Zdroj: Shekel

Lidský život se dá z finančního pohledu rozdělit do několika fází. Možná je to trochu s podivem, ale většina lidí se začíná o finance poprvé zajímat až ve věku kolem dvaceti let.

Je to dáno tím, že v tomto věku začínají někteří vydělávat peníze a taky tím, že se snaží osamostatnit od rodičů. V tomto období nás čeká několik velkých rozhodnutí, které na dlouhou dobu ovlivní nejen náš další život, ale hlavně naši finanční situaci. Největší rozhodnutí v našem životě přicházejí tedy bohužel v relativně v malém věku, kdy nemáme tolik zkušeností a znalostí. Jen některá z nich se dají odložit na později. Mezi tato rozhodnutí patří mimo jiné výběr investičního portfolia, životního stylu, povolání atd. Pokud v této fázi učiníme špatná rozhodnutí, budou zásadní opravy životní a finanční situace v pozdějším věku podstatně obtížnější a složitější. Ať již se rozhodneme jakkoli, v každém případě budeme muset projít několika fázemi osobních financí.

První fázi můžeme nazvat nízké úspory. Tedy alespoň u většiny z nás. Dá se označit jako fáze okolo věku 25 let. Obvykle je výše čistých aktiv záporná. Není se ani čemu divit. Většina lidí je krátce po škole a nastupuje do prvního zaměstnání. Jen málokdo se v této fázi výrazněji stará o navýšení příjmů. Navíc je potřeba financovat vzdělání. A i když zatím není zavedeno školné na vysokých školách, tak studium není zrovna levnou záležitostí. Přechod ze studií do pracovního režimu může být navíc zatížen úvěry, obvykle je spojen se stěhováním do jiného města a zařizováním nové domácnosti a šatníku. Navíc většina lidí nastupuje do svého prvního zaměstnání a nástupní platy zrovna neoslňují svou výší. Kolem třicátého roku věku se situace bude nejpravděpodobněji vyvíjet dvěma směry. A to buď založíte rodinu anebo budete pokračovat v budování domácnosti. V obou případech bude potřeba financovat rodinný nebo osobní majetek, který budete pořizovat. Je tedy předpoklad, že sem budou směřovat volné hotovostní toky a s velkou pravděpodobností si budete muset i vypůjčit.  Finanční výdaje na pořízení nemovitosti či movité věci typu automobilu samozřejmě nejsou jednorázové, a pokud k financování použijete cizí zdroje (úvěry), ovlivní to vaši finanční situaci na dlouhou dobu. Čisté jmění je v porovnání se závazky velmi nízké. Osobní aktiva nejsou povětšinou diverzifikována. Osobní pasiva jsou vysoká. V této fázi by si lidé měli nejdříve budovat finanční rezervy.

Volně tedy přecházíte do druhé fáze, půjček. Jak je výše uvedeno, pravděpodobně s jejich pomocí budete pořizovat nové bydlení či automobil. Navíc zřejmě s partnerem budete zakládat rodinu, což znamená další výdaje. Jen málokdo do této fáze vstupuje s dostatečnými prostředky a aktivy v takové výši, aby nemusel cizích zdrojů využít. Na druhou stranu pokud jsou cizí zdroje dobře využity, mohou fungovat na principu páky a pomoci tak dosáhnout vyšších výnosů.

Plynutím času by se měl začít postupně stav vašich čistých aktiv obracet. Tzn. záporný stav by se měl začít zmenšovat a čisté jmění začít růst, společně s růstem vašich příjmů Postupně tak přecházíte do třetí fáze, investování. U každého je tato fáze, stejně jako obě předchozí individuální. V domácím rozpočtu by mělo zůstávat stále více finančních prostředků, neboť výše úvěrů by se měla stále snižovat a naopak příjmy růst. Je možné začít si více „užívat“ ježděním na pravidelnou dovolenou, nákupem potěšujících věcí. V této chvíli by příjmy měly být natolik vysoké, aby zabezpečily nejenom dosud známé výdaje, ale i tyto nové finanční požadavky.

Do čtvrté, dá se říci závěrečné, fáze financí se přesunujete zhruba od šedesáti let věku. Postupem doby, kdy děti odrostou, a vy se přiblížíte penzijními věku, vaše finanční výdaje se směřují k financování penze. Měli byste v této fázi mít dostatečně velký čistý finanční majetek, ze kterého vám plynou příjmy k financování vašich potřeb. V případě finančního nadbytku můžete podporovat své děti, případně můžete část prostředků věnovat na charitativní účely. Měsíční mzdu v tomto období nahradí starobní důchod a dávky z penzijního fondu. Jako doplněk můžete začít pravidelně čerpat a spotřebovávat své naspořené prostředky, máte hodně času na nové koníčky. Finanční majetek byste nyní měli přesouvat do konzervativnějších aktiv.

Samozřejmě je rozdělení životních fází u každého z nás individuální. Nicméně stojí za to se občas zastavit a zamyslet se, nad stavem svých financí.

Autor: Šimon Finemon

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

ČR prý proti přijetí Palestiny do OSN; Praha mandát nestanovila

Další článek

Bankovní střípky