Abychom si vážení čtenáři ujasnili hned na začátku, nechci být subjektivním kritikem knihy Základy tauhídu[1].

V úvodu knihy nás její autor ujišťuje, že „tauhíd[2]“ je vyjádřen větou: „není boha kromě Alláha“. Co ale čteme v TÓŘE?: VAJ´OMER JJ ´EL MOŠE ´EHJE ´AŠER ´EHJE[3].  Moše byl první, kdo uslyšel Hlas, Pravdu, díky níž Stvořený svět trvá a existuje. Dále je Moše ujištěn, že ´EHJE platilo i pro Abrahama, Jicchaka a Jaakoba, a že ´EHJE je jméno na věky a to je památka po všechna pokolení Židů[4]. ´EHJE vyvádí z bídy v Egyptě do země oplývající mlékem a medem[5]. A nejenom Židy (na základě oboustranné BRIT[6]), ale i ostatní národy (tedy i Araby s tím jejich islámem[7]), které z Jeho Požehnání mají také prospěch[8].

Svatý Izraele, budiž požehnán, neuzavírá Židy před světem, nenutí je, aby ze světa prchali a ukrývali se před národy, ba naopak! Rozhodně odmítám myšlenku, abychom, jako muslimové svět pohlcovali a lidi obraceli na pravou víru, jak uvádí autor. Máme svět, bez rozdílu víry, obdělávat, zvelebovat, aby byl čistý, zdravý a krásný, abychom se ze světa a ve světě těšili. S touhle myšlenkou se ale v knize „Základy tauhídu“ jistě nesetkáte.

Máme žít se všemi v míru a nevyvolávat sváry, pře ani hádky? V knize Základy tauhídu se dočtu, že nevěřit v Alláha je největší akt vzpoury vůči němu, a proto je nejvážnějším hříchem. Ano, z pohledu muslima je tento názor pochopitelný, ale jak autor toto vnímání obhajuje? Podle jeho úhlu pohledu je to hřích tak velký, že doslova vymaže všechny dobré skutky, které člověk může vykonat, a zaručí jeho nositeli věčné zatracení v Pekle a proto mají štěstí ti, kdo se narodili v muslimských rodinách. Celou knihou se jako červená nit táhne právě tato myšlenka, ani slovo o odpuštění, slitování. Vzpoura vůči Alláhovi je neodpustitelná a neexistuje možnost vyprosit si milost a odpuštění!

Autor dále uvádí, že podle kritérií tauhídu je judaismus vnímán jako jemná forma modlářství. Co ale říká TÓRA o modlářství? Vyžaduje modlu, od které modlář očekává příkazy[9], i přesto, že jde pouze o němé bůžky[10]. Modla vyvolává žárlivost HaŠem[11] a uráží Ho[12]. Modla musí být vytesána, ulita, vztyčena a její tvůrce v ní musí doufat[13] a klanět se jí. Modlu lze ukrást, protože se jedná o fyzický předmět[14], kterým se modláři chlubí[15].  Modláři jsou ti, kteří vyvolávají duchy zemřelých[16], jsou hadači[17], jasnovidci[18] a věštci[19], a řekněme si upřímně, jsou Židé podle slov TÓRY modláři?

Proč ale doporučuji být při čtení knihy „Základy tauhídu“ velmi obezřetný? Možná se někomu z vás, kdo knihu četli, zdá, že jde z mojí strany o přehnanou a nedůležitou starost, avšak takový text je jako semínko, ze kterého může vyrůst veliký problém. Islám nevznikl náhle, jeho praktiky se vyvíjely dlouhou dobu. Text knihy je jednosměrný, vůbec neuznává jedinečnost a individualitu lidského jedince. Jako kdybych četl uzavřený, sveřepý a nenávistný spis, text zcela ignoruje svobodu, toleranci a volnost a nejen to, atakuje hodnoty Západní civilizace. V závěru se tak lze dočíst, že je povinností každého upřímného věřícího v Alláha odložit své kulturní zvyklosti a emoční vazby k rodině, kmeni či národu, a osvojit si funkční znalost tauhídu. Kolik podobných výzev v minulosti zaznělo, byť v různých obměnách? A jaký byl konečný následek těchto výzev?

V knize se ale vůbec nedočtete o skromném a pokorném vnímání identity druhého člověka, ani o chápajícím přístupu k jiným kulturám, ani to, že má muslim s úctou přistupovat k jinak nábožensky založeným lidem a uznávat jejich osobnost, názory a individualitu. Autor vůbec neuznává odlišnosti, které svět činí tak úžasným místem pro život, ale místo toho své čtenáře nabádá k tomu, aby budhisty, hinduisty, indiány, křesťany, Židy, ale i súfijce, vnímali jako nepřítele a buď ho přinutili konvertovat na islám anebo, když se nepodvolí, aby ho pohltili.

 

[1] PHILIPS, Abu Ameenah Bilaal. Základy tauhídu (jedinečnosti Alláha): islámský koncept Boha. 1. vyd. Praha: Muslimská obec v Praze, 2012, 147 s. ISBN 978-80-904373-3-3

[2] V islámu princip jedinečnosti Alláha. Autor knihy Základy tauhídu podává vlastní výklad tohoto pojmu, cituji: „Doslovně znamená sjednocení, či přiznání jedinečnosti a pochází z arabského slova wahhada, jež znamená spojit či sjednotit“

[3] (ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה) I řekl HaŠem Mošemu: „Budu, který budu“

[4] Exodus (3,15)

[5] Tamtéž (3,17)

[6] Genesis (17,2)

[7] Genesis (16,7 – 15) Přestože Bible slovo ‚islám‘ přímo nezmiňuje, pojednává o arabských lidech jako o dětech Abrahamových, kteří obydleli východní území. Z toho vyplývá, že historie muslimů, tedy lidí vyznávajících islám, začíná u proroka Abrahama a jeho potomků, počínaje Izmaelem, jeho prvorozeným synem

[8] Izajáš (4,1)

[9] Izajáš (48,5)

[10] Abakuk (2,18)

[11] Ezechiel (8,3)

[12] 1. Královksá (14,9)

[13] Abakuk (2,18)

[14] Genesis (31,19)

[15] Žalmy (97,7)

[16] 1. Samuelova (28,7)

[17] 2. Královská (21,6)

[18] 1. Samuelova (28,9)

[19] Micheáš (3,7)

Základy tauhídu

15 Komentářů

 1. danny
  13.7.2015 – 26 Tammuz 5775 v 09:12 — Odpovědět

  Zo srandy nemá zákaz vstupu do Austrálie,GB,Nemecka…..

  1
  0
 2. danny
  13.7.2015 – 26 Tammuz 5775 v 09:14 — Odpovědět

  P.S.,,Jemná forma modlárstva,"Už bude čochvila možnost ,,jemného(až nežného) vtaha".smile

  0
  0
 3. robert
  13.7.2015 – 26 Tammuz 5775 v 10:37 — Odpovědět

  V knize své čtenáře uvědomuje také o tom, že tauhíd vyučuje v britské (muslimské) střední škole

  1
  0
 4. danny
  13.7.2015 – 26 Tammuz 5775 v 12:59 — Odpovědět

  V Británii alebo Pakistane?(britská splna oba predpoklady.smile).

  0
  0
 5. ahmed
  13.7.2015 – 26 Tammuz 5775 v 22:28 — Odpovědět

  Ano, judaismus je jemna forma modlarstvi, protoze uz samotny nazev nabozenstvi je odvozen od kmene.

  1
  0
 6. danny
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 05:58 — Odpovědět

  Je lepšie byt od,,prírody"modlár,alebo zavádzačom skrývajúc za za Jedinečnost?
  Ahmade ,,nesprávne"ta vyškolili v medrese.Názov nie je odvodený od kmena.Prvé zavádzanie-Juda bol muž,jedinec.Dalšie zavádzanie, na judaismus ani židia nemaju nejaký ekvivalent presný,okrem vymysleného jahadut.(Judaismus od A po Z.).A označenie vzniklo od označenia Judeje,z grécko-rímskeho obdobia,čiže od,,modlárov.smile

  0
  0
 7. danny
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 06:32 — Odpovědět

  p.s.Existuje Self-serving bias,skreslenie slúžiace mne,pre mna.smile

  0
  0
 8. robert
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 09:14 — Odpovědět

  V TÓŘE čtu: Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem
  Leviticus (26,12). Nejsem si jistý zda se lze dočíst v Koránu podobné verše.

  1
  0
 9. Dominik
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 10:02 — Odpovědět

  V Koránu nemohou být verše o specifickém vztahu Boha s jedním konkrétním národem, protože islám sám sebe vnímá jako jediné přijatelné náboženství pro lidstvo veškeré, ne pouze pro Araby či jiný národ. To, co se píše v Tóře, muslimy moc nezajímá, protože Tóra je pokažená.

  Kromě toho se domnívám, že muslimům by se nejspíš ani nelíbila formulace, že "Alláh se bude procházet mezi lidmi". To totiž může evokovat, že Alláh má nožičky a tělíčko a může ťapat mezi lidmi, což jen podporuje teorii o mírné modloslužbě v judaismu.

  1
  0
 10. danny
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 12:18 — Odpovědět

  A hovoria židia:,,Božia ruka je spútaná okovami!"(Nech si kecajú čo chcú).V žiadnom prípade,obe Jeho RUKY sú roztvorené.."Q5:64.
  Klasika krásneho skreslovania.Výroky v Koráne o ,,zostúpení",,Božia ruka"m,,Tvár"nemá nič spoločné s telesnostou.Samozrejme.
  Isrá-íl(meno ktoré obdržal Jaakov)znamená asr alláh(spútanie Boha),popieranie netelesnosti i všemohúcnosti Boha.Neznalost?

  0
  0
 11. Dominik
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 13:16 — Odpovědět

  Ovšemže se to dá snadno vysvětlit. Z mojí zkušenosti ale vím, že mnoho muslimů má tendenci vnímat "konkurenční text" velmi doslovně, pokud to poslouží jejich kritice.

  2
  0
  • Erich
   14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 14:43 — Odpovědět

   Tak pokud by toto byla definice, tak její aplikací by mi vycházelo, že mr M. Konvička není nic jiného než průměrný muslim. Pak je také zajímavé sledovat, jak lidé velice kritičtí ke konkurenční textům nevnímají stejně drastické pasáže ve své oblíbené literatuře. To je ale obecný princip "profesní slepoty" týkající se širokého spektra situací a nevyhýbá se nikomu.

   1
   1
   • Dominik
    14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 16:36 — Odpovědět

    Bohužel tyto inkriminované verše Koránu bere velmi doslovně nejen pan Konvička, ale i někteří muslimové, podle toho to pak leckde vypadá.

    Mě osobně začíná poněkud unavovat pokrytectví muslimů. Většina muslimů dává velmi nahlas najevo, jak jim vadí kritizování jejich náboženství islámu a zejména proroka Mohameda. Upozorňují na porušování náboženské svobody, či dokonce "rasismus".

    Tito samí muslimové ovšem nemají nejmenší problém sami se navážet do myslitelů a proroků ostatních náboženství, které považují za falešné, ať už je to prorok Buddha, guru Nának nebo podlý apoštol Pavel.

    Požadovat pro sebe respekt, který já sám nikomu jinému neprojevuju, je vrcholné pokrytectví. Pokud nechci, aby se do mě naváželi, tak se nenavážím do ostatních. Pokud chci kritizovat, musím snést kritiku sám sebe.

    A když tvrdíte, že judaismus a křesťanství jsou podobně nesnášenlivé jako islám, protože zde najdeme podobné nenávistné verše jako v Koránu, pak je asi namístě se zamyslet, jestli je dobrý nápad podporovat míšení příslušníků těchto nenávistných náboženství.

    4
    0
    • Erich
     16.7.2015 – 29 Tammuz 5775 v 09:55

     Dominiku to co tu popisujete, přesně bod za bodem, tak to já znám z křesťanského prostředí. Tihle křesťanisté mi do rukou vkládají texty, mající za úkol dehonestovat právě naši konkurenci, jenže já v tom vidím právě popisy nás samých. Pro mne je to problém.

     Protože Jak chcete s lidmi, kteří odpovídají Vaším definicím islamistů bojovat proti islamistům? Křesťanismem proti jjihádu?

     To je jako bojovat spolu se Saudskou Arábií proti muslimskému teroru. Po 14 letech, když už je všechno na šrot a jsou napáchány nesmírné a nezvratné škody se dovídáme, a to ještě ne z mainstreamu, že mnohé bylo asi jinak. 14 let si z nás dělají naši novináři a publicisté, nosiiotelé křepelek a kdoví čeho, doslova prču. To taky proto, že mnozí z nich jsou zapálenými jjihádisty, co se nerozpakují podporovat napadení mnoha muslimských zemí.

     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Americky-tisk-Za-utokem-11-zari-stoji-spojenec-USA-Saudska-Arabie-a-pritel-George-Bushe-298618

     0
     0
 12. danny
  14.7.2015 – 27 Tammuz 5775 v 14:39 — Odpovědět

  Základy tawhídu.Môže mat Jedinost(al-Tawhíd)základ?smile

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Když to zadarmo nestojí za nic

Další článek

Ahinsa – Nenásilí