O židovském hřbitově v Polné se traduje pověst,  že je na něm pohřbena židovská babička (podle jiné verze prababička) Adolfa Hitlera. Za její hrob je považován hrob s náhrobní deskou hlásající, že zde leží
Rosalia Müller, rozená Hüttler (lze jej nalézt v severní části hřbitova zhruba uprostřed šířky hřbitovní plochy, kousek od hřbitovní zdi). Pověst vypráví, jak na hřbitov ještě za války jezdili důstojníci SS a pátrali po náhrobku, aby ho odstranili. Náhrobní kámen však lidé předvídavě položili a zakryli vrstvou hlíny i listí. Po válce byl pak vrácen na své původní místo a stojí tu dodnes.

Překlad textu náhrobku
Vážená paní Chaje Sara, choť rav Meira Müllera skonala prvního dne po sobotě během novoluní měsíce *adar šeni a byla připojena ke svému lidu následujícího dne roku 5619 (1859) =o= Tento kámen trpce oplakává smrt té ryzí, ušlechtilé bytosti, která nikdy neopustila stezky Panovníka, prozíravé a bezúhonné, jejíž srdce přetékalo respektem vůči Nebesům a jejíž nitro hořelo láskou k bližním. Všemu a všem přávala pokoje (parf.) a nikdy se neohradila ani vůči Vznešenému ani vůči lidem. Její
cesty byly řádné, její skutky laskavé Chaje Sara nalezla milost v očích všech, kdo ji vídali (tanceva)

Původní text v hebrejštině:
— hebrejsky — ha-eben ha-zot tizak al mavet Sara ešet chajil, me-darkej ha-šem lo sara chochaa we-tamima, jirat Ha-šem be-liba, we-ahavat adam bijera be-kirba šalom, šalom, kol chajim dabra neged Elokim w-anašim lo haju amra nachonim haju darkejha, tovim maasejha Chaje Sara nasa chen b-ejnej roejha ———————-

“Je-li to polenský kámen, o kterém se rádo traduje, že se jedná o *Hitlerovu babičku, nutno předeslat, že je to pouze legenda. Paní Chaje Sara má rodokmen samozř. docela jiný. Samotný epitaf je poměrně kultivovaný, pohrává si se jménem zesnulé (Chaje Sara / lo-sara), obsahuje četné biblické aluze a je komponovaný rytmicky,” vysvětlil badatel a dokumentátor židovských hřbitovů Jaroslav Achab Haidler.

Historický text
V červenci roku 1933 publikoval učitel Vladislav Urbánek v Jihlavských listech text o rodu Hitlerových v Polné. Podle záznamů židovské obce přijal v červenci 1781 místní kupec Abraham Friesch jméno Hittler.
Rodina Abrahama Friesche-Hittlera měla 16 členů.Abraham Hittler byl největším obchodníkem v Polné. V obchodních záznamech se psal jako Hüttler i jako Hittler. Leopold, syn Abrahama Hittlera se odstěhoval z Polné kamsi k Vídni.

Fámy o Hitlerově původu v Čechách
Fáma o Hitlerově původu jakožto rodilém občanu Čech je zřejmě odvozena z výroku německého prezidenta Paula von Hindenburga, který se o něm v již pokročilém stavu senility vyjádřil jako o „českém frajtrovi z Broumova“. Budoucí kancléř Hitler, který německý národ zavlekl do války, se narodil 20. dubna 1889 v městečku Braunau am Inn v Rakousku poblíž německých hranic. Hindenburg si ovšem spletl rakouské Braunau s východočeským Broumovem, který se německy nazýval také Braunau.

Židovský hřbitov v Polné
Židovský hřbitov se nachází na severní okraji Polné při potoce Šlapanka v místě zvaném Pod Kalvárií.
Hřbitov byl založen počátkem 16. století a několikrát byl rozšiřován. Až do 70. let 20. století stála u původního vchodu márnice, do dnešní doby se dochovaly jen obvodové zdi. V roce 1995 byl vybudován nový vchod na hřbitov právě přes tyto zbytky zdí.

Udržovaný hřbitov s opravenou obvodovou zdí obsahuje na svých cca 3.540 m2 zhruba 900 barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Nejstarší pochází z roku 1683.

11402804_10152833994255919_3543947284835224712_n

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Dvě slepé

Další článek

Zákaz Mohamedových karikatúr v podchodoch metra