Britský vrchní rabín vyzval židovské školy v zemi, aby do svých osnov zařadily výuku islámských studií. Vyhověly by tím zároveň novým vzdělávacím směrnicím vlády.

V rozhovoru, který vyšel v Jewish Chronicle v polovině měsíce, rabín Ephraim Mirvis zaujímá stanovisko výrazně odlišné od svých předchozích názorů. Dříve se totiž společně s jinými představiteli židovských ortodoxních organizací stavěl proti tomu, aby britské školy do osnov náboženských studií zařazovaly přednášky o dalším náboženství. Argumentoval tím, že pokud se bude vyučovat ještě o dalším náboženství, zmenší se tím množství času věnované přednáškám o judaismu.

Mirvisův mluvčí však nyní redaktorovi Jewish Chronicle řekl, že „více než kdy jindy je důležité, aby naše děti lépe rozuměly islámu a abychom budovali silné vztahy s britskými muslimy. Proto hlavní rabín doporučil, aby školy využily příležitosti a učily studenty o islámu, víře která je veřejně široce diskutovaná ale často málo chápaná.“ Mluvčí dodal, že žádná oficiální směrnice na toto téma není vydána, protože samy školy nejlépe vědí, jak uspořádat svůj program. Zmínil také, že reakce ze strany škol byly pozitivní.
Londýnská střední škola JFS má stále obavy, aby bylo dost vyučovacího času věnováno judaismu, ale vítá pomoc vrchního rabína při rozhodování o tom, zda výuku islámu zařadit do učebního programu.  Vedoucí učitel Jonathan Miller si od změny slibuje „příležitost rozšířit studentům zároveň pochopení vlastní náboženské víry a pochopení jiných.“

Také rabín Marc Schneier, zakladatel Nadace pro etnické porozumění, které pracuje na židovsko-muslimském dialogu v USA i v Evropě, rozhodnutí uvítal: „Vzhledem k tomu že židovské a muslimské komunity žijí bok po boku nejen v USA a v Evropě, ale po celém světě, je důležité, aby se židovská mládež setkala s hlavními principy islámu.“

Reakce Mirvisových kolegů v Evropě jsou rozpačité. Zatímco polský vrchní rabín Michael Schudrich řekl, že „Mervis je velmi moudrý rabín a jeho návrh v této citlivé záležitosti dává velmi dobrý smysl,“ jiní duchovní byli skeptičtější. Rabín Pinchas Goldschmidt, prezident Konference evropských rabínů řekl, že by tento návrh byl mnohem zajímavější, kdyby islámské školy začaly recipročně vyučovat své studenty judaismu. Ukrajinský hlavní rabín Yaakov Dov Bleich poznamenal, že „vzhledem k historickým faktům je mnohem důležitější, aby muslimské školy učily o judaismu.“

V reakci na Mervisovo gesto prohlásil prezident Muslimské asociace Británie Omer El-Hamdoon, že „čím více skoly učí o jiných náboženstvích, tím více porozumění bude mezi dětmi.“

Vedení britské sítě islámských škol po Mervisově výroku rovněž doporučilo svým sto třiceti školám, aby do výuky zařadily hodiny judaismu. Ashfaque Chowdhury z Asociace muslimských škol řekl, že měl v úmyslu žádat členské školy o výukové hodiny týkající se judaismu a katolického náboženství, ale na judaismus bude nyní klást zvláštní důraz „na důkaz respektu,“ který chová k prohlášení vrchního britského rabína.

1 Komentář

  1. Magda
    4.1.2016 – 23 Tevet 5776 v 14:37 — Odpovědět

    Na <a href="https://www.facebook.com/">facebooku</a> jsem o tom četla. Podle mě je to hloupost. Stejně tak by se pak mohla zavést povinná víra v křesťanství, neviditelného růžového jendorožce a létající špagetové monstrum. To je totiž také registrované a uznávané náboženství…

    2
    0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

V souboji s penězi občané prohráli

Další článek

Židovské vánoce?