Zdroj:hotelinos.cz

Jak jsem se dočetl v Metru „Stát od ledna zkrotí velké zisky vodáren“. Zajímalo mě, jak velké byly tyto zisky.

Kde je, ale možno se o nich něco dozvědět? Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou pravidelně uveřejňovány Finanční analýzy a v nich lze nalézt odvětví Shromažďování, úprava a rozvod vody.

Nelze porovnávat zisky v absolutních hodnotách, přirozené je podívat se na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). Jde o ukazatel porovnávající roční zisk k zaivestovanému vlastnímu kapitálu. Dostaneme tak informaci o meziročním navýšení našeho kapitálu.

V grafu 1 je porovnání ROE v roce 2012 za Shromažďování, úprava a rozvod vody a to celkem, státní a veřejné podniky, soukromé podniky pod domácí kontrolou a pod zahraniční kontrolou, odhady za povodí (podniky povodí mají zcela jiný charakter než vodovody) a státní a veřejné vodovody. Pro porovnání výše ROE je zde uvedena také bezriziková sazba.

Graf. 1 - Zdroj: Shekel.cz

Bezriziková sazba (zde je použit výnos 10 letých státních dluhopisů) představuje základní výšku, přes kterou musí ROE přeskočit. Jinak řečeno, když je ROE nižší než bezriziková sazba, je lepší nakoupit státní dluhopisy než podnikat. Základní výšku s odřenýma ušima překonává odvětví jako celek a s velkou rezervou pouze podniky pod zahraniční kontrolou.

Pro vítězství ovšem ROE musí přeskočit mnohem vyšší laťku, tj. alternativní náklad na vlastní kapitál. Jde o bezrizikovou sazbu zvýšenou o rizikovou přirážku. Okolo této výšky se pohybuje ROE pouze za podniky pod zahraniční kontrolou. Ani tato výše ROE neznamená velké zisky.

V krocení se mluví o velkých maržích. Marže je podíl zisku k tržbám či obratu (tržby + další výkony). Jde o strukturu obratu. V grafu 2 je podíl marže v podobě přidaná hodnoty k obratu. Přidaná hodnota je rozdělena na čistý zisk, osobní náklady a jiné položky (daň, finanční výsledek, odpisy atd.). Zajímavé je, že nejvyšší marže mají státní nebo veřejné podniky. Pravděpodobně tuto marži asi krotit nechtějí. Spíše ROE.

Graf. 2 - Zdroj: Shekel.cz

Proč, ale mají zahraniční podniky tak vysoké ROE, když mají nejnižší marži? Odpověď je složitější, ale základem je nižší podíl vlastního kapitálu k aktivům (Graf 3). Znamená to nejen vyšší ROE, ale také vyšší riziko = vyšší riziková přirážka. Jde o jiný přístup k řízení podniku. No jo, ale trestat za vyšší ROE bez přihlédnutí k riziku není dobré.

Graf. 3 - Zdroj: Shekel.cz

Nejsem odborník na vodohospodářství, ale domnívám se, že jedním z problémů odvětví je „chytrá“ privatizace. Technologický proces výroby, úpravy atd. vody byl v mnoha případech roztrhnut tak, že výdělečná činnost byla zprivatizovaná do zahraničních rukou a to co znamená velké investice (údržba rozvodů a podobně) zůstalo především obcím.

Krotit chtějí tedy pouze zahraniční podniky (většinou mají v rukou výdělečnou část) nebo všechny podniky? Pokud všechny tak budou státní, veřejné a domácí soukromé zadupány do země. Pokud pouze zahraniční, tak to bude diskriminace. Nebo chtějí pravděpodobně krotit pouze výdělečnou část a to konečnou cenu upravené vody. Neřeší to ovšem nedostatečné zdroje na údržbu rozvodů.

Autor: Natan

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Otrava metylalkoholem – to je čistě ekonomická záležitost

Další článek

Za protiislámským filmem stojí sionisté