Zdroj: Shekel

Dobrý deň kolegovia,

ako tak chodím po školeniach a prednášam o filozofii Servant Leadership, teda o vedení podriadených slúžením, dostávam skoro pravidelne otázku: „Čo nám odporúčate ako základ pri aplikácii filozofie Vedenia podriadených službou? Kde máme vôbec začať.“ Moja odpoveď a rada aj pre všetkých čitateľov je POČÚVAJTE, ale naozaj počúvajte! Život sám nám ponúka mnohé rady, stačí ho počúvať. Potom sa účastníkov opýtam, či vedia počúvať a ako ich počúvanie vyzerá? A manažéri sú zaskočení, lebo nevedia odpovedať.

Naozaj teda vieme počúvať? Neskáčeme našim spolupracovníkom do reči? Mlčíme bez pripomienok a psychickej zúčastnenosti? Uhýbame očiam nášho komunikačného partnera? Pamätáme si čo sme počuli? Vážime si komunikačného partnera a informácie, ktoré nám dáva?

Lídri si uvedomujú, že počúvanie je pasívna forma masovej komunikácie. Ide v nej o prijímanie informácií sluchom. Poznáme aj aktívnu formu, ktorá tvorí samostatnú súčasť interpersonálnej komunikácie a nazýva sa aktívne počúvanie. Čo je z môjho pohľadu pre vedúcich pracovníkov dôležité je, že ide o prijímanie všetkých dostupných informácií prostredníctvom zapojenia všetkých zmyslov do komunikačného procesu.

U lídrov je aktívne počúvanie charakterizované ako dispozícia jednotlivca „počuť nevypovedané“, čím sa myslí postrehnúť a pružne zanalyzovať také momenty, ktoré buď odhaľujú informácie ktoré komunikátor úmyselne zakrýva, alebo dávať do súvisu rôzne informácie, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria novú informáciu. Niektoré zo schopností môže líder získať a rozvinúť do takého stupňa, ktorý vo filozofii Servant Leadership nazývame schopnosťou čítať medzi riadkami. Pre lídra je toto fáza komunikačného procesu, ktorá je najbohatšia na informácie. Zvlášť dôležitý význam má aktívne počúvanie v oblasti vedenia spolupracovníkov, kde informácie získavame veľmi ťažko a nepriamo. Napríklad pri citlivých témach ako sú mzdy, motivácia k práci, či získavanie spätnej väzby, kde komunikačný proces obsahuje veľa náznakov, alternatív, nepresných informácií a „zakrytých“ cieľov.

Tieto informácie potrebujeme na motivovanie a ovplyvňovanie. Ale aby mohol líder ovplyvňovať iných, musí byť sám do istej miery ovplyvňovaný. Znamená to, že líder by mal byť ovplyvňovaný podriadenými, na to je ale potrebné práve aktívne počúvanie.

Ak teda chceme aktívne počúvať by sme mali dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • dávajme najavo, že naozaj počúvame,
  • parafrázujme, čím dávame na javo, že informáciám aj rozumieme,
  • neposudzujme polovičné informácie,
  • dávajme pozor na signály neverbálnej komunikácie, podvedomie komunikanta k nám obyčajne vyšle jasné signály,
  • snažme sa byť empatickí, ale o empatii zase nabudúce.

Dovtedy len jedna ľudová múdrosť „Človek má iba jedny ústa a dve uši a dve oči, a je potrebné, aby sme ich v tomto pomere aj používali!“

Autor: Martin Zibrín

Přečtěte si také od autora: Ako uplatňovat Riadenie službou?

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Filmový šarmér Hugo Haas uspěl v Hollywoodu, ale stýskalo se mu

Další článek

Izraelská ekonomika loni stoupla o 4,5 procenta