Zdroj: Miroslav Nemčok / Masarykovy debaty

Narodil se v Praze palestinskému otci a české matce. Do první a druhé třídy chodil v uprchlickém táboře v jordánském Irbidu. Studoval mezinárodní vztahy na Richmond American International University v Londýně, na State University of New York, Empire State College (pražská pobočka) a University of Cambridge. Zkušenosti s politickou a diplomatickou prací sbíral při svých stážích v senátu, na ministerstvu zahraničí, během práce pro Evropskou komisi a jako poradce pro evropské a zahraniční záležitosti bývalého ministra školství Ondřeje Lišky. V roce 2009/2010 strávil 8 měsíců v Egyptě. Pracuje pro analytické centrum Glopolis, kde koordinuje projekt Česko hledá budoucnost. Založil nevládní organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu. Na Anglo-Americké Univerzitě v Praze vede kurz zaměřený na moderní Blízký východ.

V Hradci Králové se začátkem března uskutečnila diskuze o tom jestli je islám hrozbou pro budoucnost České republiky. Diskuzi pořádala studentská platforma http://www.masarykovydebaty.cz . Jedním z diskutujících byl i ředitel Insaan: Česko-arabského centra kulturního dialogu Šádí Shanaáh.

Redakce Shekel.cz požádala Šádího Shanaáh o krátký rozhovor k debatě před jejím zahájením.

Shekel.cz : Diskuze má být o islámu, vy sám jste agnostik co Vás vede k tomu, že jste se ji rozhodl zúčastnit jako obhájce islámu?

Šádí Shanaáh : Nejsem agnostik, považuji se za věřícího, pouze nejsem členem žádné církevní instituce. Pravděpodobně mám blízko k deismu. Na diskuzi vystoupím jako oponent tezi “Islám je hrozbou pro ČR”. Své role ze zhostím rád, protože se domnívám, že hrozbou pro českou společnost je vzrůstající “hnědý” populismus, který pracuje s účinnými nástroji, jako jsou strach, identita, nenávist, nevzdělanost a nejistota pramenící s rostoucí komplexností a provázaností moderní doby. V momentě, kdy se otevřeně cílí na komunitu čítající zhruba miliardu a půl lidských bytostí, považuji za povinnost každého rozumného člověka vymezit se proti podobnému způsobu myšlení, ať jde o islám nebo o kterékoli jiné náboženství. Vyčleňovat islám jako nebezpečnou věc znamená vyčleňovat celu komunitu muslimů jako potenciální hrozbu a tím pádem ubírat muslimům příslušnost k lidské komunitě “mírumilovných a racionálních” bytostí. Tento směr myšlení se mi jeví velmi nebezpečný.

Shekel.cz : Nemyslíte si, že diskuze bude mít vadu na kráse, když mezi diskutujícími není ani jeden zástupce muslimů nebo jejich organizací?

Šádí Shanaáh : Ano, bylo by asi vhodné, aby mezi diskutujícími byl muslim, ale nemyslím si, že je to nezbytně nutné, protože zastoupení názorů muslimské komunity se tím nemusí nezbytně zvýšit nebo zmenšit. Otázka kdo mluví za koho by byla stále aktuální, protože každý muslim je především individualitou (pointa, která mnoha lidem často uniká) a jeho nebo její názory nemusí být vždy informované nebo reprezentativní. Muslimský učenec nesporně kvalitního formátu v ČR není.

Za redakci Shekel.cz Lukáš Lhoťan

Perex: blog.aktualne.cz

Celá diskuse:

16 Komentářů

 1. gugi
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 14:53 — Odpovědět

  S účinnými nástroji, které nám namátkou vyjmenoval deista Šádí, a mezi něž patří „strach, nenávist, nejistota…“, pracuje především islám. Lze zapřemýšlet i o „zeleném“ populismu …

  K výčtu nástrojů extermistů ještě přidávám i pojem “nulové tolerance všeho neislámského”. Ano, celá komunita muslimů JE příslibem bezpečnostního rizika v KAŽDÉ zemi. Neboť počne-li infiltrující militantní muslim (roznětka) apelovat na konfesní principy muslima usedlého v kterémkoliv státě (výbušnina bez roznětky), ten je nucen se podrobit striktním příkazům koránu. Jinak riskuje značné potíže od apelující strany. Připomeňme si, že korán nezná kompromis mezi islámem a jinou vírou, resp. ateismem.Výbušnina plus roznětka rovná se detonace. Tato jednoduchá aritmetika deistovi Šádímu buď uniká, nebo se jen tváří, že o ní neví. Pro jistotu uklidňuje své posluchače z bratrské Palestiny, že není agnostikem.

  Hnědý, černý, rudý, oranžový, modrý a třeba se zelenými slůňaty, fidlajícími na housličky v růžovém poli prezentovaný populismus je značně znevýhodněn v očích všelijakých krasoduchů a uslintanců tím, že v historické amplitudě zvané ekonomická (a ostatně i mravní) krize, se paralelně ocitá v témže zeměpisném teritoriu s tendencemi ofenzivního islámu, směřujícího k inauguraci chalífátu v euroregionu. V krizi si nelze brát servítky a mimořádné situace vyžadují mimořádná opatření, řešení a rozhodnutí. Lze to přirovnat k přechodu od pokojné, tolerantní, dobrácké demokracie ke stannému právu, vyvolanému různými vis maior, nebo i nešikovností politiků.

  A to je důvod, proč široké vrstvy evropské populace zahrnují do protikrizových opatření i eliminaci možných bezpečnostních rizik ze strany svých muslimských (do té doby bohorovně tolerovaných) sousedů. Nelze rovněž očekávat od nemuslimských obyvatel, aby plápolalo láskou k islámu, prohlásí-li jistý londýnský pseudo-kádí, že se necítí vázán britskou jurisdikcí, neboť „to, že se někdo narodil v maštali neznamená, že je koněm“. Proto evropský genotyp „vyčleňuje islám“, resp. své muslimské sousedy ve Spojeném království, Beneluxu, Německu, Francii, na Václaváku i pod Špilberkem … zkrátka v euroregionu.

  Hovoří-li deista Šádí o „povinnosti každého rozumného člověka vymezit se proti podobnému způsobu myšlení, ať jde o islám nebo o kterékoli jiné náboženství“, nelze si nevšimnout, že tzv. populisté ani nešpetnou proti konfesím jako je buddhismus, šintoismus, hinduismus, dokonce ani proti folkloru pod prahem konfese jako např. animismus, či woodoo… Čím to asi může být? Otázka pro religiózní komparatistiku? Že by ve vztahu ke každé konfesi rozumní občané, přestávali být rozumní, zaslechnou-li volání muezzina? Ale ne. Vždyť i úplný ignorant vidí, že např. tibetští mniši raději upalují sami sebe, než by vyhodili do vzduchu půl nádraží….
  Masajové vycicají krev z poloviny svého hovězího stáda, ale nedovolili by si rozmazat krev po ulicích Bagdádu … Vyznavači woodoo sice propichují špendlíkem srdce loutek, představujících jejich nepřátele, ale neuřežou hlavičku žádnému Danielu Pearlovi….

  Na závěr bych deistovi Šádímu doporučil naslouchat více své mamince.
  Eventuálně mu navrhuji pohovořit si s Geertem Wildersem nebo uspořádat třeba v Maale Adumim besedu na téma „Islám není hrozbou pro Stát Izrael“.
  Nebo odejít tam, kde mu tleskají….

  1
  0
 2. gugi
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 15:00 — Odpovědět

  Sorry, errata: …extremistů … , … nemuslimského obyvatelstva…

  0
  0
 3. sid
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 17:26 — Odpovědět

  jako vždy je gugiho příspěvek hodnotnější textu, který ho vyvolal….Šannáh si před rokem kdesi (na blogu?) v podstatě pochvaloval, že egyptské ženy musí chodit zahalené, a ty, které nechodí….ať se nediví “virginity inspections” egyptské armády. Ovšem, názor pana Šannáha je koherentní s názorem zde http://www.youtube.com/watch?v=kWfwK3Xc_Y4&feature=related

  0
  0
 4. Lukáš Lhoťan
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 17:50 — Odpovědět

  Text, který diskuzi vyvolal je rozhovor, tedy …

  0
  0
 5. Ahmad
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 17:52 — Odpovědět

  Good job Shadi :)))

  0
  0
 6. sid
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 18:38 — Odpovědět

  No, jak vidím banner Respektu, je mi podivně, takže mořit se spouštěním…ne, děkuji. Pan Tabery proslul zcela nedávno tím, jak ve snaze “dostat Klause” publikovat šplechty jistého psychiatra, který jako primář jedné léčebny v ČR psal přijímací zprávu Klausem amnestované pacientky. A tu uvolnil Respektu. Přežil jak psychiatr (neetické chování non lege artis), tak Tabery. Islám je popisován v ČR buď apologeticky (žasnu, že dámy z muslim sorority jsou větší odbornice, než kdysi bývávali doctores scientiarum), nebo nenávistně. Škoda. Píší se příběhy “Salám pana Alejkuma” a “Salát pana Alejkuma”….uvidíme, neuvidíte. Není určeno pro bojázlivý tisk.

  0
  0
 7. Martin Konvička
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 20:36 — Odpovědět

  Autor je “zahraniční expert strany zelených”.

  Na blogu aktualne.cz si lze přečíst jeho expertízy – k arabskému jaru.
  Pěkně chronologicky, jak nejdříve předl, jak ti Tunisané či Egypťané nejsou demokratičtí; pak prskal, že Muslimské bratrstvo je takový umírněný skautský oddíl; a nakonec prskal, že “politický islám je nezbytnou fázíííí”.
  Konfrontujte si to s chronologií událostí v těch zemích. Zjistíte, že autor
  – buď situaci nerozumí, což vrhá strašné světlo na stranu, kde expertuje,
  – nebo jí rozumí až příliš, což na tu stranu nevrhá světlo, ale tmu.

  0
  0
 8. Vergeri
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 22:41 — Odpovědět

  Můj rozum nepobírá už jeho životopis v prvním odstavci. Zmiňované univerzity asi mají hodně špatnou úroveň, když se jde na ně být přijat po odchození dvou tříd palestinské základky. Jenom to ukazuje nehoráznou křivost snahy vydávat lidi jako je on za experty na cokoliv. Flámováním na univerzitách na 4 světadílech se ještě nikdo expertem na mezinárodní vztahy nestal, stejně jako se nestane nikdo kapacitou v medicíně, na základě studia na 4 fakultách (není řečeno, jestli je dostudoval, nebo školy měnil, protože ho z nich vyhazovali) medicíny, bez jakékoliv praxe.

  Jestli cítí povinnost vymezit se proti nesouhlasu s obsahem víry 1,5miliardy musliů a považuje to za odpírání jejich příslušnosti k lidské komunitě, chce tím říct, že on “hnědým populistům” lidskou identitu na základě své logiky odpírá?

  1
  0
 9. sid
  18.3.2012 – 24 Adar 5772 v 09:27 — Odpovědět

  Měla by tu být koťátka s nápisem přestávka, nebo “závada není ve vašem prohlížeči”, ať pořád nevidíme pana Šannáha.

  0
  0
 10. Karel79
  20.3.2012 – 26 Adar 5772 v 10:42 — Odpovědět

  Děkuji Gugimu za pregnantní vyjádření. I pan Šannán jde v jednom šiku s muslimy, poblikujícími leckde, tedy i zde.
  Jeho salonní lži velmi blízce rezonují s demagogií Lenky Berrouche. I ona popisuje jakéhosi ideálního muslima, kterého snad ani nezná.

  1
  0
 11. 20.3.2012 – 26 Adar 5772 v 12:25 — Odpovědět

  Karle79 – myslím, že Lence křivdíte, každý má právo na víru ve svém podání, a jestli bych s někým klidně rád vyjednával tak s Lenkou Berrouche :)

  0
  0
 12. Karel79
  21.3.2012 – 27 Adar 5772 v 07:20 — Odpovědět

  Pane Davide Fábry, já považuji Lenku – jako osobu – za kultivovaného a slušného člověka a taky bych neměl problém s ní vyjednávat. Ale: naprosto nesouhlasím s tím, že existuje někdo, kdo adoruje filosofii násilí, netolerance a programové agrese. A touto filosofií je dle mého názoru právě islám. Je rozdíl diskutovat v kavárně a súrách Koránu a mezi programovou infiltrací Evropy nenávistnými muslimy, podporovanými svými agresivnímu duchovními. A právě tuto duchovní podporu kolem sebe šíří salonní muslimové typu Lenky. A to je důvod mého postoje k Lence.

  0
  0
 13. gugi
  21.3.2012 – 27 Adar 5772 v 14:22 — Odpovědět

  Domnívám se, že situace dospěla do stadia “lámání chleba”. Nikdo si samozřejmě nemyslí, že nějaký deista Šádí či nějaká Beruška má konspirační vztah ke kauze Ozar HaTora, ale na tomto otřesném “prubířském kameni” je třeba otestovat “salonní muslimy” (díky Karlovi79 za termín). A já jsem si JIST, že pokud by jim účast na nějakém podobném zvěrstvu byla předložena jako podmínka pro jejich osvědčení se v konfesní horlivosti a pro jejich efektní entrée do komunity islámu, pak by neváhali.
  A od toho jsou jisté instituce, aby podobným zaslepencům znemožnily realizovat podobné “maturitní zkoušky” v atmosféře gymnasionu islamismu.

  0
  0
 14. Karel79
  22.3.2012 – 28 Adar 5772 v 09:47 — Odpovědět

  A ještě dodatek: právě míme aktuálně možnost téměř on line sledovat jednoho mírumilovného muslima s andělskou tváří. Šestileté děti už svou samotnou existencí urážejí islám i všechny proroky

  0
  0
 15. Erich
  22.3.2012 – 28 Adar 5772 v 12:26 — Odpovědět

  Kájo propaganda to není jen tak, to se musí umět.

  Všimni si – 9 děcek, 3 ženský, celkem 16 civilů, střelba do ůst, pálení
  ostatků

  http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/261688-diteti-strcil-hlaven-do-pusy-popsali-svedkove-sileny-masakr-americkeho-vojaka.html

  A dneska? 16 civilů, děcka a ženský se pomalu ztratily, důkazy prej taky, hezká tvářička viď, kluk je frustrovanej, hodně trpěl. Klasickej americkej ateista který za nás nese kříž spásy světa. No nedal bys mu petíkačku? Budu s tebou počítat až rozjedu sbírku.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/262522-k-vrazdeni-afghancu-chybi-dukazy-tvrdi-obhajce-americkeho-vojaka.html

  Máš ještě co dohánět, ale snaha je a ten tah na bránu taky. Máš můj palec nahoru. Jen ještě připomínčička: učit se, učit se, učit se, jak říkával jeden Kalmyk, v jehož žilách kolovala krev Gugiho a Mých předků.

  Jsem hrdej na naši stranu a vládu, na náš tisk, na to do jakého civilizačního okruhu patřím. Doufám, že to taky tak cítíš. Nesmíš pochybovat.

  0
  0
 16. 11.5.2012 – 19 Iyyar 5772 v 08:17 — Odpovědět

  Hugo to napsal naprosto výstižně. Není co dodat ;-)

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Izraelský soud zprostil viny údajného padělatele biblické schrány

Další článek

Beduíni na Sinaji ukončili blokádu základny mezinárodních sil