Zdroj: inetgiant.com

Minulý týždeň som viedol tréning o vedení podriadených.

Jedna pozorná účastníčka sa opýtala: „Prečo u nás (myslí sa na Slovensku) ešte nedokážeme aplikovať a používať filozofiu vedenia podriadených Servant Leadership – teda vedenie spolupracovníkov slúžením? Myslím, že je to dôsledkom skutočnosti, že manažéri doteraz uznávali len dve teórie správania ľudí v organizácii.  Akceptovali len McGregorove teórie X a Y. Obidve teórie sú ale hraničné. Jedna sa opiera o autokratívny a druhá o Laissez-faire štýl vedenia podriadených so všetkými svojimi výhodami a chybami. Ale ako skoro vo všetkom, aj vo vedení spolupracovníkov existuje zlatá stredná cesta. Filozofia Servant Leadership ju popisuje ako uplatňovanie participatívneho štýlu opierajúceho sa o pozitívne momenty teórií X a Y. Tútu zlatú strednú cestu popisuje  G. Ouchi, ktorý ju nazval „Teória Z“. Zakladá sa na postavení ľudského činiteľa. Predpokladá vytvorenie podmienok pre tvorivú prácu, dôveru vedenia podniku i pracovných kolektívov jednotlivcom, ktorí nepotrebujú  nad sebou kontrolu. Predpokladá existenciu dobrého vzťahu k firme, dobrovoľnej disciplíny, ochotu spolupracovať, uprednostňovať ciele firmy pred vlastnými záujmami. Teória Z sa opiera o nasledovné prvky:

a)      stabilita pracovného kolektívu – založená na princípe celoživotného vzdelávania v tej istej firme,

b)      uplatňovanie princípu „seniority“ – zaručuje zvyšovanie miezd a platov v závislosti od dĺžky zamestnania vo firme, ale aj od úrovne kvalifikácie a dosahovaných výsledkov,

c)      sústavná kvalifikačná príprava pracovníkov – predpokladá povinné a pravidelné zvyšovanie znalostí, zručností a pracovných návykov – s rastom kvalifikácie sa spája služobný postup,

d)      plánovitá rotácia pracovníkov – v rôznych odborných útvaroch s cieľom získať poznatky na riadenie,

e)      aktivizácia všetkých pracovníkov k plneniu cieľov firmy.

Mnohé z týchto princípov do amerického či európskeho manažmentu je možné iba postupnými a nenásilnými krokmi. Ostáva mi už len dodať odpoveď, ktorú som dal účastníčke kurzu.

Základnou podmienkou pre uplatňovanie filozofie Servant Leadership v našich krajinách je chcieť niečo zmeniť na všetkých úrovniach riadenia a jednotne. Uvedomme si, že Riadenie službou začína túžbou, zmeniť samých seba! Len tak budú spolupracovníci ochotní nasledovať nás! Pokračovanie nabudúce.

Autor: Martin Zibrín

Přečtěte si také od autora I. část: zde

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Pro Izrael je Sulajmán jako náhradník Mubaraka přijatelný

Další článek

Poslanci pláčou, snížili si platy víc než chtěli