismu.A nie od odvracanie zbožných židov od ich dodržiavania.Takže žiadne varovanie(ako v paškvile zvanom Ev Barneyho).Treba si všímat poradie osôb v Sk15,12 a v.22 a inde opak(Barnabáš a Pavol,Pavol a Barnabáš).Považovanie jedného i druhého,žiadný rozpor.
  k Janovi markovi 2 Tim 4,11.
  Jeden prorok napísal(samozrejme,že ten Pravý):,,A medzi nimi je naozaj skupina,ktorá prekrucuje svojímy jazykmi Písmo,aby ste to pokladali za Písmo,hoc to Písmo nie je a hovoria:,,Toto pochádza od Boha!”,a pritom to vôbec nie je od Boha.A vedome tak prednášaju o Bohu klamstvo.”Q3,78.
  Ked je niečo klamstvo,kde máme záruku,že zákaz požívat bravčovinku,Božím Zákonom nie je to o čom hovorí,sám Velký?smile

  0
  0
 78. dada
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 09:29 — Odpovědět

  Igore, to se na mě nezlobte, to nejsou žádné spory: “…o tobě se doslechli…”. Že se něco doslechli, to přece neznamená, že je to pravda. Naopak, šíří se tady takový blud, taková pomluva, názorně je přesvědč, že to není pravda! A Pavel to udělal, žádný rozpor.
  Té apokryfní a jiné literatury na motivy křesťanství jsou mraky, určitě má svoje kouzlo, pro fajnšmekry zajímavý studijní materiál, nakonec i jak Pán Ježíš chodil po světě se sv. Petrem může mít v sobě zrnka moudrosti, ale těžko to brát jako důvěryhodný základní text na úrovni NZ spisů. To evangelium Barnabáše neznám, podle dostupných informací se moc autenticky nejeví, snad jsou tam zajímavé věci, ale patrně jen “na motivy” podle něčí fantazie. Ve Skutcích o teologickém sporu Pavla s Barnabášem není ani náznaku. A když se tam zmiňuje taková “zbytečnost”, jako spor o to, jestli vzít Jana Marka na další cestu nebo ne, pak by se na věroučné rozpory jistě taky dostalo, kdyby nějaké byly. Zjevně nebyly.

  0
  0
 79. dada
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 09:35 — Odpovědět

  Jinak že míň je někdy víc – šlo mi jen o to rozebrat spor okolo Jana Marka, který zjevně nebyl teologický, ale šlo spíš o střet osobností s různými zkušenostmi, který potřeboval trpělivost a čas… díky Barnabášově přístupu se nakonec zdárně vše vyřešilo. Když chcete něco rozebrat, musíte se trochu podívat na souvislosti, pokud je jich víc, nedá se nic dělat. Pokud tedy nechcete zaujmout povrchní názor, který ovšem mnoha lidem vyhovuje. Pak si totiž vysvětlí a odůvodní z Písma cokoli.

  0
  0
 80. dada
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 10:04 — Odpovědět

  Díky, Danny, za ten odkaz na 2Tim 4.11, už jsem si to místo přesně nepamatovala…
  je z toho jasné, že moc těch, co při Pavlovi věrně dokázali stát, nebylo, že se často rozprchli opravdu z důvodu “protože více milovali tento svět” (takže snad se ani není Pavlovi co divit za jeho odmítavou reakci), že Jan Marek ale nebyl tento případ (jak odhadl dobře Barnabáš), to nakonec pochopil i on sám a dokonce mu tedy (snad) byl Marek ještě osobně užitečný :-).

  0
  0
 81. igor
  3.12.2014 – 11 Kislev 5775 v 23:00 — Odpovědět

  ad.78-79)Dada, nakoniec napíšete aj to, že Pavol bol vždy za dodržiavanie všetkých predpisov Mojžišového zákona, vrátane obriezky a bravčového mäsa,tak ako Ježiš:”Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.”-Mt.5,19
  Čo je apokryfná literatúra a čo je kanonická literatúra rozhodol kto,kedy, kde a hlavne: kto a prečo toto rozhodnutie schválil spolu s prikázaním všetkým kresťanom veriť vo Svätu Trojicu? Iným slovom sa pýtam, kto predsedal tejto redakcii?
  “Môj Bože v Trojici, Tebe sa klaniam” – je to podľa prvého až tretieho Božieho prikázania ? Kde je to na kamenných tabuliach a u prorokov?

  0
  0
 82. danny
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 06:47 — Odpovědět

  ,,Trojica”samozrejme nie je teolologická,tobôž nie intelektuálna alebo zaklínacia formulka,ale skôr imaginatívna,TELELOGICKá paradigme,ktorá uvádza rozum v zmatek.A chaos je usporiadanie niečoho,čomu nerozumie sa.(v danom prípade).smile
  ,,Vzkriesenie”akosi nemôžem nájst na kamenných tabuliach a ani u prorokov.(krom jemnosti u Iz60,21).

  0
  0
 83. danny
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 07:09 — Odpovědět

  P.S.pekný príhovor královnej Ranie na konferencii v Abu dhabí.

  0
  0
 84. dada
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 10:28 — Odpovědět

  Igore, ať se dívám, jak se dívám, učení o Trojici nikde v novozákonních spisech nevidím. Mohlo vzniknout snad jen právě proto, že autoři této teorie nebyli schopní číst NZ v souvislostech, pak si tam můžou namontovat kde co.
  A pokud jde o kanonické texty – byly to patrně texty, které se těšily všeobecné vážnosti v křesťanských obcích, a v množství vznikajícího balastu, jak církev lidověla a všelijaké mnohdy i pochybné spisky se stávaly populárními, bylo třeba vybrat a dále chránit zdravý základ. Neznamená to, že každý apokryfní text je nějak vadný. Ale NZ spisy, ač od vícero autorů, tvoří dostatečně jasný harmonický náhled na křesťanské učení, i když je tu to zdánlivé napětí Jakub – Pavel atd. A když nějaký spisek mimo NZ zjevně trčí proti tomuto pohledu, pak je třeba být docela obezřetný. Zvlášť když se ukáže, že jsou v něm značné nesrovnalosti (pokud je pravda, co psal Lukáš Lhoťan).
  Ale nakonec je stejně nejpodstatnější, co vidíte sám jako nejsprávnější podle svého svědomí před Bohem. Pavel patrně shledal, že stravovací návyky nejsou tak podstatné jako poznání Boha, v duchu, v jakém ho lidstvu představil Ježíš. A že správně se stravujícím Židům beztak mnohdy chybělo to, co měl právně on. Otevřené srdce, bezprostřední důvěra k Bohu, otevřené odvážné myšlení… a je smutnou pravdou, že právě soustředěnost na různé takové praktiky tuto důvěru a svobodu mnohdy ubíjí.
  Pavel nezavrhl židovské tradice, podle mě dobře rozlišoval, jak k nim kdo přistupuje, zda se v nich projevuje opravdová víra nebo jsou jen jakousi náhražkou, atrapou, která ubíjí a odrazuje lidi od Boha – a pak byl tvrdý (ostatně když přišlo na věc, porušil sobotu klidně i Ježíš, aniž by popřel svá slova o posledním puntíku).

  Seznal patrně, že pohané mohou přijít ke stejně jedinečné víře v Boha, aniž by k tomu potřebovali nosit pejzy a další vnější znaky Židů. Osobně si myslím, že soužití církve z židů (nadále chodící v tradicích otců) s církví z pohanů (objevujících Boha jako novorozeňata) při vzájemném respektu přinášelo velký užitek: dobrý základ a nová krev a zápal). Přes všechny obtíže, bylo to zdravé napětí (asi jako ten Jakub – Pavel). Škoda, že to nevydrželo (když se toho později chopili ti mocní, jak narážíte, a dostali hlavní slovo… za to ale Pavel fakt nemůže).

  0
  0
 85. josh
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 15:09 — Odpovědět

  dalet…este k tomu zosmiesnovaniu z prorokov aspon jeden vers a piesen u izaiasa 14kap, 4 vers

  “zaspievaš pieseň na POSMECH proti babylonskému kráľovi a povieš: Pozri, ako skončil tyran, ako sa skončilo násilie!”

  tu sa uz nejada len nepotlacit nejaku negativnu emociu a dat ju najavo aby bola zachovana spravodlivos a laska, ale tu sa vyslovene pozaduje nieco ako “strapnujuca oslavna piesen” od Najvysieho, on sam to pozaduje…

  …toto uz je silna kava :) treba mat vsak na pamati ze ide o literarny druh…a ma sa to zahrat a zaspievat a nie stat sa tym posmeskarom…

  0
  0
 86. igor
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 21:42 — Odpovědět

  ad85.Dade: Ohraničim svoju reakciu na jednu vec. Píšete: “když přišlo na věc, porušil sobotu klidně i Ježíš, aniž by popřel svá slova o posledním puntíku”. Áno, dobre napísané, to je pravda (aj podľa môjho videnia). Viete Dada, to je jedna z veci, ktorá ma na Koráne fascinuje – v ňom je konkrétne uvedené, za akých okolnosti nie je jedenie bravčoveho mäsa hriechom. A nie je tomu len pri tomto zákaze, ale v podstate pri každom príkaze sú doslovne uvedené podobné okolnosti týkajúce sa napr.modlitby, pôstu, púte, zakátu (almužny )atď. práve v tom duchu, ako to kázalo B-žie slovo, čiže Ježiš ( v Koráne B-žie slovo a Mesiáš, syn Márie, ale nie B-h).Ježiš a Korán (nie Mohammed!)naplňujú Zákon.

  0
  0
 87. igor
  4.12.2014 – 12 Kislev 5775 v 22:09 — Odpovědět

  Oprava:ad.84 dade: – a už keď som tu opravil, tak ešte jeden súvisiaci citát: “Bůh přeje si vám ulehčit, vždyť člověk byl věru stvořen slabým.”(Sura Ženy, 28)

  0
  0
 88. Dominik Stodůlka
  5.12.2014 – 13 Kislev 5775 v 17:12 — Odpovědět

  ad igor) “Čo je apokryfná literatúra a čo je kanonická literatúra rozhodol kto…”

  O všech otázkách souvisejících s náboženstvím rozhodoval Všeobecný Synod (v latinské prostředí obvykle nazýván Koncil).

  Existují dva typy Synodu: 1)místní; 2)všeobecný (ekumenický)

  1) Místní Synod stojí v čele každé jednotlivé pravoslavné diaspory. Zabývá se řízením pravoslavných obcí v dané diaspoře, dohlíží na čistotu víry a vyžaduje plnění pravoslavného náboženského práva (které se týká všech možných oblastí života, např. manželství, rozvod, vhodný způsob oblékání, pohřbívání apod.) Dále také zajišťuje rituální potřeby nezbytné pro pravoslavné obřady: jednak samotné vybavení chrámu (Menora, věčná světla, výzdoba…), dále pak trvalý přísun kadidla, a rituálně čistého olivového oleje (do Menory) a vína atd. Může také svolat místní pravoslavný náboženský soud, který může soudit prohřešky proti pravoslavnému právu a vynést rozsudek (např. sesazení provinilého duchovního apod.). Místní pravoslavný náboženský soud však nemůže vynášet nové náboženské výroky či zákony, pouze soudí na základě existujícího náboženského práva.

  2)Všeobecný Synod je Synod, který se netýká pouze jedné konkrétní pravoslavné diaspory, ale kterého se účastní představitelé všech pravoslavných obcí ve všech diasporách na celém světě. Protože jsou přítomni zástupci všech pravoslavných obcí, je možné vést jednání, která mají globální charakter- týkající se pravoslaví jako celku. A během Všeobecného Synodu právě může zasednout Velký pravoslavný náboženský soud, který na rozdíl od místního může mluvit o nových věroučných otázkách, rozlišovat pravá a falešná učení, a dospět k věroučným rozhodnutím (muslimové by řekli “fatwy”).

  Pokud se ptáte, proč o věroučných otázkách rozhoduje právě Všeobecný Synod, respektive kdo dal právo rozhodovat právě Synodu, odpověď je snadná. Jde o princip převzatý od starověkých židů. U židů existoval velký náboženský soud, nazývaný Sanhedrin Gdola, který řešil všemožné soudní a správní otázky, a také rozhodoval o pravdivosti nebo falešnosti různých učení, proroctví apod.
  (http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin)

  Židé tedy měli Sanhedrin/ Synedrion, my máme Synod. O věroučných otázkách rozhodujeme stejným způsobem jako starověcí židé. Patriarchové římští (současní papežové) byli původně také součástí Synodu, jenže postupně přestali respektovat jeho autoritu a začali vyhlašovat, že oni samotní mají dostatečnou autoritu neomylně vyhlašovat věroučná rozhodnutí a potvrzení Synodu k tomu nepotřebují. To, že se papež vzepřel Velkému náboženskému soudu právě vedlo k definitivnímu rozpadu církve na katolickou a pravoslavnou.

  0
  0
 89. Dominik Stodůlka
  5.12.2014 – 13 Kislev 5775 v 17:15 — Odpovědět

  Pravoslavný Synod v současnosti: https://www.youtube.com/watch?v=UJHRi7vWe7E
  .

  0
  0
 90. dada
  7.12.2014 – 15 Kislev 5775 v 11:14 — Odpovědět

  Igore, žádný systém předpisů nikdy nevystihne vše, pokud má být člověk pravdivý – Boží, jak to obdivujeme u Ježíše, musí umět hledět na ten systém shora, s nadhledem, živě uvažovat, co, proč a jak. Protože diktát,i kdyby byl sebedokonalejší a myslel na tisíce variant, nikdy nevystihne celou skutečnost. Je třeba pochopit, že “sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu”. Ten “diktát”, který měli židé v Ježíšově době k dispozici, vůbec nebyl špatný základ. Proto ho Ježíš nepřišel nahrazovat něčím jiným, to by k ničemu nevedlo. Vzácný byl jeho přístup, a ten se, to se na mě nezlobte, od toho Mohamedova naprosto liší. Mohamed Ježíše absolutně nevystihl. Ty dvě osobnosti se úplně bijí.
  Buď si vyberete jednu, nebo druhou.

  Podle mě, kdybyste nežil napřed v křesťanství, neznal Ježíšovo učení, pak z islámských textů o něm nevíte téměř nic zásadního. A docela tipuju, že pro svoje slova “Ježiš a Korán (nie Mohammed!) naplňujú Zákon” byste byl černou ovcí pro většinu muslimů, mluvil jste někdy na toto téma s bratry v islámu? Podle mě se Ježíš bez Mohameda bohatě obejde, jeho učení a přístup je z NZ dostatečně jasný, rozhodně líp, než z Koránu. Chápu, že vaše cesta byla osobitá, nijak ji nezpochybňuju, protože moc dobře vím, že “cesty Páně jsou nevyzpytatelné”, islám vás snad osvobodil od toho, co jste v současném křesťanství (jistě v mnoha směrech chybujícím) nasál špatného. Přesto si pořád myslím, že Bible je nesrovnatelně kvalitnější věroučný základ než Korán, a že je mnohem užitečnější studovat důkladně a bez předsudků biblické texty, než přijmout tento snad zjednodušující diktát (to je podle mého pozorování asi jedna z nejpřitažlivějších věcí na islámu, systém, který člověka vpraví do světa jakéhosi řádu, aniž by musel řešit mnoho palčivých otázek a hledat namáhavě vlastní cestu, on ho prostě usadí – jenže takový systém je pravý opak toho Ježíšova apelu).
  Podle mě máte oproti jiným muslimům velikou výhodu, že jste Ježíše znal už před tím, než jste se dal na islám. Není snad vaší cestou šířit jeho učení mezi muslimy, přiblížit jim toho, kterého teoreticky přijímají, ale prakticky ho téměř nevnímají?

  0
  0
 91. igor
  7.12.2014 – 15 Kislev 5775 v 15:57 — Odpovědět

  ad.90)dada, je veľmi zaujímavé, že aj Korol Wojtyla veril, že Korán je Božie slovo a existuje veľa fotiek, na ktorých bývalý pápež bozkáva Korán ako Božie slovo. Asi ste jednoducho od Karola bystrejšia,alebo Vám skôr imponuje Josef Ratzinger, podľa ktorého Mohammed nepriniesol nič dobré. Som presvedčený, že tu strácam čas.

  0
  0
 92. igor
  7.12.2014 – 15 Kislev 5775 v 16:00 — Odpovědět

  Oprava pre dadu: Vám skôr imponuje Josef Ratzinger, podľa ktorého Mohammed nepriniesol nič nové.

  0
  0
 93. dada
  7.12.2014 – 15 Kislev 5775 v 18:26 — Odpovědět

  Igore, já bych nelíbala žádnou knížku, ani sošku panenky Marie, a tím ještě netvrdím, že jsem chytřejší než Wojtyla, který to dělal, prostě se každý chováme podle svého svědomí a poznání. Pokud vám rozhovor se mnou připadá podle vašeho svědomí jako marnění času, tak prosím, s Pánem Bohem, já proto plakat nebudu… ale kdo mi imponuje nebo ne, to laskavě nechejte na mně, už jsem vám to opakovala mnohokrát, že jste těmi svými dohady kolem mé osoby poněkud mimo.

  0
  0
 94. igor
  7.12.2014 – 15 Kislev 5775 v 23:09 — Odpovědět

  dade: no ja si myslim, že tie dohady máte skôr vy o mne, ako píšete: “chápu, že vaše cesta byla osobitá…islám vás snad osvobodil od toho, co jste v současném křesťanství (jistě v mnoha směrech chybujícím) nasál špatného….Podle mě máte oproti jiným muslimům velikou výhodu, že jste Ježíše znal už před tím, než jste se dal na islám…Není snad vaší cestou šířit jeho učení mezi muslimy, přiblížit jim toho, kterého teoreticky přijímají, ale prakticky ho téměř nevnímají?”…Nič z toho, dada.

  Nechcel som Vás uraziť, len upozorniť na to, že máte s Ratzingerom rovnaký postoj vzhľadom na to, čo ste uviedli: “Podle mě se Ježíš bez Mohammeda bohatě obejde” – Tak podobne ako Ratzinger už niekto z judaizmu povedal, že Ježiš nepriniesol k Mojžišovi NIČ nové – takže takisto by židia mohli povedať:”Podle mě se Mojžiš bez Ježiše bohatě obejde”. No ja sa nezaobídem ani bez Mojžiša, ani bez Ježiša, ani bez Mohammeda – je to ako 01+01+01 a nie 3:3 V tom zmysle je to pre mňa strata času, lebo to Vám nevysvetlím, ako to funguje.

  0
  0
 95. Dominik Stodůlka
  8.12.2014 – 16 Kislev 5775 v 04:24 — Odpovědět

  ad igor) “No ja sa nezaobídem ani bez Mojžiša, ani bez Ježiša, ani bez Mohammeda…”

  Jenže Vám vlastně nezbývá než se obejít bez Mojžíše i Ježíše, ať chcete nebo ne. Podle islámu totiž pravé poselství Mojžíše i Ježíše bylo ztraceno a Tóra a Evangelium obsahují pouze překroucené útržky. A pokud dnes už poselství Mojžíše ani Ježíše neexistuje, nezbývá Vám než se obejít bez něj.

  Víte, tohle jeden ze základních problémů s islámem. Židé a křesťané věří, že B-h zajistil, aby veškeré Jeho zjevení lidstvu bylo už od počátku neporušitelné. Muslimové naopak věří, že B-h dal neporušitelnost teprve až Koránu, kdežto dřívější zjevení před zkažením nechránil.

  Tyto rozdílné postoje mají poměrně zásadní důsledky. Pokud věříme, že veškeré B-ží zjevení je neporušitelné, pak o pravdivosti nebo falešnosti nově přicházejících zjevení nebo pseudo-zjevení rozhodujeme právě na základě zjevení starších.

  Příklad: Nejdřív bylo Mojžíšovo zjevení. Když potom přicházeli další proroci po Mojžíšovi (Izajáš, Daniel, Malachiáš…), tak to, že to jsou praví proroci, se poznalo právě podle toho, že jejich zjevení bylo v souladu se zjevením starším (Mojžíšovým). Pokud by někdo přišel se zjevením odporujícím staršímu zjevení, byl by odmítnut. Tento přístup tedy umožňuje rozhodovat o tom, jestli jsou nová zjevení pravdivá nebo falešná.

  Jenže islám tento princip odmítá. Podle něj se naopak podle zjevení nejnovějšího (Koránu) mají posuzovat zjevení starší.

  Toto tvrzení dělá z islámu “neposuzovatelné náboženství”. Mohamed vlastně říká: “Toto je mé zjevení. Co se týče starších zjevení; v čem se s islámem shodují, v tom mají pravdu, v čem se neshodují, v tom se pletou.”

  S islámem není možné vést náboženský dialog. Pokud by židé křesťanům jednoznačně dokázali, že Nový Zákon odporuje Tanachu, křesťané by Nový Zákon odmítli a přiklonili se k judaismu, protože vycházíme z principu, že nové zjevení nesmí odporovat staršímu. Pokud židé nebo křesťané dokáží muslimům, že Korán je v rozporu s Tórou nebo Evangeliem, nemá to žádný efekt, protože stará zjevení jsou porušitelná, teprve Korán je neporušitelný.

  V tomto případě by však neexistoval žádný nástroj, jak určit, jestli je nově přicházející zjevení pravdivé nebo ne. Každý se může prohlásit za proroka a říct:

  “Dostal jsem tohle zjevení. V čem se mnou dřívější zjevení nesouhlasí, v tom se pletou. Každé předešlé B-ží poselství se po čase zkazilo, avšak teď B-h vybral mne, abych to napravil. Po mně však už žádný další prorok nepřijde, protože B-h rozhodl, že zrovinka já budu ze všech proroků ten poslední a největší, takže moje zjevení už bude neporušitelné. Sice nemám žádné zázraky, kterými bych to dokázal, ale musíte mi věřit.”

  Úplně stejné tvrzení mají i mormoni: Starý i Nový Zákon byly změněny, avšak B-h vybral proroka Josefa Smitha, aby přinesl světu neporušené zjevení- Knihu Mormonovu. Ačkoliv předešlá poselství se vždycky zkazila, Josefovo poselství se už nikdy nezkazí, protože on je PROROK POSLEDNÍCH DNŮ:

  “Božské pravdy, které si Nebeský Otec přeje, abyste znali, byly Bohem naposledy znovuzřízeny – aby již ze země nebyly nikdy odňaty – prostřednictvím proroka posledních dnů, Josepha Smitha. Joseph Smith, podobně jako Mojžíš a ostatní bibličtí proroci, kteří přijímali zjevení od Boha, viděl Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista a byl vybrán, aby o Nich svědčil a aby znovuzřídil evangelium a Jeho Církev.”
  (http://www.mormon.org/mormonorg/ces/z%c3%a1kladn%c3%ad-nauky/znovuz-%c3%adzen%c3%ad-pravdy/nebesk%c3%bd-otec-zjevuje-sv%c3%a9-evangelium-v-em-lidem.html)

  Pokud odmítnete spolehlivost dřívějších zjevení, nelze určit, jestli je toto nové poselství pravdivé nebo ne. Islám, mormonství a další “neposuzovatelná náboženství” prostě nepřinášejí žádný způsob, jak doložit jejich pravdivost. Jejich proroci se odmítají nechat posoudit na základě starších zjevení, a nepřinášejí ani žádné zázraky jako důkaz.

  0
  0
 96. dada
  8.12.2014 – 16 Kislev 5775 v 09:23 — Odpovědět

  Igore, z mé strany to byl spíše podnět, otázka na vás, jestli jste neuvažoval o takové cestě, však jsem se ptala, jestli jste s bratry v islámu hovořil na téma své myšlenky “Ježíš (nikoli Mohamed!) a Korán naplňují Zákon”, na to jste mi neodpověděl…
  Když píšete, že “nič z toho”, tak nič. Podle mě by to bylo užitečné, kdyby s Ježíšem muslimy někdo seznamoval, alespoň by věděli, koho že to jakože uznávají, s jakými zásadami přišel – ale je to samozřejmě vaše volba.

  Jinak k tomu co píšete: no kdyby Mohamed nepřinesl nic nového, to by možná bylo ještě dobré… ale on to dosud zjevené prostě jen přežvýkal (jak se to k němu povrchně doneslo) a novátorsky pře(vyz)vrátil… takže přece jen něco “nového” přinesl, ale jaké kvality? Svým způsobem máte pravdu (nebo ten niekto), pokud je žid natolik otevřeného srdce, že zvládne to co Ježíš, opravdu ho nepotřebuje, může jít “jeho” cestou dokonce aniž by o tom věděl… jenže cesta, kterou nastolil Mohamed, se od té Ježíšovy (Mojžíšovy) diametrálně liší. Je tu jakási linie zjeveného, a Mohamed z toho trčí. A ošetří se to tak, že všechno v Bibli je pomotané a překroucené (zlými židy a křesťany) a jen Mohamed to zná správně, protože mu to Bůh zjevil? Toto vskutku nebyl Ježíšův přístup, který o zjeveném neměl pochybnosti (viz ten puntík). Mohamed zjevené nejen nerespektoval, ale dokonce ani pořádně neznal. Jen to povýšeně ignoroval jako podvrh, jehož originál on má z první ruky.
  A Dominik to dobře píše, já v tom tu podobnost s novodobými pseudoproroky taky spatřuju, a těžko můžu dávat do jedné řady Mojžíše, Ježíše a třeba toho Smitha. A Mohamed je podobná sorta, taky má podobné diktátorské sklony, i z Koránu to dýchá. Ta nadnesenost… a ve skutečnosti kde nic, tu nic, jen falešná aura bohorovnosti.

  Jinak jste mě neurazil, nebojte. Sice je to trochu podivné, když v každém druhém příspěvku tady zmiňujete, že jen ztrácíte čas :-), taky ta poznámka, že jsem asi chytřejší než Wojtyla, by se dala pochopit všelijak, ale mě takové manýry neberou, každý se projevuje, jak umí. Jen vás upozorňuju, že jako obvykle jste byl s těmi dohady na mou osobu mimo.

  0
  0
 97. igor
  8.12.2014 – 16 Kislev 5775 v 22:41 — Odpovědět

  ad.95 a 96: 01+01+01 a nie 3:3

  0
  0
 98. Dominik Stodůlka
  9.12.2014 – 17 Kislev 5775 v 00:52 — Odpovědět

  ad 97) Ano, Vy skutečně věříte v Mojžíše i Ježíše. Jenže Vy věříte v jiného Mojžíše a Ježíše než my; věříte v koránského Mojžíše a Ježíše. A Korán říká o Mojžíšovi a Ježíšovi něco jiného než Bible. A mormoni také věří v Mojžíše a Ježíše. Ale zase jde o jinou verzi Mojžíše a Ježíše; jde o mormonského Mojžíše a Ježíše. I když teoreticky jde o tytéž osoby, v každém pojetí jsou úplně jiné, zažívají jiné události, jinak se chovají a říkají odlišná poselství.

  Naše zjevení, Bible, je ze všech zjevení nejstarší. Novější zjevení nebo pseudo-zjevení, jako jsou Korán a Kniha Mormonova, jsou s Biblí v rozporu. Muslimové i mormoni to vysvětlují tak, že naše zjevení bylo překrouceno, takže už není možné se jím řídit.

  Pokud je Bible překroucená, tak podle čeho tedy máme posoudit, které nové proroctví je pravdivé a které ne? V takovém případě nemáme možnost rozlišit pravdu a lež. Muslimové a mormoni říkají úplně totéž:

  “Naše poselství v některých věcech odporuje Bibli, protože Bible byla pozměněna. Biblické poselství bylo vždy po nějaké době poškozeno, proto B-h vždy poslal nového proroka, aby poselství obnovil a tak to šlo pořád dokola. Nyní však tento koloběh skončí, protože nyní B-h povolal největšího ze všech proroků, a tím je Mohamed/ Josef Smith. On je Pečetí proroků/ Prorokem posledních dnů, a sám B-h zaslíbil, že jeho poselství Korán/ Kniha Mormonova nebude nikdy poškozeno. Prorok Mohamed/ Josef nepředvedl žádný zázrak, protože největším zázrakem je svatá kniha Korán/ Kniha Mormonova. Tato kniha sice odporuje starším zjevením, ale je tak úžasná, že musí být od B-ha. Neobsahuje žádné rozpory. A pokud najdete rozpory, vždy je to špatným překladem. A nezapomeňte, Jeruzalém už není nejsvatějším místem. Nejsvatějším místem je nyní Kaaba v Mekce/ Chrám v Salt Lake City.”

  0
  0
 99. igor
  9.12.2014 – 17 Kislev 5775 v 17:52 — Odpovědět

  ad.98: 01+01+01 a nie 3:3

  0
  0
 100. igor
  9.12.2014 – 17 Kislev 5775 v 22:28 — Odpovědět

  ad.96 dade: úžasne ste mi to prekrútila, nenapísal som u č.94: “Ježíš (nikoli Mohammed!) a Korán naplňují Zákon”, ale: “Ježiš a Korán (nie Mohammed!)naplňujú Zákon” Mohammedom v zátvorke bolo samozrejme mienené to, že autorom Koránu je Allah a nie Mohammed. Jeden jedinečný Boh bol okrem Tóry aj autorom Evanjelia, ktoré dostal Ježiš. 01+01+01 a nie 3:3 Ďalej to nemá význam , ale túto poznámku som musel dopísať.

  0
  0
 101. dada
  10.12.2014 – 18 Kislev 5775 v 08:53 — Odpovědět

  sorry, igore, na podruhé jsem to opravdu opsala nepřesně, ale díky tomu jsem alespoň lépe pochopila, jak jste to myslel: tedy “váš” Ježíš nemá s Biblí nic společného, poznáváte jeho učení z Koránu? Mohamed je v podstatě jen to potrubí (u kterého nezáleží na kvalitě), kterým na nás Pán Bůh vychrstl to, co kdysi Ježíš učil a ti hlupáci nebo zlovolníci to v Bibli celé překroutili, takže to bylo zapomenuto?
  Myslela jsem původně, že uvažujete o Ježíši a jeho učení a způsobu jednání, jak je známe z Bible :-), v tom muslimském pojetí je to vcelku nicneříkající postava, ne? Spíš na okrasu, vůbec všichni bibličtí proroci jsou v islámu jen na okrasu, aby bylo vidět, že islám zahrnuje a respektuje skutečně vše, ale studuje je opravdu někdo? Není to prázdná póza?
  Snad tu svou myšlenku lépe vysvětlíte sám, opravdu je dost zajímavá na muslima… pořád by mě zajímalo, co na ni ostatní bratři v islámu, poněkud degraduje Mohameda na pouhou trubku zjevení, kdežto Ježíš by měl být ta skutečná hlavní postava islámu, ne?

  0
  0
 102. igor
  11.12.2014 – 19 Kislev 5775 v 19:52 — Odpovědět

  dada, nie -nie

  0
  0
 103. Dominik Stodůlka
  14.12.2014 – 22 Kislev 5775 v 19:15 — Odpovědět

  ad 101) Musím se zastat pana Igora a ohradit se vůči části Vašeho příspěvku, paní Dado, protože se domnívám, že jste ho trošku dezinterpretovala.

  Když pan Igor psal, že Ježíš, nikoliv Mohamed naplňují Zákon, určitě tím nemyslel, že by Mohamed byl pouze “nekvalitní trubka zjevení”. Chtěl tím jistě pouze vyjádřit, že Ježíš je jediný, kdo naplnil Zákon naprosto dokonale, bez jediného pochybení.

  Tím však jistě nechtěl říct, že by Mohamed Zákon nenaplňoval vůbec, nebo se o to ani nesnažil. Pouze ho na rozdíl od Ježíše nenaplnil dokonale.

  I z pohledu křesťanství byl Ježíš jediný, kdo dokonale naplnil Zákon. To však ještě neznamená, že bychom ostatní proroky (Mojžíš, Eliáš apod.) považovali za pouhé “nekvalitní trubky zjevení”. I oni byli úctyhodné osoby, které o naplňování Zákona usilovaly, ačkoliv to nezvládly bezchybně.

  A právě to měl pan Igor na mysli. To, že s panem Igorem nesouhlasíme v pohledu na Mohameda, by nás nemělo svést k tomu, abychom jej chytali za slovo nebo mu podsouvali něco, co neřekl.

  0
  0
 104. danny
  15.12.2014 – 23 Kislev 5775 v 09:22 — Odpovědět

  ad 103)ako by sa dal nazvat ten,kto nechal faraona postavit Hamanom,,babylonsku vežu”?Q28,38

  0
  0
 105. Dominik Stodůlka
  15.12.2014 – 23 Kislev 5775 v 13:20 — Odpovědět

  ad danny) Není mi tak úplně jasné, proč žádáte vysvětlení Koránu ode mne, když já, jakožto nemuslim, Korán za součást zjevení nepovažuju.

  Na to, proč Korán v súře 28:38 říká, že Babylonskou věž nechal postavit egyptský faraon v rámci sporu s Mojžíšem, byste se měl zeptat nějakého muslima.

  Kromě toho také nechápu, jak faraonova Babylonská věž souvisí s mým předcházejícím příspěvkem.

  0
  0
 106. Dominik Stodůlka
  15.12.2014 – 23 Kislev 5775 v 13:58 — Odpovědět

  Pokud to není jasné: V příspěvku 103 jsem nepsal to, co si o Mohamedovi myslím já. Jenom jsem chtěl uvést na pravou míru to, co nejspíš chtěl vyjádřit pan Igor. Pan Igor jistě považuje Mohameda za příkladného proroka, který ovšem stejně jako všichni ostatní proroci, s výjimkou Ježíše, nedokázal Zákon naplnit úplně dokonale. Neměli bychom mu podsouvat, že považuje Mohameda za “nekvalitní trubku zjeveni”, protože tak to zcela jistě nemyslel.

  To, co si myslím o Mohamedovi a jeho proroctvích já, je zase úplně jiná otázka. Můj vlastní pohled na Mohamedova je od pohledu pana Igora, jakožto muslima, pochopitelně odlišný.

  0
  0
 107. danny
  15.12.2014 – 23 Kislev 5775 v 18:19 — Odpovědět

  Dominiku,ja som nechcel vysvetlenie Koránu.Skôr som sa pýtal na ,,názor”na daný verš.(nepravda,neznalost,nevedomost,tajomstvo)Takto to suviselo s predchádzajucim príspevkom.(o kvalite podávaného).
  Pán Igor by zrejme nesuhlasil,že Ježiš niečo naplnil.
  Q4,157,kde napr. Ježiša ani nezabili ani neukrižovali.Basidiliani preferovali,,výmenu,zámenu” a preto oblubenost Ev.Barnabáša,lebo je to v sulade s Koránom.
  Alebo Q2,135-Hovoria:,,Budte židmi alebo krestanmi a vtedy budete správnou cestou vedení!”Odpovedaj:,,V žiadnom prípade!Nasledujte náboženstvo Abraháma,ktorý Hanífom bol a medzi modloslužoníkov nepatril.”No a Ježiš a Trojica tam isto nepatrí.
  Ale krestania môžu byt teoreticky ,,za vodou”(smile):,,….nie su pýchou naplnení.”Q5,82

  0
  0
 108. Dominik Stodůlka
  15.12.2014 – 23 Kislev 5775 v 21:03 — Odpovědět

  ad 107) Já vím, že v Koránu jsou texty naprosto odporující Novému Zákonu i Tóře, je to také jeden z vícero důvodů, proč jsem Korán nikdy nepovažoval za součást zjevení. Co se týče kvality, vzhledem k tomu, že Korán z mého pohledu obsahuje chyby a omyly, tak bych jej tedy pochopitelně neoznačil jako 1.jakost.

  Co se týče toho, že pan Igor by nesouhlasil s tím, že Ježíš něco naplnil; pán Igor to naopak sám řekl, v příspěvku č. 86 (“Ježiš a Korán (nie Mohammed!) naplňujú Zákon.”), a znovu v příspěvku č. 100.

  0
  0
 109. dada
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 00:54 — Odpovědět

  Dominiku, já tady Igorovi nepodsouvám vůbec nic, to zase vy poněkud dezinterpretujete moje zjišťovací a upřesňovací otázky… Snažím se pochopit jeho velice originální (zvláště na muslima) úvahu, že Ježíš a Korán (ne Mohamed!) naplňují Zákon. Jaký je to tedy Ježíš a jaký Zákon??? Ježíš, jak ho známe z Bible? Ten toho s Koránem nemá moc společného, snad jste si povšiml, že Mohamedovo učení se poněkud příčí tomu Ježíšovu.
  Tady přece nejde o nějakou míru dokonalosti, ale přímo o popření toho směru, který byl Mojžíšem a proroky prošlapáván, chcete-li Ježíšem završen-potvrzen… a pak se tady zjeví tento, všechno smete ze stolu jako snůšku blábolů zlých a pomýlených křesťanů a židů, tváří se jako přímá Boží trouba (vymyslete lepší výraz, pokud vás tento uráží, mně jde především o tu funkci), skrze kterou přichází “jediné správné zjevení” (a to zjevení fakticky popírá a překrucuje to, co tady po staletí svědkové Boží zaznamenávali a uchovávali a z čeho i Ježíš čerpal), žije a jedná podle naprosto odlišných zásad než Ježíš (opět dodávám, že nejde o žádnou míru dokonalosti, ale o popření dosud zjeveného)…
  To se pak nedivte, že jsem zmatená… Ježíš podle Bible a Korán vskutku nejdou dohromady. Pokud by Ježíše Mohamed opravdu respektoval, nikdy by nemohl diktovat ostatním islám tak, jak to udělal, nežil by tak, jak žil. Ve skutečnosti ho patrně pořádně ani neznal a nepochopil, přesahovalo to jeho možnosti. Igor má patrně velký respekt k osobnosti Ježíše, podle jeho výroku se mi zdá dokonce, že jej vnímá jako větší autoritu než Mohameda (což vzhledem k důležitosti, jakou Mohamedovi přikládají muslimové, mě opravdu překvapuje – v šahádě Ježíšovo jméno vskutku nezaslechnete), předpokládám, že jeho pojetí je značně originální. Já jeho myšlenkové pochody pramálo chápu, takže mu nic ani podsouvat nemohu, když ale vidím, jak jakoby upřednostňuje Ježíše před Mohamedem a znám, jak rozdílné osobnosti oba byli, napadá mě, že snad Igor Mohamedovým způsobům nepřikládá takovou vážnost. Proto ten příměr o troubě-potrubí, na jehož kvalitě nezáleží. Proč Igor dělá takový rozdíl mezi Koránem a Mohamedem? Protože Mohamed nenaplňoval to, co učil-diktoval? To naplňoval podle Igora Ježíš? Tak nějak jsem Igora pochopila a ověřuji si, jestli to tak opravdu myslel. Vzhledem k jeho odpovědi nie nie se to už asi ale nedozvím :-).
  Jinak – pokud Vás zajímá můj názor – já Mohameda považuji za falešného proroka. Ne jiný stupeň dokonalosti, ale prostě jiný (zavádějící) směr. Protože je to vskutku jiný materiál. Z jiného těsta, chcete-li.

  0
  0
 110. Dominik Stodůlka
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 02:35 — Odpovědět

  ad dada) Já se vlastně, paní Dado, nevymezuji ani tak vůči obsahu Vašeho příspěvku, jako spíš vůči způsobu podání. Je třeba mít na paměti, že ačkoliv z pohledu křesťanství Mohamed není pravý prorok, pro muslima je to zásadní postava.

  A označovat Mohameda za nekvalitní trubku zjevení je při rozhovoru s muslimem pro onoho muslima velmi urážlivé. Zvlášť když naznačíte, že Mohameda jako nekvalitní trubku zjevení prezentuje on sám.

  Chtěl jsem jenom říci, že jste bývala měla své myšlenky vyjádřit nějakým více citlivým způsobem. Obávám se totiž, že teď už se od pana Igora žádné odpovědi nedočkáte. Vás by také naštvalo, kdyby Vám třeba nějaký žid řekl, že Ježíš byl jenom arogantní falešný mesiáš, který překroutil judaismus, protože ve své pýše věřil, že mu rozumí lépe než všichni učení židovští farizejové dohromady.

  0
  0
 111. danny
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 09:27 — Odpovědět

  Dominiku,ono to je jednoduché.Ak to zoberieme ad rem,tak krestania,,len”inak(nesprávne)čítaju,interpretuju Písmo,ale podla tretieho tábora sa Písmo falšuje.A to možno bude ten podstatný rozdiel.
  Podstatné je vzájomné spolužitie.(na Refexe J.X.D. objavil ako spravit z bravčového masa-halal).

  0
  0
 112. dada
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 11:55 — Odpovědět

  A to se, Dominiku, velice pletete, mě by to nenaštvalo vůbec, naopak. Ráda porozprávím s člověkem, který má vyhraněný opačný názor, pokud takový je schopný zvažovat argumenty a neuráží se kvůli každé blbosti, jako třeba nedostatečně uctivému výrazivu (znovu opakuji, že šlo čistě o technické přirovnání, které mělo vystihnout myšlenku, ten nesoulad). Pokud si nějaký žid myslí o Ježíši, že byl arogantním floutkem, podloží si to argumenty – já to naprosto beru. V podstatě si myslím, že tak opravdu mohl na hodně lidí působit. Já bych zase reagovala svými argumenty, proč si myslím, že tomu tak není, a diskuze by mě možná docela dost bavila.

  Ostatně, jak byste to opsal vy, aby to nebylo pro muslimy urážlivé? Jak chcete nějak pěkně říct, že si myslíte, že je Mohamed falešný prorok? Nepřipadá vám, že to nakonec byl sám Mohamed, který pozurážel všechnu židovskou a křesťanskou tradici – vyvýšil se nad všechno zjevení a dokonce si i troufá používat Ježíše do svého “jízdního řádu” jak se mu to hodí? Kdybych byla urážlivá, jak to předpokládáte u Igora, tak už se tady s ním dávno nebavím, nakonec už tady máme za sebou hodně rozhovorů, kdy jsem o jeho “citlivosti” mohla taktéž vážně zapochybovat :-).

  Nemyslím si, že bych se tady k lidem chovala nějak sprostě a urážela je. Pokud někoho urazí, když se snažím formulovat argumenty a myšlenky neobaleně, to je mi líto, ale s tím asi moc nenadělám. Jistě bych tady mohla soucitně vyprávět o Mohamedově dětství a o tom, jak asi ke své újmě přišel, ale tím bych to beztak nevylepšila. Budem tady snad chodit kolem horké kaše a navzájem si falešně podkuřovat, abychom se náhodou neurazili? Co z toho?

  Ve skutečnosti to urážení se je docela dobrý úhybný manévr pro ty, co nemají argumenty, pak se takové číhání na záminku může hodit. Ale to myslím není Igorův případ, ten je vždy jen znechucený marností našich rozhovorů, považuje je za ztrátu času, jak už tu několikrát citlivě opakoval :-).

  0
  0
 113. Dominik Stodůlka
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 14:02 — Odpovědět

  ad dada) Mně by to také nevadilo, kdyby se mnou nějaký vyhraněný oponent začal vést diskuzi a používal klidně i ostřejší vyjádření. Já ve skutečnosti mám docela rád “smrtící upřímnost”.

  Někteří lidé to však na rozdíl ode mne nebo od Vás třeba nesnášejí tak dobře. Když jsem se třeba já pokoušel panu Igorovi jemně naznačit, že přijetí Mohameda je pro mne nepřijatelné (řekl jsem mu, že i kdyby mne přesvědčil o mylnosti křesťanství, stejně bych se nestal muslimem, dal bych se cestou judaismu), vyložil si to tak, že mám o muslimech velmi nízké mínění a obviňuji ho ze zřeknutí se Ježíše (Igorův příspěvek č.43). Tak se snažím nevzbudit dojem, že mám o někom nízké mínění.

  0
  0
 114. dada
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 15:27 — Odpovědět

  Dominiku, ale co dělat, když “zraňuje” i holá skutečnost? Kdybych použila jiného obrazu, než toho potrubí (na kterém vlastně ani tak nezáleží, protože důležitější je, co jím proteče), bylo by to snad lepší?
  Jak jinak vystihnout, že ten, kdo jakože hlásá “jedinou pravdu”, si nic nedělá z učení toho, na koho se odvolává? Že se ani nesnaží ho vstřebat, pochopit a následovat, jen si vypůjčí jeho jméno a bohorovně (nejen)ho zneužije k sesmolení toho všemu nadřazeného diktátu? Ignorant, pomatenec, pokrytec, křivák? Co tady chcete navymýšlet, když sama skutečnost je tak smutná?

  Nekvalitní trubka je myslím ještě vcelku lichotivý obraz. Napadá Vás něco lepšího?

  A znovu se ptám, není to snad v první řadě Mohamed (a jeho následovníci), kdo zesměšňují a urážejí židy a křesťany jako ty, kdo převrátili celé Boží poselství? Není snad Korán odpovědí na to údajné převrácení, knihou, která takto odsuzuje židy a křesťany a nahrazuje svědectví a poznání generací samolibým Mohamedovým diktátem? Jak chcete na takové urážky reagovat, tím, že tento fakt budete ignorovat? Že budete tiše obcházet všechny ty nesmysly, které na naši hlavu islám naháže? Utvrzovat tak bludaře v bludu?

  To přece nic nevypovídá o tom, jak si sebe navzájem vážíme, jako lidí. Když považuju nějaký názor za špatný, ještě to přece neznamená, že pohrdám jeho nositelem.

  0
  0
 115. igor
  16.12.2014 – 24 Kislev 5775 v 23:33 — Odpovědět

  ad.Dominik 103+106)Ďakujem pán Dominik, možno Vás zaujme aj jeden Mohammedov výrok, podľa ktorého pri súdnom dni i všetci proroci vrátane Mojžiša atď. budú naplnený bázňou kvôli vedomiu svojich hriechov – ale Ježiš predstúpi pred B-ha bez hriechu. Samozrejme, aj Mohammed mal hriechy – nie však tie, ktoré mu pripisujú zlé jazyky.

  0
  0
 116. igor
  17.12.2014 – 25 Kislev 5775 v 00:30 — Odpovědět

  ad.Dominik):gramatická poznámka – v češtine sa píše Mohamed alebo Muhammad – ja som zvyknutý písať ako je to u Proroka v nemčine: Mohammed. Ešte v kontexte poslednej vety, český prekladateľ Koránu Ivan Hrbek podal zaujímavé vysvetlenie k siedmemu veršu Súry 93: “Bloudícím tě (Mohammed) nalezl – a správnou cestu ti ukázal”. Hrbek tento verš komentuje takto: “Pozdějším muslimům byla myšlenka, že by Prorok mohl někdy bloudit (ve víře), nepřijatelná, a proto vykládali verš doslova, tj.že Muhammad při jedné ze svých cest zbloudil v poušti; smysl je však zcela jasný, neboť výraz “bloudit” znamená v Koránu vždy uchýlit se od pravého náboženství, setrvávat v modloslužebnictví.”

  0
  0
 117. danny
  17.12.2014 – 25 Kislev 5775 v 07:48 — Odpovědět

  nebludenie Proroka?,,..tí,ktorí holduju tebe,holduju Allahovi.”Q8,1
  ALEBO všetky ukoristené ženy,sesternice z otcovej i matkinej strany,darované a teraz ten bonus”,,..To je výhradne pre TEBA,ale nie pre OSTATNYCH veriacich.”Q33,50.(asi podebatil s Rímanmi-Quod licet Iovi,non licet bovi,co je dovolené bohovi,nie je dovolené volovi).
  Ad116)Ale samozrejme Lennon(len-on)bol chránený aby ,,nebludil”a ani nebol ,,zvedený”,lebo ten koren oného slova platí len pre synov Jaakova(Q12,8),lebo oni su ,,bludiaci”.
  Je písané-(115)ježiš predstupi pred Boha bez hriechu.Ale je aj písané(Q3,55),,A hľa,riekol Boh:,,Ježiš,teraz ta odvolávam a povznesim ta k Sebe a očistím ta od(špiny),tých ktorý neuverili…”.Zaujímavé.
  Ja so m čítal len komentáre Abdalláha Jusufa Alího(Oslavujem a velebím Boha,že umožnil Svojmu pokornému …)ale v preklade Dr.Hrbka.Daj link,prosím teba na komentáre od Dr.Hrbka.(poznávat je treba).

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Kvůli synagoze má saúdský občan zákaz cestování

Další článek

Saúdské náboženské autority odsoudily násilí vůči šíitům