Zdroj: Shekel

V nejmenovaných novinách jsme se mohli dočíst, že podle nějakého průzkumu není polovina lidí schopna vyjít se svými příjmy.

To není příliš dobré zjištění. Může to být dáno špatným hospodařením s penězi nebo malými zdroji příjmů. Většina lidí zná jen jeden zdroj příjmů, a to jejich mzdu (plat).

Zdroje představují limity vašich možností. Dají se rozložit na vlastní zdroje (váš příjem, úspory apod.) a na cizí zdroje (úvěry a půjčky).

Nejčastěji jsou vlastními zdroji příjmy. Avšak pozor, jako zdroj je ovšem můžeme chápat jen tu část příjmu, která zbývá po uhrazení běžných výdajů a závazků. Příjmy můžeme rozdělit na pravidelné a nepravidelné, aktivní a pasivní. Příjmy aktivní (závislé na naší práci) představují jakékoli příjmy, které závisí na vašich schopnostech. Pokud např. onemocníte či se vám stane úraz, můžete o tyto příjmy dočasně či trvale přijít. Příjmy tedy úzce souvisejí s hodnotou lidské práce. Pasivními příjmy (nezávislými) jsou rozuměny především renty, dividendy, příjmy z nájmu, apod. Jejich nespornou výhodou je nezávislost na výdělečné schopnosti.

U úspor je třeba si položit otázku, kolik z nich lze na daný cíl použit. Jejich využít může být vázáno na splnění určitých podmínek (smluvně stanovená minimální délka spoření apod.). Mže se stát, že většina vašich úspor je pro daný účel nepoužitelná.

Cizími zdroji rozumíme úvěr či půjčku. Úvěr může být od bankovního či nebankovního subjektu. Musíte si uvědomit, že každý úvěr musí být splacen, tzn. při tvorbě svého plánu počítat i se splátkami potenciálního úvěru. Úvěr ovšem může být velmi výhodný, a to proto, že můžete použít tzv. páky. Tzn. můžete získat věc, která vám bude vydělávat další prostředky s minimálním použitím vlastních zdrojů a vlastní zdroje využít jinde. Tato skutečnost je ovšem platná jen při splnění několika podmínek. A ty jsou; úvěr je splácen jiným subjektem (typickým příkladem je nájemní nemovitost) a úroková sazba, kterou platíte věřiteli je nižší než sazba, za níž dokážete zhodnotit své vlastní prostředky. Pokud sazba není nižší než sazba vypůjčených peněz, není dobré si úvěr brát.

Autor: Šimon Finemon

Přečtěte si také od autora: Problém: záporná bilance

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Jacoboviciho nový film je o hřebech, na nichž prý visel Ježíš

Další článek

Židovská obec vloni evidovala 47 antisemitských incidentů